Cloud Computing Och Testning  FöR DataföReningen  2010 02 24 Final
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Cloud Computing Och Testning FöR DataföReningen 2010 02 24 Final

on

 • 1,924 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,924
Views on SlideShare
1,887
Embed Views
37

Actions

Likes
1
Downloads
10
Comments
0

6 Embeds 37

http://blog.ribomation.com 17
http://www.ribomation.com 14
http://www.slideshare.net 2
http://web.archive.org 2
http://anonymouse.org 1
http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Cloud Computing Och Testning FöR DataföReningen 2010 02 24 Final Presentation Transcript

 • 1. Cloud Computingoch TestningDataföreningen– 24 feb – 18.00
  Jens Riboe
  jens.riboe@ribomation.com
  24 Februari 2010
 • 2. Jens RiboeRibomation
  För diverse kunder
  KTH
  Ribomation
  ERA
  London
  Goyada
  Wily (San Francisco)
  VzB
  OW
  RM
  SICS
  1990
  1995
  2000
  2005
  2010
 • 3. Problem/Prestanda analys
 • 4. Agenda
  Varför
  Vad
  Hur
  Vart
  Vem
  Vilka
  Bakgrundochterminologi
  Användningsområden
  Molntyper
  AWS
  Tjänsterförutvecklare
  Testningi EC2
  Spara frågorna tills efter presentationen
 • 5. ElasticComputing
  Cloud Computing
  Software as a Service
  Bakgrund och Terminologi
 • 6. Mellan försäljningstopparna
  ”Vad använder man sina servrar till när det inte är toppbelastning
  såsom Xmas, Valentine’s Day?”— undrade en av världens största detaljhandelskedjor
 • 7. Detkorta och oglamorösa svaret
  Cloud Computing är en ny paradigm fördriftsättningavapplikationer
  Användervirtualiseringimassivskala
 • 8. Cloud Computing = V + C + A + P
  Virtualization (Xen)
  + DataCenter (Amazon)
  + PublicAccess (SSH/X.509)
  + PricingModel ($0.08/h)
 • 9. Software-as-a-Service (SaaS)
  Webbaserad tjänst
  Snabbt växande affärs område
  Har ingen direkt koppling till Cloud Computing
  Man kan driva en SaaS tjänst från en skrivbordsdator
  Prestanda blir förvisso lidande
  Många stora SaaS tjänster drivs från egna servrar
  Ordet myntades av SalesForce
 • 10. Relationen SaaS vs. CC
  Consumer
  Provider
  SaaS
  Cloud Computing
 • 11. XaaS
  Det finns många varianter av Something-aaS
  Component-as-a-Service
  Specialiserade tjänster för webb-applikationer
  Platform-as-a-Service
  Applikations-exekverings-miljö
  Infrastructure-as-a-Service
  Virtuella resurser såsom, servrar, hårddiskar, köhanterare, datalagring, IP-adresser
 • 12. Extra datakraft
  Enkel driftsättning
  Skalbara applikationer
  Stora databehandlingar
  Användningsområden
 • 13. (1) Extra datakraft
  Projekt servrar
  Test servrar
  Last generatorer
  . . .
  Slit & släng åldern för servrar
 • 14. (2) Enkel driftsättning
  Vad behöver man en driftsättningsavdelning till, när man kan sköta jobbet självt med några klick?
  5 min
 • 15. (3) Skalbara applikationer
  Exempel: animoto.com
  1
  Från 10 till 3500 servrar på en vecka
  2
  3
  Users:
  Monday: 25K Users
  Tuesday: 50K Users
  Wednesday: 100K Users
  Thursday: 250K Users
  Platform:
  EC2
  SQS
  S3
  RightScale
  Ruby on Rails
 • 16. (4) Stora data behandlingar
  Batch körningar
  Analys av transaktionsloggar
  Stora konverteringsarbeten
  Används av
  Google
  Yahoo
  LastFM
  Facebook
  . . .
  Källor: http://www.slideshare.net/acarlos1000/hadoop-basics-presentation/28
  http://open.blogs.nytimes.com/2007/11/01/self-service-prorated-super-computing-fun/
 • 17. Infrastruktursmoln
  Applikationsmoln
  Databehandlingsmoln
  Molntyper
 • 18. Infrastruktursmoln
  Hosting, men i massiv skala
  Fokus på servrar och datalagring
  Elasticcomputing – virtuella servrar
  Elasticstorage – virtuella hårddiskar
  Lagringstjänster – SAN
  Kö-tjänster – job/taskqueue
  Statiska IP adresser
 • 19. Några aktörer
  Amazon Web Services (AWS)
  Först, störst och bäst
  Hosting företag
  myCityCloud
  Rackspace
  GoGrid

 • 20. Eget privat moln
  Eucaluptus
  Open source version av AWS
  API kompatibelt med ECS/EBS/S3
  Standard iUbuntu Server 9.x
  Enomaly
  Det system som AWS själva kör
 • 21. Applikationsmoln
  Distribuerad plattform för applikationer
  Google App Engine (GAE)
  Java/Python, BigTable
  SalesforceForce.com
  Eget scriptspråk, Oracle, enterprisegrade
  Windows Azure
  .NET
 • 22. Databehandlingsmoln
  Storskalig extraktion/aggregering av information
  Apache/Yahoo Hadoop
  Exekvering över 100-tals noder
  Yahoo har ett Hadoop kluster på 20000+ noder
  Java open-sourceimplementation
  HDFS (idé från Google FileSystem GFS)
  MapReduce (idé från Google map-reduce)
  Hive (idé från Google BigTable)
 • 23. Det ”mänskliga” molnet
  Många människor som utför repetitiva uppgifter
  Den mekaniska turken (Automaton Chess Player) [1770-1854] lanserades som en schackspelande maskin.
  Emellertid, så satt det faktiskt en människa inuti, som utförde schackdragen.
 • 24. AWS – Amazon Web Services
 • 25. EC2 / EBS / S3 / AMI / EIA / SQS
  DNS
  EC2
  SQS
  put
  get
  EBS
  SAN
  static IP
  SDB
  HTTP
  80
  EIA
  AMI
  S3
  HTTP
  RDB
  MySQL
  Security Group
  SSH & RDP
  22 & 3389
  Inget är åtkomligt om man inte först öppnar en port i brandväggen.
 • 26. EC2 Instance Types
  One EC2 Compute Unit (ECU) provides the equivalent CPU capacity
  of a 1.0-1.2 GHz 2007 Opteron or 2007 Xeon processor.
 • 27. Operativ System
  Många färdiga konfigurationer
  Det går att med lite Linux händighet bygga en AMI från en tom diskblock fil
 • 28. Global driftsättning
  En region består av en eller flera zoner
  US-East (North Virginia)
  US-West (North California)
  EU (Ireland)
  ASIA (Singapore) - planned
  En zone utgör ett logiskt data center
  Ett logiskt data center är resursmässigt helt fristående
  EU
  Regions
  US
 • 29. Priser
 • 30. AWS Ekonomi
  As you go
  USD 0,085/h (EC2 Small)
  ReservedInstance
  USD 0,03/h + 227/yr
  USD 0,03/h + 350/3yr
  Spot
  Bidding
 • 31. CloudWatch
  Övervakningav EC2 servrar
 • 32. Auto-Scaling
  Automatisk uppstartning och nedtagning av servrar beroende på aktuell last
  Bygger på CloudWatch
 • 33. Load Balancing
  Automatisk fördelning av last över olika
  Servrar
  Zoner
  Regioner
 • 34. CloudFront
  World-wide distributed cache for static content
  Caching av statisk data i S3
  S3
 • 35. Demo
 • 36. AWS EC2
 • 37. Exempel på utvecklartjänster
 • 38. Versionshantering++
  Hantering av källkod
  Versionshantering
  Tickets
  Milestones
  Wiki
  Blog
  RSS
  . . .
 • 39. Component-as-a-Service
  Specialiserade SaaS tjänster för webb applikations utveckling
 • 40. Test @ EC2
  Driftsätt målsystemet temporärt i molnet
  Använd en lastgenereringstjänst
  Används en prestanda-monitorerings-tjänst
  Terminera servrarna och iterera
  Nästa konfigureringsuppsättning
  Kan köra godtyckligt många testsviter parallellt
 • 41. Lasttestningstjänster
  Generering av massiv trafik
  Geografiskt spridd
 • 42. Monitoreringstjänster
  Produktionsövervakning
  De som erbjuder lasttestning har även övervakning
  Men det finns också specialister
  Många open-sourcetools, för egen drift i EC2
  Munin, Cacti, Nagios, Ganglia, …
 • 43. LoadStorm
  Lätt att komma igång
  Gratis för ”funktionstest”
  Två olika prismodeller
  Per månad
  Per test
 • 44. Testning med LoadStorm
 • 45. Arkitektur
  Påverkan
  Förändring
  Utvecklingen
 • 46. Arkitektur
  I stället för några få men sofistikerade och dyra servrar
  Har man ett stort antal små men enkla och billiga servrar
  Fördelar
  Skalbarhet
  Feltolerans
  Flexibilitet
  Billigare
 • 47. Påverkar
  Design avnyaapplikationer
  Skalbaraochfeltoleranta från början
  Val av open-source
  Löser licensfrågan
  Testningavdessaapplikationer
  Meromfattandetestningpåkortaretid
  Driftsättningavdessaapplikationer
  Enklareochlättareattprova sig framochförändra
 • 48. Förändrar
  Drift avdelningen
  Kan rullautnykonfigpå en timme
  Programmeringsavdelningen
  Kan skapa en mashuppå en timme
  Test avdelningen
  Kan körahelatestsvitenpå en timme
  Affärsdrivandeavdelningar
  Kan draigångegetprojektpå en timme
 • 49. Sammanfattning
 • 50. Fördelar med Cloud Computing
  Tekniska fördelar
  Capacity on demand
  Scale Up & Scale Down
  Fault Tolerant
  Simple Architecture
  Ekonomiska fördelar
  No Up-Front Capital Investment
  Pay as you go
  Start Small & Pay as You Grow
 • 51. I korthet
  Användningsområden
  • Extra servrar
  • 52. Bekväm driftsättning
  • 53. Skalbara applikationer
  • 54. Stora databehandlingar
  Molntyper
  • Infrastruktur
  • 55. Applikation
  • 56. Databehandling
  • 57. Förändrar
  • 58. Applikationer
  • 59. Ekonomi
  • 60. Organisationer
  • 61. Termer
  • 62. ElasticComputing
  • 63. CloudComputing
  • 64. Software-as-a-Service
  • 65. Component-aaS
  • 66. Infrastructure-aaS
  • 67. Platform-aaS
 • Frågor
  Jens Riboe
  +46 (0)730-314040
  jens.riboe@ribomation.com
  www.ribomation.com
  blog.ribomation.com