Myter og fakta om lærerutdanning

260 views
148 views

Published on

Udir har laget dette faktaarket: Fem myter om lærerutdanninga

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
260
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Myter og fakta om lærerutdanning

  1. 1. Myte: Det er lav søkning til lærerutdanningeneFakta: Søknadsveksten til lærerutdanningene er bareforbigått av juridiske fag• Siden 2008 har søkningen økt med hele 59 prosent for lærerutdanningene sett under ett.(førstevalgsøkere 2008-13)• Dette er langt over den gjennomsnittlige økningen for høyere utdanning, som har værtpå 27 prosent i samme periode• I perioden 2008-13 er det kun juridiske fag som har hatt sterkere søknadsvekst ennlærerutdanningene• I 2013 var det ca 2 700 flere førstevalgsøkere til lærerutdanningene enn det var i 2008• I absolutte tall er det grunnskolelærerutdanningen som har hatt den største økningen• I snitt har de nye grunnskolelærerutdanningene hatt ca 1 100 flere førstevalgsøkerehvert år, sammenliknet med den tidligere allmennlærerutdanningen0F1• Integrert master (lektorutdanningen) har hatt størst prosentvis økning (2008-2013)Tabell: Antall førstevalgsøkere til lærerutdanningene 2008-13.Kilde: Samordna opptak (per april 2013)1Almennlærerutd.: 3 500 søkere/år i snitt 2006-2009. Grunnskolelærerutd.: 4 600 søkere/år i snitt 2010-20134 5765 8286 350 6 5276 9877 2533 0034 0464 3474 459 4 791 4 788818 9151 137 1 189 1 3601 567755 867 866 879 836 89801 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0002008 2009 2010 2011 2012 2013Førstevalgsøkere til lærerutdanningene 2008-13Lærerutdanningertil sammenAllmennlærer /grunnskolelærerIntegrert masterFaglærerKontakt vedr. statistikken: Einar Bjørshol, KD/GNIST ebj@kd.dep.no
  2. 2. Myte: Lærerstudentene har dårlige karaktererFakta: Lærerstudenters karakterer ligger over snittet• Førstevalgsøkere til de store lærerutdanningene (grunnskolelærerutdanning oglærerutdanning med integrert master) har karaktersnitt som ligger over gjennomsnittetav alle søkere til høyere utdanning.• Karakterpoengsnittet for førstevalgsøkere til lærerutdanning med integrert master var43,9 i 2012. De er blant søkerne med høyest karaktersnitt.• På de mest populære lektorprogrammene i 2012 måtte søkere ha over 50 karakterpoengi snitt for å komme inn.• Også karakterene til førstevalgsøkerne på grunnskolelærerutdanningene ligger oversnittet for høyere utdanningKilde: Database for statistikk om høgre utdanning.35,837,1 37,3 37,638,439,741,1 41,342,143,1 43,8 43,8 43,946,8 46,949,9303540455055Karaktersnitt for førstevalgsøkere i 2012Kontakt vedr. statistikken: Einar Bjørshol, KD/GNIST ebj@kd.dep.no
  3. 3. Myte: Det er høyt frafall ved lærerutdanningeneFakta: Frafallet er mindre enn snittet• Frafallet ved den allmennlærerutdanningen var på 30,8 pst. for 2008-kullet. Dette erlavere enn gjennomsnittlig frafall ved alle treårige bachelorutdanninger.• Treårige utdanninger til profesjonsyrkene sykepleier, ingeniør og førskolelærer har laverefrafall enn allmennlærerutdanningen.• Ved allmennlærerutdanningen er fullføringsgraden på normert tid på linje medingeniørutdanningen og de andre treårige profesjonsutdanningene.• Allmennlærerutdanningen var fireårig, mens de andre studiene i sammenligningen ertreårige.• Alle de akademiske bachelorutdanningene har høyere frafall og lavere fullføring pånormert tid enn allmennlærerutdanningen.Tabell: Frafall og gjennomføring på normert tid fordelt på studier.Studium Fullført pånormert tidFrafallAllmennlærerutdanning 48,8 % 30,8 %Sykepleierutdanning 57,7 % 19,6 %Ingeniørutdanning 48,6 % 24,9 %Førskolelærerutdanning 54,2 % 23,4 %Historisk-filosofiske fag 22,4 % 47,0 %Matematisk-naturvitenskapelige fag 25,7 % 38,4 %Samfunnsvitenskapelige fag 31,3 % 42,2 %Økonomisk-administrative fag 26,2 % 33,0 %Alle bachelorutdanninger (3-årige) 35,3 % 34,3 %Alle masterutdanninger (2-årige) 37,0 % 17,7 %Kilde: Tilstandsrapport for høyere utdanning 2013.Kontakt vedr. statistikken: Einar Bjørshol, KD/GNIST ebj@kd.dep.no
  4. 4. Myte: Lærerflukt fra skolenFakta: 9 av 10 lærere blir i skolen fra ett år til neste• I 2009 arbeidet 67 pst. av alle sysselsatte med lærerutdanning i skolen.• Ett år senere, i 2010, arbeidet 93 pst. av disse fortsatt i skolen.• Fra 2009 til 2010 var det kun 3 pst. av de sysselsatte med lærerutdanning som sluttet iskolen og fikk jobb i andre næringer.• Lærerutdannede under 25 år skiller seg ut med størst ”turnover”, men utgjør bare enliten andel av sysselsatte lærere.• Av de sysselsatte med lærerutdanning som arbeidet i andre næringer i 2009, hadde 8,8pst. begynt å arbeide i skoleverket ett år senere.Tabell: Lærerutdannede sysselsatt i skolen i 2009, og status i 2010.2009 2010AldersgruppeAntall læreresysselsatte iskolenAndel av allesysselsattelærereAndel lærerefortsatt ansatt iskolenAndel læreresom begynte iandre næringerUnder 25 år 873 32,3 % 83,0 % 8,7 %25-34 år 14 835 71,7 % 92,2 % 3,8 %35-44 år 20 909 70,4 % 94,4 % 3,3 %45-55 år 16 882 65,4 % 95,0 % 3,1 %55-66 år 21 229 65,8 % 89,1 % 2,1 %Til sammen 74 728 67,2 % 92,5 % 3,1 %Om statistikkenSSB har på oppdrag fra GNIST-indikatorprosjektet utarbeidet årlige oversikter overarbeidsmarkedsstatus for alle personer med lærerutdanning. Dette omfatter også personermed PPU.Kilde: Statistisk sentralbyrå.Kontakt vedr. statistikken: Einar Bjørshol, KD/GNIST ebj@kd.dep.no
  5. 5. Myte: Lærerflukt fra skolenFakta: Bytteforholdet med andre sektorer er i skolensfavør• Mellom 2009 og 2010 beveget 2 300 sysselsatte lærerutdannede seg ut av skolen tilandre sektorer.• Dette utgjorde 3,1 pst. av de lærerutdannede som var sysselsatt i skolen i 2009.• Samtidig beveget 3 200 sysselsatte lærerutdannede seg fra andre sektorer og inn iskolen.• Dette utgjorde 8,8 pst. av de lærerutdannede som var sysselsatt i andre sektorer i 2009.• Bytteforholdet var alt i alt på 900 lærere i skolens favør fra 2009 til 2010.• Bytteforholdet er positivt i skolens favør for aldersgruppene under 25 år, 25-34 år og 35-44 år. I aldersgruppene 45-54 år og 55-66 år er det et negativt bytteforhold.• Skolen tiltrekker seg altså flere lærerutdannede enn den mister fra ett år til et annet:deler av ”reservestyrken av lærere” mobiliseres.• Det positive bytteforholdet i skolens favør har holdt seg flere år på rad ifølge SSB.Tabell: Lærerutdannede som skiftet mellom skole og andre næringer fra 2009 til 2010.AldersgruppeLærere som gikk fraskole til andrenæringerLærere som gikk fraandre næringer tilskolenBytteforhold skole –andre næringer,antall lærereUnder 25 år 76 (8,7 %) 548 (29,9 %) 47225-34 år 568 (3,8 %) 1 149 (19,7 %) 58135-44 år 696 (3,3 %) 800 (9,1 %) 10445-55 år 530 (3,1 %) 452 (5,1 %) -7855-66 år 444 (2,1 %) 247 (2,2 %) -197Til sammen 2 314 (3,1 %) 3 196 (8,8 %) 882Om statistikkenSSB har på oppdrag fra GNIST-indikatorprosjektet utarbeidet årlige oversikter overarbeidsmarkedsstatus for alle personer med lærerutdanning. Dette omfatter også personermed PPU.Kilde: Statistisk sentralbyrå.Kontakt vedr. statistikken: Einar Bjørshol, KD/GNIST ebj@kd.dep.no

×