Realisatie (PoC) basisregistratievoorziening

841 views

Published on

Het vervolg op de eerdere presentatie op het e-coordinatorenoverleg bij het Waterschapshuis over het aansluiten op de basisregistraties bij Waternet. Ditmaal wordt ingegaan op de inmiddels gerealiseerde voorziening (Proof of Concept) om aansluiting mogelijk te maken.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
841
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Informatieve Stuurgroep
 • Informatieve Stuurgroep
 • Informatieve Stuurgroep
 • Realisatie (PoC) basisregistratievoorziening

  1. 1. E-Coördinatoren overleg AmersfoortAfname, Opslag en Distributievan basisgegevens (AO&D) bijWaternetS.v.z. POC maart 2012Peter Smits (Waternet) en Rogier Noordam (Eye4Innovation)29 maart 2012
  2. 2. Waternet: gemeenschappelijke organisatieWaterschap Amstel, Gooi en Vecht Gemeente Amsterdam-Afvalwaterzuivering -Drinkwatervoorziening-Watersysteembeheer -Riolering-Vaarwegbeheer -Grondwaterbeheer Stichting Waternet -Stedelijk waterbeheer - Beleidsvoorbereiding - Uitvoering 2
  3. 3. 3
  4. 4. Doel AO&DHet definiëren en realiseren van eeninformatiearchitectuur en voorziening om(interne) afname, opslag en distributie vangegevens uit de basisregistraties mogelijk temaken.4
  5. 5. Essentie aanpak• Inventarisatie relevante basisregistraties per taakstelling• Inventarisatie voorzieningen: Digilevering, -melding, - koppeling, BRK Leveringen, GBA Webservice (T&T), VOA (T&T), PDOK…• Tijdlijn per basisregistratie en bijbehorende voorziening.• Drie architectuurplaten om wijzigingen in de informatiearchitectuur voor basisgegevens te beheren, op het juiste moment op te pakken en te realiseren;• NORA en GEMMA blijken een goede basis;• Inzetten aanwezige componenten als een servicebus;• Programma van Eisen voor alle componenten in de informatiearchitectuur, inspelend op de toekomst voor interne- en externe ontwikkelingen. 5
  6. 6. Stand van zaken december 2011• Plan van aanpak gereed• Alle ontwikkelingen rondom de relevante basisregistraties en voorzieningen zijn in beeld;• De informatiearchitectuur (AO&D) is gereed;• Programma van Eisen voor architectuurcomponenten (gegevensmagazijn, servicebus en serviceplatform) is eindconcept;• Leverancier Vicrea op het oog om de voorziening in de vorm van een Proof of Concept (PoC) te realiseren;• Begin April 2012 gereed.6
  7. 7. Scope PoC AO&D (Q1 2012)• Alle relevante beschikbare basisgegevens, centrale opslag in het gegevensmagazijn: – Natuurlijke personen (GBA) van T&T obv stuf2.04; – BRK obv AKR/LKI; – BAG obv BAG extract; – WOZ obv stuf-woz; – BRT obv TOP10NL; – BGT obv GBKN en GBKA; – NHR obv KvK extract; – In de toekomst ook kerngegevens opnemen.• Onderzoek gebruik basisgegevens IRIS;• Aansluiten twee Backoffice applicaties IRIS en Corsa en distributie natuurlijke personen middels ESB;• Voorziening is schaalbaar is en kan uitrol nieuwe landelijke voorzieningen (bv: BRK Leveringen, NHR over Digilevering) aan.7
  8. 8. Informatiearchitectuur basisgegevens1e kwartaal 2012 Basis- Waarde Adressen & Grootsch . informatiearchitectuur Digimelding Personen Kadaster Gebouwen Onroerende . Zkn Topografie topografie Bedrijven Kwartaal één 2012 (webportaal ) BRK GBA BAG WOZ NHR Gekozen informatiearchitectuur BRT BGTbasisregistraties voor de hierboven genoemde tijdsperiode Handmatige Handmatige Handmatige Handmatige Handmatige Handmatige GBA-V & VOA Import LKI import BAG import Import Import Import en AKR Extract StufWOZ TOP 10NL GBKN & bedrijven GBKA Natuurlijke Kwaliteit Gegevens - personen basisgegevens magazijn (vraag- antwoord ) Pl. & verw. xxxxxx afnameindicat ies + kennisgeving ) Beheer incl . terugmelden Natuurlijke personen Service- Adapters & Routing & Centrale fout - Bijgewerkt op: 15-12-2011 register Orkestratie Messaging Servicebus Waternet Transport Trans- afhandeling formatie Legenda Natuurlijke Kadaster , Bedrijven, Natuurlijke personen Adressen , Gebouwen , personen (pl. & Basisregistratie (vraag – Waarde onroerende zaken , verw. antwoord via GBKN/GBKA, TOP 10NL (obv afnameindicaties + Voorziening Waternet webportaal ETL, WMS of WFS) kennisgeving ) T&T) Opslag basisgegevens BackOffice applicatie Applicatie xxxxxxx Proces Externe Voorziening Terugmelden Proces xxxxx 8
  9. 9. Periode dec. 2011 - maart 2012• Programma van eisen akkoord;• Selectie leverancier heeft plaatsgevonden;• Plan van aanpak realisatie gereed;• Opdracht verstrekt aan Vicrea o.b.v. Proof of Concept;• Onderzoek naar inzet eigen IBM ESB uitgevoerd;• Onderzoek naar gebruik basisgegevens IRIS bijna rond;• Ontwerp- en Realisatie import alle basisgegevens in gegevensmagazijn gereed. Intranet Viewer (Neuron Stroomlijn) ingericht ontsluiting;• Ontwerp & Realisatie van de natuurlijke personen ‘keten’ obv stuf2.04: T&T – Neuron ESB – Gegevensmagazijn – Corsa;• Technisch testen (T&T, Vicrea en BCT) nu bezig;• April 2012 functionele-, integratie- en acceptatietest;• Gestart met vormgeven van de beheerorganisatie;• Beveiliging (natuurlijke personen) expliciet los van ‘beheer’ ingevuld.9
  10. 10. Afwijkingen t.o.v. scope dec. 2011• V&H module IRIS wordt niet automatisch voorzien van basisgegevens (vergunningen in Corsa);• Geautomatiseerd plaatsen en verwijderen van afnameindicaties bij externe voorziening van leverancier T&T uitgesteld tot juni 2012 en obv stuf3xxx;• Bevragen van de GBA-V vanuit de ESB (second replier) uitgesteld tot juni 2012 ivm MGBA;• Voor gebruik tijdens de PoC een intranetviewer geintroduceerd voor raadpleeg- en testdoeleinden;• IBM Websphere MQ inzetten als ESB is mogelijk, maar uiteindelijk niet gewenst (weinig ervaring met stuf, veel maatwerk en geen zekerheid voor aansluiten op toekomstige voorzieningen);• BAG en NHR over Digilevering en BRK Leveringen later in 2012 ipv begin 2012.10
  11. 11. Belangrijke overwegingen:• Integrale benadering basisregistraties administratief- ruimtelijk bij import, opslag en ontsluiting van basisgegevens in het gegevensmagazijn;• Beveiliging en toegang tot componenten als apart thema behandelen voor heel de keten;• Centrale monitoring van alle afname, opslag en ontsluiting van basisgegevens vormgeven, anders niet beheersbaar en grote beheerlast;• Inspelen op aansluiten toekomstige externe voorzieningen nu borgen in afspraak met leverancier.11
  12. 12. Integrale benadering: ‘adres’ (1)12
  13. 13. Integrale benadering: ‘adres’ (2)13
  14. 14. Integrale benadering: WOZ-Kadaster (1) 14
  15. 15. Integrale benadering: WOZ-Kadaster (2) 15
  16. 16. Ruimtelijke weergave ‘lagen’16
  17. 17. Beveiliging opattribuutniveauSTUF204 17
  18. 18. Centraal beheer & -monitoring18
  19. 19. Aansluiten op externe voorzieningen Natuurlijke personen CORSA ESB T&T VOA Gegevensmagazijn GBA-V webportaal 1. Vraag persoonsgegevens op. 2. Stuur vraag door 3. Persoonsgegevens alt 4. Persoonsgevens Persoon 5. Aboneer op persoonsgegevens gevonden Persoon a. Geen persoonsgegevens gevonden niet gevonden b. Vraag persoonsgegevens op en abbonneer op persoonsgegevens c. plaats abonnement op persoon d. Nieuwe persoonsgegevens e. Stuur nieuwe persoonsgegevens door loop 6. Mutaties op persoonsgegevens 7a. Mutaties op persoonsgegevens 7b. Mutaties op persoonsgegevens 8. Stop abbonnement19
  20. 20. Communicatie over AO&D• BC Diensten HWH – Houden resultaten pilots bij. – Richten kenniscentrum in.• Uiteraard voor specifieke vragen; – Waternet • Rogier Noordam (Inhoudelijk adviseur en PL) • Ann Loogman (Informatiearchitect) • Peter Smits (Informatiemannager)20
  21. 21. Vragen?Opmerkingen?Adviezen?21
  22. 22. Basisregistraties• Er zijn 13 basisregistraties;• Deze vormen een stelsel;• Hiermee beoogt de overheid te beschikken over betrouwbare en actuele gegevens;• Burgers, bedrijven en instellingen hoeven deze gegevens, maar één keer aan te leveren waarna de hele overheid deze, voor haar publieke taken verplicht dient te gebruiken22
  23. 23. Dertien basisregistraties• GBA - Gemeentelijke Basis Administratie (beperking)• RNI - Registratie Niet Ingezetenen• NHR - Nieuwe Handelsregister• BRA - Basisregistratie Adressen• BGR - Basis Gebouwen Registratie• BRK - Basisregistratie Kadaster• BRT - Basisregistratie Topografie• BR WOZ - Basisregistratie Onroerende Zaken• BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie• BRO - Basisregistratie Ondergrond• BRV - Basisregistratie Voertuigen• BLAU - Basisregistratie lonen, arbeids en uitkeringsverhoudingen• BRI - Basisregistratie Inkomens23
  24. 24. Relevante waterschapstaken• - post- en documentregistratie ( GBA en NHR)• - relatiebeheer ( GBA en NHR)• - meldingenproces ( BAG, GBA, NHR, BRT);• - onderzoek en metingen ( BRT, BAG, BRK, BRO)• - V&H ( GBA, BAG, NHR, BRT, BGT, BRK);• - financiën aanslagen, leges ( GBA, NHR)• - belastingen ( GBA, BAG, NHR, BRK, WOZ);• - calamiteiten ( GBA, BAG, NHR, BRK, BRT, BGT, BRO);• - verkiezingen ( GBA)24
  25. 25. Relevant voor Waternet• GBA, RNI, NHR, BRA, BGR, BGT, BRT, WOZ, BRK en BRO relevant voor Waternet;• elke basisregistratie heeft eigen aansluitvoorziening registraties en aansluitwijze wijzigen voortdurend• de gegevens en aansluitwijze worden voorgeschreven;• Drietal ‘Aan de basis’ projecten: GBA, BAG en AO&D; – GBA en BAG: impact op proces, gegevens en applicatie; – AO&D: realiseren van een toekomstvaste, uitbreidbare voorziening voor het afname, opslag en distributie van gegevens uit de authentieke basisregistraties;• relatie met centrale referentiedatabase en externe webservices als PDOK.25
  26. 26. Informatiearchitectuur langetermijn Basis- informatiearchitectuur Personen Waarde Adressen Gebouwen Grootsch . ‘Tokio’ Bedrijven Kadaster (RNI + GBA) (BRA) (BGR) Topografie topografie Onroerende . Zkn Ondergrond Etc De stip op de horizon voor afname , opslag en distributie van (authentieke) NHR BRK BRP BAG BAG BRT BGT WOZ BRO ……. basisgegevens Digilevering – Digikoppeling – Digimelding – Externe webservices FrontOffice Document Zaken Gegevens Kwaliteit Workflow Management magazijn magazijn basisgegevens xxxxx Corsa xxxxx xxxxxx Beheer incl . Website Waternet terugmelden (e-formulieren) Adapters & Bijgewerkt op: 29-09-2011 Service- register Orkestratie Messaging Servicebus Waternet Routing& Transport Trans- formatie Centrale fout afhandeling - Terugmelden Digimelding Vraag – antwoord Terugmelden Legenda Vraag - antwoord (gegevensmagazijn / Digimelding/ externe webservices Digilevering) Gegevensmagazijn Basisregistratie Opslag basisgegevens Applicatie xxxxxxx BackOffice applicatie Proces Proces xxxxx Externe Voorziening26

  ×