Allenginsberg

412 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Allenginsberg

 1. 1. ; !-.tt:-,.,.,.,- , I,ffix*:w**1ffi{* qffi$nie. e*re "f TIoEfi Igdtfll? ulTI3Li"s,,, * ,I * u*E8 JE uiri: BescTrrra 3qr " e1"oiF-Gi-6q+-;ii-ir5siilnrt rcir Bue etlnf pus pur seTrrsseu*"q sTu+Tdoog Js s{o*ts puB sqstl -tpqe^te -gidsi--{Tqg4rc+spderi BIIB Bulqlwoa ^* v. .:.rF- . i; , -Erp *"ii-i 1% juH*gg;y:- -gl$glggl -i I : I$xuTi|ipias u.C14eorg *;;. oF"---li"liireTq"niirr"xBqu eqa ptrtTBI 8rl€E 89 eg -ffi"tr,T;fl#1trIffi":1 ,,-. .. {Bq sx pd i;t***$ d*naruf*sueaos tfsqfwff *gs$ Se?[Tpt s oqr 8* sqeryrf riegocaAu,-sqs ud .wp *.* xst.to €ss @s 9tryuegsTf + t : ,," " n.-?..a?cr dqrroretr H[ *WTs TTB ogddgg oEr __Il9g^{u Sg.SlSi ig,i*Ut$**, trr luBtrr ?t$" 9*$fiOU641 Ja *@ft rtecp *l$ xrT peuleeq S$BTTTT{q puB tFl[oB{-q4nou qs- etri*CIpztieg-eo e1C! opldwffrs Esg+ 1$ne.rq lre.rpTTgo pJrB ETeogr Js e eiriniq* TT-+rrn iut{g lTaq e* -6.re+4Bg tnsrJ rrTT ffi spTi rrelliue-uu ral s^(gqne e+ s€aTecaeg* psuTEgc oqr 6rE ta Bqsnp {8lrlr lr!rf--tssar4 -pui 9rr;aeee eg+ rrfB{qTA eear+Btre o"uq qne.:$e 48Ttr48Tp$ft Ps.r Bst{re+ rsdrlJaec sqlq"Iste seeueqlrnirp sulr;A*.&*:*s**&6,6-w* $[q iuttiq asx J@ seietpTTts lqc*es .gTTeq eseTTltrg prrrB {O8o pEB TeqcqoTr^ ,geiieri*q8ri8ura;r ri*Ir re8a.rp q+Tf, tsurelg qlll- xq*T?"ii3fi perro*Eurrn€r ssr "q+ 1s$r:ltl;30itll* Eog"fJ gno.eef .oi _gr, B?luil E4geilE+.ruda esoqr -,r-J 7 ?+.;.. -*..,"2 r.aiutlilFltd JO SITgq eql rI Beu{nq oqr :: ii;} i- 1. -. ,I rg.1jforlggg||S __-Ap"fuE lei-1e ed G-q Fola* - ^dgr *qBIT-":iBTg t -+*rr-{it Sdrituionttsq se-fs To@e luuTpr.r StIl- aqr -icl*tereaTun g8nrlqg BessEd - rrleFue uBTptrT &lottsTA e.re{ oqr .r.Fa*Fr! *lEt?tlTT A-IEIISIf I^[. Il{, LJlltrED , ffi,Epl ie,": **,*,frF, ,iq* qSna*g* *T p*!to{ 6$[*,, ..=-..q...&"o*qtu!{qt.-.,,.}. qgnr.rq+- {ns; *{rii*T;l1tl$"*e es+ , ::.,1r. p3i"nq 1r, i :,, " , SrrrEaii;; ;pii6q irlq+ ur ; jsorre-rt*ii.=tt;k pai.rw, Jo-gTqefu- eqs prw rsltle-s:uii.=*E p"i.tw, Jo-ggTqqfu- 1s oqr pTug : ! e rlereiqierr* ur .Ceneu gfgq* pournq cqr : : sfeq* .rrrr run-duejei la.uclACeneu 8lrTee*glT f rrrr erll-ufiue.fui la.r.tiA eq$ s* SuTee*gIT tlr uq-+ "ff;Glaiffi-p;ii*-imir rI *18 €qr i:,i r:- , :uelrtidarr BEE gorys rscr ,I *rs sqn tDerrsrarTl 3Jl84.I *Iregsuel rlo tDrlruraTTE rtgtrr *rressuel -rtr+uu lilsrlffii;-Idiii-""p"*gq r-T-_-foir-;#rir sf53sr *"peffigq .3 Brrr : .3 BIII i : Tg .;; {rDun-uraieg Ts 3UAT;Pil*-grlieq 3+ srr[Blq rr3rtl perlq Gir -- : -+reir$ ssrgrtdeeauSg_ __ -- :- -n1rcf trrgglr?deelEQo srr[Brq {-l3ltl Perrq EI , - - t*ict -sr *e3ttl TTf qB 4!r = - ttlrng ortrst**";-E*r i.r6d+ir itrl .fq"re aod str:! , -5--- . - ri: o.r$eu E rsJ tr14or1 Erw :tB stee{1" cg*iEqi n*q*-geaTserid*-&nip til. --ltsim gtrsai*l rftTaseie -.it*€1l^ = - - pe.io.r+rop ucilrn#t ./ii6*-.eq ."-. l -- l I ::l: l: lrr:: r ---i-- i :tt :a:
 2. 2. €I r J.dvuo :I rf,vd 6TdtoH JAPUn ruoor pe {qurg rarEuua;o 4e"l:-} T-r1.G s{Irls * ii l"ffi $;H: H siuaxxeiil;,;ffC;:yl,?#il"^ :i: luj iTJ ::,;;" le.n,rprr 5l ut :. sPreclsod arntcrd c,iO7i, Elseutue".rlTlfrs",t:,Eunsod # uoour aqr go T orr^r _@ .:::_ryr t^11y: pu s{rDI rl"r-;;;l;", ifer pde "i?lur*r^ setWr.e]S a-rrdrug go 11uii"ii pur;;;;;;"t; adecsa arg gtr "111 1y"_ p.ir,i Jly ;r" sdools aq; ,r^op au1j;;( qii" ii,,.i,l,"] cruoleld r"*ir;;;rG ry Eunuearcg jllomrrrQ rsol ,"ap!rg ot puelsl guo_1 o1 " ""df{oorg aql enua^s PJI[{] or en^ellag or rBq or ped or sJBq Jaaq eJBts JO aql ut tili[ nrrf,lXTtu jt"aaes ,( 1sn on ulruor pe{ xoq e4n ( u"sorpxl IE1 o rr^l loop Jo {rerr aqt ots"lffi ooVlo rq8q.ruerp aql ul :JJ?lllt€rBrosap ui rqEru r m EurreppnqJ1:l#::i,Hq"?:^l:l"j-qrnou ";f*T,1Yil::iq "" -apr,n €"tiiJ; pada eruBrJJrrq u^op ueql tqsn"l_:_1rrppf" Jo peurBrP OSIOU eqf t;; ;;fiffi r -r--^ r" paurerq II3 lrfun xuo Je {Belq )u sserpue up rnr jg^11::^:r drareg ruory rutl _ ralreg T PuB " ;:T#1tiH,::1J,,,f;^qn"n6*1;;i#;1",{^ ul14oorg Jo s{snp relur^ ,".u."j_! i*ffi j;lifi ,il,tlIiffLT:::^"-"1"." q i"::1, H EurIs . q,,;;ffi :;jffiff ir#":,xl J." " . srre sarueulqEf" s:T:i qr^.ranrp "pi ;; ir o,r a4 qrlrh ,sruearp qtr.ar rqJu-r_arye r,qE1u mrpiq rraqr parroirdinJ oq^ .^Ylrrq dp_aauaq rreqt sergr snodo{ Jo luted T,aurtuadrnt -- ",l1yl gn prrrj ,j,.,J..rrr"oe asoq^r :sru+++*leee lg 1*q*rJ j:^-rroo,ql st, ttaq "rr1oq" dpaur rqErl-e4e1g tffi Eurleurcn_l1eq saxi IooJ ]urrpBr qlr,r slaEuuurpurr*"",r1lllllilTu:^u"*rpaisuaoq.tr sleEuu uBrpur drsuorsr,t Eur>1eas ot{Epl Jo steerts€r{r qEnorqr >l.ro1 ,reN JoJ BuenqrJeru lr pauol oq,,!l Jo ]]:!-" tlrl{ raProl:t{t qEnorqr ru",u #;;j5Jff j,ix,l; - E,r,-- .so,sar . sle{SsqatsB^r ur I lf llil;,#f u^ .rF^,-d qd;;;; r(auor .u^ i;:i frili#J,Hl,l oq^ suloor pelequntiSii"j:l"tJiff1J " i*ii EurraEEets qe8ue .rrp"*iorqotr/V aes puB 13 eqr r"lun.ue^Beq ot surBrq rreql zze[ parEq oq^l Eunvldueluoc *u "py:r *:,r,.$1,,TTX JI,II# .-." spu xg orEau e ro; Eur4ooJ t^"i- "^ lB slearls ,,r 1ec5rars4(q ;,.1j::Irur";sft+*r" Eur6Eurp 1]:T1"",[ j; L:fr"J", l,;, i:fi,fi i,$ B s rHil{t6IOt -tnv?ru ot "rnopx tq ruas[qduEopq csaruloH uollatJ uqo[ ut] aouolos 7tu3 tot fruoH
 3. 3. ffi"ff , .. -,-*$r.. :.,. w s* tts * sf egn t* /t(. iryTr**id"l;k":lgffif-Sl$il*S${nq tslretrew !5 a asf, fif&Erri ffijl*s1.83-fri*t-q.;; n"**,r"u "rr ffiIiffi irr$il strsr-tetTB tffiif dnog I r4oncqe{TJ T 3 3{sn84e{TJ r*snEre.rT-r qF 3^auslrrrfgg Jq oEEP -f,14roqu -urotqnn ffi",-sgg g*rxI uii*6ssoJ tryr {:: pe{Trr BtrB pi,,:.,1..,,;:;:. ..,,i,-,:1,.:,6:$glr osdgq* J,s$ g$.@lf €g* .re; 8u14oo1 s{sn.r* 4BoxE re F,B*tbsiiisqi pa ,{d #tffir#;. ,pst*ps_F{q ,ffiffi ,* #&B$ niegug.Gtt * 1*d 8p mq4 u ; ffi.ffi";ti,fiil= s,et1€sqffiS&m. s-+gTJEeT ?no peEEBd oqx "t{- Te$wogr Ctlqr *elr&g YsIT&.f! 5 r 3 j:rl , d*s* ffnffii; ruelieclxolulry.e4ergeFdqqTlqt iiAro putt-Sl3Tdeer EsaTegryq+ A+ :r r : &il rp t* i*rf@ry a-: -:: l trn&@]f3e51-!13**Xffl SF*;** oqr g.rii*rwbiiosi sid o eoliod egr^1u8111O g_1Tr_B_3Tr8s n?r6 : -ijigf.roenuuu pgg siillue3 8u1}t{l Jsor _eIq_qJo^ ns i**** -^oc---.I-:;;;--;; *6rqa$ ia?ra ?rT i^rrlLr- TTn rrg I}gwerr88 egn 71.-r^?16 Fffi, ogg uT E TTr Us *wlt${rsg 8tln rTqgaels Jio +sETq ptIB 3rt3e {Tsl trT Eulou .ssoTJJo -iue*r-Jo st^qeTqg3l_E::I::1^- ":1ffi;*"lu?,Tlult$s*r&r[IdEi;E qxTe il?olr., sqr T . ,Friif+fir-: +geu.tolewun E**cli,p,*l 6 trglqfi,YEeTq"tBaq rn,,r .dfr ",,,.". rr;;F*rfi-srrir"-i^o grreTouu ryaT$B!fisqE pe4c1d tqr d[s*u&hq. r.[s11u s^o +;; $n lp3iisrged+ ps{El{r oqr " *n6 etTt eql q8nslq+ TteJ icsec JD ,p**** tsq *e{_ s jn{ ":,,,. &Ftnlr pesauTg[@-Dffi-*-- *_ "sTuri1 mx Fi rrrlf __::-," prTos eq+ puB ,;**i ,*FA*;p fI } .r5; lio l$rr ={* ru;*#HE*i;ii pereeqr srt+s eq+ ersqr $5mt$:Etrli€ffiffi rsl{ *. ffirexr{t* ?s,ry +T i gqo81o8 Fo.r-*sq Ehfrdrq- trg $euenq aq* ry$$ffi#ffifuty$%ffiffi;Tffi*fr*#fi s;;*."* :o. gg7ffiiin-rrr11auf 3saEnil .rTOEi+:Eo TT€J eqr ;r$#t .-,.xryt
 4. 4. SI I IdVUq :I IUVd (al!f OH (uorsn11) rsed aqr tno pug or "{1iry mr, __ {llr puu :dPw paqrtr^.r*.rrffiI- errynJ o,{^ ::l:: jiilgT palp ort^ .ra,ruaq or paAuJno( oq,n io."" fq il;;ffiril z I JI lno pug or sJnor{ 77 u1 ,{,tlunoJssoJr a^orp ot{.4a "-",, JZEU ,_rttrltd"r .---^-----r-: -- lq_olrrqot erro+*o*pqr Eupsarori , f "l^ ,rrtorruu --- ryur3 rydralrqns sruJB Jreql ur ssIOU srurB Jrer.{t saloq Au arr@ ;; raducr qs g €r{dd€#"ue{*€Irftrt*q iernrcro r i"qr p jl u r ecr oq.,nr .s4cnrlergr ry sde,,nz(a11u 4en*rdnbs u^oteunl3 lo azvp llrsoqE p{r€€z€,traql olur ueto8ro; pus u^ou4un dene pj41u.n, p.r" ,ors.T::,.fi o.?,1J"fln;"""J"r"1ifl"*:fi,T:*Xfr "" 6; %#ft ;ffi *"xffi,:m*n -agpal.tou]##d;iffi;+ pe{Bu puu Eurdae^ sellesueqr oi slegual :; "u^ u:-T:""_ r,, "ffifffiil,m, "" Eunlnuuor roJ srer ecriod aqr u, rno-passuU oqrn ryar1Jp qrr^ pe[/$.oq oq^ sfdrrcsnuetu pug slulrueA gurle,tn, JooJ etlt Jo peEEurp eJe^^. pue r{uznqns eql ur srnoJ IIE uo pew?aJJs or.l^4. ^o,, *:iil:il,,;; rnorrir or^ secsro r?q, "nHr?fl#ffi:irilif;#t^Fo qtra .uorr;o sroJJor{ z(e{ol ry ssaltruer{ sz(a[e Jo lno dn sJrrlesuraqr pa4jro oq.tr .___ _r"no:unq s.,(ur aql Jlestl pelBurr.unllr Inos aqt puB JrBr{ Jrar{] J3AO tqEraq t .iri"",ji" ffrqtrq q Ju-rli^,,ps poors aqr uI lllrs poots rrusrqBrls{ror 4ceq pauual dn ,ffiP-l"j:11,j^451i3-jl::I re Eurrers pu{q Eur4ulqr .Eurt{olelrr .Eunre,{tr sdoryoor uo srur rraqr uo rtBuJEJur ,z.zBL wvq&ururJng Jo JUJul zze[ UJEqdut elnrllos pu( rouqroElo8 por_roqarr,u sraqro qoeal::._^,^.l"trf Jr;,F;,i;Jp;"r;; fl.,Y *rxurribi lq811T uorre^lus s,iaqro r.{rce roJ "q^ .---,_:ltl_tj-q Tlsfl v f -l---., -: ; ;;"qi;; iii .u^ :sseusnoJcsuoc Jo p++lqia"rn"1i- etuoJ puB lunc ot?tupln Jo uorsr^ 3 rlll^r gun aqr uo Eunuruy ljpue puu IIBr{ eqr u/nop puB roog aqr Euop penurluor puB .paq eqr go IIaJ puu ,raaqJo eluoq E r{tl rr, elBrl8sul puB JD?lsxe pue{ee/h IIu parepdbr or.{/l e,roi uueqrrrJ p.i" ",i"rp#;5 ;;!;rr" ;;..{i4;;il:;#";;;";, q^ -AOl l{]f/t,l, peUBeJJS pUE ,slsrlclcrotour I qrl/a peueeJrs pue ,slstrclJrororrr dpurus il /nrrrpo lq ssu aql ut pe{rnJ aq se^lesuaqr rai oqrn I sesuey ur teeJ Jraql lB parerqra ll"rrrr"rrrsu sorusor aql esnaoa q";;;i;;;ilid, p"" :.1OJIN . _€ekt pu? ppnlCpplftfpu{ffi€qllf p"rprrrr oq^ BllEqBx
 5. 5. SI I IdVUO :I IUVd 6TI!|OH (uorsng) red aqr tno pug or 4ts{ry tq lgpf1" lyg p"lp Paqrrr^r*J"ffi^ oqrn tl PuB oq,r raauac or pe,{aurno( - P .rrrlsarr 1{,r , ruasardrsftI-- ::13: l1"""a -re+*t**aqltno d;gol , ., _ er{ Jo uorSrAB pBr{ nodrouor uorsrJr a -- JJ tno pug or srnor{ Ir.,-^-----:-I 77 u1 Artunorssorr alorp otl^ """,., )ZEU .rusllqldBJ -- . JoloJJBqot arfo+rarpqf EuJrsorord sruJB Jrer{l ur saloq e]] sruJe Jrer{t sa[oq ana-Ep paurrut ourn- --- ,rEoJJBu ryur3 rydralrqns .radutlqsg ;; @ iernrcrd ri"ql p"lrrrecr oq.,n srlcnrargr ry sdeznz(a11e {e**+.inbs u^rotBun{J lo ezvp llrsoq8 p{*+€zetraqt otur ualloEro; puu u^ou>1un de.re pj>11u.n, puu ;li";* T"f;?ffi iffiru -egpalnou]"d;;d;;ffi;; ,ors.1J::,"i:o"rj,r;fl",""J"r"Hfl"*il,T:{r:Xfr :, , ir"X"ffi pa{Eu pue Eurdaelv. sellesueqt ol steguel :m*,* lno passed oqzn ;; " "u^ " .uoneJrxolur ry dlserapaO Sg+rpni Eur4ooc pp,r 6{M{*+u^to Jreql tnq aturJJ ou EunlnutuoJ JoJ sJBJ ecrlod ,1rlar1rp qrr^ pal.,tl,orl orl^ "qr stdrlcsnueru puu sletrueA Surlero Joor aqt go peEEerp eJe^ pue .dunqns eql ul s.rnoi IIB uo per.uaJrs oq^{ ,,^o r, -,-- ffi,rir"lil*"u" sacsro - -- -_: -r -- -i -q1+ *ou"r or^ ,r?qr "nH,3fl#"ffi:ir;liffi#t^lro .uol3ro sJoJJor{ lc4oa ry sseltJear{ qlr/t{ raaoEunq sdelp Jo lno dn senlesuaqr pa4cro oq,rr . sder aqt rlg ar.{t qEnorqr 11e; sread ruarcuu jo Jlesrl palBullunlll Inos eql puB rrEq rrer,{l JeAo ,rqraq r wluns;o ua^Beq rqErl pros aqr pu" l,tai".i tqr ur lls pools go lluqlaq Iu srqErl ,,ro" {""q p",,""r o., p,ffi,P.,.]il?Xftffi,f,il;Xii:i"X."#Fr"^ sdor;oor uo srur, rraqr uo uoU rpcu, zzel ujvqilrJnuJng Jo g"rt^ eqnr{os pu( *oeqro8loE por-roq ar!,u - ..^^ qcealor sraqro _ -_-, rq6ru -E^urdurno{ tqll sduznqErq uo peurnq oqd ....,-:T::j_11 T uoIrEAIBs s,iaqro qree roJ etuoJ tunJ etslupln Jo Uorsr^ B qtr/l PUB gen eqr uo Eunurey ljpua pue Ilurl eqr uaop pue Joogr eqr Euolu panurluoc puu .peq aqr Jo IIoJ pui ,reaq Jo aluoq ? qtpr elBrl?sur pu? JBBlsxe pua{ae/h IIB pafelndoJ or{1rr (^-^--_^ anolI ueeqJrruC puu rrluBlly yo sasiaruc -t;---rJ r..e vr+svl+v rdDsdJUJII ^__- r t" ::,y: I qr1ltr pouceJJs puu .i:.:::ry."i11 .slsrlclcroloru dpures Xq "u^ ryTu eqr ur pe>[JnJ eq se^lesuaqr ]el oq/r ssB srsuey uI taeJ rreql tB perurqra/(1jrrrr"urtslJ, sorusor ar{tr esnsJegzze( ry lqrudelar puroolrf perpnrs oqrn :.1 _€aft pue ppnlCpptftf puulcfi€q31f BIIEqSX
 6. 6. errt T Secd$rrfef .tdu*egt I*TsTl* eJrd ieir.teq*acP& i:t:iil:- i. ::.i l *,t ffiW t: : t,r i :;il .: ::::" : lil: ..t: .::: :: : trssr t r$lr3*tl{o ,:i: r:i i: n ! !i ,i ilffT "q+ te ps!s-T:11391* ,l :::"ll*l -|,!.rr *tocgq ffiffi M es66tr31" -i;*t u-ieq4bar8 l*r#frilgw,gud:Itx* , r" l " , " ., "Tffi *rys.ge " $ffi#*qotnq *FBSTIS. 11:: l:^::lo-*.i-ideul "ttsnlTcg sfrrf*G ^.s3*", $i:dTiiH,::3JI***.tH: *$i *rr 6s ^ r: Sftrtlatffir$ffi*ilH"3r34?l{ -E-":Lffi";ffiTi"ffiffil3;E** " r fuo*bt"?} Gqn ffiffi-: u r,**e*::tg*";fii"#t*"*-ffb4oaq 3w 3qr i., .- r l: lrq*c Be4rlr ffi"HHi:Fi#r#i#{iiffi 7 tffi Jc TTRI qpu,s?*r t|$r :vs Tiii-fq le1srtge *W*,-* r rsf$ J,c *ct_ J !4* *wr^6q r*t.l pu[ rs.TS ? 3trEEtTJ 3{er+3 srrr E Plo-ilila t, :a W f["t .:.l,4
 7. 7. r J.dvuq : r J,uvd 3aA{.OH z(llunxesoruoq 3a1qe1 *t*qt"*"q EullEErt -RrrorlFlrqrl ddr.reqroqcdsd ddereqrorpdq drlclucele Iosorletu uelnsur r1peqsJo prol ereJruoc eqlluearf ajarn or.la pue seruoloqol snoauulurri, aprcrnsr*apeur ," *,**--**,ffi$[xx1ilffi sdau "erFerE aqt uo serrlasueqt piiuase.rd xpuandesqns ; ; T IItfC tB srerntcal tsrpp tE pBls otelod oq^ ruoo1 s.uBrusUBJJ ^arqt {rcereqr Jo PBarql lBnlrefie]ur Iuntranarur ( uap[oE eqr; dus puB ss? raq uo rls tnq .durqtou seop teqr padaeuo eqr qurot eqr Jo lno $[uun r€qt ^err.ls auo eqr T peda ^4.erqs Fr+ regop Fnxesoreleq aqr yo rnJ.rqs pede arioeqr pue er?J Jo s/llerr.ls pJo eerql aqr ol sz(oqaaol.rraqr lsol puu eJ,Bds __ Eurnoqs 10 s4colgreqseueur** pue pesoderxn ( sebeur qEr,orqr aceds qt" tT! ul sd-uE ele.ueiu, apBtu pue ltugerp oq,r 4 anEo1e,,"TH .l.rntEunqEPuBsPueqPessesgosrjairsdcrnrql",oq^-eqrJoduaqcp flll1iiJ:iry; ::lfr ,# _ +iae+e onrcsrn rreqr *F"{€*atGlJ#:T:lT .rusnoudz(qJo olpcr aql Eursncce spliJrr ,brues papueurep oq/h SlcnJ E tueql eaeE auoo;pi* . uootu eqr sE dauaq sB euots ot uJnl sarpoq;raqt Frun sesdrlce % ur Eurq8nul.srolsacue rraqf rq Eurqcu sre4ce(tgErcrls T spnorqs aqr ul slleq plraoJ irilauurlpr*_uatuloPfI3IIII()r) 6urra4cJq :utr:a::tfuu @rrr;" toEecrq3 ;o secefdarg rrrri r", oq^ pereuers ",iib, z(naodqeq+Je+aqsapd pw seereEunp Jo ",rri rnq epsrleqi "qr Eurqlousuolaler4s ^{opcqsJaqlo pe{Bu stunrseutulE errqn ur Eurzfuc u,trop e)loJq oq^t gn4s dcr eqr qr Eunselq EuprqEqTIIEIJ lpcrsdqdereu pue rym3go [[nJ qccruoi ::: j:ii- * -i;;fiJJil;jr"+l oq^ ilq ffi :;qffi sessi1E q "f,^f eql ur drruiare !_lo,t 3q11e,n s$ailsJepr*euedq eqt qrr/$, pre,ropg srdorlf uo cu+iq{e{$ reil€*_€{re,q H:l1.1j.l-:.:,f .?y: i fpffia+€ga+try+il#.ep+ptsd+ rri" y" i"6 -pqffipq^re tsutBeJcs neqr qtrdtreueleer{otur "[ sureeJcs Jler{l qlr11trgue13euorur dn rr.Leg puc ^"r,rrrio--_-"" s4ct$e{orus uear8 rlge$e{ours€q} {{!s+re*€"t+.€€zr+pequl|[c puB U {ceu eqt uJ saarriarap riq oq
 8. 8. **wE sff,p*.gg*g ,1ryt[.: Wpfom qqTr qrrTt eq* EFTluq,slmr .tEfttar .S ir,,T "..,," i.- *XWU*14 * S:, ,$& o1&c pff rt4T+ ::: :: :l:.:. t i ffit,x* : s ;qq+Hsri tt#.*,#*ogq !36:GSG,@;,;t$t*j .sw *ffi,$: # w *#*fi,ffi#ffi4i*s*x*t* ;c rss pw ,l: l.::,s* &F S. J€. r#98 . *g fe,oI$l Su,*Sry .**:*ffi#x*q s=t:,,.0]ui;i;,11 - p b/elsT gdt ftffg.*ll q ffi Np.ffi,,.p.wu g$ugBo ., .nil g*:**i-te#t; 614 $[ **. .ffi"$ s,fiffie g 8sTt6+€EI@p rIIsT fs ?l9BJTa_frz{! s€ eq+ Irr 33pt srleasqc tIrl$ry{s ral Ea:te * ,9* nffi. .osfl TTt Js eTqnsrrg egl Irf .611tse efilrno.{-g r3tq aot -dti Bn te iuorr sJrF lou e.ra na.[ eTTrIr cuouolog Tfltc EF --oJrs : J8 !*Tq reesxrwg srrrqqsrre H,*X#-13;JS;-;I": $n$ gccolo eqg rrf *iE8uiq ""ry_1 :,;l-,,t;.aa;=*, -. 8$ren xrfiffiW-" .*rareceld il;;-;qt"Ii{@o+ ru eeildwtros peqsTstrnJr gEET 9q+ FE -dTdeJ rrI BeqsTs.znJ Ssel eq+ ^dTaIeJ eig+i **riariuup pewrle enoqde-ges r****#ffi pul +sET eg+- rr@TJ EsTne{r8D+83fr 48st sg+ p{It frv sttsJ $r p?ecTo j89P 1:"7 : ffissrysm I,mF*I. t sq P q*]Ggrrtr .bql[, f,fr S.,,*.dFSr,$ --*3" g;+ grtF eqd.elcc_o€g e i rT El1=fry. 4f €q$,eH*tffipd; __38 F,ffi q--Beicnq :-- q:"Irasu :***n ,g,effei e##* *::el#fiS ,*stT eql ? fTII$iPHI$"n?. ua 1[4:In +r:i:*:h:l -Tg.gn,Sqqfiffi .ffi*. Tg r" gs?TTg ? peqdn5-.ttfsuTr eoq4ou/e1q 4s@q : eqs " "9I3,? €nE gf. $ trq {Teqg tro pesTGt llfTr Erro 41e€* *.3fir 1+lteec ff /y+ 01 teluca4ol ffifi$qniF *Et* tl ffi:fet69c , .* ** , *-r :., ; ,e,ffi ,i,. I I
 9. 9. I Idvuq : I IUVd 3a4OH rrru.rerg ssaladoq e r Errre..,v lnog ,.rro.ro"Xll ,,,0T:.?"iri?i.itt!.ix j]13:x,]x(H"* Eul4ees uo$nH niqr e,uos;;I;;l".raunq paEunol oqrn tunelo.ead r*,il.* :IffiiJ,:i"fi* ?Fxe$lrqqnqopnesd yo iuorsoioxe et1l Hr1,r.r SIqn .olre 3ro sdrocq"*. sapuuarE pu,rr aqr 10-sdoord+fi;snorsuorqns aqr pu sroilpe sranaqsaq t:ji:{ $lglrqs euuec,(poiF pue !o srselq*{eqr pnu? uouuc ecuerouur selrol?rurop *:rT:r,rjr: r: 11 I l6p"l^r""*"p_ri_.r, rsnp aqr . sepo euacsqo Eurrurrd _J9 1*.r., eqr Jo "?,r_T:u;;;;;i;11edxa ere^, oq,r :H*H flli,^: :y":illry-{""".,,##* -eJEs ..;j,l#jfiou J"" rouere *j eJBs -eou ror "_,C*;;r;;;s pyadoq e rnil surqro.,-o ij", u, #1 .rLr Eurdsful lBrlr {fsue^e puB tasolc eqr uJ,iaEueq eJr/r B uo Pelsl/rf esor.redud znolad u eru?uJnJ l?lueu u ssetrcieresue+ rsBI eqr q{,& pepprn --l^" ":"Id ", e";u rse1 eqi pde x1oer u! ---" perrdure IlB,r ::::P-.-HLY:J aqr rB tlde*+rftrn+Ffeurtua$ auoqdelar .*,.rlTHhffi;*;#y"H;"ffia -rde€F sseledoq.* *{rF [qnd tq*u.upaur l*,*lf ;d6ffi#Tj".HJ:3IE " I?{aq-elru" "ly# o Pur E pu? zftuoroqol fuugs,qrnrr Xrtrrtrnnr.r rDr?r, lE;#;;"""Y _ol+rr 4eYr lo pootq qil?tF cpeFEau
 10. 10. - ] t";" ..tt;:,f t"t;; ,. . - ;i$j::t r, f,.!#dryY p "w;oi .";=.j;lfi :, +# !*"t,y 1*:e1 .,,W,+ "t: - t ": PaTS, ,.S [t Js rsgloT8 EI afa{ 8gr ,|Oryr.Tq Ttl _ p{arf, 3q* qsrr E3g4 eo{3T*rg+ ecr_s relegur pearu ry eE[4 Eeqr g+tq qrrwal I trr rroTihtad I uurqeq eE{ qrTryal trl rroT4}ad Uutqeq r_ry da ptraar qnq e18318 s1 8q&r+ .8lqgeTBtre:pednostTg srtr qlrlTpoq o* sacsTD.ruq o* Brrtarrq tzs eaTlcq€oqI i 4l Tartq eg+ flrtrat oTJIor{rr Eneg+n@s rqtrrgrrt:3r;t ra -- os irlryrrng -e1 {s- .rlcr elrargrno -!ia ,rrr--^c xgr erai lrr A r:.rrA a^ dope{ q -}-fr *trnoK e"r1 all ;; -i BeJTqcr wNr -- k n ^*-J"..-- "q sqosro r&*rr q+r#"31"1T$,"8r#{ftl* t*g*{R -.{#d Jr ssTTrc[ 3q* ur. eroBf,fr eq? Je ens coqgfar 4eg* re{{+ agr *- T#e *neqr Err il* pgsdr.s$ cr$*,il pry? I1**l,r,cessss " ffi.=.**dffoj*W#ffilg 8ry l-Ft----v--- rlil;rsrrrlrrr W Q slrf,rrru: ?=I ?ffifi3if$I";*l*u* rno oq&r -qq* BIsiE il$-;AFfr-rd"$",,"purl €L-*r &Je ergen eq+ Js rarec& s ldeer I Js rrsTglapdda;feeSuuq +Boa a uo$s,$*#-s* ffi mxrt *ry, ttstrf_Irut_.rq*sT@lr rr r duup14 {_-t ", ?ffi Ifftfriftagr*ro-rawftr t tttry1a -E;4lE El tstrT*Ttr rilmgo8uol trT @ rt sI?t,pe{epuodogr r*Ta**qo. gswgT#J lr tI ,W* g"*;* F{[rss i,s1g; 8r$iqap# rar6id& ps? llr-.i-, t Se1 f,llr ::qln.:tr-?, ..F!rrrE Dtg[€[&.atar Fr :; &, Fr.rr_J. ^3 r rr ordr oa r..gq|-t €o.1ta rtt rr JF*-; - - , Dale tr lzttat r.r|f ft lt* ltrr I ttll rffi,6; tlt DrdroB ra A .Qe rrTno"rnqn* sfis J:ri -.ree1j qi1fg J. ftng 1#X* eq"r 8!trn rttunT dTeq4 g*Tr EeTsH TrT sTtng pT@frTTeo dn peg8neo j,r., ,* ***.r. Wq, pui ggalue J6 TTriJ *&,b***{d**gq*a& wtna*s rxaB8eTq eq1 $T e s*f{ *r *den oT(1r4e8ea e.rn*" eq o Tpl leea#:mq Swf, w $.il.T,T,$,,**S!1,?,Iry-.S!f# tFq$w *ff. -.:: -,,,,,i"i,.,, ., ,"ips*r$S?,, , sgn @tBAgS,*t tuegu eg4 Jo firg*rff uogErlrg -r$iie -t€f ltreGt es eq? {epun iFut-grtift t gq+ nr-idr.Epr ErsoJTT fu :.tJdr trotpq eqq Js sTelq uo r+lreg rrreq*3 gsre *a@ tao €qfi *fl@
 11. 11. tz r rdvuq : I IUVd 3a.dd,oH .s(ruvqc ,7 t4 s.ta8uocltool oN,, :.taanoD lqdolsoloc! s.eono.tay 4co[ u11 * asrpurud ur .rt{,els€zlAdsqtugl Jo sqEJJ .drenog ;o sJeArJ eql Jo ruotloq r(ppnur eql lB :$lerc{ur€TEunee dn punon deqr 4 Euole ge srsouddqolnt surn rr inq . uonsurEetur urrto Jreql;o sndrco aqt Eurtee PaIP oq/tl nlqpqr roJ iuerugl E r{rlw$ ?es€e*p?{I+orpBJ lsBI Aqr Ol u^op senrJ eql peJs^rqs reqrlrc auoqdoxes e dn+e1*surs/trelq puz Jrsnru Jo serFoP puBq er.{r Jo /rl.opBrls uroqploE t$eqr ul p{rsiH+}€+esor oq/$. .srJol rler{r q s.roqcrsdreq ppqd+ ollesor pue eEprrq eqr Jepun ssaulJBp er.lt ur roitr""rq r"*oq .rr rus r. pro/Ks eqr qrl/r uIaqr ecrerd ol eur?r qeEur pe{?u T puolq ueqa qruq qst:Irrll E ur uonnred B purqeqt{tl^ q"t _eqt ,l{rf dn puno^r rnq elEErE or Euldn lpsalpue pidnccsrq oqru eo4 ge len{qte ureqclsrep pug 3 OIBARInJ ol azrer8 eql ol u/KBIPooA ot snssrJJ?u ol prelrreq Jo e^LloruoJoT {rBlq eqr or cgrr?d ureqlnos€qr-€+€esFif ro BIIppng ol lunotrt d4cog Jo xes ate^Illnr ol orrxaru ol perrler oq/$ sreer( uel txeu eqt JoJ dll"p sPBaq rraqr uo IEJ s4rolc urrEIB eJe.Al puu .drrurere Jel lll eql Jo lno seq4B^t rrerp rreJrlr oqa saJog enbrlue uado pa1.rc deqraraqn@ ol pecJoJ eJer$ pue dlaarsseJJns setUn OeJrIl slsrJlt Jrer{l lnc oq/rl "ee€I-eJeAA++re ,lr1s Ewuela *1qeqr go orEau eqr Jo rolor eqr€urEErp {rtd luedrq ur perepuu^ oq/tr tueJ s.Ieerl ? Jo uorlrJedde *,raEuErI lEoJ B uo loJreao "" deupr4 or Eultlelrt sdureqc8uol ur sergaqJ dur sr oqzn Euldus squrs srq Eur4crd.*rf lBegtuBels Jo I[nJUoOJ B UO Uado ol Joopss€tt+ JeArJ eqt ur roop eqr.ro; Eur:1ool re^rll rsug Jo s{u?qtrous eql uo poolq Jo IInJ r?9!s neqr qrlhlrqEru IF perepuu/y orl.{t fEoloeqr Jo seleJr a8uuro pue d:1s r?InrJnqru :e1syo sroog qrxrs _ sEunl rrerp qtr^r uaIrEH ur s[[Bg propilei on 1o 1py 6clsnur_ p_q iiaipnoJ or{,r puc suoruo Jo IInJ staerls uecqsnd @eqr Jo eru?tuor aqr rE rde,r oqru .tuopEufi elqeieEea ernd aqr;o Eunuie.rp se11ruor puc tqsroq [.rer teeJ ueaq Eunl spumrr ue$or persaErp oqn dtuuFaens trootu aqr yo drrrqpeep uosrurrc JJ?oS er{r JePun aEs$ tsol leerE B uo BruEJp B a;rez$seJll.r-s+ uospnH eqr Jo sxluBq aqt uo srrBeq srer,po qcBe lno rnc oq^
 12. 12. - aifs1f$uxuf eq+ oq senTq ssets 3*g "q.-:*lrle{ .rfeqt eslp*-*$IElffi TT|TII J@ EIEgo eq* pIIE {SITTtlTsq8 !ilil}r.q ?rIaItr?I {tlrSi"-F:ro gpgt* ollo8rnr qrtio.edolrdlq ESTr 84eoo tr rrr au pua tsleulqlro -m eTqTssEdlsI *sJ FUETUH pna ttof ErI spSTE rTegg nin14 psqsrrre oqr e*st $e ,seA{nxmqq 8uw* ryu*da S eurf X qBnou* eesq +lrpfp €qr #;ffi s{osr*nqJM*.b". .drye Yvtffi-srra*eoq rrerlil. s.f,3TTl eq* uT pe{Eu t&e1*une ffirnenpsir tr[fi6,*"t1s4* * Hs*esfls s* pr*edsad $!!q tuprcaw *qS EI pe.8e ffi_ s.lsrl srn1msffi pus DrurRB eg+ uT Swglqwecg sT.rTB 1I@T TT ts * an; *rxrr.ts sq* psus**ef,a ogr STTqf; slnst rlt:Eril rrtppYrs slE*Tqn eJT% tsn@rd ctrTTeg Bu3!rIp{e,{ qrfu, urr*ffi* S-ea,eTo*rstl *e1ftrodg r8rl*sry **sss tdlsrilresffinwuilqtffin|F rnlrunryrrffiil ple{ oqr sJ*SuE ffiffirr uuT*e ds, ffile dq I I p*1a$1*seAuT oqr spe *g,fin $ugp*ec ag*1;reg swrffi{ tuTqs 4.fr .rTeg+ Tq*3q elrT rtr{t;rd *ns ^EuTssed pfm.furu sedg *FTJToqq 8lq qXTr s*{sgs prro sBaesq rsss gner 69 * tl@ pe.rneddn t$nm&a$ ssTI .sTsss[q * ffill sffi jrsd6sTutrn , - :S$o1tur *r r*?,€ J@ e1&naxe ur irq qq6T ISsIws e;rsT*nff$Wscrro s g &str xg stt$ ai[B BgfispsBr oqr f8eleurr Br{eT4nS rlf sm$llryffi Su;"*"rxra *cn*ss*Tgs.m e?nbq*rq J na fioJt Bu1ryao1 WT!$.- *q t*mrr lryr*w*nr&ms tEgI* A pdns€la €1 HsTsetd elq *Wlrl*nrnrffitmtNffifxlrtrt fr{d TI 0q* Jre sp $ s eg* fmsrxrs arFt SsSG[S,*,*ET,S, r stsrr rl*T f,. 5T T$ *qs as,s frilq$r$mmr p*Se11 gtfrfugro.r8 tr tle4uTc 8{e3r, ETg pesarnlerr prru rrlct;eg seqs&q ou tstilT*rltq nef, puB aB i4creqf 8ulrepuor uaT*B4s BEorTTt{ eg* rrt punortB sdB psqTrr tqr " . SsfsTnbqf tffiru,&lmqn r*n .*eu{€ofe4 siltffiilIerwsnrErt1,,9ry**an*S s*uT pri**putr p,rr* eg*sTs drT*q* rss q6ss ogr tETrl +q8rrsee{1l s*S.*I *ss{*g 3 uroqltuus llryr-gfgfmlt IWIEPTE {e*l[Tr Jo 38rr wurBtrTqs g*fr trrBo trT poduu$ eqr 3 ir*q1uJtrues$ .t .:.". ffi : . nE- fqgrf _gf 8*fi[ WPmSarr rrdrt ouoier@T B.rrrs+ rrq3 qqgt .ffi$eq*rfi I &r#*xrffisffi:w{ rcresoq-sffisxcq lrx nlffiffi *Tt sltr rs4**lfp$T s :
 13. 13. t7. r J,.{vuq :I ruvd 6?41011rell,{ -9"q, senlg lee^rs r,r", oq,nTffi or ut dlqua.r Jo tuler{r eqr puB dipqrrum Feqc€q qt[,r sreod ffi seulozn e*e+ ou pue sprlurl "r1j:i. qrepun "^"Jn:jk*",1i*L ""ot Jl se^Iasueqt Euoue 4uioi <ir i*n qsn6.t" e^Eg ruprp or{ l s-tiJEg ur4r ni qi E.r,r, rril^f ,ffi "ffiH;H -+t1a3+ PF? sururow lesuns"i eqr i1 q "^.t pix"p" ffi Eurtquarr qriA rorl delu(ue ool "(t,rrtriirr-urr,lprrr rl, ll].-ffiyttliHtl .n"*, rusllrlnrof .,1 {oor pu_e pasz(puuoqcrsd$6 urno{ or ^^1 ^,,- ueuDlrlzt{ eJ[ozl4. rsnor4 ,,itq ffi :A"ffif"ffi "]M_g pnusurup+B+++{*il+xarorr*or;aJrl,}:r:t3&Xil#ffi,o". - - I,ii:g:Hid*no.o PEer oq " Erq qrdr q,rro" $e,, eql uo paruedde or,frn srroq-s puu spr,iaq srrroqoqrlv;o dc.reu eql uo _ _:1*r,"ouv jli ^":ll::,ffi :*tdw ;; sEuos d;fi;;1"-"+rvyz^ IIesuIq -eioiridxa i*r"rn loq,n dlpl$ur zrpr ,{1prrdo+ f:H: l:1^r1lsf aseqr p",io* ptJr",pu^ oqa dopue srepng t:rl::"_ri"*tr1p.rr^ .,,,Jy lEopuy s.Jelrng Eurdrruc elduexa uB roJ Eriqool xpe DrBs arr ,-,"1111""1FI"j-: ?P-:-::q.io PrBs aq ffi :rsr:1, ", p;rq; ;r;ffifffi _*s peurnt3_r p* ,sr.rBeg ue{orq ou Euraaer r.,TiilL:#tfi ereqa Eurrepuozn uoBls proqi"" punor p.r" p.rr,orB pe{[E^{ oq/$ "i1r.r1 Euurnbu6tu --exuzltdlll1ru ,qa-p, #l#"llf,ffi ;#;j ffi ffi ;; ou^ fi1ry:I+z$e+Eune4cer sJEJxog sJBJxoq sJEJxoq ur seqotsrrr
 14. 14. I **ry,4f*$-y-.ry "w# @ €qr mp, Er emE gF" Errr{e;Jms *_sff*r putu psxsu ^ Y*- E*{srg _ .lttrfrrF lrcaxq-zrrf EryrrzbrtfryrfqgqBlir1lx.rl .due -prfFfrrzHxllfzwTrtr W w Trntu@T+Eu18uqpo8 "t+fTaerr !IIEE|!q .ra ngu rrBrr {o_g?Tsu trclgoefea rrou oorncldeoDB eeqileu 8u1gore.:d " - -reft F ? Eutq F rrBEIrEr uI e4urrruor[ rCII.rosTu e4ad teuileee;nroo jelaee Ttr rrf,a sno.f .eealeelrte"f otrer cq& qSTr Eq4uqs prru 4ue811Tolsl ? sEelqseede ne{ err@Joq po@ls : :: @gr e3ed gg4 rra +Bsq peusT+Tprrooua- Itffiffiry *$,SKld*xS B88Tq STrrTErr sgT TT8 qETr pe4Eu H t* s **$eu s!1#* egx reJ ils tsrrzrtTE .url1aqT+sqns @rr gdeo oe ag,*te@ Trarr Jo eapsTn wr T qfffif l8.rouoql frolseerg€ .e.fre"C BuBsnsqq B lre @S pco8 prlu - r , 3*Tp8q $n€ (rrfr$rnf rnFE ura {Teg4 ruoc;fteregosnq ETT ueod eq3 Jo *cusq s4nT€FqEffiEI ffiixrf JO slnrmg,**,@ *IIsTetIB eqg pe{eJJo pEB eeacd *ot.IlsqE J8 soTEOploE ftrlr BroTr eq+ lft-sr Jo rroT+BrrlSrwf 1u.rw eg* pe+oefe.r oqr irr4ead mr rrsF rrri uBErrg eood J8 lelroes .erqero T!,3Jli:H3: :T?.&*"li* BuB j,, , :,*8ffitrhaT #8 peaTq xn pmll gsotJE rrqr e1e8u; ry pe+tlsAxrl ogr eg+ Ja sn8 rr?,1x3":xl;i33*:9"133r,*o *eled I s eEUEseg !ilp[Ts JE fcrisr"rdsqrulp q+Tr Sqdun$ EeT-treueg rtl!8q /qeep Frrrf+Ddpmrgr unou eq* laE prrl uo"o $o- pm* r4rrt*, Tu4uolurTltmffi*, rfclrrrqtrzrE@ , .lasTof ? afi*y/z Tleer4eq rnos %frofWzeE:* Beddu.rl aqr sTTT pres ssarpue-$f*E"S"d-ElT*FoTrrosdo .,1 (t essad Jc 3.rason.rgs ry ru4u.fs pe*Es.l@o{ eqr gqnep "re+JB euf* uT dffnfrcsrrllrl ursp 4sg Pw--. : f,re s4 +JeT eq qgSTE +rnlr us nau serrBrs*es**Eso E nrlq4 %ffigl"gi :il1";11"il;"#"3Tl3t pellTsuB{+ sqr (
 15. 15. sz r J.{vuc : r ruvd ,?,nroHirii]:rlliiliii;ili,hhllfiiHliffi,,ffii,,miiiffiii, srrsnulffili, duaqc T suoruoJo IInJ,r"l"XrrXl:lf, fufi slrBus z{auou errui 6r sB, eYt rE l znars Eun[ ,,"^,,o-{lor T lqsJoq rlaels slrrnr u"qsr,frffiJ"-"Tfila ere oy.zlrr oqrtl Eurdus Jrnsaqj. lFeraq PluPyul ro lrlee.r Hvo Juu uBtu Jeq p-._? UOBca(ar JoU eJuB, l":.rr- ""qrr"u ttqllau EurqceerJ T urnq rl*&prrrnj1,".".:: ".ff T*HXn*:d dIlil y_l :r,"::1ii1.., e.", qs:ffii3,H;:ffi tr#3;iilj:^#r::llTllil;lu^ q,^ rq,r ;,i;il; f";fr :,il luutEuoturdsrt aEud ffiiirj.jil:; poors orla )Uo, er;1 ro rrrr, .-F )uo, etPJo uEaq l,tj^]_"1"q reegfe{o++ ry oo .11r_:o reeg peuortrPuorun erul aql roJ Poolg€tis*i{rq;pl u, vrl^ rullsqns ou tdecce os leer Jo tuopqE - rr;fi""T,ogg;,Jffi"", **"ffifflifi:iLH: ", *nep*f p;",^ dJreod%Lrrrr,,, ;;i;l;l "ir ffi#", " i,",;il:lo" palca{ar eplrr rerres rn^,r _^ .l oq,n "rry3 [ill" ]iif""r"" sraro1 j:,:lT:ir.y-r: tn;; ia ",1jsue "q, pu, {:_I_"orq ::f eureiae .d;;il,to .rared ""gt*-,J * l*ur"ltdti,?ot erl|t lEsl _=* .se8eulf3 :1"* pruaru-l@ -Jov uee/rrteg Inos eq+Jesuoft€sues€ -r-vrl+ sr T PBev ssa d;;",r;ffi rw" p*1ffir, lRy.a^p*". rq8noq.rJo 3 : sJaEueqcre ivllv_r rvr o;TrroJuor esord;o ernr"nrrs ---rsvr tJ olL qreap :Irll uJ#PelBercer oq/h "rrl, "*rl-,irl +eY" zn€xr+,|{ou ulop les pur 1uaunuoi ""qi{-t* n,",,,,,ffi $l:,T:: j,:::^"o"-"".,1;fi ; {rr luosred orul ;"rr,Jrc "_"*;#i;jJlisuBrl oq^
 16. 16. +ffi :, ,$,,..$* $.ffi***ngq* s *W : ,:aal,l,l r , .t r.i:!Li:l:..ii :,.r,:.:,r 6*$,*#S;i;$9@t$*nq s$.$,iffi s f f,. qry., Ss tesrlss ql1ff Sufdurf .reqXabl ssassAoTas$sa -Jo qs€"p -FIIE rrRss eglqes FrrE s*#t& Tqx$amTs asr* .ryTI*t_,Ptq s9 l3,l?3l,".il* *- iunsl* 6 ffias?aq-*e+J* Jo 1eftlette.{F qq1,"pedqet+ ,TBos esqo sst& st fits o* q?e6p +ser sq +rr8ru +€,ttr a.r11,"*E *41^X: eqq o+ EeJsca ot pe{eu sTq Trrlqfiloqx Jo Gt+f,Glf lg:*1"31g^ry: :, sirc .ffidu?g"{3 e ,",.$${L dlnos ewl +ng tulsseJuoo xe.t toq+aeFa_a feueqs toer ry-r** iffigHl3r$&.ffi slTs $*ti{=q; p1;u +*a!ftTe+q.t If,IE sseTqaaeds eo.6 eroJeq poo?s s*[l -r- iorpe.r- lsei egi -o+ un@p ssr+To eql perBATqE 4€ql -o1u; .{.ra iuegCixei e eAoT roJ partg psXtlt slsctreErf Jo,Eufre:iJ3}s eqt rsTtt SrEPaEq eq+ q$-t6F€r{s srsqpTos eqi sT_1T_1"t_J:_:aq*o1? ?gl IrT s*aur€oq5er esor uiguriesryp- +ETJ B Jio *"trorJ -85" q1aoJ-Fr€ i f,aeq F11.taoqs .ri1oc J" iaJolq pgel pesod3+rnf eelecl qfnojq+ iEeds BuB eET+ uT sdet s1rrrr€otrT €PEE r"$ tEIBerp ,#ryfi -pltlt ,," - *:"= .";,Eq?eggSanpw**w4q sffi; "*rnQo,,.*,9e1*95**r*g#Tge eqt i6 esE eq+ xa fnaqol? aqt Jo qsET{ 1e-Pqas B q+r;-6"iBasqo *riai+q e*#H*;Af**n;g;* ;*"#*e** ua r:" :i , ,,, . dl rttrY.f $?u r3-ti iStr*tm*.1-fffi;; ::it. : .rseEosFre8re.rad puu spno.rqs "* Jo *- "ftaur3usT lfii:ffnll}"f s I snoXslte;rg nu€ _pttBTTaoE eao1 J@_ "_*flgolPflip_ T1l*q g. sdrr+rt6e:+.{eTspin*l+-oqaaFu1119* putr e"ftl?r-+era aql Jo s.r*o+6;A-;ii ui sfri -f.tff"{3Tr[ ralJ€ s.r1e.,t XEs €$[* ; r"*Ts Jo dnos Tqlot aq+ rrt dTTsea jrr19{ t?I i?{ .eps +os sB I aJes +ou e.re ao"d -1I$1:113139 T*FC i:r rueEq.*e4sRTTBt{ ^€13sog8 aq+ w1 a1ry3_"11*-:-19 rge_so1o ?st{+ ueae pue p,i+di"+ esoi .reded ro111.f € ra.rnlguinrJF Tetses_Jo eaaTtl rsET ar{t ox uss; piia*e uoor piqsy""J 1!:I ?11cftdei ui ttea eq+ +sste8e ps@ETt euoqdaTs+ +gtit 3l+ 91l re$etd i -ur dn uogtredaoa sseldleq $sE{ eq:} PUE frV ?ryl 18 pasoie roop +sET st{X pur tlaTTs+ eqX leps3 B1€r aql oX F - -J*-a.et*aoev ei p"q*itqnd seoceso"r{-1"T- +:-:I ?11-P:: tttfsregnf+ eq* w@ pe{rrnq {@oG1 ?eq Eq* pY: :q9IT{ dTT€rrTJ raqlos u*o *i*fp$ ;sg;p riiulen etefsra sTc{ qlTx io.ino srrr+sitq-d+ersoq Je sea.rss {EeTq s.rii-;ii .i;rea? pue s.ra8ulgr TTE tasl,tr Jo TTltrIEErstl asl pue - . ,: : r ,: a q*T*^po!e {g-tr Trilf-tdffm3*****-,
 17. 17. 6S I r.{vuc :Ir ruvd 6lA OH tcerN eqt uI uA.oP JaAu 1s4red oqt ur Eutdaeztr uaru PIo ;s,{ertrrtets aqt aqr or u.&oP€{t}sraznog Eurdrre3 apnlrlos ol JooJ eql ra,ta{r uarpllt{C illnqun sproqcrsdrBH isuol ut Eutdp go padun( daqr sB IIe^effJ epeqsarr3 aluradsep sral{lo tlruo isrBIIop alquulctqoun PUB suurt{sv 1sseuq861 iqlUC i llu tl prueq deqr 1u lI laql rellr €€€s+e+ts aqr is,tenqns Jo sleaLIA, aql uo spultu JIaF ^Bs surerq rleql tno paddtr Puttl esoLIA i{rolow i ul rarq$nel dlot{ par lralqEngl pu3 sfiut4alrqs PUB stugarrs plrrru tueells eqr z(q gopeuJso sJe,logr aqtlsud srua,t g1 :auot au{Isrlcol eql uo ulloP JeAu aql JeAo Pessgd z(]ruesur 8utrrerSpq aaplsues Jo Peolrtoq leloq^r aql uraqt Jo lsar aql qll^ bnErotu eql urpeEeqrugauog isuoISIA istrreerq sn rnogB araqztdrane sI puB slslxe sI qJlql ue^?al{ *€etol is>lrBq -ue^Beq seJI-& eL{I roo so r{rrc aqr Eurf;r1-srBe Jno Jo lno Euruoc isnsaf isgtrrlslJq3 iuIIErS irelrlH-solPur Eultueercs ku Jo rol PeuLuBP eloq/ eql-suol relueC relleJa{rou srl lsEurppng isluaruel?d-s{rsq rIeLIt uo.{rt3 a1oq76 rt[ or tqdl ${JBq rraqt Eur4uarg sdemqns eq] rePun s{req 4aqr Euqearq uarPllqr zfuair eqa iuerPIItIr iuerPIItlJ lrva*, &rwq* $WA*,n *rt Fn" ;#

×