Cesta tvorbou dotazníku

1,385
-1

Published on

Rádi byste ve své diplomové práci realizovali výzkum formou dotazníkového šetření? Pokud ano, jste si jistí, zda ovládáte všechny fáze výzkumného šetření, které předcházejí návrhu samotného dotazníku? Znáte dobře pravidla pro tvorbu jednotlivých otázek v dotazníku? A víte, který nástroj pro distribuci online dotazníku využít? Na semináři jste si prakticky prošli celým procesem tvorby a distribuce dotazníku, ukázali jsme si také chyby, které se v dotaznících často objevují.

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,385
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cesta tvorbou dotazníku

 1. 1. Cesta tvorbou dotazníku Mgr. Gabriela Šimková Centrum informačního vzdělávání KISK, FF MU gsimkova@phil.muni.cz 12. Března 2014, ESF MU
 2. 2. Od čeho začít? Cíle Otázky
 3. 3. Výzkumný problém = problém, který potřebuje řešení. Udává směr výzkumu. „Spokojenost uživatelů knihovny.“ Výzkumný cíl = prognostický či deskriptivní charakter. Stanovujeme, co budeme zkoumat. „Zjistit, zda jsou uživatelé spokojeni se službami (fond/personál/otevírací doba), poskytovanými knihovnou.“ Výzkumné otázky = otázky týkající se procesu, fenoménu či aspektu, který budeme zkoumat. „Považují uživatelé knihovní fond za dostatečně obsáhlý?“ „Jsou uživatelé spokojeni s erudovaností a přístupem personálu?“ „Vyhovuje uživatelům otevírací doba knihovny?“ Výzkumné hypotézy = predikce nebo odhad vztahu, který existuje v reálném světě za určitých podmínek. „Knihovnu navštěvují uživatelé častěji ve všední dny než o víkendu.“ „Nejvíce jsou se složením fondu spokojeni studenti FF.“ „Uživatelé se raději obracejí na knihovníky, než by využili informační letáky.“
 4. 4. Tvorba dotazníku Výzkumné otázky / hypotézy Definice proměnných Tvorba otázek v dotazníku
 5. 5. Typy dotazování • Osobní dotazování – (polo)standardizované • Telefonické dotazování • Písemné dotazování – Osobní distribuce – Poštovní distribuce – Elektronická distribuce
 6. 6. + - relativně malé náklady rozpor mezi tím, co respondent říká a co skutečně dělá časová úspora obtížná motivace respondentů malá náročnost na počet výzkumníků riziko nepravdivých údajů kvalitní dotazník lze opakovaně použít nemožnost zachytit komunikační nuance přesvědčivá anonymita nízká návratnost reprezentativita výsledků vysoká standardizace umožňující statistickou analýzu dat
 7. 7. Kdo je náš respondent?
 8. 8. Pravidla správného dotazníku
 9. 9. • Jednoznačné položky/otázky (u cizích slov nutné dovysvětlení). • Všechny otázky se musí vztahovat k řešenému problému. • Choulostivé otázky uvést neutrálně, či je uvést na konec dotazníku.
 10. 10. • Nedávat příliš těžké otázky (riziko - nechuť respondenta dále odpovídat). • Logická návaznost otázek. • Vzhled dotazníku – uživatelsky přívětivý – dobrý vizuální dojem – kvalitní formální stránka
 11. 11. • Délka (max. 30 min.) • Rozsah (méně listů = větší ochota) • Předvýzkum • Návratnost 20 – 35 % • Komunikace s respondentem „Deadline diplomky za 3 týdny... Už je na čase, abych i já rozeslala do světa svůj malý průzkum! Pokud Ti je mezi 15 a 30 lety a chtěl/a bys mi pomoct se dohrabat ke státnicím, prosím pěkně, vyplň mi tenhle krátký dotazník! Zatím ho vyplnil jeden člověk za 3 minuty, 36 sekund, tak Ti to ani snad moc dlouho nezabere. DĚKUJUUU!“
 12. 12. Nejčastější typy otázek
 13. 13. • Uzavřené (dichotomické, polytomické) otázky: – výběr ze souboru předem připravených konečných odpovědí, – snazší vyhodnocování. • Otevřené (volné, nestandardizované) otázky: = Open text – Single line / Paragraph – určené k vlastnímu vyjádření odpovědí respondenta, – žádná varianta odpovědi, – náročnost na vyhodnocování, – především v kvalitativním výzkumu. • Polootevřené (polouzavřené, polostandardizované) otázky: – kombinace otevřených a uzavřených otázek, – výběr ze souboru odpovědí, možnost odpovědět vlastní variantou.
 14. 14. Dichotomické otázky: – nabízí výběr ze dvou variant odpovědi. – Příklad: pohlaví; otázka, na kterou lze odpovědět pouze buď ano, nebo ne
 15. 15. Polytomické otázky – nabízí více variant odpovědí – dělí se dále na: • výběrové (disjunktivní) otázky, je možné vybrat pouze jednu odpověď – Multiple choice (Only One Answer, Single Answwer) • výčtové (konjunktivní) otázky je možné vybrat jednu nebo více odpovědí - Multiple answers (checkboxes)
 16. 16. • Sociodemografické otázky: – identifikující respondenta, – bývají zařazeny na konec dotazníku (jako odlehčující). • Filtrační otázky: – rozdělují respondenty na podskupiny podle toho, zda a jak dalece se mohou ke zkoumanému problému vyjádřit, popř. mohou vyloučit respondenty, jichž se zkoumaný problém netýká.
 17. 17. • Projektivní (projekční, nepřímé) otázky: – ptají se nepřímo, – jsou projektivně adresovány jiným (co si lidé myslí o…), zastírají přímý důvod položené otázky.
 18. 18. • Nepřímé otázky: – umožňují zjištění vědomých, ale s malou ochotou zjišťovaných informací. Konkrétním příkladem je otázka na výši platu. Neptáme se: – Kolik si měsíčně vyděláváte? – Ale: Jaký je váš průměrný čistý měsíční příjem? • Kontrolní otázky: – ptají se na totéž jinou formulací • Grafické otázky: – grafická podoba – funkce zpestření / zpřesnění
 19. 19. • Baterie otázek = Matrix – seskupení více otázek na jedno téma do jednoho bloku. Používá se většinou s hodnotícími otázkami, s hodnotící škálou. Mohou urychlit dotazování (konkrétní vyplnění dotazníku) respondenta. • Likertova škála = Rating scale – pětibodová škála od "Zcela nesouhlasím" ke "Zcela souhlasím" . Likertova škála umožňuje zjistit nejen obsah postoje, ale i jeho přibližnou sílu.
 20. 20. • Osgoodův sémantický diferenciál: 7 stupňová škála, faktorová analýza (konstrukce bipolárních škál), výstupem je tzv. polaritní profil.
 21. 21. Jak vypadá správná otázka?
 22. 22. - Myslíte si, že při současném stavu školství se je rozumné dávat své dítě na gymnázium?
 23. 23. • soubor odpovědí by měl obsahovat všechny možné alternativy • jednotlivé odpovědi se musí vzájemně vylučovat • je třeba se vyvarovat tzv. dvouhlavňových otázek • pozor na sugestivní otázky (otázky obsahující náznak odpovědi) • jednoznačné otázky • nepoužívejte dvojitý zápor („Nesouhlasím s tím, že se v knihovně nepůjčují knihy.“) • každý by otázkám měl rozumět stejně • otázky přiměřeně dlouhé • otázky se týkají přímé zkušenosti respondenta • upřesnit počet odpovědí • odpověď typu "Nevím, nedokážu odpovědět", případně "Jiné".
 24. 24. Pořadí otázek • Je vhodné postupovat od jednoduchých otázek ke složitějším. • Po úvodních otázkách nastávají otázky pro respondenta bezproblémové či zajímavé. • Dále otázky náročné a nejtěžší. • V závěru sociodemografické otázky.
 25. 25. Vhodné tipy • Neustále kontrolujte. • Rozdělte si téma do jednotlivých tematických úseků. • Vyzkoušejte si sami vyplnit dotazník. • Dejte jej před samotným sběrem k vyplnění někomu nezaujatému.
 26. 26. Proč využívat online nástroje?  Efektivní správa a organizace výzkumů  Urychlení procesu rozesílání dotazníků i následného sběru dat  Zvýšení návratnosti  Zjednodušení vyhodnocení nasbíraných dat  Export získaných výsledků do jiných formátů  Integrace se statistickými programy (SPSS)  Podporují tvorbu virtuálních týmů  Personalizace a obohacení o interaktivní prvky
 27. 27. Jsou tu i nevýhody...  Nutná počítačová gramotnost – pro využívání aplikací je třeba určité úrovně počítačové gramotnosti  Cena – většina profesionálních on-line nástrojů je placená, volně dostupné aplikace (či free verze systémů placených) poskytují pouze základní jednoduché funkce  Anonymita – rozesílání dotazníků elektronickou cestou může na respondenta působit neosobně a odradit ho od vyplnění dotazníků  Problematická dosažitelnost vybraných osob
 28. 28. 1. Nebojte se použít šablony www.survio.com www.surveymonkey.com www.survs.com 2. Vyberte správný typ otázky 3. Umožněte hladký průchod 4. Hlavně, ať se jim to líbí!
 29. 29. 5. Hledejte distribuční kanály 6. Pracujte s daty 7. Sdílejte svá zjištění 8. Zeptejte se znovu
 30. 30. Kde získat více informací? • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha : Karolinum, 2000. • REICHL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. Praha : Grada, 2009. • LUKÁŠOVÁ, Růžena a kol. Měření spokojenosti občanů s veřejnými službami. Brno: Masarykova univerzita, 2009. • Výzkumy.knihovna.cz • 100metod.knihovna.cz
 31. 31. Děkuji za pozornost Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×