Imam Syafie

 • 6,869 views
Uploaded on

 

More in: Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
6,869
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
298
Comments
2
Likes
6

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. SirahNabawiyahdanTamadun Islam
  Tingkatan 4
  IMAM SYAFIERAHIMAHULLAH
  “Setiap kali bertambahnyailmuku, makabertambahlahkejahilanku.”
 • 2. RiwayatHidup
  Muhammad bin Idris bin AbbasbinUsman bin Syafi’ bin as-Saib.
  KeturunanRasulullah = Datuknya Abdul Manaf
  LahirdiGhazzah, daerahAsqalan, Palestin
  150H bersamaan 767M
  IbubapanyaberasaldariMekah
  Ibu: Fatimah binti Abdullah bin Hassan bin Ali bin Abu Talib
  2
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 3. DatangkePalestinketikabeliaumasihdalamkandungan
  Bapanyameninggaldisana
  Semasaberumur 2 tahun – kembalikeMekah
  MenetapdiSya’b al-Hanif
  As-Syafie = namadatuknyaSyafi’ bin as-Saib
  3
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 4. Kuatingatan, teranghati, rajinsertamempunyaiperibadi yang tinggi
  MenetapdiMesiruntukmenuntutilmu
  Meninggalduniapada 29 Rejab 204H = 820M diMesir
  Makam Imam Syafie
  4
  SirahNabawiyahdanTamadun Islam
 • 5. PendidikandanKeistimewaan
  5 tahun: belajar al-Quran
  Menghafalkeseluruhan al-Quran: 9 tahun
  Giatbelajarwalaupunmiskin
  Sentiasaberadadisamping guru semasa guru mengajar
  5
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 6. Mempunyaiingatan yang kuat, berkebolehantinggi, dandapatmengingatisemuapelajaran yang diajar
  Menggantikangurunyaapabilaperlu
  Menghafalkitabal-Muwatta’ ketikaberumur 10 tahun
  Mengajarhadisdaripadaal-Muwatta’
  6
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 7. Sukamengembaramendalamiilmu
  Iraq, Parsi, Palestin, Yaman
  Sangatberdisiplintentangmasa
  1/3: Menulisilmu
  1/3: Beribadah
  1/3: Berehat
  7
  SirahNabawiyahdanTamadun Islam
 • 8. BidangIlmu
  Ilmu al-Quran
  Hadis
  Bahasa Arab
  Menguasaisemualahjahbahasadankebudayaan Arab
  8
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 9. Penulisan
  Menggubahsyairdansajak
  BapaUsulFiqh: Orangpertamamenulisbukuberkenaanusulfiqhiaituar-Risalah
  9
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 10. Guru
  Sufian bin Uyainah
  Muslim bin Khalid al-Zanji
  Said bin Salam al-Qidahi
  Daud bin Abdul Rahman al-‘Atar
  Abdul Majid bin Abdul Aziz
  Ibrahim Yahya
  Imam Malik
  Ismail bin Qastantin
  10
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 11. SUMBANGAN
  Mengasaskankaedahdalammensabitkanhukum.
  Cth: Hadissahihuntukistinbathukum
  Menolakistihsan
  Mengurangkanpenggunaanakaldalammengeluarkanhukum.
  11
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 12. Ijtihadmengikuttempatdansuasana
  Bukti: Kaulal-Qadim (Baghdad) & Kaul al-Jadid (Mesir)
  Berhujahdengan anti hadis
  Telitidalammengutarakanpandangan
  12
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 13. HasilTulisan
  Ar-Risalah
  Al-Umm
  IkhtilafHadis
  Al-Musnad
  13
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 14. PengasasMazhabSyafie
  MazhabSyafie: Aliranpendapat Imam Syafie
  Pelajar yang berusahamengembangkanmazhab:
  Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Mazni
  Rabi’ bin Sulaiman bin Abdul Jabar al-Marawi
  Abu Thur
  Ibrahim bin Khalid bin al-Yamani al-Kalbi al-Baghdadi
  Hassan bin Muhammad al-Sobah al-Za’faroni al-Baghdadi
  14
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 15. Pengikutmasakini:
  Malaysia
  Indonesia
  Brunei
  Thailand
  15
  Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam
 • 16. WASSALAMTERIMA KASIH