Ag, Yasam ve Ekonomi - Enformasyon Tasarimi ve Pazarlama Iletisimi

2,454 views

Published on

Temmuz 2009 Reklamcılık Yaz Okulu için hazırlanmış sunum dosyası

Published in: Business, Technology
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
54
Actions
Shares
0
Downloads
84
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ag, Yasam ve Ekonomi - Enformasyon Tasarimi ve Pazarlama Iletisimi

 1. 1. Ağ, Yaşam ve Ekonomi Enformasyon Tasarımı ve Pazarlama İletişimi “STAJ
ÖTESİ.
MESLEK
ÖNCESİ.”
 7
–
23
Temmuz
2009
 Dr.
Özgür
Uçkan
 Reklam
Yazokulu
 İstanbul
Bilgi
Üniversitesi

 2. 2. Kapsam •  Global ekonomik dinamiklerle gelişen bilgi ekonomisi ve onun öncü bileşeni "ağ ekonomisi" hakkında kısa bilgi - mevcut durum •  Enformasyon tasarımı, enformasyon mimarisi ve haritalandırma, etkileşim tasarımı, deneyim tasarımı, algı tasarımı ve duygu tasarımı •  Ağ ekonomisi içinde pazarlama iletişimi ve reklamcılığı belirleyen yeni trendler
 3. 3. Ağ‐Dünya

 4. 4. ağ-dünya
 5. 5. ağ-dünya
 6. 6. ağ-dünya
 7. 7. Ağ
Ekonomisi

 8. 8. Internet hızı
 9. 9. Ağ Ekonomisi
 10. 10. Bilgi-yönelimli istihdamın artan önemi
 11. 11. Ağ ekonomisinin yakıtı: Maddi olmayan (immaterial) yatırımlar 1998’den
beri,
gelişmiş
ülkelerde
bilgiye
yapılan
yaErımlar

(eğiHm,
AR‐GE,
yazılım,
insan
kaynakları
 vb.)
giderek
yaygınlık
kazandı.
Ağ
ekonomisinin
yakıEnı
bu
yaErımlar
oluşturmakta.
 Kaynak:
D.
Foray,
OECD

 12. 12. Enerji ve Güç: İnovasyon Artık rekabet avantajı, herkesin görece eşit erişim imkânı bulunan küresel pazarlara standart ürünler sunmaktan değil, yeni ürün, hizmet ve süreçleri yaratmak ve onları pazarlanabilir kılmaktan geçiyor. Yani sürekliliği bulunan, pazar yönelimli, bölgesel ve küresel bilgi stokunu paylaşan ve ona katkıda bulunan bir inovasyon süreci yaratılmadan, bilgi ekonomisinde verimlilik, büyüme ve rekabet avantajı elde edilemiyor. İnovasyon, "girişimcilik ve yaratıcılığın hızla rekabet avantajı sağlayan fayda ürettiği yenilik yaratma eylemi" olarak da tanımlanabilir. İnovasyon, güçlü bir bilim ve teknoloji temeli üzerinde, temel ve uygulamalı araştırma alanlarını ilişkilendirebilme; araştırma sonuçlarını yeni ürün, hizmet, süreç ve malzemelere dönüştürebilme; bu yenilikleri hızla pazara sunabilme; bölgesel ve küresel araştırma ve inovasyon ağlarına bağlanabilme gücü anlamına geliyor.
 13. 13. İnovasyon Dünyası
 14. 14. Dünya BİT sektörü pazar büyüklüğü EITO,
2009

 15. 15. BİT ve Ekonomik Büyüme BİT'nin ekonomik büyümeye yaptığı etki, bir yandan sermayenin derinleşmesi ve öte yandan gerek BİT üretimi gerekse BİT kullanımı ile toplam verimlilik katsayısında sağlanan artış üzerinde temelleniyor. BİT'nin verimliliğe yaptığı önemli bir katkı da, yeni ürünlerin geliştirilmesini ve fiyatların düşmesini sağlayan BİT yatırımları sayesinde oluyor. Bu finansal yatırımlar, işçi başına düşen gerçek sermaye değerini artırarak ve marjinal sermaye maliyetini düşürerek, BİT'ne bağlı sermaye derinleşmesini sağlıyor. Bu derinleşme hem işgücü verimliliğini hem de sermaye etkililiğini artırıyor.
 16. 16. BİT ve Küreselleşme BİT sektörü küreselleşme üzerinde de doğrudan bir etkide bulunuyor. Çünkü hem kendisi yüksek ölçüde küreselleşmiş hem de diğer sektörlerin küreselleşmesini sağlıyor. BİT sektörü ürün ve hizmet ticareti, ihracat- yönelimli doğrudan yabancı yatırım ve özellikle Telekom hizmetlerinde sınır-ötesi birleşmeler ve satınalmalar açısından ortaya çıkan dinamizm ile hayat buluyor. BİT’nin küresel kullanımında hızla devasa artışlar yaşanacağı açık. Bu, küresel ekonominin süregiden yayılımının, bilgi ekonomisinin gelişiminin ve hizmet sektörlerinin ön plana geçmesinin kaçınılmaz sonucu.
 17. 17. Küresel Kriz... (2006 üçüncü çeyrek – 2010……)   (Subprime) Mortgage Krizi   Kredi Krizi   Finansal Kriz   Küresel Ekonomik Kriz   Ya sonra?
 18. 18. batıyor muyuz?
 19. 19. hayır, eski paradigma batıyor
 20. 20. yeni paradigma geliyor...
 21. 21. “Küresel Ağ Kapitalizmi” Yıkılan kapitalizm değil, bir üretim tarzı. Neo-liberal paradigma bitti, emperyal ulus-devlet kapitalizminin sonu geldi. Yaratıcı yıkım işbaşında… Yeni paradigma: Küresel ağ kapitalizmi (network capitalism)
 22. 22. “Küresel Ağ Kapitalizmi” •  Küresel yönetişim: yeni kurumlar •  Teknoloji (BİT, nanoteknoloji, biyoteknoloji, genetik, enerji, çevre, sağlık teknolojileri) •  Doğrudan piyasa iletişimi / networking •  İşbirliği ağları •  İnovasyon hubları: yeni “şehir devletleri” mi? •  Ağırlıklı sektörler: BİT, gıda, enerji, çevre •  Finans – ağ yönetişimi •  Dolara alternatif küresel para birimi •  Yeni küresel/yerel dengeler •  “Ekonomik Havzalar”: yeni bölgesel kalkınma modelleri •  Kümelenmeler…
 23. 23. Ağ,
Yaşam
ve
Tüke=m

 24. 24. tüketim trendleri
 25. 25. Dünya internet kullanımı ve nüfus oranları
 26. 26. internet kullanımı Pew internet survey, Aralık 2006 • 
Dünya
nüfusunun
%
17’si
internet
kullanıyor
 • 
İnternet
kullanıcılarının
%91’i
e‐posta
kullanıyor
 • 
%91’i
arama
motorlarını
kullanıyor
 • 
%67’si
haberler
için
interneH
kullanıyor
 • 
%66’sı
hükümet
sitelerini
ziyaret
ediyor
 • 
%39’u
blog
okuyor
 Photo:
Kimi
Iwasaki
 h_p://www.flickr.com/photos/quimix/149816828/

 27. 27. internet kullanıcı tipleri
 28. 28. internet kategorilerine göre erişim, bağlanma ve ticari kazanç potansiyelleri
 29. 29. tüketici / e-tüketici Kaynak:
New
Paradigm
Learning
CorporaHon

 30. 30. Ağ ekonomisinin mekansal boyutu
 31. 31. mobilite
 32. 32. Sönen pazar
 33. 33. Yükselen pazar
 34. 34. Sosyal ağlar
 35. 35. sosyal network sitelerinin konumlanması
 36. 36. 4 sosyal network tipi
 37. 37. Dijital manzara karmaşık bir görüntü sunuyor 2008
Avenue
,
Razorfish
Digital
Outlook
Report

 38. 38. 8 çevrimiçi envanter kategorisi
 39. 39. ve sonra… •  Web 2.0  Web3.0, 4.0, vb. •  MARC  MARCML (ya da Memo  MemoML) •  Arama motoru Semantik Web •  Tanımlayıcılar FRBR (Functional Requirements for Bibliographic Records - http://en.wikipedia.org/wiki/FRBRoo ), Ontolojiler •  Kullanıcı hesapları Avatar’lar •  (neopet üzerinde 217 milyon kullanıcı. Myspace’den daha fazla); •  Habbo’da Facebook’dan daha fazla kullanıcı var ; •  CyWorld’da YouTube’dan daha fazla video paylaşıma açılmış durumda ; •  “Hedef” sürekli gençleşiyor… Source : FredCavazza : http://www.fredcavazza.net/2007/11/07/l%e2%80%99invasion-des-nouvelles-plateformes-sociales/
 40. 40. Web 3.0?
 41. 41. Dijital ekosistemin oyuncuları Kaynak:
World
Economic
Forum,
2007

 42. 42. BİT gelişim eğilimlerini belirleyen "yasalar" •  Moore Yasası: Bilgisayar gücü her 18-24 ayda bir ikiye katlanır •  Disk Yasası: Depolama her 12 ayda bir ikiye katlanır •  Fiber Yasası: İletişim her 9 ayda bir ikiye katlanır •  Metcalfe Yasası: Ağın değeri ona bağlı aygıtların sayısının karesiyle orantılı olarak artar •  Topluluk Yasası: İçerik 2x oranında artar ve “x” iletişimde bulunan insanları sayısını temsil eder Bu yasalar BİT gelişim eğilimlerinin üstel çarpanını gösterir. Bu açıdan bakıldığında, daha fazla bilgisayar gücüyle, daha fazla depolama ve iletişim kapasitesiyle sürekli değer kazanan ağlarda oluşan topluluklar neredeyse sonsuz içerik yaratmakta ve bu durum insan toplumunun sosyo-ekonomik geleceğini belirlemektedir.
 43. 43. Kökten farklı (disruptive) teknolojiler Gartner, 2008-2012 arasında BİT gelişimini belirleyecek yeni tekno- paradigmaları işaretleyen 10 “kökten farklı” teknolojiyi şöyle sıralıyor: •  Çok çekirdekli ve hibrid işlemciler •  Sanallaştırma ve örgü bilgisayar kullanımı (“fabric computing”- yeni nesil, dağıtık ve tamamen özelleştirilebilir çoklu bilgisayar ağları – şebeke/grid bilgisayarların evrim geçirmiş hali) •  Sosyal ağlar ve sosyal yazılım •  Bulut bilgisayar kullanımı (cloud computing) ve bulut/web platformları •  Web üzerinde bir veya birden fazla farklı veri kaynağını kullanarak bütünleşik uygulamalar oluşturma (Web mashups) •  Kullanıcı arayüzü •  Her yerde hazır ve nazır bilgisayar kullanımı (ubiquitous computing) •  Bağlamsal bilgisayar kullanımı (contextual computing) •  Genişletilmiş gerçeklik (Augmented reality) •  Semantik
 44. 44. Enformasyon
Tasarımı

 45. 45. önce kaos vardı…
 46. 46. sonra bilgi geldi…
 47. 47. sonra da düzen, yani “tasarım”…
 48. 48. bilgi yönetimi / enformasyon tasarımı…
 49. 49. “… bilgisayarın dili teknolojinin dilidir, tasarımın değil. Tasarım bilgisi olmaksızın bilgisayar (tıpkı kalem gibi) yararsız bir şeydir, çünkü yalnızca yanılsama yaratmaya yetecek yüzeysel malzeme üretme yeteneğine sahiptir.” Paul Rand, “Design, Form and Chaos”
 50. 50. enformasyon erişim çevresi Mark
A.
Foltz,
Designing
Navigable
InformaHon
Spaces,
1998

 51. 51. bir enformasyon mekanı olarak hiyerarşik sınıflandırma Mark
A.
Foltz,
Designing
Navigable
InformaHon
Spaces,
1998

 52. 52. bir enformasyon mekanı olarak tam metin arama sistemi Mark
A.
Foltz,
Designing
Navigable
InformaHon
Spaces,
1998

 53. 53. bir enformasyon mekanı olarak hipermetin Mark
A.
Foltz,
Designing
Navigable
InformaHon
Spaces,
1998

 54. 54. enformasyon mekanı: Leonardo sergi haritası Mark
A.
Foltz,
Designing
Navigable
InformaHon
Spaces,
1998

 55. 55. Leonardo’da kısmi mesaj hiyerarşisi ve bağlantılı sergi alanları Mark
A.
Foltz,

 Designing
Navigable

 InformaHon
Spaces,
1998

 56. 56. iletişim tasarımının konumu
 57. 57. Enformasyon Tasarımı Nedir? “Enformasyon tasarımı, bir mesajın içeriğinin ve bu içeriğin, kullanıcıların ihtiyaçlarıyla ilişkili belli hedeflere ulaşmak amacıyla sunulduğu ortamların tanımlanması, planlanması ve biçimlendirilmesidir.” International Institute for Information Design http://www.iiid.net/Definition-e.html#1.e
 58. 58. enformasyon tasarımına katkıda bulunan alanlar
 59. 59. elektronik iletişim tasarımındaki gerilimler Grafik
Tasarımcılar
 Tekno‐İleOşimciler
 SHl,
Moda
ve
Yenilik
Tanrıları
 Açık‐seçiklik,
Kesinlik,
 Anlaşılabilirlik
ve
İşlevsellik
 Tanrıları
 Uzmanlar
 Amatörler
 EğiHm
ve
Deneyim
Sahipleri
 İleHşim
Tasarımı
Üretebilecek
 Aygıtlar
Herkesin
Erişiminde

 60. 60. enformasyon mimarisinin bileşenleri
 61. 61. enformasyon mimarisinin katmanları
 62. 62. InformaHon
Designer

 63. 63. enformasyon arayüz tasarımı
 64. 64. anlama spektrumu
 65. 65. internet kurumsal iletişim modeli
 66. 66. harita: enformasyon tasarımının topolojisi
 67. 67. enformasyonu haritalandırmak Knowledge
Tree
–
R.
Lull,
Arbor
Scientac,
1515
 Tableaux
Accomplis,
C.
Savigny,
1587

 68. 68. enformasyonu haritalandırmak Tabula
Primi
Libri
–
Andreas
Libavius,
Alchemia,
1597

 69. 69. enformasyonu haritalandırmak Leiden
University
Library,
J.C.
Woudannus,
1610

 70. 70. ilk hipermetin sistemlerinde görselleştirme Xerox
Notecards
 Intermedia
Global
Map
 Story
Space
Map

 71. 71. Site Haritası Fark Yaratır Brittanica Online Sonra
 Önce

 72. 72. Etkileşim,
Deneyim
ve
Duygu
Tasarımı

 73. 73. tasarım katmanları •  görsel
tasarım
 •  arayüz
tasarımı
 •  erişim
tasarımı
 •  enformasyon
tasarımı
 •  etkileşim
tasarımı
 •  enformasyon
mimarisi
 •  işlevsellik
 •  içerik
 •  sunum
kanalı
 •  metaveri
 •  iş
mangğı
 •  hizmetler
 •  yöneOm
 •  güvenlik

 74. 74. etkileşim tasarımı • kullanıcıya
odaklan
 • önyargılarından
arın
 • herkeste
ortaklıkları
gözet,
ama
steoroHpleri
akıllıca
kullan
 • tekrar
önyargılarından
kurtul
 • kendi
etkileşim
deneyimlerini
“dışarıdan”
gözle
 • kullanıcı
tasarımınla
etkileşime
girmedikçe
kendini
bir
iş
 
yapmış
sayma

 75. 75. dinle…
 76. 76. etkileşime gir…
 77. 77. tasarla…
 78. 78. etkileşim tasarım sürecinin bileşenleri • 
yapı
 • 
bağlanE
 • 
etkileşim
 • 
bağlam

 79. 79. tasarımda katmanlar ve yaratıcılar arasındaki süreğen ilişki
 80. 80. deneyim tasarımı
 81. 81. kullanıcı deneyimi Source:
Web
Visions,
May
2007

 82. 82. duygu tasarımı •  Tasarımda işleve odaklanmak yeterli değil •  Sinirbilimdeki ilerlemeler duygu mekanizmalarını aydınlattı •  Duyguları canlandırmak ve kullanmak için tasarım •  Rekabet avantajı yaratan bir farklılık kaynağı (iphone çağı)
 83. 83. 4
haz
alanı
 fizyo
 sosyo
 yakalamak,
tutmak,
 sosyal
statü
ve
 doldurmak,
doku
vb.
 kimlik
 ideo
 psiko
 bilişsel
ihHyaçlar,
duygusal
 değerler,
zevkler,
 doyum
 amaçlar,
hayaller 84. 84. duygu tasarımı nasıl işler? Web
siteleri,
 Yazılım,
Web
 Gömülü
ya
da
mobil
 portallar,
 uygulamaları
 aygıtlar,
donanımlar
 Intranetler.
 •  Güvenilirlik
algısı
 •  İyileşHrilmiş
kullanıcı
 •  Ürüne
derin
bağlılık
ya
 
memnuniyeH
 
da
çekilme
 •  ‐Güven
 •  İyileşHrilmiş
 •  Yazılım
kalitesi
algısı
 
performans
algısı
 •  Güvenlik
algısı
 
(çekici
şeyler
her
 •  Öznel
yargı
ya
da
ürün
 
zaman
daha
iyi
işler)
 •  Kullanılabilirlik
algısının
 
“çekiciliği”
(haz
kalitesi
 
toplamı
 •  Haz
algısı

 85. 85. kullanılabilirlik / usability •  Öğrenilebilirlik/Learnability: kullanıcılar bir web sitesini ilk ziyaret ettiklerinde hayal kırıklığı yaşamadan hareket edebiliyorlar mı? •  Hatırlanabilirlik/Memorability: Kullanıcılar bu siteye ikinci kez geldiklerinde onu nasıl kullanacaklarını hatırlayabiliyorlar mı? •  Sonuç vericilik/Effectiveness: Kullanıcılar site içinde kolayca ilerleyebiliyor, bir sonraki adımlarını belirleyebiliyor ve içeriği anlayabiliyorlar mı? Tasarım tutarlı ve öngörülebilir mi? •  Etkililik/Efficiency: Kullanıcılar makul bir süre içinde ihtiyaç duydukları şeyi bulabiliyor ve amaçlarına ulaşabiliyorlar mı? •  Tatmin/Satisfaction: Kullanıcılar web sitesi hakkında tatmin oluyorlar mı? Onu tekrar kullanırlar mı? İçerik etkili bir biçimde sunulmuş mu?
 86. 86. Pazarlama
İle=şiminde
Yeni
Trendler

 87. 87. hedef kitleye yönelik iletişim akışı
 88. 88. Ne tarz bir marka OLMAK istersiniz?
 89. 89. peki, ya bunlar?
 90. 90. deneyim, “marka tutkunları” yaratıyor…
 91. 91. reklama yönelik tüketici güveninde düşüş var 76%
 tükeOci
firmaların
reklam
 mesajlarına
inanmıyor
 Yankelowich

 92. 92. sektörel tanıtım sıralaması
 93. 93. Online
Reklam
Haritası

 94. 94. radyo - TV yayıncılığındaki değişimler Eski Ekonomi Yeni Ekonomi Denetim Radyo-TV yayıncısı Müşteri Program Akışı Ana saatler Herhangi bir zaman Fon/Finansman Reklamcılık Doğrudan müşteri Reklamcılık Abartı İçerik Programlama Dramatik Enformasyon tabanlı Maliyet Yüksek Bütüne yayılış Endüstri Kitlesel medya Moleküler medya İşletme İstikrarlı Değişken Başarı Ölçütleri Sağlam yönetim Vizyoner liderlik
 95. 95. medya tüketimi parçalanıyor...
 96. 96. Online medya geleneksel medyayı yakaladı July
2006
 (cc)
Lyne_e
Webb,
2006

 97. 97. Tüketiciler geleneksel mecralara daha az zaman harcıyor
 98. 98. TV reklamlarının reklam pastası içindeki payı azalıyor
 99. 99. reklam / online reklam Tam yerine ulaşan mesajlar Kapsamlı mesajlar Bir grubu hedefleyen pazarlar Moleküler pazarlar Komisyon kazancı Hizmet geliri için ücret Hizmet geliri için ücret Koşula bağlı performans geliri İşlemlerin yürütülmesi Pazarlama ortağı
 100. 100. Online Pazarlama Türleri •  Banner •  Rich-media •  Pop-up •  Toolbar •  Widgets •  Bots ( AI marketing, shop bots vb.) •  Api’ler •  Avatar •  Etkileşimli mobil reklamlar •  Arama motorları (adwords, adsense) •  E-posta (ve spam) •  Sosyal pazarlama: Blog,
RSS,
Feeds,
Newsle_er,
Newsgroup,
forumlar,
sosyal
 sorumluluk
siteleri,
sosyal
imleme
(bookmarking/tagging)
siteleri
(Del.icio.us,
Reddit,
Spurl,
 MyWeb,
Digg),
sosyal
network’ler
(Facebook,
Myspace,
Orkut,
Linkedin),
sosyal
alışveriş
 siteleri
(wists.com,
thisnext.com,
kaboodle.com,
stylehive.com),
video
/
foto
paylaşım
siteleri
 (youtube,
flickr)
vb. •  Harita ve coğrafya: Google map, Google earth, Wikimapia vb. •  CRM, chat marketing, VOIP marketing, instant messaging, live messaging vb. •  VRML (ve sponsorluk): Second Life, MMORPG •  IPTV (dot tv)….
 101. 101. yeni reklam türlerine yönelik bir arayış var
 102. 102. Google reklam uygulamaları
 103. 103. J.P. Morgan Internet Investment Guide 2009
 104. 104. J.P. Morgan Internet Investment Guide 2009
 105. 105. Mobil reklam değer zinciri TradiHonal
PromoHonal
Channels
 Marketing Advertisers Agencies & Content Device Wireless Enablers Aggregators / Brands Media Subscribers Providers Makers Operators Buyers • Aggregated and specific customer information (e.g. age, gender, TargeOng
 segment, lifestyle) Measurability
 • Ability to track consumer engagement by counting clicks vs. displays Relevance
 • Ads must be conveyed to the precise target in the right context … LocaOon
 • Information on the consumer location to increase relevance of ads

×