Presentació de HTML 5

159 views
112 views

Published on

Presentació de HTML 5

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
159
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentació de HTML 5

  1. 1. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Presentació d’HTML 5HTML 5 és una tecnologia creada per modernitzar la web i el desenvolupament daplicacionsweb, en línia i fora de línia, que àdhuc té bastant camí per recórrer per ser una realitat.Lespecificació dHTML 5 està encara en fase desborrany a dia d’avui (25-03-2013), no obstantaixò, en alguns navegadors, recentment sestan engegant, de forma experimental, algunes deles característiques que portarà en si aquest nou estàndard. Paral·lelament, van sorgint novesinformacions i referències que expliquen què és HTML 5, la qual cosa fa que ens sentim cadavegada més impacients per conèixer bé les noves particularitats del llenguatge i sobretot, percomençar-les a aplicar en els nostres desenvolupaments.Per què es crea HTML 5Sabem que un lloc web és com un trencaclosques de tecnologies que operen entre si. Per feruna pàgina, en principi, es necessita simplement HTML, però aquesta afirmació avui té poc queveure amb la realitat i les necessitats dels desenvolupadors per crear una rica experiènciadusuari.És que avui pocs llocs web es basen únicament en HTML. Qui més qui menys utilitza CSS perdefinir laspecte de la pàgina, algun tipus de script del costat del client, en Javascript, vídeos endiversos formats o Flash per realitzar alguna animació o interacció amb lusuari. Per poderbeneficiar-se i integrar totes aquestes tecnologies, existeixen multitud detiquetes que shananat creant al pas del temps, segons sanaven necessitant, i les quals no han passat pel filtredels normalitzadors de tecnologies com el W3C.Per tant, 10 anys després que es publiqués lúltima especificació de lHTML, resulta primordialper al futur de la web la creació dun nou estàndard que reculli i solucioni dalguna manera, lesnecessitats dels desenvolupadors que shan anat creant al llarg de tot aquest temps.Esforços en diverses vessants per a la creació dHTML 5Sens dubte ja fa temps que es necessitava aquesta nova especificació, que avui encara està enfase desborrany i podríem preguntar-nos per què ha passat tant temps sense publicar-seaquesta nova versió del llenguatge? La resposta és que HTML 5 sha convertit en un projectemolt ambiciós, on hi ha moltes persones, empreses i institucions que tenen molt que opinar.És de vital importància, per tant, coordinar a tots els implicats per crear un únic front comú,que asseguri aquesta vegada un èxit de la tecnologia com un estàndard.
  2. 2. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/En principi, els encarregats de regular els estàndards dInternet són els integrants del W3C,que han estat treballant durant bastant temps en altres llenguatges com XML. No es pot dirque hagin deixat de costat HTML, però dalguna manera estaven creant altres estàndards mésrígids que substituïssin al llenguatge. Davant aquesta falta dinterès en HTML i les necessitatsreals dels desenvolupadors de webs per part del W3C, es va crear el 2004 una comunitat depersones interessades a millorar i modernitzar el llenguatge de marcació. Aquest nou grup,anomenat WHATWG (Web Hypertext Application Technology Working Group), es va creararran duna conferència del W3C amb persones integrants dels equips de desenvolupamentdApple, la Fundació Mozilla i Opera, a la qual shi ha anat afegint personal de Microsoft i altresempreses implicades al món web.El WHATWG, que funciona de manera independent del W3C, té com a objectiu principaltreballar en la nova especificació de lHTML 5 i a ells devem molts dels avanços que estan perarribar en relació amb el llenguatge. És una organització oberta, on qualsevol pot participarlliure gratuïtament. De fet, segons comenten en el seu web, estan realment interessats en lesopinions i interessos de les persones que treballen amb el desenvolupament web, per crearunes especificacions que responguin a les necessitats reals dels professionals dInternet.Enllaços relacionatsEls enllaços als esborranys despecificacions de lHTML 5 i les organitzacions que treballen enells són:W3C HTML Working Group:http://www.w3.org/html/WHATWG:http://www.whatwg.orgÚltima versió publicada de lesborrany dHTML 5:http://www.w3.org/tr/html5/Esborrany de lHTML 5 per la WHATWG:http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/ConclusióHem pogut comprovar que existeixen nombrosos esforços per a la creació de les novesespecificacions de lHTML 5, duts a terme per diferents organitzacions, independents, però quetreballen en un front comú.Ara convindria explicar què és exactament HTML 5, ja que no és simplement una nova versiódel llenguatge de marcació HTML, sinó una agrupació de diverses especificacions concernents
  3. 3. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/al desenvolupament web. És a dir, HTML 5 no es limita només a crear noves etiquetes, atributsi eliminar aquelles marques que estan en desús o sutilitzen inadequadament, sinó que va moltmés allà.Així doncs, HTML 5 és una nova versió de diverses especificacions, entre les quals es troben:HTML 4, XHTML 1, CSS Nivell 2, DOM Nivell 2 (DOM = Document Objetc Model).A luna, HTML 5 pretén proporcionar una plataforma amb la qual desenvolupar aplicacionsweb més semblants a les aplicacions descriptori, on la seva execució dins dun navegador noimpliqui una manca de recursos o facilitats per resoldre les necessitats reals delsdesenvolupadors. Per a això sestan creant unes APIs que permetin treballar amb qualsevoldels elements de la pàgina i realitzar accions que fins avui era necessari realitzar per mitjà detecnologies accessòries.Aquestes API, que hauran de ser implementades pels diferents navegadors del mercat, sestandocumentant amb minuciositat, perquè tots els navegadors, creats per qualsevol companyia,les suportin tal qual shan dissenyat. Això es fa amb la intenció que no passi el que ve succeinten el passat, que cada navegador fa la guerra per la seva banda i els que acaben pagant-hosón els desenvolupadors i fet i fet els usuaris, que tenen moltes possibilitats daccedir a websque no són compatibles amb el seu navegador preferit.Quan estarà llest HTML 5Segons informen a la pàgina de lorganització WHATWG, HTML 5 es preveu estigui llest com aespecificació dimplementació recomanada en el 2012. Vol dir això dir que haurem desperarfins a 2012 per aprofitar els avantatges dHTML 5? Realment no és precisament així, ja quealguns navegadors ja implementen moltes de les característiques del modern llenguatge.Resulta que HTML 5 està format per molts mòduls diferents, el grau dels quals despecificacióestà en nivells dispars. Per tant, moltes de les característiques dHTML 5 estan ja llestes per serimplementades, en un punt de desenvolupament que es troba proper al que finalment seràpresentat. Moltes altres característiques estan encara simplement en el tinter, a maneradidees o esborranys inicials.De fet, les versions més noves de gairebé tots els navegadors, inclòs el polèmic InternetExplorer 10, implementen algunes de les característiques dHTML 5. Clar que, perquè una webes vegi bé en tots els sistemes, cal utilitzar només aquelles parts que funcionen en tots elsnavegadors, per la qual cosa a dia davui, poques són les utilitats realment disponibles delllenguatge, si volem fer un lloc web compatible. No obstant això, en el pitjor dels casos, podemcomençar a usar a nivell experimental aquestes característiques, encara que només sigui perfregar-nos les mans tot esperant incorporar-les realment en les nostres pràctiques dedesenvolupament habituals.
  4. 4. Más manuales en: http://www.exabyteinformatica.com/manuales-y-apuntes-freeware© Roger Casadejús Pérez | http://www.exabyteinformatica.com/tienda/Quines són les novetats dHTML 5?HTML 5 inclou novetats significatives en diversos àmbits. Com dèiem, no només es tractadincorporar noves etiquetes o eliminar unes altres, sinó que suposa millores en àrees que finsara quedaven fora del llenguatge i per les quals es necessitava utilitzar altres tecnologies.Estructura del cos: La majoria de les webs tenen un format comú, format per elements com acapçalera, peu, navegadors, etcètera. HTML 5 permet agrupar totes aquestes parts duna weben noves etiquetes que representaran cadascun de les parts típiques duna pàgina.Etiquetes per a contingut específic: Fins ara sutilitzava una única etiqueta per incorporardiversos tipus de contingut enriquit, com a animacions Flash o vídeo. Ara sutilitzaran etiquetesespecífiques per a cada tipus de contingut en particular, com a àudio, vídeo, etcètera.Canvas: és un nou component que permetrà dibuixar, per mitjà de les funcions dun API, a lapàgina tot tipus de formes, que podran estar animades i respondre a interacció de lusuari. Ésalguna cosa així com les possibilitats que ens ofereix Flash, però dins de lespecificació delHTML i sense la necessitat de tenir instal·lat cap plugin.Bases de dades locals: el navegador permetrà lús duna base de dades local, amb la qual espodrà treballar en una pàgina web per mitjà del client i a través dun API. És alguna cosa aixícom les cookies, però pensades per emmagatzemar grans quantitats dinformació, la qual cosapermetrà la creació daplicacions web que funcionin sense necessitat destar connectats aInternet.Web Workers: són processos que requereixen bastant temps de processament per part delnavegador, però que es podran realitzar en un segon pla, perquè lusuari no hagi desperar quesacabin per començar a usar la pàgina. Per a això es disposarà també duna API per al treballamb els Web Workers.Aplicacions web fora de línia: Existirà un altre API per al treball amb aplicacions web, que espodran desenvolupar de manera que funcionin també en local i sense estar connectats aInternet.Geolocalització: Les pàgines web es podran localitzar geogràficament per mitjà duna API quepermeti la geolocalització.Noves APIs per a interfície dusuari: temes tan utilitzats com el arrossegar i deixar anar en lesinterfícies dusuari dels programes convencionals, seran incorporades a lHTML 5 per mitjàduna API.Fi de les etiquetes de presentació: totes les etiquetes que tenen a veure amb la presentaciódel document, és a dir, que modifiquen estils de la pàgina, seran eliminades. La responsabilitatde definir laspecte duna web serà a càrrec únicament de CSS.Com es pot veure, existiran diverses API amb les quals podrem treballar per aldesenvolupament de tot tipus daplicacions complexes, que funcionaran en línia i fora de línia.Potser sentengui millor per què HTML 5 és un projecte tan ambiciós i que està portant tanttemps per ser elaborat.

×