(P h i lip p in e Ele m e n ta ry Le a rn in g Co m p e te n c i e s )        MAKAB AYAN
MAKABAYANDESKRIPSYON   Ang Makabayan ay binubuo ng mga sumusunod na asignatura:     Sibika at Kultura; Heograpiya, ...
Ang mga aralin na ituturo sa bawat buwanang pagmamarka ay sumasaklaw sa edukasyong pantahanan, agrikultura, sining pang-in...
MAK ABAYAN   (S IB IKA AT KU LTU RAHEOGRAP IYA/KAS AYS AYAN/S IB IKA)        3
MGA INAASAHANG BUNGA                SIBIKA AT KULTURA; HEOGRAPIYA/KASAYSAYAN/SIBIKAMITHIIN: Nagpapakita ng ...
Mga Batayang Kasanayan sa Pagkatuto sa SIBIKA AT KULTURA        I                      II   ...
I                     II                     III3. Nakikilala ang magagandang tan...
I                      II                        III4. Nagagamit ang mga pantu...
I                      II                      III5.1 Nakikilala ang iba’t iban...
I                        II                      IIIII. PAMBANSANG PAGKAKAIS...
I                      II                       III1.2 Nailalarawan ang gawain ...
I                       II                    III5. Naisasagawa nang kusang-loob...
I                       II                      III6. Nakikilahok sa mga kapak...
I                     II                     III                ...
I                      II           III6. Nasasabi na may mga proyekto ang     3. Na...
Mga Batayang Kasanayan sa Pagkatuto sa HEOGRAPIYA/KASAYSAYAN/SIBIKA         IV                  ...
IV                       V                       VI4.1 Nasasabi ang kahalagaha...
IV                     V                      VI11.1 Nakikilala na ang malalakin...
IV                       V                      VI2.2 Nasasabi na ang mundo ay...
IV                      V                      VI2. Naiuugnay ang uri ng panan...
IV                    V                       VI4.2 Nakagagawa ng payak na mapa...
IV                         V                     VIIII. PAMBANSANG PAGMAMALAK...
IV                      V                       VI8. Nabibigyang katwiran ang m...
IV                    V                     VI5. Nagagamit ang iskala sa pagsukat...
IV                       V                     VI5.1 Naipaliliwanag ang mga pa...
IV                        V                     VI4. Nagagamit ang magagandang ...
IV                      V                        VI5. Naisasagawa ang makakay...
IV             V                      VI   2. Naipaliliwanag ang paraang isinagawa ng ...
IV            V            VI   1. Nasasabi ang dahilan ng pagbagsak ng   ekonomiya noong 1983 ...
IV           V              VI   IX. ANG PILIPINAS PAGKARAAN NG   EDSA REVOLUTION   (1986-...
MAK ABAYAN(ED U KAS YON G P AN TAHAN AN AT    P AN GKAB UHAYAN )        30
MGA INAASAHANG BUNGA                 EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYANMITHIIN: Nagkakaroon ng mga kaa...
EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN       IKAAPAT NA BAITANG                  IKALIMANG BAITANG ...
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01

55,374 views
54,845 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
55,374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makabayan elementarybec-091224035417-phpapp01

 1. 1. (P h i lip p in e Ele m e n ta ry Le a rn in g Co m p e te n c i e s ) MAKAB AYAN
 2. 2. MAKABAYANDESKRIPSYON Ang Makabayan ay binubuo ng mga sumusunod na asignatura: Sibika at Kultura; Heograpiya, Kasaysayan at Sibika (SK;HKS) Musika, Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan (EPP) Edukasyon sa Kagandahang-Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) Ang Makabayan para sa Una, Ikalawa at Ikatlong Baitang ay binubuo ng Sibika at Kultura na nagsisilbing batayang aralin sapagsasanib ng Musika, Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. Ito ay pag-aaral ng pakikipag-ugnayan ng tao sa lipunan atsa pamahalaan; ang kanyang mga karapatan at bahaging ginagampanan, tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. Tumutukoy rinito sa paglinang ng mga pagpapahalagang moral at ispiritwal; pagkakaroon ng kamalayan sa mga pamana ng lahi at malikhaingpagpapahayag ng sariling damdamin sa Musika, Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan. Ang Heograpiya/Kasaysayan/Sibika para sa Ikaapat na Baitang ay nakatuon sa Heograpiya. Naglalayon ito na mabigyan angmga mag-aaral ng pananaw tungkol sa kapaligirang pisikal, panlipunan at pagkabuhayan; ang mga paraan ng pakikibagay/pakikiangkopat ang wastong pangangasiwa nito. Kabilang dito ang mga katangiang pangheograpiya ng bansa tulad ng mga anyong lupa at tubig,klima, halaman, hayop, lokasyon, direksyon, taas ng lugar, populasyon, at ang paggamit, pangangalaga at pagpapabuti sa mga ito.Para sa Ikalimang Baitang, ang pokus na disiplina ay Kasaysayan. Naglalahad ito ng kontinuum ng mga suliranin, tagumpay at mgapangyayari na nakaimpluwensya sa kasalukuyan; ang mga pagbabago sa lipunan na naging sanhi ng pagsibol ng bago at maramingpagkakataon at pakinabang para sa paglinang ng kakayahan ng tao at ang mga programa sa kasalukuyang lipunan na naglalayongmakatulong sa pagkamit ng minimithing bukas. Para sa Ikaanim na Baitang, ang pokus ay ang Sibika. Tumatalakay ito sa ugnayan ngtao at ng pamahalaan; mga karapatang tinatamasa, bahaging dapat gampanan, tungkulin at pananagutan bilang mamamayan. Ang Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan ay nakatuon sa paglinang sa pagiging responsable at karapat-dapat nakasapi ng tahanan na magiging daan sa pagpapatatag ng pamilya. Ang mga gawain ay nagbibigay-diin sa paglinang ng kanais-nais nasaloobin, batayang kasanayan at mga gawi sa paggawa sa pamamagitan ng mga araling may kaugnayan sa pang-araw-araw na gawainsa tahanan, paaralan at sa pamayanan at ang paglikha ng mga bagay na kapaki-pakinabang. 1
 3. 3. Ang mga aralin na ituturo sa bawat buwanang pagmamarka ay sumasaklaw sa edukasyong pantahanan, agrikultura, sining pang-industriya, tingiang pangangalakal at impormasyong teknolohiya. Sa pamamagitan nito, mabibigyan ang mga bata ng mga karanasan sa mga kasanayan para sa iba’t ibang hanapbuhay. Isangkatangian ng pagtuturo ng asignaturang ito ang pagiging flexible upang matugunan ang mga pangangailangang lokal at panrehiyon.Gayundin, ang mga paaralan ay binibigyan ng laya sa pagpili ng mga gawaing sadyang angkop sa karanasan ng mga bata. Sa Musika, Sining at Edukasyon sa Pagpapalakas ng Katawan (MSEP) ang mga bata ay nakapagpapahayag ng kanilangdamdamin, ideya, at imahinasyon. Sa pamamagitan ng musika, sining at edukasyong pagpapalakas ng katawan, at iba pang malikhainggawain at proyekto, malilinang ang pagpapahalaga sa mga katutubo at kontemporaring sining. Bibigyan ng pagkakataon ang mga batana magamit ang kanilang natutuhan sa mga gawaing nakaaaliw. Habang papataas ng baitang ang bata, ang kaangkupang pisikal atmga kasanayang panlaro (lead-up games), musika at pagkamalikhain sa disenyo at craft construction ay higit pang lilinangin. Ang Edukasyon sa Kagandahang Asal at Wastong Pag-uugali (EKAWP) ay isasanib sa lahat ng antas. Ito ang mga batayangpagpapahalaga na likas sa bawat asignatura.MGA INAASAHANG BUNGA SA MAKABAYANMITHIIN:Nakapagpapakita ng: sapat na kaalaman at kamalayan sa mga pambansang pagkakakilanlan, kapaligiran at pagpapaunlad ng kabuhayan, agham at teknolohiya; mapanuri at malikhaing pag-iisip tungo sa mapanagutang pagpapasya sa mga isyu o usaping kinakaharap; pagpapahalaga sa sining, musika, laro, sayaw at iba pang bahagi ng kultura gayundin sa pagiging Pilipino at sa kanyang mga karapatan at pananagutan bilang mamamayan; positibong saloobin sa paggawa upang makapamuhay nang produktibo sa isang bansang mapayapa; at kakayahang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa mundo 2
 4. 4. MAK ABAYAN (S IB IKA AT KU LTU RAHEOGRAP IYA/KAS AYS AYAN/S IB IKA) 3
 5. 5. MGA INAASAHANG BUNGA SIBIKA AT KULTURA; HEOGRAPIYA/KASAYSAYAN/SIBIKAMITHIIN: Nagpapakita ng pagmamahal sa bayan at pagmamalaki sa mga pambansang pagkakakilanlan, at mga karapatanat tungkuling dapat gampanan; may positibong saloobin at pagpapahalagang nakatutulong sa pag-aangkop sanagbabagong panahon; may kakayahan sa pangangasiwa sa kapaligiran, kasanayan sa masusi at mapanuring pag-iisip atmay global na pananaw upang makaagapay sa mga pagbabago sa daigdigPagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki bilang mamamayang Pilipino at angpagiging kabilang sa bansang Pilipinas at sa pamayanang global; nagkakaroon ng kasanayan sa mapanuring pag-iisip atmatalinong pagpapasya sa pangangasiwa ng kapaligiran upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap.Pagkatapos ng Ikalimang Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga pangyayaring naganap atnagaganap sa ibat ibang aspeto ng pamumuhay (panlipunan, pangkabuhayan at pulitikal) ng mga Pilipino sa iba’t ibang panahonna nakatutulong upang magkaroon ng magandang kinabukasan.Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagmamalaki at pagpapahalaga sa katangiangpangheograpiya, mga yaman at industriya, at sa mga pagsisikap ng bawat rehiyon na mapaunlad ang Pilipinas at ang kulturangnagpapakilala sa ating pagka-Pilipino.Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa mga yaman ng bansa, sa mgakarapatang tinatamasa at mga tungkuling dapat gampanan at may positibong saloobin sa paggawa na nakatutulong sa pag-unladng pamumuhay.Pagkatapos ng Ikalawang Baitang, nakikilala ang mga bata ang sarili at ang mga katangian at sagisag na nagpapakilala sa mgaPilipino at sa bansa; may mga karapatan at tungkulin sa paglinang ng kakayahan at nakikilahok sa mga gawain sa pamayanan.Pagkatapos ng Unang Baitang, nagkakaroon ang mga bata ng kamalayan bilang Pilipino; may mga karapatang tinatamasa atmga tungkuling dapat gampanan bilang kasapi ng mag-anak at para sa kabutihan ng kapwa. 4
 6. 6. Mga Batayang Kasanayan sa Pagkatuto sa SIBIKA AT KULTURA I II III PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN PAMBANSANG PAGKAKAKILANLAN PAMBANSANG PAGKAKAKILANLANNakikilala ang mga bagay na nagpapakilala Nakikilala ang mga katangiang nagpapakilala Naipagmamalaki ang katangiang pisikal ngsa mga Pilipino sa mga Pilipino at sa bansang Pilipinas bansang Pilipinas at ang mga bagay na nagpapakilala sa mga PilipinoA. Nakikilala ang sarili bilang Pilipino A. Natatalakay ang mga katangiang nagpapakilala sa mga Pilipino A. Naipaliliwanag na ang Pilipinas ay1. Nakikilala ang mga Pilipino isang kapuluan 1. Nakikilala ang mga Pilipinong bumubuo sa1.1 Nasasabi na siya ay Pilipino mga pamayanan 1. Nasasabi na ang Pilipinas ay isang kapuluan1.2 Nasasabi na ang kanyang ama o ina/ 2. Natutukoy ang mga katangi-tangingama at ina ay mga Pilipino ugaling nagpapakilala sa mga Pilipino 1.1 Nasasabi kung ano ang pulo2. Nakikilala ang iba pang Pilipino 3. Naipakikita ang mga katangiang 1.2 Natutukoy ang mga pulong bumubuo ng nagpapakilala sa mga Pilipino sa Pilipinas3. Nailalarawan ang katangiang pisikal ng pamamagitan ngmga Pilipino pagtulong sa kapwa 1.3 Naipaliliwanag kung ano ang kapuluan paggalang sa nakatatanda4. Nasasabi na iba-iba ang katangiang 1.4 Naiguguhit o nailalarawan angpisikal ng mga Pilipino B. Nailalarawan ang sariling bansa pulo/kapuluan5. Nasasabi nang may kasiyahan na “Ako 1. Nasasabi na ang Pilipinas ay binubuo ng 2. Natatalakay ang mga kapakinabangan ngay Pilipino” iba’t ibang pamayanan pagiging isang kapuluan6. Naaawit nang may damdamin ang awiting 2. Nailalarawan ang kapaligiran ng sariling B. Nasusuri ang mga katangiang pisikal“Ako ay Pilipino” pamayanan at ang iba pang pamayanang ng bansa PilipinoB. Nakikilala ang sariling bansa 1. Naibibigay ang naiibang katangian ng mga 3. Nakabubuo ng konklusyon na ang anyong tubig1. Nasasabi na ang kanyang bansa ay pamayanang Pilipino ay may iba’t bangPilipinas kapaligiran 2. Nasasabi ang kakaibang katangian ng mga anyong lupa2. Natutukoy ang mga bansang nakapaligid 4. Nailalarawan ang ganda at yaman ngsa Pilipinas bansa 5
 7. 7. I II III3. Nakikilala ang magagandang tanawin at 4.1 Natutukoy ang mga likas na anyong lupa C. Nagagamit ang mapa sa paglalarawanpook pasyalan ng sariling pook/bansa na nagpapaganda sa bansa ng bansa4. Nailalarawan ang magagandang tanawin 4.2 Napaghahambing ang mga anyong lupa 1. Natutukoy ang mga pangunahin atat pook pasyalan ng sariling pook/bansa sa bansa pangalawang direksiyon5. Nakatutulong sa pagpapanatili ng 4.3 Natutukoy ang mga likas na anyong tubig 2. Nagagamit ang mga pangunahin atkagandahan ng tanawin at pook pasyalan na nagpapaganda sa bansa pangalawang direksiyon sa pagsasabi ng lokasyon sa mapa ng malalaki at maliliit na6. Nakikilala ang mga anyong tubig at 4.4 Napaghahambing ang mga anyong tubig pulo ng bansaanyong lupa ng bansa sa bansa 3. Napaghahambing ang malalaking pulo7. Nailalarawan ang mga anyong tubig at 5. Nakikiisa sa pangangalaga sa mga likas ayon sa lokasyon o direksiyon, laki atanyong lupa ng bansa na yaman ng bansa kaanyuan8. Nasasabi ang kahalagahan ng mga 5.1 Natatalakay ang paraan ng 4. Nakikilala ang mapang pisikalanyong tubig at anyong lupa sa bansa pangangalaga sa yaman tubig 4.1 Nakikilala sa larawan at sa simbolo ng9. Nakalalahok sa mga gawaing may 5.2 Natatalakay ang mga paraan ng mapa ang iba’t ibang anyong lupa at anyongkinalaman sa wasto at matalinong gamit ng pangangalaga sa yaman lupa tubiganyong tubig at anyong lupa ng bansa 6. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng 4.2 Naituturo sa mapa ang mgaC. Nakikilala ang globo bilang larawan ng yaman tao ng bansa mahahalagang anyong lupa at anyong tubigmundo ng bansa 6.1 Nakikilala ang yaman tao ng bansa1. Nasasabi na ang Pilipinas ay bahagi ng 4.3 Nakagagawa ng payak na mapa ngmundo 6.2 Nasasabi ang katangian ng mga pangkat pamayanan/bansa na ipinakikita ang ng taong bumubuo sa populasyon ng bansa mahahalagang anyong lupa at anyong tubig2. Naituturo sa globo ang lokasyon ngPilipinas 6.3 Naiisa-isa ang mga pangkat na 5. Nakikilala ang mapang pangklima bumubuo sa populasyon ng bansa3. Nasasabi na Pilipinas ang kanyang bansa 5.1 Napaghahambing ang klima sa iba’tat bansa ng mga Pilipino 6.4 Naiisa-isa ang bumubuo ng populasyong ibang bahagi ng bansa sa tulong ng mapang umaasa at inaasahan pangklima 6
 8. 8. I II III4. Nagagamit ang mga panturo ng 6.5 Napaghahambing ang populasyong 5.2 Naipaliliwanag ang mga dahilan ngkinalalagyan ng isang bagay/ lugar tulad ng: umaasa at populasyong inaasahan pagkakaiba/ pagkakahawig ng klima sa iba’tsa kanan; sa kaliwa; sa itaas;sa ibang bahagi ng bansaharapan;sa likuran 6.6 Napaghahambing ang populasyong nagbibigay ng produkto at populasyong 5.3 Natutukoy ang klima sa sariling5. Naikikilos ang katawan ng buong pag- nagbibigay ng paglilingkod pamayananiingat sa sarili at sa panlahatang lugar saiba’t ibang patutunguhan/direksiyon 7. Natatalakay ang mga paraang ginagawa 5.4 Naiisa-isa ang mga salik na may ng pamahalaan sa pangangalaga ng yaman kinalaman sa klimaD. Nakikilala ang mga sagisag na tao ng bansanagpapakilala sa bansa 6. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa 8. Natutukoy ang mga makasaysayang pook klima ng bansa1. Natutukoy ang mga sagisag ng bansa ng bansa- watawat ng bansa D. Nasusuri ang kaugnayan ng uri ng- pambansang awit 9. Nasasabi ang mahahalagang hanapbuhay ng mga mamamayan sa- pambansang bayani pangyayaring naganap sa ilang katangiang pisikal ng bansa- pambansang bulaklak makasaysayang pook sa bansa- pambansang puno 1. Nakikilala ang pangunahing hanapbuhay- pambansang hayop 10. Naipakikita ang paggalang at ng mga Pilipino- pambansang sayaw pangangalaga sa mga makasaysayang pook- pambansang laro 2. Naiuugnay ang uri ng pangunahing- pambansang wika C. Nakikilala ang mapa bilang patag na hanapbuhay sa katangiang pisikal ng bansa larawan ng mundo2. Nailalarawan ang iba’t ibang sagisag ng 3. Naipaliliwanag kung paanobansa 1. Nakikilala ang apat na pangunahing nakikibagay/nag-aangkop ang mga tao sa uri direksiyon: Hilaga, Timog Silangan, Kanluran ng kapaligiran3. Naipakikita ang paggalang sapambansang awit/watawat 2. Nagagamit ang mga pangunahing 4. Nasasabi ang mga paraan kung paano direksiyon sa pagtuturo ng lokasyon ng isang mapag-iingatan ang mga pinagkukunan ng4. Naaawit nang may damdamin ang bagay, lugar o pook sa mapa ating kabuhayan“Lupang Hinirang” 3. Nagagamit ang mga pananda sa mapa sa 5. Naipakikita ang pagpapa-halaga sa5. Nagagamit ang iba’t ibang linya, hugis at pagkilala sa mga bagay o lugar kapaligiranpangunahin at pangalawang kulay sapaglalarawan ng mga sagisag ng bansa 7
 9. 9. I II III5.1 Nakikilala ang iba’t ibang uri ng linya at 4. Nagagamit ang payak na mapa sa 5.1 Naipakikita sa pamamagitan nghugis sa mga sagisag ng bansa pagkilala at paghanap ng mga bagay, lugar o pagguhit/pagpinta at pag-awit ang mga pook pamamaraan ng pangangalaga sa5.2 Nakaguguhit ng iba’t ibang uri ng linya at kapaligiranhugis D. Nabibigyang kahulugan ang mga sagisag na nagpapakilala sa bansa 5.2 Nakalilikha ng dibuho ng mga bagay5.3 Nakalilikha ng gawaing sining na binubuo mula sa kapaligiran:ng iba’t ibang linya at hugis 1. Nabibigyang kahulugan ang bawat kulay • payak na installation sa kapaligiran ng watawat • collage ng iba’t ibang tekstura5.4 Nakikilala ang mga pangunahin at mga • pagguhit ng mga disenyo ngpangalawang kulay 2. Nabibigyang kahulugan ang araw at mga dahon/bulaklak bituin sa watawat • at iba pa 3. Naipakikita ang paggalang sa E. Nasusuri kung bakit may pagkakaiba pambansang watawat at awit sa katangiang pisikal ang mga Pilipino 4. Nasasabi ang kahalagahan ng 1. Nakikilala ang mga ninuno ng mga Pilipino pambansang wika bilang sagisag ng bansa 2. Nailalarawan ang katangiang pisikal ng 5. Nakikilala si Jose Rizal bilang mga Pilipino pambansang bayani 3. Natutukoy ang ilang pangyayari sa 6. Nailalarawan ang pambansang kasuotan kasaysayan ng ating bansa na naging dahilan ng pagkakaiba ng katangiang pisikal 7. Nailalarawan ang pambansang bulaklak ng mga Pilipino 8. Naibibigay ang katangian ng kalabaw 4. Nasasabi nang may kasiyahan ang bilang pambansang sagisag pagiging Pilipino anuman ang katangiang pisikal 9. Nasasabi ang dahilan ng pagkapili ng nara bilang pambansang puno F. Nasusuri ang mga katangi-tanging ugali at saloobin ng mga Pilipino na 10. Nasasabi ang kahalagahan ng mga nakatutulong sa pag-unlad ng sagisag ng bansa pamumuhay 8
 10. 10. I II IIIII. PAMBANSANG PAGKAKAISA 11. Naipakikita ang pagkakaroon ng 1. Nailalarawan ang likas at katangi-tanging kamalayan sa mga pambansang sagisag sa ugali ng mga unang Pilipino/ninunoNasasabi ang kapaki-pakinabang na gawain pamamagitan ng:para sa kabutihan ng lahat • pagsasakilos ng wastong paggalang sa 2. Natutukoy ang mga katangi-tanging watawat ugaling natutuhan sa dayuhanA. Nakikilala na ang Pilipinas ay binubuo • pag-awit ng may damdamin ng Lupangng mga pamayanan Hinirang 3. Nakikilala ang mga katangi-tanging ugali • pagsasagawa ng mga batayang hakbang na nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino1. Nasasabi ang bumubuo ng isang mag- ng sayaw na Cariñosaanak na Pilipino • pagguhit o pagpinta ng iba pang mga 4. Naipaliliwanag kung paano nakatutulong o sagisag nakahahadlang sa pag-unlad ng pamumuhay2. Nasasabi ang iba pang bumubuo ng mag- ang mga ugaling nagpapakilala sa atinganak na Pilipino II. PAMBANSANG PAGKAKAISA pagka-Pilipino3. Napaghahambing ang iba’t ibang laki ng Nakikilala ang mga gawain at pagdiriwang na 5. Natutularan ang halimbawa ng mga taongmag-anak na Pilipino pansibiko at panrelihiyon tungo sa nagpakita ng mga katangi-tanging ugali at pagkakaisa/pagkakabuklod ng mga Pilipino saloobin4. Nahihinuha ang kinalaman ng laki ng mag-anak sa laki ng populasyon ng pamayanan A. Natatalakay ang mga gawaing 6. Naipakikita sa lahat ng pagkakataon ang nagbubuklod sa mga Pilipino mga katangi-tanging ugali ng mga Pilipino5. Nasasabi na ang mga mag-anak naPilipino at iba pang mag-anak ang bumubuo 1. Nasasabi ang kahalagahan ng II. PAMBANSANG PAGKAKAISAng isang pamayanan pagtutulungan sa pagtugon sa pangangailangan Nakikiisa sa mga gawaing nagpapaunlad ngB. Natatalakay ang kahalagahan ng pamumuhaypagtugon sa mga pangunahing 1.1 Nakikilala ang iba pang pangangailanganpangangailangan ng pamilya ng pamayanan bukod sa mga pangunahing A. Nauunawaan na ang pagkakaisa ng pangangailangan mithiin ang siyang nagbubuklod sa mga1. Nasasabi na ang bawat mag-anak ay may Pilipinobahaging dapat gampanan sa pagtugon sa 1.2 Natutukoy ang mga gawain sapangunahing pangangailangan pamayanan na nakatutugon sa mga 1. Nasasabi na ang maunlad na pamumuhay pangangailangan ng pamayanan ay mithiin ng mga Pilipino1.1 Naiisa-isa ang mga pangunahingpangangailangan 9
 11. 11. I II III1.2 Nailalarawan ang gawain ng mga mag- 1.3 Nasasabi ang kaugnayan ng dami ng tao 1.1. Natutukoy ang mithiin ng mga Pilipino naanak na tumutulong sa pagtugon sa sa pamayanan sa pagtugon sa makatugon sa pangunahingpangunahing pangangailangan pangangailangan ng mga ito pangangailangan1.3 Nasasabi ang kahalagahan ng 2. Nailalarawan ang mga gawain sa 1.2 Natatalakay ang mga bagay napagtutulungan ng babae at lalaki sa pamayanan na nagpapakita ng nakatutulong/nakahahadlang sa pagkakamitpagtugon sa pangunahing pangangailangan pagkakabuklod ng mga tao sa panahon ng ng mithiin tulad ng: sakuna o kalamidad - malaking populasyon1.4 Natatalakay kung paano natutugunan - saloobin sa paggawaang mga pangunahing pangangailangan ng 3. Nailalarawan ang tradisyong may - mga kaugalian ng mga Pilipino atbp.mag-anak kinalaman sa pagkakabuklod gaya ng bayanihan o palusong 2. Nakikilala na ang mga Pilipino ay may2. Nasusuri ang epekto ng laki ng mag-anak mga karapatan at tungkulin sa paglinang ngsa pagtugon sa pangunahing 4. Nailalarawan kung paano nilulutas ng mga sariling kakayahan at ng kakayahan ngpangangailangan tao sa pamayanan ang kanilang suliranin kapwa3. Nasasabi na higit na may pagkakataon B. Naipaliliwanag ang mga pagdiriwang 3. Nagagamit ang sariling kakayahan upangang maliit na pamilya na matugunan ang na panrelihiyon na nagbubuklod sa mga mapaunlad ang pamumuhay tulad ngmga pangangailangan nito Pilipino pagtitiwala sa sariling kakayahan4. Nasasabi ang kahalagahan ng 1. Naiisa-isa ang mga pagdiriwang na 4. Natatalakay ang mga pagkakataon sapagsasagawa ng bahaging dapat gampanan panrelihiyon na nagbubuklod sa mga Pilipino pamayanan/bansa na nakatutulong sasa pagtugon sa pangunahing paglinang ng kakayahanpangangailangan 2. Nailalarawan ang mga kaugaliang kaugnay ng mga pagdiriwang na 5. Napatutunayan na mahalaga ang panrelihiyon pagtutulungan upang matamo ang mithiin Hal.: 2.1 Nakaaawit ng mga awiting bayan • paggawa ng likhang sining tulad ng myural o mosaic 2.2 Naiguguhit ang mga kaugaliang kaugnay • pag-awit na may kinalaman sa paggawa ng mga pagdiriwang na panrelihiyon at pagkakaisa 3. Naipaliliwanag kung paano nagkakabuklod 6. Nakikilahok nang buong sigla sa iba’t ang mga Pilipino sa pamamagitan ng mga ibang gawain batay sa kakayahan upang pagdiriwang na ito matamo ang mithiin 10
 12. 12. I II III5. Naisasagawa nang kusang-loob ang mga 4. Naipakikita ang pakikiisa sa mga gawaing B. Napahahalagahan ang mga saloobin atbahaging dapat gampanan bilang kasapi ng panrelihiyon na nagbubuklod sa mga Pilipino pagpapahalagang may kaugnayan samag-anak sa pagtugon sa pangunahing paggawa na nakatutulong sa pagkakamitpangangailangan C. Natatalakay ang mga pagdiriwang na ng mithiin pansibiko na nagbubuklod sa mgaC. Natatalakay na ang pagkakaisa at Pilipino 1. Nasusuri ang kaugnayan ng mga kanais-pagtutulungan ng mga kasapi ng mag- nais na saloobin at pagpapahalagang mayanak ay nakatutulong sa pagtugon sa iba 1. Naiisa-isa ang mga pagdiriwang na kaugnayan sa paggawa sa pagkakamit ngpang pangangailangan ng pamayanan pansibiko na nagbubuklod sa mga Pilipino mithiin Hal.: Araw ng Kalayaan at Araw ng Paggawa1. Natutukoy ang iba pang pangangailangan 1.1 Nasasabi na ang iba’t ibang uri ngng mag-anak sa pamayanan tulad ng: 2. Naibibigay ang kahalagahan ng mga gawain ay nakatutulong sa pagkakamit ng pagdiriwang na pansibiko mithiin - malinis na pamayanan - tahimik na pamayanan 3. Nailalarawan ang mga kaugaliang 2. Naipaliliwanag kung paano nakatutulong kaugnay ng mga pagdiriwang na ito sa pagpapaunlad ng pamumuhay ang mga2. Nakikilala ang mga gawain ng kanais-nais na saloobin at pagpapahalagangmamamayan na tumutugon sa 3.1 Nakaaawit ng mga awiting may may kaugnayan sa paggawa anumang uri itopangangailangan ng pamayanan kaugnayan sa pansibikong pagdiriwang 3. Nailalarawan ang maaaring mangyari sa3. Natatalakay ang mga paraan ng 3.2 Naiguguhit ang mga kaugaliang kaugnay pamumuhay kapag hindi ipinakita ang mgapakikipagtulungan sa pagtugon sa ng pagdiriwang na ito kanais-nais na saloobin at pagpapahalagangpangangailangan ng pamayanan may kaugnayan sa paggawa 3.3 Naisasagawa ang mga gawaing may4. Nasasabi ang makakayanang gawain sa kaugnayan sa pagdiriwang na ito 4. Natatalakay ang mga paraan kung paanopakikipagtulungan sa pagtugon sa Hal.: pagmamartsa maipakikita sa sariling pamumuhay ang mgapangangailangan saloobin at pagpapahalagang makatutulong 4. Nasasabi kung paano nagkakabuklod ang sa pagpapaunlad ng pamumuhay5. Nasasabi ang epekto ng dami ng tao sa mga Pilipino sa pamamagitan ng mgapamayanan sa pagtugon sa iba pang pagdiriwang na ito 5. Naipakikita sa sariling kilos at pag-uugalipangangailangan ng mag-anak ang mga saloobin at pagpapahalagang may 5. Naipakikita ang pakikiisa sa mga gawaing kaugnayan sa paggawa maging anumang uri pansibiko na nagbubuklod sa mga Pilipino ito 11
 13. 13. I II III6. Nakikilahok sa mga kapakipakinabang na D. Nakikiisa sa mga gawaing 6. Naipagmamalaki ang anumang gawainggawain sa pagtugon sa iba pang mga pangrelihiyon at pangsibiko na marangalpangangailangan sa paaralan at nagpapamalas ng pagkakaisabarangay/pamayanan III. PAMBANSANG KATAPATAN 1. Nakikilahok sa pagdiriwang sa pamamagitan ng: Napahahalagahan ang mga karapatan atD. Naipaliliwanag kung paanong ang • paggawa ng poster tungkulin ng bawat mamamayan sapagmamahal sa Panginoon ay • pagsali sa timpalak pagguhit, pag-awit at pagpapaunlad ng pamumuhaynakatutulong sa pagkakaisa ng mga pagsasayawPilipino A. Nauunawaan na ang bawat III. PAMBANSANG KATAPATAN mamamayan ay may karapatang1. Natutukoy ang sariling relihiyon at ng tumanggap ng paglilingkod saibang Pilipino Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mga pamahalaan karapatan at tungkulin ng isang Pilipino2. Nasasabi ang mga paraan kung paano 1. Nakikilala ang mga paglilingkod namaipakikita ang pagmamahal sa Panginoon A. Nasasabi na ang bawat karapatan ng tinatanggap sa pamahalaan batang Pilipino ay may katumbas na3. Naipakikita ang pagmamahal sa tungkulin 2. Natutukoy ang mga kabutihang naidudulotPanginoon sa iba’t ibang paraan ng mga paglilingkod ng pamahalaan sa pag- 1. Nakikilala ang mga karapatan ng bata na unlad ng pamumuhay4. Naipakikita ang paggalang sa relihiyon ng mabigyan ng iba pang pangangailanganiba 3. Naipaliliwanag kung paano natutugunan 2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng ng pamahalaan ang mga pangangailanganE. Nakikiisa sa mga gawain sa tahanan, pagkakamit sa mga karapatan at iba pang ng mga mamamayanpaaralan at barangay upang makatulong pangangailangansa pangangailangan ng pamayanan 3.1 Nasasabi ang pinanggagalingan ng kitaHal.: 3. Naipaliliwanag na ang bawat karapatan ay ng pamahalaan upang matugunan ang mga • pagsali sa proyektong pampaaralan, may katumbas na tungkulin pangangailangan ng mga mamamayan pambarangay o pampamayanan na may kinalaman sa kalinisan, kalusugan at iba 3.1 Nakikilala ang mga tungkulin ng isang 4. Naipaliliwanag ang epekto/ kaugnayan ng pa bata mabilis na paglaki ng populasyon sa • pagpapasalamat sa Panginoon sa - sa tahanan pagbibigay ng pamahalaan ng sapat na biyayang natanggap - sa paaralan paglilingkod pambayan • pagmamalasakit sa kapwa - sa simbahan - sa pamayanan 12
 14. 14. I II III 3.2 Nasasabi ang maaaring mangyari kung 5. Napahahalagahan ang mga paglilingkod hindi gagampanan ang mga tungkulin na tinatanggap sa pamahalaan 4. Naisasagawa ang mga tungkulin - sa tahanan - sa paaralan - sa simbahan - sa pamayananIII. PAMBANSANG KATAPATAN B. Natatalakay na ang bawat batang B. Nauunawaan na ang mga mamamayan Nagkakaroon ng kamalayan na ang bawat Pilipino ay may natatanging kakayahan ay may tungkulin sa pamahalaan upangkarapatan ay may kaukulang tungkulin makatulong sa maunlad na pamumuhay 1. Nasasabi na ang bawat bata ay mayA. Nasasabi ang kahalagahan ng mga natatanging kakayahan 1. Natutukoy ang mga batas na nakatutulongkarapatan ng batang Pilipino sa pagkakaroon ng maunlad na pamumuhay 1.1 Naiisa-isa ang mga gawaing1. Nasasabi ang kahulugan ng karapatan makakayang gawin ng isang bata 2. Nakikilala ang tungkulin ng mamamayan para sa payapang pamumuhay2. Nakikilala ang mga karapatan ng batang 1.2 Nailalarawan ang sariling kakayahan oPilipino ang gawaing kayang gawin 3. Natutukoy ang tungkulin ng mamamayan sa pangangalaga ng kapaligiran3. Natatalakay kung paano maaaring 1.3 Napaghahambing ang tangingtamasahin ng batang Pilipino ang kanyang kakayahan ng bawat bata 4. Nasasabi ang tungkulin ng mamamayanmga karapatan na tumulong sa pagpapaunlad ng 2. Nasasabi ang mga proyekto ng pamumuhay4. Naipaliliwanag kung bakit mahalaga ang pamahalaan / iba pang samahan samga karapatan pagpapaunlad ng kakayahan 5. Nahihinuha ang maaaring mangyari kung hindi tutuparin ang tungkuling sumunod sa5. Natatalakay ang mga paraang ginagawa 2.1 Naiisa-isa ang mga paraang batasng mag-anak at iba pang ahensiya ng nakatutulong sa isang bata upangpamahalaan upang matiyak na tinatamasa mapaunlad ang natatanging kakayahan 6. Naipakikita ang pagtupad sa mgang batang Pilipino ang mga karapatan tungkulin bilang mamamayan 2.2 Natutukoy ang proyektong makakayang salihan o lahukan upang lalong mapaunlad ang natatanging kakayahan 13
 15. 15. I II III6. Nasasabi na may mga proyekto ang 3. Naipakikita ang pasasalamat sapamahalaan upang tamasahin ng batang pagkakataong ibinibigay ng pamahalaan atPilipino ang mga karapatan iba pang samahan na nakatutulong sa pagpapaunlad ng kakayahan ng bataB. Naipaliliwanag ang kahalagahan ngpagtupad sa mga tungkulin bilang isang 4. Naipaliliwanag kung paano maaaringbatang Pilipino tularan ng bata ang mga tanyag na Pilipino noon at ngayon upang mapaunlad ang1. Nasasabi ang kahulugan ng tungkulin sariling kakayahan2. Naiisa-isa ang mga tungkulin ng bata sa 4.1 Nakikilala ang ilang bayani o tanyag natahanan, paaralan at pamayanan Pilipino noon3. Natatalakay ang kahalagahan ng 4.2 Nasasabi ang natatanging kakayahan ngpagtupad ng mga bata sa kanilang tungkulin bawat isa4. Nasasabi na ang mga karapatang 4.3 Natatalakay ang paraan ngtinatamasa ng mga batang Pilipino ay may pagpapaunlad ng kakayahan ng mgakatumbas na mga tungkulin bayani/tanyag na Pilipino noon5. Naisasagawa nang maluwag sa kalooban 4.4 Nakikilala ang ilang tanyag na Pilipinoang mga tungkulin bilang isang Pilipino ngayon na may natatanging kakayahan sa iba’t ibang gawain 4.5 Napaghahambing ang iba’t ibang paraang ginawa ng mga tanyag na Pilipino noon/ngayon sa pagpapaunlad ng kanilang sariling kakayahan 4.6 Napipili ang mabisang paraan na maaaring tularan sa pagpapaunlad ng kakayahan 14
 16. 16. Mga Batayang Kasanayan sa Pagkatuto sa HEOGRAPIYA/KASAYSAYAN/SIBIKA IV V VII. KINALALAGYAN AT KATANGIANG I. ANG MGA UNANG PILIPINO I. ANG MAMAMAYANG PILIPINO AT ANGPISIKAL NG PILIPINAS PAGIGING KABILANG NG MGA ITO SA Napahahalagahan ang uri ng pamumuhay ng BANSANG PILIPINASNaipagmamalaki ang katangi-tanging mga unang Pilipinokinalalagyan at katangiang pisikal ng Naipagkakapuri ang mga mamamayangPilipinas A. Nasusuri ang paraan ng pamamahala Pilipino at ang pagiging kabilang ng mga ito ng mga unang Pilipino sa bansang PilipinasA. Naipaliliwanag ang kahalagahan ngglobo at mapa sa pag-aaral ng heograpiya 1. Natatalakay ang uri ng pamamahala ng A. Napahahalagahan ang tao bilangng sariling bansa mga unang Pilipino mahalagang elemento ng estado1. Nakikilala ang mga bahagi ng mundo 1.1 Nailalarawan ang pamahalaang 1. Nasusuri ang balangkas ng populasyon barangay ayon sa gulang at kasarian ng mga bumubuo2. Nakikilala ang ekwador, prime meridian nitoat international date line bilang mga guhit 1.2 Nailalarawan ang pamahalaang sultanatona nasa isip (imaginary lines) 1.1 Nakikilala ang mga katangian ngna humahati sa mundo sa mga hating globo 1.3 Naihahambing ang pamahalaang populasyon na makatutugon sa pag-unlad ng sultanato sa pamahalaang barangay bansa3. Nasasabi ang mga katangian ng mgaguhit latitud (parallels) na kaagapay ng 2. Natatalakay ang kahalagahan ng batas sa 1.2 Nasasabi ang kabuuang populasyon ngekwador pag-uugnayan ng mga Pilipino Pilipinas3.1 Nakikilala ang mga ispesyal na guhit 3. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa 1.3 Naipaliliwanag ang mga salik na maylatitud na kaagapay ng ekwador tulad ng paraan ng pamamahala ng mga unang kinalaman sa paglaki ng populasyonTropiko ng Kanser at Tropiko ng PilipinoKaprikornyo, Kabilugang Arktiko at 1.4 Naipaliliwanag ang kahalagahan ngKabilugang Antarktiko B. Nasusuri ang kalagayang panlipunan malulusog at matatalinong mamamayan sa ng mga unang Pilipino pagpapaunlad ng isang bansa3.2 Nasasabi ang kahalagahan ng mgaispesyal na guhit latitud (parallels) 1. Naipaliliwanag ang kalagayang panlipunan 2. Nailalarawan ang pagkakaiba ng ng mga unang Pilipino populasyon sa mga pook urban at pook rural4. Nasasabi ang katangian ng mga guhitlonghitud 1.1 Naiisa-isa ang mga bagay na may 3. Nakikilala ang pagkakaiba ng distribusyon kinalaman sa pamumuhay na panlipunan at dami o kapal ng populasyon 15
 17. 17. IV V VI4.1 Nasasabi ang kahalagahan ng mga 2. Natatalakay ang iba’t ibang antas ng 4. Naiisa-isa ang dahilan ng pandarayuhanispesyal na guhit longhitud katayuan sa lipunan • Prime Meridian 5. Naibibigay ang epekto ng pandarayuhan • International Date Line 3. Naipaliliwanag kung paano pinahalagahan sa pook na nilisan at sa pook na nilipatan ng mga unang Pilipino ang mga kababaihan5. Naipaliliwanag ang kahulugan ng grid 6. Napaghahambing ang kapal ng 4. Natatalakay ang uri ng edukasyon ng mga populasyon ng rehiyon sa bansa sa tulong6. Nagagamit ang grid bilang pantulong sa unang Pilipino ng mapapaghanap ng isang lugar sa globo at mapa 5. Nailalarawan ang relihiyong Paganismo at B. Natutukoy ang mga taong bumubuo ng7. Nasasabi na ang layo ng mga lugar sa Islam bansang Pilipinasmundo ay nasusukat sa digri 6. Nahihinuha kung paano lumaganap sa 1. Nakapagbibigay ng mga patunay na ang7.1 Nakikilala ang digri latitud ibang bahagi ng bansa ang relihiyong Islam Pilipino ay magkakatulad sa hilig at paraan(° lat) bilang panukat ng layo ng lugar ng pamumuhay dulot ng isang kasaysayan atpahilaga at patimog mula sa ekwador 7. Natatalunton sa mapa ang heograpiya pinagmulan at ang paglaganap ng relihiyong7.2 Nakikilala ang digri longhitud (° long) Islam sa ilang bahagi ng Pilipinas 2. Nakikilala ang mga pagpapahalaga atbilang panukat ng layo ng lugar pasilangan paniniwalang nagbubuklod sa mga Pilipinoat pakanluran mula sa prime meridian 8. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa kalagayang panlipunan ng mga unang 3. Naibibigay ang kahulugan ng8. Nagagamit ang North Arrow/Compass Pilipino pagkakapantay-pantay ng taoRose sa pagsasabi ng direksiyon C. Nabibigyang halaga ang pamamaraan 4. Naibibigay ang kahalagahan ng matapat9. Nagagamit ang pangunahin at ng paghahanapbuhay ng mga unang na paglilingkod ng mga pinuno at kawani ngpangalawang direksiyon sa pagsasabi ng Pilipino pamahalaankinalalagyan ng isang lugar batay salokasyon ng ibang lugar (relative location) 1. Naibibigay ang kahalagahan ng 5. Nakikilala ang ilang tradisyunal na pinagkukunang-yaman sa hanapbuhay ng pagpapahalaga ng mga Pilipino10. Nagagamit ang globo/mapa sa pagtukoy mga unang Pilipinong tiyak na kinalalagyan ng Pilipinas 6. Natatalakay kung paanong ang isang 2. Nailalarawan ang teknolohiyang ginamit pagpapahalaga ay nakatutulong o11. Nagagamit ang iskala ng mapa sa ng mga unang Pilipino sa Panahon ng Bato nakahahadlang sa pag-unlad ng bansapagsasabi ng sukat at layo ng isang lugar sa at Panahon ng Metalibang lugar 16
 18. 18. IV V VI11.1 Nakikilala na ang malalaking bagay ay 3. Nasusuri ang paraan ng pagmamay-ari ng 7. Nakabubuo ng konklusyon na angmaaaring katawanin ng maliit na bagay lupa ng mga unang Pilipino magkakatulad na pagpapahalaga at paniniwala ng mga Pilipino ay naging11.2 Nakikilala na ang iskala ay ang 4. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa batayan ng pambansang pagkakaisakaugnayan ng sukat sa mapa sa sukat sa paraan ng paghahanapbuhay ng mga unanglupa Pilipino II. ANG TERITORYO NG PILIPINAS AT MGA LIKAS NA YAMAN NITO11.3 Nakikilala ang iba’t ibang paraan ng II. PANAHON NG ESPANYOLpagsulat ng iskala Napahahalagahan ang mga hangganan Nabibigyang halaga ang pagbabagong at ang matalinong pagpapasya sa paggamit12. Nasusukat ang layo ng isang lugar sa naganap sa pamumuhay ng mga Pilipino sa at pangangalaga ng likas na yamantulong ng iskala ng mapa panahon ng Espanyol A. Natatalunton ang mga hangganan atB. Naiuugnay ang lokasyon at ang iba A. Napahahalagahan ang paraan ng lawak ng teritoryo ng Pilipinaspang salik na pangheograpiya sa klima ng pamamahala ng mga Espanyolisang lugar 1. Nagagamit ang grid sa globo at mapa sa 1. Natutukoy ang uri ng pamahalaang sentral paghanap ng isang lugar1. Naipaliliwanag kung paanong ang pag-ikot at pamahalaang lokalng mundo sa kanyang aksis ay nagiging 2. Natutukoy ang hanggahan at lawak ngdahilan ng araw at gabi 2. Naiisa-isa ang mga opisyales at ang teritoryong sakop ng Pilipinas kanilang tungkulin1.1 Nasasabi na ang mundo ay umiikot sa 3. Nailalarawan ang lokasyong insular/bisinalkanyang sariling aksis minsan sa loob ng 24 B. Napahahalagahan ang pagbabago sa ng Pilipinasoras pamumuhay na panlipunan ng mga Pilipino dulot ng kulturang Espanyol 4. Nasasabi ang kahalagahan ng lokasyon1.2 Nasasabi ang dahilan ng pagkakaiba ng ng Pilipinas ayon sa latitud at karatig bansatemperatura sa araw at gabi 1. Nabibigyang katwiran ang uri ng panahanan ng mga Pilipino B. Nasusuri ang mga salik na2. Naipaliliwanag kung paanong ang pagligid nakatutulong sa pagbubuklud-buklod ngng mundo sa araw ay nagiging dahilan ng 1.1 Nailalarawan ang iba’t ibang uri ng mga Pilipino bilang isang bansapagkakaiba ng panahon at klima sa iba’t panahananibang bahagi ng mundo 1. Nailalarawan ang topograpiya ng bansa 1.2 Naipaliliwanag ang naging dahilan ng2.1 Natutukoy na ang mundo ay lumiligid sa mga pagbabago sa panahanan 2. Nahihinuha ang epekto ng katangiangaraw sa loob ng 365 ¼ araw pangheograpiya ng Pilipinas sa pagpapanatili ng isang bansang nagkakaisa 17
 19. 19. IV V VI2.2 Nasasabi na ang mundo ay nakahilig sa 1.3 Natatalakay ang ginawang pag-aangkop C. Napahahalagahan ang matalinongkaniyang aksis ng 23 ½ habang lumiligid sa ng mga Pilipino ng kanilang panahanan sa pagpapasya sa paggamit sa likas naaraw patakaran ng mga Espanyol yaman ng Pilipinas2.3 Natatalakay kung bakit ang iba’t ibang 2. Nabibigyang-katwiran ang naging 1. Natutukoy ang mga likas na yaman ngbahagi ng mundo ay tumatanggap ng iba’t reaksiyon ng mga Pilipino sa Kristiyanismo bansaibang tindi ng sikat ng araw habang lumiligidsa mundo 2.1 Nasasabi ang bahaging ginagampanan 2. Napapangkat-pangkat ang mga likas na ng simbahan sa pagpapalaganap ng yaman ayon sa uri2.4 Napaghahambing ang panahon sa iba’t Kristiyanismo at sa pamamahala ng bansaibang latitud ayon sa posisyon ng mundo 3. Natutukoy ang mga yamang matatagpuanhabang lumiligid sa araw 3. Nakabubuo ng konklusyon tungkol sa sa iba’t ibang pook ng bansa sa tulong ng kahalagahan ng edukasyon sa pamumuhay mapang pangkabuhayan3. Naiuugnay ang klima sa lokasyon ng ng mga Pilipinobansa 4. Nasasabi ang matalino/di-matalinong mga 3.1 Nailalarawan ang mga paaralang itinatag paraan ng paggamit ng mga likas na yaman3.1 Nailalarawan ang klima ng Pilipinas ayon ng mga pari at misyonero sa pagpapanatili nitosa lokasyon nito sa mundo 3.2 Naipaliliwanag ang epekto ng 5. Naipaliliwanag ang epekto ng matalino/di-3.2 Nakikilala na ang Pilipinas ay isang edukasyong kolonyal sa pagpapahalaga ng matalinong paggamit ng likas na yaman sabansang tropikal mga Pilipino pagpapanatili nito4. Nasusuri ang epekto ng iba pang salik 3.3 Napaghahambing ang mga tradisyunal at 5.1 Naiisa-isa ang mga di kanais-nais na(temperatura, dami ng ulan) na may di-tradisyunal na bahaging ginampanan ng pangyayaring nakapipinsala sa mga likas nakinalaman sa klima ng bansa babae sa lipunan yaman sa kapaligiran na nagdudulot ng di mabuti sa tao4.1 Nagagamit ang mapang pangklima sa 3.4 Natatalakay ang pangangailangan sapaglalarawan ng klima sa iba’t ibang bahagi pagpapa-buti ng katayuan ng mga babae 6. Nakabubuo ng konklusyon na angng bansa matalinong pagpapasya sa paggamit ng likas 4. Naipaliliwanag ang epekto ng kulturang na yaman ay may kinalaman saC. Naiuugnay ang klima sa uri ng mga Espanyol sa kulturang Pilipino pagtataguyod ng pagiging malaya ng estadopananim at hayop sa bansa 4.1 Nasusuri ang ginawang pag-aangkop ng1. Naiisa-isa ang uri ng pananim at hayop sa mga Pilipino sa kulturang ipinakilala ngbansa Espanyol 18
 20. 20. IV V VI2. Naiuugnay ang uri ng pananim at hayop 5. Nakapagbibigay katibayan sa D. Napahahalagahan ang mga paraan ngsa klima ng bansa pagkamalikhain ng mga Pilipino sa musika, pangangalaga sa teritoryo at mga likas na sining at panitikan yaman3. Naipaliliwanag ang kinalaman ng klima sauri ng pananim sa bansa 5.1 Naiisa-isa ang mga Pilipinong kilala sa 1. Naiisa-isa ang mga batas na may musika, sining at panitikan kinalaman sa pangangalaga ng teritoryo atII. PAMBANSANG PAGKAKAISA mga likas na yaman ng bansa C. Nasusuri ang mga patakarang Napahahalagahan ang pagsisikap ng pangkabuhayan ng mga Espanyol sa 2. Nakapagbibigay ng opinyon tungkol sabawat rehiyon sa pagpapaunlad ng bansa Pilipinas mahahalagang isyu na may kinalaman sa likas na yamanA. Natatalakay ang naging kontribusyon 1. Naiisa-isa ang mga patakarangng bawat rehiyon sa pag-unlad ng bansa pangkabuhayan ng mga Espanyol 3. Nakikilahok sa mga gawain, proyekto o kilusan para sa pangangalaga sa teritoryo at1. Naipaliliwanag kung ano ang rehiyon 2. Naipaliliwanag ang sis-temang kasama at likas na yaman ng bansa ang epekto nito sa pamumuhay ng mga2. Naiisa-isa ang 17 rehiyon ng bansa magsasaka III.BAHAGING GINAGAMPANAN NG PAMAHALAAN AT MAMAMAYAN PARA2.1 Naituturo sa mapa ng Pilipinas ang iba’t 3. Nailalarawan ang polo y servicios o ang SA KABUTIHAN NG BANSAibang rehiyon at mga lalawigang bumubuo sapilitang paggawasa bawat isa Napahahalagahan ang bahaging 4. Natatalakay ang epekto ng sapilitang ginagampanan ng pamahalaan at3. Nailalarawan ang katangiang paggawa sa mga Pilipino mamamayan para sa kabutihan ng bansapangheograpiya ng bawat rehiyon 5. Naipaliliwanag ang naging reaksiyon ng A. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng4. Napaghahambing ang mga rehiyon ayon mga Pilipino sa mga patakarang pamahalaan sa isang bansasa katangiang pangheograpiya ng mga ito pangkabuhayan ng mga Espanyol 1. Naipaliliwanag kung ano ang pamahalaan4.1 Nagagamit ang mga pananda (legend) 6. Nasusuri ang kaugnayan ng kalakalangsa mapa sa paglalarawan ng katangiang galyon sa paraan ng pangangalakal sa 2. Nakikilala ang katangian ng isangpisikal ng mga rehiyon kolonyang Pilipinas bansang demokratiko 6.1 Nahihinuha ang epekto sa kalakalan ng 3. Napaghahambing ang mga pamahalaan pagbubukas ng daungan ng Maynila ayon sa tunay na pinanggagalingan ng kapangyarihan 19
 21. 21. IV V VI4.2 Nakagagawa ng payak na mapa ng 6.2 Nakapagbibigay ng reaksiyon tungkol sa 4. Nakikilala ang sistemang pampamahalaansariling rehiyon na ginagamit ang mga epekto ng kalakalang galyon sa pamumuhay ng bansasagisag ng mga Pilipino • pagguhit 5. Nasasabi ang mga sangay ng • paper mosaic III. PANAHON NG MGA AMERIKANO pamahalaan at ang bahaging ginagampanan • at iba pa ng bawat isa Nabibigyang halaga ang pagbabago sa5. Natutukoy ang mga pangunahing likas na paraan ng pamumuhay ng mga Pilipino sa 6. Nasusuri kung bakit mahalaga angyaman at yaman tao ng bawat rehiyon pagdating ng mga Amerikano pamahalaan sa pangangalaga ng kapakanan at kaligtasan ng mga mamamayan6. Naiuugnay ang pangunahing industriya, A. Natatalakay ang ginawangprodukto at hanapbuhay sa katangiang pamamahala ng mga Amerikano sa mga 7. Nasasabi kung bakit kailangan angpangheograpiya ng rehiyon Pilipino pamahalaanB. Nasusuri kung paano nakikiisa ang 1. Natatalakay ang uri ng pamahalaang 8. Naiisa-isa ang mga paraang ginagawa ngbawat rehiyon sa pag-unlad ng bansa militar at pamahalaang sibil pamahalaan upang mapangalagaan ang kapakanan at kaligtasan ng mamamayan1. Natutukoy ang paraan ng pag-aasahan ng 2. Naiisa-isa ang mga hakbang na ginawa ngbawat rehiyon pamahalaan para sa unti-unting paglilipat sa B. Naipakikita ang mga kanais-nais na mga Pilipino ng kapangyarihang mamahala kilos ng isang matapat na mamamayang2. Naipaliliwanag kung paano nakatutulong Pilipino tungo sa ikabubuti ngsa pag-unlad ng bansa ang pagpapabuti ng 3. Natutukoy ang mahahalagang sambayanang Pilipinoprodukto ng mga rehiyon pangyayaring may kinalaman sa pagkakaroon ng malayang pamahalaan 1. Nasasabi kung sino ang mamamayang2.1 Nasasabi ang mga pagdiriwang na Pilipino ayon sa Saligang Batasidinaraos ng bawat lalawigan/rehiyon 4. Naipagmamalaki ang pagsisikap ng mgakaugnay ng mga pangunahing produkto nito Pilipino na magkaroon ng malayang 2. Nasasabi ang mga batayang karapatan atHal.: pamahalaan kalayaang tinatamasa ng mga mamamayangLanzones Festival – Camiguin Pilipino ayon sa Saligang BatasBangus Festival – Pangasinan B. Nabibigyang halaga ang mgaPilipinyahan – Cavite pagbabago sa panlipunang pamumuhay 3. Nasusuri ang ilang paraang nakatutulongTinapahan – Tarlac, Lemery, Batangas sa pagdating ng mga Amerikano sa pangangalaga ng mga karapatan 1. Nailalarawan ang uri ng panahanan ng mga Pilipino 20
 22. 22. IV V VIIII. PAMBANSANG PAGMAMALAKI 2. Naipaliliwanag ang dahilan ng pagbuo ng 4. Natatalakay ang mga pangyayaring mga lungsod nakahahadlang sa pagtatamasa ng mgaNapahahalagahan ang kulturang karapatannagpapakilala ng ating pagka-Pilipino 3. Nahihinuha ang mga dahilan ng pagbabago sa populasyon ng pamayanan/ 5. Naipaliliwanag kung bakit mahalaga angA. Napatutunayan na ang mga Pilipino ay bansa pagtatamasa ng mga kalayaan at karapatanmay sariling lupain at kultura bago pa ng tao sa kaunlaran at pangangalaga ngman magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa 4. Nasusuri ang kinalaman ng pag-unlad ng demokrasyaibang tao transportasyon at komunikasyon sa pamumuhay ng mga Pilipino IV. PAGPAPANATILI NG KALAYAAN NG1. Natutukoy ang itinuturing na unang BANSAPilipino 5. Nasusuri ang sistema ng edukasyon at relihiyong ipinakilala ng mga Amerikano Napahahalagahan ang pagpapanatili ng2. Nasasabi ang pinanggalingan ng mga kalayaan ng isang bansaunang Pilipino C. Nabibigyang halaga ang mga pagbabago sa pangkabuhayang A. Natatalakay ang kahalagahan ng3. Natatalakay ang katangian ng materyal at pamumuhay ng mga Pilipino soberaniya sa pagpapanatili ng kalayaandi-materyal na bahagi ng kultura ng mga ng isang bansaunang Pilipino 1. Naipaliliwanag ang mga programang pangkabuhayang pinairal ng Estados Unidos 1. Nabibigyang-konklusyon na ang isang4. Nailalarawan ang uri ng panahanan ng sa Pilipinas bansang malaya ay may soberaniyamga unang Pilipino 2. Naipaliliwanag ang mga patakaran ng 1.1 Naipalilliwanag ang kahalagahan ng5. Nasusuri ang katangian ng mga pamahalaan sa paglutas ng mga suliraning panloob na soberaniya (internal sovereignty)panahanang ito pangkabuhayan ng bansa6. Nasasabi ang kaugnayan ng panahanan 3. Natatalakay ang mga natutuhan sa 1.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan ngsa pamumuhay ng mga unang Pilipino panahon ng mga Amerikano at ang naging panlabas na soberaniya (external epekto nito sa kabuhayan ng bansa sovereignty) ng bansa7. Nabibigyang-katwiran ang pag-aangkopna ginawa ng mga unang Pilipino sa kanilang 2. Nabibigyang halaga ang mga karapatangkapaligiran tinamo ng bansa nang ito ay magkaroon ng kalayaan 21
 23. 23. IV V VI8. Nabibigyang katwiran ang mga IV. PANAHON NG KOMONWELT 2.1 Naiisa-isa ang mga karapatang tinamopagbabago sa panahanan ng mga Pilipino sa ng bansa ng ito ay magkamit ng ganap napagdating ng mga dayuhan Nabibigyang halaga ang pagbabago sa kalayaan paraan ng pamumuhay ng mga PilipinoB. Naipaliliwanag ang kaugnayan sa sa panahon ng Komonwelt 2.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng mgapagpapayaman ng kultura ng pakikipag- karapatang tinamo ng bansa nang ito ayugnayan sa ibang bansa A. Natatalakay ang mga pagbabago sa maging ganap nang malaya pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon1. Nakikilala ang mga unang dayuhang ng Komonwelt 3. Nabibigyang katwiran kung bakitnakipag-ugnayan sa bansa kailangang ipagtanggol ng mga mamamayan 1.Natatalakay ang balangkas at layunin ng ang kalayaan at hangganan ng teritoryo ng2. Nasasabi ang mga dahilan ng pakikipag- pamahalaang Komonwelt bansaugnayan sa mga ninuno 2. Naiisa-isa ang programang 3.1 Naiisa-isa ang mga pakina-bang ng mga3. Naipaliliwanag ang paraan ng pampamahalaan ng Komonwelt para sa mga Pilipino sa teritoryong sakop ng Pilipinaspakikipagkalakalan ng mga ninuno sa mga Pilipinodayuhan 3.2 Natatalakay ang mga paraan ng 3. Natatalakay ang kahalagahan ng pagtatanggol sa mga hangganan at teritoryo3.1 Natutukoy ang mga produkto at kalakal paglinang ng pambansang wika ng bansang mga unang Pilipino 4. Naiisa-isa ang mga programa para sa 4. Nasusuri ang mga paraang ginawa ng3.2 Nailalarawan ang paraan ng kalakalan ng katarungang panlipunan mga makabayang Pilipino sa pagkakamit ngmga unang Pilipino kalayaan B. Naipaliliwanag ang mga pagbabago sa3.3 Natatalunton sa mapa ang ruta ng lipunan noong panahon ng Komonwelt B. Nabibigyang-katwiran ang pakikipag-kalakalan ng mga unang Pilipino ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa 1. Nailalarawan ang uri ng panahanang3.4 Nasasabi ang mga bansang naitatag sa paglipat ng mga taga-Luzon at 1. Natatalakay ang paraan ng pakikipag-nakipagkalakalan sa Pilipinas at ang taga-Visayas sa Mindanao ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa sa iba’tlokasyon ng mga ito ibang panahon 2. Naipaliliwanag ang pagkilala sa karapatan4. Naituturo sa mapa ang mga bansa sa ng kababaihan 2. Naipaliliwanag ang kahalagahan ngAsya na unang nakipag-ugnayan sa Pilipinas pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ibang 3. Natatalakay ang mga pagbabagong pang- bansa, sa mga bansang maunlad at edukasyon at panrelihiyon papaunlad 22
 24. 24. IV V VI5. Nagagamit ang iskala sa pagsukat ng mga C. Nasusuri ang programang 3. Natatalakay ang mga naitulong ng mgalayo nito sa Pilipinas pangkabuhayan sa panahon ng Pilipino bilang mamamayan ng daigdig at Komonwelt kontribusyon ng Pilipinas sa mga samahangC. Naipaliliwanang kung paanong ang pangrehiyon at pandaigdigkulturang Pilipino ay nahaluan ng kultura 1. Nailalarawan ang mga suliraningng iba’t ibang bansang nakipag-ugnayan pangkabuhayan sa panahon ng Komonwelt 4. Nabibigyang-halaga ang epekto sadito Pilipinas ng pagsapi sa mga samahang 2. Naipaliliwanag ang mga patakaran ng panrehiyon at pandaigdig1. Nailalarawan ang naging kontribusyon ng pamahalaan sa paglutas ng mga suliraningmga unang dayuhan sa katutubong kulturang pangkabuhayan 4.1 Naiisa-isa ang mga samahangPilipino panrehiyon at pandaigdig na kinaaaniban ng 3. Natatalakay ang mga natutuhan sa Pilipinas2. Nailalarawan ang mga pangyayaring panahon ng Komonweltnaging daan upang ang Pilipinas ay maging 4.2 Natatalakay ang mga kabutihan/di-lupang sakop ng mga Espanyol V. PANAHON NG MGA HAPONES kabutihang naidudulot sa bansa ng pagsapi Nabibigyang halaga ang pamumuhay ng sa mga panrehiyon at pandaigdigang3. Natatalakay ang mga naging pagbabago mga Pilipino sa panahon ng mga Hapones samahansa kultturang Pilipino dulot ng pakikipag-ugnayan sa mga Espanyol A. Naipaliliwanag ang sistema ng V. ANG MAMAMAYAN AT PAMAHALAAN pamahalaang Hapones sa Pilipinas SA PAG-UNLAD NG BANSANG PILIPINAS3.1 Natatalunton/naituturo sa mapa ang mgalugar sa bansa na unang nagkaroon ng 1. Natutukoy ang mga pangyayari tungo sa Napahahalagahan ang pagsisikap ngpakikipag-ugnayan sa mga Espanyol pagka-katatag ng Ikalawang Republika ng mamamayan at ng pamahalaan upang Pilipinas umunlad ang bansang Pilipinas3.2 Nasasabi ang mabuti at di-mabutingepekto sa kulturang Pilipino ng pananakop 2. Nailalarawan ang pamahalaang A. Naipaliliwanag kung paanong Espanyol pambansa na itinatag ng mga Hapones itinataguyod ang kaunlaran ng isang bansa4. Naipaliliwanag kung bakit di lumaganap 3. Natatalakay ang naging patakaran ngang kristiyanismo sa kabundukan pamahalaang Hapones sa edukasyon 1. Nasasabi ang kahulugan ng kaunlaran5. Naipaliliwanag ang mga pagbabago sa 2. Naiisa-isa ang mga palatandaan ngkulturang Pilipino sa panahon ng mga kaunlaran sa larangan ng kabuhayan, kulturaAmerikano at pulitika 23
 25. 25. IV V VI5.1 Naipaliliwanag ang mga pangyayaring B. Naipaliliwanag ang panlipunang 3. Nailalarawan ang isang maunlad na bansanaging daan sa pagiging kolonyang pamumuhay ng mga Pilipino sa larangan ng kabuhayan, kultura at pulitikaAmerikano ng Pilipinas 1. Nailalarawan ang naging uri ng B. Napahahalagahan ang mga hakbang na5.2 Nakikilala ang ilang pagbabagong pamumuhay ng mga Pilipino isinagawa ng pamahalaan sanaganap sa kulturang Pilipino dahilan sa pagtataguyod ng kaunlaran ng bansapagsakop ng Estados Unidos 1.1 Nasasabi ang dahilan ng kanilang pagpapalipat-lipat ng tirahan 1. Naipaliliwanag kung paano itinataguyod5.3 Napipili ang mabuti at di-mabuting ng pamahalaan ang pambansang adhikaingimpluwensiya ng Estados Unidos sa 2. Naiisa-isa ang mga pangunahing umunlad ang bansakulturang Pilipino suliraning pangkabuhayan ng bansa 1.1 Naiisa-isa ang mga patakaran at mga5.4 Natutukoy ang naging epekto sa 3. Nasusuri ang mga programa ng programang pangkabuhayang inilunsad ngkulturang Pilipino ng panahon ng Hapones pamahalaan sa paglutas ng suliraning pamahalaan sa pag-unlad ng bansa pangkabuhayanD. Nabibigyang halaga ang naging epekto 1.2 Naiisa-isa ang paraang ginagawa ngsa kasalukuyang kultura ng mga 4. Naiuugnay ang mga natutuhang paraan sa pamahalaan para sa pagpapabuti ng uri ngnatutuhan sa nakaraan paglutas ng mga suliraning pangkabuhayan edukasyon noon sa paglutas ng katulad na suliranin1. Nagagamit ang time line ngayon 2. Naiuugnay ang kahalagahan ngsa pagkilala ng ilang mahahalagang edukasyon at kalusugan ng mamamayan sapangyayari sa kasaysayan ng bansa VI. PANAHON NG IKATLONG REPUBLIKA pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa1.1 Nakikilala ang time line at ang gamit nito Nabibigyang halaga ang kalagayan ng 3. Nabibigyang katwiran ang mga paraangsa pag-aaral ng kasaysayan pamumuhay ng mga Pilipino sa panahon ng ginagawa ng pamahalaan para mapaunlad Ikatlong Republika ang agham at teknolohiya2. Natutukoy ang mga natutuhan sa mgapangyayari sa nakaraan na maaaring may A. Natatalakay ang uri ng pamamahala sa 4. Nabibigyang katwiran ang paraangkaugnayan sa kasalukuyan Ikatlong Republika ginagawa ng pamahalaan sa kabuhayan ng bansa upang makaagapay sa globalisasyon3. Naiuugnay ang kasalukuyang kultura sa 1. Naiisa-isa ang mga pangulongmga nakaraang pangyayari nanungkulan at kanilang patakaran at 4.1 Nasasabi ang kahulugan ng programa sa pamamahala globalisasyon 24
 26. 26. IV V VI4. Nagagamit ang magagandang natutuhan 2. Napipili ang mga natutuhan sa panahong 4.2 Natutukoy ang mga hakbang nasa mga nakaraang pangyayari sa ito na makatutulong sa paglutas ng mga isinasagawa ng pamahalaan upangkasaysayan ng bansa upang mapabuti at suliraning panlipunan sa kasalukuyan makaagapay sa globalisasyon ang mgamaitaguyod ang kasalukuyang kultura mamamayan nito B. Nasusuri ang kalagayan ngIV.PAMBANSANG KATAPATAN panlipunang pamumuhay ng mga Pilipino 4.3 Naipaliliwanag ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mga dayuhangNapahahalagahan ang pagpapanatili at 1. Nahihinuha ang layunin ng pamahalaan sa mamumuhunan sa bansapagpapaunlad ng mga Pilipino sa sariling pagtatatag ng Pambansang Pangasiwaan ngkultura na makatutulong sa kabutihan ng paglilipat tirahan at pagsasaayos C. Nabibigyang halaga ang bahagingbansa ginagampanan ng mga mamamayan sa 2. Naipaliliwanag ang binibigyang diin ng pagtataguyod ng kaunlaran ng bansaA. Nasusuri ang mga batas at programa edukasyon sa Ikatlong Republikang pamahalaan sa pagpapanatili at 1. Naipaliliwanag kung paano itinataguyodpagpapaunlad ng sariling kultura 3. Naipaliliwanag kung paano ng mga mamamayan ang kaunlaran ng pinahahalagahan ang mga Pilipino sa bansa1. Natutukoy ang mga batas at programa ng larangan ng siningpamahalaan sa pagpapanatili at 1.1 Naipaliliwanag ang kahalagahan ngpagpapaunlad sa sariling kultura 3.1 Nakikilala ang mga katangi-tanging pangangalaga sa sarili upang makatulong sa Pilipino na natanyag sa panitikan at musika pagpapaunlad ng bansa2. Natatalakay ang karapatan ng mgamamamayan sa pagpa-panatili at 4. Natatalakay ang mga bahaging 1.2 Naipaliliwanag kung paano makatutulongpagpapaunlad ng sariling kultura ginampanan ng mga kababaihan sa paglutas sa pag-unlad at pagsulong ng bansa ang ng mga suliraning panlipunan pagtitiwala sa sariling kakayahan3. Natatalakay ang tungkulin at pananagutanng mamamayan sa pagpapanatili ng sariling C. Naipaliliwanag ang mga pagsisikap ng 1.3 Naibibigay ang kahulugan ng pagigingkultura mga Pilipino na mapatatag at maisaayos produktibo ang kabuhayan sa panahon ng Ikatlong4. Nahihinuha ang maaaring mangyari sa Republika 1.4 Naipaliliwanag kung paano nagigingkultura ng bansa kung hindi gagawin ng mga produktibo ang isang taomamamayan ang kanilang tungkulin at 1. Nasusuri ang mga dahilan ng paglaganappananagutan ng suliraning pangkabuhayan 2. Nasasabi ang mga katangian ng isang taong may tamang saloobin sa paggawa 2. Nasasabi ang epekto ng paglaganap ng suliraning pangkabuhayan sa pamumuhay ng mga Pilipino 25
 27. 27. IV V VI5. Naisasagawa ang makakayanang 3. Natutukoy ang mga paraang isinasagawa 3. Nasasabi ang mga katangian ng isangtungkulin at pananagutan sa pagpapanatili at ng pamahalaan upang mapabuti ang matalinong mamimilipagpapaunlad ng kultura ng bansa kabuhayan ng bansa 4. Naiuugnay ang kahalagahan ngB. Naipagmamalaki ang mga Pilipino sa 4. Napahahalagahan ang patakarang pagtangkilik sa sariling produkto sa pag-iba’t ibang panahon na nagpaunlad/ “Pilipino Muna” unlad at pagsulong ng bansanagpapaunlad ng sariling kultura VII. PAMAMAHALA SA ILALIM NG BATAS 5. Nakikilala ang mga paraan ng wastong1. Naiisa-isa ang mga Pilipinong MILITAR AT IKAAPAT NA REPUBLIKA paggamit ng mga kalakal at paglilingkodnagpaunlad/nagpapaunlad ng kultura Napahahalagahan ang mga 6. Naipaliliwanag ang kaugnayan ng2. Natutukoy ang kanilang tanging nagawa pagpupunyagi ng mga Pilipino tungo sa pagpapabuti/ pagpapaunlad ng uri ngpara sa pagpapaunlad ng sariling kultura pagpapatatag ng bansa produkto/kalakal ng bansa sa pag-unlad ng kabuhayan nito3. Napahahalagahan ang mga Pilipinong A. Naipaliliwanag ang mga pagbabago sanagpaunlad/ nagpapaunlad sa sariling pamamahala sa bansa sa panahon ng 6.1 Nasasabi ang mga paraan ngkultura Batas Militar pagpapabuti/pagpapaunlad ng uri ng produkto/kalakal ng bansa4. Naisasagawa ang makakayanan sa 1. Naiisa-isa ang mga pangyayari napagpapanatili at pagpapaunlad ng sariling nagbigay-daan sa pagtatakda ng batas 6.2 Naipaliliwanag ang kahalagahan para sakultura militar bansa ng pagkakaroon ng mga mamamayang may sapat na kasanayan at 2. Nailalarawan ang naging reaksiyon ng kakayahan sa paggawa mga Pilipino sa pagbabago sa paraan ng pamamahala sa bansa 7. Natatalakay ang kahalagahan nang muling paggamit ng mga bagay na patapon 2.1 Naibibigay ang ilang batas at tuntunin ng pamahalaan sa panahong ito 8. Naipakikita ang kaugnayan ng pagtitipid sa enerhiya sa pag-unlad ng bansa B. Nailalarawan ang kalagayan ng panlipunang pamumuhay ng mga Pilipino 9. Natatalakay kung paano pinananatili at sa panahon ng Batas Militar pinauunlad ng mga Pilipino ang kultura ng bansa 1. Natatalakay ang ilang suliraning/programang panlipunan sa panahong ito 26
 28. 28. IV V VI 2. Naipaliliwanag ang paraang isinagawa ng 10. Natutukoy ang ilang pambansang pamahalaan upang mapangalagaan ang isyu/suliranin na nakapipigil sa pag-unlad ng kaligtasan ng bansa bansa tulad ng drug abuse; child abuse; crime atbp. 3. Nasusuri ang programa ng pamahalaan sa paglutas ng mga suliraning panlipunan at 11. Nakapagbibigay ng makatotohanang pangkabuhayan mungkahi sa paglutas ng mga pambansang suliranin C. Nabibigyang katwiran ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa patakaran 12. Nakalalahok sa proyekto ng pamahalaan ng Batas Militar tungo sa kaunlaran ng bansa 1. Natutukoy ang mga pagbabago sa Saligang Batas ng 1973 2. Nahihinuha ang magiging epekto ng paggawad ng higit na kapangyarihan sa pangulo 3. Naipaliliwanag ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa Batas Militar 4. Nasasabi ang mabuti at di-mabuting patakaran ng Batas Militar VIII. ANG PILIPINAS SA PANAHON NG ‘BAGONG REPUBLIKA’ 1981-1988 Napahahalagahan ang ipinakitang kagitingan ng mga Pilipino sa pakikiisa sa pagkakamit ng makatarungang pamumuhay A. Nasusuri ang kalagayan ng pamumuhay sa panahon ng “Bagong Republika” 27
 29. 29. IV V VI 1. Nasasabi ang dahilan ng pagbagsak ng ekonomiya noong 1983 2. Nailalarawan ang programang pangkabuhayan at ang epekto nito sa pamumuhay ng tao 3. Nabibigyang katwiran ang naging reaksiyon ng mga Pilipino sa mga patakaran ng pamahalaan B. Naipagmamalaki ang pakikipaglaban ng mga Pilipino sa muling pagkakamit ng demokrasya sa mapayapang paraan 1. Natatalakay ang bahaging ginagampanan ng kababaihan sa panahong ito 2. Nailalarawan ang reaksiyon ng mga Pilipino nang mawalang halaga ang karapatan sa pagboto 3. Nailalarawan ang EDSA Revolution noong Pebrero 25, 1986 3.1 Nasasabi ang tungkuling ginampanan ng media sa panahon ng “EDSA Revolution” 3.2 Natatalakay ang kabayanihang ginawa ng mga Pilipino sa pakikiisa sa muling pagkakamit ng karapatan at kalayaan 4. Natatalakay ang epekto ng People Power para sa pagkakamit ng kalayaan 28
 30. 30. IV V VI IX. ANG PILIPINAS PAGKARAAN NG EDSA REVOLUTION (1986- KASALUKUYAN) Napahahalagahan ang mga patakaran at programa ng pamahalaan tungo sa pag- papatatag ng demokrasya A. Nasasabi ang mga patakaran at programa sa pamamahala ng mga pangulong nanungkulan pagkatapos ng EDSA Revolution at sa kasalukuyan 1. Naibibigay ang patakaran ng isang demokratikong pamahalaan 2. Natatalakay ang mga paraan ng pangangalaga sa demokrasya at pagpapanatili nito 3. Napahahalagahan ang muling pagtatatag ng demokrasya 4. Naiisa-isa ang mga suliraning pampulitika, pangkabuhayan at panlipunan na kinakaharap ng bansa 5. Natatalakay ang mga paraan/programang isinasagawa sa paglutas ng mga suliraning ito 6. Natatalakay ang epekto ng mga patakaran at programang ito sa pamumuhay ng tao 29
 31. 31. MAK ABAYAN(ED U KAS YON G P AN TAHAN AN AT P AN GKAB UHAYAN ) 30
 32. 32. MGA INAASAHANG BUNGA EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYANMITHIIN: Nagkakaroon ng mga kaalaman, kasanayan at kanais-nais na saloobin at pagpapahalaga; nagkakaroon ng mgakaranasang makaagham at teknolohikal upang maging produktibo at responsableng kasapi ng tahanan; nakapag-aambagupang maging matatag ang mag-anak, pamayanan at bansaPagkatapos ng Ikaanim na Baitang, nagtatamo at nagagamit ng mag-aaral ang mga kaalaman, kasanayan at wastong saloobinsa pagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa iba’t ibang gawaing pangkabuhayan na makatutulong sapagpapaunlad ng mag-anak, pamayanan at bansa.Pagkatapos ng ikalimang Baitang, nagkakaroon ang mag-aaral ng karagdagang kaalaman, kasanayan at wastong saloobin sapagiging responsable at karapat-dapat na kasapi ng mag-anak at sa mga gawaing nakatutulong at nakapagpapaunlad ng mag-anak at pamayanan.Pagkatapos ng Ikaapat na Baitang, nakakamit ng mag-aaral ang mga kaalaman, kasanayan, at wastong saloobin sa pagigingresponsable at karapat-dapat na kasapi ng pamilya at sa mga gawaing nakatutulong sa pagpapaunlad ng pamumuhay ng mag-anak. 31
 33. 33. EDUKASYONG PANTAHANAN AT PANGKABUHAYAN IKAAPAT NA BAITANG IKALIMANG BAITANG IKAANIM NA BAITANGA. Nakakamit ang mga kaalaman, kasanayan at A. Natatamo ang mga karagdagang kaalaman, A. Natatamo ang mga natatanging kaalaman, wastong saloobin na kailangan para sa sariling kasanayan at wastong saloobin sa pagtugon sa kasanayan at saloobin na makatutulong sa pag-unlad at sa kasiya-siyang pamumuhay ng mga pansarili at pangmag-anak na pagpapaunlad ng pangkabuhayan at pamilya pangangailangan tungo sa kasiya-siyang panlipunang pamumuhay ng mag-anak pamumuhay1. Naisasagawa ang mga tungkuling pansarili ayon 1. Nagagampanan ang bawat tungkulin para sa sarili 1. Napangangalagaan nang lubusan ang sarili sa kakayahan 1.1 Napananatiling malinis at maayos ang sarili 1.1 Nakasusunod nang kusang-loob sa mga 1.1 Naisasagawa nang may kasanayan ang pamamaraang pangkalinisan at pangkalusugan wastong pangangalaga sa sarili tungo sa sa panahon ng pagdadalaga/pagbibinata maayos at mabikas na paggayak 1.1.1 Nakikilala ang mga kagamitan sa 1.1.1 Natatalakay ang mga pagbabagong 1.1.1 Natatalakay ang kahalagahan ng paglilinis at pag-aayos ng sarili nagaganap sa isang pagpapanatiling maayos at mabikas na nagdadalaga/nagbibinata paggayak 1.1.2 Naisasagawa ang wastong pamamaraan 1.1.2 Natatalakay ang kahalagahan ng 1.1.2 Natutukoy ang mga kailangan upang ng paglilinis at pag-aayos ng sarili wastong pangangalaga ng katawan sa maging maayos at mabikas ang tindig panahon ng pagreregla/kapag bagong tuli 1.1.3 Napangangalagaan ang mga kagamitan 1.1.3 Naisasagawa ang wastong 1.1.3 Naipakikita ang maayos at mabikas na sa paglilinis/pag-aayos ng sarili pangangalaga ng katawan sa panahon paggayak ng pagbibinata at pagdadalaga 1.2 Nagagamit ang kaalaman sa wasto at maayos 1.2 Napangangalagaan nang wasto at maayos ang 1.2 Nakauugalian ang pangangalaga ng mga na pangangalaga ng sariling kasuotan pansarili at pang-mag-anak na kasuotan kasuotan at kagamitan 1.2.1 Natutukoy ang uri ng kasuotan at mga 1.2.1 Nagagamit ang angkop na kasuotan sa 1.2.1 Natatalakay ang pang-araw-araw na bahagi nito iba’t ibang panahon at pagkakataon gawain sa pangangalaga ng kasuotan at kagamitan 1.2.2 Natutukoy ang mga payak na sira ng 1.2.2 Nakasusunod sa mga pangkaligtasan at 1.2.2 Nakagagawa ng plano ng pang-araw- kasuotan pangkalusugang gawi na may kinalaman araw na gawain sa pangangalaga ng sa wastong pangangalaga ng kasuotan kasuotan at kagamitan 1.2.3 Naisasaayos nang wasto ang mga sira 1.2.3 Nakapagkukumpuni ng sira/punit ng 1.2.3 Nakasusunod sa plano ng paglilinis at ng kasuotan sa pamamagitan ng damit sa pamamagitan ng pananahi sa pag-aayos ng mga kasuotan at pananahi sa kamay tulad ng: kamay tulad ng: kagamitan tastas na laylayan pahilis/tatlong sulok na punit tanggal na butones pagtatagpi tuwid na punit 1.2.3.1 Natutukoy ang gamit ng bawat 1.2.3.1 Natutukoy ang iba pang sira ng 1.2.3.1 Nakasusunod sa mga kagamitan sa pananahi damit at ang paraan ng panuntunang pangkalusugan at pagkukumpuni ng mga ito pangkaligtasan sa paglilinis/pag-aayos ng kagamitan 32

×