• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
EduTic 2.0
 

EduTic 2.0

on

 • 179 views

 

Statistics

Views

Total Views
179
Views on SlideShare
131
Embed Views
48

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 48

http://eduticblog.blogspot.com.es 47
http://www.blogger.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  EduTic 2.0 EduTic 2.0 Presentation Transcript

  • Aprenentatge de lallengua catalana peradultsGRUP 11:Fidel FlorensaPatricia del CidRicard FlorensaRicardo Romero
  • ÍndexEMPRESAPresentacióOrganigrama de l’empresaExperiència i metodologia d’empresaProjectes de referènciaPROPOSTA D’APRENENTATGEIntroduccióObjectius de la situació d’aprenentatgeEquip humàProcessos docentsMetodologiaAspectes tècnicsEstructura del cursTemporitzacióActivitatsMaterials i recursosAvaluacióMàrqueting i difusió del projectePressupostCONCLUSIONSBIBLIOGRAFIA
  • PresentacióEducació i Tic 2.0, és una empresa de disseny icreació, de projectes e-learning, que té la finalitat d’aportar al’educació un ventall de possibilitats que ofereixen les novestecnologies, per unir d’aquesta manera aquests dos àmbits iafavorir l’aprenentatge de l’estudiant d’una manera mésdinàmica i autònoma.Cada vegada més, el món actual imposa unesnecessitats educatives per poder anar-se desenvolupantdins de la societat.Com a tal Educació i Tic 2.0, com a empresa dins delsector de l’educació i amb un equip que amb granexperiència i domini en el sector i que a la vegada té unaavantatge competitiva crucial davant dels seus competidors.
  • Organigrama de lempresa
  • Experiència i metodologia d’empresaDes de la seva creació l’any 2009 Educació i TIC 2.0 s’ha establert comun servei tant a la comunitat educativa com a la resta dinstitucions i empresesamb interessos al món de l’educació.El suport a la educació és el principal objectiu d’aquest servei que esdesenvolupa a través dels cursos que oferta amb la introducció de les TIC’s i amés a més sent alguns d’aquest online.Cada programa de formació que es du a terme seguint és segueixmetodologia específica que s’adapta als objectius de l’empresa i delsusuaris/alumnes.Les classes estan impartides per professors i titulats experts enensenyament i especialitzats en la formació online. Dominen tècniques idinàmica de grups per garantir que les classes siguin fàcils de seguir, amenes ipràctiques i que els alumnes treguin el màxim rendiment del temps queinverteixen en la seva formació, això si, sempre adequats a les necessitatsd’aquests alumnes i de la seva temporalització.Un cop iniciada l’acció formativa, regularment s’analitzen els resultats depla de formació i l’assoliment dels objectius marcats. D’aquesta maneragarantim una acció formativa efectiva que estabilitzar la inversió en formació irepercuteix molt positivament en el funcionament de l’empresa i en la motivaciódels participants en els cursos.
  • Projectes de referència:Cursos e-learning que la nostra empresa ha dissenyat i creat:www.parla.catwww.parlacatala.org www.catalaonline.comespai virtualdaprenentatge ambmaterials didàctics peraprendre la llenguacatalana. El curs es potfer seguint la modalitatlliure o la modalitat ambtutoria i ofereix 4nivells: bàsic,elemental, intermedi isuficiència.cursos d´internet ambun tutor guia que tindràuna atenciópersonalitzada per acada alumne.Aassociació sense ànimde lucre que promou laintegració de les personesnouvingudes fent que elcatalà sigui la llenguavehicular.
  • PROPOSTA DAPRENENTATGEA continuació presentem el projecte desenvolupat amb l’objectiu d’afavorir l’ensenyamentdel català a persones adultes. La proposta consisteix en un curs virtual anomenat“Aprenentatge de la llengua catalana per adults”.
  • IntroduccióEn l’actualitat estem immersos en un món dinàmic i canviant; això es reflexa en un sistemaeducatiu que pateixen una transformació constant i necessària. La mobilitat de la població,el sorgiment de noves cultures, les noves tecnologies, etc. són alguns dels elements decanvi amb els que qualsevol persona es va trobant en aquest món dinàmic i que podenarribar a generar la necessitat d’adquirir coneixements tant per créixer a nivell personalcom empresarial. Per aquesta raó la formació d’adults en Educació i Tic 2.0 forma partd’un projecte creat per una necessitat real i actual .En aquest procés d’aprenentatge les persones implicades participaran activament l’adquisició de coneixements, amb eines i recursos per resoldre les diferents activitatsplantejades al llarg del curs. D’aquesta manera l’alumne s’implica en el seu esdevenir, estorna protagonista actiu en el seu aprenentatge a través d’un procés basat en la relacióhoritzontal amb els seus companys i docents, i que busca aprendre de manera connectadai de forma autònoma.
  • Objectius de la situació daprenentatgeo Creació i la posada en marxa de la plataforma d’e-learningo Formació del idioma propi de la comunitat a personesadultes,o Propostes didàctiques basades en les TIC.o Saber el nivell de les persones, tant en el idioma com enles noves tecnologies,o Planificar la distribució temporal i de ritme dels diferentsmòduls d’aprenentatge.o Trobar les millors estratègies didàctiqueso Aconseguir un grup participatiu i cohesionat.o Reflexionar sobre els punts forts i els punts febles delsdiferents tipus d’activitats
  • Equip humà• Fidel Florensa: Direcció i gestióeconòmica• Ricardo Romero: Administració i gestióde projectes, màrqueting i difusió.• Patrícia del Cid: Anàlisi, disseny idesenvolupament de projectes.• Ricard Florensa: Tutor.• Professorat titulat
  • Processos docents
  • MetodologiaLa metodologia d’ensenyament serà orientat en l’acció i la participació ibuscant situacions reals per fer-ho així més dinàmic i més amè (és buscaranlectures adequades, és faran recerques per Internet, s’escriuran correusimpersonals...).L’ús de les noves tecnologies com l’ús de les eines audiovisuals.Si no s’està suficientment adaptat a les noves tecnologies i amb elsprogrames que s’hauran d’utilitzar, primer de tot s’haurà de realitzar un treballper poder-les dominar i no començar de zero.La metodologia que impartirem es basarà en la virtualitat, i permet quel’estudiant pugui treballar al seu ritme, sense desplaçaments i amb una granflexibilitat horària, és a dir, lliure.Els exercicis i les pràctiques que s’han de dur a terme estaranenllaçades al curs i les explicacions oportunes per dur a terme aquestesactivitats, també.Els exercicis són les activitats d’avaluació i cal fer-los i enviar-ne elsresultats en el calendari marcat.
  • Aspectes tècnicsEl curs de modalitat e-learning es desenvoluparà através d’una pàgina web, per a tal efecte és necessaril’ajuda d’un servidor on tenir-hi allotjada la web ambconnexió a Internet.L’usuari o estudiant, així com també tot el personaldocent, necessitarà per a la realització del curs un ordinadoramb connexió a Internet.
  • Estructura del curs
  • Materials i recursos•• L’enregistrament de veu (l’audacity).• L’enregistrament de vídeo (Pinnacle Studio).• Recursos de la web de google (llocs, calendari, xat,compartir documents...).• El bloc com a plataforma en xarxa de recursosaudiovisuals.• Bloc personal amb un Voki.• El Moodle, programari de codi lliure que crea entornsvirtuals d’ensenyament.• Obtenció de diferents recursos en diferents pàginesweb (com edu365, la pròpia XTEC, diccionarisonline...).
  • Avaluació• Es tracta duna avaluació continuada.• Shan de dur a terme les activitatsproposades de forma activa iconstructiva.• Realització del projecte final, de creaciópròpia per demostrar els coneixementsadquirits i les destreses de la llengua.
  • Màrqueting i difusió del projecteL’objectiu d’aquest departament és donar a conèixer tant el centre deformació EduTic 2.0, com les activitats i cursos que ofereix, tant a nivell públiccom privat.És l’encarregat de dur a terme accions pròpies del màrqueting i de lapublicitat, i s’encarrega del pla de difusió.Algunes de les activitats informatives que realitzarem són:Portes obertes del centre de formació EduTic 2.0.Cartells informatius del centre.Tríptics i cartells dels diferents cursos que s’ofereixen al centre.Difusió del centre i dels cursos pels mitjans de comunicació locals.Realització d’una campanya de difusió via web i xarxes socials.
  • Pressupost
  • BIBLIOGRAFIAImatges:-Noi ordinadors:http://www.flickr.com/photos/hikingartist/3431508742/sizes/m/in/photostream/-Cubs de fusta:http://www.freeimages.co.uk/galleries/workplace/education/slides/wooden_cubes.htm