Curs fdf modul2 unitat4

335 views
280 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Curs fdf modul2 unitat4

 1. 1. Curs docència de la formació professional per a locupació Mòdul 2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació Unitat 4: Utilització de la web com a recurs didàctic Docents: Yolanda Ruiz Mireia Gargallo
 2. 2. Activitat 7.1 Activitat 7.1  Individualment, llegiu l’ennunciat de la pràctica i ompliu els espais amb les vostres definicions.  Agrupeu-vos en petits grups per a fer una posada en comú i possibles modificacions de les vostres definicionsMòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 3. 3. Activitat 7.2 Activitat 7.2  En petits grups, llegiu les diverses definicions i creeu una pròpia. Posteriorment poseu-la en comú amb el grup i tracteu de crear una unificada Debatiu sobre les possibilitats dels medis multimèdia, hipertext i hipermèdia al procés d’ensenyament-aprenentatge.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 4. 4. Conceptes associats Quin és lorigen de la paraula Internet? La paraula INTERNET és un acrònim, per al qual hi ha dues versions sobre el seu origen: 1. És lacrònim de les paraules en anglès International Network, que traduït a lespanyol seria: Xarxa Internacional. 1. Lacrònim de les paraules en anglès interconnected Networks, la seva traducció seria: Xarxes Interconnectades.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 5. 5. Conceptes associats (II) Què vol dir www? Són les inicials que identifiquen lexpressió anglesa World Wide Web: el sistema de documents dhipertext que es troben enllaçats entre si i als que saccedeix a través dInternet. A través dun programari conegut com a navegador, els usuaris poden visualitzar diversos llocs web (els quals contenen text, imatges, vídeos i altres continguts multimèdia) i navegar a través dells mitjançant els hipervincles. Utilitzant una comparació amb el sector de les comunicacions telefòniques, www serà el "prefix" que té tot portal que es trobi en lesmentada Xarxa al qual volem accedir.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 6. 6. Conceptes associats (III) Què vol dir www? • Literalment la seva traducció a lespanyol seria: "Teranyina voltant del món" o "Xarxa voltant del món". • El significat informàtic seria "Xarxa global mundial" referint-se a una xarxa dordinadors. • Aquesta Xarxa global mundial és un sistema dhipervincles accessibles a través dInternet, aquests hipervincles permeten a les persones que mitjançant lús dun navegador, es pugui anar duna pàgina a una altra seguint les adreces que indiquen els hipervincles (o hipertext)Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 7. 7. Conceptes associats (IV)Què significa http? – Prové de les paraules en anglès: hipertext transfer protocol, que en la seva traducció a lespanyol seria: Protocol de Transferència dHipertext. – Va ser desenvolupat pel World Wide Web Consortium – És un protocol orientat a transaccions i segueix lesquema petició-resposta entre un client i un servidor. Al client que efectua la petició (un navegador web o un spider*) lhi coneix com "user agent" (agent de lusuari).Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 8. 8. Conceptes associats (V) Què és el codi QR? • QR, ve de Quick Response barcode (Codi de barres de resposta ràpida). • És una forma demmagatzemar informació (nombres, lletres, etc) en una imatge bidimensional, en què es té la informació codificada a una matriu de punts. • No cal tenir un lector especial (com en el cas dels codis de barra unidimensionals), nhi ha prou amb tenir un dispositiu de captura dimatges i un programari de descodificació (avui en dia hi ha programari per a mòbils amb càmera digital que permet descodificar QR, i hi ha fabricants que inclouen de sèrie aquest tipus de programari en alguns dels seus models). • Els codis QR, van ser creats per una companyia dorigen japonès anomenada Dens-Wave, per identificar parts dautomotors, encara que avui dia susen amb finalitats diverses. La companyia creadora, manté aquesta tecnologia com "codi obert", és a dir que és de lliure ús.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 9. 9. Conceptes associats (VI) Què vol dir url? • URL són les sigles en anglès de Uniform Resource Locator (Localitzador uniforme de recursos), que serveix per nomenar recursos a Internet. • Aquest nom té un format estàndard i té com a propòsit assignar una adreça única a cadascun dels recursos disponibles a Internet, com ara textos, imatges, vídeos, etc.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 10. 10. Conceptes associats (VII) Classificació de l’URL Els podeu trobar en lús diari dInternet: • http: és lesquema més freqüentment trobat en navegar a Internet. • https: és lesquema usat per pàgines segures dInternet, conegut com SSL. • mailto: esquema usat per adreces de correu electrònic. • ftp: esquema usat per al protocol de transferència darxius ftp. FTP són les sigles en anglès de File Transer Protocol (en espanyol protocol de transferència darxius). És un protocol de xarxa (un conjunt de regles a seguir) emprat per copiar arxius dun ordinador a una altra a través dInternet.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 11. 11. Conceptes associats (VIII) Què és l’HTML? • És la “llengua materna” del teu ordinador. • Tim Berners-Lee va intentar-lo al 1990. • L’objectiu era facilitar als científics de diferents universitats l’accés als documents d’investigació de cadascun d’ells. • És un llenguatge que fa possible presentar informació (per exemple, investigacions científiques) a Internet. • El que es veu en visualitzar una pàgina a Internet és la interpretació que fa el navegador del codi HTML. • Per veure el codi HTML duna pàgina només has de punxar en lopció "Veure" de la barra de menús i triar "Codi font" (a Internet Explorer).Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 12. 12. Conceptes associats (IX) Què representen les sigles H-T-M-L • És labreviatura de HyperText Mark-up Language: Llenguatge de marcat hipertextual. • Si ho desglosem: – Hiper és el contrari de lineal. Antigament els programes dordinador s’exectutaven de forma lineal: quan el programa havia d’executar una acció seguia fins a la següent línia, i després daquesta a la següent i a la següent. HTML, però, és diferent: es pot anar on es vulgui quan es vulgui. Per exemple, no cal visitar MSN.com abans de visitar HTML.net. – Text sexplica per si sol. – Marcat és el que fas amb el text. Es marca el text de la mateixa manera que en un programa dedició de textos amb encapçalats, vinyetes, negreta, etc. – Llenguatge és el que és HTML. Aquest llenguatge fa ús de molts termes en anglès.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 13. 13. Conceptes associats (X) Què representen les sigles H-T-M-L • Es fa servir per a crear llocs/pàgines web. • El que sha anomenat XHTML (Extensible HyperText Mark-up Language, és a dir, Llenguatge de marcat hipertextual extensible) és una manera descriure HTML nova i millor estructurada.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 14. 14. Conceptes associats (XI) Què és la IP? • És un número que identifica de manera lògica i jeràrquica a una interfície dun dispositiu (habitualment un ordinador) dins duna xarxa que utilitzi el protocol IP (Internet Protocol), que correspon al nivell de xarxa o nivell 3 del model de referència OSI. • Aquest nombre no sha de confondre amb ladreça MAC que és un nombre hexadecimal fix que és assignat a la targeta o dispositiu de xarxa pel fabricant, mentre que ladreça IP es pot canviar. • És habitual que un usuari que es connecta des de casa a Internet utilitzi una adreça IP. Aquesta adreça pot canviar al reconectar, i a aquesta forma dassignació dadreça IP se la denomina adreça IP dinàmica (normalment sabreuja com a IP dinàmica).Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 15. 15. Conceptes associats (XII) Què és un navegador web • Paraula provinent de langlès web browser. • És una aplicació que opera a través dInternet. • Interpreta la informació darxius i llocs web perquè puguem ser capaços de llegir (ja es trobi aquesta allotjada en un servidor dins de la World Wide Web o en un servidor local). • El navegador interpreta el codi, HTML generalment, en el qual està escrita la pàgina web i el presenta en pantalla permetent a lusuari interactuar amb el seu contingut i navegar cap a altres llocs de la xarxa mitjançant enllaços o hipervincles.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 16. 16. Conceptes associats (XIII) Perquè serveix un navegador web • La funcionalitat bàsica dun navegador web és permetre la visualització de documents de text, possiblement amb recursos multimèdia incrustats. • Els documents poden estar ubicats a lordinador on està lusuari, però també poden estar en qualsevol altre dispositiu que aquest connectat a lordinador de lusuari oa través dInternet, i que tingui els recursos necessaris per a la transmissió dels documents (un programari servidor web). • Aquests documents, comunament denominats pàgines web, posseeixen hipervincles que enllacen una porció de text o una imatge a un altre document, normalment relacionat amb el text o la imatge.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 17. 17. Conceptes associats (XIV) Quins són els navegadors web • Possiblement Internet Explorer sigui el més conegut per tots al estar integrat a Windows, també disposem d’altres alternatives com per exemple: Mozilla Firefox, Opera, Flock, Chrome, Maxthon, Avant Browser, Kmeleon, etc. Navegadors web més utilizats (desembre 2011) • Internet Explorer - 42,4% • Firefox - 28,13% • Google Chrome - 21,89% • Safari (per a MAC)- 4.68% • Opera - 0.88% • Netscape - 0.71% • Opera Mini - 0.27% • Otros - 0.22%Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 18. 18. Serveis d’internet Què és una pàgina web? • És el document que forma part dun lloc web i que sol tenir enllaços (també coneguts com hipervincles o links) per facilitar la navegació entre els continguts. • Les pàgines web estan desenvolupades amb llenguatges de marcat com lHTML, que poden ser interpretats pels navegadors. • Poden presentar informació en diferents formats (text, imatges, sons, vídeos, animacions), estar associades a dades destil o comptar amb aplicacions interactives. • És possible distingir entre: – Pàgines web estàtiques (els continguts són predeterminats) – Pàgines web dinàmiques (que generen continguts al moment de sol·licitar informació a un servidor de web a través de llenguatges interpretats com JavaScript).Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 19. 19. Serveis d’internet Conclusions pàgina web • Un conjunt de pàgines web, per tant, formen un lloc web. • Les pàgines solen estar reunides sota un domini comú perquè el lloc en qüestió sigui accessible des duna mateixa adreça a Internet. • La immensa totalitat de pàgines que formen els llocs web donen lloc al que es coneix com World Wide Web, Web, Xarxa o, simplement, Internet, que és lunivers virtual on està reunida la informació digital del ciberespai. • Per exemple: NBA.com és el lloc oficial de la National Basketball Association (NBA). • La seva adreça o URL és http://www.nba.com. • Dins daquest megaweb, hi ha una gran quantitat de pàgines web. • Cada equip té el seu propi lloc, que al seu torn alberga les pàgines web de cada un dels jugadors de la lliga.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 20. 20. Activitat 8 Activitat 8  Quines són les diferències entre un blog i un wiki?Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 21. 21. Serveis Blocs • Els blocs són bitàcoles personals • Estan dissenyats perquè cada article tingui una data de publicació, de manera que la persona que escrigui en ell i les que ho llegeixen, puguin seguir tot el que sha publicat i editat. • A cada article, els lectors poden escriure comentaris i, lautor daquest, pot al seu torn, donar-los resposta. • Es tracta d’una eina col·laborativa limitada (encara que existeix la possibilitat de crear blocs multiusuari).Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 22. 22. Serveis (II) El Bloc Quant a les propostes didàctiques que ens podria suggerir el seu ús destacaríem (font): – Creació pròpia de continguts – Creació col·laborativa de continguts – Expressió dopinions sobre un tema proposat – Inclusió de diversos formats en un tema – Compartir materials, notícies, opinions o enllaços – Establiment dun bloc daula, etcMòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 23. 23. Serveis-Exemples de Blocs https://www.21classes.com/• És un sistema de multiusuaris que proveeix eines per cobrir les necessitats dins del món de leducació.• Està dissenyat per a ser simple i efectiu, i permet organitzar els usuaris dels blocs de la seva comunitat dacord a les seves necessitats sense requerir la instal·lació de programes (ja que els blocs creats són emmagatzemats en servidors propis).• El sistema de blogging disposa duna doble capa: una primera on quan lalumne es registra entra al blog del professor i, una segona on té accés als blocs dels seus companys (sense possibilitat deditar) i al seu propi (amb funcionalitat completa)Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 24. 24. Serveis-Exemples de Blocs (II)Entre les característiques del servei ens trobem: • Pantalla principal daula per comunicar-se amb els alumnes • Diferents comptes independents, però interelacionadas, perquè els alumnes puguin realitzar els seus blocs • Consola central de control a disposició del professor per controlar comptes i continguts dels blocs • Múltiples opcions de registre • Capacitat dinserir arxius multimèdia en els articles • Possibilitat de seleccionar determinats articles com "privats" • Selecció de plantilles de manera fàcil, etc.Un servei molt interessant si no fos perquè lopció gratuïta disposa dunaquota de 10 estudiants amb 1 MB per a cada un dells, una quantitat moltpetita per a qualsevol tipus de bloc.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 25. 25. Serveis-Exemples de Blocs (III) www.blogger.com/start?hl=es • És un dels serveis de bloc més utilitzat en lactualitat • Disposa de la possibilitat de crear un bloc en línia allotjat en els servidors de la companyia (que serà del tipus xxxxx.blogspot.com) o comprar un hosting (allotjament) per instal·lar el nostre propi blog en un domini personal (xxxxxx.net, xxxxxx.com, xxxxxx.es, etc.). • Permet des d’escriure fins a inserir imatges o vídeos, passant per multitud de diferents funcions. • Hi ha la possibilitat de personalitzar-lo amb múltiples plantilles (o temes), que ens permetran donar-li un toc personal.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 26. 26. Serveis-Exemples de Blocs (IV) http://classblogmeister.com/ • Eina que creada específicament per a lús escolar. • Dóna la possibilitat de crear blogs per afavorir la interacció entre docents i alumnes • Possibilitant compartir informació per enriquir el desenvolupament de les classes. • Ha perdut molt sentit el seu ús des del moment que comptem amb excel·lents serveis de blogging com Blogger i WordPress. • A més, a nivell dusabilitat i visual deixa bastant que desitjar.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 27. 27. Serveis-Exemples de Blocs (V) http://edublogs.org/ • Servei que proveeix plataformes perquè docents, escoles i estudiants puguin crear i gestionar els seus propis blocs. • Facilita vídeos, manuals i fòrums que permeten conèixer les eines en profunditat. • És fàcil dusar i presenta un disseny dinàmic per als alumnes. • Entre les característiques que disposa el servei: – Permet crear fàcilment articles i pàgines – Més de 30 temes gratuïts per personalitzar laparença del bloc – Permet pujar qualsevol tipus darxius (. Doc,. Pdf, slides, pel · lícules, etc.) – No es requereix direcció de correu electrònic – Es pot començar a editar en pocs segons, etc. – Ofereix fins a 20 MB i incorpora una mica de publicitat a lopció gratuïta.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 28. 28. Serveis-Exemples de Blocs (VI) http://instablogg.com/ • Servei que facilita la publicació de contingut amb característiques de bloc utilitzant la major senzillesa possible. • No cal crear compte alguna, pots seleccionar entrades públiques o privades i habilitar comentaris. • Una eina molt útil per a aquells amb poques destreses digitals que vulguin començar a publicar els seus textos en línia. • La limitació més gran és que cada entrada es publica de forma independent. Així que si es publiquen diversos textos cal crear un arxiu però el mateix es pot generar creant una pàgina en Instablogg. • El millor és que no es necessita correu electrònic ni processos de registre que prenguin tempsMòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 29. 29. Serveis-Exemples de Blocs (VII) http://www.movabletype.org/ • És una eina web desenvolupada com programari lliure destinada a la creació i publicació de blocs. • El weblogger, a lhora dutilitzar aquest programari, ha de disposar dun servei dallotjament i un servidor que tingui bases de dades. • Aquesta eina està orientada a usuaris entesos, ja que cal tenir coneixements avançats per a la seva instal·lació, com a llenguatges de servidor. Permet a més configurar el comportament per mitjà del llenguatge Perl. • La distribució estàndard sacompanya duna quantitat important de documentació en anglès.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 30. 30. Serveis-Exemples de Blocs (VIII) Entre les principals característiques del weblog creat ens trobem: – Senzill dutilitzar – Entre les seves millors virtuts hi ha la possibilitat de disposar dun nombre il·limitat de blocs amb una sola instal·lació. – Destaca per lús de bases de dades per emmagatzemar tota la informació del weblog. Els tipus amb què és compatible són: MySQL, PostgreSQL i Berkeley DB – Disposa dun sistema de comentaris, que el creador del weblog pot activar o no. Gràcies a aquest els usuaris que visitin la web podran deixar les seves opinions i participar activament en el llocMòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 31. 31. Serveis-Exemples de Blocs (IX) https://posterous.com/ • Considerat com un semiblog, amb no tantes possibilitats de configuració com un bloc creat amb WordPress o Blogger • Avantatge de la seva rapidesa o immediatesa en la publicació (i de lautomàtica reconfiguració dels fitxers multimèdia enviats). • De fet, obrir un compte a Posterous és innecessari (encara que recomanable, si volem tenir un subdomini triat per nosaltres, per exemple, xxxxxx.posterous.com). • És una cosa molt senzilla de realitzar i, ja tindrem disponible una plataforma per enviar els nostres aportacions, enllaços, imatges, etc. de forma molt senzilla des de qualsevol lloc i sense necessitat de procedir a la seva configuració. • Els visitants poden subscriure al teu bloc a través del canal RSS i comentar cadascuna de les entrades. Les publicacions que realitzem mitjançant correu electrònic, podran portar arxius adjunts com ara imatges, documents, vídeos i arxius dàudio, a cada un dells els tracta de manera diferentMòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 32. 32. Serveis-Exemples de Blocs (X)• Si adjuntes una foto de qualsevol mida, Posterous la redimensiona per al blog i si sadjunten diverses fotos, automàticament crea una galeria de fotos.• Si adjuntes un arxiu de música, t’incorpora automàticament un reproductor MP3 perquè els visitants el puguin escoltar directament des de la teva entrada.• Si incloem un URL, el transforma en un enllaç perquè es pugui seguir sense cap inconvenient. Per exemple si incloem un URL de Youtube, la gent veu el vídeo directament a lentrada.• Si vols classificar els articles simplement has dusar tags (=etiquetes) al camp "Assumpte" del correu que enviïs, per això usarem la següent sintaxi a exemple ((tag: tasca, llengua, primera-avaluació))• Un possible ús educatiu és convocar al teu centre un concurs de redaccions o de fotos que podran ser enviades per correu electrònic a través dun PC o des dun mòbil.• Les seves possibilitats són extraordinàries i un avantatge molt important a destacar és que els alumnes no han dobrir-se compte ni donar cap dada personal, nhi ha prou que el professor obri un compte conjunt per a tota la classe i li proporcioni als seus alumnes les dades daccés, sense oblidar que el sistema permet la creació de llocs privats.• Pots crear per exemple el compte auladexxxxx @ Posterous i els teus alumnes podran escriure al blog col·lectiu de laula sense necessitat de registrar-ni complicacions addicionals.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 33. 33. Serveis-Exemples de Blocs (XI) https://www.tumblr.com/ • És una plataforma de blocs que ens permet crear entrades en les que podem inserir text, imatges, vídeos, etc. • Combina un sistema de microblogging, ja que podem seguir a altres usuaris que estiguin dins de Tumblr, indicar quins continguts dels que publiquen ens agraden o fer "reblog" (molt semblant al RT de Twitter amb els seus matissos) dels seus articles . • Suneixen la potencialitat dun bloc amb algunes qüestions que el fan ser una eina bastant social.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 34. 34. Serveis-Exemples de Blocs (XII) Com a principals característiques de Tumblr podem trobar: • Capacitat dinserir 7 tipus de continguts duna forma molt senzilla: – Text – Fotografia – Cita – Link – Conversa – Àudio – Vídeo • Poder seguir lentrada dun altre usuari (tumblelogs) • Pots indicar que un contingut dun usuari tagrada (like) • Es pot fer "reblog" del contingut dun altre usuari • Es pot planificar la data en què es publicarà una entrada • Podem associar tags a les entrades • Podem accedir a Tumblr via iPhone i BlackberryMòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 35. 35. Serveis-Exemples de Blocs (XIII) http://es.wordpress.com/ • Laseva versió es troba allotjada en els servidors propis (xxxxx.wordpress.com) • Resulta bastant menys configurable que Blogger • Bones possibilitats i facilitat d’ instal·ació, ús i configuració • Es tracta d’una eina fàcil i de les més conegudes.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 36. 36. Serveis Les Webs • La diferència fonamental respecte als blocs és que els primers, encara que el seu ús com weblogs (nom que uneix les característiques duna web en un bloc, gràcies a la implementació de nombrosos widgets o extres) cada vegada és més habitual no presenten la possibilitat de configuració que presenten alguns dels sistemes CMS. • Pot ser un error utilitzar un bloc com a web d’un centre educatiu, ja que tot i la "facilitat de configuració" que pugui presentar, li falta molt per poder ser un "tot integrat" (que és el que necessita un centre educatiu).Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 37. 37. Serveis-Exemples de Webs http://dooid.me/home/index.php• No és exactament una eina per crear una web, però ens permet realitzar / crear la nostra targeta personal virtual (on sinclouran enllaços a totes les webs o blocs que tinguem, xarxes socials en les quals estiguem apuntats, etc.) i permetre així que tots accedeixin a la teva informació i habilitats fàcilment des duna adreça estil dooid.com / usuari.• És una possibilitat per posar com a pàgina dinici en els nostres projectes, per així des de la mateixa poder accedir a tots els llocs que tinguem (molt útil per si tenim diversos blocs / webs, poder posar icones per a cadascun i des duna sola pàgina permetre laccés a qualsevol dells).• El seu funcionament és molt intuïtiu i molt senzilla la creació de pàgines.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 38. 38. Serveis-Exemples de Webs (II) http://drupal.org/ • Pronunciació IPA: [dru ː pʰ ʊɫ]) • És un sistema de gestió de continguts modular multipropòsit i molt configurable • Permet publicar articles, imatges, o altres arxius i serveis afegits com fòrums, enquestes, votacions, blogs i administració dusuaris i permisos. • És un sistema dinàmic: en lloc demmagatzemar els seus continguts en arxius estàtics en el sistema de fitxers del servidor de manera fixa, el contingut textual de les pàgines i altres configuracions són emmagatzemats en una base de dades i sediten utilitzant un entorn Web. • És un programa lliure, amb llicència GNU / GPL, escrit en PHP, desenvolupat i mantingut per una activa comunitat dusuaris.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 39. 39. Serveis-Exemples de Webs (III) • Destaca per la qualitat del seu codi i de les pàgines generades, el respecte dels estàndards de la web, i un èmfasi especial en la usabilitat i consistència de tot el sistema. • El disseny de Drupal és especialment idoni per construir i gestionar comunitats a Internet. • La seva flexibilitat i adaptabilitat, així com la gran quantitat de mòduls addicionals disponibles, fa que sigui adequat per realitzar molts tipus diferents de lloc web. • No es tracta dun CMS tan usat com Joomla (en nombre dinstal·lacions), però sí que presenta una major "amigabilitat" de lentorn (opinió personal), la qual cosa permet una major facilitat en introduir-se en els seus secrets i usos bàsics.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 40. 40. Serveis-Exemples de Webs (IV) sites.google.com/?hl=es• És una aplicació en línia gratuïta que ofereix lempresa nord-americana Google.• Permet crear un lloc web o una intranet duna manera tan senzilla com editar un document.• Els usuaris poden reunir en un únic lloc i duna manera ràpida informació variada, inclosos vídeos, calendaris, presentacions, arxius adjunts i text.• Permet compartir informació amb facilitat per veure-la i editar-la per un grup reduït de col·laboradors o amb tota la seva organització, o amb tothom.• Es poden gestionar projectes a través de Llocs web de Google compartint documents, publicant informació i pujant informes, tot en un sol lloc i amb la seguretat i els permisos que es defineixin.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 41. 41. Serveis-Exemples de Webs (V) Característiques principals de Llocs web de Google: • Fàcil creació de pàgines • No requereix codificació HTML • Plantilles de disseny disponibles • Fàcil maneig darxius • Fàcil maneig darxius adjunts • Personalització de la interfície del lloc • Fàcil creació de contingut multimèdia (vídeos, documents, fulls de càlcul i presentacions de Google Docs, fotos de Picasa i eines diGoogle) • Designació de propietari, lectors i col·laboradors • Cerca amb la tecnologia Google en el contingut de Llocs web de Google • Creació dintranets, projectes, etc. • Com tots els serveis que de Google és necessari disposar de Gmail.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 42. 42. Serveis-Exemples de Webs (VI) http://es.jimdo.com/ • És un servei web molt semblant a altres que permeten a través duna plataforma desenvolupada independentment, crear un lloc web totalment gratis i pujar-lo al web per fer-ho totalment públic amb la possibilitat dobtenir un subdomini amb el nom de la mateixa pàgina que allotjarà les altres • Resulta una interessant alternativa pels que volen començar un lloc web i tenen pocs coneixements de com fer-ho. • En la seva versió gratuïta dóna fins a 500 MB despai i incorpora nombroses eines disponibles per al webmaster.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 43. 43. Serveis-Exemples de Webs (VII) http://www.joomla.org/ • És un sistema de gestió de continguts • Permet editar el contingut dun lloc web de manera senzilla. • És una aplicació de codi obert programada majoritàriament en PHP sota una llicència GPL. • Sinclouen característiques com: millorar el rendiment web, versions imprimibles de pàgines, flaixos de notícies, blocs, fòrums, polls (enquestes), calendaris, recerca al lloc web i internacionalització del llenguatge • Es troba totalment traduït a les llengües oficials del nostre país.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 44. 44. Serveis-Exemples de Webs (VIII) https://jux.com/ • És una eina gratuïta amb la qual podem dissenyar el nostre lloc gratuïtament i sense cap tipus de publicitat. • Podem escollir entris, centenars de plantilles predissenyades i editar les caixes de text. • És molt senzill, ja que ho farem arrossegant i deixant anar els diferents elements o widgets que necessitem, imatges, textos, botons socials, vídeos, etc. • Per utilitzar el servei de Jux cal que ens registrem amb un compte gratuït, per poder tenir el nostre lloc en línia i poder guardar el progrés.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 45. 45. Serveis-Exemples de Webs (IX) http://pencamp.com/ • És un servei molt curiós que ens permetrà crear el nostre lloc web en tan sols uns segons • No requereix registre previ, per la qual cosa únicament haurem de de configurar el nom de la nostra pàgina i seleccionar una contrasenya per posteriorment poder editar-la. • La interfície com a tal és minimalista i encara que no ofereix més opcions a ledició bàsica de text és sens dubte una alternativa per crear llocs web de forma ràpida. • Hi ha poquíssima informació sobre lús del servei (perquè és bastant recent), però el seu ús és molt intuïtiu.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 46. 46. Serveis-Exemples de Webs (X) http://www.terapad.com/ • És un sistema de publicació online més enllà dels blogs. • Disposa de galeries dimatges, calendari desdeveniments, lector de feeds, estadístiques, control de la plantilla CSS, fòrums, botiga online, etc. • Sintegra a la perfecció amb Google Analytics, MeeboMe, Flickr, Feedburner, Delicious, etc. • La seva versió gratuïta disposa d1 GB demmagatzematge i 10 GB dample de banda mensual.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 47. 47. Serveis-Exemples de Webs (XI) http://www.weebly.com/ • Permet generar les teves webs de manera fàcil. • Permet el treball col·laboratiu de la web, la incorporació duna part dinàmica (un bloc) i la creació dun compte per al docent, podent donar dalta nous comptes dalumnes sense necessitat de tenir email. • Entorn, molt intuïtiu, a labast de qualsevol usuari sense experiència. • Gràcies a lavançada tecnologia és possible incorporar fotografies, vídeos, mapes i tot tipus delements, amb només arrossegar i deixar anar. • Un cop creat, el lloc es pot descarregar a lordinador en format comprimit. • Una decisió important per preservar els continguts. • Com avantatge afegit, el servei es troba en espanyol.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 48. 48. Serveis-Exemples de Webs (XII) http://es.wix.com/ • És un servei per crear la nostra web en flash d’una manera molt simple i senzilla ja que leditor, amb un funcionament de "arrossegar i llençar", és molt fàcil i intuïtiu. • Té moltes més plantilles que Google Sites • Com a punt negatiu és que el seu funcionament amb flash fa que en alguns dispositius no es puguin visualitzar les webs realitzades amb aquesta eina. • Les principals característiques del servei són: – Potent eina de publicació – URLs o adreces web amigables amb els cercadors – Possibilitat de utilitzar el teu propi domini – Hosting gratuït, etc.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 49. 49. Serveis Les Wikis • Les wikis són unes eines online que permeten crear espais col·laboratius de treball. • Són pàgines que permeten, després de ser creades, ser modificades i editades pels diferents usuaris que les comparteixen (podent ser les mateixes obertes totalment a ledició o configurades perquè un grup de "elegits" puguin editar-les o modificar-les amb diferents permisos). • Són eines online que permeten crear espais de treball conjunt, és a dir pàgines que poden crear, editar i modificar els diferents usuaris que les comparteixen.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 50. 50. Serveis Les Wikis • Entre les diferents propostes didàctiques a realitzar amb wikis, destacaríem: – Creació duna unitat didàctica dun curs / material / aula per a grups de treball – Elaboració dun projecte col · laboratiu / cooperatiu – Elaboració de continguts i / o repositoris – Gestió dun projecte entre diferents docents, alumnes, departaments i / o centres, etc.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 51. 51. Serveis- Exemples de Wikis http://wikisineducation.wetpaint.com/ • És una empresa que ofereix servei de xarxa social i servei dallotjament de wikis. • Va ser fundada loctubre de 2005. • Al principi es deia Wikisphere. • A lhora de donar-te dalta tofereix un subdomini de "wetpaint.com", però les URL personalitzades també estan disponibles. • Wetpaint és gratuïta i recolzada per la publicitat contextual. • Si demanes un lloc per a ús educatiu et posen una plantilla sense publicitat.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 52. 52. Serveis- Exemples de Wikis (II) http://es.wikia.com/wiki/Wikia • És un servei molt semblant a Wikispaces • Ens ofereix un servei dallotjament gratuït de pàgines web basades en la filosofia de coopoeración (el que coneixem com wikis). • Utilitza com a base del seu entorn de treball el programari MediaWiki i manté una col·lecció de més de 2.000 llocs wiki. • El mateix servei ofereix una excel·lent pàgina dajuda (per començar des de zero o, per a persones que ja han trastejat amb algun altre tipus de servei relacionat amb la creació de wikis).Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 53. 53. Serveis- Exemples de Wikis (III) http://www.wikidot.com/ • Serveix per crear i allotjar de forma senzilla, ràpida i completa les wikis que desitgem, a més de disposar dun conjunt de variades eines dedició de wiki. • Aquesta plataforma ens permetrà gestionar entre daltres, la seguretat, els membres del nostre espai, els seus privilegis, laparença, el nivell de privacitat, la llicència dels continguts. • Wikidot ens permet realitzar tot això des del nostre propi subdomini (tuwiki.wikidot.com) o des del teu propi domini, tot això de forma gratuïta.Mòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4
 54. 54. Serveis- Exemples de Wikis(IV) http://www.wikispaces.com/ • És un servei que ens ofereix la possibilitat de crear una wiki duna manera fàcil, senzilla i intuïtiva. • És una de les wikis més conegudes. • Poseeix carácterítiques del servei per a ús educatiu: • http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/853913# • Podeu veure el treball recopilatori que ha dut a terme Francisco Muñoz de la Penya, un dels grans experts en lús de wikis a nivell docent al nostre país en aquest enllaç: http://aulablog21.wikispaces.com/Tu+Wiki+en+Wikispaces.comMòdul.2: Selecció, elaboració, adaptació i utilització de materials, mitjans i recursos didàctics en Formació Professional per a locupació. Unitat 4

×