Sro i aktivnosti  i roditelji se pitaju3
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sro i aktivnosti i roditelji se pitaju3

on

 • 328 views

 

Statistics

Views

Total Views
328
Views on SlideShare
198
Embed Views
130

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 130

http://www.roditelj.org 130

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sro i aktivnosti  i roditelji se pitaju3 Sro i aktivnosti i roditelji se pitaju3 Presentation Transcript

 • Sastanak Saveta roditelja Opštine Stari grad Tema: AKTIVNOSTI SRO 27.02.2013.
 • Osnivanje i rad saveta roditelja opštine (SRO) Savet roditelja opštine osniva se u saradnji sa savetima roditelja Ustanova i opštinskom upravom, kao savetodavno telo opštine. Opština bi trebalo da donese akt o osnivanju i načinu rada SRO. SRO čine predstavnici roditelja svih državnih i privatnih ustanova u oblasti obrazovanja i vaspitanja sa teritorije opštine. Izbor članova SRO se vrši imenovanjem predstavnika od strane saveta roditelja Ustanova. SRO može da bira operativni tim koji čini 5 do 7 predstavnika SRO, a takođe može da imenuje i druge timove koji bi se bavili određenim temama i tražili rešenja za određene probleme
 • Osnivanje i rad saveta roditelja opštine (SRO) Svaki SRO de detaljnije razraditi svoje ciljeve, uloge i način rada u saradnji sa opštinskom upravom i savetima roditelja Ustanova. SRO de imati redovne mesečne sastanke tokom 2013. godinena kojima de biti razrađivane određene teme uz učešde stručnjaka i planirane aktivnosti u okviru saveta roditelja Ustanova i na nivou opštine. Saradnja SRO sa opštinskom upravom bide kontinuirana predstavnici opštinske uprave učestvovade na sastancima i drugim aktivnostima i podržati rad SRO. Saradnja SRO sa Ustanovama odvijade se putem sastanaka, interneta, sajta opštine i sl. SRO se osniva Aktom o osnivanju koji se usvaja na sednici SRO SRO radi po Poslovniku koji se donosi na sednici nakon usvajanja Akta o osnivanju View slide
 • KomunikacijaInicijativa de se realizovati u stalnoj, direktnoj komunikaciji između opštinske uprave,članova SRO i Udruženja RODITELJ u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnupedagogiju.Članovi SRO prenoside drugim članovima saveta roditelja i roditeljima u Ustanovamaono što se dešava na sastancima, konsultovati ih oko planiranja aktivnosti, potreba,distribuirati im stručne materijale i priloge i sl.Komunikacija između članova SRO, roditelja, opštine i Udruženja ROIDTELJ odvijade sepisanim putem: elektronskom i redovnom poštom i telefonom.Potrebno je razviti i unaprediti kanale komunikacije između članova SRO i ostalihroditelja iz svoje ustanove.Komunikacija i kanali komunikacije bide definisani Poslovnikom o radu SRO koji de sedoneti nakon usvajanja Akta o osnivanju SRO. View slide
 • Uloga SROU skladu sa Nacrtom zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (Član 51) SRO de se starati o ostvarivanju prava svakog deteta .... SRO de pružati informacije, stručne savete i podršku svim savetima roditelja Ustanova SRO de zastupati roditelje opštine u svim situacijama koja su od značaja za obrazovanje i vaspitanje dece na području opštine, SRO de se baviti pitanjima organizacije zimovanja ili letovanja za decu, poseta pozorišnim predstavama i drugim aktivnostima. Savet roditelja opštine sarađivade sa savetima roditelja drugih opština. SRO treba da bude kanal komunikacije između roditelja i opštine SRO treba da se bavi motivisanjem drugih roditelja za aktivnije učešde u radu SRO treba da radi na unapređivanju rada saveta roditelja Ustanova SRO de se baviti promocijom značaja aktivnog učešda roditelja u stručnoj i široj javnosti, putem medija, sajta opštine, sajta Ustanove i sl.
 • Aktivnosti u okviru inicijative „I roditelji se pitaju“AKCIJE SRO POŽEGA:Brosura Kako zaštititi decu od elektronskog nasiljaBrosura Dete ima pravo da zna svoja prava “Zivotni polet”Tribina: Porodica kao živi sistemSRO ZVEZDARAProfesionalna orijentacijaManifestacija: “Upoznajmo se da bismo se bolje razumeli”Brosura vodič kroz savet roditeljaSRO KRAGUJEVACTribina Prevencija nasilja i unapredjivanja bezbednosti deceSRO UŽICEBrošura Kako sprečiti nasilje nad decom u školi/vrtidu?Saopštenje za javnost u vezi sa opasnostima korišdenja pirotehničkih sredstavaOtvaranje Fejsbuk straniceSRO VRANJETribina na temu Trgovina ljudima
 • Aktivnosti u okviru inicijative „I roditelji se pitaju“Primeri iz inostranstvaNa početku godine, Savet osmišljava aktivnost za tu godinu koja de uključiti ostale roditelje, decu inastavnike na različite načine:Zdrav način života – sajam zdravlja u školi koji ima za cilj da podstakne porodice na zdraviju ishranui zdravije stilove življenja;Tinejdžeri i stres – radionice za roditelje, decu i nastavnike na kojima se razgovara o životutinejdžera;Roditelji roditeljima – vodič za uspešne učenike – bilten koji sadrži iskustva roditelja dece kojazavršavaju školu a služi drugim roditeljima kao podrška;Vodič kroz vrtide – još jedna publikacija koju roditelji pripremaju za roditelje slededih generacija osvojim iskustvima i dobrim praksama;Priprema za uspeh – info sesije i vršnjačke radionice (princip roditelj – roditeljima) o najuspešnijimmetodama koje mogu da koriste kod kude oko pomodi deci pri rešavanju domadih zadataka;Roditeljstvo internet generacije – serija radionica koje drže nastavnici i roditelji jedni drugima obezbednosti dece na internetu;Dani nenasilja – radionice u koje je uključena cela zajednica o vršnjačkom nasilju, iskustvima irešenjima;Biblioteka za roditelje – opremanje biblioteke koju roditelji mogu da koriste, namenjene edukacijisvih roditelja, naročito na teme nasilja i odrastanja dece sa smetnjama u razvoju;Upoznajte pisce – radionice namenjene literarno nadarenim učenicima, nastavnicima i roditeljimakoji čitaju svoje radove.