Teori emosional emotif terapi

14,900 views
14,710 views

Published on

5 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
773
Comments
5
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • .
 • .
 • .
 • .
 • Teori emosional emotif terapi

  1. 1. TEORI EMOSIONAL EMOTIF TERAPI DISEDIAKAN OLEH: ROSNIWATI MOHAMAD PISMP-IPG (PENGAJIAN MELAYU)
  2. 2. Teori Rasional Emotif Terapi
  3. 3. Pelopor Teori Rasional Emotif Terapi • Diasaskan oleh Albert Ellis. • Dilahirkan pada 27 September 1913 di Pittsburgh, Amerika Syarikat. • Beliau berkelulusan M.A. dan Ph.D. dalam bidang psikologi klinikal dari Universiti Columbia. • Pada tahun 1959 beliau mengasaskan Institut Terapi Rasional Emotif di New York. • Pada tahun 1993, nama institut ini ditukar kepada Institut Rasional Emotif Behavioral merangkumi kognitif, emotif dan behavioral.
  4. 4. • Beliau mempunyai kebolehan dalam memberikan perkhidmatan kaunseling. • Oleh itu beliau mula mempraktikkan terapi perkahwinan, keluarga dan seksual. • Teori ini terbina apabila beliau mendapati bahawa teori Psikoanalasis yang dipelopori oleh Freud tidak mendalam dan adalah satu bentuk pemulihan yang tidak saintifik. • Hasil kajian secara klasikal berasaskan psikoterapi pada tahun 1947-1953, Ellis mendapati bahawa terapi psikoanalisis tidak begitu menyeluruh dan tidak saintifik
  5. 5. • Ellis berpendapat pendekatan yang dibawakan oleh Freud kurang lengkap kerana ada individu yang bertambah teruk selepas menjalani pendekatan psikoanalisis. • Hipotesis REBT berdasarkan bahawa emosi berpunca daripada kepercayaan, penilaian, interpretasi dan tindakan daripada situasi kehidupan • Di dalam proses teraputik emosi-rasional, klien mempelajari kemahiran yang akan digunakan untuk mengenal dan memerangi kepercayaan yang telah tertanam lama di dalam diri seseorang.
  6. 6. • Teori ini lebih bersifat ‘pendidikan’ daripada perubatan yang direka dalam keadaan di mana kaunselornya aktif terarah dengan tepat dan mengajar. • Ellis terkenal dengan bukunya yang bertajuk ‘Reason and Emotion In Psychotherapy’
  7. 7. Pendekatan Teori Rasional Emotif Terapi • Teori ini mementingkan tiga aspek utama iaitu kognitif, emosi dan aspek tingkah laku. • Memberi penekanan kepada pemikiran, penganalisaan, penilaian, perlakuan dan membuat keputusan. • Pendekatan teori ini bercorak deduktif atau mengajar, mengarah dan mengutamakan kepada pemikiran daripada kepercayaan yang tidak rasional. • Kepercayaan ini perlu dicabar dan diperbetulkan supaya dapat mewujudkan sistem kepercayaan yang baik dan rasional
  8. 8. • Prinsip terapi RET boleh digunakan kepada masalah semasa, masalah yang lain dalam kehidupan dan juga masalah yang mungkin dihadapi pada masa akan datang. • Fokus prinsip ini adalah kepada pemikiran dan tindakan, bukan hanya mengikut perasaan. • Terapi ini dianggap sebagai satu proses pembelajaran kerana fungsi kaunselor yang berbagai-bagai • Teori Ellis ini berasaskan andaian bahawa individu-individu mempunyai keupayaan bertindak sama ada dalam bentuk rasional mahupun tidak rasional.
  9. 9. Model ABC • Berdasarkan konsep teori yang diperkenalkan, Albert Ellis membentuk model ABC untuk menghuraikan sekuan peristiwa yang membawa gangguan psikologikal manusia.
  10. 10. Model Peristiwa Peristiwa diaktifksn A (Activing) Gangguan emosi ditimbulkan B Percayaan peristiwa berlaku (Belief) Percayaan rasional / tidak rasional C Akibat (Consequences) Tingkah laku emotif / behavioral
  11. 11. Matlamat Teori Rasional Emotif Terapi • Bertujuan untuk membantu klien memperkembang pemikiran rasional dan logikal melalui galakan mereka memikir dan memahami pemikiran tidak rasional yang diwarisi masa dahulu. • Klien dibimbing untuk melihat dan menganalisis peristiwa yang diaktifkan dan ganguan emosi yang dialami. • Pencapaian matlamat hanya berjaya apabila klien benar-benar memahami punca asas yang menimbulkan gangguan emosi dan harus mengikisnya dengan gantian percayaan rasional atau logikal.
  12. 12. Objektif Teori Rasional Emotif Terapi • Memperbaiki dan mengubah segala perilaku yang tidak rasional dan tidak logik menjadi rasional dan logik agar klien dapat mengembangkan dirinya. • Menghilangkan gangguan emosional yang merosakk.an
  13. 13. Kebaikan Teori Rasional Emotif Terapi • Pendekatan ini cepat sampai kepada masalah yang dihadapi oleh klien. Dengan itu perawatan juga dapat dilakukan dengan cepat. • Kaedah pemikiran logik yang diajarkan kepada klien dapat digunakan dalam menghadapi gejala yang lain. • Klien merasakan diri mereka mempunyai keupayaan intelektual dan kemajuan dari cara berfikir.
  14. 14. Kelemahan Teori Rasional Emotif Terapi • Ada klien yang boleh ditolong melalui analisa logik dan falsafah, tetapi ada pula yang tidak begitu geliga otaknya untuk dibantu dengan cara yang sedemikian yang berasaskan kepada logika. • Ada setengah klien yang begitu terpisah dari realiti sehingga usaha untuk membawanya ke alam nyata sukar sekali dicapai. • Ada juga klien yang terlalu berprasangka terhadap logik, sehingga sukar untuk mereka menerima analisa logik.
  15. 15. • Ada juga setengah klien yang memang suka mengalami gangguan emosi dan bergantung kepadanya di dalam hidupnya, dan tidak mahu membuat apa-apa perubahan lagi dalam hidup mereka
  16. 16. Peringkat I Peringkat II Proses Kaunseling Rasional Emotif Behavioral Peringkat III Peringkat IV
  17. 17. Peringkat I Membina hubungan kaunselor-klien dengan teknik mendengar secara empatik dan membina iklim yang kondusif
  18. 18. Peringkat II Membimbing klien supaya mendedahkan tingkah laku emotif dan behavioral di bawah sistem Model ABC
  19. 19. Peringkat III Kaunselor membantu klien membezakan percayaan rasional dengan tidak rasional dan memahami bagaimana percayaan rasional membawa hasil positif manakala kepercayaan tidak rasional membawa hasil negatif.
  20. 20. Peringkat IV Menggunakan teknik pertikai dari masa ke semasa untuk melatih klien mencabar percayaan tidak rasionalnya. Latihan kerja rumah diberikan untuk menangani kepercayaan tidak rasional dan mengekalkan percayaan rasional yang baru dipelajari.
  21. 21. Pertikai sehebat-hebatnya Imageri emotif dan rasional Penerimaan tanpa syarat, penigkatan dan Teknik Emotif pernghargaan kendiri Penggunaan teknik humor dan kelucuan Main peranan rasional
  22. 22. Teknik Behavioral Tugasan untuk mencabar percayaan rasional yang degil Latihan menangani perasaan malu dan salah yang berkait rapat dengan kebimbangan ego. Latihan kemahiran bertingkah laku seperti latihan arsetif , latihan berpidato dan sebagainya Ganjaran dan hukuman untuk memotivasikan klien membuat kerja rumah dan melaksanakan program yang dirancang kan diri sendiri mengikut token ekonomi yang ditetapkan.
  23. 23. Pandangan Teori Terhadap Manusia • Hubungan emosi dan pemikiran adalah berhubung rapat dan tidak boleh untuk dipisahkan. • Segala pemikiran dan kepercayaan yang tidak rasional berpunca daripada proses dan pengaruh budaya dan pembelajaran

  ×