Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ

5,061 views

Published on

Published in: Education
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,061
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,396
Actions
Shares
0
Downloads
36
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ученическо портфолио с ГлогстерЕДУ

 1. 1. Ученическопортфолиос GlogsterEDU
 2. 2. Общиположения
 3. 3. Какво отразява– Индивидуалните образователни постижения на учащите се за целия период на обучение – от началното училище до завършване на средната образователна степен
 4. 4. Какво цели – Създаване на индивидуален образователен рейтинг на обучавания , в който се отразяват реалните достижения на всеки ученик– Развитие на базисни качества на ученика на 21- ви век
 5. 5. Функции напортфолиото– Диагностична– Целева– Мотивационна– Съдържателна– Развиваща– Рейтингова
 6. 6. Ползи за учениците– За определяне на образователния им рейтинг– За поддържане висока учебна мотивация– За поощряване активността и самостоятелността– Разширява възможностите за обучение и самообучение– Развива навици за самооценка– Формира умения за учене целеполагане , планиране , организиране , презентиране
 7. 7. Ползи за учителя– Реализация на индивидуалния подход в процеса на обучение на ученика– Средство за обратна връзка– Инструмент за оценъчна дейност– Добра възможност за проследяване общото развитие на ученика
 8. 8. Технологията ‘Портфолио ” дава нови подходи към оценяването и оценката– Базират се на стандартите за обучение– Основани са на нивото на изпълнителското майсторство– Основават се на крайните резултати на обучението– Интегрират количествена и качествена оценка– Засилва се ролята на самооценка на учащия
 9. 9. Участници по работата с портфолиото– Ученик - изработва– Родител – подпомага , синхронизира– КласенРъководител – организира , контролира , оценява– Учител по предмет - допълва , контролира , оценява– Администрация – контролира и съхранява
 10. 10. Как GlogsterEDU подпомага организирането• Посредством на ученическо инструментите портфолио си• Посредством образователна платформа
 11. 11. Glogster инструменти• Посредством тях се изработва мултимедиен постер• Мултимедийният постер ( глог ) може да включва текст , картинка , графика , видео и аудио файл , линк
 12. 12. GlogsterEDU платформа• Позволява сформирането на виртуален клас с учителски и ученически акаунти• Дава възможност дейността да се организира като вид проектна• Осигурява перфектни условия за комуникация и сътрудничество http://share.snacktools.com/987CB7BA9F7/thjlo9n1
 13. 13. Как да организираме дейността по създаване на ученическо портфолио с GlogsterEDU • Задължително 1. условие : Ползвайте Премиум Регистрация
 14. 14. Как да организираме дейността по създаване на ученическо портфолио с GlogsterEDU • 2. Организирайте виртуален клас Как става
 15. 15. Как да организираме дейността по създаване на ученическо портфолио с GlogsterEDU • 3. Изработете глог - матрица • 4. Организирайте проектната работа на своите ученици • 5. Бъдете фасилитатор – следете , подпомагайте и Вижте как контролирайте чрез коментар
 16. 16. Учителска глог - матрица Вижте как
 17. 17. Пример : Портфолио на Екатерина Калоянова• Състои се от четири глога• Три от тях са зададени като матрични , във вид на проектна дейност – ученичката усвоява в своя профил и извършва указаните от учителя дейности• Четвъртия глог се добавя от класния ръководител и той съдържа отзиви , рецензии и препоръки
 18. 18. Учителски матрични проектни глогове Моя портрет Моите училищни работиМоите постижения Отзиви , рецензии и препоръки
 19. 19. Моя портретУчителски глог - матрица Ученически глог
 20. 20. Ученически работиУчителски глог - матрица Ученически глог от портфолио
 21. 21. Моите постиженияУчителски глог - матрица Ученически глог - портфолио
 22. 22. Отзиви , рецензии и препоръки • Изготвя се от класния ръководител като обобщение на цялостната дейност на ученика отразена в предходните три глога – • Моя портрет , • Учебни работи ,Включва рецензии на учители , родител и директор • Моите постижения
 23. 23. Целокупност на ученическото портфолио• Учителят събира проектните глогове от портфолиото на ученика в един линк , който е носител на цялостната информация от технологията портфолио• Процесът може да се организира по два начина :• чрез глог -презентация• чрез съставяне на ученическо портфолио - и двете са опции на GlogsterEDU Премиум
 24. 24. Портфолиото на Катя клик кликГлог -презентация Глог - портфолио
 25. 25. Използвани приложения• Vocaroo• Croak.it• You Tube• Photosnack• Tubesnack• Google doc.• * всички останали , за които учителят се сеща
 26. 26. Вие сещате ли се ? • Ние – “Да ”! • Благодарим за вниманието !Изработила и представила: Росица Минева

×