Maine2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,511
On Slideshare
1,509
From Embeds
2
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
9
Comments
0
Likes
0

Embeds 2

http://www.slideshare.net 2

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Maine Sara Keskinarkaus, Eva Kiviranta, Riitta Luhtala ja Antti Saine
 • 2. Mitä maine on?
  • Maine on sosiaalisesti jaettu mielikuva, eräänlainen konsensus siitä, miten yritys tulee käyttäytymään missä tahansa tilanteessa. 
  • Yrityksen näkökulmasta maine on magneetti joka vetää puoleensa resursseja, kuten työntekijöitä, asiakkaita, sijoittajia ja median edustajia.
 • 3. Tarinallisuus
  • Maine on jotain, josta puhutaan ja kerrotaan
  • 2) Maineeseen liittyy usein jonkinlainen kohteesta tehty arviointi
  • 3) Maine on olemassa yleisöissä, toisten keskuudessa
 • 4. Maineen koostumus
  • RepTrak-mittausmallin kategoriat stakeholder-näkökulmasta:
   • Tuotteet ja palvelut
   • Innovaatio
   • Työpaikka
   • Hallinnointi
   • Yrityskansalaisuus
   • Johto
   • Suorituskyky
      • (Reputation Institute)
  • Maineen eri tekijöitä arvostetaan eri aikoina eri tavalla. Eri sidosryhmien odotukset ja vaatimukset poikkeavat toisistaan.
  • Keskeistä on tiedostaa maineen moniulotteisuus ja pysyä selvillä siitä, mitkä ominaisuudet missäkin tilanteessa ovat merkityksellisiä.
 • 5.
  • Työntekijät
  • Media
  • Asiakkaat
  • Valtionhallinto
  • Järjestöt
  • Viranomaiset
  • Yhteistyökumppanit
  • Sijoittajat
  • Analyytikot
  • Mielipidejohtajat
  • Alueellinen hallinto
  • Elinkeinoelämän vaikuttajat
  Kenen käsityksillä on merkitystä? Eri sidosryhmiä kiinnostavat erilaiset asiat organisaatiosta.
 • 6.
   • Moniulotteisuus
   • Moniäänisyys
   • Sosiaalinen luonne
 • 7. Maineenhallinta
  • Tarinaryöpyt
  Organisaation on entistä vaikeampi hallita tarinoita, jotka etenevät ryöpsähtelemällä. Julkisuudessa käsiteltävät asiat eivät välttämättä ole niitä, jotka organisaatio halusi julkisuuteen. Organisaation julkisuuteen syöttämä tarina voi jäädä täysin yksin, jos siihen ei osu sopivaa kimmoketta.
 • 8. Maineenhallinnan periaatteet
  • Arvojen mukainen toiminta
  • Läpinäkyvyys *)
  • Vuorovaikutuksellisuus
  • Tee hyvin
  Miten toiminta vaikuttaa julkisuuteen? Mitä muuta organisaatio voi tehdä kuin panostaa jatkuvaan hyvään toimintaan? *) Onko netti luonut läpinäkyvyyden ja luotettavuuden illuusion?
 • 9. Kohtaamiset
  • Yritys kohtaa sidosryhmän henkilökohtaisesti.
  • Sidosryhmä kohtaa tuotteen tai palvelun.
  • Välilliset kohtaamiset, kuten verkon tarinat.
  • Perustan oltava vakaalla pohjalla.
  Kolmannen tason merkitys korostuu, mutta ensimmäistä ei saa silti unohtaa!
 • 10. Luottamus
  • ” Luotettavuus on arvojen ydin”
  • ” Suojaa korvaamattoman”
  • Mainekauppa
 • 11.
  • Maine on luottamusta
  • Luottamus perustuu maineeseen
  • Luottamus perustuu tietoon ja tunteeseen
  • Luottamus
  • vähentää epävarmuutta ja liiketoimikustannuksia
  • lisää joustavuutta ja yhteistyötä
  • voi olla henkilöiden välistä tai kohdistuu organisaatioon tai järjestelmään
 • 12. Maineriskit
  • Organisaation maine ja todellisuus eivät kohtaa: sidosryhmät ajattelevat jotakin muuta kuin mitä yritys todellisuudessa on
  • Yleisöjen arvostukset ja odotukset yritystä kohtaan ovat muuttuneet
  • Yrityslähtöiset tekijät: kun yritys ei kykene vastaamaan ympäristön muutoksiin tai toimii esimerkiksi eettisesti arveluttavalla tavalla
  • Organisaatio ei vastaa maineestaan yksin
  • Internet riskien havaitsemisen mahdollistajana!
  Maineriski on maineen menettämisen vaara
  • Yritykset kantavat maineessaan koko toimialan ongelmia
  • Maineriskit voivat liittyä yhteistyökumppaneihin
  • Brändien laajeneminen globaaleiksi on lisännyt ja voimistanut mainekriisejä
 • 13. Riskinhallinnasta
  • Riski on usein tietoinen valinta. Kun maineen arvo nousee, myös maineriskien merkitys lisääntyy. Mikä on organisaation maineriskien sietokyky? Millä tasolla on maineriskien hallinta?
  • Maineriskin hallintaa
   • Mikä voi mennä pieleen?
   • Millä todennäköisyydellä tämä tapahtuu?
   • Mitä haittaa siitä aiheutuu?
   • Mitä voimme tehdä riskin toteutumisen todennäköisyyden minimoimiseksi?
   • Mitä voimme tehdä haitan minimoimiseksi, jos riski realisoituu?
 • 14. Ent ä sitten ?
  • Seuraa
  • Analysoi
  • Toimi
 • 15. Mainekriisit
  • Mainekriisi on maineriskin konkretisoitumista
  • Voi syntyä äkillisesti, mutta myös kyteä pitkään
  • Aiheuttaa epävarmuutta
  • Edellyttää nopeaa reagointia
 • 16. Verkon vaikutus maineeseen Onko tunteen ja luottamuksen merkitys kasvanut?
 • 17. Kuka hallitsee mainetta?
 • 18.
  • I am the Media
  • Moni asia on muuttunut, moni on pysynyt myös ennallaan
   • Toimintaympäristöt
   • Sisältöjen kontrolli
   • Huhut
  Joka viides on mielipidejohtaja? Uudessa tilanteessa jokainen on potentiaalinen mielipidejohtaja, mutta se ei tarkoita, että jokaisesta tulisi mielipidejohtajaa
 • 19.
  • Hyvä, hyvä, hyvä!
  • ...Hyvä?
  Tarvitaanko hyvien tekojen, hyvän viestinnän ja hyvien suhteiden lisäksi uudessa tilanteessa jotakin muuta? Hyviä tarinoita, hyviä mielipidejohtajia vai hyvää tuuria?
 • 20.
  • Aula, Pekka & Heinonen, Jouni (2002): Maine Menestystekijä. WSOY, Helsinki. 2.painos
  • Aula, Pekka & Mantere, Saku (2005): Hyvä yritys: strateginen maineenhallinta. WSOY, Helsinki.
  • Fombrun, Charles (1996): Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. Harvard Business School Press, Boston.
  • Fombrun, Charles & van Riel, Cees (2005): Fame and Fortune: How Successful Companies Build Winning Reputations. Financial Times Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Haikarainen, Anna (2008): Yrityksen maine ja interner- verkon rooli maineenhallinnassa -merkon mahdollisuudet ja uhat, Pro gradu-työ, Viestintä, Valtiotieteellinen tiedekunta, Helsinki. Helm, Sabrina (2007): The Role of Corporate Reputation in Determining Investor Satisfaction and Loyalty. Corporate Reputation Review, 10, s. 22-37.
  • Kansallinen mediatutkimus (2009): Mielipidevaikuttajat lukevat lehtiä muita enemmän. Saatavissa: http:// www.levikintarkastus.fi /mediatutkimus/KM_Lukija-tiedote_maaliskuu%202010.pdf Viitattu 22.4.2010 Reputation Institute: Baseline Reputation Management Diagnostic Tool. Saatavissa: http:// www.reputationinstitute.com / diagnostic . Viitattu 19.4.2010.
  • Reputation Institute: RepTrak. Saatavissa: http:// www.reputationinstitute.com / advisory-services / reptrak . Viitattu 19.4.2010. Riivari, Mari (2009): Luottamuksen rooli ja rakentuminen organisaation sisäisten yksiköiden välisessä yhteustyössä. Pro gradu -tutkielma. Kauppatieteellinen tiedekunta, Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
  • Rogers, Everett & Scott, Karyn (1997) The Diffusion of Innovations Model and Outreach from the National Network of Libraries of Medicine to Native American Communities. http:// nnlm.gov / archive / pnr / eval / rogers.html . Viitattu 22.4.2010
  • Tervo Merja, Vaara Anne (2004): Maineenhallinta neljässä suomalaisessa pörssiyhtiössä, Pro gradu-työ, Viestintätieteiden laitos, Humanistinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä