Efectele asupra mediului

899 views

Published on

Arderea combustibililor fosili de către omenire este cea mai importantă sursă a emisiilor de dioxid de carbon, care este unul din gazele cauzatoare ale efectului de seră.....
Scoala Gimnaziala Halmeu Jud. Satu Mare

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
899
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
132
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Efectele asupra mediului

 1. 1. Proiect bilateral Comenius     „Energia regenerabilă - sursă de consum nelimitat?”   „Regenerative Energien – ein Freischein zum grenzenlosen Verbauvh?”
 2. 2. ENERGIAENERGIA
 3. 3. CLASIFICARE:  Energie neregenerabilă:este o surs de energie care nu se poateă reface atât de rapid spre a satisface necesit ile mondiale actuale,ăț fiind deci epuizabil pe un termen mai lung sau mai scurt.ă  Energie regenerabilă: sunt considerate în practic , energiile careă provin din surse care fie c se regenereaz de la sine în scurtă ă timp, fie sunt surse practic inepuizabile.
 4. 4. CLASIFICARE  Energie fosilă În această familie se încadrează hidrocarburile: petrolul, gazele naturale, cărbunii.  Energie nucleară .
 5. 5.  „Combustibil fosil” este termenul folosit pentru depozite geologice subterane de materii organice formate din plante iș animale putrezite care s-au transformat în i ei(petrol)ț ț , cărbune, sau gaze naturale, sub ac iunea căldurii i aț ș presiunii din scoar a terestră, de-a lungulț sutelor de milioane de ani.
 6. 6. REZERVEREZERVE ► PetrolulPetrolul,, cărbunelecărbunele, iș, iș gazulgazul au stat la baza aau stat la baza a 79,6% din energia produsă în cursul anului 2002.79,6% din energia produsă în cursul anului 2002. ► Numărul de ani pentru care se consideră că maiNumărul de ani pentru care se consideră că mai există posibilită i de exploatare (în cele maițexistă posibilită i de exploatare (în cele maiț optimiste estimări) :optimiste estimări) : ► PetrolPetrol:: 32 de ani32 de ani ► GazGaz:: 72 de ani72 de ani ► CărbuneCărbune:: 252 de ani252 de ani..
 7. 7. Efecte asupra mediuluiEfecte asupra mediului ► Arderea combustibililor fosili de către omenire esteArderea combustibililor fosili de către omenire este cea mai importantă sursă a emisiilor de dioxid decea mai importantă sursă a emisiilor de dioxid de carbon, care este unul din gazele cauzatoare alecarbon, care este unul din gazele cauzatoare ale efectului de seră, care împiedică dispersareaefectului de seră, care împiedică dispersarea radia iilor i contribuie la încălzirea globală.ț șradia iilor i contribuie la încălzirea globală.ț ș Concentra ia de CO2 din atmosferă este înțConcentra ia de CO2 din atmosferă este înț cre tere, producând îngrijorare cu privire la gradulșcre tere, producând îngrijorare cu privire la gradulș de re inere a radia iei solare, care va avea caț țde re inere a radia iei solare, care va avea caț ț rezultat cre terea temperaturii medii a suprafe eiș țrezultat cre terea temperaturii medii a suprafe eiș ț terestre.terestre.
 8. 8. CIRCUITUL CARBONULUICIRCUITUL CARBONULUI
 9. 9.  Prin ardere se produc i al i poluan i, caș ț ț oxizi de azot, dioxid de sulf, componente organice volatile i metaleș grele.  Arderea combustibililor fosili generează acid sulfuric i azoticș , care cade pe P mântă ca ploaie acidă, având un impact atât asupra mediului natural cât i asupraș mediului artificial.  Arderea c rbunelor genereaz i imense cantit i deă ă ăș ț zgur i funingine.ă ș  Exploatarea, procesarea i distribu ia de combustibiliș ț fosili poate crea i alte probleme mediului.ș
 10. 10. Efectul de serăEfectul de seră ► Efectul de serăEfectul de seră esteeste procesul de încălzire aprocesul de încălzire a unei planete din cauzaunei planete din cauza radia iei reflectate dețradia iei reflectate deț aceasta, care, în condi iilețaceasta, care, în condi iileț prezen ei unor gaze cuțprezen ei unor gaze cuț efect de seră în atmosferă,efect de seră în atmosferă, o parte semnificativă ao parte semnificativă a radia iei va fi reflectatățradia iei va fi reflectatăț înapoi spre suprafa ă.țînapoi spre suprafa ă.ț
 11. 11. Efectul de serăEfectul de seră
 12. 12.  Gaze cu efect de seră Principalul element responsabil de producerea efectului de ser suntă vaporii de apă (70%). Urm toareaă pondere o are dioxidul de carbon (9%), urmat de metan (9%) si ozon (7%). Propriet ile acestor substan e sunt în a a fel c ele prină ăț ț ș sine dau posibilitate razelor ultraviolete s treacă ă foarte u or ajungând la suprafa a solului aceste raze seș ț transform în energie termic , iar energia termic deă ă ă la suprafa a solului prin acest strat trece mult mai greuț
 13. 13. EFECTE POZITIVE  Efectul de seră are i proprietă i pozitive, în absen a acestorș ț ț substan e ce provoacă efectul temperatura medie peț globul pământesc va fi -15 °C.  În cazul atmosferei Pământului, efectul de seră a fost responsabil de încălzirea suficientă a acesteia pentru a permite dezvoltarea plantelor a a cum le cunoa tem noi azi.ș ș EFECTE NEGATIVE  Actualmente cantitatea dioxidului de carbon este egal cu 0,03 %. Dacă se presupune că această cantitate va fi dublată, în această situa ie temperatura globuluiț pământesc poate să se schimbe cu 1,3 °C – 3 °C ceea ce determină a a-numitul fenomen deș încălzire globală.
 14. 14.  Încălzirea globală este fenomenul de cre tere continuă a temperaturilor mediiș înregistrate ale atmosferei în imediata apropiere a solului, precum i a apeiș oceanelor, constatată în ultimele două secole, dar mai ales în ultimele decenii.  Temperatura medie a aerului în apropierea suprafe ei Pământului a crescut în ultimulț secol cu 0,74 ±0,18 °C. Efectele încălzirii globale:  determină ridicarea nivelului mării  determină topirea gheţarilor  apariţia unor fenomene climatice extreme  determină extinc ia a numeroaseț specii
 15. 15. Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

×