Surplus diblib 02112010

462 views
401 views

Published on

ppt over deelname aan didaktiek en leiderschap in balans: het onderzoek van Kennisnet om gebruik van ict in het onderwijs , in combinatie met kennisoverdracht of kennisconstructie in kaart te brengen

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
462
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Wat zijn Didactiek in Balans en Leiderschap in Balans?
  Kennisnet biedt twee instrumenten met als doel om inzicht te krijgen in het actuele gebruik en de opbrengsten van ict in het onderwijs: DIB en LIB
  ! Het gaat om begeleide trajecten waarvoor aanmelding vooraf noodzakelijk is.
 • Hulpmiddel voor in kaart brengen van: Visie en Ondersteuningsbehoefte
  Doelgroep: leerkrachten en docenten
 • Wat is Leiderschap in Balans?
 • De basis van de tools wordt gevormd door Vier in Balans:
  De kern van Vier in Balans is dat zinvolle en duurzame inzet van ict voor onderwijsdoeleinden mogelijk is als de vier bouwstenen visie, deskundigheid, digitaal leermateriaal en ict-infrastructuur evenwichtig worden ingezet.
 • Visie: de opvatting van de school over wat goed onderwijs is en de wijze waarop de school dat goede onderwijs wil realiseren. Deze visie omvat de doelstellingen van de school, de rol van leraren en leerlingen, de inhoud van het onderwijs en de materialen die worden ingezet. De visie van management en lerarenteam is richtinggevend voor zowel het schoolbeleid als voor de inrichting en organisatie van het onderwijs.
 • Deskundigheid: leraren en leerlingen moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om onderwijsdoelstellingen met behulp van ict te bereiken. Daarbij gaat het niet alleen om basis ict-vaardigheden, zoals het kunnen gebruiken van een computer. Om ict als hulpmiddel voor de inrichting en organisatie van leerprocessen te gebruiken, zijn ook didactische ict-vaardigheden vereist. Deze aanvullende vaardigheden zijn dus specifiek gericht op het inzetten van ict voor de realisatie van onderwijsdoelen.
 • Digitaal leermateriaal: alle (formele en informele) digitale educatieve content, behoort tot digitaal leermateriaal. Software en content worden hieronder gerekend.
 • Ict-infrastructuur: de beschikbaarheid en kwaliteit van computers, netwerken en internetverbindingen zijn infrastructurele voorzieningen. In aanvulling op deze traditionele definitie, worden ook elektronische leeromgevingen en het beheer en onderhoud van de ict-voorzieningen tot de infrastructuur gerekend.
 • Met de tools worden vijf vragen beantwoord:
  - Hoe wordt er binnen het team gedacht over didactisch handelen?
  - Waar staat de school nu en waar wil de school naar toe?
  - In welke mate zijn docenten en schoolleiding het eens?
  - Hoe staat het met het leiderschap?
  - Waar te beginnen?
  Om dit in kaart te brengen worden verschillende aspecten onderzocht:
 • Kennisoverdracht (ouderwets met docent voor de klas) vs Kennisconstructie (samen aan de slag)
  Kennisoverdracht en Kennisconstructie kunnen als uitersten worden aangemerkt m.b.t. didactische werkwijzen:
  Bij kennisoverdracht wordt kennis in kleine stappen aan de leerling overgedragen. De leraar bepaalt welke leerstof op welk tijdstip wordt aangeboden en de leerlingen reproduceren bekende oplossingen.
  Bij kennisconstructie geeft de leerling (deels) zelf sturing aan het leerproces en wordt, vaak samen met anderen, naar nieuwe oplossingen voor vraagstukken gezocht. Het gaat er niet alleen om wat de leerling heeft geleerd, maar ook de wijze waarop de kennis is verworven wordt onder de loep genomen.
 • Dit kan Met ICT of Zonder ICT
 • Deelname 2008: 800 basisscholen 9000 leerkrachten
  Digitale en Mondelingen terugkoppeling
 • Er zijn zes kenmerken uit de analyse te halen:
  - Spreiding huidig didactisch handelen
  - Spreiding toekomstig didactisch handelen
  - Afstand huidige positie en ambitie voor toekomst
  - Afstand tussen management en meerderheid van leraren over toekomstig onderwijs
  - Leiderschap
  - Behoefte aan ondersteuning
 • Benchmarking
 • Deze figuur geeft de variëteit in didactisch handelen van leraren in het primair onderwijs nu en over drie jaar weer.
  Donkergrijs: leraren nu
  Wit: leraren ambitie
  Roze vol: leidinggevenden nu
  Roze geblokt: leidinggevenden ambitie
 • Geeft de verdeling en het gemiddelde weer.
  Donkergrijs: leraren Roze vol: leidinggevenden (nu)Roze geblokt: leidinggevenden ambitie
 • Ondersteuningsbehoefte volgens leraren volgens de vier pijlers van ViB.
 • Resultaten vergelijken over meerdere jaren.
 • Afhankelijk van de aanwezige combinatie van deze kenmerken levert een bepaald profiel op:
  VLO, KIP, BIJ, RUPS & VLINDER
 • Vlo: 1-malige act voor korte termijn winst… springt van hot naar her.
 • Kip: Geen diepte: leiderschap en docenten hebben andere visie
 • Bij: Sterke taakverdeling: het is duidelijk wie waar verantwoordelijk voor is.
 • Rups: voorhoede houdt de boel bij elkaar. Weinig spreiding/gedeelde opvattingen.
 • Vlinder: Veel soorten en variëteiten, maar eerst rups!
 • Samenvattend: De inzet van ict kan de kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren. Worden de mogelijkheden van ict voldoende benut?
 • Tijdsinvestering
 • De Kennisnetwebsite onderzoek.kennisnet.nl geeft een overzicht van alle informatie m.b.t. Dib en Lib, maar u kunt er ook publicaties vinden en bestellen, informatie vinden over de stimuleringsregeling en ook andere tools vinden.
  Ook nog een andere site in de maak!
 • Surplus diblib 02112010

  1. 1. www.kennisnet.nl Naam van de Auteur 7 januari 2008 02-11-2010 Stichting Surplus Didaktiek en Leiderschap in Balans
  2. 2. Wie ben ik…? r.veldhoven@kennisnet.nl Noord-Holland Zeeland Noord-Brabant
  3. 3. Didactiek en Leiderschap in Balans Kennisnet biedt twee instrumenten doel: inzicht te krijgen over ict in het onderwijs -het actuele gebruik - de opbrengsten
  4. 4. Visie en Ondersteuning leerkracht Didactiek in Balans
  5. 5. Leiderschap in Balans (school)Leiderschap en Samenwerking
  6. 6. Vier in Balans
  7. 7. Visie
  8. 8. Deskundigheid
  9. 9. Digitaal Leermateriaal
  10. 10. ICT Infrastructuur
  11. 11. 5 vragen… 1. Hoe wordt er binnen het team gedacht over didactisch handelen? 2. Waar staat de school nu en waar wil de school naar toe? 3. In welke mate zijn docenten en schoolleiding het eens? 4. Hoe staat het met het leiderschap? 5. Waar te beginnen?
  12. 12. Kennisoverdracht Kennisconstructievs
  13. 13. Mét ict Zonder ictvs
  14. 14. Cijfers & Feiten Resultaten…
  15. 15. 6 Kenmerken: 1. Spreiding huidig didactisch handelen 2. Spreiding toekomstig didactisch handelen 3. Afstand huidige positie en ambitie voor toekomst 4. Afstand tussen management en meerderheid van leraren over toekomstig onderwijs 5. Leiderschap 6. Behoefte aan ondersteuning
  16. 16. 1 2 3 4 5 leidinggevend handelen stimuleren en experimenteren 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 met ict zonder ict met ict zonder ict kennisconstructiekennisoverdracht 1 2 3 4 5 Aantal scholen: 642 Aantal regio’s: 66 Aantal deelnemende leraren: 5.886 Aantal leraren groep 1-2: 1.496 Aantal leraren groep 3, 4, 5: 2.243 Aantal leraren groep 6, 7, 8: 1.979 Aantal leraren speciaal onderwijs: 168 Aantal deelnemende leidinggevenden: 1.059 Aantal schoolleiders: 737 Aantal ict-coördinatoren: 322 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
  17. 17. Didactisch handelen volgens leraren en leidinggevenden (2009) af en toenooit of nauwelijks tamelijk vaak heel vaak vaak1 2 3 4 5 met ict zonder ict met ict zonder ict kennisconstructiekennisoverdracht 1 2 3 4 51 2 3 4 51 2 3 4 5
  18. 18. Leiderschap volgens leraren en management af en toenooit of nauwelijks tamelijk vaak heel vaak vaak1 2 3 4 5 leidinggevend handelen stimuleren en experimenteren 1 2 3 4 5 1 2 3 4 51 2 3 4 5
  19. 19. Ondersteuningsbehoeften van leraren
  20. 20. Kennisoverdracht zonder ict items • Ik stel tijdens de les vragen over de opgegeven leerstof • Ik vat de leerstof samen tijdens de les • Ik ga na of leerlingen de behandelde stof beheersen • Ik laat leerlingen oefeningen doen om de stof te verwerken Kennisoverdracht met ict items • Ik laat leerlingen leerstof oefenen met de computer • Ik laat leerlingen ict gebruiken om samen te werken • Ik gebruik de computer bij klassikale uitleg • Ik gebruik bij mijn onderwijs een digitaal schoolbord Kennisconstructie zonder ict items • Ik stimuleer dat de leerling zichzelf doelen stelt • Ik laat mijn leerling elkaar feedback geven over hun werk • Ik laat leerlingen zelf onderzoekjes of projecten doen • Leerlingen krijgen vrijheid om zelf hun leerinhouden te kiezen Kennisconstructie met ict items • Ik laat de leerlingen zelf actuele bronnen zoeken via internet • Ik geef opdrachten waarna leerlingen via internet het antwoord zoeken • Ik gebruik materiaal van internet (afbeeldingen, videofragmenten) om mijn uitleg te verlevendigen • Als een leerlingen een werkstuk maakt, stimuleer ik dat hij/zij internet raadpleegt Didactisch handelen Vergelijking school gemiddelde 2010 met school gemiddelde 2009, regio gemiddelde 2010 en landelijk gemiddelde 2010 + = School 2010 scoort significant hoger - = School 2010 scoort significant lager School 2010 gemiddelde School 2009 gemiddelde Regio 2010 gemiddelde Landelijk 2010 gemiddelde leraren nu 3,2 3.2 ambitie 2,8 2.5 + directie nu 3,9 3.8 ambitie 1,8 3.2 - leraren nu 4,1 3.1 + ambitie 4,2 3.2 + directie nu 3,8 4.5 - ambitie 3,7 3.7 leraren nu 2,8 2.5 ambitie 2,9 3.2 - directie nu 1,8 1.1 + ambitie 1,6 1.5 leraren nu 3,5 3.5 ambitie 4,2 4.2 directie nu 3,8 3.6 ambitie 4,5 4.3 Kennisoverdracht zonderict Kennisoverdracht metict Kennisconstructie zonderict Kennisconstructie metict
  21. 21. Combinatie van kenmerken bepalend voor stadium ontwikkeling VLO KIP BIJ RUPS VLINDER Korte termijn gewin: - Financieel - Materieel - PR Veel spreiding nu en toekomst. Management vaart andere koers dan leraren Nu spreiding Toekomst weinig spreiding Management en leraren varen zelfde koers Veel overeenstemmi ng tussen leraren en management: nu en toekomst Afstand te overbruggen tussen nu en toekomst Veel overeenstemmi ng tussen leraren en management: nu en toekomst Weinig afstand tussen nu en toekomst Ondersteunen om te onderhouden
  22. 22. Stadium 0: De Vlo
  23. 23. Stadium 1: De Kip
  24. 24. Stadium 2: De Bij
  25. 25. Stadium 3: De Rups
  26. 26. Stadium 4: De Vlinder
  27. 27. Samenvattend ICT kan kwaliteit en productiviteit van onderwijs verbeteren. Worden de mogelijkheden van ICT voldoende benut? …voor een representatieve weergave en een statistisch significante uitkomst dient er een minimale respons te zijn van 80%.
  28. 28. Tijdsinvestering Instructie Bovenschools ict-coördinator. Instructie ict-coördinator. Leerkrachten + schoolleider: invullen online vragenlijsten. Delen van resultaten: bijeenkomst.
  29. 29. Deelname aan Didaktiek en Leiderschap in Balans INFO Samen deskundiger najaar2010 29 Aanmelden t/m 30 november 2010 Deelname Dib en Lib kenbaar maken bij de relatiemanager • De relatiemanager verstrekt de contactgegevens aan ITS • ITS neemt de gegevens op in het Onderzoeksportaal.
  30. 30. Aanmaken school en deelnemers De BIC'er krijgt inlogcode Vanaf inschrijving t/m uiterlijk 14 januari 2011 • De BIC'er maakt de school aan m.b.v. het brinnummer en geeft per school een ict-coördinator op. • De ict-coördinator ontvangt eigen inlogcode van BIC'er. • De ict-coördinator maakt leraren aan. De leraren worden via e-mail hiervan op de hoogte gesteld en krijgen alle info. INFO Samen deskundiger najaar2010 30
  31. 31. Invullen vragenlijst-resultaat- terugkoppeling • 27 januari t/m 25 februari 2011 invullen (via onderzoeksportaal kan de voortgang bij gehouden worden.) • vanaf 28 maart 2011 zijn de resultaten beschikbaar en kunnen de BIC'ers zelf bij deze gegevens. • woensdag 6 april 2011 Terugkoppeling landelijke dag Tijdens een landelijke bijeenkomst worden de resultaten teruggekoppeld en geduid. INFO Samen deskundiger najaar2010 31
  32. 32. Meer informatie…? http://schoolleider.kennisnet.nl/ict/didactiekleiderschapbalans
  33. 33. Voor deelname aan de trajecten… …kunt u contact opnemen met de relatiemanager PO r.veldhoven@kennisnet.nl presentatie te vinden op: http://slideshare.net/resiveldhoven met dank aan Erik Woning(productmanager A&O Kennisnet)

  ×