Glimten nr2 2012

925 views

Published on

Glimten är Flens kommuns tidning till medborgare och fritidshusägare i kommunen

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
925
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Glimten nr2 2012

 1. 1. Mässtidning Vä lk om m en til l år et s Bo & Hä ls om äs i år m ed öv er 10 0 sa MÄSSTIDnIng – ut st äl la re ! FOrUM FLenmed Glimten i detta nummer! Se sidorna 9-20.Bo- och hälsomässa BYGGA BO D Nu slår vi upp dö et är med spänn 21 april och 2012 ing jag ser fram &HÄL mot lördagen den rrarna för årets SA 2012 mässa!lördag 21 april års mässa i GB-H bra exempel på vi i Forum Flen tog allen Flen. Sen det är utveckla den till över mässan hela åtta trädgårdsf årets nyhet ”Trädgårdshörnan” en mässa som verkli 2008 har vi försökt monter. Förhoppnin öretag har gått samm där början var mäss gen bär sitt namn an i en gemensam an i Flen en renod . Från gsvis ger mässan Förändringen kom lad företagsmässa. fler samarbeten ringar på vattne 2010 då vi valde även efter mäss t för på mässan. Hela att ha temat boend dagligen, i vår fören an. Det är något 2 500 besökare ing. vi jobbar för, besökte mässan e Vi har i år valt att vår förhoppning 2010 och distribuera vår är att vi ska nå de kommunens egna mässtidning med gång. Syftet är att siffrorna även denna publikation, Glimt JA ge vårt näringsliv invånare och tillres vi har lyckats med ta gäster och det ett skyltfönster känns det verkli mot våra ë ME bästa sätt sprid omtyckt medborgar a vårt budskap, en. Detta gör vi Glimten är en etable för att påi GB-hallen Flen det. I år har vi föruto gen som tidning som når rad och utöka med det nya m boendetemat fritidsgäster i vår både hushåll, företa temat hälsa. valt att kommun. g och Hos oss i Flens Forum Flen är en kommun finns det företagarförenin CONSULTING anslutna i Flens g den som letar efter ett bra boende och goda förutsättnin gar för kommun. Tillsamman med cirka 80 företag J.A MANAGEMENT EVENT CONSULT ING AB mässa är en möjlig ett hälsosamt liv. jobbar vi ständigt s med våra medle het för dig som Vår för att utveckla mmar alla utställare och vår kommun lite besökare att få läraSamarbetspaJag vill passa på att tipsa dig som företagslivet i kommunen. känna rtners: närin Intresset för årets bättre. monter, nummer gare att besöka mässa har varit 112 så berättar vår utställare komm mycket stort. Hela vi mer om oss. er att presentera 112 till en av de störst s på mässan, detta Vi ses på mässan! a i Sörmland. Vi gör den hoppas också attKl 10-16 väcker samarbete mässan n mellan de utstäl lande företagen. Ett riktigt Nils Göran Blom gren Ordförande Forum FlenEntré: 40 kr. Barn: 10 kr (7-17 år OBS! i målsmans sällskap)Fri parkering | Restaurang, café, trädgårdshörna, seminarier,Bygg & Interiörs och barnens snickarboa, ponnyridning etc. Lördagen den 21 ap Lörd 21 april | GB-Hallen Flen ril | Kl 10-16 | Entr é: 40 kr (Barn 7-17 ArrAngörer år 10 kr) | Fri park ering SAMArBeTSPAr " ME GB hallen Flen TnerS JA CONSULTING J.A MANAGEMENT EVENT CONSULTING AB Kl. 10.00 - 16.00 Entré : 40 kr (Barn 7-17 år 10 kr) Fri >> parkering
 2. 2. Mässans seminarieprogram 10.00 Invigning Anders Berglöv, kommunstyrelsens ordförande inviger mässan 11.00 Trädgård som hälsa Seminarium med Patrik Björk, Malmköpings Blomsterhandel, om terapiträdgården Sinnenas och minnenas trädgård vid Åsen i Sparreholm. 12.00-12.30 Årets företagare. Bo och bygga i Flens kommun 13.00 Rot och Rut. Tips och råd från Skatteverket 14.00 Ekonomipanelen Sörmlands Sparbank och Handelsbanken tipsar och ger råd om hur du bäst sparar dina pengar. 14.45 Människans samspel i den miljö vi lever i Seminarium med Maija-Leena Laine från Laine Lifestyle Consulting.
 3. 3. Nr 2 April 2012Visionen klarför Flen 2019 ”Visionen känns tuff med många utmaningar. Tillsammans skall vi alla inblandade klara denna utmaning. Nu har vi lagt grunden och bygget fortsätter. Forum ställer sig positiv till visionen.” Nils-Göran Blomgren, ordförande Forum Flen”Jag har nu läst igenom kompendiet ochtycker att ni fått med det som vi tyckte varviktigast! Jag är helnöjd med att det är dethär som vi ska jobba med.”Michelle Pettersson, ordförande elevrådetPrins Wilhelm Gymnasium ”En härlig vision som jag och bygderörelsen står bakom. Dock är det en lång väg att gå men om vi alla drar åt samma håll har vi stora möjligheter att lyckas. Som jag ser det har vi nu tagit de första stegen.” Krister Karlsson, sammankallande för nätverket av bygderåd i Flens kommun
 4. 4. När vi hjälps åt och var och en bidrar blir Flens kommun bättre att leva iVill du vara med och bestämmaöver vår gemensamma framtid?V ill man påverka sin framtid måste Det är precis därför vi nyligen efter ett antagit en ny styrmodell. Vi ska sätta upp man bestämma sig för vad man vill ambitiöst arbete med möjligheter för alla mål som är mätbara, lägga strategier och åstadkomma. Annars är det någon an- att delta i dialogen tagit fram en gemensam konkreta handlingsplaner för ett stegvis,nan som bestämmer! Vision för Flen 2019. I arbetet har invånare, uthålligt och målmedvetet arbete. Under Vi i vår kommun, kommunanställda, kommunen, näringsliv och föreningsliv våren och hösten kommer ett intensivt ar-näringsliv och föreningsliv har bestämt oss deltagit för att ta fram byggstenar och en bete att ske för att skapa en strategisk planför att vi vill påverka vår framtid. Vi vet vision. Visionen utgår ifrån byggstenarna med budget för Flens kommun.att utvecklingen pågår vare sig vi vill eller Bo, Verka och Uppleva. Vill du läsa helainte. Är vi nöjda med det som sker är det visionsformuleringen hittar du den på En annan viktig pusselbit är den ortsut-bara att luta sig tillbaka. Om vi däremot vill sidan 4. veckling som sker i kommunens olika delar.åstadkomma något annat; göra vår kommun För varje ort ska tas fram en ortsvision ochbättre, se till att barnen får en bra skola, de Visionen innebär en stor utmaning och handlingsplaner för utveckling av respek-äldre en god vård och omsorg, fler invånare, för att vi ska förverkliga den krävs att vi tive orts särtecken och möjligheter. Deroligare kultur och fritidsliv, så måste alla alla hjälper till, att vi arbetar målmedvetet ortsvisa handlingsplanerna och visionernadra sitt strå till stacken! Och vi måste se till och följer upp och utvärderar och förbättrar kommer att inarbetas i kommunens stra-att vi har samma bild av var vi står idag, de åtgärder och handlingsplaner vi gör för tegiska plan precis på samma sätt som denvad problemen består av och inte minst vad att ta steg för steg mot förverkligandet övergripande visionen.vi gemensamt ska åstadkomma. Vad vi ska av visionen. Var och en kan bidra för att Vi har utan tvekan många goda förutsätt-prioritera och lägga vårt arbete på. förverkliga den. ningar men också problem och utmaningar. Om vi inte gör det kommer vi att dra Vad kan du bidra med? Säkert har du Men nu har vi skaffat oss nödvändiga verk-åt olika håll! Då kommer vi knappast att många tankar och idéer. När vi hjälps åt tyg för att på allvar påverka vår framtid i enåstadkomma någon förändring. Förändring och var och en bidrar blir Flens kommun positiv riktning. Det är Du och vi tillsam-kräver kraftsamling, gemensamt agerande bättre att leva i. Arbetet är inte enbart mans som avgör var och en ska kunna draoch prioritering. När vi alla 16 000 invå- en angelägenhet för kommunen och dess sitt strå.nare, hundratals föreningar och företag och förtroendevalda och anställda. Bara om Hur tycker du att var och en ska kunnaalla kommunanställda ska kunna bidra, alla föreningsliv och näringsliv deltar, ställer dra sitt strå till stacken? Maila gärna dinautifrån sina förutsättningar, behöver vi en krav och engagerar sig och bara om du bryr förslag till mig.gemensam bild av vad vi ska åstadkomma dig – kan Visionen förverkligas.och mål och strategier och för hur vi ska För att se till att den får betydelse och Lars Rådhuppnå vårt mål. hålls levande har Kommunfullmäktige lars.radh@flen.se Elevernas idé skapar ny turism Helt nyligen deltog en klass från Prins den stora mässan där mängder med länder, Wilhelms gymnasium i den stora rese- och regioner, och företag marknadsför sig. turismmässan TUR i Göteborg. Anledningen Paketet är en historisk vandring runt var det spökpaketet ”Andarnas Makt” som Hedenlunda slott, Stenhammars slott, eleverna jobbat fram inom skolans Ung Yxtaholms slott, Sparreholms slott och Företagsamhetsprojekt med EU-stöd från Rockelstad slott. De har haft kontakter med Leader Inlandet. alla slotten och ”provåkt” sin paketresa och Ett minne för livet, otroligt inspirerande och dessutom gjort en broschyr som kommer lärorikt, spännande att lära sig paketera, att finnas på slotten och på turistbyråerna mässor och montrar kräver ju specialkun- bland annat. Den delades också ut på TUR- skaper! är några av kommentarerna från mässan. eleverna efter deltagandet i Göteborg. Många elever hade på något sätt en När turismlärare Katja Petkova fick sina relation till slotten och kände till olika mys- elever i �Handelsprogrammet Turismin- tiska historier om dem och platserna där de riktning, HP2tu, anade hon knappast att finns. På så sätt uppstod idén att ”dra fram” dessa elever skulle utveckla en riktigt bra spökena ur garderoben och samtidigt visa turismprodukt i årskurs 2 och dessutom upp intressanta och historiska miljöer, ofta i få EU-medel att göra det. Delar av klassen Flens kommuns vackraste naturmiljöer.I en UF-monter på Rosvalla i Nyköping visade har bildat ett UF-företag för att utveckla – Med det här projektet har kommuneneleverna från Handelsprogrammets Turisminriktning sin turismprodukt – ett paket med besök, fått fantastiskt goda och kunniga ambassa-HP2tu upp sitt fina bildspel och fina foldrar där de guidningar och spökhistorier på fem slott i dörer och de har fått lärdomar för livet, sä-paketerat slotts- och spökpaket i Flens kommun. Flens kommun. ger lärare Katja Petkova. Produkten kommerFörhoppningsvis kan de jobba som guider med På TUR-mässan presenterades och såldes ju att leva vidare eftersom Flens kommunsprodukten i sommar. paketet samtidigt som eleverna tog del av turistbyråer tar över den. 2
 5. 5. Idrottsgalan 2013 klar Prisregn– börja nominera nu! över kommunens invånareN u är det klart att det blir en idrottsgala i Flens kommun under 2013! Kategorierna har Initiativtagarna Tom Fredriksson och Erica beslutats tillsam mansLarsson, med erfarenhet av Katrineholms idrotts- med idrottslivetgala, har nu haft kontakt med idrottsklubbarna och är följande:i kommunen. Flens IF, Malmköpings IF, FlensFriidrottsförening, Flen Armfighters och Flens 3 Årets unga idro ttareInnebandy är mycket positiva till idén och vill 3 Årets idrottsma nbidra till att den genomförs. 3 Årets idrottskv inna En webbsajt har skapats av Tom Fredriksson 3 Årets lagdär vem som helst kan nominera personer som 3 Årets ledare Grattis Itte Weidman, grundare tillbör belönas för sitt engagemang. Gå in på 3 Årets eldsjäl Sagostigen som nu finns med i Livewww.flensidrottsgala.se och skriv ned förslagen! 3 Årets idrottare med it Experiences utbud av upplevel- Galan som genomförs 8 februari 2013 med fest- funktionshinder seföretag. Vad betyder det för dig?lig bankett får sannolikt en känd programledare 3 Årets Hederspris – Det sätter oss på kartan eftersom instiftasfrån TV som värd. Diskussioner pågår med flera eventuellt. (Ska vi nu kommer att synas över helavälkända ansikten. Det lokala näringslivet upp- gå till en begåvning som Sverige via Live it:s hemsida, kata-skattar idén och vill stötta den, flera har anmält tidigare varit aktiv inom Flens loger, butiker. De hade fått rekom-intresse att vara samarbetspartner. kommuns idrottsliv men mendationer om oss. Under julhelgen som nu tävlar för annan klub frågade de om vi var intresserade – b) och det är klart att vi var. Jag tror att vi kommer få fler besökare nu, främst från Stockholmstrakten, och det gyn- Kalendariet – för din påminnelse! nar ju också företag omkring oss. 22 april kl 10-16 19 maj kl 10-14 1 juni Foto: Juha Nyberg Museispårvägen Malmköping bjuder Bakluckeloppis, Malmköping Vernissage ”Teckning”, in till ”tågsläpp” Öppet Hus Heden Konstgalleriet, Hälleforsnäs 2 maj 20 maj 6 juni Stormöte Ortsutveckling Bettna, Rabarberfest på Finesserna, Nationaldagsfirande runt Föreningsborg Vadsbro om i kommunen 5 maj kl 10-14 26 maj 15 juni Bakluckeloppis, Malmköping Heden Gammaldags Marknad, Ungdomsyra, Sveaparken Flen, 12 maj kl 10-14 Malmköping, Heden 13-20 år, fullt ös dag + kväll Bakluckeloppis, Malmköping Heden 27 maj 16 juni 14 maj kl 19-21 Mors Dag, stor final på Fest i Flen för Stormöte Ortsutveckling Rabarberfestivalen alla kommundelar Sparreholm, Folkets Hus på Yxtaholms slott Grattis Anders Eriksson, kusk från Björkhults Gård, Sparreholm, som fått Ackordshäststiftelsen diplom och Nr 2/2012 Kommuntidningen ”Glimten” – 30 000 kronor. Är du överraskad? sid 5 information om den mångsidiga bygden – delas ut till perma- nent- och fritidshushåll i kommunen samt företag. – Det här är en uppmuntran som jag är väldigt tacksam för. Den stärker mig. Hästar har alltid fascinerat, inspire- rat och givit mig glädje genom åren. Tidningen finns också på biblioteken i kommunen och Stadshuset samt på Utmärkelsen är ett erkännande för mitt turistbyråerna och andra välbesökta engagemang och spridning av kunskap platser. Posten distribuerar till perma- om hästar som jag arbetat med genom nenthushållen, företagen och de drygt åren. Verksamheten innefattar kurser, 1400 aktiva fritidshushållen i kommu- föreläsningar företrädesvis i Sverige, nen. Om du inte får tidningen så kan men även utomlands tillsammans med du hämta den i Stadshusets reception, produktion av utbildningsmaterial i form på biblioteket i Flen eller på turistby- råerna. Den finns också som ljudfil på av planscher, böcker och film. Hästen www.flen.se har betytt så mycket för mänskligheten genom att den på olika sätt bidragit ansvarig utgivare Lars Rådh, kommunchef Redaktör Marianne Rynefeldt-Skog, med sin styrka och väsen. Vi har i dag informationsstrateg över 300 000 hästar i landet som fyller Kontaktuppgifter 0157-190 00 vx, ett stort behov på många olika sätt, Sveavägen 1, 642 81 Flen E-post flenskommun@flen.se även om behoven har förändrats. Pris- Skoltillsyn resulterar i analys sid 6 . ......................................................................................................... TALTIDNING Finns på www.flen.se summan använder jag förmodligen till Högsäsong för loppisar sid 8 ......................................................................................................................................... PRODUKTION Reklamateljén, Eskilstuna-Kuriren översättningen till engelska av en bok Distribution Posten och åtta timmars dvd-film med titeln Sök pengar ur minnesfonden . ..................................................................................................... sid 11 Tryck EKTAB, Eskilstuna 2012 Hälleforsnäs på världskartan . ...................................................................................................... sid 12 Nästa nummer Fredag 15 juni 2012 Hästens förutsättningar för arbete. 3
 6. 6. Färdplan Flen – Visionsarbetet 2019Vision efter vision kommer på plats i kommunens omfattandeutvecklingsarbete Färdplan Flen. Den senaste är Flens kommunsövergripande vision som utvecklats i medborgardialog och godkänts Flens kommunav förenings-, näringslivet och de ungdomar som deltagit i arbetet.Därefter har den antagits av kommunfullmäktige.Malmköping var den första orten att skapa en egen vision somledstjärna för sin orts utveckling. Därefter kom Sparreholm.På tur står Hälleforsnäs. Därefter Bettna och så småningom Flen. Flens kommuns vision 2019 I Flens kommun är det enkelt att bo, verka och leva. Vi som bor i hjärtat av Sörmland är stolta över vår fantastiska natur och våra orters särprägel. Vår kommun är det självklara alternativet för dem som söker det goda livet med bra nu är visionen på plats! boende, goda kommunikationer och ett bra näringslivsklimat. Vi har skolor med hög kvalitet. Vi driver vår egen utveckling i ansvarsfull samverkan med omvärlden. Vi som verkar i Flens kommun tar plats, syns och Vision – Flens kommun 2019 påverkar utvecklingen i regionen. Vårt arbete gör skillnad! Med varsamhet och eftertanke värnar vi om vårt sjörika sörm- ländska landskap och tar ansvar för en hållbar utveckling. verka och Vi är det vänligaste och mest gästfria besöksmålet i Sörmland. I Flens kommun är det enkelt att bo, är stolta leva. Vi som bor i hjärtat av Sörmland I Flens kommun har vi nära till varandra och vi delar gärna med oss av våra tillgångar och möjligheter. Tillsammans skapar vi en anda som bygger på öppenhet och omtanke. över vår fantastiska natur och våra orters alternativet för dem som särprägel. Vår kommun är det självklara Flens kommun – Sörmlands hjärta. Flen mars 2012 goda kommunikationer och söker det goda livet med bra boende, r med hög kvalitet. ett bra näringslivsklimat. Vi har skolo Vi driver vår egen utveckling i ansvarsfull samverkan med un tar plats, syns och omvärlden. Vi som verkar i Flens komm påverkar utvecklinge n i regionen. Vårt arbete gör skillnad! vi om vårt sjörika Med varsamhet och eftertanke värnar kling. sörmländska lands kap och tar ansvar för en hållbar utvec ia besöksmålet i Sörmland. Vision Vi är det vänligaste och mest gästfr I Flens kommun har vi nära till varan dra och delar gärna med MALMKÖPinG oss av tillgångar och möjlig heter. Tillsammans skapar vi en anda som bygger på öppenhet och omtanke. 2019 Flens kommun – Sörmlands hjärta I Malmköping är vi stolta över vår unika boendemiljö, handel och kultur. Mötesplats Malmköping är en naturlig plats för upplevelser, både för boende och besökare. Tillsammans får vi allt att bli möjligt, lokala initiativ uppmuntras och får växa. Malmköping november 2010 Vi får tydligare styrning mot mål Nu har kommunfullmäktige i Flens kommun beslutat om om den vi- sion som ska ligga till grund för Flens kommuns utveckling till 2019. Den har växt fram i tät medborgardialog med näringsliv, föreningsliv, kommuninvånare och ungdomar under 2011-2012 och ska nu brytas ned i strategiska mål, strategier och handlingsplaner. Igår kväll antog fullmäktige även en ny styrmodell för att styra mot tydligare politiska mål, ökad långsiktighet, planering och ökad dialog. ViSion Tack till de närmare femhundra kommuninvånare som deltagit i Sparreholm medborgardialogen som innehållit stormöten, omvärldsbevaknings- seminarier, frågeformulär och workshops bland annat. Allmänheten 2019 har bjudits in till aktiviteterna via annonser, kommuntidning, www.flen.se och nätverk. Allt har dokumenterats och publicerats Vårt läge sporrar och utmanar. på www.flen.se under Färdplan Flen. Med storstaden och Europa runt hörnet är Sparreholm den öppna porten till Båvens insjöskärgård som med sitt rika djurliv är en njutning för alla. Gillar du visionen? Vi välkomnar omvärlden och samverkar med drivkrafter som får orten att sjuda av liv och aktivitet. Visa det på Facebookgruppen Flens kommun, eller på www.flen.se Med vårt kulturarv som grund skapar vi en bygd som präglas av engagemang, närhet och livskvalitet för alla generationer. genom att fylla i formuläret på webbplatsens förstasida, Sparreholm januari 2012 Synpunktshanteringen. Nästa steg blir att fundera över hur var och en kan bidra. 4
 7. 7. Prisregn över kommunens invånare Grattis Katarina Molitor på Ände- bols gård som ännu en gång har fått Flory Gates-stipendiet för dina insatser inom ekologisk odling. – Tack! Jag fick stipendiet 2007 också och det är alltid lika kul att uppmärksammas. Jag driver lant- bruket tillsammans med min man och våra barn. Hela produktionen är ekologisk. Vi har djur, växthus med tomater och gurka, gårdsbutik samt café. Den här gången fick vi 25 000 kronor som ska gå till skuggväv till växthuset, vilket gör att vi kan spara värme och energi. Arkivfoto: Eskilstuna-KurirenAmelie Grüner och Catherina Peppas har med friskt mod öppnat ett glasscafé i glasstaden Flen.Här finns GB förstås, men även andra märken!De lassar glass i stora lass Kaarin Bonde Jensen, konstnärAmelie Grüner och Catherina Peppas i Flen vågade det få andra gör. Hälleforsnäs– Trots motvind och förmaningar har vi bevisat för oss själva och andra Grattis Kaarin Bonde Jensen,att det går att uppfylla en dröm. Årets Sörmlandskonstnär 2012. HurLördagen den 31 mars öppnades portarna till den nya glassbaren i Flen känns det att få en sådan prestige-då det var fullt hus. laddad utmärkelse och varför fick du den?A melie och Catherina har båda lång er- där Amelie och Catherina själva svarat för allt – Det känns jättebra. Ett erkän- farenhet av restaurangbranschen och ler arbete. På menyn finns glass, mackor, kaffe- nande på att jag lyckats etablera i kapp när de berättar om sitt projekt. bröd och alla sorters kaffe. Det enda fiket med mig här i Sverige sedan jag komDet började förra sommaren när Amelie var ute espressomaskin i Flen. till Hälleforsnäs från Finland 2005.och gick med sina barn. Amelie och Catherina vänder sig till hela Här får jag inspiration. Jag ser det – Vi var sugna på glass och någonting lät�- familjen. Med avsikt har de satsat på en som ett bevis för att jag kan ochtare att äta, men något sådant ställe fanns barnhörna. är professionell, samtidigt som detinte. – Vi har fått ett bra bemötande, intresset är motiverar mig att fortsätta utforska Amelie tog kontakt med sin kompis Cathe- stort trots att vi bara befinner oss i april. Vi och utveckla mitt konstnärsskap.rina och så var projektet i rullning. är ensamma om konceptet här och det öppnar Motiveringen från Konstfrämjandet – Vi var båda arbetslösa och fick därmed många dörrar för ytterligare utveckling. Inte i Sörmland var bland annat mininget banklån. Att öppna eget var omöjligt, minst under sommarmånaderna då kommu- mångsidighet och förmåga att vågasa alla omkring oss. Utan ekonomisk buffert är nen är en uppskattad turistort med många pröva nya former och ovanligavi chanslösa. Men vi såg det som en utmaning besökare. material, som skulpturer av metall-och ville visa att det går att skapa någonting För många känns det naturligt att det nu tråd, samt min långa karriär medpå egen hand, säger Amelie. öppnat en glassbar i glasstaden Flen. bland annat ett flertal utställningar Resultatet finns nu i gamla konditoriet utomlands.Violen på Götgatan 4. En nyrenoverad glassbar 5
 8. 8. Prisregn Nämnden ska ta krafttag över kommunens invånare efter inspektionens tillsyn Skolinspektionens tillsynsrapport om Flens kommuns skolor får Barn- och Utbildningsnämn- den att ta krafttag.  Kristina Jävergren, Barn- och Utbildningsförvaltningens ordförande, välkomnar Skolinspektionens tillsyn med att det är bra att få tydliga indikationer på brister. Vissa av dem är redan identifierade och analys pågår, andra brister är inte lika kända. N ämnden ska nu börja från grunden Skolinspektionen efterlyser ökad tydlighet på förskolenivån med att vända den och aktivitet från nämnden vilket kan ta negativa trenden med måluppfyllelsen. sig uttryck i ökad översyn över såväl kom- Den tänker också analysera behov av extra munala skolor som mot förvaltning. Inom tre resurser till invandrarbarn eftersom resulta- månader ska nämnden ska lämna sitt svar till ten viker nedåt för både pojkar och flickor. Skolinspektionen över hur åtgärder ska vidtas. Diskussionerna ska kopplas till strukturer för Fram till dess kommer Barn- och Utbildnings- hur utbildningen organiseras idag, eventuellt i nämnden att jobba mer med sitt ledarskap och Grattis Karina Krogh, Årets kvinna kombination med en åldersöversyn över klas�- analysera rapporten och förutsättningarna. 2011 enligt Flen-Malmköpings sammansättningar. Zontaklubb. Hur känns det att bli så hyllad? – Det är härligt. Jag har fått stipendiet för mitt arbete som pro- jektledare för Färdplan Flen. Enligt Start för ”En skola att vara stolt över” motiveringen har jag på ett positivt Nu har startskottet gått för kommunfull- 2019 – Varför vann vi priset? En mängd sätt utmärkt mig och min gärning. mäktiges skolprojekt i Flen som ska bidra idéer och förslag samlades på en stor tavla Men vi är många som jobbar med till ”En skola att vara stolt över.” Nylig- som tas tillvara i projektarbetet. En speciell projektet så jag vill dela priset med en samlades en skara lärare, skolledare, facebookgrupp har skapats där det går att alla dem, dels de som är anställda av förtroendevalda och kommuntjänstemän, ha direktkontakt med Kristina Lohman för kommunen men även de som kämpar totalt cirka 300 personer, på Amazon i en att lämna förslag, synpunkter och disku- ideellt. Den här utmärkelsen ger oss gemensam avspark. Kommunalrådet Anders tera olika frågor. Besök ”Skolprojektet i extra energi att fortsätta vårt arbete. Berglöv inledde med en betraktelse och Flens kommun.” Barn- och utbildningsnämndens ordförande Kristina Jävergren, kommunchef Lars Rådh Arbetet startar nu med en gedigenArkivfoto: Eskilstuna-Kuriren och utbildningschef Michael Martinsson nulägesbeskrivning som formas i dialog berättade om sina visioner för skolan. med skolpersonalen och andra berörda. Nytillträdda skolprojektledare Kristina Därefter inleds analysarbetet som ska Lohman tog därefter över och berättade utmynna i förslag till förbättringar i Flens om sina tankar kring skolutveckling i Flens kommuns skolor. De tvivlande rösterna som kommun. Projektet startade hösten 2011 påpekat att detta bara är ett försök bland och ska pågå tre år. Det primära målet är flera andra försvann helt under den starka att öka elevernas måluppfyllelse markant. framåtanda som skapades under dagen. Förutom att berätta om projektramarna Skolprojektet, som startats av kommunfull- och förutsättningarna uppmanade hon mäktige, är en del av politikernas gemen- deltagarna att tänka ut en framtidsbild: samma satsning på skolan. Flen har utnämnts till Årets skolkommun Grattis Tom Fredriksson, ägare av Flen Event & Nöje på Amazon i Showande elever hyllar musiklegender Flen, som fått priset ”Årets goda kapitalist” av Vänsterpartiet i Flen, tillfälligt instiftat pris 2012. – Tackar så mycket. Det känns Estetprogrammet på Prins Wilhelmgymnasiet presen- onekligen överraskande. Det är klart terar återigen ett stort musik- och teaterprojekt: The att jag uppskattar såväl diplom som Jake & Elwood Story – a tribute to The Blues Brothers. äran. Det visar att vi är på rätt väg. Vårens stora show bygger på filmen The Blues Brot- Och det är också en bekräftelse på att hers som blev en stor succé på 1980 –talet. Följ med vi i Flen har skapat en scen, service bröderna Blues när de erövrar den stora musikscenen och lokaliteter som lockar folk från på den amerikanska kontinenten. Deras uppdrag blir andra, större städer. Sedan min tid att rädda barnhemet där de tillsammans växte upp, som barchef på Gröna Lund har jag från ekonomisk katastrof. Upplev vårens 8 spektakulära skaffat mig ett brett kontaktnät med föreställningar där publiken bjuds på en helkväll artister, det är en röd tråd som byggs i bluesens tecken. Varmt välkomna! på hela tiden. Visionen är att ytter- Biljetter köper du på Mötesplatsen, Flens bibliotek; ligare utveckla nuvarande verksam- 0157-19295. Föreställningstider: 27 april, 28 april, het, att satsa stort och att göra det 3 maj, 4 maj, 5 maj, 10 maj, 11 maj, 12 maj. Kl 19.00. ordentligt. För Flen är en bra kommun Pris: 120:- vuxen, 50:- barn/skolungdom. och här är vi ambitiösa, duktiga och Elisabet�Borg inte rädda för att skapa någonting nytt och hållbart. Vårens uppsättning av The Blues Brothers är en show musikälskare inte bör missa! 6
 9. 9. Välkommen till årets Bo & Hälsomässa i år med över 100 utställare! MÄSSTIDNING – FORUM FLEN BYGGA BO Nu slår vi upp dörrarna för årets mässa! D et är med spänning jag ser fram emot lördagen den 21 april och 2012 års mässa i GB-Hallen Flen. Sedan vi i Forum Flen tog över mässan 2008 har vi försökt utveckla den till en mässa som verkligen bär sitt namn. Från början var mässan i Flen en renodlad företagsmässa. &HÄLSA 2012 trädgårdsföretag har gått samman i en gemensam monter. Förhoppningsvis ger mässan ringar på vattnet för fler samarbeten även efter mässan. Det är något vi jobbar för dagligen, i vår förening. Vi har i år valt att distribuera vår mässtidning med Förändringen kom 2010 då vi valde att ha temat boende kommunens egen publikation, Glimten. Detta gör vi för att på på mässan. Hela 2 500 besökare besökte mässan 2010 och bästa sätt sprida vårt budskap, Glimten är en etablerad och JAME vår förhoppning är att vi ska nå de siffrorna även denna omtyckt medborgartidning som når både hushåll, företag och gång. Syftet är att ge vårt näringsliv ett skyltfönster mot våra fritidsgäster i vår kommun. ë invånare och tillresta gäster och det känns verkligen som vi Forum Flen är en företagarförening med cirka 80 företag har lyckats med. I år har vi förutom boendetemat valt att utöka CONSULTING anslutna i Flens kommun. Tillsammans med med det nya temat hälsa. våra medlemmar jobbar vi ständigt för att J.A MANAGEMENT EVENT CONSULTING AB Hos oss i Flens kommun finns det goda förutsättningar för utveckla näringslivet i kommunen. Jag vill den som letar efter ett bra boende och ett hälsosamt liv. Vår passa på att tipsa dig som företagare att Samarbetspartners: monter, nummer 112 så berättar mässa är en möjlighet för dig som besökare att få lära känna besöka vår alla utställare och vår kommun lite bättre. vi mer om oss. Intresset för årets mässa har varit mycket stort. Hela 113 utställare visas här. Det gör den till en av de största i Vi ses på mässan! Sörmland. Vi hoppas också att mässan väcker samarbeten mellan de utställande företagen. Ett riktigt bra exempel Nils Göran Blomgren på det är årets nyhet ”Trädgårdshörnan” där hela nio Ordförande Forum Flen Lördagen den 21 aprilLörd 21 april | GB-Hallen Flen | Kl 10-16 | Entré: 40 kr (Barn 7-17 år 10 kr) | Fri parkeringArrangörer SAMARBETSPARTNERS " GB hallen Flen JAME CONSULTING J.A MANAGEMENT EVENT CONSULTING AB >>
 10. 10. MÄSSTIDNING – FORUM FLENDrömtomter med sjökontaktväntar på nybyggarfamiljerHar du hittat drömhuset? Då har Flenskommun drömtomten... Med bästa sjö-kontakt, på en södervänd sluttning motvattnet, i den rara orten och kulturbyg-den Mellösa, känd som ”Bokens stad,”finns 15 villatomter till salu.Området ligger sydost om samhälletmed utsikt över Mellösasjön. Femtontomter erbjuds privatpersoner ochresterande åtta tomter säljs till bygg- ochhusföretag för bebyggelse med par- ellerkedjehus. Tomterna är avstyckade ochligger på mellan 650 – 1035 kvm ochhar strålande utsikt över Mellösasjön.Priset är mellan 190 000-385 000 kr plusanslutningsavgifter. Läget är perfekt för den som uppskattaratt bo lite lantligt utan att nödvändigtvisbehöva bo enskilt. Med grannar ochkompisar till barnen blir livet enklare ochtryggare. Mellösa ligger mycket nära På en södervänd sluttning mot Mellösasjön väntar ett antal fina villatomter för den somstatsministerns idylliska residens uppskattar lantlig miljö.Harpsund. Samhället har de senaste årenlockat till sig många hushåll med kreativa tillbaka till mellan 400-600-talet i Sverige av idéerna tas sannolikt tillvara inomyrken. I Mellösa pågår också ett tv-projektoch finns idag på Historiska museet. ortsutvecklingsarbetet.där filmaren Håkan Pienowski skildrar livet Mellösa ligger 5 km från Flen och Mellösa har en egen skola liksomi Mellösa – över tid. Så småningom ska det lika nära Hälleforsnäs som är en ort Hälleforsnäs. Det är ingen tillfällighetsändas i tv. under omvandling från traditionellt att Mellösa ofta får besök av turister järnbruk till modernt design, konst-och som vill se det vackraste i Sörmland.Här finns en omtyckt ridskola, en kulturbruk. I Hälleforsnäs pågår ett Som regel styrs deras färd även motkyrkby med bullerbykänsla, en aktiv intensivt ortsutvecklingsprojekt som Harpsund eftersom det lockar mångashembygdsförening och föreningen ”Bokens syftar till att öka ortens attraktivitet nyfikenhet. Intresserad av en tomt?stad” som anordnar bokseminarier, och ta tillvara ortens krafter, idéer och Besök Flens kommuns monter; C 104debatter, föreläsningar och en bokmässa engagemang. Nyligen invaderades och diskutera med handläggarnavarje år. Mellösa är också känt för Hälleforsnäs av ett 60-tal studenter från på Samhällsbyggnadsförvaltningen.”Mellösahjulet” som är det hittills äldsta KTH som fick 24 timmar på sig att placera De kan också bistå med enklarehjulet funnet i Sverige. Det daterar sig ”Hälleforsnäs på världskartan.” En del bygglovrådgivning på plats.�Trädgårdshörnan – spirande nyhet i samverkan Mässan står på glänt och hos Fredrik Amrén, Trädgår´n i Flen och Patrik Björk på Malmköpings Blomsterhandel, planeras det för fullt inför den 21 april. Trots att de jobbar i samma bransch och till viss del konkurrerar, har de gått ihop i ett gemensamt projekt till mässan som fått namnet ”Trädgårdshörnan”. – Vi har aldrig sett oss som konkurrenter, Markjobb, Frisk Gård & Trädgård, Ekenäs vi kompletterar snarare varandra. Visst säljer Trädgård, Malmköpings Gourmégrönt och vi båda blommor och växter men vi är mer Marinas trädgård på plats i montern. en trädgårdshandel medan Patrik har en – Alla deltagande företag är experter inom blomsterhandel. Vi brukar ge kunder till sina områden och det ska bli jättekul att få varandra då vi egentligen jobbar med olika visa vad vi kan åstadkomma. Grundidén med produkter och kunder, säger Fredrik. montern är ett torg med vårtema med ett – Vi ser nog Trägår´n i Flen mest som inslag av en ostädad vinterträdgård, säger kollegor snarare än som konkurrenter. Patrik med ett leende. Fredrik är duktig på det jag kallar de ”torra – Den som vill få inspiration, tips och bitarna”, mark, sten etc, medan jag är mer idéer och lära sig vilken blomfärg och vilka inriktad på snittblommor och ekologiskt blomsorter som är absolut hetast just nu, re- binderi, säger Patrik. kommenderas att besöka Trädgårdshörnan. Totalt ingår nio företag i den gemen- Det finns i år en koppling mellan hälsotemat samma montern. Utöver Trädgår´n i Flen och på mässan och trädgård. Många upplever sinPatrik Björk och Fredrik Amrén gillar att Malmköpings Blomsterhandel så finns Ma- trädgård och odlandet som mycket hälso-samverka med en fin monter på mässan. skinring Sörmland, Viks Gård/Bråhovda såg, främjande.2
 11. 11. MÄSSTIDNING – FORUM FLEN Bo sjönära! Vi har byggklara sjönära tomter i Vingåker från 20 000 kr inkl. bygglov! Besök oss i monter 26 på mässan Bygga, Bo & Hälsa så berättar vi mer! Kartor och information hittar du också på www.vingaker.se/ledigatomter För mer information Anna Dejerud - Byggnadsinspektör Tfn: 0151-191 45 Besöksadress: Parkvägen 10 E-post: bygg-miljo@vingaker.se VOLVO V50 CLASSIC NU ELLER ALDRIG Nu säljer vi våra allra sista Volvo V50 Classic. Och du får verkligen mycket för pengarna: sportratt, sportpedaler, panelinlägg i alu- minium, mörkgrå textilmattor, bakre kromlist, rails i Silver Metal m.m. Volvo V50 CLASSIC från 208.900: - Dieselmotorn D2 är mijöbilsklassad och bilen därför skattebefriad i 5 år. Bränsledriven parkeringsvärmare som standard (tidur som tillbehör). med Volvo BILLÅN 2.518:-/mån 84 månader, 41.780:- kontant eller inbytesbil, 6,95 % ränta (eff. ränta 0,00 %). Priset gäller så länge lagret räcker. Begränsat antal färger. Priset gäller bara så länge lagret räcker! Vi finns på mässan i monter 103 + utomhus VOLVOCARS.SE Förbr. l/100 km bl. körn. man: 4,3 – 7,6. CO2 g/km: 114 – 176 (D2). Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden är extrautrustad. Volvo Personbilar. Stolt sponsor av svensk fotboll.KATRINEHOLM Starrvägen 9. Tel 0150-733 00. FLEN Bolmängsvägen 1. Tel 0157-123 80.Månd–fred 9–18. Lörd 10–15. Månd–fred 9–18. Lörd 10–14. www.skobes.se 3
 12. 12. MÄSSTIDNING – FORUM FLEN Eductus hjälper dig fixa jobbet! Våra jobbcoacher är experter på att hitta jobben och rätt personer till dem. Varje dag gör vi skillnad för massor av människor. I alla våra utbildningar ingår hälsa & friskvård alltid som en viktig del. Hos oss kan du: • Få en personlig jobbcoach • Gå en utbildning • Få stöd i karriären Kom och träffa oss på Bygga bo och hälsa, monter nr 47A, eller kontakta oss i Flen på 0767 75 36 55, flen@eductus.se Utvecklas, helt enkelt. www.eductus.se Är du redo för ditt livs största affär? Stora affärer kräver ett stort engagemang. Det hittar du hos oss. Välkommen till oss för en genomgång av din ekonomi. Tillsammans kan vi förenkla din vardagsekonomi – nu och i framtiden. Börja med att besöka oss i monter nr 41. Välkomna! Flen 0157-690 90 www.handelsbanken.se/flen Annons_185x133.indd 1 2012-03-19 10:33:374
 13. 13. MÄSSTIDNING – FORUM FLEN Vi finns på mässan i monter Vi finns 114på mässan i monter 61 Välkommen till oss! Vi älskar bokföring, redovisning & revision och sånt som du inte gillar så mycket. Bokföring är en del av vår kärnverksamhet och kärn- kompetens. Vi har suveräna hjälpmedel och kunniga medarbetare som kan hjälpa ert företag på bästa sätt. Alla företag förtjänar en bra revisor, oavsett om verksamheten kräver lagstadgad revision eller om man själv väljer att anlita en revisor. Förvånansvärt få gör dock ett aktivt val. Kanske tror man att alla revisorer är likadana. Inget kan vara mer fel! Vårt råd till er – gör ett aktivt val och välj en revisor som gillar både människor och siffror! Du hittar oss på något av våra kontor i Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Nyköping eller Strängnäs. www.radek.seFlens kommun vill göra det enkelt för företagare! Vi finns på mässan ”Flen är en liten i monter 104 kommun med bra läge, inte så byråkratisk och det är lätt att få kontakt med beslutsfattarna!” Företagarröst om Flens kommun, sagt vid den årliga näringslivsupp- vaktningen den 7 okt 2011 5
 14. 14. MÄSSTIDNING – FORUM FLEN Hur hett är läget i år?Svensk Fastighetsförmedling, MalmköpingFinns det några vårtecken på fastighets- köpa med hjärnan. Trivsel, upplevelse och känslamarknaden nu? är avgörande för om det skall bli bra på riktigt, i �– Absolut! På våren tar alltid bostadsmarknaden det långa loppet men man får förstås inte glömmafart, framförallt fritidshusmarknaden bort allt det praktiska, som byggnadsteknik ochsom är betydligt mer säsongsbetonad än ekonomi, så det är här hjärnan kommer in i bilden.permanentmarknaden.  Med ljuset och värmen En av mäklarens viktigaste uppgifter är att ocksåökar lusten och orken att förändra sitt boende, hjälpa köparen genom affärens alla delar. Det äroch stockholmarna längtar ut på landet. alltid ”prisvärt” när man hittat drömbostaden. Villor,Normalt sätt är påsken det stora ”startskottet” fritidshus eller bostadsrätter kommer aldrig att Ulf Brotöför fritidshusmarknaden men vi säljer fritidshus bli billigare över tid, det är bara att titta tillbaka 10årets alla månader. Permanentmarknaden är mer år, eller 20 år eller 30 år i tiden så blir det väldigt”behovsstyrd” med jämnare fördelning över året.   tydligt.Allt fler permanenthus förvandlas tydligen till I år har det pratats mycket om prisras,fritidshus. Var sker det här i kommunen? lågkonjunktur och beslutsvåndor. Hur mycket – Främst på landsbygden men även i små längre tid tar det att sälja hus idag än tidigare?charmiga samhällen där karaktären passar – Det pratas mycket eftersom ämnet får såfritidshusboenden bättre. Sällan mitt i stan eller i mycket medieutrymme. Det är definitivt ingetvanliga moderna villaområden. prisras i kommunen men visst är prisbildenVad ska man tänka på som säljare? försiktigare idag än när konjunkturen var i Jens Svanqvist – Att i ett tidigt skede (om möjligt) planera sin topp (2007/ 2008) och när räntorna var i bottenförsäljning och vidta smarta förberedelser. Boka (2009/2010). Mediefokuseringen, oro i omvärldengärna möte med mäklaren tidigt som kan bistå (främst EU), högre räntor samt restriktivaremed kloka tips och råd om vad som i det enskilda utlåning med ”bolånetak” ligger bakom klimatet påfallet lämpar sig bäst. Grundregeln är att ju mer dagens bostadsmarknad. Säljtiderna är statistisktvälunderhållen, välskött och välstädad en bostad sett längre idag men vi säljer fortfarande mångaär, desto mer attraherar den bostadsköparen. bostäder med samma planerade tempo som föreDå blir den också lättare att sälja, vilket i sin tur förändringarna på marknaden. Priset är i princippåverkar priset, i positiv mening. prutbart bara om det är få spekulanter eller omVad ska man tänka på som köpare? man hittat någon tveksamhet med fastigheten. – Att leta efter sitt nya boende med hjärtat och Lena BergmanFastighetsbyrån Flen, Årets kontor 2011Finns det några vårtecken på fastighets- ansvar – UNDERSÖKNINGSPLIKTEN. Även ommarknaden nu? man blir förälskad i ett hus eller en plats får man – Visst. Det börjar nu i april men har redan inte glömma sin undersökningsplikt. Man ska jubörjat faktiskt. Det ringer och började ringa redan också värdera läget, det finns ingenting som kani mars. Vi har många som vill sälja. konkurrera med läget egentligen när det gällerAllt fler permanenthus förvandlas tydligen till framtida attraktivitet. Leif Anderssonfritidshus. Var sker det här i kommunen? I år har det pratats mycket om prisras, – Det är lite olika. Många stockholmare köper lågkonjunktur och beslutsvåndor. Hur mycketpermanenthus som de använder som fritidshus. längre tid tar det att sälja hus idag än tidigare?Vi har märkt att det händer i Hälleforsnäs och i – Prisras… Vi upplever att villor sjunkit i värdeSparreholm bland annat. Det är ofta billigare att cirka 10-20 procent. Nuförtiden tar det cirkaköpa året runt-hus är än fritidhus. Intresset märks 2-5 veckor längre tid att sälja fastigheter. Det ärframför allt hos stockholmare som söker fritidshus. också något man som säljare kan behöva varaVi har även sett exempel på hushåll som säljer dyrt förberedd på. Om ett hus inte blir sålt beror deti Stockholm och skaffar billigt boende inför sin ofta på att priset är för högt. Det förstår ofta Andreas Allardpensionering då de bosätter sig i Flen. säljarna efter ett tag och vill gå ned. Det går inteVad ska man tänka pÀa

×