Uploaded on

A presentation (in Swedish) about the future of Java, after Oracle´s acquisition of SUN.

A presentation (in Swedish) about the future of Java, after Oracle´s acquisition of SUN.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,999
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Framtiden för JavaMerdata – 11 Mar 2010
  Jens Riboe
  jens.riboe@ribomation.com
  11 Mars 2010
 • 2. Jens RiboeRibomation
  För diverse kunder
  KTH
  Ribomation
  ERA
  London
  Goyada
  Wily (San Francisco)
  VzB
  OW
  RM
  SICS
  1990
  1995
  2000
  2005
  2010
 • 3. Problem/Prestanda analys
 • 4. Agenda
  Varför
  Vad
  Hur
  Vart
  Vem
  Vilka
  Oracle´s förvärv av SUN
  Java editioner och deras framtid
  Java 7
  JVM Språk
  Groovy
  Spara frågorna tills efter presentationen
 • 5. Oracle´s förvärv av SUN
  http://blogs.sun.com/jag/entry/so_long_old_friend
 • 6. Varför köpte de SUN?
  Fler frågor än svar – än så länge
  Några teorier
  Sätta stopp för MySQL
  Utmana IBM på riktigt
  SUN Servers med Oracle DB
  Kontrollera utvecklingen av Java
  Införa kommersiella versioner
  Oron i Java lägret är mindre, nu ett år efteråt
 • 7. Oracle samlar på appsrvs
  GlassFish
  Från köpet av SUN (2009)
  Osäker framtid tillmötes
  Weblogic
  Från köpet av BEA (2007)
  Oracle´s primära val
  Orion
  Från köpet av svenska IronFlare (2004?)
  Kommer att försvinna helt
  Eget hack (kod från bl.a. JOnAS)
  Från millennieskiftet till förvärvet av Orion
  Finns inte längre
 • 8. Oracle Java
  Annonserad sammanslagning av
  SUN JVM
  BEA JRockit
 • 9. Java SE
  Java EE
  Android
  Java Editioner
 • 10. Java i mobilen
  På stark frammarsch
  Bygger på Dalvik JVM
  Backas upp av Google och ett flertal mobiltillverkare
 • 11. Java på servern
  Java EE kommer att vidareutvecklas
  EJB 3
  Bygger på Hibernate
  Spring Framework
  Tänkbar sammanslagning av JEE och Spring
  JINI & JavaSpaces
  Vem har hört talas om det?
 • 12. Java på skrivbordet
  Java Swing
  Stendött
  EclipseSWT/JFace/RCP
  Nisch
  Java WebStart
  Distributionsteknik för Java klienter
  Går samma öde tillmötes som Swing/SWT
  Java Applet
  Bara för de närmast sörjande
  Java FX
  Ett ambitiöst försök att slå Adobe FLEX och MS SilverLight
  Lär floppa såsom Swing
 • 13. Java 7
 • 14. New features – Which features?
  Closures
  NO, YES, NO, YES, NO, YES, NO, . . .
  Modules
  Super package, projectjigsaw
  Better Dates
  Instant, Duration, LocalDate
  LocalDate date = LocalDate.of(2010, MonthOfYear.FEBRUARY, 26);
  LocalDateeoMonth= date.with(DateAdjusters.lastDayOfMonth());
  LocalDatenextTue = date.with(DateAdjusters.next(DayOfWeek.TUESDAY));
  jmf) http://lib.ribomation.com/doc/DateCalc/usage.html
 • 15. Collection literals
  Inspirerad av Groovy m.fl.
  List<String> list = ["item"];
  String item = list[0];
  Set<String> set = {"item"};
  Map<String, Integer> map = {"key" : 1};
  intvalue = map["key"];
 • 16. Smått & gott
  Binaryliterals
  intbinary = 0b1001_1001;
  Underscores in intliterals
  intone_million = 1_000_000;
  Strings in switch
  Diamond operator <>
  Map<String, List<String>> m = new HashMap<>();
  Closable
  try (
  BufferedReaderbr = new BufferedReader( new FileReader(path) )
  )
  {
  return br.readLine();
  }
 • 17. JVM språk
 • 18. Produktivitetsförbättring
  Development speed matters
  Tid för att bygga webappmed ´feature X´
  Fem år tigare: 1-2 månader
  Idag: 1-2 dagar
 • 19. Plattformförmerän Java
  Nya språk ovanpå eller bredvid Java
  Använder JVM:en som exekveringsmaskin
  På sikt tonar Java bort såsom C gjorde när C++ kom
 • 20. Scala
  Martin Odersky
  École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
  2004
  Multi-paradigm
  Object-Oriented programming
  Java + Mixin och Traits
  Functional programming
  Closures och Pattern Matching
  Static typing
  Kompilatorn hittar många fel
  Extendible
  Lätt att skapa DSL
 • 21. JRuby och Jython
  Många scriptspråk finns porterade till JVM:en
  JRuby är en portering av Ruby
  Jython är en portering av Python
  Ruby on Rails webbramverket var trigger
  Skapade stort intresse för
  Rails som ramverk
  Ruby som språk
 • 22. ClojureochJaskel
  Renodlade funktionella språk på JVM:en
  Clojure är en LISP variant
  Jaskel är en portering av Haskel
 • 23. Groovy
  James Strachan
  2003
  http://radio.weblogs.com/0112098/2003/08/29.html
  Inspireradav Ruby och Python
  Den 'naturliga' vidareutvecklingenav Java
  Superset av Java
  Såsom C övergicki C++
  Egenskaper
  Dynamiskt (duck typing)
  Objektorienterat (classes)
  Funktionellt (closures)
 • 24. Bättre än Java
  Betydligt mindre text att skriva
  Duck typing
  Trevliga nya operatorer
  Closures
  Groovy beans
  Groovy string
  Regex
  Categories
  Operator overloading
  Builders
  Nya libs och tools kommer hela tiden
 • 25. Ducktyping
  ”Ifit walks like a duck and it quacks like a duck, then it probably is as a duck”
  Metodanrop på objekt utan krav på viss typ
  def min(a, b) { a <= b ? a : b }
  defaNumber = 17
  println "number: " + min(aNumber - 3, aNumber + 3)
  defaString = 'foobar'
  println "string: " + min('xx' + aString, 'aa' + aString)
  defaDate = new Date()
  println "date: " + min(aDate - 1, aDate + 1)
  number: 14
  string: aafoobar
  date: Fri Sep 04 11:20:17 CEST 2009
 • 26. Elvis operator ?:
  I stället för
  String h = System.getProperties.getProperty("user.home");
  dir = (home != null ? home : "/tmp");
  räcker det med
  dir = System.properties.'user.home' ?: '/tmp'
  println '-' * 20
  println "A) ${System.properties.'user.home' ?: '/tmp'}"
  println "B) ${System.properties.'user-home' ?: '/tmp'}"
  --------------------
  A) C:Usersjens
  B) /tmp
 • 27. Spread operator *.
  I stället för
  List<String> txt = new ArrayList<String>();
  for (Todo t : todos) {
  txt.add(t.getText());
  }
  System.out.println("txt = " + txt);
  räcker det med
  deftxt = todos*.text
  printlntxt
 • 28. Closures
  Anonyma funktions block
  def nums = (1..10)
  printlnnums
  printlnnums.collect {it * it}
  printlnnums.findAll {n -> n % 2}
  printlnnums.inject(0) {sum, n -> sum + n}
  [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
  [1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100]
  [1, 3, 5, 7, 9]
  55
 • 29. Categories
  Ett sätt att temporärt addera metoder till en klass
  def today = new Date()
  println "Today: ${today}"
  println "Today: ${today.iso8601()}"
  Today: Sat Sep 05 14:19:13 CEST 2009
  …MissingMethodException: No signature of method: java.util.Date.iso8601()…
  import java.text.SimpleDateFormat
  classFmtBoost {
  static String iso8601(Date self) {
  new SimpleDateFormat('yyyy-MM-dd').format(self)
  }
  static String getTraditional(Date self) {
  new SimpleDateFormat('d MMM yyyy').format(self)
  }
  }
  def today = new Date()
  use (FmtBoost) {
  println "Today: ${today.iso8601()}"
  println "Today: ${today.traditional}"
  }
  Today: 2009-09-05
  Today: 5 sep 2009
 • 30. Processa XML
  def news(url, phrase) {
  def items = new XmlParser().parse(url).channel.item
  if (phrase) {
  items = items.grep { it.title.text().contains(phrase) }
  }
  items.collect {n -> [
  title: n.title.text() - " ",
  date: n.pubDate.text(), url: n.link.text(),
  text: n.description.text()
  ]}
  }
  <?xml version="1.0" ?>
  <rss>
  <channel>
  <title>Yahoo! News</title>
  <item>
  <title>Foxaddson-airtweets to ...</title>
  <link>http://...</link>
  <pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:54:51 GMT</pubDate>
  <description>Summerreruns are ...</description>
  </item>
  <item>...</item>
  <item>...</item>
  </channel>
  </rss>
 • 31. Result av news(url, phrase)
  def lst = news('http://rss.news.yahoo.com/rss/tech', 'Google')
  lst.each {
  it.text = it.text.replaceAll('<br clear="all"/>', '')
  it.text = it.text.replaceAll(/(<p>)|(</p>)/, '')
  it.text = it.text.replaceAll(/<a href.+</a>/, '')
  }
  lst.each {
  println "** ${it.text.substring(0,60)} ${it.date}"
  }
  ** AP - The executive who led Google Inc.'s expansion in China
  Fri, 04 Sep 2009 06:25:08 GMT
  ** AP - The final assault on a class-action settlement that wou
  Thu, 03 Sep 2009 23:30:27 GMT
 • 32. Sammanfattning
 • 33. Javas framtid
  Framtiden för Java är inte vad den har varit
  Oracle
  SUN JVM & JRockit
  Java 7
  Sep 2010 ???
  Features ???
  JVM språk
  Groovy is the future !!!
 • 34. Frågor
  Jens Riboe
  +46 (0)730-314040
  jens.riboe@ribomation.com
  www.ribomation.com
  blog.ribomation.com