Hand Out - Food training - Reputatie management

286 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
286
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hand Out - Food training - Reputatie management

 1. 1. Wine & Dine
 2. 2. I nleidingOp de eerste etage van hotel de Gouden Leeuw in Voorschoten bevindt zich restaurant Upstairs. Deeigentijdse en sfeervolle entourage van dit restaurant is inspirerend. Met een open keuken, barokkewanden, speels serviesgoed en oranje lounge fauteuils voelt het modern en toch intiem aan.Chef-kok Luuk Brouwer en zijn brigade zullen u meer dan verrassen. Met een creatieve kookstijl die ugang na gang laat genieten! De kracht van hun benadering schuilt in het respect voor de klassiekekeuken en het gebruik van eigenzinnige seizoensgebonden producten.Eén van de hoogstandjes is de kreeft, vers uit het homarium, dat midden in het restaurant isgeplaatst. Kies uw eigen bereidingswijze en geniet. Ook de 4 jaar oude Gillardeau oesters liggen hierte pronken. Naast het homarium bevindt zich de kaasklimaatkast, waaruit een keuze kan wordengemaakt uit 25 verschillende Franse en Nederlandse kazen.De bedieningsbrigade onder leiding van mâitre en sommelier Mark Vonk werkt informeel enontspannen. Dit jonge team straalt enthousiasme uit en weet de gasten een avond culinair tevermaken.De wijnkaart biedt wijnen voor iedereen. Maar liefst 450 staan er op. Verdeeld over 4 klimaatkastenaan de achterwand van het restaurant. Van een mooie en betaalbare selectie uit de oude en nieuwewereld tot zeer grote Bordeaux huizen van oudere jaargangen, waaronder 13 jaargangen vanMouton-Rothschild.Upstairs beschikt over een dakterras waar in de zomer gegeten kan worden. Met avondzon en eenprachtig panorama over landgoed de Horsten is het ook dan heerlijk genieten.Upstairs Wine & Dine, een avond op en top genieten.
 3. 3. Centrale probleemstellingHoe kan restaurant Upstairs zonder hulp van zijn moederbedrijf, Van der Valk Hotel de Gouden Leeuw een eigen identiteit opbouwen.
 4. 4. C ampagneTheorieEen campagne is een uitgebreide reclame actie om potentiële klanten over tehalen om gebruik te maken van bepaalde producten en diensten. Het kanmerkimago en getrouwheid aan het merk creëren en versterken.De fasering die een campagne kent is: 1. Aandacht 2. Bewustwording 3. Kennis 4. Begrip 5. BetrokkenheidIn campagnes worden in veel gevallen ‘storytelling’ gebruikt. Door middel vancorporate storytelling kan een onderneming verhalen gebruiken om eenwerkelijkheid te creëren waarmee het publiek zich kan identificeren. Doorverhalen te vertellen kennen mensen betekenissen toe aan organisaties engeven zij zin aan hun werk. In het verhaal kan wordt de organisatie beschreven.Ook de kernbelofte en de waarden komen veelal naar voren.Klanten hebben een bepaalde overtuiging en houding. Deze overtuiging enhouding zijn van invloed op het koopgedrag. Een overtuiging is eenbeschrijvende gedachte van een individu over een bepaalde zaak. Deovertuigingen vormen het product- en merkimago en mensen handelen vaaknaar hun overtuiging. Indien sommige overtuigingen onjuist zijn en de aankoopin de weg staan, probeert marketing deze te corrigeren middels een campagne.Dus via een reclamecampagne kan de voorkeur van de klanten wordenomgezet in een koopintentie.Een campagne is tegenwoordig goed te gebruiken met Social Media; Facebook,Twitter, Flickr, LinkedIn, MySpace en Youtube.
 5. 5. Definitie Social Media:Social Media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers,zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, deinhoud verzorgen. Tevens is er sprake van interactie en dialoog tussen degebruikers onderling.Social Media wordt door een groot deel van de bevolking gebruikt. Daarom ishet ideaal om er campagnes mee te voeren. Zo worden de consumenten actiefgemaakt om bezig te zijn met de organisatie. Dit is vooral te doen door deconsumenten te betrekken bij de organisatie en inbreng te geven. Als de klantactief bezig is met de organisatie helpt dit erg bij het promoten.Tien stappen naar een goede social media campagne 1. Stel je doelen vast 2. Zorg voor voldoende resources 3. Ken je doelgroep 4. Creëer uitdagende en opvallende content 5. Integreer je marketing activiteiten 6. Stel een planning op 7. Hou rekening met de 80-20 regel 80 procent van de tijd die je besteedt op social media dient geen verkoop of campagne te zijn. Slechts 20 procent dient gericht te zijn op verkoop of het genereren van leads. Een andere mix kan leiden tot desinteresse van de doelgroep. 8. Kwaliteit boven kwantiteit 9. Durf controle uit handen te geven 10.Blijf lerenVirale marketing is een marketingtechniek die probeert met behulp vanbestaande sociale netwerken de bekendheid van een merk te vergroten (ofpositieve associaties te bewerkstelligen) op een manier die te vergelijken is meteen virale epidemie. Het lijkt op mond-tot-mondreclame versterkt door hetinternet, waardoor snel en goedkoop een groot aantal mensen bereikt kanworden.
 6. 6. 4R-model toegepast op virale campagne:  Retentie: nadat gegevens zijn opgevangen tijdens de campagne dient er retentie plaats te vinden om de gegevens van de prospects om te zetten naar klanten.  Relevant: de virale boodschap mag niet te ver van het imago, de proposities van de organisatie of dienst liggen. Hoe relevanter voor de relatie klant-aanbieder des te beter en sneller de acceptatie. Actuele thema’s werken goed als ook ‘hypes’ waarop meegesurft kan worden.  Reactie & Rendement: een leuke virale campagne dient volledig gericht te zijn op reactie en rendement. Dit kan een rendement zijn voor de virale gebruiker en natuurlijk de afzender van de virale campagne. De zendergerichtheid van een virale campagne moet subtiele componenten in zich hebben waarbij de reactie en het rendement kwantificeerbaar en meetbaar zijn.Rich: de boodschap moet voor de doorstuurder van waarde zijn. Hij of zij moetin de relatie naar de personen die worden gemaild ‘rijker’ worden.Kortingsbonnen doorsturen of realistische kansen op het winnen van een prijs,een eenvoudig te bedienen spel of quiz maakt de persoon die de boodschaptipt daarmee ‘rijker’ in de relatie hij of zij heeft met de personen. Je gaatimmers je collega’s kennissen en vrienden niet lastig vallen met een ‘lousy’virale boodschap
 7. 7. CasusHELP! Er is zojuist een brief binnen gekomen bij restaurant Upstairs vanMichelin. In de brief staat dat restaurant Upstairs is uitgekozen om mee temogen doen met het culinaire event van Nederland. Echter ligt de brief al 3weken op het bureau van de bedrijfsleiding.Jullie, medewerkers van de marketing communicatie afdeling van restaurantUpstairs hebben deze brief net pas ontvangen. Tot jullie groten schrik is al over1,5 week…Als zij hier goede recensies weten te behalen geeft dit hun imago natuurlijk eensuper boost. Hoe krijgen jullie dit binnen 1,5 op de kaart.De opdrachtVerzin een campagne waarmee restaurant Upstairs binnen 1,5 week goed opde kaart is gezet voor het event.Facts voor dat je aan de slag kan! Gezien de korte tijd kun je geen gebruik maken van drukwerk. Er is onlangs een Facebook pagina geopend. Restaurant Upstairs heeft 200 actieve volgers op Twitter. Vandaag verscheen dit artikel in het Leidsch dagblad. Restaurant Upstairs winnaar Leiden Culinair Begin juli werd het jaarlijkse Leidse event Leiden Culinair gehouden. 13 restaurants dongen naar de felbegeerde wisselbokaal voor de beste prestatie én presentatie. Winnaar was dit jaar de restaurants Upstairs . "Alles aan deze beide bedrijven straalt professionaliteit uit," aldus de jury onder leiding van topkok Paul Fagel. Upstairs eindigde vorig jaar als tweede. Met de hulp van ontwerpbureau Design by Elles wisten ze dit jaar de wisselbokaal in de wacht te slepen. Elles wist de aankleding naadloos aan te sluiten bij de sfeer en de keuken van het restaurant. Succes, jullie hebben 10 minuten.
 8. 8. Kladblok
 9. 9. P ersrelatiesTheoriePers is een overkoepelende benaming voor bijna alle vormen van journalistiekemedia gericht op het berichten over recente gebeurtenissen aan het publiek. Incorporate communicatie speelt de pers een belangrijke rol. Organisaties enjournalisten hebben een haat-liefde verhouding, want ze zijn afhankelijk vanelkaar en werken af en toe tegen elkaar. De journalist heeft nieuwsfeiten nodigvoor zijn artikelen en hij krijgt die informatie het liefst rechtstreeks van dedesbetreffende zegslieden. Wanneer de journalist alleen maar door eenwoordvoerder, meestal een communicatiespecialist, te woord gestaan wordt,ontstaat er wantrouwen. Een organisatie heeft de pers nodig om debeleidsvoering openbaar te maken en te onderzoeken of er draagvlak is vooreen bepaald beleid.Contacten met de pers moeten tot doel hebben bekendheid te geven aan deactiviteiten en doelstellingen van een organisatie of een groep mensen. Zemoeten gericht zijn op kennisvermeerdering met het oog op meningsvormingen uiting. Het eigenbelang van de zender mag wel een rol spelen.Omgaan met de pers moet zo veel mogelijk gepland worden. Bij de meesteorganisatie is dit de taak van de afdeling Communicatie. Zij stelt een draaiboekop voor perscontacten en stelt een persoon of een afdeling aan die de pers tewoord staat. Dan nog kom je voor onverwachte situaties te staan, maar doorvaste afspraken binnen de organisatie kun je toch adequaat reageren.Doordat journalisten de gewoonte hebben om in hun nieuwsgaring enberichtgeving meteen te informeren over wie welke verantwoordelijkheidheeft, is het voor een organisatie van groot belang een goede relatie metjournalisten op te bouwen, waarin wederzijds begrip en respect centraal staan.
 10. 10. CommunicatiemiddelenVanuit het boek de Vent is de Tent hebben we geleerd dat de media zeerbelangrijk is voor de reputatie van een organisatie. Hierbij is de omgang met depers zeer bepalend. Om een goed beeldvorming te creëren ten aanzien van hetpubliek en om te voorzorgen dat je boodschap goed bij je doelgroep terechtkomt, moeten er een goed en passende communicatiemiddelen gekozenworden om de pers te benaderen.De meest gebruikte communicatiemiddelen in de omgang met de pers zijn:Persbericht Persgesprek of –rondleidingPersverklaring Perseis of persexcursiePersartikel PersinterviewPersconferentie Uitleg middelenPersbriefingPersberichtHet doel van een persbericht is het bekend maken van een voor eenorganisatie of het bedrijf relevant nieuwsfeit, en wel zodanig aantrekkelijk datde media voor de verdere verspreiding ervan zorgdragen of het bericht alsaanleiding gebruiken voor het zoeken naar meer nieuws. Een persberichtbeoogt het effectief overdragen van nieuws, zonder aanleiding te geven totverdraaiing van feiten, het scheppen van misverstanden of het opwekken vanirritaties.Het persbericht moet derhalve duidelijk, begrijpelijk, beknopt , compleet enaantrekkelijk zijn. Daarnaast moet het voldoen aan de enige duidelijkebehoefte van een journalist; het moet actueel nieuws bevatten.PersartikelHet persartikel is een uitgebreidere vorm van informatieverstrekking dan hetpersbericht. Een artikel wordt in de regel persklaar aangeleverd. Het is meestalbedoeld voor publicatie in huis-aan-huisbladen of in vakbladen of invaktijdschriften.
 11. 11. PersconferentieSoms is het noodzakelijk de pers te informeren over bepaalde ontwikkelingenen iets te laten zien, zonder meteen aan publicitair gewin te denken. Dat kanplaatsvinden tijdens een gesprek of een rondleiding.Bij persconferenties worden journalisten van gedrukte media en radio entelevisie uitgenodigd op een centrale locatie. Persconferenties kunnen heeleffectief zijn om veel journalisten tegelijkertijd te attenderen op eennieuwsfeit.Het gaat hier vooral om het opbouwen en onderhouden van contacten metmensen van de pers. Dit kan door de pers deelgenoot te maken vanbespiegelingen en evenementen of activiteiten die georganiseerd worden. Jelaat als het ware, de pers zien waar je mee bezig bent. Omdat persconferentiesde nodige tijd van een journalist vraagt, moet het nieuws de komst wel waardzijn. Overweeg daarom goed of dit de juiste manier is om nieuws kenbaar temaken.PersbriefingIn plaats van een persconferentie bestaan er ook andere manieren om de perseen-op-een te informeren. Een persbriefing is vooral bedoeld omachtergrondinformatie te verschaffen. Een persbriefing is een uitstekendemanier om wederzijdse relatie op te bouwen. Dit kan door de pers voor eenbedrijfsbezoek uit te nodigen, of langsgaan bij belangrijke opinieleiders, omdeze bij te praten.Persgesprek of –rondleidingEen persgesprek wordt georganiseerd om achtergrondinformatie teverschaffen aan een gericht gekozen groep van mediavertegenwoordigers. Eenpersgesprek is primair bedoeld om verslaggevers in staat te stellen hunberichtgeving zo goed mogelijk te onderbouwen met kennis van achterliggendefeiten en meningen. De behoefte aan een dergelijk gesprek kan blijken uitcontacten met mediavertegenwoordigers. Het karakter van een dergelijkegesprek is in principe informeel. De verstrekte informatie kan in de publiciteitkomen.
 12. 12. PersexcursieEen persexcursie wordt georganiseerd op momenten waarop de aanvullendeinformatie, die een conferentie met de werkelijkheid ter plaatse biedt, nietgemist kan worden. Een persexcursie is te typeren als een persconferentie terplekke.CasusHet event was een succes en Upstairs zit bijna elke avond volgeboekt. Mensenstaan te popelen om bij Upstairs te eten. Dankzij de spetterende campagne van2 weken geleden stromen de positieve reacties binnen.Upstairs zat gister helemaal vol, Ton de Zeeuw culinair recensent bij deTelegraaf zat er ook. Er heerste opperste concentratie bij de bediening en debrigade. Want een recensie van Ton de Zeeuw kan je maken of kraken. Plotsging het gister avond grandioos mis. Een gast werd niet goed en is opgehaalddoor een ambulance. Het ambulance personeel die de gast kwam ophalen riep:“ vrijwel zeker een voedselvergiftiging”. Auw, dat in een vol restaurant met eenculinair recensent. De dagen erna stromen er negatieve reacties binnen naaraanleiding van de inmiddels beruchte avond. Als klap op de vuurpijl bestedeTon de Zeeuw hier een kleine alinea aan in zijn recensie. Daar gaat al ons hardewerk….
 13. 13. De opdrachtGebruik ______________ uit persrelaties om de schade zoveel mogelijk tebeperken.Facts voor dat je aan de slag kan! De persoon in kwestie heeft geen aangifte gedaan tegen restaurant Upstairs. Het was geen voedselvergiftiging, maar de man had een allergie voor noten en had dit niet gemeld aan de bediening en brigade. Succes, jullie hebben 10 minuten.
 14. 14. Kladblok
 15. 15. Familie Van der Valk wil in de Quote eetgids I n de mediaDe signature dish Schnitzel met Gebakken Aardappeltjes, Sperziebonen en Appelmoes met Kers on top ten spijt, wil de familie Van der Valk eenpoging wagen om de degens te kruisen met sterrenetablissementen in Sluis, Zwolle en de rest van NederlandMarcus van der Valk, bedrijfsleider van het Voorschotense Valk-restaurant Upstairs, hoopt binnenkort een Michelinster te ontvangen, lezenwe in het AD. Ook Marcus’ broer Freek van Kasteel TerWorm in Heerlen heeft ambities om een vermelding te krijgen in de Quote eetgids,waar ook alle Nederlandse restaurants uit de gids van de bandenfabrikant in zijn opgenomen.Of het lukt? Wie weet. Na de dood van pater familias Gerrit is er voor de Familie van der Valk (Quote 500 nr. 49, €440 miljoen) wat meerruimte om nieuwe ideeën door te voeren. Om een plek te veroveren binnen de top van culinair Nederland heeft Marcus bijvoorbeeld deschnitzel in zijn Upstairs al lang van de menukaart verbannen. ‘Het imago van de appelmoes met kers werkt tegen ons, maar wij koken hier opsterniveau’ aldus Marcus in het AD. ‘De mensen van Michelin zijn al eens langs geweest’, vertelt broer Freek over Kasteel TerWorm.Heikel punt is nog wel de foie gras, die na alle commotie om het gerecht als een speer van de kaart is gehaald. ‘Het is onze filosofie dat foiegras niet in deze tijd past, daarom halen we het van de kaart’, licht een woordvoerder van de familie desgevraagd toe. ‘Het stond nog in éénof twee restaurants op het menu.’ Een blik op de menukaart leert overigens dat de keurmeesters van Michelin bij Upstairs nog vrolijk huntanden in een malse eendenlever kunnen zetten.Bron: http://www.quotenet.nl/lifestyle/familie-van-der-valk-wil-in-de-quote-eetgids.phpTwee Van der Valk-restaurants in Nederland streven naar een Michelinster. Het imago van de appelmoes metkers is daar dan ook misplaatst.Dat schrijft het Algemeen Dagblad (AD) vandaag. Bij het Van der Valk-restaurant De Gouden Leeuw in Voorschoten, het eerste en oudste Vander Valk-complex van Nederland, is de appelmoes met kers niet eens te krijgen.De hoop op een Michelinster is echter niet gevestigd op het restaurant voor het grote publiek, maar geldt voor restaurant Upstairs, dat eenverdieping hoger ligt. Daar bereidt chef-kok Luuk Brouwer de gerechten en staan een sommelier en fromageur klaar voor gasten. Bij Upstairskunnen 85 mensen terecht.Het zou in ieder geval een unicum zijn: een Van der Valk-restaurant met Michelinster. "Van der Valk heeft zich altijd geassocieerd met demiddenklasse, aldus directeur Marcus van der der Valk tegen het AD. "Dat volkse imago zal, als je een Michelinster nastreeft, altijd in onsnadeel blijven. Maar deze keuken kan het sterniveau gewoon aan."Zijn vrouw Alice geeft een voorbeeld. "Ons imago wordt steeds beter. We staan nu ook in de restaurantgidsen als de GaultMillau en de Lekkergenoteerd. Het gaat via via. Dan neemt iemand bijvoorbeeld zn zakenpartner mee hier naartoe en zie je ze gniffelen: Haha, Van der Valk,schnitzel eten. Dan is het heel leuk om mensen te verrassen.""Maar die mensen láten zich tenminste verrassen. Je hebt er ook op het allerhoogste niveau, die komen al met zon vooroordeel binnen, diezijn moeilijk om te krijgen."Bron: http://www.horecaentree.nl/home/4422-Van_der_Valk-restaurants_gaan_voor_Michelinster.html
 16. 16. Van der Valk wil Michelin-sterDe welbekende kers in de appelmoes van Van der Valk-restaurants verdwijnt steeds meer naar de achtergrond. De horecaketen werkt namelijkgestaag aan een imagoverandering, met een Michelin-ster als einddoel.Dat zegt Marcus van der Valk maandag althans tegen het Algemeen Dagblad. Marcus is bedrijfsleider van Van der Valk Voorschoten, deoudste locatie die het horecamerk onder zich heeft.Hij meent in de krant dat in steeds meer keukens van de keten op sterrenniveau gekookt wordt en dat een Michelin-ster daarmee verheven istot serieuze toekomstmuziek.In de vestiging Voorschoten is de schnitzel weliswaar nog niet van de menukaart geschrapt, maar in een tweede restaurantgedeelte met denaam Upstairs gaat het er onder leiding van chef Luuk Brouwer alvast een stuk professioneler aan toe."Het imago van de appelmoes met kers werkt tegen ons, maar wij koken hier op sterniveau", vertelt Marcus. "Dat volkse imago zal, als je eenMichelin-ster nastreeft, altijd in ons nadeel blijven maar deze keuken kan het sterniveau gewoon aan."Naast Voorschoten zou ook de vestiging in Heerlen het huidige niveau ontstijgen. “De mensen van Michelin zijn er al eens langs geweest",weet Marcus hierover te vertellen. "We zullen zien."Bron: http://www.nu.nl/lifestyle/2244384/van-valk-wil-michelin-ster-.html
 17. 17. Oogjes open, oortjesopen, mondje dicht, handjes laten wapperen… -Groep 5-

×