Kate Bennet EHRC - Keynote Welsh

561 views
469 views

Published on

Presentation from the Promoting Respectful Relationships conference. Full details at http://www.respectwales.org.uk

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
561
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kate Bennet EHRC - Keynote Welsh

 1. 1. Hyrwyddo perthnasau parchus 12 Tachwedd 2010
 2. 2. Cadeirydd: Kate Bennett Cyfarwyddydd Cenedlaethol i Gymru, Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
 3. 3. Ein Rhan • Hyrwyddo Cydraddoldeb • Mynd i’r Afael â Gwahaniaethu • Cynnal Hawliau Dynol • Annog Cysylltiadau Da
 4. 4. Y dystiolaeth fwyaf erioed! • 700 o dudalennau • 20,000 o ffeithiau • 100 o ganfyddiadau blaenaf • 5 her bwysig
 5. 5. Mae gan bob unigolyn y cyfle i ddysgu a sylweddoli’i dalentau/thalentau yn llawn.
 6. 6. • Mae dwy ran o dair o fyfyrwyr ysgol uwchradd lesbiaidd, hoyw a thrawsryweddol yn sôn eu bod wedi dioddef bwlio. • Mae myfyrwyr sy’n dioddef bwlio yn yr ysgol yn cyflawni’n waeth mewn arholiadau ac yn ddwywaith mwy tebygol o beidio â bod mewn addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant pan maen nhw’n 16 oed. • Yn 2008 mynegodd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn (UNCRC) ei bryder ar faint y bwlio mewn ysgolion.
 7. 7. Dylai pawb gael y cyfle i gymryd rhan i gryfhau economi Prydain.
 8. 8. Dylai gymdeithas anelu i gael gwared ag aflonyddu a thrais yn seiliedig ar hunaniaeth.
 9. 9. • Yn yr ysgol mai pobl ifanc ag anableddau ac anghenion addysg arbennig yn wynebu’r perygl mwyaf o gael eu bwlio. • Soniodd 17% o’r rheini sydd yn cael eu bwlio yn yr ysgol eu bod wedi derbyn bygythiadau o gael eu lladd.
 10. 10. Poblogaeth ein carchardai• Roedd 90% o bobl ifanc yn y carchar wedi cael eu gwahardd o’r ysgol. • Mae 1 o bob 3 menyw yn y carchar wedi dioddef camdriniaeth rywiol.
 11. 11. www.equalityhumanrights.com

×