• Save
2013 14.respiratori 3_pat_benig
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

2013 14.respiratori 3_pat_benig

on

 • 434 views

 

Statistics

Views

Total Views
434
Views on SlideShare
332
Embed Views
102

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 102

http://agora.xtec.cat 102

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  2013 14.respiratori 3_pat_benig 2013 14.respiratori 3_pat_benig Presentation Transcript

  • CITOPATOLOGIA DE LES MALALTIES INFLAMATÒRIES I INFECCIOSES DE L’APARELL RESPIRATORI CITOLOGIA EXFOLIATIVA DE L’APARELL RESPIRATÒRI Canvis benignes
  • CATEGORIES DIAGNÒSTIQUES  Categories diagnòstiques en CITOLOGIA RESPIRATÒRIA   Citologia NORMAL. Canvis REACTIUS o anormalitats benignes del tracte respiratori .  Modificacions sobre l’epiteli respiratori per efecte de processos no neoplàsics:     Canvis REACTIUS de l’epiteli bronquial Canvis en les cèl·lules Caliciformes. Canvis en els macròfags pulmonars. Canvis proliferatius (benignes) de l’epiteli Respiratori.     HIPERTRÒFIA METAPLÀSIA Canvis tipus METAPLÀSIA ESCAMOSA ATÍPICA. Canvis COMPATIBLES AMB NEOPLÀSIA MALIGNA (Citologia positiva a cèl·lules malignes). ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PATOLOGIA RESPIRATÒRIA BENIGNA  Processos INFLAMATORIS i INFECCIOSOS de les vies i el parènquima pulmonar.  Processos Inflamatoris o irritants inespecífics      Infeccions bacterianes o víriques agudes inespecífiques. Processos Infecciosos específiques:      Tabaquisme i altres irritants de l’epiteli respiratori Asma MPOC Micobacteris Virus Fongs Paràsits Processos amb afectació intersticial del pulmó:    Sarcoïdosi i malalties inflamatòries autoimmunes. Efectes secundaris a Fàrmacs. Malalties degudes a inhalació de substàncies exògenes:   Orgàniques  ALVEOLITIS. Inorgàniques  PNEUMOCONIOSI. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PROCESSOS INFLAMATORIS  TABAQUISME  Epidèmia del segle XX. Genera dependència física i psicològica.  Generen 1 de cada 5 morts en països desenvolupats:     Existeix una relació dosi-resposta en els efectes. El fum del tabac cremat conté més de 4.000 productes derivats de la descomposició per piròlisi de nicotina i additius.   Sobre un 40% dels fumadors MORIRÀ de forma prematura. El risc relatiu de patir malaltia es superior en persones joves. S’ha establert la relació de la addicció amb determinats gens. By Harrison. Principios de medicina interna. 18a ed. Mc Graw Hill. Mexico 2012. Es similar l’efecte del fumador actiu al que rep el fumador passiu. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  •  TABAQUISME  Efectes sobre l’aparell respiratori.   L’efecte irritant de les múltiples substàncies inhalades amb el fum del tabac, origina més del 90% dels casos de MPOC. Les modificacions s’inicien als 2 a. De l’inici de l’hàbit en les vies petites, apareixent LCFA (25% de fumadors crònics) o altres canvis fisiopatològics abans dels 20 a de consum, que donaràn lloc a l’aparició de:    BRONQUITIS CRÒNICA ENFISEMA PULMONAR Fins 80% dels fumadors d’edat presenten HIPERPLÀSIA MUCOSA CRÒNICA.   By Andrevruas (Own work) [CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) PROCESSOS INFLAMATORIS Aquesta s’acompanya de fenòmens inflamatoris, destrucció de les parets alveolars (o ambdós fenòmens). El tabaquisme mantingut EMPITJORA EL PRONÒSTIC de altres malalties respiratòries coexistents (p. e. ASMA BRONQUIAL). ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMOPATIA OBSTRUCTIVA CRÒNICA   Forma evolucionada de malaltia respiratòria caracteritzada per una LIMITACIÓ MANTINGUDA del FLUIX de SORTIDA de L’AIRE ESPIRAT. Aquesta NO ÉS REVERSIBLE.  BRONQUITIS CRÒNICA  Quadre definit clínicament per l’existència de tos crònica productiva i afectació de les vies respiratòries fines.  ENFISEMA  Quadre definit anatòmicament per la destrucció i eixamplament dels alvèols pulmonars. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMOPATIA OBSTRUCTIVA CRÒNICA ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • BRONQUITIS CRÒNICA   Origen més important amb diferència  inflamació bronquial persistent en relació amb l’exposició al FUM DEL TABAC. El seu Dx és clínic:   Quadre de TOS i EXPECTORACIÓ, de predomini matinal, que te lloc durant 3 mesos seguits, durant 2 anys consecutius. Evolució natural:  BRONQUITIS AGUDES  Mínim d’1 a 2 reaguditzacions anuals coincidint amb els canvis estacionals.    BRONQUITIS MUCO-PURULENTA  Infecció del moc en un bronquític per gèrmens agressius   FEBRE, MALESTAR, MIÀLGIES, RONCS, CREPITANTS a l’auscultació... AUGMENT DE LA FREQÜENCIA DE LA TOS I QUANTITAT D’EXPECTORACIÓ Producció d’abundant moc grogós o verdós infiltrat de cèl·lules inflamatòries. BRONQUITIS CRÒNICA OBSTRUCTIVA  Malaltia evolucionada cap a l’obstrucció no reversible. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • EMFISEMA PULMONAR   Destrucció progressiva del parènquima pulmonar de diferents orígens (tabaquisme, congènit, malalties de l’interstici pulmonar). Síndrome de diagnòstic radiològic   DISPNEA, APRIMAMENT, INSUFLACIÓ TORÀCICA, PELL ROSADA, ABSÈNCIA DE SOROLLS RESPIRATORIS. Radiologia característica d’insuflació pulmonar o de destrucció del parènquima. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • BRONQUIECTASIS  Dilatació irreversible d’un bronqui per destrucció i debilitament de la paret d’aquest, amb acumulació de moc en el seu interior.  Origen en infeccions (banals o greus), inhalació de tòxics, alteracions congènites.   Segons la seva extensió diferenciarem entre    Els pacients presentaran TOS, EXPECTORACIÓ, HEMOPTISI, ... FOCALS  Afecten a bronquis d’una secció limitada. DIFUSES  Afectació irregular en distribució més amplia. La retenció mucosa subseqüent provocarà l’existència d’inflamació crònica i infecció d’aquest moc.  Amb el temps és tendirà a la fibrosi de les parets. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ASMA BRONQUIAL  Malaltia inflamatòria crònica d’origen AL·LÈRGIC (majoria de casos), caracteritzada per HIPERREACTIVITAT BRONQUIAL en front a diferents estímuls:  Origen heterogeni     Depenent de factors genètics (Atòpia - IgE) i ambientals (INFECCIONS víriques i bacterianes, exposició a AL·LÈRGENS , exposició LABORAL i a CONTAMINANTS , EXERCICI FÍSIC, PSICOLÒGICS, ...) Afecta a totes les edats. Inici a edat pediàtrica en 15 a 25% de casos. BRONCOCONSTRICCIÓ  Reducció del calibre bronquial REVERSIBLE  MALALTIA EPISÒDICA:    Quadres de presentació sobtada que es superen TOTALMENT (de forma espontània o amb el tractament). Clínica característica  DISPNEA + TOS + SIBIL·LÀNCIES. Estat persistent d’inflamació subaguda de la via respiratòria (Fins i tot en pacients asimptomàtics)  Infiltració per leucocits eosinòfils, neutròfils i limfòcits. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANVIS REACTIUS DEL TRACTE RESPIRATORI  Podem trobar canvis suggerents davant diferents processos NO MALIGNES de l’aparell respiratori    Canvis sobre l‘EPITELI BRONQUIAL Canvis en els MACRÒFAGS Causes:   Efecte d’irritants d’efecte ràpid (aguts)  Efecte d’irritants crònics  Inhalació de fums i/o gasos Infeccions agudes respiratòries Efecte de trastorns inflamatoris benignes Tabac    Bronquitis crònica TBC Asma bronquial Bronquiectasis    ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANVIS REACTIUS DE L’EPITELI BRONQUIAL  Sobre les CÈL·LULES CILÍNDRIQUES CILIADES.  Sobre el citoplasma cel·lular     HIPERTRÒFIA CEL·LULAR  Augment de la mida cel·lular (uns 2 cops o més) amb increment proporcional de la mida nuclear. Pèrdua de cilis (solen mantenir la placa terminal). La identificació de placa terminal i/o cilis es un SIGNE DE BENIGNITAT. Vacuoles intracitoplasmàtiques (no indiquen malignitat). CILIOCITOFTORIA    Forma peculiar de degeneració de les cèl·lules ciliades. Flocs anucleats cel·lulars junt amb restes citoplasmàtiques nucleades. Sobre el nucli i el nuclèol    AUGMENT DE MIDA NUCLEAR (mantenint la relació nucli/citoplasma). Nuclèols ocasionalment prominents (habitualment únics). Indiquen activitat. MULTINUCLEACIÓ    Tant en cèl·lules aïllades com per la formació de Sincitis per fusió cel·lular (especialment infeccions víriques). Nuclis, petits, regulars i de mida similar. Picnosi nuclear. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Canvis degeneratius cèl·lules cilíndriques 1 2 3 ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Canvis degeneratius cèl·lules cilíndriques 1 2 3 ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Ciliocitoftòria ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Canvis reactius cèl·lules cilíndriques: hipertròfia 1 2 3 ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Canvis reactius cèl·lules cilíndriques: hipertròfia 1 2 3 ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Canvis reactius cèl·lules cilíndriques: hipertròfia 1 2 3 ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANVIS REACTIUS DE L’EPITELI BRONQUIAL  Processos proliferatius benignes de l’epiteli bronquial.  Hiperplàsia de l’epiteli bronquial  COSSOS DE CREOLÀ  La mucosa pateix replegaments i projeccions que recorden papil·les. Aquestes es desprenen formant grups de cèl·lules bronquials esfèrics.   Son CRITERIS DE BENIGNITAT:     Cal fer Dx Dif amb L’ADENOCARCINOMA DE PULMÓ ben diferenciat. Presència de cilis i plaques terminals a la superfície del Cos de Creolà. Nucli del Cos de Creolà compossat per cel·lules petites i uniformes, sense grans nuclèols. Presència de cèl·lules caliciformes benignes en el grup cel·lular. HIPERPLASIA cèl·lules caliciformes.   Augment del número de cèl·lules caliciformes que apareixen en les preparacions. Típic de la bronquitis crònica. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Cos de Creolà ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Hiperplàsia. Cos de Creolà ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Hiperplàsia. Cos de Creolà ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Hiperplàsia de cèl·lules caliciformes ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Hiperplàsia de cèl·lules caliciformes ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANVIS REACTIUS DE L’EPITELI BRONQUIAL  Processos proliferatius benignes de l’epiteli bronquial.  Hiperplàsia de l’epiteli bronquial  Hiperplàsia de cèl·lules Basals (cèl·lules de reserva)  Forma grups cel·lulars de cèl·lules petites amb un nucli fosc i escas citoplasma.   Es troben firmement aderits a la membrana basal,  S’observen en mostres instrumentades. No s’observen en mostres d’esput. DX DIF AMB CARCINOMA DE CÈL·LULES PETITES DEL PULMÓ  Les cèl·lules son uniformes, amb disposició ordenada, formant grups molt cohessionats.  Una vora recta (per la membrana basal).  Nucli uniforme fosc, arrodonit o oval, sense nucèol o si hi es, petit i poc aparent.  Citoplasma escàs lleugerament basòfil.  NO HI HA AMOTLLAMENT CEL·LULAR. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Hiperplàsia de cèl.lules basals ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Hiperplàsia de cèl.lules basals ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANVIS REACTIUS DE L’EPITELI BRONQUIAL  Processos proliferatius benignes de l’epiteli bronquial  Metaplàsia escamosa (sense atípia).  Reacció de resposta a l’agressió crònica de l’epiteli respiratori mitjançant el seu reemplaçament per epiteli escamòs, en àrees bronquials delimitades.       Es considera un mecanisme d’adaptació de la mucosa a circunstàncies anormals repetides o a una gran agressió. Es desconeix la seva potencial reversibilitat. Es una troballa freqüent en pacients lliures de cancer de Pulmó, freqüentment coexisteix amb presència d’hipertròfia de cèl·lules basals. La seva significació dependrà de l’origen de la mostra: elevada en mostres de rentat, aspirat o raspallat bronquial, mentre que en esput son indistingibles de cèl·lules escamoses de faringe o laringe. A la citologia trobem petites cèl·lules escamoses disposades en mosaic, amb citoplasmes cianòfils o orangòfils de contorns poligonals que recorda l’epiteli cèrvico-vaginal. Poden mostrar vacúols citoplasmàtics. Els nuclis son centrals, uniformes, clars, amb cromatina finament granular. Mantenen la relació nucli/citoplasma. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Metaplàsia escamosa ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANVIS REACTIUS DE L’EPITELI BRONQUIAL  Processos proliferatius benignes de l’epiteli bronquial  Reparació.  Es descriu així els canvis de l’arbre bronquial que recorden les imatges de reparació de l’epiteli cèrvico-vaginal.    La principal característica és la presència de nucleols prominents en cèl·lules bronquials d’aspecte metaplàsic i nucli augmentat de mida amb cromatina fina, sense altres anomalies destacades. Aquesta troballa no sembla clínicament significativa. Es pot observar en l’epiteli de pacients intubats o amb distrés respiratòri de diferents origens. Cal fer DX DIF amb CA escamós de Pulmó  La reparació mostra elevada cohesió cel·lular. A banda cal valorar els antecedents d’instrumentalització. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Reparació ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Reparació ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANVIS REACTIUS DE L’EPITELI BRONQUIAL  Processos proliferatius de l’epiteli bronquial (PREMALIGNE).  Metaplàsia escamosa (atípica).     La seva troballa és indicativa de lesió premaligna. El seguiment dels pacients amb esputs positius a metaplàsia atípica arriba a diagnosticar CA de Pulmó en >40% dels casos. En ocasions pot correspondre a l’existència d’un CA in situ de Pulmó. Observem degeneracions de les cèl·lules metaplàsiques sospitoses de malignitat:   Anisocariosi, Hipercromatosi, Disqueratosi, ...  La diferenciació entre METAPLÀSIA ATÍPICA i CA DE PULMÓ es molt subtil. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Metaplàsia escamosa ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANVIS REACTIUS DE L’EPITELI BRONQUIAL  Sobre els MACRÒFAGS ALVEOLARS.  Sobre el citoplasma cel·lular   Contenen partícules fagocitades (funció de neteja de les vies aèries) Aquestes els hi donen noms particulars:      Poden augmentar molt de mida. Sobre el nucli i el nuclèol    CÈL·LULES DE LA POLS (Dust cells) si contenen grànuls de color marró o negre. SIDERÒFAGS quan contenen grànuls grocs o marró clar que contenen hemosiderina (propis de la Insuficiència Cardíaca o Hemoptisi d’altres origens). LIPÒFAGS si contenen lípids (demostrats amb la tinció de Sudan). Propi de la Pneumonia Lipoidea, quadre poc freqüent, MULTINUCLEACIÓ  presenten 2, 3 o més nuclis de disposició perifèrica, sense que tingui un gran valor diagnòstic. Poden presentar nuclèols prominents sense que tingui rellevància diagnòstica. Important no confondre amb tumors. Valorar la presència de grànuls citoplasmàtics fagocitats. En algunes ocasions plantegen el DX-DIF amb L’ADENOCARCINOMA de PULMÓ. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PROCESSOS INFECCIOSOS  El pulmó es troba exposat a gran número i tipus d’agents infecciosos.  L’acció d’aquests indueix l’aparició de canvis reactius en els teixits pulmonars que poden ser:   INESPECÍFICS ESPECÍFICS   Granulomes: Induïts per les infeccions per Micobacteris (TUBERCULOSIS) fongs, paràsits, resposta a fàrmacs o químics, ... L’ús del BAL permet obtenir mostres que permeten estudiar l’origen de les infeccions.  Aquest estudi es facilita mitjançant la utilització de tincions especials (Immunohistoquimia, Ziehl Neelsen, ...) ajudat per la realització de cultius de les mostres obtingudes. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMÒNIA  Infecció de la porció terminal de la via respiratòria, dels alvèols i de l’interstici pulmonar.  Zones de CONSOLIDACIÓ    desaparició de la trama esponjosa i augment de pes de l'òrgan Presència en l’interior de l’alvèol de leucocits, eritròcits, fibrina, ... Causes de pneumònia:  qualsevol germen patogen que supera les barreres defensives del pulmó   Bacteris, Virus, Fongs, ... Clínica:    Febre elevada (calfreds) Tos productiva (ESPUT HERRUMBRÒS). Dolor toràcic de tipus pleurític. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMÒNIA.  Segons el context en el que te lloc la pneumònia: A. PNEUMÒNIA D’ORIGEN EN LA COMUNITAT 1. 2. B. De tractament AMBULATÒRI De tractament HOSPITALARI PNEUMÒNIA ADQUIRIDA EN L’HOSPITAL (NOSOCOMIAL)  ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 PNEUMÒNIA DE LES PERSONES ATESES EN INSTITUCIONS DE CURES DE LLARG TERMINI LTCG  Long term care facilities. APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMÒNIA. Factors afavoridors  Vies d’infecció      Factors microbians propis    Dispersió d’aerosols  Microaspiració* Aspiració bronquial Via hematògena Propagació veïna Resistència dels gèrmens als antibiòtics Capacitat de creixement i disseminació Factors de l’hoste    Edat avançada (>70 a.). Tabaquisme, Processos coexistents:    Malalties respiratòries (Asma bronquial i MPOC) i no respiratòries (Insuficiència cardíaca, Hepatopatia, ...) Defectes anatòmics (obstruccions, bronquiectasis, ...), Asplènia (absència de melsa) Antibioticoteràpia indiscriminada  Defectes immunitaris específics (neutropènies, hipogammaglobulinèmies, dèficit de limfòcits T, dèficit IgA inespecífica...), alcoholisme, ... RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL rperal@xtec.cat 
  • PNEUMÒNIA. COMPLICACIONS   EMBASSAMENT PLEURAL ABSCÈS PULMONAR      Zona delimitada de supuració dins del parènquima pulmonar. NIVELL HIDROAÈRI TOS, MALESTAR, ESPECTRACIÓ ocasionalment abundant per buidament del contingut de l'abscés en drenar a un bronqui Aler FÈTID Afectació molt important de l’estat general SÈPSIS i MORT ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMÒNIA NOSOCOMIAL (HAP)  Pneumònia que apareix desprès d’un ingrés de >48h en malalt greu que prèviament no presenta procés pneumònic   Incidència entre 5 a 10 casos per 1000 altes hosp. 2a. infecció nosocomial més freqüent     1a. en pacients intubats de la UCI Mortalitat en aquest subgrup del 30 al 70%. Apareix en molts post-operats. Allarga l’ingrés dels malalts.  Origen  Bacils anaeròbics i Stafilococus aureus plasmocoagulasa + (MARSA) FEBRE EMPITJORAMENT DE L’ESTAT GENERAL LEUCOCITOSI  Dificultats diagnòstiques  Utilització de mètodes invasius:  RENTAT BRONCOALVEOLAR (BAL) ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • TUBERCULOSI PULMONAR  Malaltia infecciosa des de l'antiguitat provocada pel bacteri Mycobacterium tuberculosis      Resistent a molts antibiòtics. Supervivència dins els macròfags. Formació de granulomes característics en els teixits que infecta.   4 a 6 (x 106) nous casos anuals (95% en països en desenvolupament). Bacteris de Creixement lent. Necessita de cultius especials (Lowenstein Jensen. Creixement 21 dies – es manté actiu fins a 6 setmanes). Corona de limfòcits que embolcalla un centre de macròfags activats i cèl·lules gegants multinucleades (Langhans), amb un centre de necrosi caseosa. Afecta principalment als pulmons, però en 1/3 casos la malaltia és extrapulmonar:  Vies respiratòries superiors, Ganglis limfàtics, Pleura, Genitourinària, Osteoarticular, Digstiva, Meníngia, Pericàrdica, Ocular, TBC Miliar (Disseminada), ... ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • TUBERCULOSI PULMONAR  La transmissió de la malaltia és a partir de l’exposició a malalts bacilífers, per inhalació de gotetes de Pfflügge.    Antigament també es donaven casos de TBC intestinal per la ingestió de llet contaminada amb micobacteris. La contagiositat depèn del temps d’exposició, l’agressivitat del germen, les condicions del receptor (grau d’immunitat). Segons la situació del malalt, distingim entre:   CONTACTE TUBERCULÒS PACIENT INFECTAT    ACTIU INACTIU MALALT   BACIL·LÍFER NO BACIL·LÍFER (En tractament) ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • TUBERCULOSI PULMONAR   La pneumònia tuberculosa és la presentació més freqüent de la malaltia. Distingim dos formes de la malaltia:  Malaltia PRIMÀRIA    Apareix desprès d’una infecció inicial d’origen extern. Pot ser asimptomàtica i curar espontàniament (mantenint una calcificació residual a la Rx. de tòrax). Malaltia POSTPRIMÀRIA (o PER REACTIVACIÓ)    A partir de bacils latents d’una infecció anterior (anys abans). Pot manifestar-se com a Pneumònia però també amb qualsevol de les formes extrapulmonars. Presenta un quadre generalitzat de gravetat variable i evoluciona cap a la formació de fibrosis i cavitats al pulmó (cavernes). ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • TUBERCULOSI PULMONAR EXPOSICIÓ. Contacte Tuberculós Infecció PPD + PNEUMÒNIA Malaltia primària. Res Curació SA Curació parcial ESTAT LATENT PPD + Immunosupressió RE-INFECCIÓ. Malaltia Postprimària • PULMONAR • EXTRAPULMONAR. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • TUBERCULOSI   Histologia: granulomes epitelioides caseïficats. NO S’OBSERVEN EN LA CITOLOGIA. Citologia:  Inespecífica.    Sospita davant la presència de material necròtic eosinofílic, associat a histiòcits amb un infiltrat limfocitari. També podem veure Neutròfils i fibroblasts. Ocasionalment (<5% d’esputs) cèl·lules gegants multinucleades (de Langhans), de gran valor quan es detecten. El diagnòstic de seguretat es fa identificant el bacil de Koch amb la tinció de Ziehl Neelsen. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • TUBERCULOSI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ADENOVIRUS   Infecció respiratòria viral freqüent. Família de virus molt estesos per tot el mon. Tenen fins a 51 serotipus diferents. Infecten habitualment el tracte respiratori (faringoamigdalitis víriques, coriza, ... especialment en lactants i nens) però no exclusivament    També provoquen diarrees, conjuntivitis, cistitis, ... Transmissió per contacte directe i via oral-fecal. Aspecte microscòpic    Produeixen canvis inespecífics. Aparició d’inclusions intranuclears que poden ser múltiples o úniques recordant les de l’Herpes. Les imatges de ciliocitoftòria son freqüents. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CITOMEGALOVIRUS   Virus del grup herpesvirus. Provoca diferents de patologies (a totes les edats), però en població general necessita d’un contacte íntim molt continuat. Els dos quadres típics son:    Infecció Perinatal, amb defectes congènits greus. Quadre Mononucleosi-like, en persones adultes. Infecció més comú en immunodeprimits, sent el patogen viral més important que complica els transplantaments.  Pneumònia per citomegalovirus     15 - 20% dels transplantament de moll d’os  mortalitat 88% Quadre de malestar general, anorèxia, miàlgies, ... taquipnea, hipòxia S’associa a infecció per VIH i es correlaciona amb la seva gravetat. En aquests malalts el quadre pneumònic cal distingir-lo de la infecció per pneumocistis carinii. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CITOMEGALOVIRUS  Aspecte microscòpic.  Les cèl·lules citomegàliques son: epitelials infectades, pneumòcits , fibroblasts o macròfags alveolars,    però son relativament poques les cèl·lules amb els canvis típics. Augmenten la seva mida 2 a 4 cops respecte a altres cèl·lules “citomegalo”-virus. Grans inclusions rodones intranuclears basòfiles o eosinòfiles amb un petit halo clar al voltant (aspecte d’ull de mussol).  Podem veure algunes inclussions intracitoplasmàtiques de diferent mida,   Les cèl·lules citomegàliques s’acompanyen de reacció inflamatòria a expenses de limfòcits, cèl·lules plasmàtiques, monòcits macròfags. Podem observar ciliocitoftòria. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CITOMEGALOVIRUS ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CITOMEGALOVIRUS ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • HERPESVIRUS  Existeixen diferents tipus d’herpesvirus. En aquest cas parlem del virus de l’Herpes simple.  Provoca diferents infeccions de superfícies mucocutànies, SNC i ocasionalment vísceres, com esòfag, pulmó i/o fetge.    Després d’una primera infecció (virèmia generalitzada) el virus es transportat a les neurones ganglionars, on pot quedar latent (fins a un 10% de pacients en HSV-1 i fins 40% en HSV-2). Posteriorment es produeixen rediseminacions del virus de nou a les superfícies mucocutànies. La resposta de l’hoste davant la infecció es clau tant per a l’adquisició de la malaltia com per la seva gravetat i les possibilitats de recidiva.    Els malalt immunodeprimits pateixen infeccions més esteses i greus (especialment si es de Imm. cel·lular: SIDA, immunoteràpia, transplantament, ...). La Pneumonitis per HSV és excepcional si no hi ha greu immunosupressió. Provoca una pneumonitis focal necrotitzant amb Mortalitat elevada (>80%). ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • HERPESVIRUS   Les mostres s’obtindran tant en esput com en BAL. Aspecte microscòpic.  Observarem els canvis tant en grups com en cèl·lules aïllades, ocasionalment obre un fons necròtic, amb component inflamatori.   Observem cèl·lules grans resultat de fusió cel·lular, amb múltiples nuclis modelats que ocupen la quasi totalitat de l’espai citoplasmàtic. Els nuclis poden presentar inclusions, però és típic un aspecte de la cromatina “sosa” o amb aparença gelatinosa (nuclis en vidre esmerilat). ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • HERPESVIRUS ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • INFECCIONS PER FONGS  Clínicament s’agrupen en:  Infeccions mucocutànies:   esteses, en ocasions de llarga evolució, però rarament letals. Infeccions d’òrgans profunds   Micosis endèmiques: Causades per fongs de l’ambient que no formen part de la flora microbiana normal de l'ésser humà. Micosis per oportunistes: causades per organismes de la flora normal, i que s’estenen habitualment en el context d’una immunodepressió, el que els converteix habitualment en origen d’infeccions molt greus.  La majoria d’aquestes infeccions provenen del medi ambient i moltes per inhalació (amb excepció de la càndida que es troba habitualment en el tub digestiu). ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • INFECCIONS PER FONGS  Clínicament es classifiquen també com:  LLEVATS:  Microorganismes unicel·lulars o en gemació.   FLORIDURES:  Adopten formes filamentoses (hifes) a temperatura ambiental i quan envaeixen els teixits.    Càndida, Criptococcus. Aspergillus, Rhizópus. Càndida en determinades invasions a teixits pot aparèixer formant “pseudohifes” FONGS DIMÒRFICS:  Poden adoptar formes diferents en l’ambient (habitualment formes filoses) que en els teixits, on adopten grans formes de tipus esfèric a mode de llevats.  Histoplasma, ... ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANDIDIASI  Ocasionat pel llevat Candida albicans  es troba habitualment com a contaminant a la boca i tub digestiu.    Causa d’infeccions per fongs més freqüent en ser humà Malaltia Mucosa (oral i vaginal). Malaltia disseminada en pacients immunodeprimits. 4a a 5a causa d’infeccions nosocomials  relació amb els catèters.   Des de la boca pot colonitzar el tracte respiratori, provocant infeccions oportunistes. Infeccions generalitzades en pacients que presenten quadres amb neutropènia important    Candidiasi urinària – renal. Candidiasi disseminada – Candidiasi invasiva profunda En el pulmó produeix nòduls disseminats per sembra Mil·liar ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANDIDIASI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CANDIDIASI  Aspecte microscòpic:  Espores ovals o amb aspecte de llàgrima de 2-4 de 10-15 de diàmetre.   i pseudohifes La combinació d’aquestes dues estructures és pràcticament exclusiu de candida. La seva presència no sempre indica infecció respiratòria ja que poden ser contaminants de vies respiratòries altes o de la boca. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • HISTOPLASMOSI  Micosi endèmica als EEUU.   La malaltia s’adquireix per inhalació del microosganisme.   Aquest és incorporat pels macròfags on es reprodueix i a partir d’ells es dissemina per tot el sistema immunitari. La magnitud de la malaltia depèn de la quantitat inhalada i de l’estat immunitari.     Fong d’extensió mundial en relació amb els excrements d’aus o de rats penats. Poden haver persones infectades asimptomàtiques en àrees endèmiques. Es pot desenvolupar una neumonitis, amb infiltrats pulmonars que es pot estendre (pericarditis, artritis, adenitis, ... fins i tot disseminar-se). La forma en immunodeprimits és la ràpida disseminació amb afectació de l’estat general i mort. Aspecte microscòpic:    Llevats petits (2 a 4 ), intracel·lulars (dins de macròfags o neutròfils). Reacció granulomatosa amb organismes extracel·lulars identificables mitjançant tècniques de tinció de plata. No forma hifes. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • HISTOPLASMOSI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CRIPTOCOCOSI  Infecció per criptococcus neoformans excepcional en població sana.  Inhalació d’espores del fong en zones endèmiques és molt estessa (fins i tot habitual en la infància) i cursa de forma totalment asimptomàtica.  Malaltia molt lleu que tendeix a desaparèixer espontàniament  GRANULOMA PULMONAR SOLITARI amb poca reacció   Macròfags, Limfòcits, Cèl·lules gegants de cos estrany. Especial virulència en pacients immunodeprimits (HVI, linfomes, leucèmies, trasplantats, sarcoïdosi, ...) MENINGOENCEFALITIS CRÒNICA   Localització pulmonar, es primària  S’inhala dels excrements dels ocells Disseminació hematògena fins al cervell des del pulmó originant el quadre de meningitis ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • CRIPTOCOCOSI  Aspecte microscòpic:    Fong levaduriforme que no forma hifes. Ovoide o rodó de 5 a 20 , rodejat d’una càpsula gruixuda gelatinosa d’aspecte brillant amb el Pap (produeix un efecte d’halo clar rodejant l’espora) i PAS positiva. Molt freqüents les imatges de gemació úniques en forma de gota. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ASPERGIL·LOSI  Infecció produïda per un fong del grup de les floridures Aspergil·lus fumigatus  Fong de localització freqüent en l’ambient:   Fulles mortes, graners, vegetals en descomposició, ... Provoca micosis relacionada amb Asma Bronquial, TBC cavitada i altres quadres al·lèrgics (alveolitis al·lèrgica extrínseca, ...)   Rarament la seva inhalació provoca neumonitis aguda en persones sanes, però si en Malalts immunodeprimits. Colonització superficial de la mucosa bronquial en pacients amb asma bronquial, relacionat amb tractaments crònics amb corticoides.  Desencadena crisis de broncospasme típiques amb expectoració:    Abundants eosinòfils, Sang, Taques verdoses corresponents a cúmuls d’aspergil·lus, Cristalls de Charcot – Leyden. Pot donar-se la situació de colonització sapròfita bronquial amb tos productiva crònica i habitualment hemoptisi Pot colonitzar cavitats pulmonars preexistents (p.e. d’antics malalts tuberculossos)  aspergil·losi colonitzant, ASPERGILOMA o MICETOMA. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ASPERGIL·LOSI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ASPERGILOSI  Aspecte microscòpic:    Hifes emparedades de mida uniforme, gruixudes de 3-6 Ramificacions en angle de 45° d’aspecte arborescent. També podem trobar en l’esput:     Reacció granulomatosa Eosinòfils i cristalls de Charcot-Leyden. Moc amb aspecte similar a “pells de ceba”. Cristalls birefringents d’oxalat càlcic. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ASPERGILOSI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ASPERGILOSI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • ASPERGILOSI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • MUCORMICOSIS  Grup d’infeccions letals per fongs molt poc freqüents, els MUCORALES.     S’inclou aquí l’antic grup dels ZYGOMICETES. També es pot anomenar a la malaltia com CIGOMICOSIS. La malaltia es provocada per diferents espècies de fongs molt invasius a partir de l’ambient en vegetals en descomposició. Afecta principalment a persones amb afectació del sistema immune (diabètics, neutropènies, en tractament amb corticoides o antineoplàstic, trasplantats, ...).   Dona diferents formes segons localització: Rinocerebral (la més freqüent), pulmonar (2a. més freqüent), cutània, gastrointestinal, diseminada, ... En la forma pulmonar apareix un quadre de Pneumonitis granulomatosa i poden aparèixer cavitacions. Pot ser difícil la diferenciació amb l’apergilosi. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • MUCORMICOSIS  Aspecte microscòpic:      Hifes de gran variabilitat en mida i forma. Assoleixen entre 6 a 50 , aspecte de “porra” Es ramifiquen en intervals irregulars en angle recte, 90°. No sol estar emparedat. Aspecte “embrollat”. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • Alternaria: fong contaminant ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMOCISTOSI  Pneumocystis jiroveci és un organisme micòtic que es comporta com a un oportunista pulmonar en immunodeprimits.  Distribució universal.    No es disposa de mitjans de cultiu fiables. Es coneixen diferents formes (tròfica, quist, prequist) Els Pneumocistis son específics per als diferents hostes (P. Carinii en rates, P. Jirovenci en humans, ...). No causa patologia en població sana  Els factors de l’hoste determinen l’aparició de pneumònia en persones immunodeprimides i algunes amb MPOC.    Desencadena un quadre inflamatori amb afectació de la funció pulmonar. El microorganisme es va estenent per tot el camp alveolar de forma lenta i progressiva , adherint-se fortament als Pneumòcits tipus I. En talls de teixit pulmonar s’observa un típic exsudat cotonós i en fases avançades la formació de membranes hialines.  És causa de mort en pacients amb SIDA. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMOCISTIS JIROVECI Alveolar foamy exudate and severe chronic intersitial inflammation. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMOCISTIS JIROVECI  Aspecte microscòpic:  La tècnica d’elecció per a la seva identificació és el BAL.     Masses d’aspecte espumós o “cotonós” (motllos intraalveolars) de coloració variable (cianòfiles o violades), que contenen els microorganismes, que apareixen amb un aspecte de petits punts basofílics entre el material consistent. Utilitzant la tinció de plata observem els organismes com esferes d’unes 6 a 8 arrugades en forma de copa o mitja lluna (recorden pilotes de ping-pong aixafades). Els quist de P. Jiroveci mostren fluorescència + en la tinció de Papanicolau si s’observen amb llum ultraviolada. Observem una mínima reacció inflamatòria de tipus granulomatòs. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMOCISTIS JIROVECI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMOCISTIS JIROVECI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMOCISTIS JIROVECI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMOCISTIS JIROVECI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • PNEUMOCISTIS JIROVECI ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • QUIST HIDATÍDIC  Infestació parasitària per la larva d’Equinococcus granulosus   Elevada prevalença en zones on conviuen el bestiar i els gossos Produeix lesions quístiques generalment úniques  Localitzats preferentment a:   FETGE PULMÒ ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • QUIST HIDATÍDIC ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • QUIST HIDATÍDIC ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • HIDATIDOSI     Creixement lent  ASIMPTOMÀTIC Son una troballa casual exploratòria Genera problemes compressius Alliberament brusc del contingut del quist per ruptura de la paret  alliberament brusc dels paràsits immadurs a l’arbre bronquial    Espontàniament En el transcurs d’una intervenció Durant la realització d’una punció diagnòstica TROFOZOIT EQUINOCOCCUS GRANULOSUS ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • QUISTE HIDATÍDIC PROTOESCÒLICES ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • HIDATIDOSI  En citologia exfoliativa només s’identifiquen quan el quist es trenca i s’expulsa el material del quist.  Morfologia:  Membranes com a estructures amorfes, laminars i eosinòfiles.  Escòlex com estructures rodones que poden presentar la corona de ganxos, o be els ganxos aïllats refringents. Altres troballes:     eosinofília, canvis irritatius en l’epiteli respiratori, metaplàsia escamosa. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • QUISTE HIDATÍDIC ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • QUISTE HIDATÍDIC ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • QUISTE HIDATÍDIC ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • QUISTE HIDATÍDIC ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • MALALTIES PULMONARS INTERSTICIALS  Grup heterogeni de trastorns però amb característiques clínico-radiològiques i fisiopatològiques similars:  Malalties que afecten al parènquima pulmonar  Afecten la Unitat Fucional respiratòria  Epiteli alveolar, endoteli vascular i teixits perivasculars i limfàtics.      No son trastorns neoplàsics . No depenen d’agents infecciosos identificats. Poden originar-se com:    Unes presentant inflamació i fibrosi predominant. Aparició de fibroblasts en resposta a necessitat de regeneració de teixit lesionat, amb formació de cicatrius definitives. Altres destaquen les reaccions granulomatoses en zones intersticials i/o vasculars. Evolució cap a la fibrosi per destrucció del teixit. Afectació pulmonar primària Afectació secundària dins un procés multiorgànic Elevada morbilitat i mortalitat considerable. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • MALALTIES PULMONARS INTERSTICIALS  Poden originar-se com:    Fibrosi Pulmonar idiopàtica:    Afectació pulmonar primària Afectació secundària dins un procés multiorgànic Formació de tractes fibrosos subpleurals. Es diagnostica per biòpsia de punció transbronquial, observant infiltrats inflamatoris crònics (limfocitaris) amb “parches” de col·làgena densa. Malaltia fibròtica en el context d’una malaltia inflamatòria i/o autoimmune del teixit connectiu.  L’evolució de la fibrosi es diferent al de la pròpia malaltia. Obliga a fer una avaluació específica de la resposta inflamatòria pulmonar.   Malalties ambientals (Inhalació de pols de l’ambient)   Pols inorgànica (Pneumoconiosi) i orgànica (alveolitis). Efecte secundari a medicació:   Artritis Reumatoide, L.E.S (lúpus eritematòs sistèmic), Esclerodèrmia, ... Amiodarona, bleomicina, metotrexato, quimioteràpics, ... Sarcoidosi  Malaltia d'origen desconegut NO infecciosa que provoca la formació de granulomes als teixits. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • MALALTIES D’ORIGEN AMBIENTALS  ASBESTOSI  Exposició a fibres amiantiformes  Silicats minerals   Excel·lent aïllant tèrmic (roba ignífuga, ciments, rajoles, materials de fricció i construcció en general) Principal patologia relacionada  MESOTELIOMA PLEURAL ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • MALALTIES D’ORIGEN AMBIENTALS  SILICOSI  Exposició a sílice lliure (o quars cristal·lí)  Mineria, tall de pedra, industries abrasives, fabricació de maons, fabricació de vidre, ...     Els treballadors del carbó a més pateixen una Pneumoconiosi específica l’ANTRACOSI, per pols de carbó, que desencadena MPOC. En aquests treballadors es produeix SILICOSI per la sílice que acompanya l’extracció del carbó en subjectes especialment predisposats per la MPOC. Es produeix un infiltrat mil·liar fibròtic de predomini superior 20% de casos presenten calcificació dels ganglis, amb imatge característica de càscara d’ou ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • SARCOIDOSI  Malaltia multisistèmica crònica d'origen desconegut i llarga evolució que cursa a brots.   Major incidència a mitjana edat (20-40 a.). Certa incidència familiar Els òrgans s’afecten per l’ocupació d’espai granulomatosa en el teixit. No existeixen altres efectes sobre la funció de l'òrgan     Afecta a diferents teixits: Pulmó (90%), limfàtics, fetge, pell, ulls, ... L'afectació del pulmó es quasi constant i simptomàtica, amb desestructuració de l’estructura alvèol - capil·lar. També sol haver afectació hepàtica és quasi sempre asimptomàtica Superat el brot els granulomes tendeixen a desaparèixer.  Si la lesió que han ocasionat supera la possibilitat de regeneració del teixit, (15% de casos) es produeix una reparació fibròtica (cicatriu) que deixa una fibrosi pulmonar com a seqüela permanent. Aquesta és la 1a causa de mort de la malaltia. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • SARCOIDOSI  Aspecte microscòpic:  S’observa una resposta de tipus granulomatós, amb infiltració de limfòcits.   Absència de necrosi (els granulomes no presenten necrosi central caseosa). Diferents tipus de cèl·lules gegants. Son típiques en aquesta patologia:    Els Cossos de Schaumann: cèl·lules gegants amb inclusions de calcificacions en forma concèntrica. Els cossos asteroides: cèl·lules gegants amb inclusions calcificacions en forma d’estrella. No s’observa necrosi caseosa. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • NEUMONITIS PER HIPERSENSIBILITAT  També anomenada ALVEOLITIS AL·LÈRGICA EXTRÍNSECA o PULMÓ DEL GRANGER   Trastorn inflamatori del pulmó induït per la inhalació repetida de diferents agents orgànics Assenta en hoste susceptible    Gran quantitat d’agents implicats, amb exposicions pròpies de cada professional (granger, criador d’aus, cultivador de xampinyons, ...) Relació directa entre afectació i concentració, duració de l'exposició ... Influeixen en la malaltia factors ambientals  Humitat, temperatura. Presentació clínica  NEUMONITIS INTERSTICIAL  La forma de presentació pot ser:      Aguda (6-8h)  Quadre de FEBRE i CALFREDS, malestar, DISPNEA subaguda (setmanes)  TOS i DISPNEA o crònica  Indistingible clínicament d’una Fibrosi Pulmonar. BAL  Típica (no patognomònica) la intensa ALVEOLITIS LIMFOCITÀRIA. En alguns casos també es poden observar abundants Eosinòfils, quan la base patològica sigui una reacció de tipus al·lèrgic (PNEUMOPATIA EOSINOFÍLICA). ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • RENTAT BRONCOALVEOLAR  Neix com a tècnica terapèutica:    Objectiu: extraure les secrecions acumulades en l’espai alveolar que dificulten l’intercanvi de gasos. Actualment tècnica d’estudi citològic pulmonar. Avantatge del BAL respecte a la biòpsia bronquial:    Rastreja amplies àrees pulmonars Permet estudiar el curs evolutiu de les pneumopaties gràcies a rentats successius. La tècnica es sol realitzar en el context d’una exploració broncoscòpica.     S'instil·len de 100 a 300ml de SF estèril pre-escalfat, en polsos de entre 20 a 50ml. , aspirant el contingut fins a obtenir com a mínim la meitat de l’instil·lat. El líquid obtingut serà fixat i processat de forma ràpida o be centrifugat per conservar la mostra en nevera (4°C). Es procedeix a fer un RECOMPTE CEL·LULAR TOTAL. Es poden reservar mostres per estudis immunohistoquímics. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • RENTAT BRONCOALVEOLAR. Indicacions  Les indicacions s’han anat seleccionant progressivament amb l’experiència de la tècnica.  Investigació de Patologia Infecciosa.  Especialment en el context de malalts fràgils.    Malalties pulmonars difuses     Sarcoïdosi Pulmonar. Malalties generadores de fibrosi pulmonar (Pneumoconiosi, fàrmacs, idiopàtica, ...) Alveolitis al·lèrgiques (inhalació de substàncies orgàniques, pulmó de granger, ...) Seguiment i evolució (tractaments)    Infeccions bacterianes agressives, de llarga evolució o evolució tòrpida (Legionel·la, micobacteris, ...) Infeccions en malalts immunocompromessos per virus, fongs o paràsits. Seguiment malalties inflamatòries cròniques i/o inflamatòries (artritis reumatoide, ...) Tractaments immunosupressors. Avaluació d’alguns tumors malignes perifèric:   Carcinoma broncoalveolar. Limfomes. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • RENTAT BRONCOALVEOLAR. Recompte percentual  Utilitzat en l’estudi de les malalties intersticials d’origen NO infecciós.  Realitzat sobre un mínim de 300 a 500 cèl. És representatiu si:  <6% de Cèl·lules Bronquials    Molta cel·lularitat bronquial especialment acompanyada d’abundants Neutròfils, pot correspondre a contaminació per secrecions bronquials. No contaminació hemàtica (num. hematies < num. Cel. Inf.) Poca degeneració cel·lular (mostres centrifugades). Tipus de cèl·lules Nombre total Percentatge Cèl·lules totals CEL·LULARITAT NORMAL Del BAL • No fumadors • Fumadors 10 a 20 (x106) per 100ml. 3-4 cops més. Macròfags/Histiòcits 80-90 % Limfòcits <15 % Neutròfils <5% No fumadors Fumadors 3% 4% Eosinòfils ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ <1 % rperal@xtec.cat
  • RENTAT BRONCOALVEOLAR Malalties pulmonars intersticials cròniques. Aplicacions del BAL:    Contribueix al diagnòstic: juntament amb la història clínica, radiografia, biòpsia, etc. Seguiment de malalties pulmonars intersticials cròniques: el metge obté informació sobre l’evolució de la malaltia, si millora, remet, es manté,… Resposta al tractament. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  • RENTAT BRONCOALVEOLAR ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat
  •     L’objectiu d’aquesta presentació és exclusivament formatiu, com a recurs pels alumnes dels cicles formatius de Formació Professional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En cap cas es podrà fer un ús comercial. Les diferents fonts consultades han estat citades. Aquesta obra està subjecte a la llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada Creative Commons. Per veure una còpia de la llicència, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/. BIBLIOGRAFIA:  a. Fariña Gonzalez, J; Rodriguez Costa, J. Citologia respiratòria y pleural. Editorial Médica Panamericana.Madrid 1996. b. Erozan, Y; Ramzy, I. Pulmonary Cytopathology. Springer 2009. c. Kross’ Diagnostic Cytology. Lippincott Williams & Wilkins. PhiladelPhia/Baltimore 2006. ANATOMIA PATOLÒGICA. C6 APARELL RESPIRATORI. INTRODUCCIÓ rperal@xtec.cat