0
โครงงานคืออะไร โดย ครู รุ้งกาญจน์ เกลอดู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้ให้ความหมายของคำว่า โครงงาน หรือ PROJECT ไว้ดังนี้
ลัดดา ภู่เกียรติ ( 2543:48 )  กล่าวว่า โครงงาน หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้ค...
สมศักดิ์   ภู่วิภาดาวรรธน์ ( 2544:81 )  กล่าวว่า โครงงานหมายถึงการสืบค้นอย่างลุ่มลึกในหัวข้อของการเรียนรู้ตามความสนใจข...
ยุทธ ( ยุทธพงษ์ ) ไกยวรรณ ( 2546:14 )  สรุปไว้ว่า โครงงานเป็นกระบวนการที่เน้นกิจกรรมโดยนักเรียนเป็น ผู้คิดค้น วางแผ...
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2547: 16 ) กล่าวว่าโครงงาน หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรี...
สรุปได้ว่าโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ หรือสนใจ โดย...
กิจกรรม 1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความหมายของคำว่าโครงงานจากผู้รู้โดยการอ้างอิงชื่อหรือแหล่งที่มา จำนวน 3 ความหมายโดยใช...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

โครงงานคืออะไร

23,469

Published on

ความหมายของโครงงาน
ประเภทของโครงงาน

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
23,469
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "โครงงานคืออะไร"

 1. 1. โครงงานคืออะไร โดย ครู รุ้งกาญจน์ เกลอดู โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 2. 2. มีผู้ให้ความหมายของคำว่า โครงงาน หรือ PROJECT ไว้ดังนี้
 3. 3. ลัดดา ภู่เกียรติ ( 2543:48 ) กล่าวว่า โครงงาน หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายๆสิ่งที่อยากรู้คำตอบให้ลึกซึ้ง หรือเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆให้มากขึ้น โดยใช้กระบวนการหรือวิธีการศึกษาอย่างมีระบบ เป็นขั้นตอน มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียด ปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้จนบรรลุได้ข้อสรุปหรือผลสรุป ที่เป็นคำตอบในเรื่องนั้น ๆ
 4. 4. สมศักดิ์   ภู่วิภาดาวรรธน์ ( 2544:81 ) กล่าวว่า โครงงานหมายถึงการสืบค้นอย่างลุ่มลึกในหัวข้อของการเรียนรู้ตามความสนใจของ ผู้เรียนรายบุคคล   กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ทั้งชั้นเรียน   ลักษณะสำคัญของโครงงานเน้นไปที่หาคำตอบให้แก่คำถาม   หรือสิ่งที่อยากทราบตามหัวข้อของโครงงาน   การดำเนินการอาจทำได้โดยนักเรียน หรือครูร่วมกับนักเรียน ก็ได้   ถือเป็นการปรึกษาหารือร่วมกันโดยยึดผู้เรียนเป็นหลัก
 5. 5. ยุทธ ( ยุทธพงษ์ ) ไกยวรรณ ( 2546:14 ) สรุปไว้ว่า โครงงานเป็นกระบวนการที่เน้นกิจกรรมโดยนักเรียนเป็น ผู้คิดค้น วางแผน และลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ อาศัยเครื่องมือ ภายใต้คำแนะนำ การกระตุ้นความคิด การทำงานจากครูหรือผู้เชี่ยวชาญ โดยมีหลักการ คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนคิดเอง วางแผนการทำงานเอง ลงมือปฏิบัติเอง นำเสนอโครงงาน และร่วมกันกำหนดวัดผลและประเมินผล
 6. 6. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( 2547: 16 ) กล่าวว่าโครงงาน หมายถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัดและความสนใจ โดยมีผู้สอนคอยกระตุ้น แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ตั้งแต่การเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า ดำเนินการวางแผน กำหนดขั้นตอนการดำเนินงานและการนำเสนอผลงาน
 7. 7. สรุปได้ว่าโครงงาน คือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งที่อยากรู้ หรือสนใจ โดยใช้วิธีการศึกษาอย่างมีระบบ มีการวางแผนเป็นขั้นตอน เพื่อให้บรรลุข้อสงสัยนั้น ๆ โดยครูผู้สอนมีหน้าที่กระตุ้น แนะนำ และให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน ในการเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้า วางแผน ดำเนินการ กำหนดสรุปความรู้ รายงานผลและการนำเสนอผลงาน
 8. 8. กิจกรรม 1. ให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าความหมายของคำว่าโครงงานจากผู้รู้โดยการอ้างอิงชื่อหรือแหล่งที่มา จำนวน 3 ความหมายโดยใช้เครื่องมือ www.google.com 2. ให้นักเรียนเขียนแสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับความหมายของโครงงานจากผู้รู้ท่านใด เพราะเหตุใด 3. ให้นักเรียนเขียนสรุปความหมายของโครงงานตามความเข้าใจ ส่งมาทาง e-mail : roongkarnkerdo@gmail.com
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×