Licence Creative Commons a jejich vyuziti v informacnich sluzbach

1,517 views

Published on

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,517
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
188
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Licence Creative Commons a jejich vyuziti v informacnich sluzbach

 1. 1. Licence Creative Commons A jejich využití v informačních službách Lukáš Gruber Národní knihovna ČR Prezentace podléhá české verzi licence Creative Commons Uveďte Autora 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz
 2. 2. Osnova <ul><li>Charakteristika CC licencí </li></ul><ul><li>CC licence na internetu </li></ul><ul><li>Česká verze CC licencí </li></ul><ul><li>CC licence z pohledu Autorského zákona </li></ul><ul><li>CC licence v informačních službách </li></ul><ul><ul><li>Zahraniční příklady </li></ul></ul><ul><ul><li>Domácí příklady </li></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>„ A free culture has been our past, but it will only be our future if we change the path we are on“. </li></ul><ul><li>Lawrence Lessig </li></ul>
 4. 4. Lessig, Lawrence Free Culture http://free-culture.org/get it
 5. 5. Lessig, Lawrence Free Culture http://free-culture.org/get it
 6. 6. <ul><li>Soubor licencí = předem připravené licenční ujednání </li></ul><ul><li>Vydány americkou společností Creative Commons v roce 2002 </li></ul><ul><li>Koncipovány pro širokou škálu autorských děl (textové, vizuální, audiovizuální apod…) - § 2, odst 1. AutZ </li></ul><ul><li>Nelimitují zákonné licence nebo jiné výjimky z autorskoprávní ochrany </li></ul>Díla chráněná dle AutZ Volná díla (uplynutí 70 let od smrti autora)
 7. 7. Autorská práva Majetková (ekonomická) práva Rozmnožování Rozšiřování Pronájem Půjčování Vystavování Sdělování veřejnosti Právo rozhodnout o zveřejnění díla Právo osobovat si autorství Právo na nedotknutelnost díla Osobnostní (morální) práva Licence Creative Commons
 8. 8. <ul><li>Patří do rodiny tzv. veřejných licencí : </li></ul><ul><ul><li>Poskytovány neurčitému okruhu osob </li></ul></ul><ul><ul><li>Poskytovány po celou dobu ochrany díla </li></ul></ul><ul><ul><li>Získá je automaticky každý, kdo dílo v souladu s licencí využívá </li></ul></ul><ul><ul><li>Nabyvatelé licence jsou oprávněny dílo šířit </li></ul></ul><ul><ul><li>Licence je nabízena bezúplatně </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Kombinace licenčních prvků </li></ul><ul><ul><li>Vyjadřují převedená a vyhrazená práva k dílu </li></ul></ul><ul><ul><li>Převedená práva autora: </li></ul></ul><ul><ul><li>Vy h razená práva autora </li></ul></ul>Právo dílo šířit Právo dílo upravovat Uveďte autora Zachovejte licenci Nevyužívejte komerčně Nezasahujte do díla
 10. 10. <ul><li>Právo dílo šířit: </li></ul><ul><ul><li>Rozšiřování, půjčování, pronájem a vystavování veřejnosti v nezměněné podobě </li></ul></ul><ul><ul><li>Zahrnuto též právo vytěžování databáze </li></ul></ul><ul><ul><li>Možnost vytváření souborných děl (např. antologie, sborníky) </li></ul></ul><ul><li>Právo dílo upravit: </li></ul><ul><ul><li>Samostatné zpracování díla, zpracování díla s jinými díly, doplnění díla… </li></ul></ul><ul><ul><li>Zásah do integrity díla (např. překlad, dramatizace, zhudebnění, úprava digitálních fotografií apod…) </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>Uveďte autora (Attribution) </li></ul><ul><ul><li>Při šíření díla je nutno uvést: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Autora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Název díla </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zpětný odkaz na dílo autora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Způsob, jakým byla provedena úprava díla </li></ul></ul></ul><ul><li>Zachovejte licenci (Share Alike) </li></ul><ul><ul><li>Zachování stejné přístupnosti upraveného díla k podkladovému dílu </li></ul></ul><ul><ul><li>Vystavení upraveného díla pod: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Licenci totožnou s tou, kterou nabyvatel získal od autora </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pozdější časovou verzi se shodnými licenčními prvky </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jinou národní verzi licence se shodnými licenčními prvky </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obecnou (Unported) verzi licence se shodnými licenčními prvky </li></ul></ul></ul>
 12. 12. <ul><li>Nevyužívejte komerčně (non-commercial) </li></ul><ul><ul><li>Užití díla, jehož primárním účelem není získání obchodního prospěchu nebo privátního peněžního plnění </li></ul></ul><ul><ul><li>Nesouvisí s bezúplatností licence </li></ul></ul><ul><li>Nezasahujte do díla (no derivatives) </li></ul><ul><ul><li>Protiklad k právu dílo upravit </li></ul></ul>
 13. 13. Označení licence Licenční prvky Název licence Práva Povinnosti BY Uveďte autora BY-SA Uveďte autora – Zachovejte licenci BY-NC Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně BY-ND Uveďte autora– Nezasahujte do díla BY-NC-SA Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Zachovejte licenci BY-NC-ND Uveďte autora – Nevyužívejte komerčně – Nezasahujte do díla
 14. 14. <ul><li>Vrstvy (funkční model) licencí CC </li></ul><ul><ul><li>Zkrácené znění </li></ul></ul><ul><ul><li>Plné znění </li></ul></ul><ul><ul><li>Metadata </li></ul></ul>Creative Commons www.creativecommons.org
 15. 15. <ul><li>Aplikace CC licencí </li></ul><ul><li>Požadavky při aplikaci CC licencí: </li></ul><ul><ul><li>URL vybraného typu licence </li></ul></ul><ul><ul><li>Označení díla </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Symboly licenčních prvků </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grafický symbol licence </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.creativecommons.org/about/downloads </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Výrok, že dané dílo podléhá CC licenci </li></ul></ul>Tuto práci je kdokoliv oprávněn šířit, upravovat a jinak využívat za podmínek licence Creative Commons Atribution ShareAlike 3.0 Unported nebo za podmínek české verze této licence, až bude k dispozici
 16. 16. <ul><li>Generátor CC licencí pro webové stránky </li></ul><ul><ul><li>http://creativecommons.org/choose </li></ul></ul>
 17. 17. <ul><li>Vyhledávání licencovaných děl </li></ul><ul><ul><li>Okolo 250 mil. licencovaných děl ( k polovině roku 2009) </li></ul></ul><ul><ul><li>Vybrané nástroje, které podporují vyhledávání dle CC licencí </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Google ( www.google.cz ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Yahoo ( www.yahoo.com ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Flickr ( www.flickr.com ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet archive ( www.archive.org ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jamendo ( www.jamendo.com ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Seznam databází CC licencovaného materiálů </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>( http://wiki.creativecommons.org/content_curators ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Integrovaný metavyhledávač ( http://search.creativecommons.org ) </li></ul></ul>
 18. 18. <ul><li>Vývoj počtu licencovaných děl </li></ul>Creative Commons www.creativecommons.org
 19. 19. Creative Commons www.creativecommons.org
 20. 21. <ul><li>Česká verze CC licencí </li></ul><ul><ul><li>Spuštěny 16.4.2009 </li></ul></ul><ul><ul><li>V národním jazyce </li></ul></ul><ul><ul><li>Přizpůsobeny právnímu řádu ČR </li></ul></ul><ul><ul><li>ČR jako 52. stát v pořadí </li></ul></ul><ul><ul><li>Stránky projektu: </li></ul></ul><ul><ul><li>www.creativecommons.cz </li></ul></ul>
 21. 22. <ul><li>CC z pohledu Autorského zákona </li></ul><ul><ul><li>Autorský zákon uznává uzavírání licenčních smluv dle modelu veřejných licencí (novela č. 216/2006 Sb.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Na základě úpravy § 46 </li></ul></ul><ul><ul><li>(5) O podání návrhu na uzavření smlouvy jde i tehdy, směřuje-li projev vůle vůči neurčitému okruhu osob </li></ul></ul><ul><ul><li>(6) S přihlédnutím k obsahu návrhu nebo k praxi, kterou strany mezi sebou zavedly, nebo zvyklostem může osoba, které je návrh určen, vyjádřit souhlas s návrhem na uzavření smlouvy provedením určitého úkonu bez vyrozumění navrhovatele tím, že se podle ní zachová , zejména že poskytne nebo příjme plnění. V tomto případě je přijetí návrhu účinné v okamžiku, kdy byl tento úkon učiněn </li></ul></ul><ul><ul><li>Novelou č. 216/2006 Sb. byl vytvořen právní základ pro využívání CC licencí v České republice </li></ul></ul>=
 22. 23. <ul><li>Co přinášejí pro knihovny? </li></ul><ul><ul><li>platforma pro legální: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>šíření dokumentů </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>upravování (vytváření) dokumentů </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>podpora citační praxe </li></ul></ul><ul><ul><li>zvyšování kreativity uživatelů = zvyšování publikační </li></ul></ul><ul><ul><li>vytváření přístupu k dokumentům dle zásad „Open Access“ </li></ul></ul>
 23. 24. Archivy, knihovny, muzea <ul><li>Open Images </li></ul><ul><ul><li>Sound and Vision (Beeld En Geluid) </li></ul></ul><ul><ul><li>http:www.openbeelden.nl </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-SA </li></ul></ul><ul><li>Photo of the Day </li></ul><ul><ul><li>PowerHouse Museum, Sidney </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.powerhousemuseum.com/imageservices </li></ul></ul><ul><ul><li>Kombinace CC licencí </li></ul></ul>
 24. 25. Archivy, knihovny, muzea <ul><li>Národní knihovna Lucemburska </li></ul><ul><ul><li>Luxemburger Wort (1848-1950) </li></ul></ul><ul><ul><li>TageBlatt (1913-1950) </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-NC-SA </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.eluxemburgensia.lu </li></ul></ul><ul><li>The Staffordishe Hoard </li></ul><ul><ul><li>Hostováno na Flickru </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-NC </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.staffordshirehoard.org.uk </li></ul></ul>
 25. 26. Open Access nakladatelé <ul><li>„ The author(s)and copyright holder(s) grant(s) to all users a free, irrevocable, worldwide, perpetual right of access to, and a license to copy, use, distribute, transmit and display the work publicly and to make and distribute derivative works, in any digital medium for any responsible purpose, subject to proper attribution of authorship , as well as the right to make small numbers of printed copies for their personal use“ </li></ul><ul><li>Právo dokument kopírovat, využívat, distribuovat, přenášet a veřejně zobrazovat a vytvářet a distribuovat dokumenty od něho odvozené, a to na jakémkoliv digitálním médiu pro kterýkoliv rozumný účel za předpokladu uvedení údajů o autorství </li></ul>=
 26. 27. Open Access nakladatelé <ul><li>BiomedCentral </li></ul><ul><ul><li>http://www.biomedcentral.com </li></ul></ul><ul><ul><li>Open Access Licence = CC BY </li></ul></ul><ul><li>Public Library of Science </li></ul><ul><ul><li>http://www.plos.org </li></ul></ul><ul><ul><li>CC-BY </li></ul></ul><ul><li>Hindawi Publishing Corporation </li></ul><ul><ul><li>http://www.hindawi.com </li></ul></ul><ul><ul><li>CC-BY </li></ul></ul><ul><li>DOAJ </li></ul><ul><ul><li>http://www.doaj.org </li></ul></ul>
 27. 28. Open Educational Resources (OER) <ul><li>Open Educational Resources </li></ul><ul><ul><li>http://www.oercommons.org </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-NC-SA a další lic. schémata </li></ul></ul><ul><li>MIT Open Courseware </li></ul><ul><ul><li>http://ocw.mit.edu </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-NC-SA </li></ul></ul><ul><li>Le Mill </li></ul><ul><ul><li>http://www.lemill.net </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-SA </li></ul></ul><ul><li>Global Text Project </li></ul><ul><ul><li>http://globaltext.terry.uga.edu </li></ul></ul><ul><ul><li>BY </li></ul></ul>
 28. 29. Projekty v ČR <ul><li>WebArchiv </li></ul><ul><ul><li>Archivace a zpřístupnění českého webu </li></ul></ul><ul><ul><li>Okolo 15,5 TB dat </li></ul></ul><ul><ul><li>Celoplošné, výběrové, tématické sklizně </li></ul></ul><ul><ul><li>Jednání s vydavateli </li></ul></ul><ul><ul><li>Smlouva dle AZ nebo CC (různé typy) </li></ul></ul><ul><ul><li>Cca 150 webových stránek pod CC </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.webarchiv.cz/vyhledej </li></ul></ul>
 29. 30. Projekty v ČR <ul><li>Digitální učební materiály (DUMy) </li></ul><ul><ul><li>Výzkumný ústav pedagogický </li></ul></ul><ul><ul><li>http://dum.rvp.cz </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-NC-SA </li></ul></ul><ul><li>Polytématický strukturovaný heslář </li></ul><ul><ul><li>Narodní technická knihovna </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.techlib.cz/cs/katalogy-a-databaze/psh </li></ul></ul><ul><ul><li>BY-NC-SA </li></ul></ul>
 30. 31. Použitá literatura <ul><li>JANSA, Petr. Právní aspekty implementace projektu „Creative Commons“ v České republice. Praha, 2008. 99 s., 6. s. Příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova, Právnická fakulta. </li></ul>
 31. 32. <ul><li>Děkuji za pozornost…. </li></ul><ul><li>Dotazy? </li></ul><ul><li>Kontakt: info @creativecommons.cz </li></ul>

×