Danh sachthuctapkyi 2012

667
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
667
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Danh sachthuctapkyi 2012

  1. 1. THÔNG BÁO V DANH SÁCH VÀ A I M TH C T P CÁN B K THU T - Danh sách ư c l p d a trên kh năng ti p nh n c a cơ quan ti p nh n th c t pvà nguy n v ng c a sinh viên - Sinh viên có th thay i a i m th c t p nhưng không làm thay i s lư ngsinh viên t i m i cơ quan th c t p (sinh viên t th a thu n i v trí cho nhau) - Riêng l p ven bi n: chuy n 6 sinh viên th c t p Postcoast mi n b c ph i vàoth c t p Postcoast mi n nam. ngh các em trao i v i nhau và quy t nh danhdanh sách cu i cùng (các em ã có danh sách th c t p các công ty khácmi n B c có i u ki n vào Nam nên giúp các b n có danh sách th c t p Postcoastmi n B c) - Các l p trư ng/nhóm trư ng t p h p thông tin, b sung mã s sinh viên và n pl i cho th y Quỳnh vào sáng th 2 ngày 30/7/2012 - C n tham kh o thêm thông tin v công ty th c t p, v i u ki n i l i, lưu trú…các em trao i tr c ti p v i th y Dương Thanh Quỳnh ( T: 0913083110)ho c th y Mai H ng Quân ( T: 0913510072)
  2. 2. DANH SÁCH VÀ A I M TH C T P CÁN B K THU T H C KỲ I NĂM H C 2012 - 2013 Th i gian b t u: 20/08/2012 Th i gian th c t p: 5 tu nSTT H và tên sinh viên Mã s SV L p Ghi chú Công ty c ph n Tư v n Bi n Vi t ( Vietsea) s 12 ngõ 84 Ng c Khánh, Ba ình, Hà N i 1 Nguy n Xuân Lưu 53CB1 2 Tr n Văn Hoàn 53CB1 3 Nguy n Văn Dương 1191.53 53CB1 4 Bá Mư i 53CB1 5 Nguy n Kh c Du 53CB1 6 Nguy n c ng 53CB1 7 Mai Ng c Toàn 53CB1 8 Bùi Văn Bá 51CB 9 Lê Anh Tu n 51 CB 10 Hoàng ình To n 51CB1 11 Nguy n c Tâm 51CB Công ty tư v n xây d ng d u khí petrolimex 149 ng Tr ng Chinh, P. Phơng Li t, Q. Thanh Xuân, Thành ph Hà N i 1 Tr n Văn Ti n 53CB1 2 ình Văn 53CB1 3 Ph m Tu n Thành 53CB1 4 ng Văn Vĩnh 53CB1 5 Nguy nVăn Dung 895153 53CB2 6 Nguy nVăn Dũng 53CB2 7 Vũ M nh Quang 191353 53CB3 8 Nguy n M nh Tu n 50CB Công ty c ph n Tư v n Thi t k C ng - K thu t Bi n -Portcoast (mi n B c) C17/42/3 Nguy n Th nh, Phư ng Nhân Chính, Qu n Thanh Xuân 1 Lê Phùng Văn 53CB1 Danh sách chưa chính 2 Ngô Văn Chín 53CB1 th c. ngh sinh viên 3 Lê ình Kiên 53CB1 t b trí l i danh sách 4 Qu c Thái 53CB1 theo úng ch tiêu là 6 5 Ngô Văn Phùng 53CB1 SV 6 Bùi Văn Minh 53CB1 Công ty CP Tư v n thi t k Xây d ng Giao thông Th y 29 Khương H , Qu n Thanh Xuân, Hà N i 1 Nguy n Thành Long 53CB1 2 Tr n Thanh H i 53CB1 3 Lương Văn Cương 53CB1 4 Ngô Văn T nh 53CB1 5 Mai Văn Hoàn 53CB1 6 Tr n ình Văn 53CB1 7 inh Công nh 53CB1 8 Mai Văn Hai 53CB1 9 Ph m Văn Hòa 53CB1 10 inh Qu c Khánh 53CB1 11 Lê Kh c Tài 53CB1
  3. 3. STT H và tên sinh viên Mã s SV L p Ghi chú Phòng công trình bi n - C c ăng Ki m Vi t Nam 18 Ph m Hùng - M ình - T Liêm - Hà N i 1 Văn Th nh 709053 53CB2 2 Tr n Hoài Nam 375453 53CB2 3 Tô Văn Th ch 52cb1 4 ào Văn Quý 52cb1 5 ng Văn c 52cb1 6 Bùi Văn Phòng 52cb1 7 Nguy n Anh c 52cb1 8 Nguy n Văn Hiên 52cb3 9 Nguy n Duy Phong 52cb3 10 Ph m Văn Dương 52cb3 Công ty CP Xây d ng và Thương m i Bi n ông Th tr n C u u ng 1 Nguy n H ng Hà 53CB1 2 Ph m Xuân Dũng 53CB1 Vi n Xây d ng Công trình Bi n trư ng i h c Xây d ng - s 55 ư ng Gi i Phóng, Hà N i 1 Tr n c Vi t 925253 53CB3 2 Tu n Anh 531353 53CB3 3 Tr n Anh Tú 537453 53CB3 4 Hoàng c Sơn 53cb3 5 Nguy n c t 52cb2 6 Nguy n Xuân nh 52cb2 7 Tr n M nh Hà 52cb2 8 Nguy n c Hưng 51CB2 9 Nguy n Văn Dương 51CB 10 Văn Chúc 51CB 11 Dương Văn Năm 51CB 12 inh Văn Dương 51CB Công ty CP Tư v n Thi t k C ng - K thu t Bi n -Portcoast (mi n Nam) 92 Nam Kỳ Kh i Nghĩa, Phư ng B n Nghé, Qu n 1, Tp. H Chí Minh 1 Trương Công Chung 53CB1 2 Nguy n Văn Ti n 53CB1 3 Vũ Công Viên 53CB1 4 Bùi Gia Ngh 53CB1 Danh sách chưa chính 5 Vũ Văn i p 53CB1 th c. ngh sinh viên 6 Bùi Văn nh 53CB1 t b trí l i danh sách 7 Bùi c Giang 53CB1 theo úng ch tiêu là 6 8 Tr n Duy Tùng 53CB1 SV 9 Lê T Minh 53CB1 Công ty D ch v Cơ khí Hàng H i PTSC MC S 31, ư ng 30-4, Phư ng 9, Vũng Tàu 1 Nguy n M nh Hùng 743753 53CB2 2 Ngô Qu c Vư ng 1041353 53CB3 3 Lê Văn Công 942053 53CB3 4 Nguy n Thanh Vân 645653 53CB3 5 Nguy n M nh Ki m 236153 53CB3 6 Ngô Văn Dũng 109253 53CB3
  4. 4. STT H và tên sinh viên Mã s SV L p Ghi chú Liên doanh Vi t-Nga Vietsovpetro 105 Lê L i, Thành Ph Vũng Tàu, Vi t Nam 1 Nguy n c Th nh 53CB1 2 Lê ình Khánh 53CB1 3 Ngô Văn Lương 53CB1 4 T ng Quý Ng c 53CB1 5 Nguy n Bách Tú 410453 53CB2 6 Nguy n Tr n Công c 1150953 53CB2 7 Vũ Xuân Thuy t 752453 53CB2 8 Nguy n Xuân Hi p 1124453 53CB2 9 ào Xuân To n 48153 53CB2 10 Tr nh Văn Hưng 693253 53CB2 11 Tr nh Cao Vương 913953 53CB2 12 Nguy n Văn Dương 760853 53CB2 13 Văn Nam 720953 53CB2 14 Th ính 1156253 53CB2 15 Vương Quang o 63053 53CB3 16 Nguy n Công Nguyên 718053 53CB3 17 Nguy n M nh H i 985153 53CB3 18 Dương Văn Hoàn 192753 53CB3 19 Nguy n Ng c Tú 52CB3 20 Nguy n c Tây 52CB4 Công ty C ph n Ch t o Giàn khoan D u khí - PVShipyard 65A2, ư ng 30 tháng 4, TP.Vũng Tàu 1 Nguy n Doãn Xuân 53CB1 2 Ph m Thái Nghĩa 53CB1 3 Lê Văn T i 53CB1 4 Nguy n Tr ng Lu n 931153 53CB2 5 Nguy n Văn Vương 122453 53CB2 6 Nguy n Duy Hi u 53CB2 7 Tr n Công Thành 1086953 53CB3 Công Ty Falconer Bryan Vi t Nam Phòng 550, T ng5, Tháp Petro, 8 Hoàng Di u, P. 9, Tp. Vũng Tàu 1 Ph m ình Th ng 729553 53CB3 Công ty Technology Of Nipper Co.LTD - Technip T ng 3, S 73-75 Tr n Tr ng Cung, P. Thu n ông, Qu n 7, TP. HCM 1 Nguy n Văn Thu n 53CB1 2 Lê Như Nam 1144753 53CB3 PV Engineering Corp. - T ng Cty CP TV T và Thi t k d u khí (PVE) 1 Nguy n Văn Dương 117853 53CB1 2 Nguy n Như Nhương 53CB1 3 Tr n Văn Tu n 53CB1

×