TEMA 8. Comerç i comunicacions (lèxic). GEGRAFIA 2n BATXILLERAT

1,051 views
868 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
96
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TEMA 8. Comerç i comunicacions (lèxic). GEGRAFIA 2n BATXILLERAT

 1. 1. Tema 8. L'activitat comercial i les comunicacions Geografia. Segon de Batxillerat Laura Cabrera Fèlix, Lorena López Milán i Miguel Rodríguez Ruiz INSTITUT INFANTA ISABEL D’ARAGÓ Professor: Rafael Palomero Caro.Maig del 2014
 2. 2. Comerç ● Activitat econòmica intermediària entre els productors de béns i els consumidors.
 3. 3. Comerç concret ● Comerç en què s’exposen i es comercialitzen les mercaderies.
 4. 4. Comerç abstracte ● Intercanvi de mercaderies que físicament no són presents (per exemple, els mercats internacionals del petroli).
 5. 5. Fira de mostres ● Exposició periòdica, en un espai construït expressament, de mostres de productes, principalment manufactures.
 6. 6. Logística ● Gestió i planificació de les activitats dels departaments de compres, producció, transport, emmagatzematge, manteniment i distribució d’una empresa.
 7. 7. Minorista ● Comerciant que ven productes en petites quantitats directament al públic.
 8. 8. Majorista ● Comerciant que compra als productors grans quantitats de mercaderies per vendre-les a altres comerciants o empreses. El majorista no ven a particulars.
 9. 9. Assentador ● Majorista del lloc receptor dels productes.
 10. 10. Acord General sobre Aranzels i Comerç (GATT) ● Acord multilateral, creat a la Conferència de La Havana el 1947, per establir un conjunt de normes comercials i concessions aranzelàries. Està considerat el precursor de l'Organització Mundial de Comerç.
 11. 11. Organització Mundial del Comerç (OMC). ● Organisme de les Nacions Unides, fundat el 1995, que supervisa els acords comercials per definir les regles del comerç entre els estats membres. Té com a propòsit reduir o eliminar completament les barreres internacionals al comerç.
 12. 12. Aranzel ● Impost que han de pagar les mercaderies estrangeres per poder ser importades.
 13. 13. Comerç interior ● Intercanvi de béns i serveis dins les fronteres d’un mateix estat.
 14. 14. Canals de comercialització ● Itineraris i mitjans de transport a través dels quals circula un producte determinat des del punt de producció fins a la seva destinació final de consum.
 15. 15. Lísing ● Contracte mercantil de col·laboració que té per objecte exclusiu la cessió de l'ús de béns mobles o immobles, adquirits amb aquesta finalitat segons les especificacions del futur usuari, a canvi d'una contraprestació consistent en l'abonament periòdic d’unes quotes.
 16. 16. Renting  Lloguer d’un bé (habitualment, un vehicle) a llarg termini amb tots els serveis inclosos. L'objectiu del rènting és facilitar la utilització del vehicle, no la seva compra, tot i que aquesta és possible.
 17. 17. Supermercat  Establiment on es venen aliments, begudes i productes d’adrogueria i perfumeria mitjançant el procediment d’autoservei.
 18. 18. Hipermercat  Supermercat de grans dimensions que ofereix al client una extensa gamma de productes i altres serveis. Solen estar situats als afores de les poblacions.
 19. 19. Marca blanca  Producte genèric sense marca, característic i exclusiu d’una cadena de supermercats. El producte resulta més barat perquè se’n fan grans comandes, no hi figura el productor i no se’n fa publicitat. La cadena comercial que el ven respon de la seva qualitat.
 20. 20. Àrea comercial  Zona o territori geogràfic que presenta característiques econòmiques homogènies, amb un centre urbà principal que atreu la major part de l'activitat comercial de la zona.
 21. 21. Comerç exterior o internacional  Intercanvi de béns i serveis entres estats diferents.
 22. 22. Importació  Introducció de béns i serveis en un estat procedents de l’estranger.
 23. 23. Exportació  Enviament de béns i serveis des d'un estat a l'estranger.
 24. 24. Proteccionisme  Política econòmica que aposta per la producció nacional i imposa taxes i aranzels als productes d’altres estats per limitar-ne les importacions.
 25. 25. Lliurecanvisme  Doctrina econòmica que propugna la no intervenció estatal en el comerç internacional, permetent que els fluxos de mercaderies es governin pels avantatges de cada país i la competitivitat de les empreses.
 26. 26. Balança de pagaments  Conjunt d’intercanvis (ingressos i despeses) que realitza un país amb la resta del món durant un any; comprèn els béns materials (balança comercial), els serveis (turisme, transport, royalties), les transferències monetàries i els moviments i inversions de capital.
 27. 27. Balança comercial  Diferència entre el valor econòmic del total de les exportacions i les importacions que fa un país durant un any; si les exportacions superen a les importacions, la balança comercial és positiva; si les importacions superen a les exportacions, és negativa.
 28. 28. Royalties  Drets que cobra un país per l’ús de patents i innovacions tecnològiques pròpies per part d’empreses o particulars d’altres estats.
 29. 29. Intercanvi desigual  Desequilibri existent en els intercanvis comercials entre països subdesenvolupats i països desenvolupats. Els subdesenvolupats exporten sobretot matèries primeres o productes semielaborats a preus baixos i els desenvolupats productes elaborats a preus elevats, la qual cosa provoca una balança comercial molt negativa al Tercer Món.
 30. 30. Transport  Trasllat de persones o mercaderies de qualsevol tipus (aliments, manufactures, combustibles, etc.) d’un lloc a un altre.
 31. 31. Mitjà de transport  Combinació de xarxes, vehicles i operacions, que dóna una solució específica al problema del transport. El transport es classifica principalment segons les característiques de via i tipus de vehicle: per carretera, naval, ferroviari, aeri i per canonada.
 32. 32. Infraestructura de transport  Base material dels sistemes de transport. Inclou els centres logístics (aeroports, estacions de ferrocarril o centres de mercaderies) que organitzen els transports, les xarxes (com vies del tren o autopistes), i els dispositius imprescindibles per fer segura la conducció
 33. 33. Via d’alta capacitat Via almenys amb dos carrils de circulació en cada sentit.
 34. 34. Via única  Via en què els ferrocarrils circulen en els dos sentits.
 35. 35. Ruptura de càrrega  Transferència de passatgers i/o mercaderies, que s’efectua als ports, des dels vaixells fins a altres mitjans de transport (camió, ferrocarril, etc.), o viceversa.
 36. 36. Connectivitat  Possibilitat d’establir comunicació entre diversos punts.
 37. 37. Zona d’activitat logística (ZAL)  Centre logístic intermodal establert en l'entorn portuari per a la connexió i articulació de xarxes de transport marítim i terrestre(per carretera o carretera- ferrocarril).
 38. 38. Transport intermodal  Transport que implica més d’un mitjà de transport.
 39. 39. Factor multiplicador (FM) de les tecnologies de la informació.  Nombre de vegades que una tecnologia millora una funció respecte d’una situació anterior.
 40. 40. AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea)  Entitat pública empresarial (EPE) espanyola, depenent del Ministeri de Foment, que gestiona els aeroports civils a tots els nivells.
 41. 41. Mapa isocrònic  Mapa que només té en compte el temps que es tarda a arribar d’un lloc a un altre. Dibuixen els eixos en la direcció correcta, però deformen les distàncies.

×