Elementary  Tests   New           English Course           Amanda Maris              ...
Zbiór testów do podr´cznika                          New Headway ElementaryWraz ze wzrostem licz...
New Headway ElementaryTest BookletNote to the teacherThis booklet contains• 14 Unit Tests which revise the corresponding u...
1    Test A                                  NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaj...
NAME:3 Match the questions with a correct answer a–i.               6 Complete the dialogues. Circle the cor...
1    Test B                                  NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaj...
NAME:3 Write a or an.                                A  This is a photo of my friends.  ...
2    Test A                                  NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaj...
NAME:4 Complete the text with in, with, at, on, or of.               A  Is your husband from Scotland, too?...
2    Test B                                  NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaj...
NAME:4 Complete the interview. Circle the correct answer.         5 Complete the text with in, with, at, on, or of...
3      Test A                                        NAME:Poniższy test zawie...
NAME:5 Make the sentences negative.                    7 Write questions.  1 Keiko works at weekends. ...
3        Test B                                            NAME:Poniższy...
NAME:5 Write questions.                          7 Circle the correct word in each sentence.  1 ...
4         Test A                                           NAME:Poniższ...
NAME:5 Complete the sentences with the correct form of a verb from         5 Where / you / go / in summer?  the b...
4       Test B                                          NAME:Poniższy test...
NAME:4 Circle the correct word in each sentence.                  7 Write short answers to the questions....
5     Test A                                     NAME:Poniższy test zawiera różne ...
NAME:5 Circle the correct alternative in each sentence.             10 a some b the c a d any  A (1) Help / E...
5    Test B                                   NAME:Poniższy test zawiera różne rodz...
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
11. new headway elementary tests
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

11. new headway elementary tests

67,853

Published on

Published in: Technology, Education
3 Comments
23 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
67,853
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2,237
Comments
3
Likes
23
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "11. new headway elementary tests"

 1. 1. Elementary Tests New English Course Amanda Maris WYDANIE POLSKIE 2
 2. 2. Zbiór testów do podr´cznika New Headway ElementaryWraz ze wzrostem liczby osób uczących się języka angielskiegorośnie zapotrzebowanie na nowoczesne testy oceniające efekty Punktacja i ocenapracy uczniów i nauczycieli.Wprowadzenie różnych ćwiczeń Do każdego ćwiczenia podana jest maksymalna ilość punktów.sprawdzających kompetencje językowe uczniów na początkowym System ten pozwoli nauczycielowi na szczegółową analizęetapie nauczania pozwoli na gruntowne przygotowanie ich nie umiejętności uczniów na podstawie wyników cząstkowych. Sumatylko do nowej matury ale i rozmaitych konkursów językowych, punktów w całym teście daje ogólny obraz kompetencjia także olimpiady języka angielskiego, czy popularnych językowych uzyskanych przez danego ucznia. W zadaniachegzaminów First Certificate oraz Certificate of Advanced English. otwartych lub częściowo otwartych podana punktacja uzależnionaProponowany przez nas zbiór testów wraz z załączonymi jest od wszystkich elementów języka sprawdzanych w danymkryteriami oceny z powodzeniem może być stosowany w każdej ćwiczeniu. Przykładowo, za każde poprawnie przetłumaczoneszkole, w której korzysta się z podręcznika New Headway zdanie uczeń może otrzymać 4 punkty. Nauczyciel musi wziąć podElementary. Liczba testów odpowiada liczbie rozdziałów w tym uwagę gramatyczną poprawność zdania (szyk wyrazów, właściwepodręczniku. W przygotowaniu są podobne zbiory uzupełniające formy czasowników, użycie czasowników posiłkowych, etc.),podręczniki New Headway Pre-Intermediate i New Intermediate. pisownię poszczególnych słów, zastosowanie odpowiednichGłówne cele testów: zwrotów oraz treść zdania. Oceniając wyżej wymienione– wprowadzenie materiałów pozwalających nauczycielom zagadnienia nauczyciel powinien pamiętać również o stopniu sprawnie ocenić postęp uczniów w zakresie rozwoju ich zaawansowania uczącego się. kompetencji językowych, które byłyby jednocześnie W przypadku oceny swobodnej wypowiedzi pisemnej, poza naturalnym uzupełnieniem każdego rozdziału; wymienionymi już czynnikami, należy ocenić komunikatywność,– przygotowanie zbioru testów wzorowanych na testach obecnie zgodność z tematem, długość odpowiedzi, umiejętne zastosownie stosowanych w konkursach i na egzaminach; zdań złożonych, oraz użycie właściwego stylu. Zamieszczona niżej– wyrabianie u uczniów nawyku systematycznej oceny rozwoju tabelka zawiera elementy języka podlegające testowaniu i ma na własnych postępów w zakresie kompetencji językowych; celu ułatwić nauczycielowi ocenę zadania otwartego.– umożliwienie nauczycielom wykorzystania proponowanych zadań jako wzorów w przygotowniu nowych testów i Zakres znajomości kryteriów oceny. Elementy języka oceniane języka podlegający Ocena w poszczególnych zakresach ocenie Typy çwiczeƒ Pisownia i Właściwe użycie wielkich liter, interpunkcja apostrofu, etc.W teście do każdego rozdziału proponujemy ćwiczenia zamknięte Poprawna pisowniai otwarte. Poprawne zastosowanie znaków W ćwiczeniach zamkniętych za poprawną uznaje się tylko jedną interpunkcyjnychodpowiedź, np. prawda/fałsz, co pozwala na szybkie ich Poprawność Szyk wyrazów w zdaniusprawdzenie i obiektywną ocenę. W punktowaniu ćwiczeń gramatyczna Formy czsownikoweotwartych lub częściowo otwartych konieczne jest rozważenie Zastosowanie przedimkówkilku aspektów poprawności językowej i należy oczekiwać kilku Użycie właściwych części mowywersji poprawnych odpowiedzi. Różnorodność zadań pozwala na Użycie właściwych formdokładne ustalenie zagadnień wymagających powtórzenia oraz przymiotników i przysłówkówumiejętności, w zakresie których wskazane są intensywniejszećwiczenia z całą klasą lub poszczególnymi uczniami. Słownictwo Użycie odpowiednich wyrażeń Typy zadań zamieszczonych w kolejnych testach to: ćwiczenia Bogactwo i różnorodnośćsprawdzające rozumienie tekstu czytanego zawierające pytania zastosowanych zwrotówtypu prawda/fałsz; uzupełnienie dialogu zwrotami podanymi Umiejętność stosowaniaw formie testu wielokrotnego wyboru; ćwiczenia polegające synonimówna łączeniu elementów (słów, obrazków, pytań i odpowiedzi)w logiczne, gramatycznie poprawne związki; uzupełnienie Styl Płynność, spójność, logicznywyrażeń wymaganymi konstrukcjami gramatycznymi; ćwiczenia układ wypowiedzi Zachowanie równowagi wpolegające na zmianie kolejności elementów, liter w wyrazie czy prezentacji opiniisłów w zdaniu. Elementy ćwiczeń otwartych i zamkniętych łączone są Wykonanie Użycie wymaganej liczby slów,w zadaniach wymagających przetłumaczenia ćwiczonych zadania zgodne z zdańwcześniej zwrotów na język angielski oraz w wypowiedziach poleceniem Oczekiwana dlugość i formapisemnych ograniczonych podanymi strukturami lub zwrotami. wypowiedziW testach występują również zadania otwarte w formie Zgodność z tematemswobodnych wypowiedzi pisemnych na zadany temat. Na wykonanie każdego testu przewidziane jest 45 minut. Ogólne wrażenia Ogólne wrażenie oceniającego Alina Maciąg Doradca Metodyczny, Bydgoszcz
 3. 3. New Headway ElementaryTest BookletNote to the teacherThis booklet contains• 14 Unit Tests which revise the corresponding unit in New Headway Elementary Student’s Book. There are two versions (A and B) of each test. They cover the same material, but have been reorganized to allow easier administration of the tests in the classroom. Each test has a total score of 100.• An optional listening exercise at the back of the book for each unit, using the recordings from the Student’s Book.• An Answer key for all the exercises.These tests may be photocopied freely for classroom use. They may not beadapted, printed, or sold without the permission of Oxford University Press.
 4. 4. 1 Test A NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Write the names of the countries under the correct map. Portugal Italy Germany Japan The United States Brazil Hungary Spain England France 7 81 Portugal 2 9 10 1 point for each correct answer 93 4 2 Complete the sentences with my, your, his, her, its, our, or their. My 1 I’m an actor. ____ job is very interesting. 2 We have a dog. ______ name is Blackie. 3 We live in a small village. ______ house is small and very pretty. 4 My sister works in a theatre. She loves ______ job. 5 You’re a doctor. Do you like ______ work? 6 My friends don’t have much money. ______ lives are quite difficult. 7 My friend is married to a Brazilian man. ______ name is Ricardo.5 6 2 points for each correct answer 124 U N I T 1 Test A New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 5. 5. NAME:3 Match the questions with a correct answer a–i. 6 Complete the dialogues. Circle the correct answer. 1 b What’s this in English? a That’s right. A Hello. My name’s Angela. (1) ______ ’s your name? 2 How do you spell b It’s a notebook. B Kim. your first name? c J-U-L-I-A. A Where (2) ______ from, Kim? 3 Where’s he from? B I’m from Kansas (3) ______ the United States. d N-O-T-E-B-O-O-K. 4 What’s his name? 1 a How b Where c Are d What e Portugal. 5 How do you spell your surname? f OK. 2 a are you b is he c are they d you are 6 What’s your name? g Marta Lazzeri. 3 a is b country c in d from h A-L-V-A-R-E-Z. i Felipe Gonzales. A Hello, Karl. (4) ______ are you? B (5) ______ , thank you. And you? 2 points for each correct answer 10 A (6) ______ OK, thanks. 4 a What b Where c When d How4 Write a or an. 5 a Yes b Fine c Very good d Good 1 a ___ ticket 7 ___ telephone 6 a I’m b am c She’s d I 2 an orange ___ 8 ___ ice-cream 3 ___ car 9 ___ student A This is a photo of my friends. 4 ___ newspaper 10 ___ bag B What (7) ______ their names? 5 ___ house 11 ___ apple A Luisa, Hans and Gabi. 6 ___ camera B Where (8) ______ from? 1 point for each correct answer 9 A Luisa (9) ______ from Italy and Hans and Gabi (10) ______ from Germany.5 Complete the text. Choose eight words from the box. 7 a am b are c ’s d is 8 a are b country c are they d they are from language hospital live have ’m is are want like country doctor in 9 a are b am c ’re d is 10 a are b is c am d ’s My name’s Margarita Sanchez and I’m a (1)__________ . 3 points for each correct answer 24 I (2)__________ 35. I’m married and I (3)__________ three children. They (4) __________ five, seven, and ten years old. I (5)__________ in a flat (6)__________ 7 Write four sentences about yourself (your name, where you Santander in the north of Spain. I (7)__________ to learn come from, where you live, what you do). Write about your English because it’s an international (8)__________ . family and explain why you want to learn English. 2 points for each correct answer 16 (5 points per sentence: 2 for grammatical accuracy, 20 2 for lexis and communication of message, 1 for spelling) TOTAL 100New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T 1 5
 6. 6. 1 Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Write the names of the countries under the correct map. Portugal Italy Germany Japan The United States Brazil Hungary Spain England France 7 81 Portugal 2 9 10 1 point for each correct answer 93 4 2 Complete the sentences with my, your, his, her, its, our, or their. My 1 I’m an actor. ____ job is very interesting. 2 You’re a doctor. Do you like ______ work? 3 My friend is married to a Brazilian man. ______ name is Ricardo. 4 My sister works in a theatre. She loves ______ job. 5 We live in a small village. ______ house is small and very pretty. 6 My friends don’t have much money. ______ lives are quite difficult. 7 We have a dog. ______ name is Blackie.5 6 2 points for each correct answer 126 U N I T 1 Test B New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 7. 7. NAME:3 Write a or an. A This is a photo of my friends. a B What (7) ______ their names? 1 ___ ticket 4 ___ ice-cream an A Luisa, Hans and Gabi. 2 ___ orange 5 ___ car B Where (8) ______ from? 3 ___ camera 6 ___ student A Luisa (9) ______ from Italy and Hans and Gabi 7 ___ house 10 ___ telephone (10) ______ from Germany. 8 ___ apple 11 ___ bag 9 ___ newspaper 7 a is b ’s c are d am 8 a they are b are they c country d are 1 point for each correct answer 9 9 a is b ’re c am d are 10 a ’s b am c is d are4 Match the questions and answers. 3 points for each correct answer 24 1 b What’s this in English? a N-O-T-E-B-O-O-K. 2 What’s his name? b OK. 6 Complete the text. Choose eight words from the box. 3 What’s your name? c That’s right. 4 Where’s he from? d Marta Lazzeri. doctor have hospital live ’m are want from 5 How do you spell e J-U-L-I-A. is like language country in your first name? f Felipe Gonzales. 6 How do you spell My name’s Margarita Sanchez and I’m a (1)__________ . g It’s a notebook. your surname? I (2)__________ 35. I’m married and I (3)__________ h Portugal. three children. They (4) __________ five, seven, and ten i A-L-V-A-R-E-Z. years old. I (5)__________ in a flat (6)__________ Santander in the north of Spain. I (7)__________ to learn 2 points for each correct answer 10 English because it’s an international (8)__________ .5 Complete the dialogues. Circle the correct answer. 2 points for each correct answer 16 A Hello. My name’s Angela. (1) ______ ’s your name? B Kim. 7 Write four sentences about yourself (your name, where you A Where (2) ______ from, Kim? come from, where you live, what you do). Write about your B I’m from Kansas (3) ______ the United States. family and explain why you want to learn English. 1 a How b Where c Are d What (5 points per sentence: 2 for grammatical accuracy, 20 2 a you are b are they c is he d are you 2 for lexis and communication of message, 1 for spelling) 3 a from b in c country d is TOTAL 100 A Hello, Karl. (4) ______ are you? B (5) ______ , thank you. And you? A (6) ______ OK, thanks. 4 a How b When c Where d What 5 a Good b Yes c Fine d Very good 6 a I b She’s c Am d I’mNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test B U N I T 1 7
 8. 8. 2 Test A NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Write a sentence for each picture. Use a word from the box. big hot easy old lovely new difficult cold old horrible small young 11 12 1 point for each correct answer 101 It’s big. 2 They ’re hot. 2 Look at the family tree and complete the sentences. Andrew = Irene Amelia = Peter Ben = Kate Susan Louisa Matthew3 4 is Irene’s 1 Andrew ________ husband. 2 Louisa and Matthew ____ Ben and Kate’s _children . are ______ 3 Matthew ________ Louisa’s ________ . 4 Amelia ________ ________ wife. 5 Louisa ________ ________ sister. 6 Andrew ________ Susan’s ________ . 7 Louisa ________ Ben and Kate’s ________ .5 6 2 points for each correct answer 10 3 Read the information about James. Are the statements true () or false (#)? My brother’s name is James. He’s thirty-four and he’s married. His wife’s name is Liz. She’s thirty-two and she’s an engineer. James is a7 8 dentist. They have two children. Their daughter, Helen, is seven and their son, Sam, is four. 1 James is married. ___ 2 Liz is James’s wife. ___ 3 Liz is thirty-four. ___ 4 James and Liz have two daughters. ___ 5 Helen’s brother is four. ___9 10 1 point for each correct answer 58 U N I T 2 Test A New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 9. 9. NAME:4 Complete the text with in, with, at, on, or of. A Is your husband from Scotland, too? B No, (8) ___ . He’s Welsh. I live (1) ____ London. My house is (2) ____ the centre A Where (9) ___ from? (3) ____ the city. I work for an international firm. I’m B Swansea. (4) ____ work now. My husband, Dave, is a teacher. Our A How old (10) ___ your children? children go to his school. He’s (5)___ school now (6) ____ B Seven and five. our children. They are (7) ____ class five but Dave isn’t A (11) ___ boys or girls? their teacher. My parents are (8) ____ holiday (9) ____ B Both boys. Paris now. We have a photo (10) ____ the Eiffel Tower A OK. Thank you very much. from them. They like Paris very much. 1 a How b Where c Who d What 2 points for each correct answer 20 2 a What’s b Who’s c How’s d Is 3 a do you b are you c are d live5 Complete the dialogue. Choose five words from the box. 4 a Where’s b How much c What’s d Who’s Here price Anything Where pounds What want 5 a I do b I’m c I can d Am eat glass have pound cup 6 a have you b years c do you d are you A Good morning. 7 a do you b are you c are d you are B Morning. 8 a he isn’t b he is c we aren’t d I’m not A Can I (1) _________ a ham salad, please? B (2) _________ to drink? 9 a he is b are you c is she d is he A Yes, a (3) _________ of coffee, please. 10 a are b have c is d am B (4) _________ you are. 11 a They’re b Is he c Are they d They aren’t A Thanks. How much is that? B Three (5) _________ seventy-five, please. 3 points for each correct answer 30 A Thanks. 7 Write sentences about someone you know and his/her family 2 points for each correct answer 10 of at least four people (their names, their relationship, what they do, how old the children are). Try and use at least one6 Complete the interview. Circle the correct answer. possessive ’s. A Hello. (1) ___ are you? Begin: B Fine, thanks. This is . . . A (2) ___ your surname? (5 points for communication of message, 5 for grammatical 15 B Evans. accuracy, 5 for lexis, link words, and spelling) A And your first name? B Anne. TOTAL 100 A Where (3) ___ from? B Scotland. A (4) ___ your address? B 112 George Street, Glasgow. A What’s your job? B (5) ___ a teacher. A How old (6) ___ ? B I’m twenty-nine. A And (7) ___married? B Yes, I am, and I have two children.New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T 2 9
 10. 10. 2 Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Write a sentence for each picture. Use a word from the box. big hot easy old lovely new difficult cold old horrible small young 11 12 1 point for each correct answer 101 It’s big. 2 They ’re hot. 2 Read the information about James. Are the statements true () or false (#)? My brother’s name is James. He’s thirty-four and he’s married. His wife’s name is Liz. She’s thirty-two and she’s an engineer. James is a dentist. They have two children. Their daughter, Helen, is seven and their son, Sam, is four.3 4 1 James is married. ___ 2 Liz is James’s wife. ___ 3 Liz is thirty-four. ___ 4 James and Liz have two daughters. ___ 5 Helen’s brother is four. ___ 1 point for each correct answer 55 6 3 Look at the family tree and complete the sentences. Andrew = Irene Amelia = Peter Ben = Kate Susan Louisa Matthew7 8 is Irene’s 1 Andrew ________ husband. 2 Louisa and Matthew ____ Ben and Kate’s _children . are ______ 3 Louisa ________ ________ sister. 4 Louisa ________ Ben and Kate’s ________ . 5 Amelia ________ ________ wife. 6 Matthew ________ Louisa’s ________ .9 10 7 Andrew ________ Susan’s ________ . 2 points for each correct answer 1010 U N I T 2 Test B New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 11. 11. NAME:4 Complete the interview. Circle the correct answer. 5 Complete the text with in, with, at, on, or of. A Hello. (1) ___ are you? I live (1) ____ London. My house is (2) ____ the centre B Fine, thanks. (3) ____ the city. I work for an international firm. I’m A (2) ___ your surname? (4) ____ work now. My husband, Dave, is a teacher. B Evans. Our children go to his school. He’s (5)___ school now (6) A And your first name? ____ our children. They are (7) ____ class five but Dave B Anne. isn’t their teacher. My parents are (8) ____ holiday (9) ____ A Where (3) ___ from? Paris now. We have a photo (10) ____ the Eiffel Tower B Scotland. from them. They like Paris very much. A (4) ___ your address? B 112 George Street, Glasgow. 2 points for each correct answer 20 A What’s your job? B (5) ___ a teacher. 6 Complete the dialogue. Choose five words from the box. A How old (6) ___ ? B I’m twenty-nine. Here price Anything Where pounds What want A And (7) ___ married? eat glass have pound cup B Yes, I am, and I have two children. A Good morning. A Is your husband from Scotland, too? B Morning. B No, (8) ___ . He’s Welsh. A Can I (1) _________ a ham salad, please? A Where (9) ___ from? B (2) _________ to drink? B Swansea. A Yes, a (3) _________ of coffee, please. A How old (10) ___ your children? B (4) _________ you are. B Seven and five. A Thanks. How much is that? A (11) ___ boys or girls? B Three (5) _________ seventy-five, please. B Both boys. A Thanks. A OK. Thank you very much. 2 points for each correct answer 10 1 a How b Where c Who d What 2 a Is b How’s c Who’s d What’s 7 Write sentences about someone you know and his/her family 3 a live b are c are you d do you of at least four people (their names, their relationship, what 4 a Who’s b How’s c What’s d Where’s they do, how old the children are). Try and use at least one possessive ’s. 5 a Am b I can c I’m d I do Begin: 6 a are you b do you c years d have you This is . . . 7 a you are b are c are you d do you 8 a I’m not b he isn’t c he is d we aren’t (5 points for communication of message, 5 for grammatical 15 accuracy, 5 for lexis, link words, and spelling) 9 a is he b is she c are you d he is 10 a am b is c have d are TOTAL 100 11 a Is it b Are they c Is he d They’re 3 points for each correct answer 30New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test B U N I T 2 11
 12. 12. 3 Test A NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Complete the sentences with the names of the jobs from the 3 Read the text. Are the statements true () or false (#)? box. THE LONG- DISTA NCE TE ACHE R barman postman receptionist interpreter pilot Mr Frank Garret, 65, is a schoolteacher. He is English, but he lives in accountant shopkeeper nurse architect journalist France, in the village of Yerville. Mr Garret lives in France, but he works in England. 1 A ____________ delivers letters. Every Monday he leaves home at 2.30 in the morning and drives 2 A ____________ sells things. 101 miles from his village to Boulogne, where he leaves his car and 3 An ___________ looks after money. goes by boat to England. He teaches French from 9.00 in the 4 A ____________ serves drinks. morning to 3.30 in the afternoon, and then he leaves school. He arrives home at 9.30 in the evening. The journey there and back 5 A ____________ gives people information. isn’t expensive. 6 An ___________ designs buildings. Mr Garret works in England only one day a week. 7 A ____________ flies to different countries. And what does he do on the other days? He teaches English! He 8 A ____________ looks after people in hospital. has a class of French students in Yerville. He says, ‘I love my job in England and I love my home in France. 9 A ____________ writes for a newspaper. I’m a happy man.’ 10 An ___________ translates from one language to another. 1 Mr Garret is 65 years old. ___ 1 point for each correct answer 10 2 Mr Garret is French. ___ 3 Mr Garret has a house in France. ___2 Write the times. 4 Mr Garret goes by bus to Boulogne. ___ 11 12 1 11 12 1 5 Mr Garret learns French in England. ___ 10 2 10 2 6 Mr Garret leaves school at 9.30. ___9 3 9 3 8 4 8 4 7 Mr Garret’s journey is cheap. ___ 7 6 5 7 6 51 2 8 Mr Garret works in France one day a week. ___ 9 Mr Garret teaches French in Yerville. ___ 12 12 11 1 11 1 10 Mr Garret likes working in England and living 10 2 10 29 3 9 3 in France. ___ 8 4 8 4 7 6 5 7 6 5 1 point for each correct answer 103 4 12 12 4 Complete the sentences with the correct form of a verb from 11 1 11 1 10 2 10 2 the box.9 3 9 3 8 7 5 4 8 7 5 4 fly play live teach have speak drink give 6 65 6 1 My sister works in France. She _________ English 11 12 1 11 12 1 in Paris. 10 2 10 29 3 9 3 2 He _________ breakfast at half past seven. 8 7 5 4 8 7 5 4 3 My son _________ tennis every week. 6 67 8 4 My friend _________ three languages. 5 My sister is a flight attendant. She _________ to 12 12 10 11 1 10 11 1 hundreds of cities. 2 29 3 9 3 8 4 8 4 2 points for each correct answer 10 7 6 5 7 6 59 10 2 points for each correct answer 2012 U N I T 3 Test A New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 13. 13. NAME:5 Make the sentences negative. 7 Write questions. 1 Keiko works at weekends. 1 Where / John / come from? Keiko doesn’t work at weekends. Where does John come from? 2 My brother wears a uniform at work. 2 Where / Alison / learn Japanese? 3 What / your husband / do? 3 He goes to the supermarket every day. 4 How much / this book / cost? 4 Barbara drives to work. 5 What time / Mark / leave in the mornings? 5 He has a lot of free time in the evenings. 6 How many children / your sister / have? 6 She watches TV every morning. 2 points for each correct answer 10 8 Circle the correct word in each sentence. 2 points for each correct answer 10 1 My mother looks after / with old people. 2 Does he work in / for an office?6 Write questions. 3 Simon likes living at / in a big city. 1 He works for IBM. 4 My friend lives on / in an island. Does he work for IBM? 5 She goes walking at / in summer. 6 We have supper on / in the evening. 2 She comes from Manchester. 7 My wife likes going for / to walks. 8 My Dad plays golf for / in his free time. 3 He goes swimming every week. 9 My sister is married to / with an actor. 10 He delivers beer to / at the pub. 4 Diane goes to school by bus. 11 My brother goes to France on / by boat. 2 points for each correct answer 20 5 She travels a lot. TOTAL 100 6 Peter lives near the centre. 2 points for each correct answer 10New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T 3 13
 14. 14. 3 Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Read the text. Are the statements true () or false (#)? 12 12 11 1 11 1 10 2 10 2 9 3 9 3 THE LO N G - D I STAN CE T E AC H E R 8 4 8 4 7 5 7 5 Mr Frank Garret, 65, is a schoolteacher. He is English, but he lives in 6 6 France, in the village of Yerville. Mr Garret lives in France, but he 7 8 works in England. 12 12 11 1 11 1 Every Monday he leaves home at 2.30 in the morning and drives 10 2 10 2 101 miles from his village to Boulogne, where he leaves his car and 9 3 9 3 8 4 8 4 goes by boat to England. He teaches French from 9.00 in the 7 6 5 7 6 5 morning to 3.30 in the afternoon, and then he leaves school. He 9 10 arrives home at 9.30 in the evening. The journey there and back isn’t expensive. 2 points for each correct answer 20 Mr Garret works in England only one day a week. And what does he do on the other days? He teaches English! He has a class of French students in Yerville. 3 Complete the sentences with the names of the jobs from the He says, ‘I love my job in England and I love my home in France. box. I’m a happy man.’. barman postman receptionist interpreter pilot accountant shopkeeper nurse architect journalist 1 Mr Garret is 65 years old. ___ 2 Mr Garret is French. ___ 1 A ____________ serves drinks. 3 Mr Garret has a house in France. ___ 2 An ____________designs buildings. 4 Mr Garret goes by bus to Boulogne. ___ 3 A ____________ delivers letters. 5 Mr Garret learns French in England. ___ 4 A ____________ flies to different countries. 6 Mr Garret leaves school at 9.30. ___ 5 An ____________looks after money. 7 Mr Garret’s journey is cheap. ___ 6 A ____________ writes for a newspaper. 8 Mr Garret works in France one day a week. ___ 7 A ____________ sells things. 9 Mr Garret teaches French in Yerville. ___ 8 A ____________ gives people information. 10 Mr Garret likes working in England and living in France. ___ 9 An ____________translates from one language to another. 1 point for each correct answer 10 10 A ____________ looks after people in hospital. 1 point for each correct answer2 Write the times. 10 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 4 Complete the sentences with the correct form of a verb from9 3 9 3 the box. 8 4 8 4 7 6 5 7 6 51 2 fly play live teach have speak drink give 11 12 1 11 12 1 1 My son _________ tennis every week. 10 2 10 29 3 9 3 2 My sister is a flight attendant. She _________ to 8 4 8 4 hundreds of cities. 7 6 5 7 6 53 4 3 He _________ breakfast at half past seven. 4 My sister works in France. She _________ English in 11 12 1 11 12 1 Paris. 10 2 10 29 3 9 3 5 My friend _________ three languages. 8 4 8 4 7 5 7 5 6 6 2 points for each correct answer 105 614 U N I T 3 Test B New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 15. 15. NAME:5 Write questions. 7 Circle the correct word in each sentence. 1 He works for IBM. 1 My mother looks after / with old people. Does he work for IBM? 2 She goes walking at / in summer. 2 Diane goes to school by bus. 3 My wife likes going for / to walks. 4 Does he work in / for an office? 5 My Dad plays golf for / in his free time. 3 Peter lives near the centre. 6 My friend lives on / in an island. 7 He delivers beer to / at the pub. 4 He goes swimming every week. 8 Simon likes living at / in a big city. 9 We have supper on / in the evening. 5 She comes from Manchester. 10 My brother goes to France on / by boat. 11 My sister is married to / with an actor. 6 She travels a lot. 2 points for each correct answer 20 2 points for each correct answer 10 8 Write questions. 1 Where/John/come from?6 Make the sentences negative. Where does John come from? 1 Keiko works at weekends. 2 How much/this book/cost? Keiko doesn’t work at weekends. 2 Barbara drives to work. 3 How many children/your sister/have? 4 What/your husband/do? 3 She watches TV every morning. 5 Where/Alison/learn Japanese? 4 He goes to the supermarket every day. 6 What time/Mark/leave in the mornings? 2 points for each correct answer 10 5 My brother wears a uniform at work. TOTAL 100 6 He has a lot of free time in the evenings. 2 points for each correct answer 10New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test B U N I T 3 15
 16. 16. 4 Test A NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Match the pictures to the activities. 2 Read the text. Are the statements true () or false (#)? MA NUE L A DA SILVA FROM PORTUG A L People think it’s always warm and sunny in Portugal, but January and February are often cold, wet, and grey. I don’t like winter. I usually meet friends in restaurants and bars and we chat. Sometimes we go to a Brazilian bar. I love Brazilian music. But then 1 suddenly it’s summer and at weekends we drive to the beach, 2 sunbathe, and go swimming. I love summer. 3 1 Manuela is from Brazil. # ___ 2 The weather is always warm and sunny in Portugal. ___ 4 5 3 Manuela goes to bars with her friends when it’s cold and grey. ___ 4 Manuela goes to a Brazilian bar in summer. ___ 7 5 Manuela goes swimming in summer. ___ 6 Manuela doesn’t like winter but she likes summer. ___ 6 8 1 point for each correct answer 5 9 3 Circle the correct word in each sentence. 1 I don’t like reading / read much. 2 He likes take / taking photographs of his family. 3 I like / liking playing football. 10 11 4 We like go / going swimming in summer. 5 She loves sunbathe / sunbathing on the beach. 6 They go / going walking in winter. 1 point for each correct answer 5 13 4 Complete the dialogues. Choose words from the box. 12 I’m sorry That’s OK Pardon Excuse me It doesn’t matter a dancing h sailing A (1) ______________________ . b jogging i swimming B Yes? c skiing j going to the gym A Do you have a pen? d playing football k listening to music B (2) ____________________ , I don’t. e taking photographs l watching TV A (3) ____________________ . f cooking m reading g sunbathing A I’m sorry I’m late. B (4)_______________________ ? 2 points for each correct answer 26 A I’m sorry I’m late. B (5) _______________ . Come in. 2 points for each correct answer 1016 U N I T 4 Test A New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 17. 17. NAME:5 Complete the sentences with the correct form of a verb from 5 Where / you / go / in summer? the box. write watch talk relax read meet see go get 6 you / see / your family / very often? up make 1 They ______ a lot of interesting people in their work. 2 points for each correct answer 10 2 My mother ______ on Sundays because she’s tired. 3 We ______ to bed early on Sundays. 8 Write short answers to the questions. 4 My brother ______ videos at weekends. 1 Does he eat meat? 5 I ______ the newspaper every morning. he does. Yes, ______________________ . 2 Do they want a drink? 1 point for each correct answer 5 No, ______________________ . 3 Do you go shopping every day?6 Make the sentences negative. No, ______________________ . 1 I start work early on Tuesdays. 4 Does she cook very often? I don’t start work early on Tuesdays. No, ______________________ . 2 Carol does her homework every evening. 5 Do you live with your parents? Yes, ______________________ . 6 Does he speak Italian? 3 We go to the beach in summer. Yes, ______________________ . ________________________________________ 1 point for each correct answer 5 4 He stays in bed late on Sundays. 9 Write sentences about you and a friend. Write about three 5 They smoke a lot. things that you do together and three things that one does but the other doesn’t. Try to use: 6 I write articles for newspapers. both a lot sometimes usually (4 points per item: 1 for grammatical accuracy, 1 for lexis, 24 2 points for each correct answer 10 1 for use of both, a lot, sometimes, usually, 1 for spelling)7 Write questions. TOTAL 100 1 What time / you / get up? What time do you get up? 2 How many languages / he / speak? _______________________________________ 3 Where / your friends / come from? 4 she / work / eight hours a day?New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T 4 17
 18. 18. 4 Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Read the text. Are the statements true () or false (#)? 3 Match the pictures to the activities. MA N UEL A DA S I LVA F ROM P ORT U G A L People think it’s always warm and sunny in Portugal, but January and February are often cold, wet, and grey. I don’t like winter. I usually meet friends in restaurants and bars and we chat. 1 Sometimes we go to a Brazilian bar. I love Brazilian music. But then 2 suddenly it’s summer and at weekends we drive to the beach, 3 sunbathe, and go swimming. I love summer. 1 Manuela is from Brazil. # ___ 2 Manuela goes swimming in summer. ___ 4 5 3 Manuela goes to a Brazilian bar in summer. ___ 4 Manuela goes to bars with her friends when it’s cold and grey. ___ 7 5 Manuela doesn’t like winter but she likes summer. ___ 6 The weather is always warm and sunny 6 8 in Portugal. ___ 1 point for each correct answer 5 92 Make the sentences negative. 1 I start work early on Tuesdays. I don’t start work early on Tuesdays. 10 11 2 He stays in bed late on Sundays. 3 I write articles for newspapers. 13 12 4 We go to the beach in summer. a playing football h taking photographs b cooking i reading c dancing j sailing 5 Carol does her homework every evening. d sunbathing k going to the gym e skiing l listening to music f watching TV m swimming 6 They smoke a lot. g jogging 2 points for each correct answer 26 2 points for each correct answer 1018 U N I T 4 Test B New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 19. 19. NAME:4 Circle the correct word in each sentence. 7 Write short answers to the questions. 1 I don’t like reading / read much. 1 Does he eat meat? 2 We like go / going swimming in summer. he does. Yes, ______________________ . 3 They go / going walking in winter. 2 Does she cook very often? 4 I like / liking playing football. No, ______________________ . 5 He likes take / taking photographs of his family. 3 Does he speak Italian? 6 She loves sunbathe / sunbathing on the beach. Yes, ______________________ . 4 Do you go shopping every day? 1 point for each correct answer 5 No, ______________________ . 5 Do they want a drink? No, ______________________ .5 Complete the dialogues. Choose words from the box. 6 Do you live with your parents? Yes, ______________________ . I’m sorry That’s OK Pardon Excuse me It doesn’t matter 1 point for each correct answer 5 A I’m sorry I’m late. B (1)_______________________ ? A I’m sorry I’m late. 8 Write questions. B (2) _______________ . Come in. 1 What time / you / get up? What time do you get up? A (3) ______________________ . 2 she / work / eight hours a day? B Yes? A Do you have a pen? B (4) ____________________ , I don’t. 3 you / see / your family / very often? A (5) ____________________ . 4 Where / your friends / come from? 2 points for each correct answer 106 Complete the sentences with the correct form of a verb from 5 How many languages / he / speak? the box. write watch talk relax read meet see go get 6 Where / you / go / in summer? up make 1 We ______ to bed early on Sundays. 2 points for each correct answer 10 2 I ______ the newspaper every morning. 3 My mother ______ on Sundays because she’s tired. 9 Write sentences about you and a friend. Write about three 4 They ______ a lot of interesting people in their work. things that you do together and three things that one does 5 My brother ______ videos at weekends. but the other doesn’t. Try to use: 1 point for each correct answer 5 both a lot sometimes usually (4 points per item: 1 for grammatical accuracy, 1 for lexis, 24 1 for use of both, a lot, sometimes, usually, 1 for spelling) TOTAL 100New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test B U N I T 4 19
 20. 20. 5 Test A NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Match the definitions to the objects. 3 Look at the picture. Are the statements true () or false (#)? 1 It makes the living a an armchair room warm. b a telephone 2 You can sit on it. 3 You can see yourself c a stereo in it. d a fire 4 It’s lovely and you e a mirror look at it. 5 Two or three people f a table can sit together on it. g a sofa 6 You use it when you talk to your friends. h a picture 7 You use it when you listen to music. 8 You can put things on it. 1 point for each correct answer 8 1 There’s a person in the office. ___ 2 There’s a computer on the desk. ___2 Look at the pictures. Circle the correct preposition in each sentence. 3 There isn’t a telephone. ___ 4 There are some flowers in the office. ___ 5 There’s a picture on the wall. ___ 6 There aren’t any pens on the desk. ___ 7 There’s a bag next to the desk. ___ 8 There’s a chair under the desk. ___1 The pictures are 2 The bank is 9 There’s a newspaper in the bag. ___ in / on the wall. next to / under the supermarket. 10 There are some magazines on the desk. ___ 1 point for each correct answer 10 4 Complete the sentences with and, but, so, or because. 1 I like coffee _________ my husband likes tea. 2 My house is old _________ it’s very small, too.3 The photo is in / on 4 The bus stop is 3 We like our garden _________ it has lots of flowers. the television. next to / in front of the bookshop. 4 Jack lives near the sea _________ he often goes swimming. 5 I live in a village, _________ I work in a city. 6 London is very big _________ it’s very exciting. 7 I don’t like winter _________ it’s cold. 8 We have an armchair _________ a sofa in this room.5 The lamp is 6 The post box is 2 points for each correct answer 16 next to / on the sofa. next to / in front of the chemist’s. 2 points for each correct answer 1020 U N I T 5 Test A New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE
 21. 21. NAME:5 Circle the correct alternative in each sentence. 10 a some b the c a d any A (1) Help / Excuse me! Is there an Indian restaurant in 11 a Is there b There’s c There are d Are there this town? 12 a there’s b there isn’t c there are d there is B Yes, there’s (2) an / one in Queen Street. (3) Take / Go the first left and then the second right. 2 points for each correct answer 22 A Is it (4) far / next? B No. Just five minutes from here. 7 Describe your sitting room. Write about at least eight things, saying what is/isn’t in there, and what your family does in 2 points for each correct answer 8 that room. Try and use prepositions.6 Complete the conversation. Circle the correct answer. (6 points for general description, 5 for grammar, 5 for lexis, 26 5 for use of prepositions, 5 for communication of message) A (1) ___ ’s your name? B Frances. TOTAL 100 A Where do you live? B I live in Highville, a town in the south of England. A How many people live in Highville? B About twenty thousand. The town is quite small. A What do people do in the evenings and in their free time? B (2) ___ lots of pubs where people meet their friends. (3) ___ also a very good sports centre for tennis, squash, and swimming. A (4) ___ (5) ___ good restaurants? B Yes, (6) ___ . The Italian restaurant in the High Street is very good and I go to the Chinese restaurant quite often, too. A Do you like living in Highville? B Yes, I do. There are (7) ___ beautiful buildings in Highville and the people are very friendly. A What don’t you like about it? B Well, I love going to the theatre and I love shopping, but (8) ___ a theatre in Highville and (9)___ (10) ___ good shops. A (11) ___ a cinema? B Yes, (12) ___ , but I don’t like going to the cinema much. 1 a How b Where c Are d What 2 a Are there b There are c There’s d Is there 3 a There are b Is there c Are there d There’s 4 a Are there b Is there c There are d There’s 5 a the b any c a d some 6 a are there b there is c there are d there’s 7 a any b a c a lot of d some 8 a there aren’t b it isn’t c there isn’t d there’s 9 a there isn’t b there aren’t c they don’t d they aren’tNew Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE Test A U N I T 5 21
 22. 22. 5 Test B NAME:Poniższy test zawiera różne rodzaje ćwiczeń. Przeczytaj uważnie polecenie do każdego ćwiczenia i skorzystaj z podanych przykładów.1 Look at the pictures. Circle the correct preposition in each 1 There are some flowers in the office. ___ sentence. 2 There aren’t any pens on the desk. ___ 3 There’s a person in the office. ___ 4 There’s a bag next to the desk. ___ 5 There isn’t a telephone. ___ 6 There’s a newspaper in the bag. ___1 The pictures are 2 The bus stop is 7 There’s a computer on the desk. ___ in / on the wall. next to / in front of the bookshop. 8 There’s a picture on the wall. ___ 9 There are some magazines on the desk. ___ 10 There’s a chair under the desk. ___ 1 point for each correct answer 10 3 Match the definitions to the objects.3 The post box is 4 The photo is in / on 1 It’s lovely and you next to / in front the television. look at it. a an armchair of the chemist’s. 2 You use it when you b a telephone talk to your friends. 3 It makes the living c a stereo room warm. d a fire 4 You use it when you e a mirror listen to music. 5 You can see yourself f a table5 The bank is 6 The lamp is in it. g a sofa next to / under next to / on the sofa. 6 You can put things the supermarket. on it. h a picture 7 You can sit on it. 2 points for each correct answer 10 8 Two or three people can sit together on it.2 Look at the picture. Are the statements true () or false (#)? 1 point for each correct answer 8 4 Complete the conversation. Circle the correct answer. A (1) ___ ’s your name? B Frances. A Where do you live? B I live in Highville, a town in the south of England. A How many people live in Highville? B About twenty thousand. The town is quite small. A What do people do in the evenings and in their free time? B (2) ___ lots of pubs where people meet their friends. (3) ___ also a very good sports centre for tennis, squash, and swimming. A (4) ___ (5) ___ good restaurants?22 U N I T 5 Test B New Headway Elementary © Oxford University Press PHOTOCOPIABLE

×