10 dsp psv tingkatan 1 15 mac

1,634 views
1,550 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,634
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
155
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

10 dsp psv tingkatan 1 15 mac

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN SENI VISUAL TINGKATAN 1 STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1  15 Mac 2012 
 2. 2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensiindividu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonisdari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yangberilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaanmencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmurankeluarga, masyarakat dan negara."DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   215 Mac 2012 
 3. 3. PENDAHULUANDokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dibinasebagai panduan untuk guru menambah baik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid mengetahui dan menguasaiperkara yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian sebagaimana yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.Dokumen ini diharapkan dapat memberikan maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah PendidikanKebangsaan yang menekankan pembinaan modal insan yang berteraskan pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   315 Mac 2012 
 4. 4. TAFSIRANo Band ialah label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki bagi tujuan pelaporan individu.o Standard ialah pernyataan tentang sesuatu domain yang merujuk tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberikan gambaran holistik tentang individu.o Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur merujuk standard dan menunjukkan kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan secara menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih petunjuk prestasi menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul untuk menggambarkan penguasaan hasil pembelajaran.o Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan perkara yang diketahui dan dikuasai oleh murid berdasarkan standard yang dapat ditaksir dan dicapai.o Evidens : Murid - Pernyataan yang menerangkan cara-cara murid melaksanakan perkara yang diketahui dan dikuasai berdasarkan deskriptor. Instrumen - Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti penulisan, laporan, foto, grafik, artifak, dan lain-lain.o Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali dan lain-lain .DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   415 Mac 2012 
 5. 5. KERANGKA STANDARD PRESTASI BAND STANDARD 1 Tahu 2 Tahu dan Faham 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat 4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab 5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji 6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab MithaliDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   515 Mac 2012 
 6. 6. TAFSIRAN BANDBAND PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau 1 TAHU memberikan respons kepada perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau 2 TAHU DAN FAHAM menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu 3 BUAT kemahiran dalam satu-satu situasi. TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu 4 BUAT DENGAN BERADAB mengikut prosedur atau secara sistematik. TAHU, FAHAM DAN BOLEH Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dalam situasi baru, dengan 5 BUAT DENGAN BERADAB mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap TERPUJI positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai TAHU, FAHAM DAN BOLEH keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta 6 BUAT DENGAN BERADAB cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk MITHALI mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   615 Mac 2012 
 7. 7. MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUALMatlamat Pendidikan Seni Visual sekolah menengah adalah untuk membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya,mempunyai nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan kurikulum berupaya membantumurid meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisanbangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat FalsafahPendidikan Kebangsaan.OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN SENI VISUALPendidikan Seni Visual di sekolah menengah bertujuan untuk:1. menghargai keindahan alam ciptaan Tuhan2. memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual3. meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, inovasi, disiplin serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam kehidupan dan kerjaya4. menggunakan pelbagai kemahiran, media, teknik dan teknologi untuk merekacipta barangan kraf dan produk seni visual yang berkualiti5. membuat diskripsi, analisis, interpretasi dan penilaian terhadap karya seni visual6. mendapat nilai tambah dalam disiplin sains, teknologi dan mata pelajaran lain7. menghargai sumbangan dan pengaruh tokoh-tokoh seni visual dalam konteks perkembangan sejarah seni visual di Malaysia dan antarabangsa8. menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya9. menyedari dan menghargai suasana seni dalam persekitarannya dan kaitan dengan keselesaan hidup10. membina jati diri ke arah pembentukan negara bangsaDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   715 Mac 2012 
 8. 8. BAND PERNYATAAN STANDARD 1 Mengenali dan mengetahui unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka. 2 Mengetahui dan memahami tentang unsur seni dan prinsip rekaan dalam Asas Seni Reka melalui pengamatan dan pemerhatian terhadap sumber alam, benda buatan manusia dan hasil seni visual. 3 Mengetahui, memahami dan meneroka Asas Seni Reka menerusi penerokaan pelbagai media dan teknik dalam penghasilan Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional. 4 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang hasil kerja sendiri, di samping mengamalkan nilai baik. 5 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisional dengan mengaplikasi Asas Seni Reka melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, mematuhi prosedur serta dapat membuat apresiasi terhadap hasil kerja sendiri dengan menggunakan istilah seni visual di samping mengamalkan nilai baik 6 Menghasilkan karya Seni Halus, Komunikasi Visual dan Kraf Tradisonal dengan mengaplikasikan Asas Seni Reka dan mempunyai elemen nilai tambah melalui penggunaan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, serta dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dengan menghubungkaitkan sumber alam, warisan seni visual tanah air dan luar negara, di samping mengamalkan nilai baik.DSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   815 Mac 2012 
 9. 9. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 1 B1 B1D1 B1D1E1 Tahu Mengenali dan mengetahui Tahu dan kenal unsur seni dalam Mengenalpasti unsur seni unsur seni dan prinsip rekaan Asas Seni Reka  garisan dalam Asas Seni Reka.  rupa  bentuk  jalinan  ruang  warna B1D2 B1D2E1 Tahu dan kenal prinsip rekaan dalam Mengenalpasti prinsip rekaan Asas Seni Reka  Kontra  Harmoni  Penegasan  Imbangan  Irama dan pergerakan  Kepelbagaian  KesatuanDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   915 Mac 2012 
 10. 10. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 2 B2 B2D1 B2D1E1 Tahu dan Mengetahui dan memahami Tahu dan faham tentang kewujudan Mengelaskan unsur seni, garisan, rupa, bentuk, Faham tentang unsur seni dan prinsip unsur seni pada sumber alam, objek jalinan, ruang dan warna pada sumber alam rekaan dalam Asas Seni Reka buatan manusia dan hasil seni visual melalui pengamatan dan B2D1E2 pemerhatian terhadap sumber Mengelaskan unsur seni garisan, rupa, bentuk, alam, benda buatan manusia dan jalinan, ruang dan warna pada objek buatan hasil seni visual. manusia B2D1E3 Mengelaskan unsur seni garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna pada hasil seni visual B2D2 B2D2E1 Tahu dan faham tentang kewujudan Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, prinsip rekaan pada sumber alam, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, objek buatan manusia dan hasil seni kepelbagaian dan kesatuan pada sumber alam visual B2D2E2 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian serta kesatuan pada objek buatan manusia B2D2E3 Mengelaskan prinsip rekaan harmoni, kontra, penegasan, imbangan, irama dan pergerakan, kepelbagaian serta kesatuan pada hasil seni visualDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   1015 Mac 2012 
 11. 11. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 3 B3 B3D1 B3D1E1 Tahu, Faham Mengetahui, memahami dan Tahu, faham dan membuat aplikasi Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan dan Boleh meneroka Asas Seni Reka Asas Seni Reka dalam penghasilan lukisan melalui penerokaan pelbagai media dan Buat menerusi penerokaan pelbagai karya Seni Halus, Komunikasi Visual teknik media dan teknik dalam dan Kraf Tradisional menerusi penghasilan Seni Halus, penerokaan pelbagai media dan B3D1E2 Komunikasi Visual dan Kraf teknik Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan Tradisional. catan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E3 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan arca melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E4 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan cetakan melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E5 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan tipografi pada reka bentuk poster atau seni reka tanda melalui penerokaan pelbagai media dan teknik B3D1E6 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan tembikar melalui penerokaan pelbagai media dan teknikDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   1115 Mac 2012 
 12. 12. B3D1E7 Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam penghasilan anyaman melalui penerokaan dan eksperimentasi pelbagai media dan teknik B3D2 B3D2E1 Tahu, faham dan boleh menghasilkan Menghasilkan karya menerusi penerokaan karya seni visual menerusi proses, media dan teknik penghasilan lukisan penerokaan proses, alat, media dan teknik . B3D2E2 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan catan B3D2E3 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan arca B3D2E4 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan cetakan B3D2E5 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan poster atau seni reka tanda B3D2E6 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, media dan teknik penghasilan tembikar B3D2E7 Menghasilkan karya menerusi penerokaan proses, alat, media dan teknik penghasilan anyamanDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   1215 Mac 2012 
 13. 13. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 4 B4 B4D1 B4D1E1 Tahu, Faham Menghasilkan karya Seni Halus, Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasi Asas dan Boleh Komunikasi Visual dan Kraf penghasilan karya Seni Halus, Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan Buat Dengan Tradisional dengan Komunikasi Visual dan Kraf memberi perhatian kepada kadar banding, hubung Beradab mengaplikasikan Asas Seni Reka Tradisional. kait kedudukan objek, perspektif, satah dan melalui penggunaan media yang imbangan sesuai dan teknik yang betul serta dapat menerangkan tentang B4D1E2 hasil kerja sendiri, di samping Menghasilkan catan dengan mengaplikasi Asas mengamalkan nilai baik. Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B4D1E3 Menghasilkan arca dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B4D1E4 Menghasilkan cetakan dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada disiplin cetakan B4D1E5 Menghasilkan reka bentuk poster atau senireka tanda dengan mengaplikasi Asas Seni Reka berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada olahan tipografi, reka letak dan gubahan warnaDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   1315 Mac 2012 
 14. 14. B4D1E6 Menghasilkan tembikar dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B4D1E7 Menghasilkan anyaman dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B4D2 B4D2E1 Memilih dan menggunakan media Meneroka dan menggunakan media yang sesuai yang sesuai dan teknik yang betul dan teknik yang betul dalam penghasilan lukisan B4D2E2 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan catan B4D2E3 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan arca B4D2E4 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan cetakan B4D2E5 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan poster atau seni reka tanda B4D2E6 Meneroka dan menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan tembikarDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   1415 Mac 2012 
 15. 15. B4D2E7 Menggunakan media yang sesuai dan teknik yang betul dalam penghasilan anyaman B4D3 B4D3E1 Membuat apreasiasi terhadap karya Mempamerkan hasil kerja yang dihasilkan sendiri B4D4 B4D4E1 Mengamalkan nilai kendiri yang baik Mengamalkan nilai kendiri yang baik semasa semasa menjalankan aktiviti menghasilkan lukisan, catan, arca, cetakan, poster dan seni reka tanda, kraf tembikar dan anyaman seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diriDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   1515 Mac 2012 
 16. 16. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 5 B5 B5D1 B5D1E1 Tahu, Faham Menghasilkan karya Seni Halus, Mengaplikasikan asas seni reka Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasi Asas dan Boleh Komunikasi Visual dan Kraf dengan betul dan kreatif dalam karya Seni Reka dengan betul dan kreatif menerusi Buat dengan Tradisional dengan mengaplikasi Seni Halus, Komunikasi Visual dan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada Terpuji Asas Seni Reka melalui Kraf Tradisional. kadar banding, hubung kait kedudukan objek, penggunaan media yang sesuai perspektif, satah dan imbangan dan teknik yang betul dan kreatif, mematuhi prosedur serta dapat B5D1E2 membuat apresiasi terhadap hasil Menghasilkan catan yang menarik dengan kerja sendiri dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan menggunakan istilah seni visual kreatif menerusi lakaran idea dengan memberi di samping mengamalkan nilai perhatian kepada kadar banding, hubung kait baik kedudukan objek, perspektif, satah dan imbangan B5D1E3 Menghasilkan arca yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif menerusi lakaran idea dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B5D1E4 Menghasilkan cetakan yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif menerusi lakaran idea B5D1E5 Menghasilkan reka bentuk poster atau senireka tanda yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada olahan tipografi, reka letak dan gubahan warnaDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   1615 Mac 2012 
 17. 17. B5D1E6 Menghasilkan tembikar yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B5D1E7 Menghasilkan anyaman yang menarik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka dengan betul dan kreatif berdasarkan lakaran idea dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B5D2 B5D2E1 Mempelbagaikan dan memanipulasi Menghasilkan lukisan yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta penggunaan media dan teknik serta mematuhi mematuhi proses dengan betul dan proses dengan betul dan kreatif kreatif B5D2E2 Menghasilkan catan yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif B5D2E3 Menghasilkan arca asemblaj, stabail dan mobail yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif B5D2E4 Menghasilkan cetakan timbulan, stensil dan monoprint yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatifDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   1715 Mac 2012 
 18. 18. B5D2E5 Menghasilkan poster atau senireka tanda yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif B5D2E6 Menghasilkan tembikar yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif B5D2E7 Menghasilkan anyaman yang menarik dengan penggunaan media dan teknik serta mematuhi proses dengan betul dan kreatif B5D3 B5D3E1 Mengamalkan nilai kendiri yang Mengamalkan nilai kendiri yang terpuji semasa terpuji semasa menjalankan aktiviti menjalankan aktiviti penghasilan seni visual seperti bertanggungjawab, berdisiplin dan yakin diri B5D3E2 Menghargai sumber alam ciptaan Tuhan dalam proses penerokaan idea dan penghasilan karya B5D4 B5D4E1 Membuat apresiasi terhadap hasil Mempamer dan memperihalkan hasil kerja sendiri kerja sendiri dengan menggunakan dengan menggunakan bahasa seni yang betul bahasa seniDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   1815 Mac 2012 
 19. 19. BAND PERNYATAAN STANDARD DESKRIPTOR EVIDENS 6 B6 Tahu, Faham Menghasilkan karya Seni Halus, B6D1 B6D1E1 dan Boleh Komunikasi Visual dan Kraf Menghasilkan karya Seni Halus, Menghasilkan lukisan yang kreatif dan unik Buat dengan Tradisonal dengan Komunikasi Visual dan Kraf dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi Adab Mithali mengaplikasikan Asas Seni Reka Tradisional yang unik dengan idea dan proses dengan memberi perhatian dan mempunyai elemen nilai mengaplikasi Asas Seni Reka dan kepada kadar banding, hubung kait kedudukan tambah melalui penggunaan mempunyai elemen nilai tambah objek, perspektif, satah dan imbangan media yang sesuai dan teknik yang betul dan kreatif, serta B6D1E2 dapat membuat apresiasi Menghasilkan catan yang kreatif dan unik dengan terhadap karya sendiri dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan menghubungkaitkan sumber proses dengan memberi perhatian kepada kadar alam, warisan seni visual tanah banding, hubung kait kedudukan objek, perspektif, air dan luar negara, di samping satah dan imbangan mengamalkan nilai baik.. B6D1E3 Menghasilkan arca yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada kadar banding, hubung kait kedudukan objek, ruang dan imbangan B6D1E4 Menghasilkan cetakan yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada disiplin cetakanDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   1915 Mac 2012 
 20. 20. B6D1E5 Menghasilkan rekaan poster atau senireka tanda yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada gubahan tipografi, reka letak, gubahan warna dan imbangan B6D1E6 Menghasilkan kraf tembikar yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B6D1E6 Menghasilkan kraf anyaman yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi idea dan proses dengan memberi perhatian kepada motif, bentuk dan ragam hias B6D2 B6D2E1 Menggunakan dan memanipulasi Menghasilkan lukisan yang kreatif dan unik pelbagai media dan teknik secara dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi betul dan kreatif serta mematuhi penggunaan media dan teknik mengikut urutan proses yang betul dan tepat secara yang betul dan kreatif manual dan berbantukan Teknologi Maklumat dan Komunikasi. B6D2E2 Menghasilkan catan yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E3 Menghasilkan arca yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatifDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   2015 Mac 2012 
 21. 21. B6D2E4 Menghasilkan cetakan yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif B6D2E5 Menghasilkan poster atau senireka tanda yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif, secara manual dan berbantukan ICT B6D2E6 Mereka cipta karya kraf tembikar yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif. B6D2E7 Mereka cipta kraf anyaman yang kreatif dan unik dengan mengaplikasi Asas Seni Reka, menerusi penggunaan media dan teknik mengikut urutan yang betul dan kreatif. B6D3 B6D3E1 Membuat apresiasi terhadap hasil Mempamerkan dan membuat apresiasi terhadap kerja sendiri dan hasil kerja rakan hasil kerja sendiri dan hasil kerja rakan menggunakan bahasa seni yang betul dan tepatDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   2115 Mac 2012 
 22. 22. B6D4 B6D4E1 Memahami dan menghargai hasil Menyediakan portfolio hasil kerja sendiri yang kerja sendiri, sumber alam, warisan mempunyai hubung kait dengan sumber alam, seni budaya, seni visual tanah air dan warisan seni budaya, seni visual tanah air dan luar luar negara negara. B6D5 B6D5E1 Membudayakan nilai kendiri terpuji Mengamal nilai baik semasa menjalankan aktiviti yang boleh dicontohi semasa seperti bertanggungjawab,berdisiplin dan yakin diri menjalankan aktiviti dan menjadi contoh yang baik kepada rakan sebaya B6D5E2 Menjadi pembimbing rakan sebaya sewaktu menjalankan aktiviti B6D5E3 Membuat pertimbangan yang sewajarya apabila berhadapan dengan pelbagai situasiDSP Pendidikan Seni Visual Tingkatan 1   2215 Mac 2012 

×