Nivel: segon  ASSIGNATURA: EF
COMPETÈNCIES    OBJECTIUS                        CONTINGUTS                   ...
UD: EL COS, RELAXIÓ I RESPIRACIÓ TEMPORALITZACIÓ 9 sessions      OBJECTIUS               CONTINGUTS  ...
OBJECTIUS              CONTINGUTS            COMPETÈNCIES BÀSIQUES            CRITERIS...
OBJECTIUS                     CONTINGUTS             COMPETÈNCIES BÀSIQUES        ...
OBJECTIUS                 CONTINGUTS           COMPETÈNCIES BÀSIQUES           CRITER...
OBJECTIUS             CONTINGUTS          COMPETÈNCIES BÀSIQUES       CRITERIS D’AVALUACIÓ  ...
OBJECTIUS                CONTINGUTS          COMPETÈNCIES BÀSIQUES           CRITERIS...
• Conceptuals:                      - Coneixement i control del propi                ...
OBJECTIUS             CONTINGUTS            COMPETÈNCIES BÀSIQUES            CRITERIS D...
OBJECTIUS                CONTINGUTS           COMPETÈNCIES BÀSIQUES            CRITE...
OBJECTIUS                 CONTINGUTS           COMPETÈNCIES BÀSIQUES           CRIT...
OBJECTIUS             CONTINGUTS        COMPETÈNCIES BÀSIQUES       CRITERIS D’AVALUACIÓ    ...
- Guardar respecte a lescapacitats expressives delsaltres.-
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Programació segon
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Programació segon

286 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Programació segon

 1. 1. Nivel: segon ASSIGNATURA: EF
 2. 2. COMPETÈNCIES OBJECTIUS CONTINGUTS CRITERIS D’ AVALUACIÓ BÀSIQUES 1 1. - Autonomia i iniciativa 1. - Conèix el seu propi cos i els1. Conèixer i valorar el seu cos i – Estructura corporal. Utilització, percepció, identificació i personal diferents segments corporals. representació - Gaudix de les seuslactivitat física com a mitjà - Competència aprendre a del propi cos. possibilitats motriusdexploració i gaudi de les seues aprendre – Parts del cos i la seua intervenció en el moviment.possibilitats motrius. – Coordinació dinàmica general i segmentària. – Presa de consciència del propi cos en relació amb la tensió, la relaxació i la respiració. 2.- Aprecia lactivitat física per al2. Apreciar lactivitat física per al – Experimentació de postures corporals diferents. benestar.benestar, manifestant una – Afirmació de la lateralitat. 2. - Competència en elactitud responsable cap a un -Manifestant una actitud – Experimentació de situacions d’equilibri i desequilibri coneixement i interacció ambmateix i les altres persones i estàtic i dinàmic: sense objectes, sobre objectes estables, responsable cap a un mateix i les el món físic altres persones .reconeixent els efectes de portant un objecte enlexercici físic, de la higiene, de situacions simples. - Competència social i -Desenvolupa el hàbit de lalalimentació i dels hàbits – Nocions associades a relacions espacials i temporals. ciutadana higiene personal, de l´alimentacióposturals sobre la salut. Percepció espaciotemporal. - Autonomia i iniciativa – Orientació en l’espai i en el temps. personal – Apreciació de dimensions espacials i temporals. – Acceptació i valoració de la pròpia realitat corporal que augmenta 3. -Utilitza les seues capacitats3. Utilitzar les seues capacitats la confiança en les seues possibilitats: autonomia i autoestima. físiques, per a adaptar el movimentfísiques, per a adaptar elmoviment a les circumstàncies i a les circumstàncies i condicions decondicions de cada situació. 2-Interés i gust per l’atenció del cos.. cada situació. – Adquisició d’hàbits bàsics d’higiene corporal, alimentaris i - Reacciona davant estímuls posturals 3. - Competència en el visual, tàctils i auditius, donant relacionats amb l’activitat física. coneixement i interacció amb respostes motrius que s´adaptaen – Relació de l’activitat física amb el benestar. el món físic a les característiques dels dits – Mobilitat corporal orientada a la salut. – Respecte i valoració de les normes d’ús de materials i espais - Competència Aprendre a estímuls. en Aprendre la pràctica d’activitat física, per mitjà de mesures bàsiques de - Autonomia i iniciativa seguretat personal i prevenció d’accidents.4. Adquirir principis i regles per – Valoració de l’esforç per a aconseguir una major autoestima 4. . Adquirix principis i regles per aa resoldre problemes motors i i resoldre problemes motors i actuaractuar de forma eficaç en la autonomia. de forma eficaç en la pràcticapràctica dactivitats físiques. – Adopció d’hàbits d’higiene corporal i postural. dactivitats físiques. – Gaudi de l’activitat física amb relació a la salut. 4. - Competència Aprendre a Aprendre 3 4 Y 5. – Formes i possibilitats del moviment. - Autonomia i iniciativa 5. Regula lesforç, arribant a un5. Regular lesforç, arribant a Experimentació de diferents personal nivell d´autoexigencia dacord ambun nivell d´autoexigencia formes d’execució i control de les habilitats motrius bàsiques. les seues possibilitats i ladacord amb les seues – Desenrotllament de la marxa, carrera, salt i girs d’una forma naturalesa de la tasca.possibilitats i la naturalesa de la harmoniosatasca. i natural. – Destresa i resolució de problemes motors senzills en el
 3. 3. UD: EL COS, RELAXIÓ I RESPIRACIÓ TEMPORALITZACIÓ 9 sessions OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ Fets, conceptes i sistemes . - Autonomia i iniciativa personal conceptuals: - Competència aprendre a aprendre - Prendre consciència de les - Té consciència de les diferents parts del cos - Les parts del cos diferents parts del cos pròpies i dels altres - les vies respiratòries pròpies i dels altres - Saber utilitzar ràpidament - relacions entre les parts del - Té afiançada la lateralitat una part del cos cos respecte de si mateix, dels - Imitar els moviments que fa - funcionalitat de les parts del altres i dels objectes. un altre cos - Coneix les pròpies - Respondre ràpidament a una - esquerra i dreta respecte a possibilitats, les accepta i ordre donada un mateix respecta les dels altres. - Utilitzar el cos per Procediments:. representar un ritme - Mobilització de diferents - Localitzar parts del cos que parts i eixos corporals intervenen en la respiració - realització de postures - Experimentar la inspiració i diverses expiració, tant bucal com - control respiratori nasal; a més de l’apnea - realització d’activitats - Afiançar la lateralitat relacionades amb la respecte de si mateix, dels respiració (inspiració, altres i dels objectes. expiració i apnea) - Realitzar diferents activitats - afirmació de la lateralitat amb els dos eixos del cos. corporal - Conèixer les pròpies Actituds, valors i normes: possibilitats, acceptar-les i respectar les dels altres. - Responsabilitat individual dins del grup- classeeconeixement de les pròpies possibilitats - participació activa en les activitats realitzades - confiança amb un mateix i amb autonomia personal.UD: PERCEPCI-TEMPORAL TEMPORALITZACIÓ: 6 SESSIONS
 4. 4. OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ •Conceptuals: -En el coneixement i la interacció - Coneixement de nocions espai amb el món físic; - 1- Conèixer les variacions de temporals(velocitat, durada, - velocitat, durada, intensitat i freqüència, intensitat, ordre, - C. social i ciutadana; 1.- Lalumne és capaç de seguir freqüència com a conceptes simultaneïtat, alternança, ritme…) ritmes bàsics amb moviments espai temporals. globals. 2.- Ajustar el moviment en • Procedimentals: - Autonomia i iniciativa personal; 2.- És capaç de desplaçar-se relació a lespai i al temps. col·lectivament seguint un 3.- Adquirir nocions espai- - Execució daccions de contrast - C. per a aprendre a aprendre ritme senzill. temporals: abans, durant i entre velocitat, durada, intensitat i 3.- Distingeix les diferents després freqüència. nocions espai temporals 4.- Identificar ritmes i 4.- Adapta el moviment a un - Experimentació amb diferents respondre amb moviments ritme amb moviments seguint ritmes adequats 5.- Utilitza diferents parts del - 5-Sincronitzar el moviment senzills. cos per a seguir ritmes. corporal a estructures - Execució de jocs de corda. - 6- Salta rítmicament rítmiques senzilles. - Saltar quan la pilota bota. - 7- Percep un objecte en - 6-Distinguir nocions de moviment i el recepciona moviment/pausa. - 7-Reconèixer la duració del • Actitudinals: estímuls per a respondre amb moviments rítmics. - Valoració i acceptació de les pròpies habilitats motrius. - Participació activa en les diferents activitats que es proposen. - Adquisició dautonomia en lexecució de diferents activitats motrius. - Acceptació de la possibilitats i limitacions pròpies i dels altres. - Adquisició dhàbits correctes dhigiene personal i cura del cos. - Participació activa en el manteniment del material utilitzat i instal·lacions.UD: DESPLAÇAMENTS ,SALTS I GIRS TEMPORALITZACIÓ: 10 SESSIONS
 5. 5. OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ - - Competència en el Criteris d’avaluació• Distingir i experimentar diferents tipus de Fets, conceptes i sistemes coneixement i interacció amb eldesplaçaments amb i sense obstacles. món físic• Experimentar i millorar diferents tipus de salts conceptuals: - Competència Aprendre a• Experimentar i millorar els girs horitzontals i Aprendre • Realitza desplaçaments combinatstransversals • Formes i possibilitats de - Autonomia i iniciativa personal (marxa, carrera, salts, trepa...)• Realitzar una avaluació inicial, continuada i final dels desplaçaments, salts i girs • Realitza voltareta endavantelements de la unitat Procediments:. • Realitza voltareta endarrera• Adquirir confiança i autonomia en la pròpia • Gira al voltant de l’eix transversalhabilitat motora. • Identificació de la direccionalitat (croqueta) en els desplaçaments • Adopta les mesures de seguretat • Realització de diferents tipus de necessàries per la realització de l’activitat desplaçaments (marxa, carrera, trepar....) • Adquireix confiança en sí mateix. • Execució de diferents tipus de salts • (longitud i altura) • Realització de girs al voltat de l’eix longitudinal i transversal, en diferents superfícies i plans. - Actituds, valors i normes: • Participació en les activitats, acceptant les diferències de nivell dels alumnes. • Millora de la confiança i seguretat davant situacions habituals i no habituals. • Valoració de les possibilitats de risc dins l’activitat física.UD: ORIENTACIÓ TEMPORALITZACIÓ: 6 sessions
 6. 6. OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ - Competència en el coneixement i Fets, conceptes i sistemes interacció amb el món físic - Utilitzar afermar les nocions conceptuals: - Competència Aprendre atopològiques per a orientar-se en -lespai en relació amb els companys. - Nocions topològiques bàsiques. dins- Aprendre - Col·loca un objecte respecte a- Apreciar les distàncies entre objectes fóra... ell. - Autonomia i iniciativa personalper a produir respostes motrius. - Es col·loca ell respecte a un - Les adreces: davant-darrere, a dalt-a-Identificar les adreces i distàncies en objecte: dins-fora, a dalt-adesplaçaments. baix, dreta-esquerra. - Les distàncies: a prop-lluny, baix, davant- darrere.- Utilitzar els canvis dadreces per a - Es desplaça correctament endonar respostes adequades. agrupació-dispersió ladreça que se sol·licita.- Apreciar les distàncies entre objectes. -Estableix correctament- Apreciar les distàncies entre un Procediments:. relacions davant-darrere entremateix i un objecte. objectes orientats. - Jocs locomotors - Domina el desplaçament per l - Experimentar accions que impliquen ´espai en situación de joc. lús de nocions dadreça, distància, recorregut... - Realitzar i seguir itineraris - Jocs de persecució - Jocs de percepció espacial Actituds, valors i normes: - Adaptar-se a les normes. - Cooperar amb els companys i professor -UD : LATERALITAT TEMPORALITZACIÓ 6 sessions
 7. 7. OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ • Conceptuals: En el coneixement i la -- Afirma la lateralitat corporal - Lateralitat: reconeiximent sobre sí interacció amb el món físic; - Passa la pilota duna mà a- Millorar les aptituds mateix, sobre els demés una altra amb precisióperceptiu-motrius de i amb relació a objectes. C. social i ciutadana; - Llança amb precisió amb la - Dominancia lateral, Autonomia i iniciativalateralitat i direccionalitat mà dominant visual i pèdica personal;- Desenvolupar les aptituds de -lateralitat i imatge corporal - Golpeja amb la cama(Rreconeixer la dreta i l dominant el baló de forma • Procedimentals:´esquerra sobre sí mateix) precisa. - Activitat de manipulació- Situar un objecte en relació ambdues mans - Manifesta interès per milloraral nostre cos - Activitats per a descobrir en les activitats i afirmar la dominancia- Observar i desenvolupar la lateral -Sap orientarse i dirigir-se capdominancia lateral: visual, - Activitats d´afirmació de la imatge i percepció a dreta-esquerramanual i pédica corporal. - Senyala la dreta i l´esquerra • Actitudinals: d´un company. - Reconeixer i aceptar la seua identitat corporal. - Aceptar les diferencies corporals.UD: JOCS MULTICULTURALS TEMPORALITZACIÓ: 6 SESSIONS
 8. 8. OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ Fets, conceptes i sistemes Competència en el coneixement i conceptuals: interacció amb el món físic• Conèixer jocs nous i de diferents - Competència Aprendre a - Coneix diferentsllocs - Coneiximent de diferents multiculturals. Aprendre - Respecta les regles dels• Adornar-se que s’assemblen tipus de jocs multiculturals - Autonomia i iniciativa personal diferents jocsmolt les normes dels nous amb elsque ja coneixen. - Coneiximent de diferents - Coneix diferents regles i• Adquirir respecte i ajudar els regles dels nous jocs estratégies de jocs nousalumnes nous. multiculturals. multiculturals.• Utilitzar materials nous i diferents - Utilitza estratègies bàsiques de• Gaudir de les situacions noves joc i de cooperació. Procediments:. -- Participar en diversos jocs - Realitzar desplaçaments, salts i multiculturals. - Recopila informació sobre jocs llançaments en diferents tipos de jocs. populars i de carrer.- Desenvolupar habilitats de caràcter general. - Realitzar jocs multiculturals - Respecta les regles i els companys.- Utilitzar estratègies bàsiques de - Investigar jocs d´altres joc i de cooperació. cultures - Coopera amb els companys.- Emprar els jocs com a mitjà de gaudi i ocupació del temps - Actituds, valors i normes: lliure. -Desenvolupar la confiança en si mateix -Cooperar amb altres companys - Reconeixement de les pròpies possibilitats • Participació activa en els jocs • Respecte i ajuda als alumnes nous.UD: LLANÇEM I REBEM TEMPORALITZACIÓ 9 SESSIONS OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ
 9. 9. • Conceptuals: - Coneixement i control del propi cos. - Coneixement de la coordinació En el coneixement i la - .- És capaç de llançar i1.- Desenvolupar la coordinació ócul- ócul-manual i *óculo-*pédica. interacció amb el món físic; recepcionar amb seguretat,manual i ócul-pédica - Coneixement del moviment de C. social i ciutadana; als companys en moviment.2.- Millorar la precisió en la manipulació llançament i recepció. Autonomia i iniciativa .- És capaç de llançar ambde tot tipus dobjectes. • Procedimentals: personal; precisió a un objecte3.- Afirmar la lateralitat estàtic. - Realització dactivitats de4.- Llançar amb precisió mòbils de llançaments/recepcions amb .- És capaç de realitzarforma estàtica i dinàmica. ambdues mans/peus. passades adequadament. - Realització de jocs de llançaments .- És capaç de llançar i de precisió. parar una pilota amb els Experimentar lliurement diferents - Execució dactivitats de colpeig deformes de passar i rebre la pilota. mòbils. peus. Experimentar lliurement diferents - Execució dactivitats de pot deformes de llançar. pilota en situacions de joc. Situar-se correctament en l’espai enfunció de les pilotes, del camp i dels • Actitudinals:companys. - Valoració i acceptació de les Diferenciar les trajectòries i les pròpies habilitats motrius.distàncies a seguir en els llançaments i - Participació activa en les diferentsrecepcions. activitats que es proposen. Acceptar els companys i les seves - Adquisició dautonomia endiferencies de possibilitats. lexecució de diferents activitats Cooperar amb els companys. motrius. - Acceptació de la possibilitats i limitacions pròpies i dels altres. - Adquisició dhàbits correctes dhigiene personal i cura del cos. - Participació activa en el manteniment del material utilitzat i instal·lacions.UD: PILOTA VALENCIA TEMPORALITZACIÓ: 5 SESSIONS
 10. 10. OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ Conceptuals: - Competència en el coneixement i interacció amb el món físic - Pilota Valenciana - Conéixer i practicar jocs i esports tradicionals i Procedimentals: -- Competència cultural i artística. populars de la Comunitat - .Participa i gaudix dels jocs - - Autonomia i iniciativa personal - Desenvolupament de la populars i especialmente de la Valenciana, amb especial motricitat fina i coordinació del pilota valenciana. referència a la pilota propi cos. - Ajusta la seua actuació tant pel valenciana. - Conèixer i valorar la - Desenvolupament de que fa a aspectes motors com a diversitat d´activitats llançaments i recepcions amb relacionar-se amb els companys. físiques, lúdiques i diferents tipus de pilotes. - Realitza llançaments i recepcions esportives com a elements amb coordinació dels segments culturals. - Participació activa en els corporals i situant el cos de diferents jocs. forma adequada. - Desenvolupar els diferents tipus de llançaments i Actitudinals: recepcions - Respetar al companys - Valoració i acceptació de les pròpies habilitats motrius. sense discriminacions - Participació activa en les diferents motrius ni sexuals. activitats que es proposen. - Respectar les diferentes - Adquisició dautonomia en regles dels jocs. lexecució de diferents activitats motrius. - Acceptació de la possibilitats i limitacions pròpies i dels altres.. - Participació activa en el manteniment del material utilitzat i instal·lacions.UD: JOCS POPULARS TEMPORALITZACIÓ 6 SESSIONS
 11. 11. OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ - - Competència en el coneixement i- Participar en diversos jocs • Conceptuals: interacció amb el món físic populars i/o tradicionals. - Coneixement dels jocs populars i cooperatius.- Conèixer diferents jocs populars -- Competència cultural i artística. i de carrer. • Procedimentals: - Coneix els diferents jocs - - Autonomia i iniciativa personal populars i de carrer.- Desenvolupar habilitats de - Participació activa en jocs populars. caràcter general. - Utilitza estratègies bàsiques de - Participació activa en jocs joc i de cooperació.- Utilitzar estratègies bàsiques de cooperatius. joc i de cooperació. - Investigació per part dels alumnes - Participa i respecta les normes sobre jocs populars de la nostra regió. de dins dels jocs d’equips- Aprendre a diferenciar entre el joc lliure i el joc organitzat. - Recopila informació sobre jocs • Actitudinals: populars i de carrer.- Emprar els jocs com a mitjà de gaudi i ocupació del temps - Valoració i acceptació de les pròpies - Respecta les regles i els lliure. habilitats motrius. companys. - Participació activa en les diferents - Coopera amb els companys. - Investigar sobre els jocs activitats que es proposen. tradicionals. - Adquisició dautonomia en lexecució - Generar relacions positives de diferents activitats motrius. entre companys. - Acceptació de la possibilitats i limitacions pròpies i dels altres. - Adquisició dhàbits correctes dhigiene personal i cura del cos. - Participació activa en el manteniment del material utilitzat i instal·lacions. -UD SOM EQUILIBRISTES TEMPORALITZACIÓ: 6 SESSIONS
 12. 12. OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ - Competència en el coneixement i Fets, conceptes i sistemes interacció amb el món físic - Conèixer la varietat de les postures conceptuals: - Competència Aprendre acorporals - Conèix la varietat de les postures- Controlar el cos en situacions - Postures corporals Aprendre corporalsdequilibri - Equilibri estàtic - Controla el cos en situacions - Autonomia i iniciativa personal-Experimentar situacions dequilibri en dequilibri - Equilibri dinàmicel sòl -Experimenta situacions dequilibri en-Controlar lequilibri després duna el sòlacció Procediments:. -Controla lequilibri després duna acció- Equilibrar objectes sobres diferents - Equilibra objectes sobres diferentsparts del cos parts del cos-Iniciar els equilibris invertits -Vivenciar diferents postures dequilibri -Iniciar els equilibris invertits-Desenvolupa desplaçaments sobre en el sòl -Desenvolupa desplaçaments sobrediferents obstacles amb seguretat diferents obstacles amb seguretat - Realitzar accions que impliquen-Adquirir confiança abans diferents - Té confiança abans diferentssituacions dequilibri. equilibris i desequilibris -Equilibrar objectes diversos en el cos i situacions dequilibri. en situacions estàtiques i dinàmiques - Realitzar activitats dequilibri reduint la base de sustentació. -Realitzar equilibris variant el nombre de punts de suport Actituds, valors i normes: -Desenvolupar la confiança en si mateix -Cooperar amb altres companys -interès per experimentar diferents posturesUD: EXPRESSIÓ CORPORAL TEMPORALITZACIÓ 7 SESSIONS
 13. 13. OBJECTIUS CONTINGUTS COMPETÈNCIES BÀSIQUES CRITERIS D’AVALUACIÓ Conceptes: - El gest: expressió i-Descobrir els recursos comunicació. - Participa activament de la En el coneixement i laexpressius del cos per mitjà -El ritme i el moviment: interacció amb el món físic; comunicació expressiva ambdel moviment. expressió i comunicació els altres.-Expressar sensacions a - Mímica, imitació i C. social i ciutadana; dramatització - Imita objectes i personatges Autonomia i iniciativatravés del cos (tristesa, senzills. personal;alegria, sorpresa, Procediments: - Representa corporalmentpreocupació...) -Jocs de caràcter espontani. accions quotidianes-Comprendre i distingir les -Jocs dimitació i identificació - Identifica les representacionssensacions i les situacions amb regles bàsiques. daltres companys.simples que ens transmeta un -Cançons populars, infantils, tradicionals... - Mostra espontaneïtat icompany a través del cos. - Activitats teatrals i de-Deshinibició del cos cap a expressivitat en les seues dramatització.activitats dexpressió corporal. representacions -Escenificar accions quotidianes. - Respecta i valora les- Representar situacions -Realitzar activitats en les capacitats expressives de lasenzilles per imitació. quals lalumne treballe amb resta situacions o personatges a - Vivència lexpressivitat com a-Desenvolupar la creativitat i l imitar. mitjà de relació entre el grup´espontaneïtat. - Treballa bé en equip Actitudinals - Coopera amb els companys per a aconseguir una fi -Valorar les posibilitats del comuna gest i el moviment propi dels altres. - Distingir i valorar als altres pels seus gestos i moviments. - Mostrar naturalitat, espontaneïtat i expressivitat.
 14. 14. - Guardar respecte a lescapacitats expressives delsaltres.-

×