Stic conference Information Mapping method

1,229 views
1,150 views

Published on

Information Mapping: Effects of Text Features and Reader Characteristics on Performance and Appreciation

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,229
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
248
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Stic conference Information Mapping method

  1. 1. Information Mapping: effecten van tekstkenmerken en gebruikerskenmerken op prestaties en waardering Rob le Pair
  2. 2. Waarom onderzoek naar effecten van IMAP-methode? <ul><li>Te weinig degelijk onderzoek om succes van de IMAP-methode zonder meer te accepteren (zie Horn, 1992) </li></ul><ul><li>Te weinig onderzoek om kansen op succes van de IMAP-methode op voorhand uit te sluiten </li></ul><ul><li>Op zoek naar omstandigheden waarin de IMAP-methode tot groter gebruiksgemak leidt of niet, en tot grotere tevredenheid stemt of niet </li></ul><ul><ul><li>meer tekstsoorten </li></ul></ul><ul><ul><li>meer inzicht in werking van verschillende elementen die samen 'de' IMAP-methode vormen </li></ul></ul><ul><ul><li>relatie met achtergrond van gebruikers </li></ul></ul>
  3. 3. Adviesmemo Traditionele structuur en vormgeving details
  4. 4. IMAP-structuur en vormgeving voorbeeld afkomstig van Information Mapping Nederland : maptitel bloklabels bloklijnen
  5. 5. Aanleiding: eerder onderzoek <ul><li>Eerste onderzoek naar de prestaties van de IMAP-methode: vergelijking tussen een traditioneel geschreven en vormgegeven tekst met een IMAP-variant van die tekst (in Document Design en in TvT ) </li></ul><ul><ul><li>Hoe effectief zijn de teksten? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>geen significante verschillen in aantal juiste antwoorden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hoe efficiënt zijn de teksten? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>geen significante verschillen tussen de tekstvarianten in benodigde tijd om juiste antwoorden te vinden </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hoe worden de teksten beoordeeld? </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>de IMAP-presentatievorm niet positiever gewaardeerd dan de oorspronkelijke tekst </li></ul></ul></ul>(Jansen, Korzilius, Le Pair & Roest, 2002, 2003)
  6. 6. Aanleiding voor vervolgonderzoek <ul><li>Tekstlengte oorspronkelijke DSM-tekst die met IMAP-variant daarvan werd vergeleken: 3 A4 </li></ul><ul><ul><li>zijn er wél positieve IMAP-effecten bij langere teksten? </li></ul></ul><ul><li>IMAP-ervaring proefpersonen hadden nog niet eerder met IMAP-teksten gewerkt </li></ul><ul><ul><li>leidt gewenning aan IMAP-vorm tot betere prestaties? </li></ul></ul><ul><li>IMAP-vormkenmerken </li></ul><ul><ul><li>zijn specifieke vormkenmerken verantwoordelijk voor betere prestaties met de IMAP-methode? </li></ul></ul><ul><li>Gebruikerskenmerken </li></ul><ul><ul><li>verschillen in talige achtergrond (herkomst Nederlands of immigrant) (naar aanleiding van Grebow & Horn, n.d.) </li></ul></ul>
  7. 7. Drie onderzoeken <ul><li>Onderzoek 1 (De Graaf & Jansen, 2003) </li></ul><ul><ul><li>invloed van </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>tekstlengte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ervaring met IMAP </li></ul></ul></ul><ul><li>Onderzoek 2 (Van Gerdingen & Korzilius 2003) </li></ul><ul><ul><li>invloed van specifieke IMAP-vormkenmerken </li></ul></ul><ul><li>Onderzoek 3 (Visser & Jansen, 2003) </li></ul><ul><ul><li>invloed van gebruikerskenmerken </li></ul></ul>
  8. 8. Onderzoek 1: tekstlengte en ervaring met IMAP <ul><li>Design: </li></ul><ul><li>Taken </li></ul><ul><ul><li>Informatie opzoeken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>effectiviteit: aantal juiste antwoorden </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>efficiëntie: benodigde tijd voor beantwoorden van vragen </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>waardering geven (rapportcijfer toekennen) </li></ul></ul><ul><li>Proefpersonen: scholieren, 6VWO </li></ul>onderzoek 1: tekstlengte en ervaring met IMAP Tekst A: folder over 'Taal- en cultuurstudies' Tekst B: folder over prestatiebeurs van Informatie Beheer Groep (IBG) tijdstip 1 tijdstip 2 (na twee dagen) groep 1 (N=29) Tekst A [trad.] 6 A4 Tekst B [IMAP] 14 A4 groep 2 (N=27) Tekst A [IMAP] 6 A4 Tekst B [IMAP] 14 A4
  9. 9. Resultaten: IMAP versus 'traditionele' tekst - effectiviteit en efficiëntie <ul><li>IMAP-variant scoort significant beter ('is effectiever') </li></ul><ul><li>IMAP-variant werkt significant sneller ('is efficiënter') </li></ul>onderzoek 1: tekstlengte en ervaring met IMAP origineel A (N=26) IMAP A (N=27) T-waarde Significant verschil? Gemiddelde score 5.8 SD=1.20 6.4 SD=0.65 2.5 Ja (p<.05) origineel A (N=26) IMAP A (N27) T-waarde Significant verschil Gemiddelde tijd (min, sec) 20.2 SD=3.92 14.0 SD=3.51 5.9 Ja (p<.001)
  10. 10. Resultaten: IMAP versus 'traditionele' tekst - waardering <ul><li>IMAP-variant wordt significant beter gewaardeerd </li></ul>onderzoek 1: tekstlengte en ervaring met IMAP origineel A (N=26) IMAP A (N=27) T-waarde Significant verschil? Gemiddelde score 6.8 SD=0.82 7.9 SD=1.05 4.1 Ja (p<.001)
  11. 11. Effect van ervaring met werken met IMAP-tekst op prestaties <ul><li>Heeft de ervaring met IMAP-methode een effect op </li></ul><ul><ul><li>effectiviteit? </li></ul></ul><ul><ul><li>efficiëntie? </li></ul></ul><ul><ul><li>waardering? </li></ul></ul><ul><li>Nee, op geen van de drie afhankelijke variabelen werden significante verschillen gevonden tussen </li></ul><ul><ul><li>groep die werkte met IMAP-tekst B en tevoren met traditionele tekst A had gewerkt </li></ul></ul><ul><ul><li>groep die werkte met IMAP-tekst B en tevoren met IMAP-tekst A had gewerkt </li></ul></ul>onderzoek 1: tekstlengte en ervaring met IMAP  
  12. 12. Onderzoek 2: Invloed van IMAP-vormkenmerken: design <ul><li>Taken </li></ul><ul><ul><li>effectiviteit: antwoorden geven op opzoekvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>efficiëntie: benodigde tijd voor beantwoorden van vragen </li></ul></ul><ul><ul><li>vragen over waardering en voorkeuren voor layout-kenmerken </li></ul></ul><ul><li>Proefpersonen: </li></ul><ul><ul><li>groep 1, 2, 3: medewerkers van HB&W (bouwbedrijf) en WSGO (Waterschap Goeree-Overflakkee) </li></ul></ul><ul><ul><li>groep A, B: studenten Letteren </li></ul></ul>onderzoek 2: IMAP en vormkenmerken Groep 1 (N=23) Groep 2 (N=22) Groep 3 (N=22) bestaande tekst (3 A4) HB&W ('traditioneel') IMAP-variant IMAP-structuur ontdaan van typische IMAP-vormkenmerken Groep A (N=23) Groep B (N=22) bestaande tekst (4 A4) IB-groep ('traditioneel') Tekst IB-groep 'traditioneel', typische IMAP-vormkenmerken toegevoegd
  13. 13. Tekstvarianten 1 en 2 onderzoek 2: IMAP en vormkenmerken II label tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst label 2 tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst label 3 tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 2 tekstvariant ontdaan van typische IMAP-vormkenmerken  tekst in een kopje tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst in een kopje tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst in een kopje tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst  tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 1 bestaande 'traditionele' tekst
  14. 14. Tekstvariant 3 onderzoek 2: IMAP en vormkenmerken II Titel label 1 tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst label 2 tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst label 3 tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst 3 traditionele tekst met typische IMAP-vormkenmerken
  15. 15. Resultaten <ul><li>Effectiviteit </li></ul><ul><ul><li>geen significante verschillen tussen de drie tekstvarianten </li></ul></ul><ul><li>Efficiëntie </li></ul><ul><ul><li>de antwoorden op de vragen van beide IMAP-varianten werden significant sneller gevonden dan bij de traditionele tekst </li></ul></ul><ul><ul><li>geen verschil tussen de IMAP-variant en de IMAP-variant zonder typische IMAP-vormkenmerken </li></ul></ul><ul><li>Waardering </li></ul><ul><ul><li>beide IMAP-varianten scoorden op alle onderdelen significant hoger </li></ul></ul><ul><ul><li>geen verschil tussen de IMAP-variant en de IMAP-variant zonder typische IMAP-vormkenmerken </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>rapportcijfer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>leesbaarheid/begrijpelijkheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>gestructureerdheid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>opzoekgemak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>layout </li></ul></ul></ul>   onderzoek 2: IMAP en vormkenmerken Groep 1 (23 ppn) Groep 2 (22 ppn) Groep 3 (22 ppn) bestaande tekst HB&W IMAP-variant IMAP-structuur ontdaan van typische IMAP-vormkenmerken
  16. 16. Resultaten <ul><li>Effectiviteit </li></ul><ul><ul><li>geen significant verschil tussen de twee tekstvarianten </li></ul></ul><ul><li>Efficiëntie </li></ul><ul><ul><li>de antwoorden op de vragen in groep 2 werden significant sneller gevonden </li></ul></ul><ul><li>Waardering </li></ul><ul><ul><li>de tekst in groep 2 scoorde op alle drie onderdelen significant hoger </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>rapportcijfer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>opzoekgemak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>layout </li></ul></ul></ul>   onderzoek 2: IMAP en vormkenmerken Groep A (N=23) Groep 2 (N=22) Tekst IB-groep 'traditioneel' Tekst IB-groep 'traditioneel', typische IMAP-vormkenmerken toegevoegd
  17. 17. Onderzoek 3: invloed van gebruikerskenmerken <ul><li>Doel </li></ul><ul><ul><li>inzicht krijgen in effect van talige achtergrond van gebruikers op succes van IMAP-methode </li></ul></ul><ul><ul><li>gebruikers werken met een 'traditionele' tekst en met een IMAP-variant daarvan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>beide tekstvarianten in het Nederlands </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>gebruikers, twee groepen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>met Nederlands als moedertaal en Nederlandse ouders </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>immigranten (mensen met ouders van wie minimaal één immigrant is) voor wie Nederlands niet de moedertaal is </li></ul></ul></ul>onderzoek 3: IMAP en gebruikerskenmerken
  18. 18. Design <ul><ul><li>Taken zowel met tekst A als met tekst B: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>productietaak uitvoeren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>informatie zoeken over twee specifieke onderwerpen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>totaalbeoordeling geven (rapportcijfer) over elke tekst waarmee gewerkt was </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>benodigde tijd werd geregistreerd </li></ul></ul>onderzoek 3: IMAP en gebruikerskenmerken 1 2 Tekst A: origineel en IMAP-variant Tekst B: origineel en IMAP variant N=76, verdeeld over vier groepen met in elke groep 11 medewerkers van Nederlandse afkomst en 8 immigranten IMAP-tekst A + oospronkelijke tekst B oospronkelijke tekst B + IMAP-tekst A IMAP-tekst B + oospronkelijke tekst A oospronkelijke tekst A + IMAP-tekst B
  19. 19. Resultaten <ul><li>geen interactie-effecten van tekstvariant (IMAP of traditioneel) en afkomst van proefpersonen </li></ul><ul><li>geen hoofdeffecten van tekstvariant </li></ul><ul><li>wel hoofdeffecten van afkomst van proefpersoon </li></ul><ul><ul><li>medewerkers van Nederlandse afkomst scoorden significant beter dan allochtone medewerkers op effectiviteit en op efficiëntie </li></ul></ul>onderzoek 3: IMAP en gebruikerskenmerken
  20. 20. Conclusies Information Mapping onderzoek IMAP-effecten Exp. Effectiviteit Efficiëntie Waardering tekstlengte van originele tekst 1 6, 14 A4    2 3, 4 A4    3 1 A4    IMAP-vorm-kenmerken 2a 2b Weglating Toevoeging       IMAP-ervaring 1    afkomst gebruiker 3 NL is moedertaal NL is niet moedertaal      
  21. 21. Wat leren ons deze drie onderzoeken? (1) <ul><li>Tekstlengte </li></ul><ul><ul><li>De IMAP-methode leidde in vergelijking met traditioneel geredigeerde en vormgegeven teksten tot positieve effecten bij langere teksten </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer onderzoek gewenst </li></ul></ul><ul><li>Ervaring met gebruik van IMAP-vormgeving </li></ul><ul><ul><li>leidde niet tot effectverschillen maar was 'twee dagen na eerste keer' voldoende? </li></ul></ul><ul><li>Afhankelijke variabele 'effectiviteit' </li></ul><ul><ul><li>aantal goede antwoorden op opzoekvragen </li></ul></ul><ul><ul><li>aantal juiste handelingen in productietaak </li></ul></ul><ul><ul><li>juiste handelingen tijdens navigatie op een website </li></ul></ul><ul><ul><li>Meer onderzoek gewenst </li></ul></ul>
  22. 22. Wat leren ons deze drie onderzoeken? (2) <ul><li>Rol van specifieke IMAP vormgeving / layout </li></ul><ul><ul><li>IMAP-vormgeving kán verantwoordelijk zijn voor toegenomen efficiëntie en waardering, maar </li></ul></ul><ul><ul><li>IMAP-variant zónder typische uiterlijke IMAP vormgeving / layout leidde eveneens tot hogere efficiëntie en waardering </li></ul></ul><ul><li>Meer onderzoek naar specifieke rol van innerlijke tekststructuur en van uiterlijke vormgeving/layout is nodig om meer inzicht te verkrijgen </li></ul><ul><ul><li>op dit moment onderzoek naar rol van tekststructuur </li></ul></ul>
  23. 23. Wat leren ons deze drie onderzoeken? (3) <ul><li>Gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers die door hun talige achtergrond 'benadeeld' zijn </li></ul><ul><ul><li>IMAP zorgde niet voor meer gebruiksgemak (en ook niet voor een minder gebruiksgemak) </li></ul></ul><ul><ul><li>meer onderzoek waarbij talige of culturele achtergrond een onafhankelijke variabele is, met gebruikmaking van langere teksten </li></ul></ul><ul><li>Verschillen in culturele achtergrond </li></ul><ul><ul><li>onderzoek 'cultuurverschillen' in termen van voorkeuren voor communicatiestijl: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>succint - elaborate ( Mulac, Bradac and Gibbons, 2001 ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>high context - low context (Hall & Hall, 1990) </li></ul></ul></ul>
  24. 24. Referenties <ul><li>Jansen, C., Korzilius, H., Pair, R. le & Roest, M. (2003). Testing an Information Mapping® text: Does the method live up to the expectations? Document Design 4(1) , 48-59. </li></ul><ul><li>Pair, R. le, Jansen, C., Korzilius, H., Gerdingen, J. van, Graaf, S. de & Visser, R. (2006). Information Mapping: effecten van tekstkenmerken en lezerskenmerken op prestaties en waardering. In: B. Hendriks, H. Hoeken & P.J. Schellens (Red.), Studies in Taalbeheersing 2 , (pp. 250-262). Assen: Van Gorcum. </li></ul><ul><li>Pair, R. le, Jansen, C., Korzilius, H., Gerdingen, J. van, Graaf, S. de & Visser, R. (2007). Information Mapping: Effects of Text Features and Reader characteristics on Performance and Appreciation. Information Design Journal 15 (1), 69-83. </li></ul>

  ×