Thi cong ctb ii danh cho sv-4

688 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
688
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
135
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thi cong ctb ii danh cho sv-4

  1. 1. 3. C¸c bµi to¸n khi vËn chuyÓn vµ ®¸nh ch×m kc®3.1 ánh chìm KC t h Ponton không dùng c u n i:3.1.1 Tính toán l c n i, phù tâm c a h ng v i m i góc quay 100a) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v ponton: kích thư c, tr ng lư ng, m n nư c, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y;b) Yêu c u - Tính toán l c y n i tác d ng lên h PTT - KC trong t ng giai o n ánh chìm; - Tính toán phù tâm c a h PTT - KC trong t ng giai o n ánh chìm;3.1.2 Tính tr ng thái n i c a KC - PTT tr ng thái th ng ngcách áy bi n 2-3ma) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v ponton: kích thư c, tr ng lư ng, m n nư c, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y;b) Yêu c u - Tính toán l c y n i tác d ng lên h PTT - KC tr ng thái th ng ng cách áy bi n 2-3m; - Tính toán phù tâm c a h PTT - KC tr ng thái th ng ng cách áy bi n 2-3m;3.1.3 Tính toán lư ng nư c d n KC ti p xúc v i áy bi na) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v ponton: kích thư c, tr ng lư ng, m n nư c, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y;
  2. 2. b) Yêu c u - Xác nh lư ng nư c d n c n thi t ánh chìm KC – PTT trong t ng giai o n;3.1.4 Tính toán lư ng nư c d n tháo PTT a) S li u u vào - S li u v ponton: kích thư c, tr ng lư ng, m n nư c, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y;b) Yêu c u - Xác nh lư ng nư c d n c n thi t ánh chìm PTT và tháo ra kh i KC ;3.2 ánh chìm KC t h Ponton b ng c u n i:3.2.1 Tính l c c u nh c KC ưa PT dư i raa) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v ponton: kích thư c, tr ng lư ng, m n nư c, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y; - S li u v m t s c u n i thư ng dùng.b) Yêu c u - Tính toán l c c u c n thi t c u nh c KC nh m ưa PTD ra ngoài; - Ch n c u.3.2.2 Tính m n nư c c a PTTa) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v ponton: kích thư c, tr ng lư ng, m n nư c, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y;b) Yêu c u - Tính toán m n nư c c a PTT khi c u nh c KC ; - Ki m tra n nh c a PTT.
  3. 3. 3.2.3 Tính toán v trí c a PTT khi quay v phương th ng nga) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v ponton: kích thư c, tr ng lư ng, m n nư c, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y;b) Yêu c u - Tính toán m n nư c c a PTT khi h PTT – KC quay v phương th ng ng;3.3 ánh chìm KC t SLMB b ng bàn xoay:3.3.1 Tính góc nghiêng c n thi t c a Sà lan KC có th trư ttrên d m trư ta) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v Sà lan: kích thư c, tr ng lư ng, m n nư c, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y; - S li u d m trư t trên Sà lan.b) Yêu c u - Tính toán góc nghiêng c a Sà lan KC có th t trư t trên d m trư t b trí trên m t boong c a Sà lan; - Tính lư ng nư c d n và v trí khoang c n d n nư c Sà lan có th nghiêng theo yêu c u ánh chimg3.3.2 Tính toán xác nh v trí KC b t u xoaya) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v Sà lan: kích thư c, tr ng lư ng, m n nư c, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y;b) Yêu c u - Xác nh v trí c a KC khi KC b t u xoay trên bàn xoay
  4. 4. 3.3.3 Tính toán tr ng thái n i c a KC sau khi r i bàn xoaya) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y;b) Yêu c u - Tính toán xác nh l c y n i tác d ng lên KC trong quá trình ánh chìm sau khi KC r i bàn xoay; - Xác nh qu o c a tr ng tâm và phù tâm c a KC trong quá trình ánh chìm sau khi r i bàn xoay.3.3.4 Tính toán ki m tra k t c u khi treo trên bàn xoaya) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y;b) Yêu c u - Tính toán n i l c trong các ph n t c a KC khi KC treo trên bàn xoay; - Ki m tra b n và n nh c a các thanh.3.4 ánh chìm KC t SLMB b ng c u n i:3.4.1 Tính toán c u nh c KCa) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y; - S li u v c u n i.b) Yêu c u - Xác nh v trí móc c u; - Tính toán c u nh c KC kh i Sà lan.3.4.2 Tính toán k t c u KC khi c u nh ca) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ...
  5. 5. - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y; - S li u v c u n i.b) Yêu c u - Tính toán n i l c trong các ph n t c a KC khi KC treo; - Ki m tra b n và n nh c a các thanh.3.4.3 Tính toán l c căng trong cáp trong quá trình xoay KC v vtrí th ng nga) S li u u vào - S li u v KC : sơ , kích thư c, tr ng lư ng, tr ng tâm, ... - S li u v khí tư ng h i văn: v n t c và hư ng gió, chi u cao và hư ng sóng, v n t c và hư ng dòng ch y; - S li u v c u n i.b) Yêu c u - Tính toán l c căng trong cáp khi xoay KC t v trí n m ngang trên Sà lan v v trí th ng ng;

×