• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Uploaded on

 

More in: Travel , Spiritual
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
464
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
11
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Gabriel Garcia Marquez UN GENIU ÎŞI IA RĂMAS BUN
 • 2. “ Dac ă pentru o clip ă Dumnezeu ar uita c ă sunt o marionet ă din c â rp ă ş i mi-ar d ă rui o buc ăţ ic ă de via ţă , probabil c ă n-a ş spune tot ceea ce g â ndesc, î ns ă, î n mod categoric , a ş g â ndi tot ceea ce zic.
 • 3. A ş da  valoare lucrurilor, dar nu pentru ce valoreaz ă , ci pentru ceea ce semnific ă .
 • 4. A ş dormi mai pu ţ in, dar a ş visa mai mult, î n ţ eleg â nd c ă pentru fiecare minut î n care î nchidem ochii, pierdem ş aizeci de secunde de lumin ă . 
 • 5.
  • A ş merge c â nd ceila ţ i se opresc, m-a ş trezi , c â nd ceilal ţ i dorm , aş asculta , c â nd ceilal ţ i vorbesc
  • ş i c â t m-a ş bucura de o î nghe ţ at ă cu ciocolat ă !
 • 6.
  • Dac ă Dumnezeu
  • mi-ar face cadou o buc ăţ ic ă de via ţă ,
  • m-a ş î mbr ă ca foarte modest,
  • m-a ş î ntinde la soare, l ă s â nd la vederea tuturor
  • nu numai corpul, ci si sufletul meu.
 • 7.
  • Dumnezeul meu,
  • dac ă a ş avea o buc ăţ ic ă de via ţă ...
  • N-a ş l ă sa s ă treac ă nici o zi f ă r ă s ă le spun oamenilor pe care î i iubesc, c ă î i iubesc. 
  • A ş convinge pe fiecare femeie sau b ă rbat ,
  • spun â ndu-le c ă sunt favori ţ ii mei
  • ş i a ş tr ă i î ndr ă gostit de dragoste.
 • 8.
  • Oamenilor le-a ş demonstra c â t se î n ş al ă ,
  • crez â nd c ă nu se mai î ndr ă gostesc
  • c â nd î mb ă tr â nesc, ne ş tiind c ă î mb ă tr â nesc
  • c â nd nu se mai î ndr ă gostesc!
 • 9.
  • Unui copil i-a ş da aripi, dar l-a ş l ă sa
  • s ă î nve ţ e s ă zboare singur.
 • 10.
  • Pe b ă tr â ni
  • i-a ş î nv ăţ a
  • c ă moartea
  • nu vine cu
  • b ă tr â ne ţ ea,
  • ci cu uitarea.
 • 11.
  • At â tea lucruri am î nv ăţ at de la voi, oamenii...
  • Am î nv ăţ at c ă toat ă lumea vrea
  • s ă tr ă iasc ă pe v â rful muntelui,
  • î ns ă f ă r ă s ă bage de seam ă c ă adev ă rata fericire rezid ă î n felul de a-l escalada.
 • 12.
  • Am î nv ă tat c ă atunci c â nd un nou n ă scut
  • str â nge cu pumnul lui micu ţ ,
  • pentru prima oar ă , degetul p ă rintelui,
  • l-a acaparat pentru totdeauna.
 • 13.
  • Am î nv ăţ at
  • c ă u n om are dreptul
  • să se uite î n jos la altul, doar atunci
  • c â nd ar trebui s ă -l ajute s ă se ridice.
 • 14.
  • Spune î ntotdeauna
  • ce sim ţ i ş i f ă
  • ceea ce g â ndesti.
 • 15.
  • Daca a ş ş tii c ă asta ar fi ultima oar ă
  • c â nd te voi vedea dormind,
  • te-a ş î mbr ăţ i ş a foarte str â ns
  • ş i l-a ş ruga pe Dumnezeu
  • s ă fiu p ă zitorul sufletului t ă u.
 • 16.
  • Daca a ş ş tii c ă asta ar fi ultima oar ă
  • c â nd te voi vedea ie ş ind pe u şă ,
  • ţ i-a ş da o î mbr ăţ i ş are, un s ă rut
  • ş i te-a ş chema î napoi s ă - ţ i dau mai multe.
 • 17.
  • Dac ă a ş ş tii
  • c ă asta ar fi ultima oar ă
  • c â nd voi auzi vocea ta,
  • a ş î nregistra fiecare
  • dintre cuvintele tale
  • pentru a le putea asculta
  • o dat ă
  • ş i î nc ă o dat ă
  • p â n ă la infinit. ..
 • 18.
  • Dac ă a ş ş tii c ă acestea ar fi ultimele minute
  • î n care te-a ş vedea, ţi-aş spune “ te iubesc ” .
  • Nu mi-a ş asuma, î n mod prostesc,
  • g â ndul c ă deja ş tii.
 • 19.
  • Î ntotdeauna exist ă ziua de m â ine
  • ş i via ţ a ne d ă, de fiecare dat ă ,
  • alt ă oportunitate pentru a face lucrurile bine ... ,
 • 20.
  • ... dar dac ă cumva gre ş esc
  • ş i ziua de azi este tot ce ne r ă m â ne,
  • mi-ar face pl ă cere s ă - ţ i spun c â t te iubesc,
  • c ă niciodat ă nu te voi uita!
 • 21.
  • Ziua de m â ine nu-i este asigurat ă nim ă nui,
  • t â n ă r sau b ă tr â n.
  • Azi poate s ă fie ultima zi
  • c â nd î i vezi pe cei pe care-i iube ş ti.
 • 22.
  • De aceea, nu mai a ş tepta, f ă azi tot ce poţi ,
  • deoarece, dac ă ziua de m â ine
  • nu va mai veni ... ,
 • 23.
  • î n mod sigur vei regreta că nu ţ i-ai f ă cut timp pentru un sur â s, o î mbr ăţ i ş are, un s ă rut ...
  • ş i c ă ai fost prea ocupat pentru a le îndeplini
  • ... o ultim ă dorin ţă .
 • 24.
  • S ă -i ţ ii pe cei pe care-i iube ş ti aproape de tine ;
  • spune-le la ureche c â t de mult ă nevoie ai de ei,
 • 25.
  • iube ş te-i
  • ş i trateaz ă -i bine,
  • ia- ţ i timp
  • s ă le spui :
  • “ î mi pare r ă u ” ,
  • “ iart ă -m ă”,
  • “ te rog”
  • ş i toate cuvintele
  • de dragoste
  • pe care le ş tii.
 • 26.
  • Nimeni nu- ş i va aduce aminte de tine
  • pentru g â ndurile tale secrete.
 • 27.
  • Cere-i Domnului
  • t ă ria ş i î n ţ elepciunea pentru a le exprima.
 • 28.
  • Arată -le prietenilor t ă i ,
  • c â t de importan ţ i sunt pentru tine. ”
  Made by Angel Radyos
 • 29. Şi toate astea, AZI, pentru că mâine poate fi prea târziu...
 • 30.
  • Gabriel Garcia Marquez - ultima scrisoare din “veacul de singurătate”.
  • Gabriel Garcia Marquez s-a restras din viaţa publică din motive de sănătate: cancer limfatic.
  • Când boala s-a agravat, el a trimis această scrisoare prietenilor, cititorilor şi admiratorilor lui.
     • .......................................................