Lifelines Sermon 5 (Tagalog)

1,915 views

Published on

Life is all about relationships.

Published in: Spiritual, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,915
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lifelines Sermon 5 (Tagalog)

 1. 1.
 2. 2. Ang Lifeline ay isangmaikling pangungusapna naglalaman ngmalalim na karunungan na makatutulong sa iyo upang mamuhay nangganap sa Panginoon.<br />
 3. 3. Lifeline No. 1<br />“Life has a purpose.”<br />“May layuninangbuhay.”<br />
 4. 4. Lifeline No. 2<br />“Life is a preparation.”<br />“Angbuhay ay paghahanda.”<br />
 5. 5. Lifeline No. 3<br />“Life requires balance.”<br />“Kailanganbalanseangbuhay.”<br />
 6. 6. Lifeline No. 4<br />“Life is a classroom.”<br />“Angbuhay ay isangeskuwelahan.”<br />
 7. 7. Lifeline No. 5<br />“Life is all about relationships.”<br />“Angbuhay ay tungkolsarelasyon.”<br />
 8. 8. Mateo 10:37<br />“Ang umiibig sa ama o sa ina nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. At ang umiibig sa anak na lalaki o babae nang higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin.”<br />Jesus<br />
 9. 9. Lucas 6:26<br />“Sa aba ninyo, kung kayo’y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta.”<br />Jesus<br />
 10. 10. Mateo 5:46<br />“Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba’t ginagawa rin ito ng mga publikano?”<br />Jesus<br />
 11. 11. 1 Corinto 15:25<br />Sapagkat si Cristo’y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway.<br />Pablo<br />
 12. 12. Roma 12:18<br />Hangga’t maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao.<br />Magandang Balita Biblia<br />Hangga’t maaari, hangga’t makakaya ninyo, makipamuhay kayong payapa sa kapwa.<br />Ang Salita ng Diyos para sa mga Pilipino<br />
 13. 13. Pahayag 3:19<br />“Tinuturuan ko’t sinusupil ang lahat ng aking iniibig. Kaya nga, magsikap ka; pagsisihan mo’t talikdan ang iyong kasalanan.”<br />Jesus<br />
 14. 14. Marcos 12:28-34<br />28 Narinig ng isa sa mga eskribang naroon ang kanilang pagtatalo. Natanto niyang mahusay ang pagkasagot ni Jesus sa mga Saduseo, kaya’t lumapit siya’t nagtanong...<br />
 15. 15. Marcos 12:28-34<br />“Alin pong utos ang pinakamahalaga?”<br />
 16. 16. Marcos 12:28-34<br />29 Sumagot si Jesus, “Ito ang pinakamahalagang utos, ‘Pakinggan mo, Israel! Ang Panginoon na ating Diyos – siya lamang ang Panginoon.’<br />
 17. 17. Marcos 12:28-34<br />30 ‘Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos nang buong puso, nang buong kaluluwa, nang buong pag-iisip, at nang buong lakas.’<br />
 18. 18. Marcos 12:28-34<br />31 Ito naman ang pangalawa, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito.”<br />
 19. 19. Lifeline No. 5<br />“Life is all about relationships.”<br />Conflict<br />IKAW<br />KAPWA<br />“Angbuhay ay tungkolsarelasyon.”<br />
 20. 20. Lifeline No. 5<br />“Life is all about relationships.”<br />idolatry<br />IKAW<br />KAPWA<br />“Angbuhay ay tungkolsarelasyon.”<br />
 21. 21. Lifeline No. 5<br />“Life is all about relationships.”<br />IKAW<br />KAPWA<br />“Angbuhay ay tungkolsarelasyon.”<br />
 22. 22. Lifeline No. 5<br />“Life is all about relationships.”<br />DIYOS<br />IKAW<br />KAPWA<br />“Angbuhay ay tungkolsarelasyon.”<br />
 23. 23. Lifeline No. 5<br />“Life is all about relationships.”<br />Conflict<br />IKAW<br />KAPWA<br />“Angbuhay ay tungkolsarelasyon.”<br />
 24. 24. Lifeline No. 5<br />“Life is all about relationships.”<br />idolatry<br />IKAW<br />KAPWA<br />“Angbuhay ay tungkolsarelasyon.”<br />
 25. 25. Lifeline No. 5<br />“Life is all about relationships.”<br />BAGAY/TAO<br />SEPARATION<br />IKAW<br />KAPWA<br />“Angbuhay ay tungkolsarelasyon.”<br />
 26. 26. Lifeline No. 5<br />“Life is all about relationships.”<br />DIYOS<br />UNITY<br />IKAW<br />KAPWA<br />“Angbuhay ay tungkolsarelasyon.”<br />
 27. 27. Marcos 12:28-34<br />32 “Tama po, Guro!” wika ng eskriba. “Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa kanya. 33 At ang umibig sa kanya nang buong puso, buong pag-iisip, at buong lakas, at ang<br />
 28. 28. Marcos 12:28-34<br />umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin, at iba pang mga hain.”<br />
 29. 29. Marcos 12:28-34<br />34 Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya’t sinabi niya, “Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos.” At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon.<br />
 30. 30. Application<br />Tingnan ang iyong lifestyle. Bigyang halaga ang iyong mga relasyon at hindi puro trabaho, pag-aaral o pagsasaya lamang.<br />Pansinin mo kung ang pagmamahal mo sa mga tao ay mas higit pa sa pagmamahal mo sa Panginoon. Pagsisihan mo ito at ayusin.<br />Mahalin mo ang iyong kapwa dahil mahal mo ang Panginoon, hindi dahil mahal ka nila. Kahit hindi ka suklian, mahalin mo pa rin sila.<br />
 31. 31. Resulta<br />Magiging katulad ka ng Panginoon.<br />Magiging matatag at kaaya-aya sa Panginoon ang ating mga relasyon.<br />Maraming maaakit sa ating iglesya.<br />Ang buhay natin ay magkakaroon ng katuturan at kabuluhan.<br />
 32. 32. Lifeline No. 5<br />“Life is all about relationships.”<br />“Angbuhay ay tungkolsarelasyon.”<br />
 33. 33. Sharing Tayo<br />Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa araw na ito?<br />Bakit tumimo sa iyo ito?<br />Ano ang gagawin mo na kakaiba simula sa araw ito bilang pagtugon sa natutunan mo?<br />

×