• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
10. osman
 

10. osman

on

 • 505 views

 

Statistics

Views

Total Views
505
Views on SlideShare
505
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  10. osman 10. osman Presentation Transcript

  • FƏNN: ƏMƏYİN MÜHAFİZƏSİ MÜƏLLİM: FATİMƏ xanım M ÖVZU: XƏZƏR DƏNİZİ HAZIRLADI:
  • XƏZƏR DƏNİZİ İLƏ İLK TANIŞLIQ... XƏZƏR DƏNİZİNİN BİOLOJİ ALƏMİ..... XƏZƏRİN ÜMUM-BƏŞƏR PROBLEMLƏRİ.... N əticə
  • Sizlərə Xəzər Dənizi haqqında məlumatlar təqdim edir ə m ... B öyüklüyün ə v ə b ə zi fiziki–coğrafi ə lam ə tl ə rin ə gör ə X ə z ə r– d ə nizdir. X ə z ə rin sah ə si 380 min km²-dir.
   • X ə z ə r d ə nizi beş dövlətlə sərhəddir:
   • Azərbaycan
   • Rusiya
   • Türkmənistan
   • Qazaxıstan
   • 5. İran
   XƏZƏR DƏNİZİ İLƏ İLK TANIŞLIQ....
  • X ə z ə r ə h ə miyy ə tli n ə qliyyat yolu v ə ə traf mühitin v ə havanın t ə mizliyind ə ə h ə miyy ə tli faktor olmaqla yanaşı qiym ə tli t ə bii yataqlara malikdir. X ə z ə rin ə sas s ə rv ə ti neft v ə qazdır. X ə z ə r dünyada böyük neft anbarıdır. Hal–hazırda Az ə rbaycanda hasil olunan neftin 67 %-i,qazın is ə 95 %-i X ə z ə rd ə n ç ıxarılır.
  • XƏZƏR DƏNİZİNİN BİOLOJİ ALƏMİ... X ə z ə r nadir v ə qiym ə tli balıq növl ə ri il ə d ə z ə ngindir. X ə z ə rin faunası tipik d ə niz faunasından ciddi f ə rql ə nir. X ə z ə rd ə 101 balıq növü d ə mövcuddur. X ə z ə r d ə nizinid ə , n ə r ə , uzunburun, qaya balığı, ağ qızılbalıq, qızıl balıq, X ə z ə r siy ə n ə yinin beş növü, d ə niz sıfı, ziyad, gülm ə , ç ə ki, x ə ş ə m v ə başqa balıq növl ə ri var.
  • X ə z ə r d ə nizinin fauna v ə florasının özün ə m ə xsus z ə nginliyi var. O başqa d ə niz v ə göll ə rd ə n seçilir. X ə z ə rin faunası tipik d ə niz faunasından ciddi f ə rql ə nir. X ə z ə rd ə 920- ə yaxın heyvan növü yaşayır. X ə z ə r də onurğalıların 79 növü mövcuddur…
  • XƏZƏRİN ÜMUM-BƏŞƏR PROBLEMLƏRİ.... X ə z ə r d ə nizind ə 1371 monitorinq aparılıb ... Yoxlamalar zamanı X ə z ə r d ə nizi il ə ə laq ə si olan 341 tullantı axarı qeyd ə alınıb .... Monitorinql ə rd ə X ə z ə r d ə nizi il ə ə laq ə si olan 341 axar qeyd ə alınıb ki, onlardan 310-u sahild ə n, 31-i is ə d ə niz akvatoriyasında olan mü ə ssis ə v ə oby e ktl ə rin f ə aliyy ə ti n ə tic ə sind ə d ə niz ə antropogen t ə sir göst ə rir.
  • Bu axarlardan götürülmüş nümun ə l ə r üz ə rind ə müvafiq t ə hlill ə r aparılıb v ə ekoloji probleml ə r haqqında m ə lumatlar toplanaraq idar ə t ə r ə find ə n buraxılan bülletenl ə r vasit ə si il ə aidiyy ə ti orqanlara çatdırılmışdır. .. Abşeron və Sumqayıt çimərliklərində ekoloji vəziyyəti araşdırmaq məqsədi ilə monitorinq keçirilmiş, 29 nöqtədən götürülmüş 67 su nümunəsi üzərində 484 fiziki, kimyəvi, və mikrobioloji təhlillər aparılmışdır.
  • İstifadə olunan mənbəələr İnternet saytları: Qəzetlər: Google.com Wikipedia.org Azadl ıq Yeni Müsavat