Creator of Heaven & Earth

877 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Creator of Heaven & Earth

 1. 1. Ang Lumikhang Langit at Lupa (Ika-4 na Panayam)
 2. 2. “Nang simulang likhain ng Diyosang lupa at langit… Ang langit aynaghahayag na ang Diyos aydakila! Malinaw na nagsasaadkung ano ang kanyang gawa.”(Genesis 1:1 / Salmo 19:2)
 3. 3. “Si Kristo ag panganay sa lahat ngnilikha. Sapagkat ang lahat ngnasa langit at nasa lupa aypawang nilikha ng Diyos sapamamagian niya at para sakanya. Sa kanyang nasasalalayang kaayusan ng lahat ng bagay.”(Corinto 1:15-17)
 4. 4. Ang Manlilikha: Banal na Santatlo Ang Tatlong Persona ay kumikilos nang sama-sama bilang Isang Diyos sa paglikha, pagtubos at pagpapanal.Ang Diyos Ama ay lumikha sa pamamagitan ng kanyang Anak na si Hesu-Kristo, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo.
 5. 5. “Iisa lamang ang Diyos, ang Ama nalumikha ng lahat ng bagay, at tayo aynabubuhay para sa kanya. Iisa angPanginoon, si Hesukristo, at sapamamagitan niya ay nilikha anglahat ng bagay, at sa pamamagitandin niya ay nabubuhay tayo, at angEspiritu Santo na nagbibigay-buhay.”(1 Cor 8:6 / 2 Cor 3:6)
 6. 6. Paliwanag ni San Ireneo:“Ang Diyos ay Ama, Manlilikha, May-Akda, ang gumawa ng lahat ng bagaysa pamamagitan ng kanyang Salita(Anak) at Karunungan (EspirituSanto), katulad ng kanyang dalawangkamay.”
 7. 7. Ang Paglikha
 8. 8. Ang Paglikha Ayon sa Biblia at AghamAng pagkakaiba ng paliwanag ng paglikha ayon sa Biblia at Agham ay dalawang paraan ng pagpapaliwanag sa iisang gawang-sining.Ang pagpapaliwanag ng Agham ay kung “paano” – nakatuon sa mga materyal na ginamit, sukat, bigay, gulang, mga kulay at mga pamamaraan.
 9. 9. Ang Paglikha Ayon sa Biblia at AghamAng pagpapaliwanag sa Biblia ay tungkol sa “bakit” na binigyang-kahulugan ang layunin at hangarin ng Lumikha at ang kahulugan at katotohanan ng nilikha. Ipinahahayag din ng nilikha ang pag-uugali at katauhan ng Lumikha.Ang magkaibang pagpapaliwanag ay kapwa totoo at mahalaga, nagpupuno sa isa’t isa, at nagbibigay ng mas buong pang-unawa sa nilikha.
 10. 10. Biblia at AghamAng Biblia ay hindi sumasalungat sa turo ng Agham tungkol sa turo ng Ebolusyon.Ang anim na araw ng paglikha ay hindi nangangahulugan ng 24 oras sa isang araw. Ito ay isa lamang pamamaraan ng pagpapaliwanag na gumamit ng “biblical language” sa paglalahad ng katotohanan.
 11. 11. Ayon sa Biblia… Isa lamang ang Manlilikha na pinanggalingan ng lahat ng umiiral, na lumikha sa pamamagitan ng isang malaya at mapagmahal na pagkilos ng kanyang banal na kalooban at karunugan.
 12. 12. Ang Paglikha Ayon sa Turo ng Simbahan1. Ang Diyos ang lumikha mula sa kanyang banal na kabutihan upang ibahagi ang kanyang kabutihan sa iba, hindi dahil sa kanyang pangangailangan o kakulangan.2. Lumikha Siya sa pamamagitan ng isang malaya, binalak, may nilalayong pagkilos, hindi sa pamamagitan ng kahit anong uri ng likas na pinagmulan.
 13. 13. Ang Paglikha Ayon sa Turo ng Simbahan3. Lumikha ang Diyos mula sa kawalan, hindi mula sa anumang bagay o mula sa ibang diyos na umiiral na.
 14. 14. Ang Nalikhang KatotohananDalawang Kahihinatnan:1. Ang lahat ay nakasalalay sa Diyos at walang lakas sa sangnilikha ang makalalaban sa Diyos. Ang mga Kristiano ay pinalaya na mula sa nakakabahalang pagkatalot sa anumang lakas o kapangyarihan sa daigdig.2. Walang anumang bagay sa sangnilikha ang maaring sambahin. Ang pagsamba sa diyos- diyusan ay isang pagtataksil sa Diyos.
 15. 15. Tao: Tugatog ng Paglikha
 16. 16. Ang Tao, Tugatog ng Paglikha “Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luingning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki at maliit. (Salmo 8:4-6)
 17. 17. Nakikita at Di-nakikita• Ang Diyos ang lumikha sa langit at lupa, sa lahat ng bagay na nakikita at di-nakikita.• Ang “lupa” ay tumutukoy sa lahat ng bagay na nakikita, hindi lamang sa ating planeta, kundi sa lahat.• Ang “langit” ay sumasagisag sa hindi nakikitang espiritwal na daigdig ng Diyos, katulad ng mga anghel na mga purong espiritu.
 18. 18. Mga Anghel na Tagatanod
 19. 19. Ang Mga Anghel• Ayon kay San Agustin: “Ang salitang ‘anghel’ ay tumutukoy, hindi sa kanilang kalikasan, kundi sa kanilang tungkulin bilang mga ‘espiritwal na lingkod’ at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas” (Hebreo1:14).• Ang mga anghel ay puro at espiritwal na nilalang, may isip at kalooban.
 20. 20. Mga Anghel sa Kasaysayan ng KaligtasanSa Aklat ng Lumang Tipan, ang mga anghel at arkanghel ay mga tanda at kasangkapan ng pagmamahal at pagkalinga ng Diyos sa kanyang bayan.Sa Aklat ng Bagong Tipan, ang buhay ni Hesus, mula sa kanyang pagsilang hanggang sa pag-akyat sa langit, ay napapaligiran ng pagsamba at paglilingkod ng mga anghel.
 21. 21. Mga Anghel na Tagatanod• Dahil sa personal na pagmamahal ng Diyos sa bawat nilikha, nagtalaga Siya sa bawa’t isa sa atin ng isang anghel para maging bantay at tagapagturo.• Ayon kay San Basilio: “Ang bawa’t binyagan ay may anghel na tagapagtanggol at pastol na umaakay sa kanya sa buhay.”
 22. 22. Ang Kahulugan ng Paglikha Para sa Mga Tao
 23. 23. Unang Personal na Aspeto• Ang Diyos ay lumikha, nagtataguyod sa bawat isa sa atin sa pag-iral ngayon.• “Walang bagay na mananatili kung hindi mo kalooban, at walang makapagpapatuloy jung hindi mo nilalang.” (Karunungan 11:25)
 24. 24. Ikalawang Personal na Aspeto• Ang Diyos ang nagkakaloob ng layunin sa paglikha at ang mga tao ay bumubuo ng lakas na nag-uugnay.• “Lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon at lahat ng hayop.” (Genesis 1:26)
 25. 25. Tao: Katiwala sa Pangangasiwa• Ayon sa PCP II: “Ang tao ay pinagkatiwalaan ng Diyos upang pangasiwaan ang daigdig at ito ay nangangailangan ng ating makataong pakikiisa, matatag at matiyagang paninindigang italaga ang sarili sa kabutihang-panlipunan, sa kabutihan ng lahat at ng bawat isa sapagkat tayo ay tunay na may pananagutan sa lahat.”
 26. 26. Ikatlong Personal na Katangian• Ang pangako ng Manlilikha na maging kasama ng Kanyang mga nilikha.• “Ako ay sasaiyo, huwag matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kaninuman.” (Isaias 41:10)
 27. 27. Ang Banal naKagandahang-Loob ng Diyos
 28. 28. Tao: Kalarawan ng Diyos• Dahil sa ating kakayanang mangatwiran, dahil sa ating kaluluwang espiritwal, at dahil sa ating kakayanang makagawa ng mga kapasyahang moral.• “Mula sa kanyang kaloob-looban, ang tao ay isang panlipunang nilalang, at hangga’t hindi niya iniuugnay ang sarili sa iba, di siya mabubuhay at di niya mapapaunlad ang kanyang mga kakayahan.” (GS 12)
 29. 29. Pagkakaisa ng Sangkatauhan• Ayon sa Vatican II: “Ang lahat ng tao ay bumubuo ng iisang pamayanan; iisa ang pinagmulan dahil nilikha ng Diyos ang buong sangkatauhan upang manirahan sa ibabaw ng lupa. Iisa rin ang layunin ng tao – ang Diyos. Ang kanyang kagandahang-loob, ang pagpapamalas ng kanyang kabutihan, ang kanyang plano ng kaligtasan, na ipinagkakaloob sa lahat ng tao….”
 30. 30. Ang Kasamaan at Paghihirap• Hindi pinawi ng kagandahang-loob ng Diyos ang lahat ng kasamaan at paghihirap sa daigdig. Ngunit ipinagkaloob ng Diyos sa mga mananampalatayang Kristiano ang espiritwal na lakas at pag-asa na kinakailangan upang harapin ang mga kasamaan at tanggihan ito.

×