1‫רישיון‬ ‫ללא‬ ‫שייט‬ ‫קורס‬
‫למפרשנות‬ ‫מבוא‬.1‫והמפרשים‬ ‫הספינה‬ ‫הכרת‬.2‫הרוח‬.3‫המפרש‬ ‫על‬ ‫הפועלים‬ ‫הכוחות‬.4‫השונים‬ ‫ההפלגה‬ ‫מצבי‬.5‫מפרשים‬...
‫חלקי‬‫הספינה‬:33Sloop‫ירכתים‬‫חרטום‬‫תורן‬‫חלוץ‬‫ראשי‬‫קדמית‬ ‫ונטה‬‫אחורית‬ ‫ונטה‬‫מנור‬‫קיל‬‫הגה‬ ‫לוח‬‫מדחף‬‫דופן‬(‫ימ...
AVANTURA 23.5•‫היאכטה‬ ‫אורך‬:23.5‫פיט‬•‫היאכטה‬ ‫רוחב‬:4.20‫פיט‬•‫היאכטה‬ ‫משקל‬:725‫ק‬"‫ג‬•‫מנוע‬ ‫הספק‬:6‫כ‬"‫ס‬•‫חשמל‬...
‫האפורים‬ ‫האזורים‬‫מוקצפים‬ ‫הינם‬ ‫בספינה‬‫הספינה‬ ‫לגוף‬ ‫ומייצרים‬‫מוחלטת‬ ‫ציפה‬(‫כאשר‬ ‫גם‬‫מים‬ ‫מוצפת‬ ‫הסירה‬)‫בכ...
‫המפרשים‬6‫ראשי‬‫קדמית‬ ‫שפה‬‫אחורית‬ ‫שפה‬‫תחתונה‬ ‫שפה‬‫קודקוד‬‫פק‬"‫מ‬‫קרן‬‫שחיפים‬‫חלוץ‬
7‫רוח‬ ‫מהי‬?‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫אויר‬ ‫של‬ ‫תנועה‬
‫הרוח‬ ‫הגדרת‬‫הרוח‬ ‫כיוון‬-‫יוגדר‬‫עפ‬”‫י‬‫הרוח‬ ‫באה‬ ‫ממנו‬ ‫הכיוון‬!•‫במילים‬-‫דרומית‬,‫מערבית‬,‫צפונית‬-‫מזרחית‬.8‫מ...
‫רוח‬-‫אמיתית‬,‫פנים‬,‫ומדומה‬9•‫אמיתית‬ ‫רוח‬-‫במצב‬ ‫תימדד‬‫עמידה‬,‫פני‬ ‫על‬ ‫הנושבת‬ ‫הרוח‬ ‫זו‬‫הים‬.•‫הפלגה‬ ‫בזמן‬,...
‫עובד‬ ‫כיצד‬‫המפרש‬?‫ע‬ ‫מושגת‬ ‫קדימה‬ ‫הסירה‬ ‫תנועת‬”‫והרוח‬ ‫המפרשים‬ ‫י‬‫צורות‬ ‫בשתי‬:10•‫ע‬”‫עילוי‬ ‫כוח‬ ‫י‬-‫מטו...
‫התקדמות‬‫הדחף‬ ‫כוח‬ ‫בעזרת‬11‫הדחף‬ ‫כוח‬‫רוח‬‫הדחף‬ ‫כוח‬–‫חזקה‬ ‫ברוח‬ ‫המטרייה‬ ‫בתוך‬ ‫הנכלא‬ ‫לאוויר‬ ‫דומה‬.•‫הדחף...
‫העילוי‬ ‫כוח‬ ‫בעזרת‬ ‫התקדמות‬•‫העילוי‬ ‫כוח‬‫שני‬ ‫בין‬ ‫האוויר‬ ‫מהתפצלות‬ ‫כתוצאה‬ ‫הנוצר‬ ‫כוח‬ ‫הינו‬‫מהר‬ ‫זורם‬ ‫...
‫שונות‬ ‫רוח‬ ‫בזויות‬ ‫הפלגה‬13•‫שונים‬ ‫מכיוונים‬ ‫ובמפרשים‬ ‫בסירה‬ ‫להכות‬ ‫יכולה‬ ‫הרוח‬.‫להפליג‬ ‫כיצד‬ ‫להבין‬ ‫לנו...
‫הספינה‬ ‫מפנה‬ ‫קביעת‬•‫ימני‬ ‫מפנה‬-‫פוגעת‬ ‫הרוח‬‫ימין‬ ‫בדופן‬/‫אל‬ ‫פונה‬ ‫ימין‬ ‫דופן‬‫הרוח‬.14•‫שמאלי‬ ‫מפנה‬-‫פוגע...
15‫השונים‬ ‫ההפלגה‬ ‫מצבי‬‫רוח‬•‫בזוית‬ ‫כהפלגה‬ ‫מוגדרת‬ ‫קדמית‬ ‫רוח‬‫של‬45º-80º‫לרוח‬(‫מירבי‬ ‫עילוי‬ ‫כוח‬.)•‫בזוית‬ ‫...
‫קדמית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬•‫מתוחים‬ ‫מפרשים‬(‫למקסימום‬ ‫מתוחים‬ ‫חדה‬ ‫בקדמית‬.)•‫טובה‬ ‫מהירות‬.•‫חזקה‬ ‫מדומה‬ ‫רוח‬.•‫חזקה...
‫צד‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬•‫למחצה‬ ‫מתוחים‬ ‫מפרשים‬.•‫מאוד‬ ‫טובה‬ ‫מהירות‬.•‫בינונית‬ ‫מדומה‬ ‫רוח‬.•‫בינונית‬ ‫הטיה‬.•‫בינונית...
‫גבית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬•‫למדי‬ ‫משוחררים‬ ‫מפרשים‬.•‫בינונית‬ ‫מהירות‬.•‫יחסית‬ ‫חלשה‬ ‫מדומה‬ ‫רוח‬.•‫חלשה‬ ‫הטיה‬.•‫קטנה‬ ...
‫מלאה‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬•‫מאוד‬ ‫משוחררים‬ ‫מפרשים‬.•‫איטית‬ ‫מהירות‬.•‫מאוד‬ ‫חלשה‬ ‫מדומה‬ ‫רוח‬.•‫אפסית‬ ‫הטיה‬.•‫סטייה‬ ‫...
‫ההפלגה‬ ‫כיוון‬ ‫שינוי‬-“‫לרוח‬ ‫עליה‬"•‫עליה‬-‫בין‬ ‫הזווית‬ ‫הקטנת‬‫השידרית‬‫לרוח‬.‫לכיוון‬ ‫החרטום‬ ‫הבאת‬‫הרוח‬ ‫באה‬...
‫מפנה‬ ‫החלפת‬-‫סיבוב‬•‫סיבוב‬-‫עליה‬ ‫תוך‬ ‫מפנה‬ ‫החלפת‬‫לרוח‬.‫סיבוב‬ ‫נבצע‬ ‫כאשר‬:"‫נעלה‬"‫את‬ ‫ונתמרן‬ ‫הגררה‬ ‫את‬‫...
‫ההפלגה‬ ‫כיוון‬ ‫שינוי‬-“‫מהרוח‬ ‫ירידה‬”22‫יקרא‬ ‫ההפלגה‬ ‫בכיוון‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬‫לרוח‬ ‫עליה‬‫או‬‫ירידה‬‫מהרוח‬.•‫ירידה‬-...
‫מפנה‬ ‫החלפת‬-‫מהפך‬•‫מהפך‬-‫ירידה‬ ‫תוך‬ ‫מפנה‬ ‫החלפת‬‫מהרוח‬.‫הספינה‬ ‫את‬ ‫נתמרן‬ ‫מהפך‬ ‫בביצוע‬‫הספינה‬ ‫שירכתי‬ ‫כ...
‫הרוח‬ ‫קו‬ ‫בין‬ ‫הזווית‬ ‫לחצי‬ ‫המפרש‬ ‫את‬ ‫נכוון‬‫הספינה‬ ‫לשידרית‬.24‫רוח‬‫רוח‬‫רוח‬90º45º135º70º45º‫המפרשים‬ ‫כיוון...
‫המפרשים‬ ‫כיוון‬–"‫הנפנוף‬ ‫גבול‬"‫כך‬ ‫המפרש‬ ‫את‬ ‫נכוון‬:•‫הקורס‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬-‫מתנפנף‬ ‫המפרש‬ ‫אם‬‫להפסקת‬ ‫עד...
‫מנוע‬ ‫ותמרוני‬ ‫ספינה‬ ‫יציבות‬.1‫הספינה‬ ‫על‬ ‫הפועלים‬ ‫הכוחות‬.2‫מנוע‬ ‫בתמרוני‬ ‫עקרונות‬.3‫חבלים‬.
27•‫ומטרתן‬ ‫כחרבות‬ ‫משמשים‬ ‫הספינה‬ ‫גופי‬:–‫הספינה‬ ‫של‬ ‫רוחבית‬ ‫תנועה‬ ‫להקטין‬.–‫כלי‬ ‫של‬ ‫הגיאומטרי‬ ‫המבנה‬ ‫בש...
28•‫דורש‬ ‫ולכן‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫מתמרון‬ ‫שונה‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫תמרון‬‫הכנה‬:–‫תכנון‬.–‫תדרוך‬.–‫ביצוע‬.‫מנוע‬‫חיצוני‬‫דף‬‫הגה‬ ...
29•‫ההגה‬ ‫דף‬ ‫עבודת‬ ‫עקרון‬–‫לאורכו‬ ‫מים‬ ‫זרימת‬ ‫ישנה‬ ‫כאשר‬ ‫ישפיע‬.–‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ההגה‬ ‫את‬ ‫לסובב‬ ‫ניתן‬45°‫תתמר...
30•‫הרוח‬ ‫השפעת‬–‫הספינה‬ ‫חרטום‬"‫נופל‬"‫מהרוח‬.–‫הספינה‬ ‫ירכתי‬ ‫באזור‬ ‫גרר‬.‫רוח‬‫מנוע‬ ‫תמרוני‬‫חיצוניות‬ ‫השפעות‬
‫ספינה‬ ‫בלימת‬‫בלימה‬•‫לאחור‬ ‫המנוע‬ ‫שילוב‬‫השייט‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫יעצור‬•‫יכול‬ ‫הבלם‬ ‫חבל‬‫כאמצעי‬ ‫לשמש‬‫לסירה‬ ‫עצירה‬...
‫הגישה‬ ‫תכנון‬‫שני‬ ‫שלב‬-‫תדרוך‬:•‫והצוות‬ ‫הסירה‬ ‫הכנת‬‫לגישה‬.•‫סירה‬-‫הכנת‬‫פנדרים‬+‫חבלים‬+‫גנץ‬.•‫צוות‬-‫בדיוק‬ ‫י...
33•‫חרטום‬ ‫חבלי‬/‫ירכתיים‬•‫חרטום‬ ‫בלם‬/‫ירכתיים‬1342‫היקשרות‬ ‫חבלי‬
34‫הפסקה‬...
‫ותגובות‬ ‫מקרים‬.1‫בספינה‬ ‫תקלות‬ ‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫הכרה‬.2‫והצפה‬ ‫שריפה‬.3‫נטישה‬.4‫דגלים‬.5‫מצוקה‬ ‫סימני‬
•‫להוביל‬ ‫עלולה‬ ‫ונטה‬ ‫של‬ ‫קריעה‬‫תורן‬ ‫לשבירת‬.•‫ונטה‬ ‫של‬ ‫לקריעה‬ ‫סיבות‬:–‫גבוה‬ ‫עבודה‬ ‫עומס‬.–‫חומר‬ ‫עייפות‬...
•‫טעות‬ ‫של‬ ‫כתוצאה‬ ‫נגרמת‬‫ניווט‬.•‫לנזקים‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬‫קשים‬:–‫בצוות‬ ‫פגיעה‬.–‫השיט‬ ‫כלי‬ ‫בגוף‬ ‫פגיעה‬.–‫ההיגו...
•‫לתקלה‬ ‫כמענה‬.•‫הגרירה‬ ‫משולש‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫יש‬‫הסירה‬ ‫על‬.‫והיגררות‬ ‫גרירה‬
•‫הסירה‬ ‫במיקום‬ ‫תלויה‬ ‫מיידית‬ ‫תגובה‬:–‫ים‬ ‫בלב‬•‫חלוץ‬ ‫פתיחת‬.•‫עוגן‬ ‫זריקת‬.•‫במדחף‬ ‫חבל‬ ‫של‬ ‫במקרה‬-‫את‬ ‫לה...
•‫מניעה‬ ‫מניעה‬,‫מניעה‬!!!‫עישון‬/‫במנוע‬ ‫שריפה‬-‫שני‬‫המרכזיים‬ ‫הסיכון‬ ‫גורמי‬.•‫האש‬ ‫משולש‬:–‫חום‬,‫בעירה‬ ‫וחומר‬ ...
•‫להצפה‬ ‫סיבות‬:–‫בגוף‬ ‫פגיעה‬.–‫הפתחים‬ ‫מאחד‬ ‫מים‬ ‫חדירת‬:‫חלונות‬(hatches)‫המים‬ ‫לקו‬ ‫מתחת‬ ‫פתחים‬ ‫או‬.•‫פעולות...
•‫לטבוע‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫הספינה‬!•‫עת‬ ‫בכל‬ ‫הצלה‬ ‫חגורות‬ ‫לובשים‬.‫נטישה‬
‫מצוקה‬ ‫סימני‬•Mayday•‫לצדדים‬ ‫המושטות‬ ‫ידיים‬ ‫והורדת‬ ‫הרמה‬.•‫כתום‬ ‫עשן‬•‫ורקטת‬ ‫לפיד‬‫מיצנח‬.•‫למשחרר‬ ‫טלפון‬050...
‫מלא‬ ‫מערך‬ ‫מצומצם‬ ‫מערך‬44•‫לים‬ ‫נצא‬ ‫חזקה‬ ‫הרוח‬ ‫אם‬‫מצומצמים‬ ‫במפרשים‬.‫הרוח‬ ‫התחזקות‬-‫מפרשים‬ ‫צמצום‬‫הרוח‬ ...
‫אויר‬ ‫מזג‬ ‫תחזית‬•‫לא‬ ‫דיוק‬ ‫ברמת‬ ‫תחזית‬ ‫זמינה‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתרי‬‫הקרוב‬ ‫הזמן‬ ‫לטווח‬ ‫רעה‬( .‫שתמיד‬ ‫למרות‬‫ה...
‫המועדון‬ ‫אתר‬‫אויר‬ ‫מזג‬ ‫ואתרי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬
‫והאגמים‬ ‫הימים‬ ‫לחקר‬ ‫המכון‬
‫הדרך‬ ‫חוקי‬.1‫בארץ‬ ‫החוקים‬ ‫הגדרות‬.2‫קרדינאלי‬ ‫ומיצוף‬ ‫לטרלי‬ ‫מיצוף‬.3‫בים‬ ‫הדרך‬ ‫חוקי‬.4‫יום‬ ‫סימני‬
‫אופנוע‬-‫ים‬:‫שייט‬ ‫כלי‬,‫ע‬ ‫המונע‬"‫מים‬ ‫שאיבת‬ ‫מנוע‬ ‫י‬(‫סילון‬),‫עד‬ ‫המשיט‬3‫נוסעים‬‫הצוות‬ ‫כולל‬,‫ברכיבה‬ ‫נעש...
‫ספינה‬(‫יאכטה‬):‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאורכו‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬7‫על‬ ‫עולה‬ ‫ואינו‬ ‫מטר‬24‫מטר‬.‫עד‬ ‫משקלו‬100‫טון‬.‫יאכטה‬ ‫להשיט‬ ‫...
‫השייט‬ ‫כלי‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫תעודות‬‫חופית‬ ‫להפלגה‬:‫משיט‬ ‫תעודת‬30,‫זהות‬ ‫תעודת‬,‫שייט‬ ‫כושר‬,‫ג‬ ‫צד‬ ‫ביטוח‬.‫הדרך‬ ‫...
‫קו‬300‫מטר‬‫לשייט‬ ‫אסורים‬ ‫אזורים‬:•‫ים‬ ‫חוף‬300‫מ‬‫המים‬ ‫שפל‬ ‫מנקודת‬.•‫מוכרז‬ ‫רחצה‬ ‫חוף‬50‫מ‬‫במרחק‬ ‫החוף‬ ‫גבו...
•‫כניסה‬ ‫בעת‬–‫אדום‬ ‫מימין‬ ‫ירוק‬‫משמאל‬.‫למרינה‬ ‫בכניסה‬ ‫מצוף‬
‫בדרך‬ ‫אשר‬ ‫שייט‬ ‫לכלי‬ ‫תקפים‬ ‫הדרך‬ ‫חוקי‬.‫בדרך‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫שייט‬ ‫לכלי‬ ‫דרך‬ ‫יפנו‬ ‫בדרך‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬.‫בדרך‬...
‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ ‫ההפלגה‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬:1.‫תצפית‬ ‫חובת‬(‫תקנה‬5):‫ובשמיעה‬ ‫בראיה‬ ‫נאותה‬ ‫תצפית‬ ‫יקיים‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬36...
•‫בתעלה‬ ‫המפליג‬ ‫השייט‬ ‫לכלי‬ ‫הקדימה‬ ‫זכות‬.‫יחצה‬ ‫לא‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬‫לשוט‬ ‫היכול‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫מעברו‬ ‫את‬ ‫תע...
‫הגדרה‬:‫אינו‬ ‫השייט‬ ‫לכלי‬ ‫הכוון‬‫ב‬ ‫משתנה‬‫צורה‬‫ניכרת‬‫מצטמצם‬ ‫והטווח‬.‫התנגשות‬ ‫קורס‬
‫בכלי‬ ‫בבירור‬ ‫שיראה‬ ‫ובאופן‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫מוקדם‬ ‫תעשה‬ ‫התנגשות‬ ‫למניעת‬ ‫פעולה‬‫דרך‬ ‫מפנים‬ ‫אנו‬ ‫לו‬ ‫השיט‬.‫א...
‫חוק‬I-‫עקיפה‬(‫תקנה‬13)‫דרך‬ ‫יפנה‬ ‫אחר‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬ ‫ומשיג‬ ‫העוקף‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬ ‫כל‬‫הנעקף‬ ‫שייט‬ ‫לכלי‬.‫מגזרת‬ ‫המ...
‫חוק‬III-‫ממוכנים‬ ‫שני‬(‫תקנות‬14,15)‫ממוכנים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫התנגשות‬ ‫סכנת‬ ‫קיימת‬ ‫כאשר‬,‫מצבים‬ ‫שני‬ ‫קיימים‬:‫חציה‬‫...
‫חוק‬IV-‫מפרשיות‬ ‫חוקי‬(‫תקנה‬12)‫מפנה‬‫א‬.‫המשפט‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ימני‬ ‫למפנה‬ ‫יפנה‬ ‫שמאלי‬ ‫מפנה‬ ‫מנוגדים‬ ‫במפנים‬:"‫עק...
‫חוק‬IV-‫מפרשיות‬ ‫חוקי‬(‫תקנה‬12)‫מפנה‬‫ב‬.‫הרוח‬ ‫במורד‬ ‫למפרשית‬ ‫תפנה‬ ‫לרוח‬ ‫במעלה‬ ‫המפרשית‬ ‫זהים‬ ‫במפנים‬.*‫היא...
‫שווים‬ ‫נולדו‬ ‫כולם‬,‫יותר‬ ‫ששווים‬ ‫כאלו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬...‫מעין‬ ‫נקבעה‬ ‫שונה‬ ‫תמרון‬ ‫יכולת‬ ‫שונים‬ ‫שייט‬ ‫ולכלי‬ ‫מ...
64‫שאלות‬?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

מצגות לקורס קטמנדו מרוכז 3 שעות

1,399
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,399
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

מצגות לקורס קטמנדו מרוכז 3 שעות

 1. 1. 1‫רישיון‬ ‫ללא‬ ‫שייט‬ ‫קורס‬
 2. 2. ‫למפרשנות‬ ‫מבוא‬.1‫והמפרשים‬ ‫הספינה‬ ‫הכרת‬.2‫הרוח‬.3‫המפרש‬ ‫על‬ ‫הפועלים‬ ‫הכוחות‬.4‫השונים‬ ‫ההפלגה‬ ‫מצבי‬.5‫מפרשים‬ ‫וכיוון‬ ‫ספינה‬ ‫תמרון‬
 3. 3. ‫חלקי‬‫הספינה‬:33Sloop‫ירכתים‬‫חרטום‬‫תורן‬‫חלוץ‬‫ראשי‬‫קדמית‬ ‫ונטה‬‫אחורית‬ ‫ונטה‬‫מנור‬‫קיל‬‫הגה‬ ‫לוח‬‫מדחף‬‫דופן‬(‫ימין‬)
 4. 4. AVANTURA 23.5•‫היאכטה‬ ‫אורך‬:23.5‫פיט‬•‫היאכטה‬ ‫רוחב‬:4.20‫פיט‬•‫היאכטה‬ ‫משקל‬:725‫ק‬"‫ג‬•‫מנוע‬ ‫הספק‬:6‫כ‬"‫ס‬•‫חשמל‬ ‫מערכת‬:12‫וולט‬•‫שוקע‬:60‫ס‬"‫מ‬•‫מפרשים‬ ‫מערך‬:30‫מ‬"‫ר‬•‫שייט‬ ‫כושר‬:6‫נוסעים‬•‫מהירות‬:‫הרוח‬ ‫ממהירות‬ ‫חצי‬•‫ציפה‬:‫מוחלטת‬
 5. 5. ‫האפורים‬ ‫האזורים‬‫מוקצפים‬ ‫הינם‬ ‫בספינה‬‫הספינה‬ ‫לגוף‬ ‫ומייצרים‬‫מוחלטת‬ ‫ציפה‬(‫כאשר‬ ‫גם‬‫מים‬ ‫מוצפת‬ ‫הסירה‬)‫בכל‬ ‫מזוודת‬ ‫הספינה‬‫חופי‬ ‫לשייט‬ ‫הנחוץ‬•‫הצלה‬ ‫חגורות‬•‫פירוטכני‬ ‫ציוד‬•‫הצלה‬ ‫גלגל‬•‫מטף‬
 6. 6. ‫המפרשים‬6‫ראשי‬‫קדמית‬ ‫שפה‬‫אחורית‬ ‫שפה‬‫תחתונה‬ ‫שפה‬‫קודקוד‬‫פק‬"‫מ‬‫קרן‬‫שחיפים‬‫חלוץ‬
 7. 7. 7‫רוח‬ ‫מהי‬?‫למקום‬ ‫ממקום‬ ‫אויר‬ ‫של‬ ‫תנועה‬
 8. 8. ‫הרוח‬ ‫הגדרת‬‫הרוח‬ ‫כיוון‬-‫יוגדר‬‫עפ‬”‫י‬‫הרוח‬ ‫באה‬ ‫ממנו‬ ‫הכיוון‬!•‫במילים‬-‫דרומית‬,‫מערבית‬,‫צפונית‬-‫מזרחית‬.8‫מערבית‬ ‫רוח‬30k /‫דרומית‬ ‫רוח‬10k /‫מזרחית‬ ‫צפונית‬ ‫רוח‬15k /‫הרוח‬ ‫עוצמת‬(‫מהירות‬)‫ב‬ ‫תימדד‬-‫ימיים‬ ‫קשרים‬•‫ימי‬ ‫קשר‬(knot)‫הינו‬1‫בשעה‬ ‫ימי‬ ‫מייל‬=1.852‫קמ‬”‫ש‬
 9. 9. ‫רוח‬-‫אמיתית‬,‫פנים‬,‫ומדומה‬9•‫אמיתית‬ ‫רוח‬-‫במצב‬ ‫תימדד‬‫עמידה‬,‫פני‬ ‫על‬ ‫הנושבת‬ ‫הרוח‬ ‫זו‬‫הים‬.•‫הפלגה‬ ‫בזמן‬,‫אנו‬ ‫אותה‬ ‫הרוח‬‫נקראת‬ ‫מרגישים‬‫מדומה‬ ‫רוח‬,‫האמיתית‬ ‫הרוח‬ ‫של‬ ‫השקול‬ ‫היא‬‫הפנים‬ ‫ורוח‬.‫הנמדדת‬ ‫הרוח‬ ‫זו‬‫הרוח‬ ‫במד‬.•‫פנים‬ ‫רוח‬-‫כנגד‬ ‫כיוונה‬‫ובאותה‬ ‫הסירה‬ ‫התקדמות‬‫מהירות‬,‫עקב‬ ‫נוצרת‬‫ההתקדמות‬.
 10. 10. ‫עובד‬ ‫כיצד‬‫המפרש‬?‫ע‬ ‫מושגת‬ ‫קדימה‬ ‫הסירה‬ ‫תנועת‬”‫והרוח‬ ‫המפרשים‬ ‫י‬‫צורות‬ ‫בשתי‬:10•‫ע‬”‫עילוי‬ ‫כוח‬ ‫י‬-‫מטוס‬ ‫של‬ ‫בכנפיים‬ ‫כמו‬.•‫ע‬”‫דחף‬ ‫כוח‬ ‫י‬-‫מטרייה‬ ‫כמו‬.
 11. 11. ‫התקדמות‬‫הדחף‬ ‫כוח‬ ‫בעזרת‬11‫הדחף‬ ‫כוח‬‫רוח‬‫הדחף‬ ‫כוח‬–‫חזקה‬ ‫ברוח‬ ‫המטרייה‬ ‫בתוך‬ ‫הנכלא‬ ‫לאוויר‬ ‫דומה‬.•‫הדחף‬ ‫כוח‬‫בסירה‬–‫במפרשים‬ ‫לעיתים‬ ‫משתמשים‬ ‫אנו‬‫אוויר‬ ‫בתוכם‬ ‫הכולאים‬ ‫כמצנחים‬(‫המטרייה‬ ‫כמו‬),‫הסירה‬ ‫את‬ ‫ומושכים‬‫קדימה‬.
 12. 12. ‫העילוי‬ ‫כוח‬ ‫בעזרת‬ ‫התקדמות‬•‫העילוי‬ ‫כוח‬‫שני‬ ‫בין‬ ‫האוויר‬ ‫מהתפצלות‬ ‫כתוצאה‬ ‫הנוצר‬ ‫כוח‬ ‫הינו‬‫מהר‬ ‫זורם‬ ‫המפרש‬ ‫של‬ ‫האחד‬ ‫מצידו‬ ‫האוויר‬ ‫כאשר‬ ‫המפרש‬ ‫צידי‬‫השני‬ ‫שבצדו‬ ‫מהאוויר‬ ‫יותר‬,‫כח‬ ‫ומפעיל‬ ‫לחצים‬ ‫הפרשי‬ ‫יוצר‬ ‫הדבר‬‫המפרש‬ ‫בד‬ ‫על‬.‫התורן‬ ‫באמצעות‬ ‫לספינה‬ ‫מועבר‬ ‫זה‬ ‫כוח‬.12
 13. 13. ‫שונות‬ ‫רוח‬ ‫בזויות‬ ‫הפלגה‬13•‫שונים‬ ‫מכיוונים‬ ‫ובמפרשים‬ ‫בסירה‬ ‫להכות‬ ‫יכולה‬ ‫הרוח‬.‫להפליג‬ ‫כיצד‬ ‫להבין‬ ‫לנו‬ ‫יעזרו‬ ‫אשר‬ ‫מושגים‬ ‫מספר‬ ‫נגדיר‬‫שונות‬ ‫ברוחות‬.
 14. 14. ‫הספינה‬ ‫מפנה‬ ‫קביעת‬•‫ימני‬ ‫מפנה‬-‫פוגעת‬ ‫הרוח‬‫ימין‬ ‫בדופן‬/‫אל‬ ‫פונה‬ ‫ימין‬ ‫דופן‬‫הרוח‬.14•‫שמאלי‬ ‫מפנה‬-‫פוגעת‬ ‫הרוח‬‫שמאל‬ ‫בדופן‬/‫פונה‬ ‫שמאל‬ ‫דופן‬‫הרוח‬ ‫אל‬.‫המפנה‬‫מוגדר‬‫המנוגדת‬ ‫כדופן‬‫נמצא‬ ‫בו‬ ‫לצד‬‫הראשי‬ ‫המפרש‬/‫המונף‬ ‫העיקרי‬ ‫המפרש‬.‫רוח‬‫ימני‬ ‫מפנה‬‫שמאלי‬ ‫מפנה‬‫ח‬‫ו‬‫ר‬‫ה‬ ‫ה‬‫ל‬‫ע‬‫מ‬‫ח‬‫ו‬‫ר‬‫ה‬ ‫ד‬‫ר‬‫ו‬‫מ‬
 15. 15. 15‫השונים‬ ‫ההפלגה‬ ‫מצבי‬‫רוח‬•‫בזוית‬ ‫כהפלגה‬ ‫מוגדרת‬ ‫קדמית‬ ‫רוח‬‫של‬45º-80º‫לרוח‬(‫מירבי‬ ‫עילוי‬ ‫כוח‬.)•‫בזוית‬ ‫כהפלגה‬ ‫מוגדרת‬ ‫צד‬ ‫רוח‬‫של‬80º-100º‫לרוח‬(‫וכוח‬ ‫עילוי‬ ‫כוח‬‫אופטימלי‬ ‫באופן‬ ‫משולבים‬ ‫דחף‬.)•‫בזוית‬ ‫כהפלגה‬ ‫מוגדרת‬ ‫גבית‬ ‫רוח‬‫של‬100º-170º‫לרוח‬(‫כוח‬ ‫בעיקר‬‫דחף‬.)•‫כהפלגה‬ ‫מוגדרת‬ ‫מלאה‬ ‫רוח‬‫בזוית‬170º-180º‫לרוח‬(‫דחף‬ ‫כוח‬‫מירבי‬.)
 16. 16. ‫קדמית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬•‫מתוחים‬ ‫מפרשים‬(‫למקסימום‬ ‫מתוחים‬ ‫חדה‬ ‫בקדמית‬.)•‫טובה‬ ‫מהירות‬.•‫חזקה‬ ‫מדומה‬ ‫רוח‬.•‫חזקה‬ ‫הטיה‬(‫בקטה‬ ‫לא‬-‫מרן‬.)•‫רבה‬ ‫סטייה‬.16‫רוח‬
 17. 17. ‫צד‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬•‫למחצה‬ ‫מתוחים‬ ‫מפרשים‬.•‫מאוד‬ ‫טובה‬ ‫מהירות‬.•‫בינונית‬ ‫מדומה‬ ‫רוח‬.•‫בינונית‬ ‫הטיה‬.•‫בינונית‬ ‫סטייה‬.17‫רוח‬
 18. 18. ‫גבית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬•‫למדי‬ ‫משוחררים‬ ‫מפרשים‬.•‫בינונית‬ ‫מהירות‬.•‫יחסית‬ ‫חלשה‬ ‫מדומה‬ ‫רוח‬.•‫חלשה‬ ‫הטיה‬.•‫קטנה‬ ‫סטייה‬.18‫רוח‬70º
 19. 19. ‫מלאה‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬•‫מאוד‬ ‫משוחררים‬ ‫מפרשים‬.•‫איטית‬ ‫מהירות‬.•‫מאוד‬ ‫חלשה‬ ‫מדומה‬ ‫רוח‬.•‫אפסית‬ ‫הטיה‬.•‫סטייה‬ ‫אין‬.•‫מהפך‬ ‫סכנת‬‫מבוקר‬ ‫לא‬!19‫רוח‬90º
 20. 20. ‫ההפלגה‬ ‫כיוון‬ ‫שינוי‬-“‫לרוח‬ ‫עליה‬"•‫עליה‬-‫בין‬ ‫הזווית‬ ‫הקטנת‬‫השידרית‬‫לרוח‬.‫לכיוון‬ ‫החרטום‬ ‫הבאת‬‫הרוח‬ ‫באה‬ ‫ממנו‬.20‫יקרא‬ ‫ההפלגה‬ ‫בכיוון‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬-‫לרוח‬ ‫עליה‬‫או‬‫ירידה‬‫מהרוח‬.‫רוח‬‫גבית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬‫ימני‬ ‫מפנה‬‫ימני‬ ‫מפנה‬ ‫צד‬ ‫לרוח‬ ‫עליה‬(‫מפרשים‬ ‫מתיחת‬)‫מפנה‬ ‫קדמית‬ ‫לרוח‬ ‫עליה‬‫ימני‬(‫מפרשים‬ ‫מתיחת‬)‫צד‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬‫ימני‬ ‫מפנה‬‫ברוח‬ ‫הפלגה‬‫ימני‬ ‫מפנה‬ ‫קדמית‬
 21. 21. ‫מפנה‬ ‫החלפת‬-‫סיבוב‬•‫סיבוב‬-‫עליה‬ ‫תוך‬ ‫מפנה‬ ‫החלפת‬‫לרוח‬.‫סיבוב‬ ‫נבצע‬ ‫כאשר‬:"‫נעלה‬"‫את‬ ‫ונתמרן‬ ‫הגררה‬ ‫את‬‫הרוח‬ ‫לתוך‬ ‫הספינה‬(‫עליה‬‫לרוח‬.)‫הרוח‬ ‫מול‬ ‫כשנהיה‬,‫וחרטום‬ ‫להתנפנף‬ ‫יחלו‬ ‫המפרשים‬‫הרוח‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫יחצה‬ ‫הספינה‬(‫הרוח‬ ‫מול‬ ‫חרטום‬.)‫החלוץ‬ ‫את‬‫התמלא‬ ‫שהראשי‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬ ‫נעביר‬‫החדש‬ ‫במפנה‬ ‫אויר‬.‫הסכנה‬–‫עקב‬ ‫היגוי‬ ‫אובדן‬‫מהירות‬ ‫איבוד‬.21‫רוח‬‫עובר‬ ‫החרטום‬‫הרוח‬ ‫מול‬‫לרוח‬ ‫עליה‬(‫מפרשים‬‫להתנפנף‬ ‫מתחילים‬)‫קדמית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬‫ימני‬ ‫מפנה‬‫קדמית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬‫שמאלי‬ ‫מפנה‬‫שמאלי‬ ‫למפנה‬ ‫מהרוח‬ ‫ירידה‬(‫צד‬ ‫עוברים‬ ‫וחלוץ‬ ‫ראשי‬)
 22. 22. ‫ההפלגה‬ ‫כיוון‬ ‫שינוי‬-“‫מהרוח‬ ‫ירידה‬”22‫יקרא‬ ‫ההפלגה‬ ‫בכיוון‬ ‫שינוי‬ ‫כל‬‫לרוח‬ ‫עליה‬‫או‬‫ירידה‬‫מהרוח‬.•‫ירידה‬-‫בין‬ ‫הזווית‬ ‫הגדלת‬‫השידרית‬‫לרוח‬.‫החרטום‬ ‫הרחקת‬‫הרוח‬ ‫באה‬ ‫ממנו‬ ‫מהכיוון‬.‫רוח‬‫גבית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬‫ימני‬ ‫מפנה‬‫ימני‬ ‫מפנה‬ ‫צד‬ ‫לרוח‬ ‫ירידה‬(‫מפרשים‬ ‫שחרור‬)‫ימני‬ ‫מפנה‬ ‫גבית‬ ‫לרוח‬ ‫ירידה‬(‫מפרשים‬ ‫שחרור‬)‫צד‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬‫ימני‬ ‫מפנה‬‫קדמית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬‫ימני‬ ‫מפנה‬
 23. 23. ‫מפנה‬ ‫החלפת‬-‫מהפך‬•‫מהפך‬-‫ירידה‬ ‫תוך‬ ‫מפנה‬ ‫החלפת‬‫מהרוח‬.‫הספינה‬ ‫את‬ ‫נתמרן‬ ‫מהפך‬ ‫בביצוע‬‫הספינה‬ ‫שירכתי‬ ‫כך‬ ‫מהרוח‬ ‫לירידה‬‫הרוח‬ ‫אל‬ ‫יפנו‬,‫המפרשים‬ ‫את‬ ‫נעביר‬‫עד‬ ‫התמרון‬ ‫את‬ ‫ונמשיך‬ ‫השניה‬ ‫לדופן‬‫החדש‬ ‫למפנה‬ ‫לכניסה‬.‫הסכנה‬–‫מעבר‬"‫אלים‬"‫המנור‬ ‫של‬(‫מבוקר‬ ‫לא‬ ‫מהפך‬)‫גדול‬ ‫במהפך‬ ‫הסיבוב‬ ‫קוטר‬‫הרוח‬ ‫מול‬ ‫סיבוב‬ ‫מקוטר‬ ‫משמעותית‬.23‫רוח‬‫אל‬ ‫פונות‬ ‫הירכתיים‬‫הרוח‬(‫חלוץ‬ ‫העברת‬)‫לגבית‬ ‫מעבר‬(‫ראשי‬ ‫שחרור‬)‫גבית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬‫ימני‬ ‫מפנה‬‫גבית‬ ‫ברוח‬ ‫הפלגה‬‫שמאלי‬ ‫מפנה‬‫מהרוח‬ ‫ירידה‬(‫ראשי‬ ‫מתיחת‬‫הספינה‬ ‫למרכז‬)
 24. 24. ‫הרוח‬ ‫קו‬ ‫בין‬ ‫הזווית‬ ‫לחצי‬ ‫המפרש‬ ‫את‬ ‫נכוון‬‫הספינה‬ ‫לשידרית‬.24‫רוח‬‫רוח‬‫רוח‬90º45º135º70º45º‫המפרשים‬ ‫כיוון‬–‫כיוון‬"‫גס‬"
 25. 25. ‫המפרשים‬ ‫כיוון‬–"‫הנפנוף‬ ‫גבול‬"‫כך‬ ‫המפרש‬ ‫את‬ ‫נכוון‬:•‫הקורס‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תוך‬-‫מתנפנף‬ ‫המפרש‬ ‫אם‬‫להפסקת‬ ‫עד‬ ‫נמתח‬‫הנפנוף‬.•‫מתנפנף‬ ‫לא‬ ‫המפרש‬ ‫אם‬-‫שנראה‬ ‫עד‬ ‫אותו‬ ‫נשחרר‬‫הקידמית‬ ‫בשפה‬ ‫נפנוף‬‫המפרש‬ ‫של‬.•‫שהנפנוף‬ ‫עד‬ ‫נמתח‬‫יעלם‬.25
 26. 26. ‫מנוע‬ ‫ותמרוני‬ ‫ספינה‬ ‫יציבות‬.1‫הספינה‬ ‫על‬ ‫הפועלים‬ ‫הכוחות‬.2‫מנוע‬ ‫בתמרוני‬ ‫עקרונות‬.3‫חבלים‬.
 27. 27. 27•‫ומטרתן‬ ‫כחרבות‬ ‫משמשים‬ ‫הספינה‬ ‫גופי‬:–‫הספינה‬ ‫של‬ ‫רוחבית‬ ‫תנועה‬ ‫להקטין‬.–‫כלי‬ ‫של‬ ‫הגיאומטרי‬ ‫המבנה‬ ‫בשל‬ ‫הספינה‬ ‫ליציבות‬ ‫תורמים‬‫השייט‬.–‫במים‬ ‫הטבולים‬ ‫החלקים‬(‫באפור‬ ‫המסומנים‬)‫מלאים‬‫תמידית‬ ‫ציפה‬ ‫לבעל‬ ‫השייט‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫והופכים‬ ‫בקצף‬.‫הסירה‬ ‫מבנה‬
 28. 28. 28•‫דורש‬ ‫ולכן‬ ‫רכב‬ ‫כלי‬ ‫מתמרון‬ ‫שונה‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫תמרון‬‫הכנה‬:–‫תכנון‬.–‫תדרוך‬.–‫ביצוע‬.‫מנוע‬‫חיצוני‬‫דף‬‫הגה‬ ‫מדחף‬ ‫קיל‬‫מנוע‬ ‫תמרוני‬
 29. 29. 29•‫ההגה‬ ‫דף‬ ‫עבודת‬ ‫עקרון‬–‫לאורכו‬ ‫מים‬ ‫זרימת‬ ‫ישנה‬ ‫כאשר‬ ‫ישפיע‬.–‫מ‬ ‫יותר‬ ‫ההגה‬ ‫את‬ ‫לסובב‬ ‫ניתן‬45°‫תתמרן‬ ‫לא‬ ‫הסירה‬ ‫אז‬ ‫אולם‬-‫ותיעצר‬ ‫תאט‬ ‫היא‬.‫מנוע‬ ‫תמרוני‬‫ההגה‬ ‫דף‬
 30. 30. 30•‫הרוח‬ ‫השפעת‬–‫הספינה‬ ‫חרטום‬"‫נופל‬"‫מהרוח‬.–‫הספינה‬ ‫ירכתי‬ ‫באזור‬ ‫גרר‬.‫רוח‬‫מנוע‬ ‫תמרוני‬‫חיצוניות‬ ‫השפעות‬
 31. 31. ‫ספינה‬ ‫בלימת‬‫בלימה‬•‫לאחור‬ ‫המנוע‬ ‫שילוב‬‫השייט‬ ‫כלי‬ ‫את‬ ‫יעצור‬•‫יכול‬ ‫הבלם‬ ‫חבל‬‫כאמצעי‬ ‫לשמש‬‫לסירה‬ ‫עצירה‬.‫גלישה‬•‫המנוע‬ ‫של‬ ‫שילוב‬‫יגרום‬ ‫לניוטרל‬‫על‬ ‫לגלוש‬ ‫לספינה‬‫את‬ ‫ולהאט‬ ‫המים‬‫מהירותה‬31
 32. 32. ‫הגישה‬ ‫תכנון‬‫שני‬ ‫שלב‬-‫תדרוך‬:•‫והצוות‬ ‫הסירה‬ ‫הכנת‬‫לגישה‬.•‫סירה‬-‫הכנת‬‫פנדרים‬+‫חבלים‬+‫גנץ‬.•‫צוות‬-‫בדיוק‬ ‫יידע‬ ‫אחד‬ ‫כל‬‫ההגעה‬ ‫ברגע‬ ‫לעשות‬ ‫מה‬‫לרציף‬.‫ראשון‬ ‫שלב‬-‫תכנון‬:•‫העגינה‬ ‫מקום‬ ‫בחירת‬.•‫נקודת‬ ‫בחירת‬‫הערכות‬.•‫הרוח‬ ‫השפעת‬ ‫הערכת‬32‫שלישי‬ ‫שלב‬-‫ביצוע‬‫והתדרוך‬ ‫התכנון‬ ‫אחרי‬ ‫רק‬ ‫מתחיל‬ ‫התוכנית‬.
 33. 33. 33•‫חרטום‬ ‫חבלי‬/‫ירכתיים‬•‫חרטום‬ ‫בלם‬/‫ירכתיים‬1342‫היקשרות‬ ‫חבלי‬
 34. 34. 34‫הפסקה‬...
 35. 35. ‫ותגובות‬ ‫מקרים‬.1‫בספינה‬ ‫תקלות‬ ‫של‬ ‫ותפעול‬ ‫הכרה‬.2‫והצפה‬ ‫שריפה‬.3‫נטישה‬.4‫דגלים‬.5‫מצוקה‬ ‫סימני‬
 36. 36. •‫להוביל‬ ‫עלולה‬ ‫ונטה‬ ‫של‬ ‫קריעה‬‫תורן‬ ‫לשבירת‬.•‫ונטה‬ ‫של‬ ‫לקריעה‬ ‫סיבות‬:–‫גבוה‬ ‫עבודה‬ ‫עומס‬.–‫חומר‬ ‫עייפות‬.•‫המיידי‬ ‫הפתרון‬:‫חלופה‬ ‫יצירת‬‫הקרועה‬ ‫לונטה‬.•‫למגבלות‬ ‫ההפלגה‬ ‫תכנית‬ ‫התאמת‬.•‫מניעה‬:‫יציאה‬ ‫לפני‬ ‫המערך‬ ‫בדיקת‬‫לים‬"(‫סיכות‬",‫הוונטות‬ ‫שלמות‬)‫ונטה‬ ‫קריעת‬
 37. 37. •‫טעות‬ ‫של‬ ‫כתוצאה‬ ‫נגרמת‬‫ניווט‬.•‫לנזקים‬ ‫לגרום‬ ‫עלולה‬‫קשים‬:–‫בצוות‬ ‫פגיעה‬.–‫השיט‬ ‫כלי‬ ‫בגוף‬ ‫פגיעה‬.–‫ההיגוי‬ ‫במערכת‬ ‫פגיעה‬‫וההנעה‬.•‫מניעה‬:–‫מהחוף‬ ‫רחוק‬ ‫הפלגה‬–‫מנוע‬ ‫אובדן‬ ‫של‬ ‫במקרה‬,‫ושימוש‬ ‫מהירה‬ ‫חלוץ‬ ‫פתיחת‬‫הצורך‬ ‫במקרה‬ ‫במשוטים‬.‫שרטון‬ ‫על‬ ‫עליה‬
 38. 38. •‫לתקלה‬ ‫כמענה‬.•‫הגרירה‬ ‫משולש‬ ‫את‬ ‫להכין‬ ‫יש‬‫הסירה‬ ‫על‬.‫והיגררות‬ ‫גרירה‬
 39. 39. •‫הסירה‬ ‫במיקום‬ ‫תלויה‬ ‫מיידית‬ ‫תגובה‬:–‫ים‬ ‫בלב‬•‫חלוץ‬ ‫פתיחת‬.•‫עוגן‬ ‫זריקת‬.•‫במדחף‬ ‫חבל‬ ‫של‬ ‫במקרה‬-‫את‬ ‫להרים‬ ‫ניתן‬‫החבל‬ ‫את‬ ‫ולהוציא‬ ‫המנוע‬.•‫לגרירה‬ ‫מעבר‬ ‫נפתרה‬ ‫לא‬ ‫והתקלה‬ ‫במידה‬‫והגררות‬.–‫במרינה‬•‫בפנדרים‬ ‫הדפנות‬ ‫ריפוד‬.•‫הרוח‬ ‫במורד‬ ‫לגישה‬ ‫הערכות‬.–‫המרינה‬ ‫בפתח‬:‫ונעזר‬ ‫חלוץ‬ ‫מפרש‬ ‫נפתח‬‫במשוטים‬/‫ברירה‬ ‫אין‬ ‫באם‬-‫עוגן‬ ‫זריקת‬.‫מנוע‬ ‫הדממת‬
 40. 40. •‫מניעה‬ ‫מניעה‬,‫מניעה‬!!!‫עישון‬/‫במנוע‬ ‫שריפה‬-‫שני‬‫המרכזיים‬ ‫הסיכון‬ ‫גורמי‬.•‫האש‬ ‫משולש‬:–‫חום‬,‫בעירה‬ ‫וחומר‬ ‫חמצן‬.•‫כיבוי‬ ‫אמצעי‬:–‫ים‬ ‫מי‬.–‫מטפים‬.‫בערה‬ ‫חומר‬‫שריפה‬
 41. 41. •‫להצפה‬ ‫סיבות‬:–‫בגוף‬ ‫פגיעה‬.–‫הפתחים‬ ‫מאחד‬ ‫מים‬ ‫חדירת‬:‫חלונות‬(hatches)‫המים‬ ‫לקו‬ ‫מתחת‬ ‫פתחים‬ ‫או‬.•‫פעולות‬ ‫סדר‬:–‫שאיבה‬ ‫אמצעי‬ ‫הפעלת‬.–‫הים‬ ‫דרך‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬.–‫המרינה‬ ‫לכיוון‬ ‫הספינה‬ ‫הפניית‬.‫הצפה‬
 42. 42. •‫לטבוע‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫הספינה‬!•‫עת‬ ‫בכל‬ ‫הצלה‬ ‫חגורות‬ ‫לובשים‬.‫נטישה‬
 43. 43. ‫מצוקה‬ ‫סימני‬•Mayday•‫לצדדים‬ ‫המושטות‬ ‫ידיים‬ ‫והורדת‬ ‫הרמה‬.•‫כתום‬ ‫עשן‬•‫ורקטת‬ ‫לפיד‬‫מיצנח‬.•‫למשחרר‬ ‫טלפון‬0508585450.•‫לדודי‬0508585444.
 44. 44. ‫מלא‬ ‫מערך‬ ‫מצומצם‬ ‫מערך‬44•‫לים‬ ‫נצא‬ ‫חזקה‬ ‫הרוח‬ ‫אם‬‫מצומצמים‬ ‫במפרשים‬.‫הרוח‬ ‫התחזקות‬-‫מפרשים‬ ‫צמצום‬‫הרוח‬ ‫עוצמת‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מפרשים‬ ‫צמצום‬:•12‫ראשון‬ ‫צמצום‬ ‫קשר‬•15‫שני‬ ‫צמצום‬ ‫קשר‬
 45. 45. ‫אויר‬ ‫מזג‬ ‫תחזית‬•‫לא‬ ‫דיוק‬ ‫ברמת‬ ‫תחזית‬ ‫זמינה‬ ‫האינטרנט‬ ‫באתרי‬‫הקרוב‬ ‫הזמן‬ ‫לטווח‬ ‫רעה‬( .‫שתמיד‬ ‫למרות‬‫הפתעות‬ ‫להיות‬ ‫עלולות‬.)•‫באזורנו‬ ‫תחזית‬ ‫המספקים‬ ‫אתרים‬ ‫מספר‬ ‫ישנם‬:•‫והאגמים‬ ‫הימים‬ ‫לחקר‬ ‫המכון‬ ‫אתר‬.•Wind guru.•Wind finder.•‫המועדון‬ ‫אתר‬ ‫דרך‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬ ‫לכולם‬.
 46. 46. ‫המועדון‬ ‫אתר‬‫אויר‬ ‫מזג‬ ‫ואתרי‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬
 47. 47. ‫והאגמים‬ ‫הימים‬ ‫לחקר‬ ‫המכון‬
 48. 48. ‫הדרך‬ ‫חוקי‬.1‫בארץ‬ ‫החוקים‬ ‫הגדרות‬.2‫קרדינאלי‬ ‫ומיצוף‬ ‫לטרלי‬ ‫מיצוף‬.3‫בים‬ ‫הדרך‬ ‫חוקי‬.4‫יום‬ ‫סימני‬
 49. 49. ‫אופנוע‬-‫ים‬:‫שייט‬ ‫כלי‬,‫ע‬ ‫המונע‬"‫מים‬ ‫שאיבת‬ ‫מנוע‬ ‫י‬(‫סילון‬),‫עד‬ ‫המשיט‬3‫נוסעים‬‫הצוות‬ ‫כולל‬,‫ברכיבה‬ ‫נעשית‬ ‫והפעלתו‬,‫באמצעות‬ ‫והיגויו‬ ‫בעמידה‬ ‫או‬‫רוחבי‬ ‫מוט‬.‫ימי‬ ‫אופנוע‬ ‫להשיט‬ ‫רשאי‬-‫אדם‬ ‫כל‬,‫לגיל‬ ‫מעל‬16,‫בעל‬‫ימי‬ ‫לאופנוע‬ ‫משיט‬ ‫תעודת‬.‫מנוע‬ ‫סירת‬:‫שייט‬ ‫כלי‬,‫במנוע‬ ‫מופעל‬,‫על‬ ‫עולה‬ ‫אינו‬ ‫שאורכו‬7‫מטר‬(‫מ‬ ‫המנוע‬ ‫עוצמת‬-6‫כ‬"‫ומעלה‬ ‫ס‬.)‫סירת‬ ‫להשיט‬ ‫רשאי‬‫מנוע‬,‫משיט‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ ‫אדם‬ ‫כל‬,‫לו‬ ‫שמלאו‬ ‫אדם‬ ‫כל‬ ‫או‬17‫תעודת‬ ‫בעל‬ ‫נוסף‬ ‫אדם‬ ‫אליו‬ ‫שנלווה‬ ‫בתנאי‬ ‫שנים‬‫בתוקף‬ ‫משיט‬.‫הדרך‬ ‫חוקי‬–‫כלליות‬ ‫הגדרות‬
 50. 50. ‫ספינה‬(‫יאכטה‬):‫על‬ ‫עולה‬ ‫שאורכו‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬7‫על‬ ‫עולה‬ ‫ואינו‬ ‫מטר‬24‫מטר‬.‫עד‬ ‫משקלו‬100‫טון‬.‫יאכטה‬ ‫להשיט‬ ‫רשאי‬,‫אדם‬ ‫כל‬‫לו‬ ‫שמלאו‬18‫שנים‬,‫משיט‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬,‫אדם‬ ‫כל‬ ‫או‬,‫בתוקף‬ ‫משיט‬ ‫תעודת‬ ‫בעל‬ ‫נוסף‬ ‫אדם‬ ‫אליו‬ ‫שנלווה‬ ‫בתנאי‬.‫הדרך‬ ‫חוקי‬–‫כלליות‬ ‫הגדרות‬
 51. 51. ‫השייט‬ ‫כלי‬ ‫על‬ ‫חובה‬ ‫תעודות‬‫חופית‬ ‫להפלגה‬:‫משיט‬ ‫תעודת‬30,‫זהות‬ ‫תעודת‬,‫שייט‬ ‫כושר‬,‫ג‬ ‫צד‬ ‫ביטוח‬.‫הדרך‬ ‫חוקי‬–‫כלליות‬ ‫הגדרות‬
 52. 52. ‫קו‬300‫מטר‬‫לשייט‬ ‫אסורים‬ ‫אזורים‬:•‫ים‬ ‫חוף‬300‫מ‬‫המים‬ ‫שפל‬ ‫מנקודת‬.•‫מוכרז‬ ‫רחצה‬ ‫חוף‬50‫מ‬‫במרחק‬ ‫החוף‬ ‫גבול‬ ‫של‬ ‫צד‬ ‫מכל‬300‫מ‬‫המים‬ ‫שפל‬ ‫מנקודת‬.•4‫מהחוף‬ ‫מייל‬–‫חופי‬ ‫שייט‬•‫צלילה‬ ‫אזורי‬(‫סימון‬ ‫דגלי‬:)200‫הצוללים‬ ‫מסירת‬ ‫מטר‬,‫צלילה‬ ‫מאזור‬ ‫או‬‫מסומן‬.‫צבאי‬ ‫שטח‬‫סגור‬‫לעיתים‬‫שטח‬‫צבאי‬‫הגבלות‬‫תנועה‬‫סגור‬ ‫צבאי‬ ‫שטח‬IMOT25‫מייל‬12‫מייל‬‫ריבוניים‬ ‫מים‬‫הדרך‬ ‫חוקי‬–‫כלליות‬ ‫הגדרות‬
 53. 53. •‫כניסה‬ ‫בעת‬–‫אדום‬ ‫מימין‬ ‫ירוק‬‫משמאל‬.‫למרינה‬ ‫בכניסה‬ ‫מצוף‬
 54. 54. ‫בדרך‬ ‫אשר‬ ‫שייט‬ ‫לכלי‬ ‫תקפים‬ ‫הדרך‬ ‫חוקי‬.‫בדרך‬ ‫אינם‬ ‫אשר‬ ‫שייט‬ ‫לכלי‬ ‫דרך‬ ‫יפנו‬ ‫בדרך‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬.‫בדרך‬‫אינו‬‫עוגן‬‫שרטון‬ ‫על‬ ‫אינו‬‫לרציף‬ ‫קשור‬ ‫אינו‬‫בדרך‬ ‫אינו‬‫עוגן‬‫שרטון‬ ‫על‬‫לרציף‬ ‫קשור‬‫שאינו‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬‫בדרך‬‫מחובר‬‫לקרקע‬ ‫פיזית‬!‫מפליג‬‫במים‬ ‫דרכו‬ ‫עושה‬‫עומד‬(‫נסחף‬)‫במים‬ ‫דרכו‬ ‫עושה‬ ‫אינו‬‫הנמלים‬ ‫תקנות‬‫כלליות‬ ‫הגדרות‬
 55. 55. ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬ ‫ההפלגה‬ ‫זמן‬ ‫בכל‬:1.‫תצפית‬ ‫חובת‬(‫תקנה‬5):‫ובשמיעה‬ ‫בראיה‬ ‫נאותה‬ ‫תצפית‬ ‫יקיים‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬360°‫האמצעים‬ ‫ובכל‬‫לנמל‬ ‫חזרה‬ ‫ועד‬ ‫לים‬ ‫מהיציאה‬ ‫לנסיבות‬ ‫המתאימים‬( .‫באנשי‬ ‫שימוש‬ ‫כולל‬‫לתצפית‬ ‫הצוות‬-‫המפרשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המוסתרים‬ ‫באזורים‬ ‫גם‬.)2.‫בטוחה‬ ‫מהירות‬(‫תקנה‬6):‫התנגשות‬ ‫למנוע‬ ‫כדי‬ ‫והיעילה‬ ‫המתאימה‬ ‫בפעולה‬ ‫לנקוט‬ ‫נוכל‬ ‫שבה‬ ‫מהירות‬.‫עד‬ ‫היא‬ ‫המהירות‬ ‫במרינה‬3‫קשר‬.‫הנמלים‬ ‫תקנות‬
 56. 56. •‫בתעלה‬ ‫המפליג‬ ‫השייט‬ ‫לכלי‬ ‫הקדימה‬ ‫זכות‬.‫יחצה‬ ‫לא‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬‫לשוט‬ ‫היכול‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬ ‫של‬ ‫מעברו‬ ‫את‬ ‫תעכב‬ ‫החצייה‬ ‫אם‬ ‫צרה‬ ‫תעלה‬‫התעלה‬ ‫בתוך‬ ‫רק‬ ‫בבטחה‬.‫הנמלים‬ ‫תקנות‬‫צרה‬ ‫תעלה‬
 57. 57. ‫הגדרה‬:‫אינו‬ ‫השייט‬ ‫לכלי‬ ‫הכוון‬‫ב‬ ‫משתנה‬‫צורה‬‫ניכרת‬‫מצטמצם‬ ‫והטווח‬.‫התנגשות‬ ‫קורס‬
 58. 58. ‫בכלי‬ ‫בבירור‬ ‫שיראה‬ ‫ובאופן‬ ‫האפשר‬ ‫ככל‬ ‫מוקדם‬ ‫תעשה‬ ‫התנגשות‬ ‫למניעת‬ ‫פעולה‬‫דרך‬ ‫מפנים‬ ‫אנו‬ ‫לו‬ ‫השיט‬.‫אורח‬ ‫שינוי‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫יתבצע‬ ‫הפינוי‬/‫יחד‬ ‫גם‬ ‫שניהם‬ ‫או‬ ‫מהירות‬.‫התנגשות‬ ‫סכנת‬ ‫וקימת‬ ‫והיה‬ ‫דרך‬ ‫פינוי‬(‫תקנות‬16,17):‫בפעולה‬ ‫ינקוט‬ ‫דרך‬ ‫לפנות‬ ‫החייב‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬‫ומוקדמת‬ ‫ממשית‬‫האפשר‬ ‫ככל‬.‫אורח‬ ‫על‬ ‫ישמור‬ ‫דרך‬ ‫לו‬ ‫שמפנים‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬(‫קורס‬)‫ומהירות‬.‫כלי‬ ‫לעבר‬ ‫לא‬ ‫התנגשות‬ ‫למניעת‬ ‫תמרון‬ ‫בשינוי‬ ‫השני‬ ‫שיט‬ ‫כלי‬ ‫ינקוט‬ ‫מפנה‬ ‫אינו‬ ‫הראשון‬ ‫השיט‬ ‫וכלי‬ ‫במידה‬‫האחר‬ ‫השיט‬.‫ומהירות‬ ‫קורס‬ ‫שומר‬‫דרך‬ ‫מפנה‬‫הערה‬:‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫יעשה‬ ‫בים‬ ‫דרך‬ ‫פינוי‬‫כללי‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫מקרה‬ ‫ובכל‬ ‫ירכתיים‬ ‫מאחורי‬‫הטובה‬ ‫הימאות‬.‫הנמלים‬ ‫תקנות‬‫התנגשות‬ ‫מניעת‬
 59. 59. ‫חוק‬I-‫עקיפה‬(‫תקנה‬13)‫דרך‬ ‫יפנה‬ ‫אחר‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬ ‫ומשיג‬ ‫העוקף‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬ ‫כל‬‫הנעקף‬ ‫שייט‬ ‫לכלי‬.‫מגזרת‬ ‫המתקרב‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬ ‫הוא‬ ‫עוקף‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬‫הירכתים‬(135‫מעלות‬.)(22.5‫השייט‬ ‫כלי‬ ‫רוחבית‬ ‫מאחורי‬ ‫מעלות‬.)‫ירכתיים‬ ‫גזרת‬22.5º22.5º‫הספינה‬ ‫רוחבית‬ ‫קו‬‫ירכתיים‬ ‫אור‬‫הדרך‬ ‫פינוי‬ ‫חוקי‬
 60. 60. ‫חוק‬III-‫ממוכנים‬ ‫שני‬(‫תקנות‬14,15)‫ממוכנים‬ ‫שני‬ ‫בין‬ ‫התנגשות‬ ‫סכנת‬ ‫קיימת‬ ‫כאשר‬,‫מצבים‬ ‫שני‬ ‫קיימים‬:‫חציה‬‫מפנה‬ ‫מימין‬ ‫הרואה‬‫חרטום‬ ‫מול‬ ‫חרטום‬‫ימינה‬ ‫מפנה‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬ ‫כל‬‫חרטום‬ ‫מול‬ ‫חרטום‬‫חצייה‬‫מפנה‬‫הדרך‬ ‫פינוי‬ ‫חוקי‬
 61. 61. ‫חוק‬IV-‫מפרשיות‬ ‫חוקי‬(‫תקנה‬12)‫מפנה‬‫א‬.‫המשפט‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ימני‬ ‫למפנה‬ ‫יפנה‬ ‫שמאלי‬ ‫מפנה‬ ‫מנוגדים‬ ‫במפנים‬:"‫עקשן‬ ‫ימני‬–‫ותרן‬ ‫שמאלי‬"‫לב‬ ‫שים‬–‫הראשי‬ ‫המפרש‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫נקבע‬ ‫המפרשית‬ ‫מפנה‬.‫ימני‬ ‫מפנה‬:‫תפגע‬ ‫הרוח‬‫בדופן‬ ‫ראשונה‬‫הימנית‬.‫שמאלי‬ ‫מפנה‬:‫תפגע‬ ‫הרוח‬‫בדופן‬ ‫ראשונה‬‫השמאלית‬.‫הדרך‬ ‫פינוי‬ ‫חוקי‬
 62. 62. ‫חוק‬IV-‫מפרשיות‬ ‫חוקי‬(‫תקנה‬12)‫מפנה‬‫ב‬.‫הרוח‬ ‫במורד‬ ‫למפרשית‬ ‫תפנה‬ ‫לרוח‬ ‫במעלה‬ ‫המפרשית‬ ‫זהים‬ ‫במפנים‬.*‫היא‬ ‫הרוח‬ ‫מעל‬ ‫המפרשית‬‫למקום‬ ‫הקרובה‬ ‫המפרשית‬‫הרוח‬ ‫נושבת‬ ‫ממנו‬!!‫הדרך‬ ‫פינוי‬ ‫חוקי‬
 63. 63. ‫שווים‬ ‫נולדו‬ ‫כולם‬,‫יותר‬ ‫ששווים‬ ‫כאלו‬ ‫יש‬ ‫אבל‬...‫מעין‬ ‫נקבעה‬ ‫שונה‬ ‫תמרון‬ ‫יכולת‬ ‫שונים‬ ‫שייט‬ ‫ולכלי‬ ‫מאחר‬"‫הירארכיה‬:"•‫ממוכן‬.•‫מפרשית‬.•‫דייג‬.•‫עיסוקו‬ ‫בשל‬ ‫לתמרן‬ ‫בכושרו‬ ‫מוגבל‬.•‫שליטה‬ ‫ללא‬ ‫שייט‬ ‫כלי‬.‫הנ‬ ‫השייט‬ ‫כלי‬ ‫כל‬"‫בדרך‬ ‫הינם‬ ‫ל‬.‫עקיפה‬ ‫של‬ ‫מצב‬ ‫ולמעט‬,‫תחתיו‬ ‫לבאים‬ ‫דרך‬ ‫יפנה‬ ‫ברשימה‬ ‫העליון‬.‫הדרך‬ ‫פינוי‬ ‫חוקי‬
 64. 64. 64‫שאלות‬?

×