Gnist Telemarks nyhetsbrev 1, 2, 3 og 4

255 views

Published on

Her er alle nyhetsbrevene fra Gnist-prosjektet i Telemark

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
255
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gnist Telemarks nyhetsbrev 1, 2, 3 og 4

  1. 1. NYHETSBREV nr. 1/2012 Kartleggingsprosessen har startet i Telemark Prosjektplanen vedtatt n s Kartleggingsskjemaer i forbindelse med tilbud om Skolebasert kompetanseutvikling ble sendt ut til alle fylkets skoleeiere 18. des. Frist for innlevering er satt til 31. januar, og kartleggingen vil danne grunnlaget for skoleeiers og GNISTpartnerskapets prioritering med tanke på hvilke ungdomsskoler i Telemark som skal få tilbud om Skolebasert kompetanseutvikling fra høsten 2013. GNIST-markedsføring Prosjekt: Implementering av ungdomstrinnstrategi ble vedtatt av styringsgruppa 1. desember. Målet for 2013 er å starte implementering av ungdomstrinnstrategien på alle ungdomstrinnene i Telemark. Hovedfokuset handler om å legge til rette for Skolebasert kompetanseutvikling fra høsten 2013. Dette skjer gjennom en kartlegging av alle ungdomsskolene i Telemark på områdene: Klasseledelse, regning, lesing og skriving. Deretter vil skoleeiere og GNIST-partnerskapet gjøre en prioritering i forhold til hvilke skoler som skal få tilbud om Skolebasert kompetanseutvikling. Ikke alle skoler kan starte samtidig. Man regner med at det er kapasitet til å starte med ca 1/5 av fylkets ungdomsskoler. __________________________ “Hope is not a strategy” (Benjamin Ola Akande, 2009) ______________________________________ Prosjektets styringsgruppe Inger Lysa, Porsgrunn kommune, Arild Hovland, HiT, Harald Johansen, Utdanningsforbundet, Solrun N. Fleischer, FM, Ann-Kariin Iversen, KS Sak fra Lokalavisen Grenland Skolebasert kompetanseutvikling Forutsetter Samarbeid og organisering Omfang og finansiering En systematisk utvikling på organisasjons- og individnivå over tid som involverer skoleeieren, skoleledelsen og personalet ved den enkelte skole. Forankring i skoleeierens planer og målsettinger for skoleutviklingen i egen kommune. Samarbeid mellom elever, lærere, ledere, og eksterne kompetansemiljøer for å utvikle god klasseledelse, god vurderingspraksis, god samhandlingspraksis og styrke lese- og regneopplæringen på ungdomstrinnene. Kommuner med liten kompetanse eller få ressurser kan samarbeide med andre kommuner for å få til et godt støttesystem for skolelederne. Bruke eksisterende eller danne nye nettverk som skal være arenaer for faglig utvikling, erfaringsutveksling og refleksjon Det må avsettes tid til samarbeid. GNIST prosjektleder har et ansvar for å koordinere arbeidet i denne satsingen rettet mot institusjoner/ fagmiljøer, skoleeiere og skoler i fylket Lærerutdanningsinstitusjoner og andre fagmiljøer vil tilby skolebasert kompetanseutvikling til alle skoler med ungdomstrinn i strategiperioden. Institusjonene/fagmiljøene og skoleeierne vil få tildelt midler fra nasjonale myndigheter til å finansiere kompetanseutviklingen. Det forutsetter at skoleeierne er med på å legge til rette for dette utviklingsarbeidet. I utgangspunktet to dager pr semester over tre semestre. GNIST Telemark: Postadresse: Porsgrunn kommune, postboks 128, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Storgt. 153, Porsgrunn GNIST-prosjektleder Robert Lien Pettersen, Mobil: 48 16 50 13, E-post: robert.lien.pettersen@porsgrunn.kommune.no
  2. 2. NYHETSBREV nr. 1/2013 Porsgrunn og Tokke starter høsten 2013 Alle ungdomsskolene fra Porsgrunn og Tokke kommune søkte om å kunne starte opp med skolebasert kompetanseutvikling høsten 2013. Styringsgruppa for Prosjekt implementering av ungdomstrinnstrategien hadde derfor plass til alle skolene i sin innstilling til Utdanningsdirektoratet. Resten av u-skolene i Telemark har søkt oppstart på senere tidspunkt. Rekrutteringskampanje Den 7. mars startet Kunnskapsdepartementet sin lærerrekrutteringskampanje med lansering av filmen: Har du det i deg? Alle GNIST-prosjektlederne fikk være med på happeningen, og GNISTprosjektleder i Telemark, Robert Lien Pettersen var så heldig å få møte kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Dette er femte året på rad KD gjennomfører en kampanje for å øke rekrutteringen til lærerutdanningen. Søknadsfrist er 15. april Prosjektet ruller videre Første mars gikk prosjektet inn i en ny fase. Blant annet har skoler og kommuner fått et informasjonsbrev fra Kunnskapsdepartementet. Brevet beskriver både roller og økonomi i det videre arbeidet. Blant annet skal kommunene samarbeide om kompetanseutvikling i nettverk. For å styrke det lokale arbeidet med kvalitetsutvikling vil nasjonale myndigheter gi tilskudd tilsvarende 50 stillinger til Felleskommunale utviklingsveiledere ut prosjektperioden 2017. Deres hovedoppgave vil være å bistå og veilede kommunene. Fram til 2014 vil de kommunale prosjektlederne i NyGiv kunne bistå i arbeidet med ungdomstrinnstrategien og dermed kunne bidra til at erfaringer fra NyGiv blir videreført i arbeidet med strategien. Det er også budsjettert med 30 mill. kroner til kommuner som deltar i den skolebaserte kompetanseutviklingen (SKU). Midlene skal dekke halvannet år. Dette tilsvarer 120 000 kroner pr. skole. Disse pengene skal blant annet være med på å finansiere ressurslærere, som skal støtte opp rundt SKU. UH-sektoren tilføres 33 millioner som skal fordeles mellom UH-institusjonene som blir tilbydere i første pulje. GNIST-prosjektlederstillingene er vedtatt finansiert ut skoleåret 2014. GNIST Telemark: Postadresse: Porsgrunn kommune, postboks 128, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Storgt. 153, Porsgrunn GNIST-prosjektleder Robert Lien Pettersen, Mobil: 48 16 50 13, E-post: robert.lien.pettersen@porsgrunn.kommune.no
  3. 3. NYHETSBREV nr. 3/2013 Tokke kommune og HiT - samarbeidet har startet Til høsten starter Tokke kommune opp med den skolebaserte kompetanseutviklingen, og kommunens skoleledere er allerede godt i gang med planleggingen og samarbeidet med tilbyder; Høgskolen i Telemark. Planen og innholdet, hvor klasseledelse er hovedsatsingsområdet, er nøye passet inn i kommunens helhetlige skoleutviklingsplan. I begynnelsen av juni skal begge delta på Udirs oppstartssamling i Bergen for tilbydere og kommuner. Støtte til ressurslærere Tokke og alle de andre kommunene i landet får nå tildelt øremerkede midler til å frikjøpe ressurslærere i forbindelse med den skolebaserte kompetanseutviklingen. Ressurslærerne skal støtte lærerne i arbeidet med klasseledelse, og i å gjøre opplæringen i regning, lesing og skriving mer praktisk, variert og relevant. Ressurslærerne er kommunale stillinger skoleeierne kan benytte for å styrke kapasiteten på skolene. To utviklingsveiledere i Telemark fra 2014 Fra og med januar 2014 vil to utviklingsveiledere støtte Telemarks skoleeiere og skoleledere med å utvikle ungdomstrinnet. Utviklingsveiledere skal være kommunale stillinger og benyttes for å styrke kapasiteten til å drive utviklingsarbeid i kommunene og på skolene. De enkelte skoleeierne velger selv om de vil motta støtte og veiledning fra utviklingsveileder. Vi legger opp til totalt 50 utviklingsveiledere i fulle stillinger i kommunene, på landsbasis. Fylkesmannen skal i samarbeid med skoleeierne bli enige om lokalisering av utviklingsveilederne og hvordan stillingene fordeles på kommunene i hvert fylke. Tilknytningen bør ivareta muligheten for nettverkssamarbeid med skoleeiere og skoleledere i regionen. I noen tilfeller vil det også være naturlig med samarbeid på tvers av fylkesgrenser. Prosjektledere GNIST har i samarbeid med Fylkesmannen ansvar for å stimulere til, og å identifisere samarbeidsstrukturene. Utviklingsveiledere skal •være kommunale stillinger som skal styrke kapasiteten i kommunene og bistå skolene •tilby støtte og veiledning til skoleeiere og skoleledere •ha kompetanse i tråd med beskrivelsen under •delta på egne samlinger som del av kompetanseutvikling i regi av Utdanningsdirektoratet •delta på samlinger knyttet til kompetanseutvikling for skoleeiere og skoleledere Les mer om utviklingsveiledere her: Porsgrunn kommune venter Porsgrunn kommune søkte om å få bli med i oppstarten av den skolebaserte kompetanseutviklingen høsten 2013. Grunnet blant annet et større utviklingsarbeid i samarbeid med Thomas Nordahl, har kommunen valgt å takke nei til de tildelte plassene for sine fem ungdomsskoler. I praksis betyr dette at kommunen kan søke om oppstart ved en senere anledning, på lik linje med de andre kommunene i Telemark. GNIST Telemark: Postadresse: Porsgrunn kommune, postboks 128, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Storgt. 153, Porsgrunn GNIST-prosjektleder Robert Lien Pettersen, Mobil: 48 16 50 13, E-post: robert.lien.pettersen@porsgrunn.kommune.no
  4. 4. NYHETSBREV nr. 4/2013 Midt- og Øst-Telemark innstilt til pulje 2 Prosjektets styringsgruppe innstiller kommunene i region Midt- og ØstTelemark, Kragerø kommune og privatskolen Sauar friskole til Skolebasert kompetanseutvikling pulje 2 høsten 2014 med begrunnelsen: 1. Det samler hele region Midt- og Øst Telemark og er et godt utgangspunkt for nettverksbygging. 2. Det gjør at antall skoler fordeler seg jevnt over tre puljer. 3. Da regionen Grenland+ ønsker forskjellige oppstartstidpunkter, ønsker HiT å ta med Kragerø i forhold til god kapasitet rundt temaet klasseledelse. 4. Forslaget ivaretar kriteriene for utvelgelse. Utviklingsveilederstillingene lyst ut Kommunene i Telemark skal engasjere to utviklingsveiledere for ungdomstrinnet i perioden 1.1.2014 31.12.2017. Søknadsfrist: 25.10.2013 De som tilsettes skal samarbeide om å dekke hele Telemark. Den ene veilederen skal ha kontorplass i Bø kommune og den andre skal ha kontorplass i Bamble kommune. Det søkes elektronisk til begge stillingene via : www.bamble.kommune.no. Det må opplyses hvilke av de to stillingene det søkes på. Vellykket oppstartssamling i Tokke kommune 18. september arrangerte Tokke kommune oppstartssamling for alle kommunens lærere og skoleledere. Alle kommunens fem skoler/oppvekstsentrer. Målet for samlingen var å presentere kommunens skoleprosjekt og organiseringen av den skolebaserte kompetanseutviklingen. Oppvekstsjef Finn Arne Askje innledet, før Gnist-prosjektleder Robert Lien Pettersen presenterte ungdomstrinnstrategien og rollene i den skolebaserte kompetanseutviklingen. Høgskolen i Telemark er leverandør av den skolebaserte kompetanseutviklingen, og høgskolelektor Merethe Jølstad presenterte HiTs bidrag inn i skoleutviklingsprosjektet Nyansatt ressurslærer Bjørn Tore Mandt presenterte seg selv og sin rolle (se egen sak), før rektor ved Høydalsmo skule, Dordi Fosse Didriksen avsluttet. Ressurslærer - Bjørn Tore Mandt I forbindelse med Tokkes skoleprosjekt og skolebasert kompetanseutvikling, er Bjørn Tore Mandt ansatt som ressurslærer. Mandt skal støtte de fem skolene/oppvekstsenterne i arbeidet med den skolebaserte kompetanseutviklingen - i nært samarbeid med Høgskolen i Telemark som tilbyder. Stillingen kombineres med Bjørn Tores daglige virke som lærer ved Tokkes skule. GNIST Telemark: Postadresse: Porsgrunn kommune, postboks 128, 3901 Porsgrunn Besøksadresse: Storgt. 153, Porsgrunn GNIST-prosjektleder Robert Lien Pettersen, Mobil: 48 16 50 13, E-post: robert.lien.pettersen@porsgrunn.kommune.no

×