• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Västlänken
 

Västlänken

on

 • 573 views

 

Statistics

Views

Total Views
573
Views on SlideShare
444
Embed Views
129

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

3 Embeds 129

http://rodgrontgoteborg.se 115
http://feeds.feedburner.com 13
http://www.google.se 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Västlänken Västlänken Document Transcript

  • SPE C VÄS IALUTG y TLÄ NKE ÅVA N Göteborgs-Nr 34 • 7/9 2012 området Socialdemokraternas nyhetstidning i Göteborgsområdet • 10 kronor • Tel: 031-339 63 36 • www.nytid.seJärnvägsexpert om GPsgenomgång av Västlänken:”Jag tycker att denär tendentiös”I söndags publicerade Göteborgs-Posten en omfattande granskning av Västlänken, tågtunnelnunder centrala Göteborg. En granskning som flera inblandade anser vara full av förenklingar,missförstånd, snäva perspektiv och rena felaktigheter.– Jag tycker att den är tendensiös, säger Lennart Lennefors som är analytiker på Trafikverket.”Värstlänken” är rubriken på lagom till publiceringen. Då som nu handlar samtalet sat sig vara väldigt bra, det är sig i stolen och tittar på mig.den inledande mastodontarti- En gråmulen morgon slinker om successivprincipen, en därför Trafikverket har börjat – Jag kan lova dig att vi in-keln över åtta tidningssidor. jag in på Trafikverkets kontor matematisk modell som Tra- använda sig av den. te skulle be en förskolelärare Där beskriver reportern på Odinsgatan. fikverket använder sig av för I GP:s granskning kan man sätta ett pris på en järnvägs-Christer Lövkvist Västlänken att försöka sätta ett pris på läsa att ”Bosse och Bosse” tyc- tunnel.som ett vansinnesprojekt osäkra poster i ett projekt. ker att rena amatörer ska ”utan lönsamhet som kommeratt drivas igenom av politi- Det ver- Detta gör man för att mini- mera risken för obehagliga kunna vara med och räkna fram kostnader för stora in- Den som var koordinator för successivanalyserna av Väst-kerna i Västsverige ”till vilket överraskningar, alltså att det frastrukturprojekt. länken heter Thomas Lillsko-pris som helst”. – Det var ganska uppenbart kar handla dyker upp nya kostnader som man inte har räknat med. En förskolelärare används som gen. I GP:s artikel fick han äranatt Lövkvist var väldigt skep-tisk till Västlänken. Han hade om att gräva – Det är uppenbart att Christer Lövkvist har miss- exempel. Det låter konstigt och oseriöst och passar väl in att sabla ned ”Bosse och Bos- se”. Då lät det som om de ha-en tes som han drev och för- förstått. I artikeln framstår i bilden av successivprincipen de helt olika uppfattningarsökte leda i bevis, säger Jo-hannes Åsberg. Han är tales- fram så myc- det som att bygget av själva tunnelröret kan kosta allt som en ”gissningslek”. När jag frågar om det här suckar om hur man sätter samman en analysgrupp. Egentligenperson för Yimby Göteborg,ett politiskt obundet nätverk ket skit som ifrån 5,8 miljarder till 18 mil- jarder. Men det är bara upp- Bo Lindgren och ler lite trött. – Det har vi aldrig sagt. Det är de helt överens. – Det kan absolut vara mo-för stadsutveckling, och inter- skattade värden som vi an- vi sa var att det i vissa fall be- tiverat att ta med utomståen-vjuades av GP inför gransk-ningen. möjligt. vänder för att räkna ut vad det egentligen kommer att hövs andra kompetenser än de rent tekniska när man ska de. Det beror på vad det är man ska analysera. I succes- – Den här typen av journa- kosta. De säger ingenting om göra en bedömning. Det hand- sivprincipen ingår något somlistik verkar handla om att verkligheten, konstaterar Bo lar om att få en så komplett kallas för generella villkor.gräva fram så mycket skit Lindgren. bild som möjligt av vilka svå- Det är kostnader som intesom möjligt, säger han. Jag tas emot av Bo Larsson righeter man kan råka på. har med det tekniska innehål- och Bo Lindgren, eller ”Bosse Bo Larsson fyller i: Kanske ska tunneln dras un- let att göra. Som hur mycketJag bestämmer mig för att och Bosse” som de kallas i – GP framställer succes- der en förskola som kommer det kan kosta att inte ha mo-granska granskningen och GP:s artikel. sivprincipen som ett slags att protestera mot spräng- tiverad personal, till exempel,följa det breda spår som har Vi sätter oss i samma rum gissningslek. Det är förstås ningar under barnens sovti- säger Thomas Lillskogen.trampats upp av GP:s repor- som Christer Lövkvist använ- helt felaktigt. Det är en veten- der. Då kan vi förutse det och Han pratar bred östgötska.ter. En reporter som för övrigt de när han gjorde sin intervju. skaplig metod som används hitta en lösning. Det känns tryggt på någotgick i pension i förra veckan, över hela Europa. Den har vi- Bo Lindgren rätar lite på sättFredag 7 september 2012
  • VÄSTLÄNKEN Jag läser GP högt för ho- kring hur många som kom- Och det kommer att öka ännunom i telefonen. Stycket om mer att resa med Västlänken. mer när allt är färdigt. Lön-att någon i analysgruppen Prognoserna för det hittar samheten har definitivt ökat,nämnde 18 miljarder som man i Järnvägsutredningen säger Lennart Lennefors.högsta siffra för bygget av som kom 2007.själva tunneln. Det låter Även Västlänken bedöms somonekligen läskigt. Kan det bli När konsultföretaget Sweco olönsam av Trafikverket. Be-så dyrt? Kan man verkligen analyserade den för ett par år ”lita på successivprincipen? Är sedan varnade de för att vissaden så osäker som ChristerLövkvist får den att verka? passagerare kan ha räknats dubbelt. Detta gör Christer Modellen – Det är skitsnack. En en- Lövkvist ett nummer av.skild siffra betyder ingentingi sammanhanget, det är bara Men Järnvägsutredningens statistik är från åren 1997- som använtsett underlag för den matema-tiska beräkningen. Sannolik- 2002. Det är enormt länge sedan i har en ten-heten för att det skulle bli så ett järnvägsperspektiv. Sedandyrt är fruktansvärt liten.Börjar man räkna ihop de oli- har man försökt uppdatera siffrorna så gott det går, men dens att un-ka maxvärdena i en analys några nya undersökningar har inte gjorts. Och GP skri- derskatta tåg-” ver inte någonting om det Sannolik- Lennart Lennefors nu klickar fram på sin bärbara dator. trafikens ut-heten för att – 1997 gjordes det en natio- nell trafikprognos som räkna- veckling. de med att persontrafiken pådet skulle bli järnväg i Sverige skulle öka med 26 procent fram till 2010. dömningen beror till stor del miska effekter” som växande arbetsmarknadsregioner och vi ha mycket renare bilar, men sedan ska de äldre fasas Men ökningen blev enormt på hur många fler passagera- långpendling. ut. Och även när utsläppenså dyrt är mycket större. Man hade grovt underskattat männi- re man tror att tågtrafiken kommer att få genom att pro- Så den samhällsekonomiska inte längre är det största pro- blemet så kommer de fortfa-fruktansvärt skors vilja att långpendla med tåg, till exempel, konstaterar jektet blir av. Studerar man prognoserna kalkylen för Västlänken kan bli betydligt mer positiv än rande att vara ett problem. Sedan är även trängseln far- han. för Citytunneln och trafiken i den är i dag? lig. Den ökar olycksrisken,liten. Persontransporter på järn- väg ökade i stället med hela Malmöregionen kan man snabbt konstatera att Trafik- – Absolut. den försämrar livskvaliteten i staden och den gör att bullret 59 procent. verket hade helt fel. De räk- Nästa dag ställer jag mig på ökar kraftigt, säger han.har man förstört det statistis- – Och då räknade man med nade till exempel med ett re- bron mellan Olskroken ochka materialet. att flera stora järnvägsprojekt sande över Öresundsbron på Svingeln och tittar ut över Jag hoppar på spårvagnen vid skulle vara klara 2010, som drygt 20 000 personer per E6:an. Trafiken står nästan Svingeln och åker genom Gö-Thomas Lillskogen avslutar Botniabanan, dubbelspår Gö- dygn under 2010. Den verkli- helt still. Jag räknar. I nästan teborg. Vi rullar förbi Korsvä-med att berätta att succes- teborg-Trollhättan och fler ga siffran blev nästan 35 000 varje bil sitter det en ensam gen, Hagakyrkan och Centra-sivprincipen utvecklades av spår genom centrala Stock- personer. person. Det luktar avgaser. len. Där ska de nya stationer-en dansk professor under holm. Då hade ökningen varit – De som kom absolut när- Men den mest fruktade av na ligga. Jag funderar. Det1970-talet. Uppföljningar som ännu större, säger Lennart mast att förutse det verkliga dem alla, koldioxiden, är helt finns en helt annan bild ängjorts av danska projekt som Lennefors. resandet var ett tyskt kon- luktfri. den som presenteras i GP:sanvänt metoden har visat väl- Han klickar vidare och vi- sultbolag som heter Intra- ”Miljöfrågan är övergående, tvärsäkra sågning av tågtun-digt träffsäkra resultat. Meto- sar att andra trafikslag som plan. Men när de presentera- bilarna blir allt renare” säger neln. ”Partsinlagan” som enden ingår som en del i vissa väg och flyg däremot inte nåd- de sin prognos kallade många Göran Johansson (S), tidigare person på konsultbolagetutbildningar på Chalmers. den för orealistisk, säger Len- kommunstyrelsens ordföran- Sweco kallar den. ” – Jag är glad att vi har bör- nart Lennefors lite torrt. de i Göteborg, i GP:s gransk- När jag kommer hem häng-jat räkna på osäkerheter i oli-ka projekt i stället för att I slutän- – Huvudkalkylen grundade sig på Banverkets mycket läg- ning. Frågan är hur mycket renare bilarna blir, och när er jag upp hatt och rock. Granskningen är över menbortse från dem. I slutändankan det bli billigare än beräk- dan kan det re prognos. utsläppen slutar vara ett pro- blem. Västsvenska paketet består. Än så länge.nat. Metoden ger oss en möj- Finns det något som talar för ”lighet att se var projektet ärmest osäkert, var det kan dy- bli billigare att samma resandeökning in- te skulle ske i Göteborg när Trängseln Eric Öbo eric.obo@sap.se Fotnot: 2010 skapades den bor-ka upp nya kostnader. Då kanvi undvika att det blir så, sä- än beräknat. Västlänken kommer på plats? är farlig. Den gerliga regeringen Trafikverket genom att slå samman Banver-ger Thomas Lillskogen. – Nej, inte alls. Det finns ett ket och Vägverket. I artikeln har På Centralstationen åt mycket större intresse av attChrister Lövkvist hamburga-re, men jag är vegetarian och de upp till de siffror som ana- lytikerna på statliga SIKA resa med tåg än vad vi kunde drömma om för 10-15 år se- försämrar Trafikverket använts även om händelser före 2010.tar i stället en sur kopp brygg-kaffe med Lennart Lennefors. hade räknat med. En förkros- sande seger för järnvägstrafi- dan. Och Göteborg ligger bra till eftersom det finns ett livskvaliteten. VÄSTLÄNKEN Han arbetar med långsiktig ken, kan man säga. stort behov av att pendla in En tågtunnel under Göteborgplanering på Trafikverket och dit. Men då måste man kun- – Visst blir bilarna renare, började diskuteras på allvarär en av de bästa i Sverige på Lennart Lennefors har arbetat na nå fler punkter med kol- men det kommer att ta väl- under 1980-talet.att räkna ut hur samhällseko- mycket med bygget av City- lektivtrafiken, och det kan digt lång tid att byta ut hela 2001 inleds en förstudie mednomiskt lönsamma stora in- tunneln, som stod klar 2010. man inte idag. fordonsflottan. Och man är sex alternativa sträckningar.frastrukturprojekt är. Han Trafikverket trodde att det fortfarande inte i närheten av 2007 bestämmer sig dåva-har sett en del av det som GP projektet skulle få en väldigt Hur kommer det sig att Tra- att bygga en koldioxidneutral rande Banverket för en tunnel med stationer på Korsvägen,skrivit om Västlänken. Jag dålig samhällsekonomisk lön- fikverkets analyser slår så bil, säger Lotta Silfver som är vid Hagakyrkan och på Cen-har med mig tidningen. Han samhet. Men resultatet blev fel? utredare på Miljöförvaltning- tralstationen.bläddrar och läser. ett helt annat. – Modellen som vi har an- en i Göteborg. 2010 skrivs avtalet om Väst- – Jag tycker att det är ten- – En av Citytunnelns sta- vänt har en tendens att un- Jacob Lagercrantz är ordfö- svenska paketet på.densiöst och att de verkar lite tioner är fortfarande en bygg- derskatta tågtrafikens ut- rande i organisationen Gröna 2013 tar regeringen ett slut-desperata. De borde ha jäm- arbetsplats, och stora om- veckling. Den räknar också Bilister. Han håller med om ligt beslut om Västlänken, ef-fört med hur tågresandet i byggnader på Malmö central med att det skulle vara billi- Miljöförvaltningens analys. ter att Trafikverket utrett pro-Skåne har utvecklats de se- har minskat trafiken. Ändå gare att köra bil 2010 jämfört – Utsläppen kommer suc- jektets miljöpåverkan.naste åren, säger Lennart var resandet FÖRE Citytun- med 1997, men i verkligheten cessivt att minska, men vad 2017/18 inleds byggarbetet. 2027/28 ska Västlänken va-Lennefors fundersamt. nelns öppnande större än pro- har kostnaden ökat. Den tar successivt innebär kan ingen ra färdig. Det finns en osäkerhet gnoserna MED Citytunneln. heller inte hänsyn till ”dyna- riktigt svara på. Om 20 år lär8 Fredag 7 september 2012
  • Franska S spås få egen majoritet I Xxxxx xxx Var sjätte person är fattig I xxxx xxx JAN SÖDERSTRÖM/AIBILD REINFELDTS VÄRLD Socialdemokraterna i Värna- mo har två föreningar. Värna Mo bildades 1990 och hade från början en medlem, Gösta Finnveden värvade se- nare båda sina föräldrar så i dag är de tre. Lite större uppslutning har s-föreningen PolPop, en in- tresseförening för politik och populärmusikFredag 7 september 2012 9