GNIST Telemark        29. november 2012Møte Gruppa for skolefaglig samarbeid i Grenland+
Agenda1. GNIST2. Ungdomstrinnstrategien3. Prosjekt i Telemark4. Robert Lien Pettersen5. Organisering6. Oppdrag7. Status fo...
GNIST1. GNIST-partnerskapet ble inngått 2. februar 2009 mellom  NHO, Utdanningsforbundet, KS, LO, Pedagogstudentene i  U...
Ungdomstrinnstrategien1. 29. april 2011 kom stortingsmelding 22 for  ungdomstrinnet: Motivasjon – Mestring – Muligheter, ...
Telemark - StillingsutlysningImplementere Strategi for ungdomstrinn med fokus med Skolebasert kompetanseutvikling nettverk...
Robert Lien Pettersen    -  44 år    -  Gift, 3 barn    -  Lærer    -  Journalist    -  Opplæringsansv...
Utkast: Strategi GNIST TelemarkVisjon: Gjennomføre strategi for ungdomstrinnet i Telemark der det skapes gode prosesser fo...
Organisering
Status for GNIST-arbeidet i Telemark 1. Møter med FFU Vest-Telemark, FFU Midt- og Øst-Telemark, Fylkesmannen,  Utdanning...
Status GNIST-arbeidet nasjonalt    - tilbydersiden/UH-sektoren1. Det er planer for kompetanseheving for UH-institusjone...
Status GNIST-arbeidet nasjonalt          - skoleeier/skole1. Det er ikke obligatorisk for alle kommuner/skoler m...
Kartlegging ungdomstr. i Telemark1. Innrettingen av kartleggingen må skje i samråd med skoleeierne i fylket. Tanken  er a...
Viktige milepæler1. Prosjektplan nov 20122. Brev i januar/mars fra staten3. Kartlegging av skoler ferdig januar4. Kartlegg...
Hvordan ønsker Grenland å   organisere seg?
Presentasjon for skolesamarbeidet i Grenland 29. nov 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Presentasjon for skolesamarbeidet i Grenland 29. nov 2012

368 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
368
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentasjon for skolesamarbeidet i Grenland 29. nov 2012

 1. 1. GNIST Telemark 29. november 2012Møte Gruppa for skolefaglig samarbeid i Grenland+
 2. 2. Agenda1. GNIST2. Ungdomstrinnstrategien3. Prosjekt i Telemark4. Robert Lien Pettersen5. Organisering6. Oppdrag7. Status for GNIST-arbeidet i Telemark8. Status GNIST-arbeidet nasjonalt9. Kartlegging ungdomstrinnene i Telemark10.Viktige milepæler11.Hvordan ønsker Grenland å organisere seg?
 3. 3. GNIST1. GNIST-partnerskapet ble inngått 2. februar 2009 mellom NHO, Utdanningsforbundet, KS, LO, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk Studentorganisasjon, Norsk Lektorlag, Skolenes landsforbund, Nasjonalt råd for lærerutdanning, Skolelederforbundet og Elevorganisasjonen.2. GNIST står for en helhetlig lærersatsing og er en bred satsing for å styrke kvaliteten på lærerutdanningen og videreutvikle lærerprofesjonen. Partnerskapet jobber for å øke statusen til lærerne og rekruttere flere gode lærere for fremtiden.3. Partnerskap: Forum for utdanning i Telemark
 4. 4. Ungdomstrinnstrategien1. 29. april 2011 kom stortingsmelding 22 for ungdomstrinnet: Motivasjon – Mestring – Muligheter, som dannet utgangspunktet og grunnlaget for: Strategi for ungdomstrinnet; Motivasjon og mestring for bedre læring - Felles satsing på klasseledelse, regning, lesing og skriving.2. Kunnskapsdepartementet styrket det regionale partnerskapet ved å bevilge midler til opprettelse av en GNIST-prosjektlederstilling i hvert fylke.
 5. 5. Telemark - StillingsutlysningImplementere Strategi for ungdomstrinn med fokus med Skolebasert kompetanseutvikling nettverksbygging og erfaringsdeling.Engasjementsstilling frem til 31.12.2013.Prosjektleder skal bistå fylkets skoleeiere med å utvikle og gjennomføre Kunnskapsdepartementets satsing Strategi forungdomstrinnet 2012/13-2016/17, knyttet til Melding til Stortinget (2010-2011) Motivasjon, Mestring, Muligheter –Ungdomstrinnet. Prosjektleder skal understøtte skoleeiers arbeid med satsingsområdene i Strategi for ungdomstrinnet 2012/13-2016/17. En viktig oppgave er å opprette dialog med skoleeiere, enkeltvis og regionsvis, om på hvilke områder utvikling børskje.Konkrete arbeidsoppgaver:- Kommunisere målsettingene med de nasjonale satsingsområdene i fylket/regionene/kommunene/skolene- Bidra til tilrettelegging og koordinering av implementeringsarbeidet i fylket- Legge til rette for og være pådriver i regionalt samarbeid om tilbud og aktiviteter, med utgangspunkt i eksisterendesamarbeidsstrukturer- Ha god dialog med regionale universitet- og høgskoleinstitusjoner i utformingen og gjennomføringen av tiltak- Bidra til spredning av støttemateriell, og innhente erfaringer med bruken av materiellet i tilknytning tilkompetanseutviklingstiltakene- Administrative oppgaver knyttet til planlegging, gjennomføring og rapporteringStillingen krever at man utformer planer tilpasset fylkets situasjon, og følger opp det regionale partnerskapetsinitiativ ogkreativitet på relevante områder. Dette gjelder både samarbeidet knyttet til strategien for ungdomstrinnet og i annen GNIST-sammenheng. Som regional GNIST-prosjektleder inngår man i et nasjonalt nettverk, med møter drevet av partnerskapetnasjonalt, for erfaringsutvekslinger og dialog.
 6. 6. Robert Lien Pettersen - 44 år - Gift, 3 barn - Lærer - Journalist - Opplæringsansvarlig - Barnetalsperson - Informasjonsansvarlig - Leder av kompetansesenter - Prosjektleder - Liverpool-fan
 7. 7. Utkast: Strategi GNIST TelemarkVisjon: Gjennomføre strategi for ungdomstrinnet i Telemark der det skapes gode prosesser for å oppnå en klart økt kvalitet på lærernes evnetil å lede læringsprosesser og til å bruke mer praktiske arbeidsmåter i regning, lesing og skriving, som fører til økt motivasjon og mestring forelevene. Utvikle lærerprofesjon, lærerutdanningen og videreutdanning gjennom et godt omdømme slik at flere fra Telemark vil ta utdanning.Verdier Hovedmål1. Nyttig, motiverende 1. Implementering av skolebasert kompetanseutvikling2. Tilgjengelig 2. Kartlegging av ungdomsskolene3. Faglig god 3. Etablere eller stimulere lærende nettverk for alle ungdomstrinnene i Telemark4. Skape utvikling 4. Forandret praksis for lærere; variert undervisning, mer motiverte elever 5. Organisasjonsendring i forhold til skolen som arena for kompetansehevingFormål; Hva skal vi gjøre, være og for Hovedmål 1: Implementere skolebasert kompetanseutviklinghvem? • Møte alle skoleeiere• Støtte og bistå skoleeier og tilbyder • Møte med tilbydere med en oversikt og et samarbeid i fylket • Veilede inn i planprosessen slik at det blir best mulig tilpasning mellom tilbud og behov, og en plan for Hovedmål 2: Kartlegging ”utrulling” av den skolebaserte • Samle eksisterende info kompetansehevingen i fylket. • Lage behovsoversikt til bruk i tilpasset skolebasert kompetanseutvikling. • Skolebasert kompetanseutvikling tilpasset den enkelte skoles behov og tidsplan.Suksesskriterier: 3. Nettverksbygging1. Elevene i ungdomsskolen i Telemark • Koble skoler sammen ved hjelp av møter/dialog opplever større motivasjon og mestring.2. Kompetanseutviklingsplaner i alle 4. Forandret praksis for lærere; variert undervisning, mer motiverte elever kommuner • Observere, evaluere, veilede3. Skolebasert kompetanseutvikling tilpasset kommunale behov Hovedmål 5: Organisasjonsendring4. Alt personale i ungdomsskolen deltar i • Bistå ledelsen i å være aktiv og synlig i prosessen/komp.utv. skolebasert kompetanseutvikling • Synliggjøre resultater5. Alle skoler har lærende nettverk • Lage plan for veien videre
 8. 8. Organisering
 9. 9. Status for GNIST-arbeidet i Telemark 1. Møter med FFU Vest-Telemark, FFU Midt- og Øst-Telemark, Fylkesmannen, Utdanningsforbundet, HiT, NyGiv 2. Fire seminarer 1. Nettverksamling Regional GNIST 2. Klasseledelse/læringsmiljø, vurdering for læring og skolebasert kompetanseutvikling u-trinnet 3. Pilotering skolebasert kompetanseutvikling u-trinnet 4. GNIST-konferansen 2012 3. Prosjektplan, infoplan og ensiders strategi 4. HiT – klare oktober 2013 5. Veien videre – i samarbeid med styringsgruppa 1. Vedta prosjektplan 2. Faste møter med Fylkesmannen 3. NyGiv 4. Starte kartleggingen av ungdomstrinnene 5. HiT og UiA 6. Fortsette møtevirksomhet – Grenland+, Talenter for framtida Lokalt entreprenørskap, enkelte kommune ved skolesjefer, politikere mm 7. Planlegge Kick Off for de utvalgte skolene
 10. 10. Status GNIST-arbeidet nasjonalt - tilbydersiden/UH-sektoren1. Det er planer for kompetanseheving for UH-institusjoner innenfor skolebasert kompetanseutvikling.2. Det er tenkt stimuleringsmidler fra staten til UH-institusjonene som deltar som tilbydere i strategien. Mars 20133. Rammeverket legger til grunn deltakelse fra tilbydere (UH-sektor) i minst tre semestre per skole. Antall dager per semester på hver skole vil variere, og vil antakelig kunne variere også etter piloteringen og justering av rammeverket. I noen av pilotene legges det til grunn tilstedeværelse på skolen 2 dager per semester.
 11. 11. Status GNIST-arbeidet nasjonalt - skoleeier/skole1. Det er ikke obligatorisk for alle kommuner/skoler med ungdomstrinn å være med på den skolebaserte kompetansehevingen…2. Skoleeierne og skolene som deltar i strategien kan regne med stimuleringsmidler fra staten3. Kommuner/skoler som ikke kommer med i første pulje av den skolebaserte kompetansehevingen kan likevel komme i gang på eget initiativ4. Ny Giv og GNIST5. Udir planlegger kompetanseutvikling for skoleeiere og skoleledere6. Hvordan vil tildelingskriteriene for kompetansehevingsmidler til kommunene være for den kommende perioden: Vil innsatsområdene være rettet inn mot ungdomstrinnsstrategien?Ja, midlene til etterutdanning i strategien ”Kompetanse for kvalitet” vil rettes mot satsningen på ungdomstrinnet. Det betyr at det ikke vil bli fordelt midler til etterutdanning i 2013, utover det som tilbys gjennom skolebasert kompetanseutvikling gjennom strategien for ungdomstrinnet (se Prop. 1 S (2012-2013), utgiftskapittel 200-288 for budsjettåret 2013, side 67).7. De regionale GNIST-partnerskapene, i samarbeid med skoleeiere/skoler, fremmer forslag til nasjonalt nivå om skoleeiere/skoler som kan bli med i første pulje av den skolebaserte kompetansehevingen i fylket.8. Forslaget baseres på kartleggingen av skoleeiernes/skolenes behov sett opp mot tilbyderkapasiteten i regionen, jf kartleggingen av kompetansemiljøene. Forslaget meldes nasjonalt nivå.9. Midlene kanaliseres gjennom FM etter at endelig antall kommuner/skoler og hvilke, som skal delta i første pulje er bestemt.10. Klart i april 2013.
 12. 12. Kartlegging ungdomstr. i Telemark1. Innrettingen av kartleggingen må skje i samråd med skoleeierne i fylket. Tanken er at denne kartleggingen må skje på fylkenes egne premisser, på prosjektledernes initiativ og i forståelse med de regionale GNIST- partnerskapene og skoleeierne.2. Kartleggingen skal hjelpe Regional GNIST-partnerne i fylket å koordinere planene for utrullingen og foreslå kommuner/skoler til første pulje3. Innhold i kartleggingen kan være: 1. Hva har skolene/kommunene gjort innenfor de fire satsningsområdene? 2. Hvilke planer er lagt framover? 3. Hvordan kan utrinnsatsingen innpasses i disse planene? 4. Fagområder 5. Tidspunkt? 6. Hva er det størst etterspørsel etter i fylket på kortere sikt og på lengre sikt? 7. Hvilke erfaringer har skolen/kommunene med skolebasert kompetanseutvikling tidligere?4. Presentere forslag til mal kontaktmøte 6. og 7. des,
 13. 13. Viktige milepæler1. Prosjektplan nov 20122. Brev i januar/mars fra staten3. Kartlegging av skoler ferdig januar4. Kartlegging UH-sektor ferdig i mars5. Første pulje til skolebasert kompetanseutvikling klar i april 2013.6. Kick Off for deltakende skoler7. Aug-des kompetanseutviklingsprogram for skoleeiere/ledere8. Oktober: Oppstart Skolebasert kompetanseutvikling på skolene
 14. 14. Hvordan ønsker Grenland å organisere seg?

×