Treenighetsläran

850 views
781 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
850
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Treenighetsläran

 1. 1. Treenighetsläran Änglarna vid Mamres terebint, ikon, Andrej Rublev, 1300-talet.
 2. 2. Bibeln om treenigheten Ordet treenighet eller trefaldighet förekommer inte De viktigaste bibelställena (NT) i Bibeln. Hos kyrkofader Tertullianus har man hittat termen för första gången (200-talet). Ändå ● Matt. 3:16–17: så baserar sig treenighetsläran starkt på Bibelns ● Matt. 28:19 uppenbarelse och hela läran har sitt ursprung i ● Joh. 1:1 den Heliga Skrift. ● Joh. 5:21 I gamla förbundets morgon ”i begynnelsen”, man ● Joh. 8:58 skulle också kunna säga ”i sin förstfödde”, ● Joh. 10:30 skapade Gud himmel och jord. (1 Mos. 1:1. Joh. ● Joh. 20:28 1:1-2; Kol. 1:16). Före Gud skapade människan ● Kol. 2:9 diskuterade han med sig själv och sade: ”Låt oss ● 2 Kor. 13:13 göra människor till vår avbild.” (1 Mos. 1:26). ● Hebr. 1:8 I Ordspråksboken (kap 8) talas det om Sonens, ● Hebr. 9:14 Vishetens födelse före tiden och hans uppgift. ● 1 Joh. 5:6–8 Visheten är där tydligt en person och Jesus hänvisar till Den Helige Andes person: ”Jag skall Om Jesu gudomlighet se andra sända honom till er... Men när han kommer trosartikeln. sanningens Ande, då skall han föra er in i hela Om den Helige Andes gudomlighet se sanningen.” Han ”kommer”, ”talar”, ”vittnar”. (Joh. tredje trosartikeln. 16:7-17).
 3. 3. Det är fråga om Guds enhet och frälsningsvissheten ● Allt är i Guds händer när det gäller frälsningen av människosläktet från syndens makt. ● Gud – Fadern skapade (den skapade världen är Faderns skapelse, genom Sonen med Andens hjälp). Den skapade världen består tack vare Guds löften. ● Sonen frälsar (Med Faderns och Andens hjälp). Gud besegrade synden och döden. ● Den Helige Ande helgar (som sänd av Fadern och Sonen). Gud förlåter oss våra synder och skapar i oss en ny människa genom Ordet och Sakramenten i församlingen.
 4. 4. Jesus och läran hör ihop ● Liberaliteologin gör en skillnad mellan Jesus och hans ord. Därför är det inte enligt dem nödvändigt att Jesus har funnits på riktigt och att hans försoningsdöd var en försoning för hela världens synder. ● Liberaliteologerna granskar lärjungarnas erfarenheter. Man ser inte Bibeln som Guds uppenbarelse utan som en bok som kommit till bland människor på samma sätt som Kalevala eposet. ● Även fromma kan i misstag säga: ”Du har läran, jag har Kristus källan och de Kristus”, ”Vi tror på Kristus som person inte på läran” eller fyra evangelierna. ”Evangeliet är ingen lära”. På detta sätt framställer man läran om evangeliet i dålig ljus. Ungefär som om det skulle vara människor som kommit på denna lära. ● Jesus säger om Skriftens auktoritet eller om Den Helige Ande ”Han skall förhärliga mig, ty av det som är mitt skall han ta och förkunna för er” (Joh. 16:14). Det här betyder att läran om evangeliet och förkunnelsen i enlighet med detta kommer från Kristus och förmedlar Kristus själv till oss. Kristus och Anden talar inga tomma eller kraftlösa ord. ● Man brukar säga: Den predikade Kristus finns före den genom tron inneboende Kristus.
 5. 5. Kristus är upphovet till läran om lag och ”Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i, och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill evangelium påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro.” (1. Kor. 15:1-2). ● Evangeliet förmedlas genom Den Helige Ande säger: förkunnelsen, det tas emot och det frälser ”evangeliet är en Guds kraft” (Rom.1:16) om man håller fast vid det som blivit ● själva budskapet har kraft i sig själv. predikat. ”tron kommer av predikan” (Rom. 10:16-17) ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver ● att lyssna till budskapet leder till den, han har inte Gud. Den som förblir i hans förändringar. lära har både Fadern och Sonen. Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna ”Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud.” eller hälsa honom välkommen. Den som (1 Kor. 2:10) välkomnar en sådan gör sig medskyldig till ● Anden har uppenbarat Guds offergärning hans onda gärningar.” (2. Joh. 9-11). för apostlarna genom egna ord inte med ● ”Kristi lära” är ett uttryck för ett särskillt hjälp av mänsklig visdom. Dessa Andens läroinnehåll. De som gick omkring och Ord finns i Bibel. Talet om Kristi kors är predikade skulle hålla sig till den rätta ingen mänsklig visdom utan en bevisning i läran. Man frågade efter läran inte efter Ande och kraft. (1 Kor. 2:2-6) tron. Har man en rätt tro så måste först läran vara rätt. ”Vänd er till mig när jag varnar er. Se, jag skall låta min Ande flöda över er, jag skall låta er lära ”Men om det än vore vi själva eller en ängel känna mina ord.” (Ords. 1:23). från himlen som predikade evangelium för er i ● Anden och Ordet är tillsammans. strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse.” (Gal.1:8).
 6. 6. Den kristna lärans ursprung Trosbekännelserna, katekesen och bekännelseskrifterna hjälper oss i diskussionerna om trons lära. De baserar sig på Bibeln och är beprövade lärogrunder. Jesus Apostlarna ● Treenighetsläran och den övriga ● Apostlarna bevarade Kristi lära. kristna läran härstammar från himlen. ● De förmedlade läran vidare till ● Tron kom från himlen ner till jorden i församlingarna och skolade in Kristus och gav liv. församlingarnas herdar. (Apg. ● Jesus predikade omvändelse och 20:28, 1 Kor. 15:1-5). syndernas förlåtelse och gav sina apostlar tron genom sitt ord. ● Den kristna läran och tron ● Jesus undervisade apostlarna i tre år förmedlades både muntligen och så att de skulle kunna föra genom brev. Gud verkade i båda. (”Men dessa har blivit nerskrivna, för att ni undervisningen vidare och att läran skall tro att Jesus är Messias, Guds Son, skulle vara grund för Kristi Kyrkas och för att ni genom tron skall ha liv i hans budskap. namn.” Joh. 20:31)
 7. 7. Varför behövdes treenighetsläran och bekännelserna? ● Olika partier av villolärare kommer in i ● Villolära för med sig dåliga frukter och hindrar församlingen. (1 Joh. 2:19). enheten i Gud. ”Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har ● Villoläran var ett parti (en heresi), ”ny både Fadern och Sonen.” (2 Joh. 9) lära”, som splittrade församlingen. I ● En människa som lever i en villolära är utanför motsats till herden var de rovlystna frälsningen vargar som inte besparade hjorden. ”Jag ● Gemenskapen med Gud är bruten. vet att när jag har lämnat er, skall rovlystna vargar Kyrkotuktens uppgift (prästen och församlingen komma in bland er, och de skall inte skona hjorden. Ja, ur er egen krets skall män träda fram och tillsammans) är att meddela att förvränga sanningen för att dra lärjungarna över på nattvardsgemenskapen har upphört. sin sida.” (Apg. 20:29-31). Nattvarden blir till dom om han trotsar och går ● Man kan undvika villoläror genom hålla utan bättring till nattvardsbordet. sig till den lära som Paulus hade gett. ● Man skall offentligt uppmana en människa att återvända till församlingen och omvända sig ”Håll er därför vakna och kom ihåg att jag ständigt i från sin villolära. Att leda de villfarande är tre års tid natt och dag har varnat var och en av er under tårar.” (31) speciellt en prästs uppgift. ● Johannes gav med sina uttalanden ● Man får förlåtelse också för villolärans synd om man omvänder sig. lärofrågor en hjälp för de kristna att ● När en villolära kommer till församlingen måste skilja mellan sann och falsk lära.”Den som församlingsborna välja om de följer villfarelsen eller förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern.” (1 Joh. 2:23-). om de fortsätter i den apostoliska tron. Löftet om ”Ty många bedragare har gått ut i världen, och de frälsning gäller endast de som förblir i apostlarnas bekänner inte att Jesus är Kristus, som har kommit i lära. (2 Joh. 9). köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist.” (2 Joh. 7). ● En falsk lära om treenigheten hindrar frälsningen.
 8. 8. Falska läror som berör treenighetsläran Gnosticismen Modalismen Gnosticismen var en blandning av platonsk Trodde att de försvarade Guds enhet genom att filosofi och kristen tro. Enligt den så hade en förneka skillnaden mellan personerna i Gudomen ond skapargud skapat jorden och bundit (Fadern, Sonen och Den Helige Ande). De menade anden till det jordiska. Gnosticismen lärde att att det är samma Gud som ibland visar sig i olika den gode Guden fanns i himlen och han skepnader som Son och Ande. Denna tanke ledde frälser människorna genom att ge dem till patripassianismen enligt vilken det i verkligheten kunskap om deras andliga ursprung. Den var Fadern som led på korset, inte Sonen. ansåg att Jesus var en mänsklig lärare som kom med ”kunskapen” (gnosis) om människans ursprung. Genom denna Adoptionismen (700-talet). kunskap skulle människan befria sig från den Jesus Kristus var till en början en vanlig judisk man onda skapelsens bojor. I ett tidigt skede kom som Gud adopterade i samband med att Johannes gnosticismen in i Johannes församling. De döpte honom. Nestorianismen (400-t) ansåg att förnekade att Kristus var kommen i köttet (2 Gud hade tagit boning i en människa som hette Joh. 7). Jesus. Arianismen Monofysitismen (400-talet) Diakonen Areios (ca. 260-336 e.Kr). Han lärde att Jesus är skapad och kan inte vara Ansåg att de försvarade Jesu gudom genom att Guds Son eller evig. Vidare att den Helige hävda att när Gud blev människa i Jesus så blev Ande har mindre krafter än Gud. hans mänsklighet obetydlig, han hade bara en gudomlig natur. (Apollinaris).
 9. 9. Exkurs: alla olika åsikter är inte villoläror ● Bibeln är rik. Saker kan ses ur olika synvinklar. ● En åsikt kan vara en ● Utgående från vår ålder och villolära om den är samma livserfarenheter ser vi sakerna ur olika perspektiv. som en redan utdömd ● ”Där det finns två kristna, där finns det villolära. tre åsikter.” Samtal kring ordet berikar och ordet styr de som diskuterar. ● Man behöver inte ● Ibland minns vi ett bibelord fel och uppfinna hjulet på nytt. ibland tolkar vi dem lösryckta från helheten. Det kan skapa onödiga Trosbekännelserna, strider. bekännelseskrifterna och ● ”Vi begår alla många fel. Om någon inte katekesen hjälper oss när felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp ” vi diskuterar trosfrågor. De (Jak. 3:2). är läror som håller. TÄNKVÄRT ”Jag kan fara vilse, men jag vill inte vara en villolärare.”
 10. 10. Irenaeus vittnesbörd (slutet 100-talet) ”Detta är vår tros huvudpunkter, byggnadens grundval och den trygga vägen: Gud, Fadern, oskapad, ofattbar, osynlig, en enda Gud, alltings skapare. Detta är den första huvudpunkten i vår tro. Den andra huvudpunkten är Guds Ord, Guds Son, Kristus Jesus, vår Herre, som uppenbarades för profeterna efter deras sätt att profetera och enligt ordningen i Faderns frälsningsplan. Genom honom har allting blivit till och vid tidens slut har han blivit människa bland människor, synlig och påtaglig för att sammanfatta allt, förinta döden, låta livet träda fram (1 Tim. 1:10) och skapa gemenskap mellan Gud och människa. Den tredje huvudpunkten är den Helige Ande genom vilken profeterna profeterade, fäderna undervisade om Gud och de rättfärdiga leddes på rättfärdighetens väg. Vid tidernas ände har han på ett nytt sätt blivit utgjuten över mänskligheten för att över hela jorden förnya människan inför Gud.” Irenaeus, död. 202, martyri, biskop iLyon
 11. 11. Treenighetsläran som bild

×