!"#$%&(‫210"/ ا.-,+$ت ا‬            Social Network Analysis                34‫وا7/ ا.605ا‬  ...
!"#$%&(‫#09 210"/ ا.-,+$ت ا‬            :";12 ‫اد ?>=ف‬ABC‫ ا‬D? ‫$ت‬EF6.‫,+! ا‬G !H‫>&9 ?=را‬J ‫ي‬L.‫5 ا.609 ا...
]2$;",^2‫$2] و‬ZO                 A_$N6.‫ ا‬D? ‫$ت‬EF6.‫= ا‬J=12‫"] و‬B !0#$`.‫ ا‬A_$N6.‫ ا‬Aab V+%J ‫$ل‬Z...
‫$ت‬eA-.‫%$ت وا‬fNR‫"+/ ا‬M AJ5^2 :١ ‫$ل‬YO                     ”9.$H“ AJ5^&.‫9 ا‬gE AJ=O      ...
‫5ر‬a6.‫ ا‬A,# 9>o6,? !`HF`.‫ ا‬AWp2 !H‫$ل٢: درا‬YOTuesday, July 10, 12
‫ة ا.;=م‬Ae ‫ق‬AB :٣ ‫$ل‬YOTuesday, July 10, 12
!"?$M‫$ ا(ر‬JFs.‫! ا‬H‫$ل ٤: درا‬YOTuesday, July 10, 12
‫! س‬eA-. 3.$1.‫ا.>"+/ ا‬                     ”9.$H“ AJ5^&.‫9 ا‬gE AJ=O               ...
vaNO ‫&1=اث‬H‫ا‬                         ”9.$H“ AJ5^&.‫9 ا‬gE AJ=O                ...
Tuesday, July 10, 12
Informal   NetworkTuesday, July 10, 12
”9.$H“ AJ5^&.‫9 ا‬gE AJ=O                     l4‫أ‬       ”V%J‫ “أ‬k.$Y.‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O    ...
A&J52 3B !"#$%&‫210"/ ا.-,+$ت ا‬Tuesday, July 10, 12
Tuesday, July 10, 12
‫ا*)(# &%$#ا ؟‬Tuesday, July 10, 12
‫ا*)(# &%$#ا ؟‬                                 D6?$&R‫#=د ا‬            ..،!0o...
/"01&.‫ ا‬l"J$;O             Degree Centrality ‫$ء‬E=_C‫ + ا‬D6?$&R‫#=د ا‬            Closeness C...
!O=s&gR‫ا.,"$4$ت ا‬     #Damascus ٢٠١٢ 5J$O ١٠ ‫-: ـ ـ‬O‫3 د‬B A"Z`&.‫ ا‬V# ‫=ات‬JA}2            Search AP...
2,285            3,999,657            11,071,555Tuesday, July 10, 12
Degree Centrality ‫$ء‬E=_C‫ + ا‬D6?$&R‫#=د ا‬Tuesday, July 10, 12
Degree Centrality ‫$ء‬E=_C‫ + ا‬D6?$&R‫#=د ا‬             !JA",62 ‫_5رة‬Tuesday, July 10, 12
Degree Centrality ‫$ء‬E=_C‫ + ا‬D6?$&R‫#=د ا‬                    28                  ...
Degree Centrality ‫$ء‬E=_C‫ + ا‬D6?$&R‫#=د ا‬Tuesday, July 10, 12
Closeness Centrality ]6%&ZO /n‫د دا‬A}R‫ ا‬A"Wp2                      9MA"• VO ‫ا‬A"Wp2 AYeC‫$ص ا‬sGC...
Closeness Centrality ]6%&ZO /n‫د دا‬A}R‫ ا‬A"Wp2Tuesday, July 10, 12
Closeness Centrality ]6%&ZO /n‫د دا‬A}R‫ ا‬A"Wp2Tuesday, July 10, 12
Closeness Centrality ]6%&ZO /n‫د دا‬A}R‫ ا‬A"Wp2                     ‫ي‬L.‫&%| ا‬ZR‫ ا‬V%ƒ ‫=م‬s&gR‫%"...
Betweenness Centrality /_5.‫0;$ت ا‬b‫5ر و‬gZ.‫ا‬Tuesday, July 10, 12
Betweenness Centrality /_5.‫0;$ت ا‬b‫5ر و‬gZ.‫ا‬Tuesday, July 10, 12
Network of Trust !;Y.‫,+! ا‬GTuesday, July 10, 12
vYe V# $>&H‫%6$ت .=را‬Z2‫#"! و‬AB A_$N# †.‫‡7! ا.-,+! ا‬Z2Tuesday, July 10, 12
!O=s&gR‫"$ت ا‬N;&.‫"! وا‬ZOA,.‫+&,$ت ا‬R‫ا‬            Twitter Collectors (Streaming/Search API)        ...
.9+. ‫ا‬A+G             ‫سوج‬Tuesday, July 10, 12
‫ض‬A6.‫3 ا‬B !O=s&gR‫$در ا‬aR‫ا‬            http://drunks-and-lampposts.com/2012/06/13/graphing-the-history-of-...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

تحليل الشبكات الاجتماعية

1,802 views
1,661 views

Published on

شرائح العرائض لمحاضرة تحليل الشبكات الاجتماعية التي قدمها وائل العلواني في لقاء رياض قيكس لشهر يوليو ٢٠١٢

Published in: Technology
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,802
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
113
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

تحليل الشبكات الاجتماعية

 1. 1. !"#$%&(‫210"/ ا.-,+$ت ا‬ Social Network Analysis 34‫وا7/ ا.605ا‬ RiyadhGeeks 8-7-2012Tuesday, July 10, 12
 2. 2. !"#$%&(‫#09 210"/ ا.-,+$ت ا‬ :";12 ‫اد ?>=ف‬ABC‫ ا‬D? ‫$ت‬EF6.‫,+! ا‬G !H‫>&9 ?=را‬J ‫ي‬L.‫5 ا.609 ا‬M $>NO ‫=اف‬M‫#=ة أ‬ Information Dissemination‫$ت‬O506R‫! آ."! ا4&;$ل ا‬H‫درا‬ ‫ـ‬ VJAWXR‫اد ا‬ABC‫= ا‬J=12 ‫ـ‬ ‫اد‬ABC‫ ا‬D? !;Y.‫,+$ت ا‬G ‫ـ‬ Communities ‫&%6$ت‬ZR‫&%$م وا‬M‫%5#$ت ا‬ZO ‫ـ‬Tuesday, July 10, 12
 3. 3. ]2$;",^2‫$2] و‬ZO A_$N6.‫ ا‬D? ‫$ت‬EF6.‫= ا‬J=12‫"] و‬B !0#$`.‫ ا‬A_$N6.‫ ا‬Aab V+%J ‫$ل‬ZO ‫أي‬ !EF6.‫ا‬ ٢ AaN# ١AaN# Multimodal Networks Single Mode NetworksTuesday, July 10, 12
 4. 4. ‫$ت‬eA-.‫%$ت وا‬fNR‫"+/ ا‬M AJ5^2 :١ ‫$ل‬YO ”9.$H“ AJ5^&.‫9 ا‬gE AJ=O AJ5^&.‫9 ا‬gE AJ=O ”/7‫ “وا‬k.$Y.‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O ”‫$زن‬O“ 34$Y.‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O ”30#“ ‫ول‬C‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O !O$H‫أ‬ V%J‫أ‬ =.$n m‫#,=ا‬ l4‫أ‬ =%b‫أ‬Tuesday, July 10, 12
 5. 5. ‫5ر‬a6.‫ ا‬A,# 9>o6,? !`HF`.‫ ا‬AWp2 !H‫$ل٢: درا‬YOTuesday, July 10, 12
 6. 6. ‫ة ا.;=م‬Ae ‫ق‬AB :٣ ‫$ل‬YOTuesday, July 10, 12
 7. 7. !"?$M‫$ ا(ر‬JFs.‫! ا‬H‫$ل ٤: درا‬YOTuesday, July 10, 12
 8. 8. ‫! س‬eA-. 3.$1.‫ا.>"+/ ا‬ ”9.$H“ AJ5^&.‫9 ا‬gE AJ=O AJ5^&.‫9 ا‬gE AJ=O ”/7‫ “وا‬k.$Y.‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O ”‫$زن‬O“ 34$Y.‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O ”30#“ ‫ول‬C‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O !O$H‫أ‬ V%J‫أ‬ =.$n m‫#,=ا‬ l4‫أ‬ =%b‫أ‬Tuesday, July 10, 12
 9. 9. vaNO ‫&1=اث‬H‫ا‬ ”9.$H“ AJ5^&.‫9 ا‬gE AJ=O ”‫9 “؟‬g;.‫&-$ر ا‬gO ”/7‫ “وا‬k.$Y.‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O ”‫$زن‬O“ 34$Y.‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O ”30#“ ‫ول‬C‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O !O$H‫أ‬ V%J‫أ‬ =.$n m‫#,=ا‬ l4‫أ‬ =%b‫أ‬Tuesday, July 10, 12
 10. 10. Tuesday, July 10, 12
 11. 11. Informal NetworkTuesday, July 10, 12
 12. 12. ”9.$H“ AJ5^&.‫9 ا‬gE AJ=O l4‫أ‬ ”V%J‫ “أ‬k.$Y.‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O ”‫$زن‬O“ 34$Y.‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O ”30#“ ‫ول‬C‫وع ا‬A-R‫ ا‬AJ=O !O$H‫أ‬ /7‫وا‬ =.$n m‫#,=ا‬ -- =%b‫أ‬ =J= yz5O D"62Tuesday, July 10, 12
 13. 13. A&J52 3B !"#$%&‫210"/ ا.-,+$ت ا‬Tuesday, July 10, 12
 14. 14. Tuesday, July 10, 12
 15. 15. ‫ا*)(# &%$#ا ؟‬Tuesday, July 10, 12
 16. 16. ‫ا*)(# &%$#ا ؟‬ D6?$&R‫#=د ا‬ ..،!0o`O ،‫$ت‬G$;4 ،‫&$ت‬J5&J‫=م ـ ـ ر‬s&gR‫| ا‬O /#$`&.‫%"! ا‬e VJ‫د‬A}R‫,+! ا‬G 3B ‫=م ودوره‬s&gR‫25ا= ا‬ ‫&%$م‬M‫%5#$ت ا‬ZO D? /_‫0;! و‬b‫ و‬Ag !;Y.‫,+! ا‬GTuesday, July 10, 12
 17. 17. /"01&.‫ ا‬l"J$;O Degree Centrality ‫$ء‬E=_C‫ + ا‬D6?$&R‫#=د ا‬ Closeness Centrality ]6%&ZO /n‫د دا‬A}R‫ ا‬A"Wp2 Betweenness Centrality /_5.‫0;$ت ا‬b‫5ر و‬gZ.‫ا‬ Network of Trust !;Y.‫,+! ا‬GTuesday, July 10, 12
 18. 18. !O=s&gR‫ا.,"$4$ت ا‬ #Damascus ٢٠١٢ 5J$O ١٠ ‫-: ـ ـ‬O‫3 د‬B A"Z`&.‫ ا‬V# ‫=ات‬JA}2 Search API and Streaming API ‫=ة‬JA}2 10,507 ‫د‬A}O 2,285Tuesday, July 10, 12
 19. 19. 2,285 3,999,657 11,071,555Tuesday, July 10, 12
 20. 20. Degree Centrality ‫$ء‬E=_C‫ + ا‬D6?$&R‫#=د ا‬Tuesday, July 10, 12
 21. 21. Degree Centrality ‫$ء‬E=_C‫ + ا‬D6?$&R‫#=د ا‬ !JA",62 ‫_5رة‬Tuesday, July 10, 12
 22. 22. Degree Centrality ‫$ء‬E=_C‫ + ا‬D6?$&R‫#=د ا‬ 28 33,433 52,497Tuesday, July 10, 12
 23. 23. Degree Centrality ‫$ء‬E=_C‫ + ا‬D6?$&R‫#=د ا‬Tuesday, July 10, 12
 24. 24. Closeness Centrality ]6%&ZO /n‫د دا‬A}R‫ ا‬A"Wp2 9MA"• VO ‫ا‬A"Wp2 AYeC‫$ص ا‬sGC‫9 ا‬M VO ‫+&,5ن‬J VJL.‫ ا‬VJ‫د‬A}R‫&%| ا‬ZO /n‫دا‬ ‫$؟‬J‫5ر‬H‫-: و‬O‫ د‬V#Tuesday, July 10, 12
 25. 25. Closeness Centrality ]6%&ZO /n‫د دا‬A}R‫ ا‬A"Wp2Tuesday, July 10, 12
 26. 26. Closeness Centrality ]6%&ZO /n‫د دا‬A}R‫ ا‬A"Wp2Tuesday, July 10, 12
 27. 27. Closeness Centrality ]6%&ZO /n‫د دا‬A}R‫ ا‬A"Wp2 ‫ي‬L.‫&%| ا‬ZR‫ ا‬V%ƒ ‫=م‬s&gR‫%"! ا‬M‫أ‬ „.‫3 ذ‬B VJ‫د‬A}R‫ ا‬VO ]?AE“ ]".‫&%3 ا‬NJ .”|%&ZR‫ا‬ 3B ‫,$ر‬n‫"`"! ا4&-$ر ا‬e !H‫$ درا‬NN+%J ‫ء‬XM †0# ‡"eA&.‫ ا‬A,# ‫=ي‬JA}2 |%&ZO .‫$ص‬sGC‫ا‬Tuesday, July 10, 12
 28. 28. Betweenness Centrality /_5.‫0;$ت ا‬b‫5ر و‬gZ.‫ا‬Tuesday, July 10, 12
 29. 29. Betweenness Centrality /_5.‫0;$ت ا‬b‫5ر و‬gZ.‫ا‬Tuesday, July 10, 12
 30. 30. Network of Trust !;Y.‫,+! ا‬GTuesday, July 10, 12
 31. 31. vYe V# $>&H‫%6$ت .=را‬Z2‫#"! و‬AB A_$N# †.‫‡7! ا.-,+! ا‬Z2Tuesday, July 10, 12
 32. 32. !O=s&gR‫"$ت ا‬N;&.‫"! وا‬ZOA,.‫+&,$ت ا‬R‫ا‬ Twitter Collectors (Streaming/Search API) MongoDB - NoSQL, MapReduce, Scalable Networkx MatplotLib BigData ConsiderationTuesday, July 10, 12
 33. 33. .9+. ‫ا‬A+G ‫سوج‬Tuesday, July 10, 12
 34. 34. ‫ض‬A6.‫3 ا‬B !O=s&gR‫$در ا‬aR‫ا‬ http://drunks-and-lampposts.com/2012/06/13/graphing-the-history-of-philosophy/ http://www.technologyreview.com/view/428399/pagerank-algorithm-reveals-soccer-teams/ http://www.orgnet.com/prevent.html http://www.robcross.org/network_ona.htm klout.comTuesday, July 10, 12

×