Lifelines Sermon 9 (Tagalog)

1,154 views

Published on

Life is also physical.

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,154
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lifelines Sermon 9 (Tagalog)

 1. 1.
 2. 2. Ang Lifeline ay isangmaikling pangungusapna naglalaman ngmalalim na karunungan na makatutulong sa iyo upang mamuhay nangganap sa Panginoon.<br />
 3. 3. Lifeline No. 7<br />“Life is all about giving, not getting.”<br />“Ang buhay ay tungkol sa pag-aalay,hindi sa pag-aangkin.”<br />
 4. 4. Lifeline No. 8<br />“Life is an act of worship.”<br />“Ang buhay ay isang pagsamba.”<br />
 5. 5. Roma 1:18-32<br />18 Nahahayag mula sa langit ang poot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong sumisiil sa katotohanan sa pamamagitan ng kanilang kasamaan.<br />
 6. 6. Roma 1:18-32<br />19 Ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag, yamang inihayag ito sa kanila ng Diyos.<br />
 7. 7. Roma 1:18-32<br />20 Mula pa nang likhain niya ang sanlibutan, ang kalikasang di nakikita, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng mga bagay na ginawa niya. Kaya’t wala na silang maidadahilan.<br />
 8. 8. Sambahinnatin angdiyos!<br />
 9. 9. Lifeline No. 8<br />“Life is an act of worship.”<br />“Ang buhay ay isang pagsamba.”<br />
 10. 10. Roma 1:18-32<br />21 Kahit na kilala na nila ang Diyos, siya’y di nila pinarangalan bilang Diyos ni pinasalamatan man. Sa halip naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na pag-iisip.<br />
 11. 11. Roma 1:18-32<br />22 Sila’y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal 23 nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang.<br />
 12. 12. Roma 1:18-32<br />22 Sila’y nagmamarunong ngunit lumitaw na hangal 23 nang talikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, at ng mga nilalang na nagsisigapang.<br />
 13. 13. Lahat tayoay maysinasamba.<br />
 14. 14. Lifeline No. 8<br />“Life is an act of worship.”<br />“Ang buhay ay isang pagsamba.”<br />
 15. 15. Roma 1:18-32<br />24 Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa’t isa.<br />
 16. 16. Roma 1:18-32<br />24 Kaya hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maruruming pita hanggang sa magumon sila sa paggawa ng kahalayan sa isa’t isa.<br />
 17. 17. Roma 1:18-32<br />25 Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang Lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen.<br />
 18. 18. Roma 1:18-32<br />25 Tinalikdan nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang nilalang sa halip na ang Lumalang na siyang dapat papurihan magpakailanman! Amen.<br />
 19. 19. Ang pinipilinating sambahinay may epektosa atin.<br />
 20. 20. Lifeline No. 8<br />“Life is an act of worship.”<br />“Ang buhay ay isang pagsamba.”<br />
 21. 21. Roma 1:18-32<br />26 Dahil dito’y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki; sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan.<br />
 22. 22. Roma 1:18-32<br />26 Dahil dito’y hinayaan sila ng Diyos sa mahahalay na pita. Ayaw nang makipagtalik ng mga babae sa mga lalaki; sa kapwa babae na lamang sila nakikipag-ugnayan.<br />
 23. 23. Roma 1:18-32<br />27 Gayon din ang ginawa ng mga lalaki; ayaw makipagtalik sa mga babae kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Ang ginagawa ng mga ito’y nakahihiya, kaya’t hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain.<br />
 24. 24. Roma 1:18-32<br />27 Gayon din ang ginawa ng mga lalaki; ayaw makipagtalik sa mga babae kundi sa kapwa lalaki na rin sila nahumaling. Ang ginagawa ng mga ito’y nakahihiya, kaya’t hindi nila maiiwasan ang parusa sa kanilang lisyang gawain.<br />
 25. 25. ANG RESULTANG ATINGPAGSAMBAAY MAAARINGPARUSA.<br />
 26. 26. Lifeline No. 8<br />“Life is an act of worship.”<br />“Ang buhay ay isang pagsamba.”<br />
 27. 27. Roma 1:18-32<br />28 Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal.<br />
 28. 28. Roma 1:18-32<br />28 Sapagkat ayaw nilang kumilala sa Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa kanilang masamang pag-iisip at sa mga di tumpak na asal.<br />
 29. 29. Roma 1:18-32<br />29 Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, masasamang isip. Napuno sila ng pagkainggit at masasamang hangarin, nahumaling sa pagpatay, pagtatalo at pagdaraya.<br />
 30. 30. Roma 1:18-32<br />30 Sila’y masisitsit, mapanirang-puri, napopoot sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan, mga suwail sa magulang, 31 mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marurunong lumingap sa kapwa.<br />
 31. 31. Roma 1:18-32<br />32 Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Gayunman, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba’y gumagawa ng gayon.<br />
 32. 32. ANG BAWATGINAGAWA MOSA IYONG BUHAYAY ISANG PAGSAMBA.<br />
 33. 33. Lifeline No. 8<br />“Life is an act of worship.”<br />“Ang buhay ay isang pagsamba.”<br />
 34. 34. SINO ANGSINASAMBA MOSA IYONGBUHAY?<br />
 35. 35. Pag-usapan natin<br />Ano ang natutunan mo patungkol sa pagsamba?<br />Sa paanong paraan mo nasasamba ang mga bagay-bagay sa halip na ang Diyos?<br />Ano ang gagawin mo ngayon bunga ng iyong natutunan?<br />

×