Leaflets

628 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
628
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Leaflets

  1. 1. Verwarming, Ventilatie en Airconditioning Verwarming, ventilatie en airconditioning (HVAC) bepalen het binnenklimaat in gebouwen, maar ze zijn ook verantwoordelijk voor ongeveer 30% van het totale energieverbruik in een gebouw. Het optimaliseren van HVAC systemen zijn erg belangrijk om een aangenaam en stimulerend leefklimaat te garanderen, maar ook om energie en kosten te besparen. In scholen, kantoorgebouwen, productiehallen, parkeergarages, serres en grote openbare ruimtes is een grondige analyse van de HVAC systemen daarom van cruciaal belang.CFD simulaties van Actiflow Verbeter kwaliteitVia CFD simulaties kan inzicht verkregen worden in Op basis van de inzichten uit het simulatieresultaatde luchtstromen door een gebouw. Aan de hand van en in samenspraak met onze klant kunnen dedeze inzichten kan de werking van verschillende HVAC systeemeigenschappen (locatie, debiet en/ofconcepten geanalyseerd en geoptimaliseerd worden. temperatuur van de luchttoevoer en/of luchtafvoer) veranderd worden tot er een gewenst binnenklimaatOp basis van beschikbare 2D of 3D CAD tekeningen gerealiseerd wordt. Dit houdt meestal in dat er geenbouwt Actiflow een 3D computermodel van het tocht mag ontstaan in de leefruimte, en dat er geengebouw of van de te analyseren ruimte. Vervolgens merkbare temperatuurvariaties mogen optreden.worden samen met de klant de voorzienesysteemeigenschappen ingesteld: de locatie, het debiet Dankzij de CFD analyses van Actiflow kan de idealeen de temperatuur van de luchttoevoer en luchtafvoer. systeemconfiguratie bepaald worden nog vóórZowel mechanische als natuurlijke systemen kunnen installatie. Dit resulteert in een kleiner risico opworden gesimuleerd. Na de eigenlijke simulatie luchtkwaliteitsproblemen, minder installatieproblemenworden de luchtbewegingen in het gebouw of in de en lagere kosten.ruimte zichtbaar gemaakt. Zo analyseert Actiflow deluchtsnelheden en de temperatuursverdeling in deruimte. Design for Aerodynamics Actiflow BV - Zinkstraat 22 - 4823 AD Breda - Tel + 31 (0) 765 422 220
  2. 2. Windhinder De aanwezigheid van gebouwen en/of constructies kunnen een significant effect hebben op de wind in de bebouwde omgeving. Te hoge windsnelheden kunnen windhinder veroorzaken. Van windhinder is bijv. sprake bij wapperende kleding, verwaaide haren of gehinderd worden bij het lopen. Een onderzoek naar mogelijke windhinder is vooral relevant bij de ontwikkeling van nieuwe woon- en/of werkgebieden. Om windhinder te vermijden moeten reeds in een vroege fase van de ontwikkeling maatregelen getroffen worden. Daarom is het noodzakelijk dat er in een vroege fase computersimulaties worden uitgevoerd die de windsnelheden rond gebouwen kunnen uitrekenen.CFD simulaties van Actiflow Verbeter kwaliteitVia CFD simulaties kan Actiflow inzicht krijgen in de Op basis van de simulatieresultaten kan eenluchtstromen rond gebouwen. Aan de hand van deze windhinderkaart gegenereerd worden. Dit is eeninzichten kunnen maatregelen genomen worden om afbeelding waarin de kans op windhinder en/ofwindhinder te vermijden. windgevaar wordt weergegeven, rekening houdend met de plaatselijke windstatistiek. De gevondenOp basis van beschikbare CAD tekeningen bouwt waarden worden getoetst aan de kwaliteitseisen in deActiflow een 3D computermodel van het te norm. Vanuit deze toetsing wordt vervolgens ook eenonderzoeken woon- en/of werkgebied. Aan de hand kwalitatief advies gegeven.van het exacte doel van de studie wordt het detailniveauvan het computermodel bepaald. Vervolgens worden Een windhinderstudie geeft dus zowel kwantitatiefde randvoorwaarden voor de simulatie ingesteld: de resultaat als kwalitatief advies over mogelijkewindrichtingen, windsnelheden, enz. (indien gewenst maatregelen om windhinder te vermijden.volgens de NEN 8100 norm).Na de eigenlijke simulaties worden de luchtbewegingenin het te onderzoeken gebied gevisualiseerd. Inverschillende scenario’s analyseert Actiflow dewindrichtingen en windsnelheden. Design for Aerodynamics Actiflow BV - Zinkstraat 22 - 4823 AD Breda - Tel + 31 (0) 765 422 220
  3. 3. Stromingsleer in de medische sector Lucht- en vloeistofstromingen vormen een belangrijk aspect bij het ontwerp van medische apparatuur en van klinische omgevingen. Denk aan de luchtstroming door beademingsapparaten, stromingen door filtersystemen en koel- en verwarmingsapparaten, menging van verschillende vloeistoffen, of het beheersen van de luchtkwaliteit in operatiekamers. Lucht- en vloeistofstromingen zijn overal aanwezig. Actiflow assisteert klanten in de medische sector bij de ontwikkeling van nieuwe apparaten en bij het analyseren en verbeteren van de luchtkwaliteit in operatiekamers. Zowel computersimulaties als experimenten kunnen worden ingezet om inzicht te krijgen in de relevante stromingsdynamica.CFD simulaties van Actiflow Na de eigenlijke simulatie worden de relevante lucht- en vloeistofstromingen zichtbaar gemaakt. Zo analyseertVia de CFD computersimulaties kan Actiflow op een Actiflow de stromingsnelheden, temperaturen,eenvoudige manier lucht- en vloeistofstromingen turbulenties, enz.visualiseren en inzichtelijk maken. Aan de hand van dezeinzichten kan de werking van verschillende systemen Verbeter kwaliteitgeanalyseerd en geoptimaliseerd worden. Op basis van de inzichten uit het simulatieresultaat enOp basis van beschikbare CAD tekeningen van een in samenspraak met onze klant kunnen de ingesteldeapparaat of van een operatiekamer bouwt Actiflow een systeemeigenschappen veranderd worden tot er een3D computermodel op. Vervolgens worden samen met gewenst ontwerp of een gewenste situatie gerealiseerdde klant de voorziene systeemeigenschappen ingesteld. wordt.Bij een medisch apparaat kan dat gaan om invoer-en/of afvoereigenschappen, filtereigenschappen, Dankzij de CFD analyses van Actiflow kan de werkingconcentraties in een mengsel, temperaturen, enz. en de efficiëntie van een apparaat geanalyseerd wordenBij de luchtbeheersing in operatiekamers zijn de nog vóór installatie en gebruik. Dit resulteert in mindersysteemeigenschappen voornamelijk de locatie, het risico’s, minder installatieproblemen en lagere kosten.debiet en de temperatuur van de luchttoevoer enluchtafvoer. Design for Aerodynamics Actiflow BV - Zinkstraat 22 - 4823 AD Breda - Tel + 31 (0) 765 422 220
  4. 4. Ontwikkeling van pompen en ventilatoren Stromingsdynamica speelt een belangrijke rol in het ontwerp en de optimalisatie van pompen en ventilatoren, zodat ze efficienter en stiller worden. Actiflow assisteert klanten bij de ontwikkeling van nieuwe pompen en fans, maar ook bij het analyseren van de productprestaties van bestaande systemen. Zowel computersimulaties als experimenten kunnen worden ingezet om inzicht te krijgen in de relevante stromingsdynamica.CFD simulaties van Actiflow Verbeter kwaliteitVia de CFD computersimulaties kan Actiflow op een Op basis van de inzichten uit het simulatieresultaat eneenvoudige manier lucht- en vloeistofstromingen in samenspraak met onze klant kunnen de ingesteldevisualiseren en inzichtelijk maken. Aan de hand van deze randvoorwaarden en/of het ontwerp van de pompinzichten kan de werking van verschillende pompen en veranderd worden tot er een gewenste situatie of eenventilatoren geanalyseerd en geoptimaliseerd worden. gewenst ontwerp gerealiseerd wordt.Op basis van beschikbare CAD tekeningen bouwt Dankzij de CFD simulaties kunnen verschillendeActiflow een 3D computermodel van een pomp of ontwerpopties geanalyseerd en vergeleken worden,fan. Vervolgens worden samen met de klant de juiste voordat er een prototype moet gebouwd worden. Alsrandvoorwaarden ingesteld. Deze randvoorwaarden gevolg daarvan kan het aantal ontwerpiteraties sterkworden voornamelijk bepaald door de in- en uitlaten gereduceerd worden en wordt de efficiëntie van hetvan de fan en door de gebruikscondities. experimentele testwerk verhoogd. Dit resulteert in minder risico’s en lagere kosten.Na de eigenlijke simulatie worden de relevante lucht- envloeistofstromingen zichtbaar gemaakt. Zo analyseertActiflow de stromingssnelheden, drukken, krachten,temperaturen, turbulenties, enz. Op basis van dezeoutput kan vervolgens de prestatiecurve wordenvoorspeld, kunnen de effecten van verschillende inlatenen uitlaten worden onderzocht en kunnen off-designcondities worden geanalyseerd. Verder kan ook deinteractie tussen de pomp of fan en zijn omgevingbestudeerd worden. Design for Aerodynamics Actiflow BV - Zinkstraat 22 - 4823 AD Breda - Tel + 31 (0) 765 422 220
  5. 5. Rook- en vuursimulaties Een essentieel deel van het ontwerp van nieuwe gebouwen of van het renoveren van oude gebouwen is de brandveiligheidsanalyse. Na het uitbreken van een brand moet de veiligheid van alle aanwezige personen in een gebouw gegarandeerd worden gedurende een vooropgestelde periode. De vluchtroutes moeten rookvrij gehouden worden en de temperaturen moeten beperkt blijven. Verder wil de brandweer een goed zicht op de brandhaard hebben. Een grondige brandveiligheidsanalyse is voornamelijk relevant voor grote parkeergarages en voor gebouwen met grote open ruimtes. Voor dit soort gebouwen vragen overheidsinstanties steeds vaker naar CFD analyses als voorwaarde om een bouwvergunning uit te reiken.CFD simulaties van Actiflow Verbeter kwaliteitAls onderdeel van een brandveiligheidanalyse Op basis van de inzichten uit het simulatieresultaatvoert Actiflow CFD simulaties uit die de rook- en en in samenspraak met onze klant kunnen devuurontwikkeling in verschillende brandscenario’s systeemeigenschappen (locatie en/of debiet van devoorspellen. De computersimulaties visualiseren de luchtafvoer) veranderd worden tot er een gewensteontwikkeling van rook en vuur. Op deze manier kan de situatie gerealiseerd wordt: voldoende zichtbaarheidveiligheid op de vluchtroutes onderzocht worden en op de vluchtroutes en rond de brandhaard, enkan de werking van verschillende rookafvoersystemen temperaturen die niet te hard oplopen.geanalyseerd en geoptimaliseerd worden. Dankzij de CFD analyses van Actiflow kan de werking vanOp basis van beschikbare 2D of 3D CAD tekeningen rookafvoersystemen en/of andere bestrijdingsmiddelenbouwt Actiflow een 3D computermodel van het gebouw geanalyseerd worden nog vóór installatie. Dit resulteertof van de te analyseren ruimte. Vervolgens worden in minder risico’s, minder installatieproblemen en lageresamen met de klant de voorziene systeemeigenschappen kosten.ingesteld, zoals de locatie en het debiet van deluchtafvoer. Zowel mechanische als natuurlijkerookafvoersystemen kunnen worden gesimuleerd. Nade eigenlijke simulatie wordt de rookontwikkeling en detemperatuursverdeling in het gebouw of in de ruimtezichtbaar gemaakt. Design for Aerodynamics Actiflow BV - Zinkstraat 22 - 4823 AD Breda - Tel + 31 (0) 765 422 220
  6. 6. Stromingsleer & Industrieel Ontwerp Lucht- en vloeistofstromingen vormen een belangrijk aspect bij het ontwerp van vele industriële producten en consumentenproducten. Denk aan de luchtkrachten op een paraplu, de stromingen in een koffiezetapparaat, in een kleppensysteem of rond een mixer. Niet enkel krachten uitgeoefend door een bewegend gas of vloeistof kunnen belangrijk zijn, maar ook andere stromingsaspecten zoals warmtestroming of vuilafzetting kunnen een rol spelen in een productontwerp. Onderzoek en visualisatie van lucht- en vloeistofstromingen kan erg nuttig zijn tijdens het ontwerp. Actiflow kan assisteren bij een productontwerp door computersimulaties uit te voeren en op deze manier inzicht te geven in stromingsdynamica.CFD simulaties van Actiflow Een duidelijke toegevoegde waardeVia CFD simulaties kan met de computer inzicht Op basis van de inzichten uit het simulatieresultaat enverkregen worden in het gedrag van lucht- en in samenspraak met onze klant kunnen de ingesteldevloeistofstromingen. Dit is erg handig, zeker wanneer randvoorwaarden en/of het productontwerpexperimentele technieken tekort schieten of niet veranderd worden tot er een gewenste situatie of eenbeschikbaar zijn. Aan de hand van deze inzichten kan de gewenst ontwerp gerealiseerd wordt. Actiflow voertwerking van verschillende apparaten en/of voorwerpen dus niet enkel simulaties uit, we denken ook mee in hetgeanalyseerd en geoptimaliseerd worden. ontwerpproces.Op basis van beschikbare CAD tekeningen bouwt Dankzij de CFD simulaties kunnen verschillendeActiflow een 3D computermodel van het apparaat ontwerpopties geanalyseerd en vergeleken worden,of voorwerp. Vervolgens worden samen met de voordat er een prototype moet gebouwd worden. Alsklant de juiste randvoorwaarden ingesteld. Deze gevolg daarvan kan het aantal ontwerpiteraties sterkrandvoorwaarden worden voornamelijk bepaald door gereduceerd worden en wordt de efficiëntie van hetde gebruikscondities van het apparaat of voorwerp. Na eventuele testwerk verhoogd. Dit resulteert in minderde eigenlijke simulatie worden de relevante stromingen risico’s en lagere kosten.zichtbaar gemaakt. Zo analyseert Actiflow de krachtenop een voorwerp, of de werking van een apparaat.Naast de specialistische CFD simulaties gebruikt Actiflowstandaard ontwerp-, analyse- en optimalisatieproceduresdie goed combineerbaar zijn met de routines die onzeklanten gebruiken. Design for Aerodynamics Actiflow BV - Zinkstraat 22 - 4823 AD Breda - Tel + 31 (0) 765 422 220
  7. 7. TitelTitel Zonnepanelen Bij het plaatsen van zonnepanelen op daken en andere constructies dient rekening gehouden te worden met de windbelasting en warmtebelasting. De windbelasting is van belang bij het bepalen van de benodigde sterkte van de constructie, de dakbelasting en een eventueel te plaatsen ballast. De warmtebelasting kan weggenomen worden door passieve koeling verhooghd daardoor de efficientie van de panelen. De warmtestroming is van belang voor de efficiëntie van de panelen, omdat de opbrengst van de zonnecellen vermindert bij stijgende temperatuur. Ook de afstand tussen de rijen zonnepanelen, de grootte en hoek van het paneel, de invloed van de afstand tot de dakrand enz. zijn dingen waar rekening mee gehouden moet worden.CFD simulaties van Actiflow invloed van de afstand tot de dakrand, etc) kan worden gevisualiseerd en in kaart gebracht. Verder kan de invloedActiflow kan de windbelasting en warmtestroming van een eventuele spoiler op de heersende kracht enbepalen met gebruik van numerieke simulaties (CFD temperatuur op het paneel worden onderzocht. Ooksimulaties). De installaties worden blootgesteld de invloed van de gebouwde omgeving op de krachtenaan verschillende luchtstromingen en turbulenties. op de zonnepanelen kan worden bekeken.Actiflow analyseert de stromingsnelheden, drukken,temperaturen, luchtkrachten, turbulenties, enz. Verbeter kwaliteitIndien gewenst kunnen ook windtunneltesten worden Op basis van de inzichten uit het simulatieresultaat enuitgevoerd. Het gebruik van CFD geeft mogelijkheden in samenspraak met onze klant kunnen veranderingendie met metingen niet of moeilijk mogelijk zijn. worden aangebracht bij het plaatsen van zonnepanelen,Eén van deze mogelijkheden is het weergeven van de constructie, de dakbelasting en de ballast, zodat eenstromingsvariabelen, zoals druk of snelheid, in een optimale werking wordt verkregen.willekeurige doorsnede.Een specifieke opstelling (zoals de afstand tussen derijen zonnepanelen, de grootte en hoek van het paneel, Design for Aerodynamics Actiflow BV - Zinkstraat 22 - 4823 AD Breda - Tel + 31 (0) 765 422 220
  8. 8. Titel Datacentra Tussen 2000 en 2006 verdubbelde het energieverbruik in datacentra. Energiebesparing is dan ook een belangrijk gegeven bij het ontwerp van nieuwe datacentra. Omdat de koeling een grote kostenpost is, is het belangrijk om dit zo efficiënt mogelijk te laten plaatsvinden zonder dat de hardware hiervan nadelige gevolgen ondervindt.CFD simulaties van Actiflow Het in kaart brengen van de warmteverdeling en -stroming kan plaatsen in het datacenter detecterenHet beheersen van de luchtstroming in datacentra is die meer koude lucht krijgen dan nodig is en daarmeeerg belangrijk. Een datacenter moet zonder problemen koeling en energie verspillen.kunnen functioneren, zonder dat er servers uitvallen,aangezien de kosten van vervanging en de kosten Daarnaast kan met CFD een risicoanalyse wordendie samenhangen met het onderbreken van het uitgevoerd. De redundantie van de verschillendedataverkeer of dataverlies voor de gebruikers erg koelsystemen kan hiermee gemakkelijk in kaart wordenhoog zijn. Het gebruik van numerieke simulaties (CFD) gebracht.om de effectiviteit van koeling te analyseren wordtsteeds populairder. CFD simulaties geven cruciale Verbeter kwaliteitinformatie voor het optimaliseren van de koeling en hetenergieverbruik van datacentra. Actiflow kan deze numerieke simulaties uitvoeren. Met de uitkomst van de CFD simulaties kan Actiflow, inCFD zorgt voor een gedetailleerde analyse van hoe de samenspraak met de klant, naar oplossingen zoeken diekoude lucht door het datacenter beweegt. Zowel in de voor de verbetering van de luchtstroming zorgen en hetkast met servers als tussen de kasten en in de gangen. energieverbruik verminderen.Zo worden potentiële ‘hot spots’ geïdentificeerd, daarwaar de apparatuur te weinig luchtstroom krijgt. Design for Aerodynamics Actiflow BV - Zinkstraat 22 - 4823 AD Breda - Tel + 31 (0) 765 422 220

×