Social Media Masterclass 3/4 Strategy and Facebook

 • 114 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
114
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Masterclassdeel 1/4 op 4 septemberHoe actiefzijnjouwklanten op Social Media? Watzijn Social Media? Welkedoelgroepen en klantenbereik of betrek je met welke Social Media? Watzijn de cijfers en trends? Aan het eind van dezemasterclassheb je doelgroepen en trends gesignaleerd die relevant zijnvoor je eigen social media strategie.Masterclassdeel 2/4 op 11 septemberSocial Media voor het creëren van een sense of community. Hoe onderhoud je klantrelaties met Social Media? Hoe kun je signalenopvangen met weinigtijd? Hoe vergroot je vertrouwen in je merk? Hoe doenanderenditals Dell, Amazon, Apple, Lego, Starbucks en Nike? Hoe meet je succes? Watzijn do's and don'ts? Aan het eind van dezemasterclassheb je duidelijk hoe je kankomen tot een 'Sense of Community' rondomjouweigenproducten of diensten. Masterclassdeel 3/4 op 18 septemberSocial Media Doelstellingen, Thema's en Ambitieniveaus. Wat is de toegevoegdewaardevoorjouworganisatie? Hoe kun je effectieverworden met Social Media? Hoe zorg je ervoordat het genoegoplevert? We staanstilbij Social Media doelstellingen, speerpunten, ambitieniveaus, meetbaarmaken (ROI), prioriteren en het vertalen van ideeënnaar de praktijk.Masterclassdeel 4/4 op 25 septemberSocial Media Plan en Business Model. Hoe ziet het actieplaneruit? Wat is de contentstrategie? Hoe vertaalikambitiesnaareen roadmap? Hoe kanik geld verdienen met social media? Alles over de achtergronden van crowdsourcing, kennisdelen en nieuwemethodenzoals Long Tail Marketing, People economy en Freemiummodellen. Aan het einde van deel 4 heeftiedereeneeneigen Social Media Strategie plan gemaakt.
 • afwezigheid van bezoekersstatistieken met Facebook Insights, eengebruikerslimiet van 5.000 personen, het ontbreken van eendiscussie wall/forum en er is geenmogelijkheidomapplicaties toe tevoegen. Eenandernadeel is datmensenmoetenwachten op goedkeuringomvriendenteworden van jou, wattijdkost. Wateengrootverschil is tusseneenpagina en eenpersoon is dat je ‘vriendenwordt’ met eenpersoon, en eenpagina ‘leukvindt’.
 • Allereerst kun je eenprofielfoto en coverfotomaken die de uitstraling van jouworganisatiehebben. Hiermee ben je, ondanks het Facebook uiterlijk, tochherkenbaar en behoud je je eigenuitstraling die mensen van je gewendzijn. Ten tweedebiedt Facebook de mogelijkheidom, naastaanpassen van je profielfoto en cover image, verschillendeapplicatiestemaken en hiernaar in de header teverwijzen. Dezeapplicatieskunnenbijvoorbeeldmeerinformatiegeven over je bedrijf (je missie), eenfotoalbumlatenzien of zelfseenspelzijn. Je kunt het zoinstellendateen link naardezeapplicatie (weergegevenalseenafbeelding) in de balk onder de coverfoto(naast de photo’s applicatie) verschijnt.
 • Weesactief in de discussies en betrek je fans, op dezemanierbouw je eenrelatie op met je fans. Lees wat je fans vinden van je updates, luisternaarhun feedback en praat met ze in de reacties.
 • Enkelenegatieveervaringenmaken je echt en authentiek, vergissen is immersmenselijk. Geefeennegatievereactieookechtaandacht, vraagbijvoorbeeld of dezemensencontact met je willenopnemenzodat je samennaareenoplossingkanzoeken. Alshierdaneenoplossinguitkomtkan je ditweerdelen met de mensen.
 • Enkelenegatieveervaringenmaken je echt en authentiek, vergissen is immersmenselijk. Geefeennegatievereactieookechtaandacht, vraagbijvoorbeeld of dezemensencontact met je willenopnemenzodat je samennaareenoplossingkanzoeken. Alshierdaneenoplossinguitkomtkan je ditweerdelen met de mensen.
 • Enkelenegatieveervaringenmaken je echt en authentiek, vergissen is immersmenselijk. Geefeennegatievereactieookechtaandacht, vraagbijvoorbeeld of dezemensencontact met je willenopnemenzodat je samennaareenoplossingkanzoeken. Alshierdaneenoplossinguitkomtkan je ditweerdelen met de mensen.
 • Alleswat je deelt op Facebook wordt heel persoonlijkbijiedereen die jouleukvindtafgeleverd. Het is belangrijkdat je danookstilstaatbij de social identity, afzender en tone of voice van je merk. Weesecht en authentiek.
 • Alleswat je deelt op Facebook wordt heel persoonlijkbijiedereen die jouleukvindtafgeleverd. Het is belangrijkdat je danookstilstaatbij de social identity, afzenderen tone of voice van je merk. Weesecht en authentiek.
 • Alleswat je deelt op Facebook wordt heel persoonlijkbijiedereen die jouleukvindtafgeleverd. Het is belangrijkdat je danookstilstaatbij de social identity, afzenderen tone of voice van je merk. Weesecht en authentiek.
 • bijvoorbeeldtoegang tot eenspeciaalgedeelte van de pagina, speciale video’s of kortingen.
 • Nogbelangrijker is het dat je communiceerthoeveel of wieernogmeer met jouverbondenzijn. Laatzienhoeveelmensenjouwpaginagelikedhebben of wiejouwvriendenzijn. Hiermeecreëer je eengroepwaar men graagbijwilhoren. Ookals je noggeen, of nognietveel likes of vriendenhebt, is het goedditaantal op zoveelmogelijkvlakkenaan je doelgroeptelatenzien.
 • Nogbelangrijker is het dat je communiceerthoeveel of wieernogmeer met jouverbondenzijn. Laatzienhoeveelmensenjouwpaginagelikedhebben of wiejouwvriendenzijn. Hiermeecreëer je eengroepwaar men graagbijwilhoren. Ookals je noggeen, of nognietveel likes of vriendenhebt, is het goedditaantal op zoveelmogelijkvlakkenaan je doelgroeptelatenzien.

Transcript

 • 1. Social MediaMasterclass Deel 3/4:Social Media Strategy Drs. Robin Effing Twitter: @robineffing
 • 2. Programma
 • 3. Programma 4 september 20121: Social Media: Trends en doelgroepen 11 september 20122: Social Media en Sense of Community: Bereiken, betrekken en binden van klanten bij jouw merk. 18 september 20123: Social Media Strategy: doelstellingen, thema’s en ambitieniveaus 25 september 2012 4: Business Models en vertaling naar plan: kansen in de nieuwe wereld.
 • 4. contents STRATEGYSUCCESFACTOREN QUESTIONS
 • 5. Wat is social media strategie? Business IT Alignment Denken vanuit organisatie Internet koppelen aan bedrijfsdoelstellingen Planmatig werken Prioriteren
 • 6. Niveaus van kijkenOperationeelTactischStrategischHelicopterview
 • 7. Stappenplan1. wat is de organisatie-onderscheidende kracht-swot analyse-concurrentie-doel,missie en visie van deorganisatie
 • 8. Stappenplan 2. plannen, toekomstvisie -aankomende veranderingen -beleid komend jaar, speerpunten
 • 9. Stappenplan 3. externe omgeving t.a.v. nieuwe media, internet, social media trends -top 10/20 trends opstellen op gebied van bovengenoemde, trends waar je niet om heen kunt
 • 10. Stappenplan 4. doelgroep bepaling - personas - ideale klantbeschrijving
 • 11. Methode5. themas formuleren-+/- 5 themas formuleren alsgevolg van visie (alignment)-ook wel de social mediadoelstellingen
 • 12. Methode5. voorbeelden: meer verkoop, e-service verbeteren, meertransparantie in organisatie
 • 13. Methode5. -voorbeelden: meer verkoop, e-service verbeteren, meertransparantie in organisatie
 • 14. Stappenplan 6. ambitie niveau bepalen -themas uitsplitsen -gewenste niveau bepalen
 • 15. Stappenplan 6. ambitie niveau bepalen - Social Media keuze
 • 16. Stappenplan 6. ambitie niveau bepalen - Social Media keuze
 • 17. Social Media Choice Matrix, Effing 2011 Interactivity high medium low Social Presence low medium high
 • 18. Stappenplan 7. project uitvoering : welke projecten worden uitgevoerd n.a.v. ambitie niveau -keuze maken wat de meeste essentiële ambities zijn, hieruit (b.v.) 5 projecten opstellen
 • 19. Stappenplan 8. roadmap: wanneer doen we wat -wanneer worden welke projecten uitgevoerd in het komende jaar -balkenplanning voor de projecten opstellen
 • 20. contents STRATEGYSUCCESFACTOREN QUESTIONS
 • 21. QuestionsTwitter: @robineffingSlides: slideshare.net/robineffing