Fundatia Noi Orizonturi - Conecteaza-te la comunitate

1,525 views
1,433 views

Published on

Prezentare sustinuta in sectiunii "Exemple de bune practici" - Conferinta "Bune practici in parteneriatele pentru responsabilitate sociala", 30 septembrie, Brasov Business Park, in cadrul proiectului “Actionam Responsabil! – Reteaua Sociala RSC”.

http://www.actionamresponsabil.ro

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,525
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
531
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Fundatia Noi Orizonturi - Conecteaza-te la comunitate

  1. 2. P este 5.300 de tineri „conectaţi la comunitate” de Fundaţia Noi Orizonturi, cu sprijinul Nokia şi International Youth Foundation ( oct. 2008 - aprilie 2011 )
  2. 3. Proiectul şi-a propus … <ul><li>Să sprijine tinerii să devină agenţi ai schimbării în comunităţile lor; </li></ul><ul><li>S ă ajute tinerii să-şi dezvolte abilităţi de viaţă şi leadership, să-şi îmbunătăţească performanţa şcolară ; </li></ul><ul><li>S ă inspire o mişcare naţională de serviciu în folosul comunităţii în rândul tinerilor, bazată pe activităţi de voluntariat şi cetăţenie activă </li></ul><ul><li>PRIN </li></ul><ul><li>R eplic area modelului educ aţional IMPACT la nivel naţional ca parte a activităţilor extracurriculare din şc oli </li></ul>
  3. 4. Rezultatele proiectului (1 /2 ) <ul><li>152 de Cluburi de Ini ţiativă Comunitară pentru Tineri IMPACT deschise </li></ul><ul><li>î n 1 1 jude ţ e : Cluj, Bra ş ov, Hunedoara, Timi ş oara, Mehedin ţ i, Ia ş i, Neam ţ , Gala ţ i, C ă l ă ra ş i, Bucure ş ti, Constan ţ a </li></ul><ul><li>11 parteneriate cu Inspectoratele Şcolare Judeţene </li></ul><ul><li>152 de şcoli implicate găzduiesc câte un Club IMPACT </li></ul><ul><li>Peste 5 . 300 copii ş i tineri (12 şi 18 ani) </li></ul><ul><li>Peste 600 de lideri voluntari ( profesori , studenţi, asistenţi sociali, părinţi, etc.) </li></ul>
  4. 5. Rezultatele proiectului ( 2/ 2) <ul><li>Peste 125.000 de beneficiari direc ţ i ai proiectelor î n folosul comunit ăţ ii IMPACT : </li></ul><ul><ul><li>copii &tineri; </li></ul></ul><ul><ul><li>bătrâni; </li></ul></ul><ul><ul><li>persoane cu nevoi speciale; </li></ul></ul><ul><ul><li>persoane cu oportunităţi reduse; </li></ul></ul><ul><ul><li>adulţi </li></ul></ul><ul><ul><li>alţi membri ai comunităţii </li></ul></ul><ul><li>Peste 580 de proiecte de serviciu în folosul comunităţii implementate de tineri (sociale, culturale, educaţionale, de mediu, de advocacy). </li></ul><ul><li>172 de parteneri ai Cluburilor IMPACT la nivel local/dublarea sumei prin cofinanţare din partea comunităţii </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Impactul proiectului (1 / 2) </li></ul>Asupra tinerilor: Dezvoltarea de competenţe din sfera managementului de proiect, comunicare, lucru în echipă, cooperare, luarea deciziilor, rezolvarea problemelor, încredere în sine, empatie, etc. pe 4 componente de devoltare ( c etăţenie activă, angajabilitate, antreprenoriat social, leadership ) . Asupra şcolilor: dezvoltarea unui parteneriat eficient cu 11 Inspectorate Şcolare Judeţene, preluarea şi utilizarea metodelor specifice educaţiei nonformale şi în context formal, deschiderea şcolilor către parteneriate educaţionale externe. Asupra comunităţii: Creşterea vizibilităţii şi importanţei serviciului în folosul comunităţii şi a implicării tinerilor, recunoaşterea beneficiilor voluntariatului, creşterea nivelului de responsabilitate civică în comunitate.
  6. 7. <ul><li>Ce spun beneficiarii proiectului ... </li></ul>IMPACTul este un Club î n care î nve ţ i s ă te por ţ i cu oamenii ş i cu colegii t ă i. Un membru d in C lubul IMPACT nu - l recuno ş ti dup ă trico u sau insign ă, ci dup ă faptele sale. Dac ă lumea s-ar purta ca cei d in IMPACT ar fi o lume mai bun ă ş i mai curat ă. Clubul IMPACT e ca a doua familie pentru noi. ( Alexandra Dinu , Clubul Impact Inimosii ) De-a lungul acestor 2 ani am î nv ăţ at multe . Î n proiectul ‘’Zebra’’ am î nv ăţ at cum s ă fac o cerere la primărie ş i cum s ă conving oamenii s ă se al ă ture cauzei noastre. Î n proiectul ‘’Violen ţ a’’ am î nv ăţ at că aceasta nu este bun ă deloc ş i am învăţat cum să î i conving ş i pe ceialal ţ i de aceasta . În proiectul ‘’Bunicii’’ am v ă zut c â t de mult se bucur ă bunicii no ş tri c â nd le dam ceva confec ţ ionat de noi, dar mai ales c â nd v ă d scris pe o bucat ă de h â rtie d o u ă cuvinte de la noi : ‘’Te iubesc!’’ ( Maria Costea, Şcoala „Constantin Brâncoveanu) Aici, în IMPACT am reuşit şi eu să fac ceva cu ideile mele! ( Adina Mathe , Grup Scolar „Stefan Pascu”, Apahida)
  7. 8. www.noi-orizonturi.ro www.facebook.com-FundatiaNoiOrizonturi M ultumim! Vizitati-ne pe

×