مقدماتی

655 views
553 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
655
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

مقدماتی

 1. 1. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫بازدید‬HDR‫؟‬ ‫چیست‬HDR‫مخفف‬High Dynamic Range‫وسیع‬ ‫دینامیک‬ ‫محدوده‬ ‫یعنی‬ .‫است‬.‫تصویربرداری‬HDR‫عنوان‬ ‫با‬HDRi=High Dynamic Range imaging‫می‬ ‫شناخته‬‫شود‬.Dynamic Range‫چه؟‬ ‫یعنی‬‫تاریک‬ ‫بین‬ ‫روشنایی‬ ‫مقدار‬ ‫تفاوت‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫عبارت‬ ‫عکس‬ ‫دینامیکی‬ ‫محدوده‬ ‫یا‬ ‫رنج‬ ‫دینامیک‬‫تری‬‫روشن‬ ‫و‬ ‫نقاط‬ ‫ن‬‫که‬ ‫عکس‬ ‫نواحی‬ ‫ترین‬‫باشند‬ ‫تشخیص‬ ‫قابل‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬.‫دیده‬ ً‫ا‬‫حتم‬‫عکس‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اید‬‫بافت‬ ‫یا‬ ‫جزئیات‬ ‫فاقد‬ ‫قسمتها‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬ ‫بعضا‬ ‫روشن‬ ‫یا‬ ‫تاریک‬ ‫نواحی‬ ‫ها‬‫در‬ ‫عکس‬ ‫دینامیکی‬ ‫محدوده‬ .‫تشخیص‬ ‫قابل‬‫می‬ ‫مشخص‬ ‫واقع‬‫روشنای‬ ‫از‬ ‫طیفی‬ ‫چه‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کند‬‫تاریک‬ ‫بین‬ ‫ی‬‫قسمتهای‬ ‫ترین‬‫روشن‬ ‫تا‬ ‫جزییات‬ ‫حاوی‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫قسمتها‬ ‫ترین‬.‫و‬ ‫تاریک‬ ‫قسمتهای‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫نواحی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بیشتری‬ ‫دینامیکی‬ ‫محدوده‬ ‫دارای‬ ‫عکس‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫فاصله‬ ‫این‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬‫هستند‬ ‫تشخیص‬ ‫قابل‬ ‫جزییات‬ ‫دارای‬ ‫روشن‬.، ‫رنج‬ ‫دینامیک‬ ‫سنجش‬ ‫واحد‬EV‫یا‬Exposure Value‫است‬.‫مدیا‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫در‬ ‫دینامیکی‬ ‫محدوده‬ ‫مقدار‬ ‫این‬‫است‬ ‫متفاوت‬ ،‫مختلف‬ ‫های‬.‫دوربین‬ ً‫ال‬‫مث‬‫دیجیتال‬ ‫عکاسی‬ ‫های‬SLR‫دینامیک‬ ‫دارای‬‫حدود‬ ‫رنج‬۶-۸‫رنج‬ ‫دینامیک‬ ‫دارای‬ ‫انسان‬ ‫چشم‬ ‫و‬41EV‫است‬.‫ریاضی‬ ‫و‬ ‫تکنیک‬ ‫مسائل‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫قصد‬ ‫اینجا‬ ‫در‬HDR‫هنر‬ ‫مسائل‬ ‫درس‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫قصدمان‬ ‫چون‬ .‫نداریم‬‫عکس‬ ‫زیباشناختی‬ ‫و‬ ‫ی‬‫های‬HDR‫می‬ ‫و‬ ‫است‬‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫بگوییم‬ ‫خواهیم‬‫عکس‬ ‫بهترین‬ ‫توان‬‫های‬HDR‫ساخت‬ ‫را‬.
 2. 2. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫می‬ ‫مشخص‬ ‫فوق‬ ‫تعریف‬ ‫با‬‫چه‬ ‫و‬ ‫تاریک‬ ‫نواحی‬ ‫چه‬ ،‫عکس‬ ‫نواحی‬ ‫کل‬ ‫که‬ ‫بگیرد‬ ‫عکسی‬ ‫نیست‬ ‫قادر‬ ‫دوربین‬ ‫موارد‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬‫شوند‬ ‫دیدن‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬ ،‫روشن‬ ‫نواحی‬.‫راه‬‫نورسنجی‬ ‫با‬ ‫عکس‬ ‫چند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫ی‬‫تلفیقی‬ ‫پردازش‬ ‫از‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫بگیریم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫آن‬‫باشد‬ ‫نمایش‬ ‫قابل‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬ ‫نواحی‬ ‫همه‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫باال‬ ‫رنج‬ ‫دینامیک‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫برسیم‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫به‬ ،‫ها‬.‫عکاسی‬ ‫روش‬ ‫اساس‬ ‫مساله‬ ‫این‬HDR‫می‬ ‫تشکیل‬ ‫را‬‫دهد‬.‫ارتباط‬‫کنتراست‬ ‫با‬ ‫رنج‬ ‫دینامیک‬:‫می‬ ‫گفته‬ ‫عکس‬ ‫مختلف‬ ‫قسمتهای‬ ‫بین‬ ‫روشنایی‬ ‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫کنتراست‬‫روشن‬ ،‫روشن‬ ‫قسمتهای‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫کنتراست‬ ‫چه‬ ‫هر‬ .‫شود‬‫و‬ ‫تر‬‫تاریک‬ ،‫تاریک‬ ‫قسمتهای‬‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫تر‬.‫رابطه‬ ‫دو‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫کمتر‬ ‫آن‬ ‫رنج‬ ‫دینامیک‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫عکس‬ ‫کنتراست‬ ‫چه‬ ‫هر‬ ‫پس‬‫معکوس‬ ‫ای‬‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬.
 3. 3. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫عکس‬ ‫از‬ ‫کمتر‬ ،‫تیره‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫مناطق‬ ‫جزئیات‬ ،‫شود‬ ‫می‬ ‫مشاهده‬ ‫که‬ ‫همانگونه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫پیدا‬ ‫افزایش‬ ‫کنتراست‬ ،‫دوم‬ ‫عکس‬ ‫در‬‫هستند‬ ‫مشاهده‬ ‫قابل‬ ،‫اول‬.‫فایل‬HDR :‫می‬ ‫تلفیق‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫فایل‬ ‫چند‬ ‫وقتی‬‫بیتی‬ ‫عمق‬ ‫با‬ ‫است‬ ‫فایلی‬ ‫حاصل‬ ،‫کنیم‬۲۳.‫فایلهای‬‫عمق‬ ‫دارای‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫عکس‬ ‫معمولی‬‫بیت‬۸‫یا‬4۶‫توان‬ ‫به‬ ‫دو‬ ‫دارای‬ ‫رنگ‬ ‫کانال‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫یعنی‬ ‫هستند‬ ‫بیت‬۸‫یا‬4۶‫می‬ ‫اطالعات‬ ‫بیت‬‫باشند‬.‫فایلهای‬ ‫بیشتر‬ ‫بیت‬ ‫عمق‬HDR‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬‫فایل‬ ‫این‬ ‫اما‬ ‫نمود‬ ‫پروسس‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫روشنایی‬ ‫اطالعات‬ ‫بتوان‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫دهد‬۲۳‫دار‬ ‫نیز‬ ‫مشکالتی‬ ‫خود‬ ‫بیتی‬‫می‬ ‫موردش‬ ‫در‬ ‫زیر‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫د‬‫گویم‬.Tone Mapping‫چیست؟‬‫نورسنجی‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫چند‬ ‫روشنایی‬ ‫اطالعات‬ ‫وقتی‬:‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫پیش‬ ‫جدید‬ ‫مشکل‬ ،‫کنیم‬ ‫ترکیب‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫گرفتیم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫نمی‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫عکس‬ ‫این‬‫رنج‬ ‫دینامیک‬ ‫دارای‬ ‫نیز‬ ‫مانیتور‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫دهد‬ ‫نشان‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫تواند‬‫است‬ ‫محدودی‬.‫نام‬ ‫به‬ ‫فرآیندی‬ ‫از‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫حل‬ ‫برای‬Tone Mapping‫می‬ ‫استفاده‬‫کنیم‬.
 4. 4. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.comTone Mapping‫عکس‬ ‫پردازش‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ،‫های‬HDR‫باشند‬ ‫دیدن‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫نمایش‬ ‫قابل‬ ‫که‬ ‫صورتی‬ ‫به‬.‫نرم‬‫افزارهای‬Tone Mapping‫می‬ ‫انجام‬ ‫کلی‬ ‫کنتراست‬ ‫کاهش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫این‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫ت‬ ‫دهند‬‫باشد.در‬ ‫نمایش‬ ‫قابل‬ ‫عکس‬ ‫ا‬‫نرم‬‫افزارهای‬TM‫می‬ ،‫فایلهای‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫توان‬۲۳‫آن‬ ،‫کرد‬ ‫کار‬ ‫بیتی‬‫رنگ‬ ‫و‬ ‫روشنایی‬ ‫پروسس‬ ‫خود‬ ‫میل‬ ‫طبق‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫را‬ ‫ها‬‫به‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫باید‬ ،‫چاپ‬ ‫یا‬ ‫انتشار‬ ‫برای‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ .‫نمود‬۸‫یا‬4۶‫کرد‬ ‫تبدیل‬ ‫بیت‬.‫مورد‬ ‫در‬Tone Mapping‫داشت‬ ‫خواهیم‬ ‫مفصلی‬ ‫بحثهای‬.‫مورد‬ ‫در‬ ‫مهم‬ ‫نکات‬HDR‫بزنید‬ ‫شیرجه‬ ‫دریا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫عکاسی‬HDR :‫است؟‬ ‫جدید‬ ‫تکنیک‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫آیا‬،‫دارند‬ ‫دیجیتال‬ ‫عکاسی‬ ‫واردان‬ ‫تازه‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬ ‫مهمی‬ ‫اشتباه‬‫تکنیکی‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫برخورد‬‫جنبه‬ ‫با‬‫و‬ ‫است‬ ‫عکاسی‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬‫عکاسی‬HDR‫درج‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫نیست‬ ‫مبرا‬ ‫مساله‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫نیز‬‫هست‬ ‫نیز‬ ‫بیشتر‬ ‫آن‬ ‫ابتالی‬ ‫ه‬.‫باید‬‫عکاسی‬HDR‫می‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫بدانیم‬ ‫خالقانه‬ ‫فرآیند‬ ‫یک‬ ‫را‬‫مخاطبان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫تجربه‬ ‫را‬ ‫جدید‬ ‫دید‬ ‫نوعی‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫دهیم‬ ‫نشان‬.‫عکس‬ ‫با‬ ‫بتوانید‬ ‫شما‬ ‫اینکه‬ .‫باشد‬ ‫خالقیت‬ ‫روند‬ ‫مهم‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شاید‬ ‫جدید‬ ‫دید‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬‫با‬ ‫را‬ ‫دنیا‬ ،‫تان‬‫نشان‬ ‫جدیدی‬ ‫روش‬‫در‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫شخصی‬ ‫امضای‬ ‫بتواند‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بگذارد‬ ‫مثبت‬ ‫تأثیر‬ ‫مخاطب‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫بفرد‬ ‫منحصر‬ ‫آنقدر‬ ‫باید‬ ‫جدید‬ ‫نمایش‬ ‫این‬ .‫دهید‬‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫عکس‬.‫عکس‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬HDR‫بعلت‬ ‫گاه‬ ،‫است‬ ‫عکس‬ ‫بنیادی‬ ‫ضعف‬ ‫بعلت‬ ‫گاه‬ ‫منفی‬ ‫تأثیر‬ ‫این‬ .‫نگذارد‬ ‫مخاطب‬ ‫بر‬ ‫منفی‬ ‫تأثیر‬‫پردا‬ ‫ضعف‬‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫تکنیکی‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫برخورد‬ ‫بعلت‬ ‫گاه‬ ‫و‬ ‫زشی‬.‫عکاسی‬HDR‫عکس‬ ‫پردازشی‬ ‫فرآیندهای‬ ‫در‬ ‫خطایی‬ ‫و‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫خالقیت‬ ‫برای‬ ‫بدانید‬ ‫فرصتی‬ ‫را‬.
 5. 5. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫چیستی‬ ‫بحث‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫از‬ ‫قبل‬HDR‫عکاسی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،‫آن‬ ‫چگونگی‬ ‫و‬HDR‫کنم‬ ‫گوشزد‬ ‫را‬ ‫نکاتی‬.‫عکس‬HDR‫انواع‬ ‫همه‬ ‫مانند‬‫باشد‬ ‫خوب‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫ابتدا‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫دیگر‬ ‫عکسهای‬.،‫دارد‬ ‫مشخصاتی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫چیست‬ ‫خوب‬ ‫عکس‬ ‫اینکه‬‫عکس‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫اصلی‬ ‫ضعف‬ ‫نقطه‬ ‫که‬ ‫بسپاریم‬ ‫بخاطر‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫اما‬ .‫نیست‬ ‫ما‬ ‫کالس‬ ‫این‬ ‫بحث‬ ‫جزو‬‫های‬HDR‫آن‬ ‫بنیان‬ ‫در‬‫است‬.‫عکس‬ ً‫ا‬‫اساس‬ ‫موارد‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬‫ل‬ ‫از‬ ‫خوبی‬ ‫و‬ ‫قوی‬ ‫های‬‫نیستند‬ ‫زیباشناختی‬ ‫مسایل‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫روایت‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫و‬ ‫ترکیب‬ ‫حاظ‬.‫شد؟‬ ‫خواهد‬ ‫فوق‬ ‫روند‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬ ‫نکاتی‬ ‫چه‬ ‫رعایت‬ ،‫عکاسی‬ ‫هنگام‬ ‫در‬‫می‬ ‫که‬ ‫موضوعی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تأمل‬ ‫کمی‬ ‫ابتدا‬ ‫عکس‬ ‫گرفتن‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫در‬ ‫کمی‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫تمرکز‬ ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫خواهید‬‫ب‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ ‫قدم‬ ‫آن‬ ‫اطراف‬‫عکس‬ ‫ا‬‫می‬ ‫چه‬ ‫تان‬‫عکس‬ ‫برای‬ ‫داستانی‬ .‫بگویید‬ ‫خواهید‬‫ذهن‬ ‫در‬‫و‬ ‫کنید‬ ‫مجسم‬ ‫تان‬‫کنید‬ ‫روایت‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫کنید‬ ‫سعی‬.
 6. 6. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫کادرتان‬ ‫در‬ ‫المانهایی‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ :‫دیزاین‬ ‫و‬ ‫بندی‬ ‫ترکیب‬.‫کدام‬‫در‬ ‫اختالل‬ ‫باعث‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫غیرضروری‬ ‫ها‬‫می‬ ‫بیننده‬ ‫توجه‬‫مورد‬ ‫باید‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مهم‬ ‫کدامها‬ .‫شوند‬‫به‬ ‫خطوط‬ ‫امتداد‬ .‫است‬ ‫چگونه‬ ‫کادر‬ ‫های‬ ‫کناره‬ .‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫تأکید‬‫می‬ ‫کادر‬ ‫کناره‬ ‫قسمتهای‬ ‫کدام‬‫است‬ ‫چگونه‬ ‫کادر‬ ‫مهم‬ ‫نقاط‬ ‫در‬ ‫عناصر‬ ‫رسد.جایگذاری‬.‫عکس‬ ‫برای‬ ‫جالب‬ ‫موضوع‬ ،‫دیگر‬ ‫عکس‬ ‫هر‬ ‫مانند‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫جالب‬ ‫موضوع‬HDR‫اینکه‬ ‫است.صرف‬ ‫ضروری‬ ‫نیز‬‫تکنیک‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫عکس‬HDR‫کنی‬ ‫تهیه‬‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫خوب‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫تولید‬ ‫برای‬ ‫تضمینی‬ ،‫د‬.
 7. 7. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com
 8. 8. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com،‫شود‬ ‫حذف‬ ‫باید‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫فکر‬ ‫موضوع‬ ‫با‬ ‫آن‬ ‫ترکیب‬ ‫به‬ ،‫شود‬ ‫گنجانده‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫به‬‫کنید‬ ‫اقدام‬ ‫آن‬ ‫حذف‬ ‫به‬ ،‫میدان‬ ‫عمق‬ ‫کنترل‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کادر‬ ‫انتخاب‬ ‫طریق‬ ‫از‬.‫مو‬ ‫مصنوعی‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫نورهای‬ .‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫نور‬ ‫به‬‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫صحنه‬ ‫در‬ ‫جود‬.‫عکس‬HDR. ‫است‬ ‫عجین‬ ‫نور‬ ‫با‬ ً‫ا‬‫اساس‬‫عکس‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫آید‬ ‫پیش‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫شائبه‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اول‬ ‫برخورد‬ ‫در‬ ‫چند‬ ‫هر‬HDR‫اما‬ ‫کرد‬ ‫کنترل‬ ‫را‬ ‫نور‬ ‫میتوان‬‫گذار‬ ‫تأثیر‬ ‫نهایی‬ ‫عکس‬ ‫بر‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ،‫نور‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ،‫شدت‬ ،‫جهت‬ ‫شامل‬ ‫نور‬ ‫مشخصات‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬‫خواه‬‫در‬ .‫بگیریم‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫طبق‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫نورها‬ ‫و‬ ‫داریم‬ ‫الزم‬ ‫عکس‬ ‫برای‬ ‫کنتراستی‬ ‫چه‬ ‫بدانیم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهم‬ ‫خیلی‬ .‫بود‬ ‫ند‬‫عکس‬ ‫در‬ ‫کنتراست‬ ‫و‬ ‫نور‬ ‫کنترل‬ ‫مورد‬HDR‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫صحبت‬ ‫مفصل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫بعد‬.‫روی‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫باعث‬ ‫باال‬ ‫به‬ ‫پایین‬ ‫زاویه‬ ‫گاهی‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫لنز‬ ‫و‬ ‫عکاسی‬ ‫زاویه‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫گاه‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫سوژه‬‫گردد‬ ‫ایجاد‬ ‫مناسب‬ ‫پرسپکتیو‬ ‫و‬ ‫بگنجد‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫کل‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫اولترواید‬ ‫یا‬ ‫واید‬ ‫لنز‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫عکس‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫خیل‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫باعث‬ ‫الذکر‬ ‫فوق‬ ‫موضوعات‬ ‫همین‬ ‫رعایت‬ ‫عدم‬‫های‬HDR‫که‬ ‫باشیم‬ ‫روبرو‬‫دارند‬ ‫بیننده‬ ‫بر‬ ‫منفی‬ ‫تأثیر‬ ‫فقط‬ ‫اکثرشان‬.‫بسیاری‬‫حرفه‬ ‫بیننده‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫ناآشنا‬ ‫بیننده‬ ‫تعجب‬ ‫باعث‬ ‫فقط‬‫ای‬‫مانند‬ ‫نمی‬ ‫خاطرها‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫بسیاری‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫تأثیری‬.‫تولید‬ ‫برای‬ ‫عکس‬ ‫تهیه‬ ‫اصولی‬ ‫روش‬HDR‫عکس‬ ً‫ا‬‫واقع‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫قبلی‬ ‫مطالب‬ ‫تکرار‬ ‫به‬ ‫الزم‬HDR‫رعایت‬ .‫باشد‬ ‫ذاتی‬ ‫ارزش‬ ‫دارای‬ ‫ابتدا‬ ،‫دیگری‬ ‫عکس‬ ‫هر‬ ‫مانند‬ ‫باید‬ ‫نیز‬‫همین‬‫می‬ ‫باعث‬ ‫اولیه‬ ‫نکته‬‫وقت‬ ‫که‬ ‫شود‬‫عکس‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫ساخت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫تان‬‫نکنید‬ ‫تلف‬ ‫ها‬.‫همان‬‫نورسنجی‬ ‫با‬ ‫عکس‬ ‫چندین‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ ،‫شد‬ ‫ذکر‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بگیریم‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫تاریک‬ ‫از‬ ،‫مختلف‬ ‫نواحی‬ ‫ها‬‫قابل‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫خوبی‬ ‫اکسپوز‬ ،‫روشن‬ ‫تا‬‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ریزی‬ ‫نکات‬ ‫عمل‬ ‫در‬ ‫اما‬ .‫باشند‬ ‫دیدن‬‫می‬‫آن‬ ‫به‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خواهیم‬‫بپردازیم‬ ‫ها‬.
 9. 9. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫دیافراگم‬:‫عکس‬ ‫در‬‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫مختلفی‬ ‫های‬HDR‫می‬ ‫گرفته‬‫تغییری‬ ‫میدان‬ ‫عمق‬ ‫تا‬ ‫باشد‬ ‫ثابت‬ ‫دیافراگم‬ ‫باید‬ ‫شود‬‫عکس‬ ‫در‬ ‫نورسنجی‬ ‫تغییر‬ ‫بنابراین‬ .‫نکند‬‫سرع‬ ‫تغییر‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫باید‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫مد‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫یعنی‬ :‫باشد‬ ‫شاتر‬ ‫ت‬‫های‬‫دستی‬ ‫مد‬ ‫یا‬ ‫دیافراگم‬ ‫الویت‬Manual‫فوکوس‬:‫تولید‬ ‫در‬ ‫اغلب‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهمی‬ ‫مساله‬ ‫فوکوس‬HDR‫برخی‬ ‫که‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫نادیده‬‫عکس‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫خودکار‬ ‫فوکوس‬ ‫دارد‬ ‫احتمال‬ ،‫باشند‬ ‫تاریک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کادر‬ ‫قسمتهای‬‫صح‬ ‫فوکوس‬ ‫نتواند‬ ‫ها‬‫داشته‬ ‫یحی‬‫عکس‬ ‫تولید‬ ‫هنگام‬ ‫و‬ ‫باشد‬HDR‫پدیده‬ ‫با‬ ‫نهایی‬Ghosting (‫شدگی‬ ‫محو‬)‫کیفیت‬ ‫به‬ ‫شکی‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬ .‫شوید‬ ‫روبرو‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫دستی‬ ‫فوکوس‬ ‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫دارید‬ ‫خودکار‬ ‫فوکوس‬.‫عکس‬ ‫تهیه‬‫متعدد‬ ‫های‬:‫عکس‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬‫قاب‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫خودکار‬ ‫روش‬ ‫یکی‬ :‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫متعدد‬ ‫های‬‫لیت‬‫دستی‬ ‫روش‬ ‫یکی‬ ‫و‬ ‫دوربین‬ ‫براکتینگ‬‫دستی‬ ‫روش‬‫وقت‬ ‫اما‬ .‫ندارد‬ ‫براکتینگ‬ ‫به‬ ‫هم‬ ‫ی‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫دقیق‬ ‫روش‬ ‫این‬‫است‬ ‫حتمی‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫خودکار‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫گیرتر‬.‫کنید‬ ‫طی‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫مراحل‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫برای‬:‫ع‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫انتخاب‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫دیافراگم‬ ‫یک‬ ،‫دیافراگم‬ ‫اولویت‬ ‫مد‬ ‫در‬‫ایده‬ ‫دیافراگم‬ ‫نیز‬ ‫و‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫میدان‬ ‫مق‬‫ال‬‫لنز‬‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫ممکن‬ ‫حداقل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫داشت.ایزو‬ ‫خواهد‬ ‫تان‬.‫روی‬ ‫بگیرید.بر‬ ‫آزمایشی‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫سپس‬LCD‫روشن‬ ‫مناطق‬ ‫دوربین‬(Highlight)‫اوراکسپوز‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬‫ویژگی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫هیستوگرام‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫میتواند‬ ‫بررسی‬ ‫این‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫دارند‬Highlight warning‫سمت‬ ‫اتصال‬ .‫گردد‬ ‫انجام‬‫در‬ ‫عکس‬ ‫از‬ ‫مناطقی‬ ‫زدن‬ ‫چشمک‬ .‫است‬ ‫اوراکسپوز‬ ‫نشانه‬ ،‫راست‬ ‫ضلع‬ ‫به‬ ‫هیستوگرام‬ ‫منحنی‬ ‫راست‬highlightwarning‫عکس‬ .‫است‬ ‫اوراکسپوز‬ ‫نشانه‬ ‫نیز‬‫ببینید‬ ‫را‬ ‫زیر‬:
 10. 10. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫در‬ ‫اوراکسپوز‬ ‫مناطق‬ ‫اخطار‬LCD‫دوربین‬‫م‬ ‫در‬ ‫اوراکسپوز‬ ‫نشانه‬ ‫که‬ ‫هیستوگرامی‬‫است‬ ‫عکس‬ ‫از‬ ‫ناطقی‬‫عکس‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫آنجا‬ ‫تا‬ ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بیشتر‬ ‫استاپ‬ ‫یک‬ ‫درجات‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫شاتر‬ ‫سرعت‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اوراکسپوز‬ ‫اگر‬‫تان‬‫می‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫کار‬ ‫اساس‬ ،‫عکس‬ ‫این‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫وجود‬ ‫اوراکسپوز‬‫عکس‬ ‫توانید‬‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫قبلی‬ ‫آزمایشی‬ ‫های‬.‫نکته‬:‫شات‬ ‫سرعت‬ ‫در‬ ‫استاپ‬ ‫یک‬ ‫درجات‬‫عبارت‬ ‫ر‬‫از‬ ‫است‬:4/4۱۱۱-4/۰۱۱-4/۳۰۱-4/4۳۰-4/۶۱-4/۲۱-4/4۰-4/۸-4/1-4/۳-4-۳-1...
 11. 11. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫دقت‬ ‫عکس‬ ‫تاریک‬ ‫و‬ ‫سایه‬ ‫مناطق‬ ‫جزییات‬ ‫به‬ ‫بار‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫کم‬ ‫استاپ‬ ‫یک‬ ‫درجات‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫سرعت‬ ‫تدریج‬ ‫به‬ ‫حاال‬‫عکس‬ ‫آخرین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫آنقدر‬ .‫کنید‬‫ق‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫جزییات‬ ‫دارای‬ ‫سایه‬ ‫مناطق‬ ،‫تان‬‫سری‬ ‫این‬ .‫باشند‬ ‫مشاهده‬ ‫ابل‬‫در‬ ،‫عکس‬‫عکس‬ ‫همان‬ ‫واقع‬‫تولید‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫هایی‬HDR‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫نوری‬ ‫استاپ‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫عکس‬ .‫دارید‬ ‫الزم‬‫روشن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫تفاوت‬‫می‬ ‫دیده‬ ‫بخوبی‬ ‫تاریک‬ ‫مناطق‬ ‫جزییات‬ ،‫عکس‬ ‫ترین‬‫تاریک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫قسمت‬ ‫هیچ‬ ،‫عکس‬ ‫ترین‬.‫ندارید‬ ‫روشن‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫اوراکسپوزی‬‫عکس‬ ‫این‬ ‫تعداد‬‫کادر‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫روشنایی‬ ‫تفاوت‬ ‫به‬ ‫بستگی‬ ‫ها‬‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫تان‬.‫دوربین‬ ‫براکتینگ‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫خودکار‬ ‫روش‬:۲‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫وجود‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ ‫برای‬ ‫دلیل‬:‫لحظه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫موضوعی‬ : ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫قبل‬ ‫روش‬ ‫انجام‬ ‫فرصت‬ ‫گاه‬‫ع‬ ‫خودتان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫دیگر‬ ‫ای‬‫دارید‬ ‫جله‬.‫عکس‬ ‫در‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ :‫است‬ ‫حرکت‬ ‫دارای‬ ‫موضوع‬ ‫گاه‬‫می‬ ‫برسانید‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫حرکت‬ ،‫متوالی‬ ‫های‬‫با‬ ‫براکتینگ‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫تواند‬ً‫ال‬‫مث‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫باال‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫پیاپی‬ ‫عکاسی‬۰‫می‬ ‫باعث‬ ‫روش‬ ‫این‬ .‫ثانیه‬ ‫در‬ ‫فریم‬‫در‬ ‫موضوع‬ ‫محل‬ ‫تغییر‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫شود‬‫شود‬ ‫کم‬ ‫متوالی‬ ‫عکسهای‬‫رو‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دستی‬ ‫ش‬۲‫می‬ ‫و‬ ‫ندارید‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫اگر‬ .‫دارد‬ ‫پایه‬‫خواهید‬HDR‫سرعت‬ ‫با‬ ‫پیاپی‬ ‫عکاسی‬ ‫و‬ ‫براکتینگ‬ ‫ترکیب‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫بگیرید‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫باال‬.‫دست‬ ‫حرکت‬ ‫احتمال‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫تا‬‫فریم‬ ‫در‬ ‫تان‬‫نیست‬ ‫کارساز‬ ‫هم‬ ‫همیشه‬ ‫البته‬ ‫که‬ .‫برسد‬ ‫حداقل‬ ‫به‬ ‫متوالی‬ ‫های‬.‫مراحل‬ ‫براکتینگ‬ ‫خودکار‬ ‫روش‬ ‫در‬‫دهید‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫زیر‬:‫براکتینگ‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دوربین‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫ممکن‬ ‫حداقل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ایزو‬ .‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫مناسب‬ ‫دیافراگم‬ ‫یک‬ ،‫دیافراگم‬ ‫اولویت‬ ‫مد‬ ‫در‬۲.‫کنید‬ ‫تنظیم‬ ‫فریمی‬۲‫تاریک‬ .‫بگیرید‬ ‫آزمایشی‬ ‫عکس‬‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫قبل‬ ‫روش‬ ‫مانند‬ ‫اوراکسپوز‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫ترین‬.‫عک‬ ‫ترین‬ ‫تاریک‬ ‫اگر‬‫نوردهی‬ ‫جبران‬ ‫با‬ ،‫دارد‬ ‫اوراکسپوز‬ ،‫س‬Exposure Compensation‫منفی‬ ‫جبران‬ ‫استاپ‬ ‫یک‬ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫و‬ .‫کنید‬ ‫اعمال‬۲‫تاریک‬ ‫بگیرید.و‬ ‫عکس‬‫استاپ‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫دارد‬ ‫اوراکسپوز‬ ‫هنوز‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫ترین‬‫عکس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫اعمال‬ ‫منفی‬ ‫نوردهی‬ ‫جبران‬‫بگیرید‬ ‫جدید‬ ‫های‬.
 12. 12. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫تاریک‬ ‫وقتی‬،‫عکس‬ ‫ترین‬‫مجموعه‬ ‫همان‬ ‫در‬ ،‫نداشته‬ ‫اوراکسپوز‬۲‫روشن‬ ‫به‬ ‫تایی‬‫آیا‬ ‫که‬ ‫ببینید‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫عکس‬ ‫ترین‬‫عکس‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ،‫عکس‬ ‫مجموعه‬ ‫همین‬ ،‫بود‬ ‫خوب‬ ‫جزییات‬ ‫اگر‬ .‫خیر‬ ‫یا‬ ‫هستند‬ ‫جزییات‬ ‫دارای‬ ‫عکس‬ ‫تاریک‬ ‫مناطق‬‫های‬‫تولید‬ ‫برای‬ ‫شما‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬HDR‫فریم‬ ‫تعداد‬ ‫باید‬ ‫اینصورت‬ ‫غیر‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫کافی‬‫براکت‬ ‫های‬ً‫ال‬‫مث‬ .‫کنید‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫ینگ‬۰‫عکس‬‫می‬ ‫ها‬ ‫دوربین‬ ‫برخی‬ .‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫عکس‬ ‫ترین‬ ‫روشن‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫را‬ ‫تاریک‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬‫تا‬ ‫توانند‬۷‫نیز‬ ‫بیشتر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫فریم‬‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫تاریک‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫مناطق‬ ‫بین‬ ‫اختالف‬ ‫درجه‬ ‫این‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫نادری‬ ‫موارد‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫براکتینگ‬‫اگر‬۰‫یا‬۷‫ف‬‫تاریک‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫کردید‬ ‫تهیه‬ ‫ریم‬‫عکس‬ ‫دو‬ ‫ترین‬‫آخر‬ ‫ماقبل‬ ‫عکس‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫متوجه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫را‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫ندارد‬ ‫اوراکسپوز‬ ‫روشن‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫نیز‬‫کنید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫آخر‬ ‫عکس‬ ‫توانید‬.‫دارد‬ ‫اهمیت‬ ‫بسیار‬ ‫دقیق‬ ‫مناسب‬ ‫تعداد‬ ‫این‬ .‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫بدست‬ ‫عکس‬ ‫مناسب‬ ‫تعداد‬ ‫فوق‬ ‫روش‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫با‬‫عکس‬ ‫هم‬ .‫برای‬ ‫اضافی‬ ‫های‬‫روند‬HDR‫فریم‬ ‫کمبود‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫مضر‬‫عکس‬ ‫روشها‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫اما‬ .‫عکس‬ ‫های‬‫آمد‬ ‫خواهند‬ ‫بدست‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫مناسب‬ ‫تعداد‬ ‫با‬ ‫ها‬.‫عکس‬ ‫در‬ ‫صحنه‬ ‫برای‬ ‫نورسنجی‬ ‫بهترین‬ ‫روشها‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫اگر‬ ‫همچنین‬‫آمد‬ ‫خواهد‬ ‫بدست‬ ‫مختلف‬ ‫های‬.‫سریع‬ ‫فوق‬ ‫روش‬:‫یا‬ ‫و‬ ‫دارید‬ ‫عجله‬ ‫اگر‬‫می‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫موضوع‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫احتمال‬‫یک‬ ،‫دیافراگم‬ ‫اولویت‬ ‫مد‬ ‫و‬ ‫دیافراگم‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫توانید‬‫براکتینگ‬۰‫یا‬۷‫عکس‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫فوق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫روشی‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫سریع‬ ‫فریمی‬‫مناطق‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫ها‬‫عکس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫تاریک‬ ‫و‬ ‫اوراکسپوز‬‫کن‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫اضافی‬ ‫های‬‫دوربین‬ ‫اگر‬ .‫ید‬‫اطمینان‬ ‫برای‬ ،‫هست‬ ‫نیز‬ ‫بیشتر‬ ‫براکت‬ ‫دارای‬ ‫تان‬‫می‬ً‫ال‬‫مث‬ ( ‫است‬ ‫کم‬ ‫دوربین‬ ‫براکتینگ‬ ‫تعداد‬ ‫اگر‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫توانید‬۲‫عکس‬ ،‫شوید‬ ‫مطمئن‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬ ،)‫عدد‬‫را‬ ‫مناسب‬ ‫های‬‫می‬ ‫داشت‬ ‫خواهید‬‫مجموعه‬ ‫دو‬ ،‫اول‬ ‫عکس‬ ‫سه‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫توانید‬۲‫ترتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫تایی‬‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫نوردهی‬ ‫جبران‬ ‫درجه‬ ‫یک‬ ‫با‬ ‫ب‬‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫عکسهای‬ ‫فوق‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫باید‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫فقط‬ .‫کنید‬ ‫تهیه‬ ،‫کمتر‬.‫تاریک‬ ‫در‬ ،)‫باشد‬ ‫استاپ‬ ‫یک‬ ‫نوردهی‬ ‫اختالف‬ ‫یعنی‬ (‫باشند‬ ‫مساوی‬ ‫عکسها‬ ‫فواصل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬ ‫همیشه‬‫ترین‬‫ندا‬ ‫اوراکسپوز‬ ،‫عکس‬‫روشن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫باشید‬ ‫شته‬‫این‬ .‫باشند‬ ‫جزییات‬ ‫دارای‬ ‫تاریک‬ ‫مناطق‬ ،‫عکس‬ ‫ترین‬۲‫عکس‬ ‫انتخاب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫قانون‬‫های‬‫برای‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬HDR‫بسپارید‬ ‫بخاطر‬.
 13. 13. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫نکته‬:‫فریم‬ ‫فواصل‬ ‫باید‬ ‫همیشه‬ ‫آیا‬‫باشد؟‬ ‫نوری‬ ‫استاپ‬ ‫یک‬ ،‫ها‬‫فرص‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫کافی‬ ‫استاپ‬ ‫یک‬ ‫فواصل‬ ‫همین‬ ‫مواقع‬ ‫اکثر‬ ‫در‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫خیر‬‫های‬ ‫پروژه‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کادرها‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫داشتید‬ ‫ت‬‫می‬ ،‫دقیق‬‫مانند‬ ‫کمتر‬ ‫فواصل‬ ‫از‬ ‫توانید‬۷‫یا‬ ‫و‬ ‫استاپ‬ ‫دهم‬۲‫دوربین‬ ‫برخی‬ .‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫نیز‬ ‫استاپ‬ ‫دهم‬‫فراهم‬ ‫را‬ ‫امکان‬ ‫این‬ ‫ها‬‫می‬‫فریم‬ ‫تعداد‬ ‫هم‬ ‫که‬ ‫کنند‬‫آن‬ ‫فواصل‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫براکت‬ ‫های‬‫را‬ ‫ها‬.‫نکته‬:‫براکتینگ‬ ‫مکانیسم‬‫می‬ )‫دوربین‬ ‫معمول‬ ‫نورسنجی‬ ‫(همان‬ ‫متوسط‬ ‫نورسنجی‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬‫عکسهای‬ ‫و‬ ‫گیرد‬‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫عکس‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫و‬ ‫کمتر‬ ‫نوردهی‬ ‫استاپ‬ ‫یک‬ ‫کدام‬ ‫هر‬ ‫بعدی‬.‫نباش‬ ‫یکسان‬ )‫دوربین‬ ‫معمولی‬ ‫متوسط‬ ‫نورسنجی‬ ‫همان‬ ‫یعنی‬ ( ‫وسط‬ ‫نقطه‬ ‫طرف‬ ‫دو‬ ‫در‬ ‫نوری‬ ‫اختالف‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫کادرها‬ ‫برخی‬ ‫در‬.‫د‬‫فریم‬ ‫تعداد‬ ‫حالت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشند‬ ‫تاریک‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫قسمتهای‬ ً‫ال‬‫مث‬‫با‬ ‫البته‬ .‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫باید‬ ‫نوردهی‬ ‫وسط‬ ‫نقطه‬ ‫زیر‬ ‫های‬‫روش‬‫می‬ ‫رعایت‬ ‫نیز‬ ‫امر‬ ‫این‬ ‫خودبخود‬ ‫طور‬ ‫به‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫فوق‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫با‬ ‫کامپیوتر‬ ‫در‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫باید‬ ‫نیز‬ ‫سریع‬ ‫فوق‬ ‫روش‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬‫همان‬ ‫رعایت‬ ‫از‬ ‫استفاده‬۲‫برسید‬ ‫مناسب‬ ‫های‬ ‫فریم‬ ‫این‬ ‫به‬ ،‫اصل‬.‫فریم‬ ‫تعداد‬ ‫نتوانستید‬ ‫براکتینگ‬ ‫روش‬ ‫با‬ ‫اگر‬ :‫نکته‬‫دوربین‬ ‫براکتینگ‬ ‫تعداد‬ ‫یا‬ ‫آورید‬ ‫بدست‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫های‬‫راه‬ ‫تنها‬ ،‫بود‬ ‫کم‬ ‫تان‬‫است‬ ‫دستی‬ ‫روش‬ ‫از‬ ‫استفاده‬.‫نکته‬:‫از‬ ‫استفاده‬۲‫عکس‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ ‫خوب‬ ‫پایه‬‫خوب‬ ‫های‬HDR‫اگر‬ ‫اما‬ .‫است‬ ‫ضروری‬۲‫پایه‬،‫نداشتید‬HDR‫من‬ .‫نگذارید‬ ‫کنار‬ ‫را‬‫عکس‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬‫های‬HDR‫این‬ ‫برای‬ ‫اما‬ ‫باال‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫پیاپی‬ ‫عکاسی‬ ‫و‬ ‫براکتینگ‬ ‫از‬ ‫ترکیبی‬ ‫استفاده‬ .‫ام‬ ‫گرفته‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫بدون‬ ‫را‬ ‫ام‬‫دوربین‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫ضروری‬ ‫کار‬‫از‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫ندارد‬ ‫را‬ ‫ترکیب‬ ‫این‬ ‫تان‬۲‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫پایه‬.‫نکته‬:‫است‬ ‫بهتر‬ ‫ایزو‬‫در‬ ‫شدنشان‬ ‫محو‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ،‫بودند‬ ‫حرکت‬ ‫دارای‬ ‫عناصری‬ ،‫کادرتان‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫باشد‬ ‫ممکن‬ ‫حداقل‬ ‫در‬‫دوربین‬ ‫در‬ ‫بخصوص‬ .‫ببرید‬ ‫باال‬ ‫را‬ ‫ایزو‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫شاتر‬ ‫پایین‬ ‫سرعتهای‬‫جدید‬ ‫های‬SLR‫دارند‬ ‫نویز‬ ‫فاقد‬ ‫باالی‬ ‫ایزوهای‬ ‫که‬.‫نکته‬:‫روشن‬ ‫بین‬ ‫بدانید‬ ‫آنکه‬ ‫برای‬ ‫سریع‬ ‫راه‬ ‫یک‬‫ترین‬‫تاریک‬ ‫و‬‫این‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫روشنایی‬ ‫تفاوت‬ ‫استاپ‬ ‫چند‬ ،‫کادرتان‬ ‫نقاط‬ ‫ترین‬‫نورسنجی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫دوربین‬ ‫که‬ ‫است‬Spot‫بین‬ ‫تفاوت‬ .‫کنید‬ ‫نورسنجی‬ ،‫کادر‬ ‫نقطه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫قرار‬ ‫دیافراگم‬ ‫اولویت‬ ‫و‬
 14. 14. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫سرعت‬‫می‬ ،‫حاصله‬ ‫شاتر‬‫قسم‬ ‫در‬ ‫مناسب‬ ‫سرعت‬ ‫اگر‬ .‫نماید‬ ‫مشخص‬ ‫را‬ ‫روشنایی‬ ‫تفاوت‬ ‫تواند‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫پانصدم‬ ‫یک‬ ‫روشن‬ ‫ت‬‫تاریک‬۳‫با‬ ‫برابر‬ )‫شد‬ ‫ارائه‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫سرعتی‬ ‫لیست‬ ‫طبق‬ ( ‫استاپ‬ ‫تفاوت‬ ،‫بود‬ ‫ثانیه‬4۱‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫استاپ‬.-----‫توجه‬:‫مانند‬ ‫اصطالحاتی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫براکتینگ‬،‫هیستوگرام‬،....‫به‬ ،‫درس‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫دارید‬ ‫ابهامی‬‫ب‬ ‫سایت‬ ‫در‬ ‫دیگری‬ ‫درس‬‫عنوان‬ ‫ا‬‫دیجیتال‬ ‫عکاسی‬ ‫مبانی‬‫مبحث‬ ‫ادامه‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫مراجعه‬HDR‫پیگیری‬ ‫را‬‫نمایید‬.)‫بگذاریم‬ ‫برایتان‬ ‫زودی‬ ‫به‬ ‫میکنیم‬ ‫(سعی‬HDR‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ‫؟‬ ‫نگیریم‬ ‫یا‬ ‫بگیریم‬HDR‫و‬ ‫آید‬ ‫نمی‬ ‫در‬ ‫خوب‬‫اصال‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫در‬HDR‫نیست‬ ‫مناسب‬.‫می‬ ‫را‬ ‫این‬ .‫بله‬‫که‬ ‫دانیم‬HDR‫می‬ ‫عکس‬ ‫رنج‬ ‫دینامیک‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬‫تکنیک‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬ ‫اما‬ ‫شود‬HDR‫مفید‬ ‫جا‬ ‫همه‬‫نیست‬.4 -‫که‬ ‫مواردی‬HDR‫آید‬ ‫نمی‬ ‫در‬ ‫خوب‬:‫گونه‬ ‫به‬ ‫کادر‬ ‫و‬ ‫صحنه‬ ‫ذات‬ ‫گاهی‬‫تکنیک‬ ‫انجام‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ای‬HDR‫چشم‬ ‫نتیجه‬‫ند‬ ‫نوازی‬‫ارد‬:‫است‬ ‫دوردست‬ ‫در‬ ‫ریز‬ ‫جزئیات‬ ‫دارای‬ ‫شما‬ ‫صحنه‬ ‫که‬ ‫مواردی‬:
 15. 15. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫تکنیک‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫دوردست‬ ‫در‬ ‫فراوان‬ ‫و‬ ‫محو‬ ‫جزئیات‬HDR‫نمی‬ ‫جواب‬ ‫خوب‬‫دهند‬.‫تکنیک‬ ‫در‬ ‫چون‬ .‫ندارد‬ ‫مطلوبی‬ ‫جزئیات‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫صحنه‬ ‫که‬ ‫مواردی‬HDR‫می‬ ‫تشدید‬ ‫کادر‬ ‫جزییات‬‫جزییاتی‬ ‫وقتی‬ ،‫شوند‬‫استفاده‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫ندارد‬ ‫وجود‬‫از‬HDR‫داشت‬ ‫نخواهد‬ ‫کافی‬ ‫تأثیر‬.
 16. 16. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com۳ -ً‫ال‬‫اص‬ ‫که‬ ‫مواردی‬HDR‫نیست‬ ‫الزم‬:‫دیده‬ ً‫ا‬‫حتم‬‫گالری‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫اید‬‫می‬ ‫گذاشته‬ ‫نمایش‬ ‫به‬ ‫عکسی‬ ‫تا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫رسم‬ ‫آنالین‬ ‫های‬‫قسمتی‬ ‫که‬ ‫شود‬‫خیلی‬ ‫یا‬ ‫تاریک‬ ‫آن‬ ‫از‬‫می‬ ‫کامنت‬ ‫بازدیدکنندگان‬ ،‫است‬ ‫روشن‬‫از‬ ‫چرا‬ ‫که‬ ‫گذارند‬HDR‫نکردی؟‬ ‫استفاده‬!‫بس‬ ‫در‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫را‬ ‫روشنی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تاریک‬ ‫نواحی‬ ،‫صحنه‬ ‫دیزاین‬ ‫در‬ ‫هنرمند‬ ‫خالق‬ ‫ذهن‬ ‫موارد‬ ‫یاری‬‫هم‬ ‫عکسش‬ ‫کلی‬ ‫هوای‬ ‫و‬ ‫حال‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫کند‬ ‫منتقل‬ ‫را‬ ‫احساسش‬ ‫بتواند‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫راستا‬.‫عکس‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫ندارد‬ ‫ضرورتی‬ ً‫ال‬‫اص‬‫روش‬ ‫با‬ ،‫هستند‬ ‫روشن‬ ‫یا‬ ‫تیره‬ ‫نواحی‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬HDR‫سیلوئت‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ .‫بگیریم‬‫اگر‬ ‫را‬‫روش‬ ‫با‬HDR‫می‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫چیزی‬ ‫چه‬ ،‫بگیریم‬‫ماند؟‬
 17. 17. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫به‬ ‫نیازی‬ ،‫است‬ ‫کادربندی‬ ‫المانهای‬ ‫جزو‬ ‫تاریکی‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫زیر‬ ‫عکس‬HDR‫ندارد‬.‫آن‬ ‫الزمه‬ ‫زیر‬ ‫عکس‬ ‫مناسب‬ ‫کنتراست‬‫اگر‬ ‫و‬ ‫است‬HDR‫ندارد‬ ‫قوتی‬ ‫نقطه‬ ‫دیگر‬ ،‫بگیریم‬.
 18. 18. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫ذهن‬ ‫اینکه‬ ‫بجای‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬‫استفاده‬ ‫درگیر‬ ‫را‬ ‫تان‬‫از‬HDR‫به‬ ‫نیازی‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫بهتری‬ ‫کادر‬ ‫دنبال‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کنید‬HDR‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گاهی‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بهتری‬ ‫نورپردازی‬ ‫ویا‬ .‫ندارد‬Fill-flash‫و‬ ‫کنید‬ ‫صبر‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫مشکل‬ ‫حل‬ ‫باعث‬‫مناسب‬ ‫نورها‬ ‫که‬ ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫بهتری‬ ‫زمان‬ ‫در‬‫ی‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫تر‬‫آسمان‬ ‫به‬ ‫پالریزه‬ ‫فیلتر‬ ‫ک‬‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫دوباره‬ ‫جانی‬ ‫تان‬‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بهتری‬ ‫خیلی‬ ‫تأثیر‬ ‫که‬HDR‫داشت‬ ‫خواهد‬.
 19. 19. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫بیماری‬ ‫دچار‬ ‫که‬ ‫باشید‬ ‫مراقب‬ ‫بنابراین‬HDR‫یا‬HDR Syndrome‫عکس‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫بیماری‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫مبتال‬ ‫افراد‬ .‫نشوید‬‫را‬ ‫هایی‬‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬HDR‫روش‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ندارند‬HDR‫می‬ ‫نابود‬‫کنند‬‫عکس‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫و‬‫می‬ ‫نظر‬ ،‫دیگران‬ ‫های‬‫روش‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫که‬ ‫دهند‬HDR‫می‬ ‫گرفته‬‫شد‬.،‫صحنه‬ ‫در‬ ‫روشنایی‬ ‫اختالف‬ ‫وجود‬ ‫بدون‬ ‫حتی‬ ‫مواردی‬ ‫چه‬ ‫در‬HDR‫است‬ ‫مناسب‬.‫صحنه‬ ‫و‬ ‫کادرها‬ ‫از‬ ‫خیلی‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫قبلی‬ ‫عنوان‬ ‫برعکس‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫عنوان‬ ‫این‬‫ک‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫چندانی‬ ‫نوری‬ ‫اختالف‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫که‬ ‫ها‬‫تصور‬ ‫سی‬‫نمی‬‫که‬ ‫کند‬HDR‫می‬ ،‫است‬ ‫الزم‬‫عکس‬ ‫توان‬HDR‫شد‬ ‫عکس‬ ‫قوت‬ ‫باعث‬ ً‫ا‬‫اتفاق‬ ‫و‬ ‫گرفت‬.4-‫عکس‬‫های‬HDR‫بدون‬ ‫حتی‬ ،‫است‬ ‫کادر‬ ‫جزئیات‬ ‫بر‬ ‫تأکید‬ ‫شما‬ ‫هدف‬ ‫که‬ ‫گاهی‬ ‫بنابراین‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫جزئیات‬ ‫تشدید‬ ‫باعث‬‫می‬ ،‫شدید‬ ‫نوری‬ ‫کنتراست‬ ‫وجود‬‫از‬ ‫توانید‬HDR‫عکس‬ ‫جزئیات‬ ‫بر‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬‫آن‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تأکید‬‫عکس‬ ‫بندی‬ ‫ترکیب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬‫توانسته‬ ‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫نگاه‬ ‫زیر‬ ‫عکس‬ ‫به‬ .‫نمایید‬ ‫استفاده‬‫موثر‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫کنم‬ ‫تشدید‬ ‫را‬ ‫جزئیات‬ ‫ام‬‫کنم‬ ‫تهیه‬ ‫تری‬:
 20. 20. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com
 21. 21. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫عکس‬ ‫اما‬ .‫نداشت‬ ‫وجود‬ ‫اندراکسپوزی‬ ‫یا‬ ‫اوراکسپوز‬ ‫ناحیه‬ ‫هیچ‬ ‫اول‬ ‫عکس‬ ‫در‬HDR‫می‬ ‫نشان‬ ‫بخوبی‬ ،‫دوم‬‫چ‬ ‫که‬ ‫دهد‬‫این‬ ‫گونه‬‫می‬ ‫تکنیک‬‫بی‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫تواند‬‫کند‬ ‫زنده‬ ‫را‬ ‫روح‬.‫دوم‬ ‫عکس‬ .‫ببینید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫عکسهای‬HDR‫جزئیات‬ ‫فقط‬ ‫ندارد‬ ‫چندانی‬ ‫تفاوت‬ ‫روشنایی‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫اول‬ ‫عکس‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫اما‬ ‫است‬‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫تاثیر‬ ‫عکس‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫بهتر‬ ‫عکس‬:
 22. 22. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com۳-‫از‬ ‫استفاده‬ ‫گاهی‬HDR‫خواهد‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫عمق‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬‫المانهای‬ ‫جزو‬ ،‫جزئیات‬ ‫تشدید‬ ‫بعلت‬ ‫را‬ ‫نواحی‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫شد‬‫می‬ ‫بیشتر‬ ‫کادر‬ ‫در‬ ‫چشم‬ ‫حرکت‬ ،‫وسیله‬ ‫بدین‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫خواهد‬ ‫قرار‬ ‫کادر‬‫زیر‬ ‫عکس‬ ‫کرد.به‬ ‫خواهد‬ ‫بیننده‬ ‫در‬ ‫بهتری‬ ‫حس‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫شود‬‫کنید‬ ‫دقت‬.
 23. 23. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com
 24. 24. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫به‬ ‫دوم‬ ‫عکس‬ ‫اما‬ ‫ندارند‬ ‫چندانی‬ ‫تفاوت‬ ،‫تاریک‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫مناطق‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬ ‫فوق‬ ‫عکس‬ ‫دو‬‫است‬ ‫بیشتری‬ ‫عمق‬ ‫دارای‬ ‫وضوح‬.۲-‫دیگر‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬HDR‫عکس‬ ‫گاهی‬ .‫است‬ ‫جالب‬ ‫نیز‬‫آن‬ ‫کردن‬ ‫حذف‬ ‫فکر‬ ‫به‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫ندارند‬ ‫مثبتی‬ ‫نکته‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫که‬ ‫دارید‬ ‫هایی‬‫ها‬‫می‬ ‫گاهی‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫هستید‬‫روش‬ ‫با‬ ‫توانید‬HDR‫بخش‬ ‫در‬ ‫که‬ ( ‫کاذب‬‫کرد‬ ‫خواهم‬ ‫صحبت‬ ‫موردش‬ ‫در‬ ‫بعدی‬ ‫های‬)‫انجام‬ ‫آزمونی‬‫دهید‬.‫چشم‬ ‫عکس‬ ‫کردن‬ ‫حذف‬ ‫از‬ ،‫تکنیک‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫بسا‬ ‫چه‬‫کنید‬ ‫پوشی‬!‫مورد‬ ‫در‬ ‫اشتباه‬ ‫شایعات‬ ‫و‬ ‫تصورات‬HDR‫تازه‬ ‫بین‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اشتباهی‬ ‫شایعات‬ ‫و‬ ‫تصورات‬ ‫جزو‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫اشاره‬ ‫مواردی‬ ‫به‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬‫تجربه‬ ‫با‬ ‫عکاسان‬ ‫گاه‬ ‫و‬ ‫واردان‬‫د‬ ‫نامناسبی‬ ‫تأثیر‬ ‫اشتباه‬ ‫تصورات‬ ‫این‬ .‫دارد‬ ‫رواج‬‫آن‬ ‫برخورد‬ ‫ر‬‫پدیده‬ ‫با‬ ‫ها‬HDR‫می‬ ‫عاشقش‬ ‫زیادی‬ ‫یا‬ :‫داشت‬ ‫خواهد‬‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫متنفر‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫طبیعی‬ ‫غیر‬ ‫طور‬‫گردند‬:‫عکس‬ : ‫اول‬ ‫اشتباه‬ ‫تصور‬‫های‬HDR‫هستند‬ ‫مصنوعی‬ ‫و‬ ‫طبیعی‬ ‫غیر‬ ‫همیشه‬:‫این‬ ً‫ا‬‫ابد‬ ‫و‬ ً‫ال‬‫اص‬ .‫خیر‬‫در‬ ‫رویکرد‬ ‫دو‬ ً‫ا‬‫اساس‬ .‫نیست‬ ‫گونه‬‫عکس‬HDR‫رئا‬ ‫رویکرد‬ ‫یکی‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬‫غیر‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ( ‫سورئال‬ ‫دیگری‬ ‫و‬ ‫ل‬‫یعنی‬ .)‫واقعی‬‫عکس‬HDR‫می‬‫آن‬ .‫باشد‬ ‫واقعی‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫شبیه‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫تواند‬‫متوجه‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫کسی‬ ‫که‬ ‫قدر‬HDR‫در‬ ‫و‬ ‫نگردد‬ ‫بودنش‬‫مزایای‬ ‫حال‬ ‫عین‬HDR‫باشد‬ ‫داشته‬ ) ‫جزئیات‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫کنتراست‬ ‫و‬ ‫روشنایی‬ ‫مناسب‬ ‫گسترش‬ ‫مانند‬ ( ‫را‬.
 25. 25. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫م‬ ‫تصمیم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫هنرمند‬ ‫این‬‫ی‬‫بخش‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫مناسب‬ ‫عکسی‬ ‫نوع‬ ‫چه‬ ،‫دارد‬ ‫که‬ ‫هدفی‬ ‫و‬ ‫منظور‬ ‫برای‬ ‫گیرد‬‫کامل‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫بعدی‬ ‫های‬‫می‬ ‫چگونه‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫خواهیم‬ ‫توضیح‬‫عکس‬ ‫نوع‬ ‫کننده‬ ‫تعیین‬ ‫خودتان‬ ‫توانید‬HDR‫عکس‬ ‫طرفدار‬ ‫اگر‬ .‫باشید‬،‫هستید‬ ‫واقعی‬ ‫های‬HDR‫کرد‬ ‫نخواهد‬ ‫ناامید‬ ‫را‬ ‫شما‬.‫عکس‬ ‫تهیه‬ ‫برای‬ : ‫دوم‬ ‫اشتباه‬ ‫تصور‬‫های‬HDR‫سه‬ ‫و‬ ‫گران‬ ‫دوربین‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫همواره‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫پایه‬:
 26. 26. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫همان‬ .‫خیر‬‫می‬ ،‫شد‬ ‫گفته‬ ‫عکاسی‬ ‫روش‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گونه‬‫دوربین‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫ویژگی‬ ‫فاقد‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫براکتینگ‬‫عکس‬ ‫نیز‬ ‫هستند‬HDR‫دقیق‬ ‫حتی‬ ‫گاه‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫هم‬ ‫براکتینگ‬ ‫از‬ ‫تر‬.‫استفا‬ ‫اگر‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫نیز‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫مورد‬ ‫در‬،‫نبود‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نداشتید‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫که‬ ‫بودید‬ ‫جایی‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ،‫شود‬ ‫ده‬‫می‬‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫توانید‬‫براکتینگ‬‫و‬‫پی‬ ‫در‬ ‫پی‬ ‫عکاسی‬‫عکس‬ ‫تهیه‬ ‫به‬ ،‫باال‬ ‫سرعت‬ ‫با‬HDR‫کنید‬ ‫اقدام‬.‫می‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫دست‬ ‫احتمالی‬ ‫حرکت‬ ‫مقدار‬ ‫آن‬‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫کرد‬ ‫اصالح‬ ،‫پردازش‬ ‫مرحله‬ ‫در‬ ‫توان‬‫نرم‬‫افزارهای‬HDR‫امکانی‬ ‫به‬ ‫مجهز‬‫می‬ ‫تطابق‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫متعدد‬ ‫کادرهای‬ ‫که‬ ‫هستند‬‫دهند‬.‫اطراف‬ ‫پیکسلهای‬ ‫از‬ ‫کمی‬ ‫مقدار‬ ‫رفتن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫با‬ ‫البته‬ ‫تطابق‬ ‫این‬‫است‬ ‫بهتر‬ ‫کنید‬ ‫عکاسی‬ ‫تر‬ ‫واید‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬.‫ر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫بدون‬ ‫براکتینگ‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫نکته‬‫وشن‬‫می‬ ‫گرفته‬ ‫پایین‬ ‫خیلی‬ ‫شاتر‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ً‫ال‬‫معمو‬ ‫عکس‬ ‫ترین‬‫که‬ .‫شود‬‫عکس‬ ‫تهیه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫بالفاصله‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫عکس‬ ‫شدن‬ ‫محو‬ ‫و‬ ‫دست‬ ‫زیاد‬ ‫حرکت‬ ‫امکان‬ ‫آن‬ ‫در‬‫بدقت‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫ترین‬ ‫روشن‬ ،‫ها‬‫مجموع‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫ببرید‬ ‫باالتر‬ ‫را‬ ‫ایزو‬ ً‫ا‬‫سریع‬ ،‫دارد‬ ‫مشکلی‬ ‫اگر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫بررسی‬ ‫شدگی‬ ‫محو‬ ‫لحاظ‬ ‫از‬‫کم‬ ‫سرعت‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫دیگر‬ ‫عکس‬ ‫ه‬‫هیچ‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫دیگر‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫شدن‬ ‫محو‬ ‫که‬ ‫چرا‬ .‫نشود‬ ‫عکس‬ ‫شدن‬ ‫محو‬ ‫باعث‬ ‫شاتر‬‫نمی‬ ‫کاری‬‫کرد‬ ‫توان‬.‫صحنه‬ ‫سوم:در‬ ‫اشتباه‬ ‫تصور‬‫نمی‬ ،‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫متحرک‬ ‫اجسام‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫عکس‬ ‫توان‬HDR‫گرفت‬.‫تهیه‬ ‫کار‬ ،‫کادر‬ ‫در‬ ‫متحرک‬ ‫اجسام‬ ‫وجود‬ ، ‫خوب‬HDR‫می‬ ‫مشکل‬ ‫را‬‫ام‬ ‫کند‬‫نمی‬ ‫ممکن‬ ‫غیر‬ ‫ا‬‫قسمتهای‬ ‫در‬ ،‫کار‬ ‫روش‬ ‫مورد‬ ‫در‬ .‫نماید‬‫داد‬ ‫خواهم‬ ‫توضیح‬ ‫بعدی‬.‫می‬ ‫جایی‬ ‫هر‬ : ‫چهارم‬ ‫اشتباه‬ ‫تصور‬‫توان‬HDR‫گرفت‬:‫می‬ ‫نه‬ ‫که‬ ‫شد‬ ‫صحبت‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫جایی‬ ‫هر‬ ‫توان‬HDR‫مناسب‬ ‫صحنه‬ ‫ذات‬ ‫(چون‬ ‫گرفت‬HDR‫هر‬ ‫باید‬ ‫نه‬ ‫و‬ )‫نیست‬‫جایی‬HDR‫صح‬ ‫آن‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫که‬ ‫(چرا‬ ‫گرفت‬‫بدون‬ ‫نه‬HDR‫دارد‬ ‫ارزش‬)‫عکس‬ ‫تهیه‬ ً‫ال‬‫اصو‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫کنم‬ ‫اشاره‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫اینجا‬ ‫که‬ ‫دیگری‬ ‫نکته‬HDR‫زمان‬ ‫فرآیندی‬‫دنبال‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫بخصوص‬ ‫است‬ ‫بر‬‫باشید‬ ‫عالی‬ ‫نتیجه‬.
 27. 27. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫می‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ‫بنابراین‬‫به‬ ‫نیازی‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫تهیه‬ ‫عکسی‬ ،‫عکاسی‬ ‫زمان‬ ‫تکنیکهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫توانید‬HDR‫نداش‬،‫باشد‬ ‫ته‬‫بگیرید‬ ‫بکار‬ ‫را‬ ‫روش‬ ‫آن‬ ً‫ا‬‫حتم‬.‫می‬ ‫اگر‬ ً‫ال‬‫مث‬‫گونه‬ ‫به‬ ‫نور‬ ‫جهت‬ ‫که‬ ‫کنید‬ ‫صبر‬ ‫توانید‬‫قسمتهای‬ ‫بین‬ ‫روشنایی‬ ‫تفاوت‬ ‫که‬ ‫کند‬ ‫تغییر‬ ‫ای‬‫از‬ ً‫ال‬‫مث‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫دهید‬ ‫تغییر‬ ‫را‬ ‫کادرتان‬ ‫و‬ ‫عکاسی‬ ‫جهت‬ ‫خودتان‬ ‫اینکه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫کم‬ ‫مختلف‬fill-flash‫و‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬…‫هم‬ : ‫پنجم‬ ‫اشتباه‬ ‫تصور‬‫شر‬ ‫از‬ ‫مارا‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫دیگری‬ ‫راه‬ ‫یشه‬HDR‫دهد‬ ‫نجات‬!‫می‬ ‫همواره‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫عقیده‬ ‫برخی‬ ً‫ال‬‫مث‬ .‫است‬ ‫قبل‬ ‫تصور‬ ‫معکوس‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫تصور‬ ‫این‬‫بجای‬ ‫شود‬HDR‫از‬‫فیلترهای‬Gradual ND‫کرد‬ ‫استفاده‬.‫همان‬‫یا‬ ( ‫شیشه‬ ‫قطعه‬ ‫یک‬ .‫دارند‬ ‫ای‬ ‫ساده‬ ‫ساختمان‬ ‫فیلترها‬ ‫این‬ ‫اساسا‬ ‫بدانید‬ ‫شاید‬ ‫که‬ ‫طور‬‫باعث‬ ‫و‬ ‫اند‬ ‫تیره‬ ‫قسمتی‬ ‫در‬ ‫که‬ )‫رزین‬‫می‬ ‫عبوری‬ ‫نور‬ ‫کاهش‬‫شوند‬.‫میزان‬ ‫حسب‬ ‫بر‬STOP‫مثال‬ : ‫دارند‬ ‫مختلفی‬ ‫انواع‬ ،‫نور‬ ‫کاهش‬GND1‫یا‬GND2‫دو‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫خود‬ ‫تیره‬ ‫قسمت‬ ‫در‬ ‫ترتیب‬ ‫به‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫نور‬ ‫کاهش‬ ‫استاپ‬‫می‬ ،‫هستید‬ ‫روبرو‬ ‫پرنوری‬ ‫آسمان‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫وقتی‬ ‫یعنی‬ .‫کنند‬‫این‬ ‫تیره‬ ‫قسمت‬ ‫توانید‬‫قرار‬ ‫باال‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫فیلتر‬‫گردد‬ ‫سنسور‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫شده‬ ‫ثبت‬ ‫نور‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫تا‬ ‫دهید‬.‫دسته‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫نیز‬ ‫روشن‬ ‫قسمت‬ ‫به‬ ‫تیره‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫تغییر‬ ‫شدت‬ ‫حسب‬ ‫بر‬ ‫فیلترها‬ ‫این‬soft‫و‬hard‫میشوند‬ ‫تقسیم‬.‫یک‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ناگهانی‬ ‫نیز‬ ‫شما‬ ‫روشنایی‬ ‫تغییر‬ ‫که‬ ‫مواردی‬ ‫در‬ ‫بجز‬ ،‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫کاربرد‬ ‫سافت‬ ‫معموال‬‫آسمان‬ ‫(مثل‬ ‫باشد‬ ‫مستقیم‬ ‫خط‬‫انواع‬ ‫که‬ )‫دریا‬ ‫افق‬ ‫خط‬ ‫باالی‬hard‫هستند‬ ‫مناسبتر‬.
 28. 28. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫طریق‬ ‫از‬ ‫فیلترها‬ ‫این‬holder‫معروف‬ ‫هولدرهای‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫وصل‬ ‫لنز‬ ‫به‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫و‬Cokin،‫هستند‬ ‫موجود‬ ‫هم‬ ‫ایران‬ ‫در‬ ‫که‬‫می‬ ‫فیلترها‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫مرغوب‬‫شوند‬ ‫استفاده‬ ‫توانند‬.‫ب‬ ‫مرغوب‬ ‫اهمیت‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫میزان‬ ‫روی‬ ‫تنها‬ ‫خوب‬ ‫فیلترهای‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫توجه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ،)‫فیلترها‬ ‫سایر‬ ‫(مانند‬ ‫فیلترها‬ ‫این‬ ‫اپتیکال‬ ‫ودن‬‫می‬ ‫تاثیر‬ ‫نور‬‫کاربرد‬ ‫دیجیتال‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫البته‬ ‫که‬ ‫دارند‬ ‫وجود‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫رنگی‬ ‫خاص‬ ‫فیلترهای‬ ‫چند‬ ‫هر‬ .‫رنگ‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫گذارند‬‫ندارند‬ ‫چندانی‬.‫فیلترهای‬Singh-ray،Cokin‫و‬Lee‫هستند‬ ‫مرغوبتر‬.‫فیلتر‬ ‫یک‬ ‫فقط‬ ‫اگر‬GND‫می‬‫نوع‬ ‫ترجیحا‬ ‫بخرید‬ ‫خواهید‬soft‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫کاربرد‬ ‫که‬ ‫بخرید‬ ‫استاپ‬ ‫دو‬.‫نورسنجی‬ ‫با‬ ‫فیلتر‬ ‫بدون‬ ‫ابتدا‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫فیلترها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫اصولی‬ ‫راه‬center-weighted‫سرعت‬ ‫منظره‬ ‫تیره‬ ‫قسمت‬ ‫از‬‫حسب‬ ‫(بر‬ ‫بیاریم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫شاتر‬f‫سرعت‬ ‫و‬ ‫کنیم‬ ‫نورسنجی‬ ‫را‬ ‫آسمان‬ ‫روشن‬ ‫قسمت‬ ‫روش‬ ‫همین‬ ‫با‬ ‫سپس‬ ‫و‬ )‫نیاز‬ ‫مورد‬‫آوریم‬ ‫دست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شاتر‬.‫است‬ ‫مناسب‬ ‫منظره‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫فیلتری‬ ‫چه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫خواهد‬ ‫مشخص‬ ،‫استاپ‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫دو‬ ‫مثال‬ ‫اختالف‬ ‫میزان‬ ‫این‬.‫می‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫فیلتر‬‫می‬ ‫تنظیم‬ ‫هولدر‬ ‫در‬ ‫آنرا‬ ‫و‬ ‫بندیم‬‫روشن‬ ‫تغییر‬ ‫محل‬ ‫تا‬ ‫کنیم‬.‫شود‬ ‫فیلتر‬ ‫در‬ ‫مربوطه‬ ‫قسمت‬ ‫مطابق‬ ‫آن‬ ‫منظره‬ ‫ایی‬‫میگیریم‬ ‫عکس‬ ،‫داریم‬ ‫منظره‬ ‫تیره‬ ‫قسمت‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫نورسنجی‬ ‫همان‬ ‫با‬ ‫حاال‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫چگونه‬ ‫فیلتر‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫کار‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫فهمید‬ ‫خواهیم‬ ‫محاسبه‬ ‫این‬ ‫از‬ ،‫باشد‬ ‫موجود‬ ‫فیلتر‬ ‫یک‬ ‫اگر‬ ‫البته‬.‫با‬ ‫توجه‬ ‫قابل‬ ‫اختالف‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬‫فیلتر‬ ‫از‬ ‫همزمان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫من‬ ،‫فیلتر‬ ‫درجه‬GND‫با‬ ‫فریم‬ ‫چند‬ ‫تهیه‬ ‫و‬Exposurebracketing‫می‬ ‫استفاده‬‫می‬ ‫ادغام‬ ‫را‬ ‫اینها‬ ‫بعدا‬ ‫و‬ ‫کنم‬‫است‬ ‫بخش‬ ‫رضایت‬ ‫نیز‬ ‫کار‬ ‫نتیجه‬ .‫کنم‬.‫نورسنجی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بسته‬ ‫را‬ ‫فیلتر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫تر‬ ‫ساده‬ ‫راه‬evaluative‫با‬ ‫عکس‬ ‫چند‬ ‫هیستوگرام‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬Exposure backeting‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫قبلی‬ ‫روش‬ ‫دقت‬ ‫به‬ ‫البته‬ ‫که‬ .‫کنیم‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫نمونه‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫بگیریم‬.‫می‬ ‫همواره‬ ‫آیا‬ ،‫خوب‬‫بجای‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫توان‬HDR‫کرد‬ ‫استفاده‬:
 29. 29. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫چون‬ ‫خیر‬:‫ببینید‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫عکس‬ .‫نیست‬ ‫منظم‬ ‫و‬ ‫خطی‬ ‫شما‬ ‫کادر‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫تاریک‬ ‫قسمتهای‬ ‫بین‬ ‫مرز‬ ‫موارد‬ ‫ی‬ ‫بسیار‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫او‬:‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫فیلترها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬.‫نمی‬ ‫فیلترها‬ ‫این‬ ً‫ا‬‫ثانی‬‫کامل‬ ‫تأثیرات‬ ‫توانند‬HDR‫که‬ ‫جزییاتی‬ ‫افزایش‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ماست‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫که‬ ‫خاصی‬ ‫کنتراست‬ ‫یعنی‬ .‫کنند‬ ‫اعمال‬ ‫را‬‫عکس‬ ‫در‬ ‫عمق‬ ‫ایجاد‬ ‫حس‬ ‫آن‬ ‫یا‬ ‫و‬ .‫هستیم‬ ‫دنبالش‬‫این‬ .‫ندارند‬ ‫روشنایی‬ ‫تفاوت‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫ها‬‫از‬ ‫تنها‬ ‫همگی‬HDR‫آید‬ ‫برمی‬.‫فرآیند‬ : ‫ششم‬ ‫اشتباه‬ ‫تصور‬HDR‫می‬ ‫عکس‬ ‫چند‬ :‫است‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫خودکار‬‫نرم‬ ‫خورد‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫گیرید‬‫می‬ ‫افزار‬‫و‬ ‫دهید‬‫عکس‬ ‫طرف‬ ‫آن‬ ‫از‬HDR‫گیرید‬ ‫می‬ ‫تحویل‬.ً‫ا‬‫ابد‬ ‫و‬ ً‫ال‬‫اص‬ !‫خیر‬
 30. 30. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫می‬ ‫البته‬‫عکس‬ ‫نیز‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫شود‬HDR‫نتیجه‬ ‫اما‬ ‫گرفت‬‫عکس‬ ‫از‬ ‫عظیمی‬ ‫خیل‬ ‫مشابه‬ ‫اش‬‫های‬‫می‬ ‫ی‬‫وب‬ ‫کنار‬ ‫و‬ ‫گوشه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردد‬‫می‬‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫تنفر‬ ،‫لذت‬ ‫بجای‬ ‫دیدنشان‬ ‫که‬ ‫بینید‬‫کند‬.‫به‬ ‫نسبت‬ ‫عکاسان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫گیری‬ ‫جبهه‬ ‫دالیل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫شاید‬HDR‫عکس‬ ‫همین‬ ‫دیدن‬ ،‫باشد‬ ‫بد‬ ‫های‬.‫کنم‬ ‫ثابت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دوره‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫هدف‬ ‫اما‬HDR‫می‬‫ب‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گردد‬ ‫هنری‬ ‫اثر‬ ‫یک‬ ‫تولید‬ ‫باعث‬ ‫تواند‬‫شوق‬ ‫و‬ ‫لذت‬ ‫باعث‬ ‫یننده‬‫حس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫پروسس‬ ‫دقت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بگیرید‬ ‫عکس‬ ‫بدقت‬ ‫باید‬ ‫هنرمند‬ ‫شمای‬ ‫یعنی‬ .‫بود‬ ‫نخواهد‬ ‫سریع‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫شود‬‫کنید‬ ‫تزریق‬ ،‫اثر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬.‫فتومتیکس‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬(Photomatix)‫می‬ ‫اغراق‬ ‫بدون‬‫بهترین‬ ‫و‬ ‫مهمترین‬ ‫که‬ ‫گفت‬ ‫توان‬‫نرم‬‫افزار‬Tonemapping‫و‬‫پروسس‬HDR،‫نرم‬‫افزار‬Photomatix‫است‬.‫مهم‬ ‫من‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫اما‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مورد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫زیادی‬ ‫دالیل‬ ‫چند‬ ‫هر‬‫نرم‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫هنرمند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫دلیل‬ ‫ترین‬‫هر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫آزاد‬ ‫افزار‬‫ایده‬‫نرم‬ ‫بسیاری‬ ‫مانند‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .‫برساند‬ ‫عمل‬ ‫مرحله‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫که‬ ‫ای‬‫محدودیت‬ ،‫دیگر‬ ‫افزارهای‬‫نمی‬ ‫ایجاد‬‫کند‬.
 31. 31. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫بحث‬ ‫در‬ ‫اگر‬ ‫بنابراین‬HDR‫نرم‬ ‫این‬ ‫باید‬ ،‫هستید‬ ‫جدی‬‫حرفه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫افزار‬‫که‬ ‫است‬ ‫کاری‬ ‫این‬ ‫و‬ .‫بگیرید‬ ‫یاد‬ )‫سطحی‬ ‫نه‬ ‫(و‬ ‫ای‬‫می‬‫دهیم‬ ‫انجام‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خواهیم‬.‫برای‬ ‫کار‬ ‫مراحل‬Tone mapping‫در‬Photomatix‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬:‫عکس‬ ‫انتقال‬‫الزم‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫پر‬‫وسس‬‫به‬ ‫مربوط‬ ‫های‬Tone mapping‫الزم‬ ‫تنظیمات‬ ‫و‬ ‫فتومتیکس‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫عکس‬ ‫انتقال‬‫از‬ ‫اگر‬‫الیت‬‫روم‬‫نمی‬ ‫استفاده‬‫عکس‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ،‫کنید‬‫نرم‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫ها‬‫قسمت‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫افزار‬workflow options‫دکمه‬GenerateHDR‫صفحه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫بزنید‬ ‫را‬‫می‬ ‫باز‬ ‫که‬ ‫ای‬‫عکس‬ ،‫شود‬‫ت‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬‫ولید‬HDR‫گرفته‬‫کنید‬ ‫وارد‬ ،‫اید‬.
 32. 32. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫نکته‬:‫می‬‫هم‬ ‫توانید‬‫عکس‬‫های‬RAW‫از‬ ‫که‬ ‫هایی‬ ‫عکس‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫وارد‬ ً‫ا‬‫مستقیم‬ ‫را‬RAW‫کرده‬ ‫تبدیل‬ ً‫ال‬‫قب‬‫عکس‬ ً‫ال‬‫اص‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫اید‬‫غیر‬RAW‫دوربین‬‫را‬.‫عکاسی‬ ‫مزیت‬RAW‫در‬HDR‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬( ‫باال‬ ‫بیت‬ ‫عمق‬ ‫با‬ ‫فایلهایی‬ ‫با‬ ‫توان‬4۶‫وس‬ ‫رنگی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ )‫بیت‬‫یع‬AdobeRGB‫کرد‬ ‫کار‬.‫می‬ ‫ظاهر‬ ‫زیر‬ ‫صفحه‬ ،‫تایید‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫محض‬ ‫به‬‫شود‬:
 33. 33. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫به‬ ‫مربوط‬ ‫مورد‬ ‫اولین‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫صفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫تنظیمات‬‫عکس‬ ‫انطباق‬‫ها‬- Align Source Images‫سه‬ ‫با‬ ‫اگر‬ .‫است‬‫نرم‬ ،‫قسمت‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬ ‫با‬ ،‫اید‬ ‫نگرفته‬ ‫عکس‬ ‫پایه‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫افزار‬‫عکس‬ ‫که‬ ‫کند‬‫یکد‬ ‫رابر‬ ‫ها‬‫کند‬ ‫منطبق‬ ‫یگر‬.‫اول‬ ‫گزینه‬‫به‬ ‫مربوط‬‫جابجایی‬‫چرخش‬ ،‫آن‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫دوم‬ ‫گزینه‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫عکس‬ ‫عمودی‬ ‫و‬ ‫افقی‬ ‫های‬‫می‬ ‫تصحیح‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫های‬‫دوم‬ ‫روش‬ ً‫ا‬‫مشخص‬ ‫که‬ ‫کند‬‫دقیق‬‫وقت‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫مطمئن‬ ،‫تر‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫تر‬ ‫گیر‬.‫کرده‬ ‫استفاده‬ ‫پایه‬ ‫سه‬ ‫از‬ ‫اگر‬‫بزنید‬ ‫عالمت‬ ‫را‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫اید‬.‫قسمت‬‫بعدی‬Reduce Chromatic aberration‫عکس‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ .‫است‬‫های‬HDR‫رنگی‬ ‫اعوجاج‬ ‫مشکل‬ ‫تشدید‬‫حرفه‬ ‫اصالح‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ‫اعوجاج‬ ‫با‬ ‫آشنایی‬ ‫برای‬ ( ‫است‬‫به‬ ‫آن‬ ‫ای‬‫درس‬ ‫این‬‫می‬ ‫فتوماتیکس‬ ‫در‬ )‫کنید‬ ‫مراجعه‬‫با‬ ‫توانید‬‫گزینه‬ ‫این‬ ‫انتخاب‬‫می‬ ً‫ا‬‫بعد‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫باقیمانده‬ .‫بگیرید‬ ‫را‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫جلو‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬‫کرد‬ ‫اصالح‬ ‫توان‬.‫در‬Reduce noise‫امکان‬‫نویز‬ ‫کاهش‬‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫نویز‬ .‫دارد‬ ‫وجود‬HDR‫که‬ ‫شود‬ ‫زیاد‬ ‫آنقدر‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫است‬‫را‬ ‫آن‬ ‫جلو‬ ‫زیادی‬ ‫حد‬ ‫تا‬ ‫کنترل‬ ‫این‬ .‫کند‬ ‫استفاده‬ ‫بی‬ ‫را‬ ‫عکس‬‫گیرد‬ ‫می‬.‫قسمت‬ ‫در‬Attempt to reduce ghosting artifact‫نرم‬‫می‬ ‫سعی‬ ‫افزار‬‫عکس‬ ‫مشکالت‬ ‫از‬ ‫دیگر‬ ‫یکی‬ ‫کند‬‫های‬HDR‫را‬‫موضوع‬ ‫هم‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫حل‬‫اجسام‬ ‫حرکت‬‫انسان‬ ‫حرکت‬ ،‫درختان‬ ‫برگ‬ ‫حرکت‬ .‫است‬‫و‬ ‫ها‬…‫که‬‫باعث‬‫محو‬‫شدگی‬‫در‬‫عکس‬‫نهایی‬HDR‫شوند‬ ‫می‬.‫حرکته‬ ‫برای‬ ‫اولی‬ ‫دارد‬ ‫مجزا‬ ‫قسمت‬ ‫دو‬‫مانند‬ ‫فریم‬ ‫در‬ ‫بزرگ‬ ‫جسم‬ ‫یک‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫دومی‬ ‫و‬ ‫برگهاست‬ ‫حرکت‬ ‫مانند‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫ای‬‫خودرو‬ ‫یا‬ ‫انسان‬ ‫حرکت‬.‫عکس‬ ‫در‬ ‫متحرک‬ ‫اجسام‬ ‫مشکل‬ ‫رفع‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫های‬HDR‫کرد‬ ‫خواهیم‬ ‫صحبت‬ ‫مفصال‬.‫بعدی‬ ‫گزینه‬ ‫سه‬Take tone curve...‫غیر‬ ‫فایلهای‬ ‫مخصوص‬ ‫فقط‬RAW‫او‬ ‫گزینه‬ ‫همان‬ ‫همواره‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫است‬‫انتخاب‬ ‫لش‬‫شود‬.‫فایلهای‬ ‫مخصوص‬ ‫فقط‬ ‫بعد‬ ‫قسمت‬RAW‫می‬ ‫آنجا‬ ‫در‬ .‫است‬‫نسبت‬ ‫را‬ ‫رنگی‬ ‫فضای‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫باالنس‬ ‫وایت‬ ‫توانید‬‫رنگ‬ ‫فضای‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ .‫دهید‬adobeRGB‫است‬ ‫بیشتری‬ ‫وسعت‬ ‫دارای‬ ‫چون‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬.
 34. 34. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫الیت‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫اما‬‫است‬ ‫فتومتیکس‬ ‫با‬ ‫فایلها‬ ‫انتقال‬ ‫برای‬ ‫روم‬‫می‬ ‫فاده‬‫مسیر‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫را‬ ‫عکسها‬ ‫ابتدا‬ ،‫کنید‬file>plugin extras> Export to photomatix pro‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ظاهر‬ ‫زیر‬ ‫صفحه‬:‫صفحه‬ ‫مشابه‬ ‫نمایی‬ ‫که‬‫مهم‬ ‫ولی‬ ‫کوچک‬ ‫تفاوت‬ ‫چند‬ ‫با‬ ‫کردیم‬ ‫صحبت‬ ‫موردش‬ ‫در‬ ً‫ال‬‫قب‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫ای‬.‫که‬ ‫کنید‬ ‫دقت‬ ً‫ال‬‫او‬Generate HDR‫شد‬ ‫انتخاب‬‫باشد‬ ‫ه‬.
 35. 35. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫قسمت‬ ً‫ا‬‫ثانی‬handling‫صورت‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫برگردد‬ ‫روم‬ ‫الیت‬ ‫به‬ ً‫ا‬‫مجدد‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫فایل‬ ‫اینکه‬ :‫است‬ ‫فایلی‬ ‫مدیریت‬ ‫به‬ ‫مربوط‬‫یک‬stack‫خروجی‬ ‫فرمت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ . ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫اینجا‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫نام‬ ‫همچنین‬ .‫باشد‬ ‫خود‬ ‫اولیه‬ ‫فایلهای‬ ‫با‬ ‫گروه‬ ‫یا‬‫که‬ ‫است‬ ‫ارجح‬ ‫نیز‬TIFF 4۶bit‫انتخا‬‫پردازش‬ ‫قابل‬ ‫اطالعات‬ ‫وسعت‬ ‫برای‬ ‫کنید‬ ‫ب‬.‫مرحله‬Tone Mapping‫در‬Photomatix‫مرحله‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫واقعیت‬Tone Mapping‫قلب‬HDR‫فرآیند‬ ‫همین‬ ‫را‬ ‫نهایی‬ ‫نتیجه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫تأثیر‬ ‫بیشترین‬ ً‫ال‬‫عم‬ ‫و‬ ‫است‬Tone Mapping‫داشت‬ ‫خواهد‬.‫فراو‬ ‫کنترلهای‬ .‫نیست‬ ‫نیز‬ ‫ساده‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ،‫دیگر‬ ‫سوی‬ ‫از‬‫دارند‬ ‫همپوشانی‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫تاثیرشان‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫انی‬.‫وادی‬ ‫وارد‬ ‫که‬ ‫افرادی‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ،‫علت‬ ‫همین‬ ‫به‬HDR‫می‬‫کنترل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫زورآزمایی‬ ‫چندباز‬ ‫از‬ ‫پس‬ ،‫شوند‬‫نتیجه‬ ‫حصول‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫ها‬‫عطای‬ ،‫موردنظرشان‬HDR‫می‬ ‫لقایش‬ ‫به‬ ‫را‬‫بخشند‬.‫می‬ ‫سعی‬ ،‫هستند‬ ‫تر‬ ‫مصمم‬ ‫که‬ ‫برخی‬‫کنند‬HDR‫ر‬‫مشکل‬ ‫اما‬ ‫بسازند‬ ،‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫زحمتی‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫ا‬‫هیچ‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫شان‬‫روند‬ ‫بر‬ ‫کنترلی‬Tone Mapping‫ندارند‬.‫آن‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫ها‬ ‫ابزار‬ ‫این‬ ‫گویی‬،‫بار‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ .‫هستند‬ ‫مسلط‬ ‫ها‬‫نتیجه‬‫می‬ ‫دیگر‬ ‫دفعات‬ ‫با‬ ‫متفاوت‬ ‫ای‬‫گیرند‬.‫را‬ ‫مشکالت‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫داریم‬ ‫تصمیم‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬‫باشید‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫پس‬ .‫کنیم‬ ‫آسان‬ ‫برایتان‬....‫پیش‬ ‫یکی‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ‫برایتان‬ ‫صفحه‬ ‫دو‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫نمایش‬.‫کنترلها‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫اندازه‬ ‫توانید‬‫کنترل‬ ‫قسمت‬ ‫در‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اصلی‬ ‫قسمت‬ ‫دو‬ ‫صفحه‬ ‫باالی‬ ‫همان‬ ‫در‬ ‫ها‬:
 36. 36. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.comTone Compressor‫تولید‬ ‫نوعی‬HDR‫ب‬ ‫است‬‫محدود‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫امکانات‬ ‫ا‬.‫نمی‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫آن‬ ‫یا‬ ‫واقعی‬ ‫خیلی‬ ‫تصاویر‬ ‫توان‬‫کنیم‬ ‫تولید‬ ‫قسمت‬ ‫آن‬ ‫از‬ ،‫است‬ ‫نظرمان‬ ‫مد‬ ‫که‬ ‫طور‬.‫قسمت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫توضیحات‬ ‫تمام‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫نخواهیم‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫کاری‬ ً‫ال‬‫ک‬ ‫پس‬Detail Enhancer‫بود‬ ‫خواهد‬.
 37. 37. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫کنترل‬‫های‬۴‫اولیه‬ ‫گانه‬:‫کنترل‬Strength :‫کنت‬ ‫این‬‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬ ‫رل‬.‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫کنتراست‬ ‫که‬ ‫چرا‬‫کند‬.‫کلی‬ ‫کنتراست‬ ‫هم‬(‫تاریک‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫قسمتهای‬ ‫بین‬ ‫روشنایی‬ ‫اختالف‬)‫موضعی‬ ‫کنتراست‬ ‫هم‬ ‫و‬(‫در‬ ‫هم‬ ‫کنار‬ ‫قسمت‬ ‫دو‬ ‫بین‬ ‫روشنایی‬ ‫اختالف‬‫عکس‬)‫طبیعی‬ ‫عکس‬ ،‫است‬ ‫بیشتر‬ ‫عکس‬ ‫کنتراست‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬‫می‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫تر‬‫مم‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫رسد‬‫نویز‬ ‫است‬ ‫کن‬‫شود‬ ‫بیشتر‬ ‫هم‬ ‫عکس‬.‫عکس‬ ‫دنبال‬ ‫اگر‬ ً‫ال‬‫ک‬‫طبیعی‬ ‫های‬‫را‬ ‫آن‬ ‫مقدار‬ ‫هستید‬ ‫تر‬۷۰‫تا‬4۱۱‫دهید‬ ‫قرار‬.‫کنترل‬Color Saturation :‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫رنگ‬ ‫کلی‬ ‫اشباع‬ ‫تنظیم‬‫دهد‬.‫می‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫مهمی‬ ‫کنترل‬‫مانع‬ ‫توانید‬‫عکس‬ ‫تولید‬‫های‬HDR‫ناخوشای‬ ‫بیننده‬ ‫برای‬ ‫که‬ ‫شوید‬ ‫اشباع‬ ‫خیلی‬‫است‬ ‫ند‬.‫کنترل‬Luminosity :‫می‬ ‫تعیین‬ ‫را‬ ‫روشنایی‬ ‫محدوده‬ ‫فشردگی‬ ‫میزان‬ ‫کنترل‬ ‫این‬‫کند‬.‫جزئیات‬ ،‫باشد‬ ‫بیشتر‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬‫گردد‬ ‫می‬ ‫کمتر‬ ‫کلی‬ ‫کنتراست‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫تاریک‬ ‫مناطق‬.‫طبیعی‬ ‫عکس‬ ،‫باشد‬ ‫کمتر‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬‫می‬ ‫بنظر‬ ‫تر‬‫رسد‬.‫کنترل‬ ‫این‬ ‫با‬‫در‬‫می‬ ‫واقع‬‫عک‬ ‫کلی‬ ‫روشنایی‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫تعیین‬ ‫توان‬‫گردد‬ ‫تقسیم‬ ‫روشن‬ ‫و‬ ‫تاریک‬ ‫مناطق‬ ‫بین‬ ‫چگونه‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫چگونه‬ ‫س‬.Microcontrast :‫عکس‬ ‫که‬ ‫گفتم‬HDR‫عکسی‬ ً‫ال‬‫اصو‬‫روشن‬ ‫مناطق‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫است‬ ‫کم‬ ‫کنتراستش‬ ‫که‬ ‫است‬‫را‬ ‫آن‬‫کم‬‫کرده‬ ‫تر‬ ‫نور‬‫روشن‬ ‫را‬ ‫تاریکش‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫ایم‬‫تر‬.‫عکس‬‫بنظر‬ ‫طبیعی‬ ‫غیر‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫هستند‬ ‫ناخوشایند‬ ‫هم‬ ،‫کنتراست‬ ‫کم‬ ‫های‬‫می‬‫ر‬‫سند‬.‫می‬ ‫مشکل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬‫توان‬‫کنتراست‬ ‫دیگر‬ ‫نوعی‬‫روند‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫نمود‬ ‫اعمال‬ ‫عکس‬ ‫به‬HDR‫عکس‬ ‫به‬ ‫بتواند‬ )‫نکند‬ ‫تاریک‬ ً‫ال‬‫کام‬ ‫را‬ ‫تاریک‬ ‫مناطق‬ ‫و‬ ‫نگردد‬ ‫روشن‬ ‫مناطق‬ ‫اوراکسپوز‬ ‫باعث‬ ‫(یعنی‬ .‫باشد‬ ‫نداشته‬ ‫تداخلی‬‫دل‬ ‫نمای‬‫در‬ ‫میکروکنتراست‬ .‫بدهد‬ ‫پذیری‬‫ایجاد‬ ‫واقع‬‫مناطق‬ ‫بین‬ ‫روشنایی‬ ‫تفاوت‬ ‫ایجاد‬ ‫یعنی‬ .‫است‬ ‫موضعی‬ ‫کنتراست‬‫ناحیه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ .‫عکس‬ ‫در‬ ‫یکدیگر‬ ‫مجاور‬‫کنتراست‬ ‫دارای‬ ،‫کنترل‬ ‫این‬ ‫اثر‬ ‫در‬ ،‫باشند‬ ‫روشنایی‬ ‫تفاوت‬ ‫دارای‬ ‫که‬ ‫مجاوری‬‫عکس‬ ‫تولید‬ ‫مهم‬ ‫ارکان‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫مساله‬ ‫این‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫بیشتری‬‫های‬HDR‫واقع‬‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫گرا‬‫ید‬‫هدف‬ ‫اگر‬ ‫اما‬ .‫گیرد‬ ‫قرار‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫بدقت‬‫عکس‬ ‫ایجاد‬ ‫تان‬‫های‬HDR‫نکنید‬ ‫زیاد‬ ‫را‬ ‫کنترل‬ ‫این‬ ‫مقدار‬ ،‫است‬ ‫سورئال‬.‫قسمت‬Smoothing‫گزینه‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫نمایشی‬ ‫حالت‬ ‫دو‬ ‫قسمت‬ ‫این‬Light mode‫هستند‬ ‫انتخاب‬ ‫قابل‬:
 38. 38. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫کنترل‬ ‫این‬‫شما‬ ‫نهایی‬ ‫رویکرد‬ ‫نوع‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫اهمیت‬ ‫نیز‬ ‫ها‬‫دارند‬:‫عکس‬‫سورئال‬ ‫یا‬ ‫واقعی‬ ‫های‬.‫واقعی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫مختلف‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫بیشتری‬ ‫روشنایی‬ ‫تفاوت‬ ‫دارای‬ ‫عکس‬ ،‫باشد‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫کنترل‬ ‫این‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬‫بنظر‬ ‫تر‬‫می‬‫هاله‬ ‫ایجاد‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫البته‬ ‫و‬ ‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫توزیع‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫یکنواخت‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫روشنایی‬ ،‫بروید‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫چقدر‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫رسد‬‫در‬‫اطرا‬‫دهید‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫کنترل‬ ‫این‬ ‫مقدار‬ ‫باید‬ ‫کردید‬ ‫برخورد‬ ‫ها‬ ‫هاله‬ ‫مشکل‬ ‫با‬ ‫اگر‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬ ‫لبه‬ ‫ف‬.‫قسمت‬Tone Setting‫شوند‬ ‫می‬ ‫داده‬ ‫نمایش‬ ،‫کناری‬ ‫کوچک‬ ‫مثلث‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫کنترل‬ ‫سه‬ ‫دارای‬:‫تولید‬ ‫با‬ ‫شما‬ .‫است‬ ‫تونال‬ ‫تنظیم‬ ‫کنترلها‬ ‫این‬ ‫کار‬HDR‫ساخته‬ ‫نمایش‬ ‫قابل‬ ‫غیر‬ ‫فایل‬ ‫یک‬‫ای‬‫کنید‬ ‫تعیین‬ ‫کنترلها‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫حال‬ ‫د‬‫گردد‬ ‫حاصل‬ ،‫شماست‬ ‫نظر‬ ‫مد‬ ‫که‬ ‫آنچه‬ ‫تا‬ ‫شوند‬ ‫حذف‬ ‫حتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫جابجا‬ ‫صورت‬ ‫چه‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫مقدار‬ ‫چه‬ ‫که‬.،‫هدف‬ ‫بلکه‬ .‫نیست‬ ‫اطالعات‬ ‫نمایش‬ ‫ما‬ ‫هدف‬ .‫شود‬ ‫حفظ‬ ‫بزرگ‬ ‫فایل‬ ‫این‬ ‫اطالعات‬ ‫همه‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫بدانید‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مهمی‬ ‫مساله‬ ‫این‬‫تول‬‫می‬ ‫حذف‬ ‫هایالیت‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫قسمتی‬ ،‫پروسس‬ ‫روند‬ ‫در‬ ‫موارد‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫دلپذیر‬ ‫عکس‬ ‫یک‬ ‫ید‬‫یا‬ ‫و‬ ‫کنیم‬‫می‬ ‫جزئیات‬ ‫فاقد‬ ‫را‬ ‫تاریک‬ ‫قسمتهای‬‫داده‬ ‫تشخیص‬ ‫چون‬ .‫کنیم‬‫این‬ ‫که‬ ‫ایم‬‫عکس‬ ‫به‬ .‫است‬ ‫بهتر‬ ‫عکس‬ ‫برای‬ ‫گونه‬HDR‫هنری‬ ‫ُعد‬‫ب‬ ‫از‬‫تکنیکی‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫بنگرید‬.
 39. 39. Portraits@chmail.ir ‫پــرتــره‬ portrait.mihanblog.com‫کنترلهای‬White Point‫و‬Black point‫کدام‬ ‫از‬ ‫یعنی‬ .‫هستند‬ ‫تیره‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫قسمتهای‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫حذف‬ ‫نقطه‬ ‫تعیین‬ ‫برای‬‫طبیعی‬ ‫و‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫بهتر‬ ‫کنتراست‬ ‫ایجاد‬ ‫هدف‬ ‫چیست؟‬ ‫هدف‬ .‫شوند‬ ‫دیده‬ ‫جزئیات‬ ‫که‬ ‫ندارید‬ ‫نیاز‬ ‫دیگر‬ ‫قسمت‬.‫است‬ ‫عکس‬ ‫شدن‬ ‫تر‬.‫شوند‬ ‫دیده‬ ،‫خورشید‬ ‫یک‬ ‫اطراف‬ ‫مناطق‬ ‫تمام‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ً‫ال‬‫مث‬‫می‬ ،‫برانید‬ ‫راست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پوینت‬ ‫وایت‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اگر‬‫عکس‬ ‫که‬ ‫بینید‬‫می‬ ‫بهتری‬ ‫کنتراست‬ ‫دارای‬‫عکس‬ ‫تا‬ ‫برانید‬ ‫راست‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پوینت‬ ‫بلک‬ ‫باید‬ .‫شوند‬ ‫دیده‬ ‫عکس‬ ‫تیره‬ ‫مناطق‬ ‫همه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫الزم‬ ‫یا‬ .‫شود‬‫تیره‬ ‫کمی‬‫شود‬ ‫بهتر‬ ‫کنتراست‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫تر‬.‫می‬ ‫تشخیص‬ ‫که‬ ‫گاهی‬ :‫مهم‬ ‫نکته‬‫مناطق‬ ‫باید‬ ‫دهید‬‫را‬ ‫کنترلها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫که‬ ‫مجبورید‬ ،‫شود‬ ‫دیده‬ ‫تاریک‬ ‫یا‬ ‫روشن‬ ‫نواحی‬ ‫از‬ ‫زیادی‬‫می‬ ‫کنتراست‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬ ‫خود‬ ‫و‬ .‫برانید‬ ‫چپ‬ ‫سمت‬ ‫به‬‫می‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫شود‬‫جبران‬ ‫که‬ ‫برانید‬ ‫راست‬ ‫سمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫دیگر‬ ‫کنترل‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫همچنین‬ .‫باشند‬ ‫کنتراست‬ ‫کننده‬‫از‬ ‫توانید‬microcontrast‫کنید‬ ‫استفاده‬.‫کنترل‬gamma‫کنترل‬ ‫شبیه‬ ‫کاری‬ ‫نیز‬Luminosity‫دارد‬.‫تأثیرش‬ ‫اما‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫عکس‬ ‫شدن‬ ‫تاریک‬ ‫یا‬ ‫شدن‬ ‫روشن‬ ‫باعث‬ ‫یعنی‬‫می‬ ‫عکس‬ ‫میانی‬ ‫مناطق‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫تأثیرش‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫صورت‬ ‫بدین‬ :‫است‬ ‫متفاوت‬‫کمتر‬ ‫را‬ ‫تاریک‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫خیلی‬ ‫مناطق‬ ‫یعنی‬ .‫گذارد‬‫می‬ ‫قرار‬ ‫تأثیر‬ ‫تحت‬‫دهد‬.‫می‬ ‫حاال‬ ‫پس‬‫مت‬ ‫توانید‬‫مناطق‬ ‫روی‬ ‫بیشتر‬ ‫پوینت‬ ‫بلک‬ ،‫روشن‬ ‫خیلی‬ ‫مناطق‬ ‫روی‬ ‫بیشتر‬ ‫پوینت‬ ‫وایت‬ :‫شوید‬ ‫کنترل‬ ‫سه‬ ‫این‬ ‫کار‬ ‫وجه‬‫می‬ ‫تأثیر‬ ‫میانی‬ ‫مناطق‬ ‫روی‬ ‫بیشتر‬ ‫گاما‬ ‫و‬ ‫تاریک‬ ‫خیلی‬‫گذارد‬.‫نکته‬:‫د‬ ‫و‬ ‫جزئیات‬ ‫فاقد‬ ‫تاریک‬ ‫خیلی‬ ‫مناطق‬ ‫کنترل‬ ‫این‬ ‫افزایش‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫تاریک‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫نویز‬ ‫حذف‬ ‫پوینت‬ ‫بلک‬ ‫دیگر‬ ‫کاربرد‬‫ر‬‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫نویز‬ ‫فاقد‬ ‫نتیجه‬.‫نکته‬:‫می‬ ،‫شد‬ ‫عکس‬ ‫روشنایی‬ ‫تغییر‬ ‫باعث‬ ‫که‬ ‫دادید‬ ‫عکس‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫الزمی‬ ‫تغییراتی‬ ،‫پوینت‬ ‫بلک‬ ‫و‬ ‫پوینت‬ ‫وایت‬ ‫با‬ ‫اگر‬‫گاما‬ ‫از‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫اثر‬ ‫کمتر‬ ‫قبل‬ ‫کنترل‬ ‫دو‬ ‫تغییرات‬ ‫روی‬ ‫که‬ ‫حال‬ ‫عین‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫کنید‬ ‫استفاده‬‫کنید‬ ‫اصالح‬ ‫را‬ ‫عکس‬ ‫روشنایی‬ ‫بتوانید‬ ،‫گذارد‬.‫پس‬‫خالصه‬ ‫طور‬ ‫به‬:‫با‬‫پوینت‬ ‫بلک‬ ‫و‬ ‫پوینت‬ ‫وایت‬‫می‬‫تعیین‬ ‫را‬ ‫تاریک‬ ‫و‬ ‫روشن‬ ‫خیلی‬ ‫مناطق‬ ‫در‬ ‫اطالعات‬ ‫حذف‬ ‫نقطه‬ ‫توانید‬‫کنید‬.‫کنترل‬ ‫این‬‫آن‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اگر‬ .‫شد‬ ‫خواهند‬ ‫کلی‬ ‫کنتراست‬ ‫و‬ ‫روشنایی‬ ‫تغییر‬ ‫باعث‬ ‫ها‬‫از‬ ‫بود‬ ‫کنتراست‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫معکوسش‬ ‫کنترل‬(ً‫ال‬‫مث‬‫گاما‬ ‫از‬ ‫بود‬ ‫روشنایی‬ ‫تغییر‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫اگر‬ ‫و‬ )‫پوینت‬ ‫وایت‬ ‫جهت‬ ‫خالف‬ ‫در‬ ‫پوینت‬ ‫بلک‬.

×