T1 pengertian etnik_budaya_bangsa

1,048
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,048
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T1 pengertian etnik_budaya_bangsa

 1. 1. HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA SECARA UMUM 1
 2. 2. Pengenalan- Malaysia telah berjaya keluar drp kumpulan negaramundur kpd negara sedang membangun dan kini menujuke arah status negara maju (cita-cita dlm Wawasan 2020).- Malaysia pernah melalui pelbagai peristiwa pahit yangmenjejaskan hubungan etnik sejak zaman penjajahansehingga selepas merdeka (Peristiwa 13 Mei 1969) 2
 3. 3. - Daripada pengalaman pahit tsb, pengajaran penting ygdiperoleh ialah:1. Kemajuan ekonomi shj tidak lengkap sekiranya tidak disertai kestabilan politik.2. Kestabilan politik shj tidak memadai tanpapembangunan ekonomi yg seimbang.3. Pembangunan ekonomi dan kestabilan politikperlu berjalan dgn lancar dan seimbang agar tidakwujud kepincangan sehingga menimbulkan konflik. 3
 4. 4. Keseimbangan : melibatkan agihan habuan ekonomi ygsaksama & perkongsian kuasa pemerintahan yg matang.Persoalannya1. Apakah faktor yg boleh membawakeseimbangan?2. Apakah perkara yg perlu dipertahankan ataudipelihara untuk menjamin keseimbangan secaraberterusan?Usaha berterusan untuk memupuk dan mengekalkanhubungan etnik yg harmonis 4
 5. 5. KEPENTINGAN MEMAHAMI HUBUNGAN ETNIK1. Malaysia merupakan sebuah negara berbilangkaum yg pernah menghadapi konflik etnik.2. Hubungan etnik berkait rapat dengan seluruhstruktur sosial masyarakat dan memberi pemahamantentang darjah pluralisme sosial dan kebudayaan,punca konflik serta sejauhmana struktur masyarakatbersifat kolonial.3. Hubungan etnik mencerminkan perkembangansejarah dan kemampuan sosioekonomi sesebuahnegara. 5
 6. 6. 4. Hubungan etnik mencerminkan darjah dan sumberketegangan sosial dlm sesebuah masyarakat.5. Melalui hubungan etnik juga dapat difahami isuprasangka dan diskriminasi di sesebuah negaraserta gambaran peranan faktor personaliti dalammenentukan tingkah laku ahli masyarakat.6. Hubungan etnik penting dalam memahami kesanpengindustrian di sesebuah negara (kesan pengindustriandan perubahan sosial).7. Hubungan etnik mempengaruhi dasar sosialdan perancangan sosial sesebuah negara. 6
 7. 7. - Keharmonian Hubungan Etnik di Malaysiatidak bergantung semata-mata kpd keadaanberbaik-baik antara pelbagai kumpulan etnik tetapijuga antara kumpulan kelas sosial yg berbeza(pekerja/kelas menengah/golongan yg kaya drp pelbagaikumpulan)- HE merupakan satu ciri penting yg mencorakkansistem sosial Malaysia walaupun tahap perpaduannasional di negara kita sukar diukur, namun negaraluar melihat Malaysia sbg negara yg berjayamewujudkan HE yg harmonis 7
 8. 8. KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK 8
 9. 9. KONSEP-KONSEP ASAS HUBUNGAN ETNIK Tiga konsep penting yg ditumpukan ialah: Masyarakat, Budaya, dan PerpaduanMasyarakat - Menurut Roucek & Warren (1979): Masyarakat - sebagai “satu kumpulan manusia” yang berhubung secara tetap dan tersusun dalam menjalankan aktiviti secara kolektif dan merasakan bahawa mereka adalah hidup bersama. Terdapat perhubungan terus menerus di kalangan mereka yang masih hidup dan kekal selama berabad- abad. 9
 10. 10. - Satu kumpulan / kelompok manusia yang hidup saling berorganisasi, berbincang, bekerjasama dalam mengatur kerja secara kolektif, mampu menyatukan buah fikiran dan tindakan sehingga terjalin hubungan antara satu sama lain serta lahir satu sistem yang dinamakan sebagai kebudayaan.Ciri-ciri utama masyarakat:a) berkelompok;b) berbudaya;c) mengalami perubahan;d) berinteraksi (dalaman & dgn pihak luar) 10
 11. 11. e) mempunyai kepimpinan; danf) mempunyai aturan sosialnya (susun lapis, kelas, status dan kasta)Konsep Etnik / Kaum- Satu kelompok yang boleh dikaji hubungan persaudaraan mereka melalui nenek moyang yang sama. Etnik boleh didefinisikan sbg sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, & kegiatan ekonomi.- Konsep ‘kelompok etnik’ digunakan untuk merujuk kepada golongan yg berbeza dari segi kebudayaan. 11
 12. 12. - Etnik sering berbeza berdasarkan ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan tentang kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi, & hiburan.Konsep Suku - kelompok masyarakat yg membentuk rumpun bangsa (cth: dalam rumpun Kadazandusun terdapat sub etnik seperti Tatana, Bisaya, Lotud, Kimaragang, dll) 12
 13. 13. Konsep Bangsa / Nasion- Mempunyai maksud yg lebih luas dan terbentukberasaskan gagasan ras atau etnik yg sedia ada- Menurut John Stuart Mill : Bangsa - Rumpunmanusia yg terikat oleh rasa taksub bersama & lebih relabekerjasama sesama mereka, berbanding denganrumpun bangsa yg lain. Lazimnya terjalin olehkesamaan bahasa, kesatuan wilayah, budaya, sejarah &agama.- Bangsa Malaysia sbg “bangsa idaman” yg kitakehendaki. Pembentukan bangsa Malaysia berteraskanhubungan etnik yg harmonis. 13
 14. 14. Konsep Masyarakat Majmuk.- Menurut J.S.Furnivall: Masyarakat majmuk terdiri drp pelbagai kaum yg mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat resam yg tersendiri. Walaupun mereka (pelbagai kaum) berganding bahu di bawah sistem politik yg sama, tetapi kehidupan mereka adalah berasingan; interaksi sosial dalam kalangan mereka amat kurang dan hubungan mereka amat terbatas dan pembahagian tugas dilakukan atas garis- garis ras. 14
 15. 15. - Asas sosial sesuatu masyarakat majmuk ialahcampuran pelbagai kelompok manusia. Dari segi politik pulamasyarakat majmuk timbul akibat dominasi penjajah.- Satu lagi ciri masyarakat majmuk ialah ketiadaan /kelemahan azam sosial bersama (common social will)yg merupakan satu set nilai yg dipersetujui anggotamasyarakat bagi mengawal dan memberi panduankepada tingkah laku sosial. 15
 16. 16. Konsep Kelas Sosial- Konsep ini berkaitan dengan kedudukan sesuatu kelompok dalam masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, segolongan individu yg mempunyai kedudukan yg sama dari segi kuasa, politik, kekayaan, pendapatan, martabat, pekerjaan atau hubungan dengan punca-punca pengeluaran.Cth: Masyarakat Kapitalis terbahagi kepada dua golongan:1. Bourgeoisie : yg memiliki punca-punca pengeluaran, pengagihan dan pertukaran.2. Proletariat : yg tidak memiliki perkara di atas hanya tenaga kerja sahaja 16
 17. 17. Konsep Institusi Sosial- Sebagai konsep utama dalam memahami masyarakat dan kebudayaan. Konsep ini berkait rapat dengan pola tingkah laku yg telah menjadi kebiasaan atau suatu pola hubungan sosial yg mempunyai suatu matlamat sosial yg tertentu. Cth: Institusi sosial yg utama: Institusi keluarga, institusi politik, institusi agama, institusi pelajaran dll. 17
 18. 18. Konsep Jarak Sosial- Satu perasaan pemisahan / pemisahan sosial yg benar-benar wujud di antara individu-individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Istilah ini digunakan untuk menganalisis hubungan dalam sesuatu kelompok atau di antara kelompok.- Jarak sosial berkait rapat dengan interaksi dan persefahaman antara kelompok. Semakin besar jarak sosial di antara dua kelompok, maka semakin kurang hubungan atau interaksi dan persefahaman antara kedua-duanya. 18
 19. 19. Konsep Mobiliti Sosial- Merupakan satu proses perubahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial kepada lapisan sosial yg lain dalam satu sistem stratifikasi sosial. Mobiliti sosial berkait rapat dengan struktur sosial sesuatu masyarakat.- Dalam sistem yg lebih terbuka, peluang untuk mobiliti sosial adalah lebih terbuka. Sebaliknya dalam sistem tertutup seperti dalam sistem kasta yg bercorak tradisi, mobiliti sosial jarang sekali berlaku. 19
 20. 20. - Konsep Etnik membentuk konsep etnisiti dan etnosentrismeEtnisiti :merujuk kpd rasa kekitaan sesuatu kumpulan etniktertentu. Wujudnya satu kebudayaan atau sub budayayg jelas dan dapat menyatukan anggotanya berasaskansatu sejarah, nilai, sikap dan tingkah laku yg sama. 20
 21. 21. Etnosenterisme:- Satu sikap atau kepercayaan bahawa kebudayaan sendiri adalah lebih baik dan lebih tinggi nilainya daripada kebudayaan kelompok lain.- Sesuatu kelompok dikatakan ‘etnosentrik’ apabila mereka menilaikan kebudayaan lain berdasarkan standard dan nilai kebudayaan sendiri dan menganggap kebudayaan lain mempunyai nilai yg lebih rendah.- Etnosentrisme membayangkan keengganan / ketidakmampuan sesuatu kelompok untuk menghargai pandangan kelompok daripada kebudayaan masyarakat yg lain.- Selagi manusia menjadi ‘etnosentrik’, selagi itulah mereka akan melihat kelompok lain berdasarkan stereotaip yg sedia ada (biasanya yg bersifat negatif) 21
 22. 22. - Walau bagaimanapun Etnosentrisme berfungsi penting dalam mengukuhkan unsur budaya sesuatu masyarakat dan mengukuhkan perpaduan di antara anggota sesuatu kelompok masyarakat. Cth: Ketaatan kepada budaya dan kelompok diterjemahkan dalam ketaatan kepada parti – dapat mengatasi konflik politik dalam sesuatu kelompok masyarakat.Konsep Ras dan RasismeRas: Kelompok manusia yang mempunyai persamaan dari segi ciri-ciri fizikal (warna kulit dll). Ciri-ciri fizikal tersebut ditentukan oleh baka yang diwarisi dari generasi ke generasi cth: Mongoloid, Negroid dan Austroloid. 22
 23. 23. - Pd dasarnya, ras boleh dikatakan sbg kelompok sosial yg mempunyai tanda pengenalan kolektif berasaskan ciri-ciri fizikal-biologikal yg nyata seperti warna kulit, warna mata, warna rambut dsbnya. Ciri yg paling ketara untuk membezakan kumpulan manusia ialah warna kulit.- Ras juga merujuk kepada satu kelompok manusia yg menganggap diri dan / atau dianggap oleh kelompok lain sebagai berbeza drp kelompok mereka berasaskan dasar perbezaan fizikal yg tidak dpt diubah dan sifat2 ini berkaitan dgn sifat2 atau kebolehan moral & intelek mereka. 23
 24. 24. Konsep Diskriminasi- Ditakrifkan sbg pandangan, pemikiran dan kepercayaan negatif oleh seseorang atau sekelompok etnik terhadap anggota atau kelompok etnik lain yg mempengaruhi perilaku pihak yg berpandangan negatif.- Diskriminasi ialah perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata.- Merupakan manifestasi prasangka yg wujud dlm kalangan kumpulan etnik dan mudah berlaku apabila wujud prejudis & stereotaip dlm sesebuah masyarakat.- Diskriminasi berlaku dlm banyak bentuk (individu atau kumpulan etnik) dan mencapai tahap tertinggi apabila melibatkan pembuangan kerja, serangan fizikal secara terbuka atau percubaan penghapusan sesebuah kumpulan etnik. 24
 25. 25. Konsep Budaya- Kebudayaan : ditakrifkan Sebagai satukeseluruhan cara hidup manusia (yg merangkumicara bertindak, berkelakuan dan berfikir).Kebudayaan meliputi hasil-hasil kehidupan kelompokyg bercorak kebendaan dan bukan kebendaan.Kebudayaan berbeza dari satu masyarakat kemasyarakat yg lain, namun beberapa aspek ygsama didapati wujud dalam kalangan semuamasyarakat (seperti bahasa, objek-objekkebendaan, amalan agama, sistem kekeluargaan,nilai kesenian dll). Persamaan tersebut dikatakansebagai pola kebudayaan sejagat. 25
 26. 26. - Perubahan merupakan sifat yg penting bagisesuatu kebudayaan.- Terdapat dua peranan utama bagi pembentukan sesuatu budaya: 1. Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian serta identiti. 2. Memupuk kesedaran kebangsaan & kenegaraan bercirikan kerohanian, kemanusiaan, spiritual, & mental.Ciri-ciri penting sesuatu budaya:1. Dipelajari.2. Dikongsi.3. Bersifat sejagat. 26
 27. 27. 4. Diwarisi 5. Berubah-ubah 6. Mempunyai unsur simbolik 7. Adanya pandangan semesta (world view)- Terdapat perbezaan budaya antara satumasyarakat dgn masyarakat yg lain. Manusia itusendiri yg membentuk budaya dan perkembanganbudaya akan mengikut perkembangan masyarakatitu sendiri. 27
 28. 28. KONTRAK SOSIAL- Merupakan satu persetujuan yg dicapai di antara pelbagai kaum untuk mencapai sesuatu matlamat yang dapat menjaga kepentingan semua pihak.- Cth: Di Malaysia, kontrak sosial antara kaum Melayu, Cina dan India tentang perkara penting dalam perlembagaan (kedudukan Raja-raja Melayu, Hak Istimewa Melayu, Hak kerakyatan, Islam sebagai agama rasmi dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. 28
 29. 29. • Konsep Nasion -Negara bangsa. Pembinaan negara bangsa umumnya boleh disamakan dgn integrasi nasional.•Kepentingan pembentukan nasion: - untuk memastikan nasion itu terus kekal dalam keadaan sepadu, sejahtera & tenteram. Negara adalah tumpuan kesetiaan nasion. Pengukuhan negara memerlukan penyertaan dan dukungan komuniti etnik yg memberikan kesetiaannya. 29
 30. 30. MODEL PEMBENTUKAN NASIONCth: Model Asimilasi, Model Integrasi, Model Akomodasi Politik / penyelesaian politik, Model Amalgamasi dll.APAKAH MODEL YG SESUAI BAGI NEGARA MALAYSIA ?- Malaysia - penduduknya terdiri drp pelbagai kaum. Sebelum merdeka, org Melayu, Cina & India tidak berkongsi ‘satu pengalaman penderitaan & kegembiraan yg sama pd masa lampau’.- Kesan dasar ‘pecah dan perintah’ oleh British, sistem ekonomi duaan & pengasingan pendidikan menyukarkan perpaduan kaum dicapai. 30
 31. 31. - Pembentukan nasion Malaysia tidak melalui proses asimilasi tetapi mengekalkan identiti kepelbagaian yg dibentuk melalui pelbagai dasar seperti dasar pendidikan & bahasa kebangsaan.Menurut Tun Abdul Razak (PM ke-2) ‘Dasar kerajaan mengenai perpaduan negara bukanlah melalui proses asimilasi tetapi melalui integrasi iaitu melalui penyesuaian bersama pelbagai kebudayaan & ciri- ciri sosial yg diterima oleh semua bangsa dlm negara’.- Identiti, hak & budaya hidup sesuatu kelompok etnik tidak dihapuskan tetapi disuburkan. 31
 32. 32. - Komposisi bangsa menjadi asas utk memahami keadaan politik, ekonomi & sosial di Malaysia.- Tidak semua permasalahan masyarakat majmuk boleh diselesaikan semata-mata dgn kaedah penyelesaian politik tetapi juga bergantung kpd faktor-faktor lain seperti kemajuan ekonomi, keadilan sosial & sosiobudaya. 32

×