KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA            DOKUMEN STANDARD PRESTASI               BAHASA ARAB  ...
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensiin...
PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan u...
TAFSIRANo   Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digu...
KERANGKA STANDARD PRESTASI      BAND                  STANDARD       1   Tahu       ...
TAFSIRAN BAND BAND        PERNYATAAN BAND                 TAFSIRAN                ...
MATLAMAT KURIKULUM BAHASA ARABObjektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah bertujuan untuk...
BAND                        PERNYATAAN STANDARD    1      Mengetahui asas mendengar, ber...
BAND        PERNYATAAN STANDARD          DESKRIPTOR                   EVIDENS    1 ...
BAND        PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR                      EVIDE...
B2 DB3                B2 DB3 E1           Membaca huruf hijaiyyah yang     Mengenalpasti bent...
BAND        PERNYATAAN             DESKRIPTOR                EVIDENS         ...
B3 DT1             B3 DT1 E1           Menulis perkataan.       Menyalin perkataan dengan betu...
BAND        PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                  EVIDENS    4 ...
BAND        PERNYATAAN STANDARD             DESKRIPTOR                    EVIDENS ...
B5 DT1                B5 DT1 E1           Menulis ayat mudah (‫)ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬  Menyalin ayat mu...
BAND        PERNYATAAN STANDARD           DESKRIPTOR                  EVIDENS    6 ...
DSP B Arab Tahun 1  185 Januari 2012
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5 dsp bahasa arab tahun 1

661 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
661
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

5 dsp bahasa arab tahun 1

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA ARAB TAHUN 1DSP B Arab Tahun 1 15 Januari 2012
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysiayang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan danberkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dankemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."DSP B Arab Tahun 1 25 Januari 2012
 3. 3. PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk gurumenambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atautelah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani,intelek dan sosial.DSP B Arab Tahun 1 35 Januari 2012
 4. 4. TAFSIRANo Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.o Evidens Murid : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Instrumen : Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.DSP B Arab Tahun 1 45 Januari 2012
 5. 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliDSP B Arab Tahun 1 55 Januari 2012
 6. 6. TAFSIRAN BAND BAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi 1 TAHU respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran 3 TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT pada suatu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut 4 DENGAN BERADAB prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut 5 DENGAN BERADAB TERPUJI prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT 6 cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan DENGAN BERADAB MITHALI dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.DSP B Arab Tahun 1 65 Januari 2012
 7. 7. MATLAMAT KURIKULUM BAHASA ARABObjektif pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah bertujuan untuk menanam minat muridmempelajari asas bahasa Arab dan menguasai kemahiran berbahasa di samping membolehkan murid berkomunikasimenggunakan ayat mudah.OBJEKTIF KURIKULUM BAHASA ARABPendekatan Dokumen Standard Kurikulum bagi bahasa Arab adalah untuk mencapai tujuan-tujuan berikut ; 1) Mendengar sebutan huruf, perkataan, ayat dan perenggan. 2) Menyebut huruf dan perkataan dengan sebutan yang betul. 3) Bertutur mengikut situasi tertentu. 4) Membaca perkataan, ayat dan perenggan dengan bacaan yang betul. 5) Menulis huruf, perkataan, ayat dan perenggan dengan tulisan yang betul. 6) Mempraktikkan asas tatabahasa bahasa Arab dalam pertuturan dan penulisan. 7) Menghafaz kata-kata hikmah dan perumpamaan yang terpilih dan memperdengarkannya. 8) Menggunakan bahasa Arab fushah dalam pertuturan dan penulisan. 9) Mengaplikasikan nilai murni dan tingkahlaku positif bagi membentuk keperibadian yang unggul demi agama, bangsa dan negara.DSP B Arab Tahun 1 75 Januari 2012
 8. 8. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengetahui asas mendengar, bertutur, membaca dan menulis. 2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. 3 Mengetahui, memahami dan memberi respons terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan beradab terhadap perkara yang didengar, disebut, 4 dibaca dan ditulis. Mengetahui, memahami dan memberi respons dengan sopan pada situasi yang betul terhadap perkara yang 5 didengar, disebut, dibaca dan ditulis. 6 Mengetahui, memahami dan memberi respons pada situasi yang betul dengan berhemah tinggi terhadap perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis.DSP B Arab Tahun 1 85 Januari 2012
 9. 9. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1 Mengetahui asas mendengar, B1 DL1 B1 DL1 E1 Tahu bertutur, membaca dan menulis. Mendengar dan mengecam bunyi Mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi yang didengar. seperti bunyi haiwan, alam persekitaran dan alat muzik. B1 DB1 B1 DB1 E1 Membaca huruf hijaiyyah berbaris. Membaca huruf hijaiyyah (‫ )ﺍ - ﻱ‬berbaris fathah (‫ )ـــَـــ‬dari bahan bacaan yang bersesuaian. Contoh bahan : Buku teks dan lain-lain. B1 DB1 E2 Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫)ﻡ، ﺏ، ﺕ، ﺍ، ﺝ، ﺩ، ﻙ، ﻥ‬ dengan baris fathah, dhommah dan kasrah (‫ )ــَـــُــــِــ‬dari bahan bacaan yang bersesuaian. Contoh bahan : Kad imbasan dan lain-lain. B1 DT1 B1 DT1 E1 Memegang pensil dengan betul. Menggerakkan tangan ke arah yang betul untuk membentuk huruf hijaiyyah. B1 DT1 E2 Menyambung titik untuk membentuk huruf hijaiyyah.DSP B Arab Tahun 1 95 Januari 2012
 10. 10. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 Mengetahui dan memahami B2 DL1 B2 DL1 E1 Tahu dan perkara yang didengar, disebut, Mendengar bunyi huruf hijaiyyah Menyebut bunyi huruf hijaiyyah (‫.)ﺍ- ﻱ‬ Faham dibaca dan ditulis. (‫.)ﺍ- ﻱ‬ B2 DL2 B2 DL2 E1 Mendengar bunyi huruf hijaiyyah Menyebut bunyi huruf hijaiyyah yang yang difokuskan: difokuskan: (‫)ﻡ، ﺏ، ﺕ، ﺍ، ﺝ، ﺩ، ﻙ، ﻥ‬ (‫)ﻡ، ﺏ، ﺕ، ﺍ، ﺝ، ﺩ، ﻙ، ﻥ‬ B2 DB1 B2 DB1 E1 Menentukan bunyi huruf hijaiyyah Menyebut dan membezakan bunyi huruf berdasarkan (‫.)ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ‬ hijaiyyah berdasarkan (‫ .)ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ‬Contoh : (‫)ﺏَ ﺏ ﺏُ / َﺑﺎ ﺑِﻲ ﺑﻭ‬ ُ ِ B2 DB2 B2 DB2 E1 Membaca huruf hijaiyyah yang Membaca huruf hijaiyyah yang difokuskan difokuskan (‫)ﻡ، ﺏ، ﺕ، ﺍ، ﺝ، ﺩ، ﻙ، ﻥ‬ (‫ )ﻡ، ﺏ، ﺕ، ﺍ، ﺝ، ﺩ، ﻙ، ﻥ‬dengan makhraj yang betul. yang mengandungi (‫.)ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ‬ B2 DB2 E2 Membezakan huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )ﻡ، ﺏ، ﺕ، ﺍ، ﺝ، ﺩ، ﻙ، ﻥ‬yang mengandungi (‫ .)ﺍﻟﺣﺭﻛﺎﺕ ﺍﻟﻘﺻﻳﺭﺓ ﻭﺍﻟﻁﻭﻳﻠﺔ‬Contoh : ( ‫) ﺏَ َﺑﺎ، ﻡ ﻣﺎ‬ َ َDSP B Arab Tahun 1 105 Januari 2012
 11. 11. B2 DB3 B2 DB3 E1 Membaca huruf hijaiyyah yang Mengenalpasti bentuk huruf hijaiyyah yang terletak di awal, di tengah dan di difokuskan (‫)ﻡ، ﺏ، ﺕ،ﺍ،ﺝ، ﺩ، ﻙ، ﻥ‬ akhir perkataan. yang bersambung di awal, di tengah dan di akhir perkataan melalui pembacaan. Contoh: (‫)ﺩﺟﺎﺟﺔ، ﺟﺩّﺓ، ﻭﻟﺩ‬ B2 DT1 B2 DT1 E1 Menulis huruf hijaiyyah (‫)ﺍ – ﻱ‬ Menulis huruf hijaiyyah tunggal (‫.)ﺍ – ﻱ‬ B2 DT1 E2 Menyambung huruf hijaiyyah yang difokuskan (‫ )ﻡ، ﺏ، ﺕ، ﺍ، ﺝ، ﺩ، ﻙ، ﻥ‬di awal, di tengah dan di akhir perkataan.DSP B Arab Tahun 1 115 Januari 2012
 12. 12. BAND PERNYATAAN DESKRIPTOR EVIDENS STANDARD 3 B3 Mengetahui, memahami dan B3 DL1 B3 DL1 E1 Tahu, Faham dan memberi respons terhadap Mendengar dan menyebut perkataan. Mengulang perkataan yang didengar. Boleh Buat perkara yang didengar, disebut, dibaca dan ditulis. B3 DL1 E2 Membezakan sebutan perkataan yang didengar. Contoh : ‫ﺗﻠﻣﻳﺫ / ﺗﻠﻣﻳﺫﺓ‬ B3 DL2 B3 DL2 E1 Mendengar dan menyebut nombor dan Mengulang nombor dan bilangan (1-10). bilangan. B3 DL2 E2 Menyebut nombor dan bilangan (1-10) mengikut susunan. B3 DB1 B3 DB1 E1 Membaca perkataan dengan makhraj Membaca perkataan dengan makhraj yang yang betul. betul dengan bimbingan guru. B3 DB2 B3 DB2 E1 Membaca nombor dan bilangan. Membaca nombor dan bilangan (1-10) mengikut makhraj dengan bimbingan guru. B3 DB2 E2 Membaca nombor dan bilangan (1-10) mengikut susunan.DSP B Arab Tahun 1 125 Januari 2012
 13. 13. B3 DT1 B3 DT1 E1 Menulis perkataan. Menyalin perkataan dengan betul. B3 DT2 B3 DT2 E1 Menulis nombor dan bilangan. Menyalin nombor dan bilangan (1-10) dengan betul.DSP B Arab Tahun 1 135 Januari 2012
 14. 14. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 Mengetahui, memahami dan B4 DL1 B4 DL1 E1 Tahu, Faham memberi respons dengan Mendengar dan menyebut ungkapan Menyebut ungkapan (‫ )ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ‬yang didengar dan Boleh beradab terhadap perkara yang (‫ )ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ‬dengan tindakan yang betul. dengan jelas. Buat dengan didengar, disebut, dibaca dan Contoh : Mengucapkan (‫ )ﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﻳﺭ‬dengan Beradab ditulis. bahasa badan yang sesuai seperti memberi senyuman dan lain-lain. B4 DL1 E2 Membezakan ungkapan (‫ )ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ‬yang didengar. . Contoh : Membezakan antara ungkapan (‫ )ﺻﺑﺎﺡ ﺍﻟﺧﻳﺭ‬dan (‫.)ﻣﺳﺎء ﺍﻟﺧﻳﺭ‬ B4 DB1 B4 DB1 E1 Membaca ungkapan (‫ )ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ‬dengan Membaca dan memahami ungkapan (‫)ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ‬ betul. dengan bimbingan guru. B4 DT1 B4 DT1 E1 Menulis ungkapan (‫ )ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ‬dengan Menyalin ungkapan (‫ )ﻋﺑﺎﺭﺍﺕ‬dengan kemas dan betul. betul.DSP B Arab Tahun 1 145 Januari 2012
 15. 15. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 Mengetahui, memahami dan B5 DL1 B5 DL1 E1 Tahu, Faham memberi respons dengan sopan Mendengar ayat mudah (‫)ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬ Mendengar ayat mudah (‫ )ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬dengan dan Boleh pada situasi yang betul terhadap dengan penuh perhatian. betul. Buat dengan perkara yang didengar, disebut, Contoh : Mendengar dengan teliti. Beradab dibaca dan ditulis. Terpuji B5 DL1 E2 Mendengar dan membezakan sebutan ayat mudah (‫.)ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬ Contoh : ‫ﻫﺫﺍ ﺗﻠﻣﻳﺫ / ﻫﺫﻩ ﺗﻠﻣﻳﺫﺓ‬ B5 DL2 B5 DL2 E1 Menuturkan ayat mudah (‫)ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬ Menutur ayat mudah (‫ )ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬mengikut dengan sopan. situasi yang betul. B5 DB1 B5 DB1 E1 Membaca ayat mudah (‫.)ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬ Membaca dan memahami ayat mudah (‫ )ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬dengan bimbingan guru. B5 DB1 E2 Membaca ayat mudah (‫ )ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬dengan intonasi dan tekanan suara (‫ )ﺍﻟﻧﺑﺭ ﻭﺍﻟﺗﻧﻐﻳﻡ‬yang betul dengan bimbingan guru.DSP B Arab Tahun 1 155 Januari 2012
 16. 16. B5 DT1 B5 DT1 E1 Menulis ayat mudah (‫)ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬ Menyalin ayat mudah (‫ )ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬dengan dengan kemas. kemas dan tersusun. B5 DT1 E2 Menyalin dan menyusun perkataan menjadi ayat mudah (‫.)ﺍﻟﺟﻣﻝ ﺍﻟﺑﺳﻳﻁﺔ‬DSP B Arab Tahun 1 165 Januari 2012
 17. 17. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 Mengetahui, memahami dan B6 DL1 B6 DL1 E1 Tahu, Faham memberi respons pada situasi Menyampaikan maklumat dengan Memberi atau menjawab sapaan asas atau dan Boleh yang betul dengan berhemah menggunakan ayat yang sesuai arahan. Buat dengan tinggi terhadap perkara yang secara bertatasusila. Contoh : Menjawab sapaan asas dengan Beradab didengar, disebut, dibaca dan bahasa badan yang sesuai melalui aktiviti didik Mithali ditulis. hibur seperti lakonan. B6 DL1 E2 Bertutur mengikut intonasi dan tekanan suara (‫ )ﺍﻟﻧﺑﺭ ﻭﺍﻟﺗﻧﻐﻳﻡ‬yang betul dan jelas. B6 DL1 E3 Menamakan benda maujud yang dipelajari dengan tepat. B6 DB1 B6 DB1 E1 Membaca dan memahami bahan Membaca dan memahami bahan bacaan bacaan dengan berhemah. dengan intonasi dan tekanan suara (‫)ﺍﻟﻧﺑﺭ ﻭﺍﻟﺗﻧﻐﻳﻡ‬ yang betul. B6 DT1 B6 DT1 E1 Menulis huruf, nombor, bilangan, Menulis huruf, nombor, bilangan, perkataan, perkataan, ungkapan dan ayat yang ungkapan dan ayat yang didengar dengan didengar dengan betul. betul dengan bimbingan guru secara imlak.DSP B Arab Tahun 1 175 Januari 2012
 18. 18. DSP B Arab Tahun 1 185 Januari 2012

×