Aplikasi 1 Lm

2,876 views
2,734 views

Published on

Published in: Education, Business
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,876
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aplikasi 1 Lm

 1. 1. TAJUK: APLIKASI LITERASI MAKLUMAT MELALUI PSS DALAM P&P
 2. 2. Pada Akhir Bengkel Anda Akan Dapat 3 Perkara Asas:  APA ITU MAKLUMAT  APA ITU LITERASI MAKLUMAT  APLIKASINYA
 3. 3. APA ITU MAKLUMAT ?
 4. 4. DEFINISI MAKLUMAT  KAMUS DEWAN; maklumat adalah satu pengetahuan.  KAMUS UTUSAN; maklumat ialah laporan,siaran,kenyataan,keterangan,butir-butir dan pengetahuan.  OXFORD DIC. ; apa yang diketahui seseorang dan apa yang diberitahu kepada seseorang.
 5. 5. MAKLUMAT ialah data, bahan, pengetahuan dan kebijaksanaan. MAKLUMAT juga adalah data yang tersusun dalam satu struktur tertentu yang mempunyai makna
 6. 6. CIRI-CIRI MAKLUMAT  RELEVAN  BOLEH DIPERCAYAI  BOLEH DIFAHAMI  LENGKAP  TEPAT PADA MASANYA  MENGURANGKAN KETIDAKPASTIAN.
 7. 7. BUKAN MAKLUMAT SEKIRANYA;  LAMA ATAUPUN KETINGGALAN  TERLALU BANYAK  TIDAK JELAS  TIDAK LENGKAP  BUKAN DALAM FORMAT YANG DIPERLUKAN
 8. 8. ORGANISASI YANG MENGURUS MAKLUMAT  PERPUSTAKAAN  ARKIB  MUZIUM  GALERI SENI  INTERNET
 9. 9. APA ITU LITERASI MAKLUMAT ?
 10. 10. KONSEP LITERASI MAKLUMAT  Diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA)  Di Amerika Syarikat pencarian maklumat dicipta oleh Michael B.Eisenberg dan Robert Berkowitz pada tahu 1987 yang dinamakan Big Six Skills atau Enam Kemahiran Utama .
 11. 11. Definisi Literasi Mempunyai pengetahuan yang secukupnya untuk menggunakan sesuatu.
 12. 12. Literasi Maklumat adalah 1. Suatu kemahiran yang digunakan apabila maklumat tertentu diperlukan, 2.Kebolehan mencari dan memperoleh maklumat dalam apa jua format 3. Menggunakan maklumat tersebut secara aktif menurut: Anthony Robins dalam bukunya The Unlimited Power, “Information is power, action is absolute power”.
 13. 13. Definasi Literasi Maklumat (Information Literacy) “…as those skills concerned with the acquiring of knowledge from a variety of sources and the ability to access and apply the information gained” Pat Avann(1985)
 14. 14. The ability to access, evaluate and use information from a variety of sources. Christina A.Doyle(1992)
 15. 15. Literasi Maklumat juga boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk : mengekses dan menilai maklumat bagi membuat pemilihan dan menyelesaikan permasalahan secara efektif.
 16. 16. Dalam Islam itu sendiri mengatakan carilah ilmu, tuntutlah ilmu, hayatilah ilmu, gunakanlah ilmu, sebarkanlah ilmu, gunakan ilmu untuk merubah masyarakat kepada yang lebih baik dan ilmu sebagai alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Memandangkan kemahiran ini adalah lanjutan dan perkembangan kepada kemahiran penggunaan dan pengurusan perpustakaan secara berkesan, tanggungjawab memperkembangkan literasi maklumat di sekolah ia adalah tanggungjawab bersama guru penyelaras pusat sumber, guru-guru mata pelajaran dan juga agensi-agensi luar.
 17. 17. Dahulu… Murid Murid Murid Murid Murid GURU Murid Murid Murid Murid
 18. 18. Sekarang… Radio Internet TVP TVP MURID PSS Buku Murid
 19. 19. APLIKASI LITERASI MAKLUMAT
 20. 20. Ciri-Ciri Kemahiran Maklumat Mengutamakan:  Kemahiran perpustakaan, belajar, berkomunikasi dan kemahiran hidup  Penggunaan sumber maklumat bercetak, tidak bercetak dan elektronik  Mementingkan konsep ‘Resourse Base Learning’
 21. 21. Kemahiran Maklumat merangkumi: A. Kemahiran Perpustakaan kecekapan menggunakan PSS :  Lokasi bahan  Sistem katalog  Susunan buku,majalah,akhbar dll  Bahagian buku,glosari,indeks dll  Menggunakan bahan rujukan asas  Membuat rujukan dan bibliografi  Mengakses dan menggunakan internet
 22. 22. Kemahiran Maklumat merangkumi: B. Kemahiran Belajar yang terkandung di dalamnya kemahiran:  Berfikir  Membaca  Mendengar  Melihat  Mencatat nota  Mengorganisasi dan menyampaikan maklumat secara betul  Membuat renungan dan rumusan
 23. 23. Kemahiran Maklumat merangkumi: C. Kemahiran Komunikasi iaitu kemahiran untuk:  Bertanya  Menemuramah  Memberi pendapat  Berbahas  Memberikan ucapan  Menyampaikan laporan
 24. 24. Kemahiran Maklumat merangkumi: D. Kemahiran Hidup yang melibatkan kecekapan:  Mengurus masa  Mengurus diri  Berinteraksi dan etika  Pembelajaran sepanjang hayat
 25. 25. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN P E N G E N ALAN Model pengajaran Michael Eisenberg dan Bob Berkowitz (1998) • Model Enam Kemahiran Utama (The Big 6 skills information problem-solving approach to library and information skills instruction) – cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kemahiran maklumat
 26. 26. E N A M K E M A H IR A N U TAM A 1. Menentukan 2. Mencari 3. Memilih 4. Menggunakan / Menguruskan 5. Menyampaikan 6. Menilai Kembali
 27. 27. Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar Langkah 1 – Menentukan Apa yang perlu saya ketahui dengan secara tepat? Apakah yang sudah saya tahu? Apakah yang akan saya buat dengan maklumat?
 28. 28. Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar Langkah 2 - Mencari Di mana saya boleh mendapat maklumat?
 29. 29. Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar Langkah 3 - Mengguna Apakah maklumat yang perlu saya ketahui?
 30. 30. Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar Langkah 4 - Mencatat Apakah maklumat yang perlu saya catatkan? Bagaimana memilih dan mencatatnya?
 31. 31. Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar Langkah 5 - Melapor Apa yang diperlukan untuk mendapat maklumat secara sistematis dan mempersembahkannya dengan baik?
 32. 32. Ringkasan 6 langkah untuk Pelajar Langkah 6 - Menilai Proses/pembinaanya? Hasil terakhir? Puas hati?
 33. 33. RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU Langkah 1 - Menentukan Apakah sebenarnya yang saya harapkan mereka cari?  Apa yang saya harap mereka persembahkan?  Adakah saya akan memberi mereka peluang membuat pilihan?  Adakah saya memberi mereka peluang untuk berbincang tentang apa yang mereka telah ketahui?
 34. 34. RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU  Adakah mereka mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk mencari dan menggunakan maklumat tersebut?  Bagaimana saya boleh membantu?  Adakah mereka sudah bersedia untuk memulakan kerja?
 35. 35. RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU Langkah 2 - Mencari Di mana boleh mereka mencari maklumat?  Adakah sumbernya mencukupi?  Adakah sumber yang ada mengikut tahap kebolehan mereka?  Bolehkah mereka mengesan sumber yang ada?
 36. 36. RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU Langkah 3 - Mengguna Bolehkah mereka menggunakan pelbagai bahan untuk mendapat maklumat yang sesuai bagi keperluan projek?  Bolehkah mereka menggunakan kemahiran “skimming”,”scanning” dan kemahiran- kemahiran yang lain?
 37. 37. RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU Langkah 3 - Mengguna Bolehkah mereka menggunakan pelbagai bahan untuk mendapat maklumat yang sesuai bagi keperluan projek?  Bolehkah mereka menggunakan kemahiran “skimming”,”scanning” dan kemahiran- kemahiran yang lain?
 38. 38. RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU Langkah 4 – Mencatat  Bolehkah mereka membuat pilihan untuk mencatat nota daripada maklumat yang diperolehi?  Adakah mereka mempunyai kemahiran mencatat nota?
 39. 39. RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU Langkah 5 - Melapor Adakah mereka berkebolehan menganalisis dan mengumpul maklumat itu daripada pelbagai sumber untuk dipersembahkan dalam beberapa bentuk dan cara, yang menarik dan berkesan?
 40. 40. RINGKASAN 6 LANGKAH UNTUK GURU Langkah 6 - Menilai  Adakah mereka diberi peluang menilai pencapaiannya sebagai penyelidik mengikut proses kemahiran maklumat?  Adakah hasil kerja pelajar dinilai berdasarkan pembelajaran yang dilalui?
 41. 41. Manusia mengingati: 10% - dibaca 20% - didengari 30% - dilihat 40% - didengari dan dilihat > 70% - dilakukan
 42. 42. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN PENGENALAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH Bahan pengajaran dan Perkhidmatan perpustakaan pembelajaran dan maklumat BUDAYA MEMBACA PEKERJA DAN PEM PIN BERJAYA IM
 43. 43. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN SKOP  Pemasalahan  Konsep  Rasional  Kemahiran Maklumat  Punca Sumber Pencarian  Program Kemahiran Maklumat di PSS
 44. 44. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN SKOP  Meningkatkan PSS melalui P&P  Aktiviti-Aktiviti menggalakkan penggunaan PSS  Aktiviti galakkan lain  Kesimpulan dan Penutup  Sesi soalan dan jawapan
 45. 45. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN PEMASALAHAN  Buta Maklumat (Information Illiterate)  Tidak suka membaca  Tidak tahu mengakses maklumat  PSS perlu ada objektif dan matlamat untuk:  Membantu pelajar  Membantu guru-guru  Menyokong konsep sekolah bestari  Memberi kemahiran perpustakaan  Memberi kemahiran IT  Memupuk tabiat membaca
 46. 46. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN Learning & Bilik educational technology centre Menyediakan koleksi bahan Institusi pasif dan pembacaan
 47. 47. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN Era IT Ag e n me ng ubah rakyat ke arah c e lik maklumat dan ilmu pe ng e tahuan
 48. 48. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN INDIVIDU YANG KAYA MAKLUMAT Me mbina ilmu ag ama Be rko munikas i Be rbahas Be rtutur de ng an lanc ar Me mbuat banding an Me ramal Be rfikir s e c ara kritikal Me mbe ri pe lbag ai c o nto h
 49. 49. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN INDIVIDU YANG KAYA MAKLUMAT Me mbe ri c o nto h te rkini Me mbuat ke putus an Me njadi be bas Be rani be rc akap Be rani me ng hadapi apa -apa s ituas i, to pik dan kris is Pe rc aya diri s e ndiri Tidak hipo krit Be rfikiran te rbuka
 50. 50. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN KEMAHIRAN MAKLUMAT S ia pa ka h ya ng pe rlu me ma inka n pe ra na n uta ma untuk me nga ta s i ma s a la h buta lite ra s i ma kluma t ? SEKOLAH ATAU IPT
 51. 51. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN Kemahiran maklumat  Kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi dunia berasaskan maklumat.  Kemahiran yang dimaksudkan adalah kemahiran yang membolehkan seseorang mengakses, menilai dan menggunakan maklumat dari sumber yang berbagai untuk memenuhi keperluan maklumat.
 52. 52. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN KOMPONEN MODEL LITERASI MAKLUMAT  Proses pemikiran pencari maklumat: kenapa maklumat diperlukan?  Proses penyelidikan: menentukan keperluan maklumat  Strategi pencarian: kaedah yang akan digunakan untuk mendapat maklumat.
 53. 53. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN KOMPONEN KEMAHIRAN  Kitaran maklumat: penghasilan, penyebaran, perolehan, pemerosesan, penyimpanan dan penggunaan.  Penilaian maklumat: kewibawaan, kesahihan, kejituan, kesesuaian.  Menganalisis & mengsintesis maklumat  Pengolahan dan penyampaian maklumat
 54. 54. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN ELEMEN DALAM BUDAYA KEMAHIRAN MAKLUMAT inovatif organisasi bercetak individu Budaya o maklumat keusahawan kreatif Sumber elektronik
 55. 55. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN Program Kemahiran Maklumat di PSS  Memperkenalkan kemahiran maklumat  Memberi kemahiran maklumat  Mempertingkatkan kemahiran maklumat  Menyediakan program kemahiran tambahan  Perkhidmatan secara individu di meja maklumat  Orientasi untuk pelajar baru  Arahan bibliografik penggunaan PSS dan alat-alat bibliografik  Klinik maklumat  Program “outreach”
 56. 56. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN Langkah-langkah meningkatkan PSS melalui proses P&P 1. Das ar yang me nye luruh 2. Pe lajar dan g uru dilatih me ng g unakan PS S dalam P&P 3. Latihan pe ng g unaan PS S 4. Pro g ram ke s e daran 5. Me ranc ang me ng g unakan PS S dalam s e mua matape lajaran 6. Me ranc ang pro g ram me ng g alakkan pe ng g unaan PS S
 57. 57. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN Peranan Penyelaras PSS  Pengurus dan pengelola bahan sumber  Pakar dalam pengurusan maklumat
 58. 58. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN Senario PSS Abad 21 Laporan tahunan Guru Geografi Peta Dunia Laser disc Memo Pelajar Tingkatan 4 Penyelaras PSS CD-ROM Pusat Sumber Sekolah Internet Buku Pita Video
 59. 59. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN Bahan bercetak & bahan pandang dengar digabungkan dengan sumber berasaskan komputer
 60. 60. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN AKTIVITI-AKTIVITI MENGGALAKKAN PENGGUNAAN PSS 1. Penyediaan prasarana  Pondok bacaan  Taman bacaan  Laluan ilmu  Sudut-sudut ilmu  Laman bicara/pidato
 61. 61. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN AKTIVITI-AKTIVITI MENGGALAKKAN PENGGUNAAN PSS 2. Aktiviti menggalakkan penggunaan koleksi bahan bercetak  Aktiviti promosi melalui pameran  Aktiviti peminjaman dan pemulangan  Program banci bacaan
 62. 62. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN AKTIVITI GALAKKAN LAIN o Mengadakan program mingguan o Mengadakan Minggu PSS o Aktiviti “sumber hunt” o Menukar bahan bacaan kepada bentuk grafik o Mengadakan ceramah yang menarik o Mencipta lagu dan puisi akademik
 63. 63. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN AKTIVITI GALAKKAN LAIN o Bengkel kemahiran membaca dan mencari maklumat o Bengkel kemahiran rujukan o Bengkel kemahiran perpustakaan o Bengkel penghasilan bahan o Aktiviti syarahan, pidato, bahas, diskusi dan lain-lain
 64. 64. SEKTOR PERKHIDMATAN SUMBER PENDIDIKAN KESIMPULAN Peranan PSS telah berubah  Ia mesti m enjadi pusat m aklum at  Nadi rangkaian m aklum sesebuah sekolah at  M enyediakan akses kepada pelbagai sum ber pengajaran dan pem belajaran  M em bantu pelajar m enjadi pem belajar sepanjang hayat (life -long le arne r)  PSS yang berkesan dapat m em perkukuhkan pengajaran dan pem belajaran  Khidm sem at purna dalam kem ahiran m aklum at
 65. 65. “Dalam organisasi sekarang, setiap daripada kita perlu bertanggungjawab memperoleh maklumat kerana maklumat adalah peralatan utama bagi melakukan segala-galanya. Namun yang lebih penting lagi adalah kita perlu tahu menggunakan maklumat tetapi sangat sedikit antara kita yang celik maklumat.” -Peter Drucker-

×