Flirten met een Kantoor

928 views

Published on

’Toon mij uw huis en ik zeg wie u bent’. Dat deze wijsheid ook voor kantoren opgaat, blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction International BV en Atelier V, waar De Zaak exclusief over beschikt. Kantoorgebouwen zeggen veel, zo niet alles over een bedrijf en zijn werknemers. Wilt u een bepaald imago uitstralen, of de samenwerking onder het personeel vergroten? Laat uw bedrijfspand dan méér zijn dan alleen een onderkomen. 20041101 De Zaak - Ir. René P.M. Stevens MBA (www.atelier-v.nl)

Published in: Real Estate
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
928
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Flirten met een Kantoor

  1. 1. FLIRTEN met een kantoor ’Toon mij uw huis en ik zeg wie u bent’. Dat deze wijsheid ook voor kantoren opgaat, blijkt uit nieuw onderzoek van Motivaction International BV en Atelier V, waar De Zaak exclusief over beschikt. Kantoorgebouwen zeggen veel, zo O nderzoeksbureau Motivac- (kunnen) zijn bij het onder- niet alles over een bedrijf en zijn werknemers. Wilt u een tion International BV heeft steunen van strategische doe- bepaald imago uitstralen, of de samenwerking onder het de afgelopen maanden len. En wat blijkt? Wie slim ruim 1200 ondernemers en hun nadenkt over locatie, gebouw personeel vergroten? Laat uw bedrijfspand dan méér zijn werknemers ondervraagd over de en inrichting, oogst binding dan alleen een onderkomen. kwalitatieve wensen en eisen die en betrokkenheid. Niet alleen zij aan kantoorhuisvesting stellen. bij de eigen medewerkers, TEKST: JANINE BOSMA. FOTOGRAFIE: ZEFA. Het onderzoek vond plaats in maar ook bij klanten. Overi- opdracht van Atelier V uit Amers- gens zónder dat dit handenvol foort, een adviesbureau op het ter- geld hoeft te kosten. rein van huisvesting, stedelijke ontwikkeling bevindingen van de Nederlandse Vereniging Kijkje in de ziel en vastgoed.Aanleiding waren de actuele van Makelaars in 70 gemeenten. De NVM ontwikkelingen op de vastgoedmarkt, waar ondervroeg 1500 detaillisten.Van hen zei Het onderzoek onderscheidt (letterlijk) onder druk van de recessie de prijs momen- meer dan een kwart (28%) dat een hoge zeven verschillende marktsegmenten van teel de belangrijkste concurrentiefactor huurprijs een belangrijke reden is om na kantoororganisaties.Voor de volledigheid lijkt.Aan het Motivaction/Atelier-onder- afloop van een contract naar een andere noemen we ze allemaal: statusgevoelige professionals; zoek hebben veel leden en lezers van De locatie te zoeken. Het Motivaction/Atelier bureaucratische functionelen; Zaak meegewerkt. V-rapport focust níet op de prijs als door- stedelijke specialisten; Dat huurders en eigenaren van bedrijfs- slaggevende factor, maar onderzoekt de extraverte trendsetters; panden momenteel vooral kijken naar wat ze vraag in hoeverre de ligging, vormgeving en sobere verkooporganisaties; maandelijks kwijt zijn, blijkt ook uit recente inrichting van een bedrijfspand van belang www.dezaak.nl 47 november 2004
  2. 2. ingetogen dacht te besteden aan de locatie (randstede- conservatieven; lijk) en de inrichting van het pand waar maatschap- wordt gewerkt. pelijke dienst- verleners. Kantoorvilla Dat een ’lokkend’ interieur u niet handen- Herkent u vol geld hoeft te kosten, blijkt uit een ander zich niet in dezevoorbeeld: de stedelijke specialisten. Dit zijn opsomming? kleine, zakelijke dienstverleners (doorgaans Toch geldt de minder dan 20 werknemers) zoals grafische onderverdeling ontwerpers, PR-bureaus, adviesbureaus, voor kantooror- makelaars en advocaten. Het personeel is ganisaties in overwegend hoogopgeleid en ’inhoudelijk héél Nederland. gedreven’.Valt voor hen de uitdaging weg, Ze is onder dan stappen ze al snel op, zo valt te lezen. UITERLIJKHEDEN meer gebaseerd op een analyse van sectoren Deze bedrijven zijn marktgericht en overle- en bedrijfsomvang, bedrijfsstijlen, strategi- ven door snel en flexibel inhaken op de G Een kantoor sche, rationele en emotionele factoren die behoeften van klanten. De keuze voor een biedt een klant een een rol spelen bij de keuze voor een kan- kantoorgebouw speelt een niet te onder- blik in de ziel van toorgebouw én een ontleding van de soort schatten rol bij het vervullen van die doel- zijn ’bewoners’. werknemer per onderzochte bedrijfstak. stelling. Zo wordt een locatie binnen de stad Wéét dus wat u Een kantoor biedt een klant (of potentiële door deze categorie ondernemingen gezien wilt uitstralen. werknemer) feitelijk een kijkje in de ziel als voorwaarde om snel aan de verlangens van zijn ’bewoners’.Wéét dus wat u uit- van hun klanten tegemoet te kunnen G Wie slim nadenkt straalt of wilt uitstralen. Neem bijvoorbeeld komen. Uit marketingoogpunt willen deze over locatie, de statusgevoelige professionals, wat onder- bedrijven een ’gedegen marktwaarde’ uit- gebouw en inrich- zoeksjargon is voor ting, oogst binding Wilt u pionieren? Een gevoel creëren dat u grote (multinationa- en betrokkenheid. Bij de eigen mede- le) ondernemingen. vernieuwend bezig bent? Dan is een flexwerk- werkers én bij klan- Deze bedrijven plek juist weer wél aan te bevelen. ten. hebben al een repu- tatie en een grote G Sfeer en samen- naamsbekendheid opgebouwd, waar mede- stralen, aldus de onderzoekers.Wat de keuze werking onder uw werkers trots op zijn. Ze vinden dat ze voor een pand betreft, komt dat het beste personeel verbete- gezien mogen worden en vestigen zich bij tot uitdrukking met een stadskantoorvilla. ren? Kijk verder dan voorkeur in grote kantoorgebouwen op A- Zakelijke dienstverleners ontvangen in de de peptalk. Is de locaties aan de rand van de stad. Bedrijfs- regel veel klanten en zo’n gebouw straalt inrichting en inde- naam en –logo zijn voor iedereen promi- statigheid en representativiteit uit. ling van uw kantoor nent zichtbaar. Binnenin wordt de status Behoort uw bedrijf tot de sobere verkoopor- wel optimaal? onderstreept met dure materialen als mar- ganisaties, dan gelden weer andere criteria. G Creatieve en mer en imposante ontvangstruimtes. Dit zijn de (kleine) industrieën en handels- innovatieve proces- ondernemingen gericht op productie en sen gedijen het Erkening en waardering verkoop.Veel medewerkers zijn dagelijks best bij een open Misschien denkt u: Nou én? Wat word ik onderweg (buitendienst) en klanten komen indeling, flexwerk- wijzer van zo’n omschrijving? De les voor nauwelijks op bezoek. Imponeren hoeft dus plekken en ontmoe- ondernemers, zo valt te concluderen uit het niet, imago speelt geen rol. Het maakt niet tingsruimtes voor onderzoek, is onder meer dat bedrijven uit waar een pand is gevestigd, al moet het uw personeel. door hun grootte en de branche waarin ze wel in de buurt van uitvalswegen liggen om opereren vaker wel dan niet werknemers goed de concurrentie aan te kunnen gaan. zullen aantrekken met bepaalde professione- Dergelijke bedrijven concurreren vaak op le en persoonskenmerken. In het geval van prijs en kostenreductie is bij de keuze en de statusgevoelige professionals zijn dit volgens inrichting van een pand een bepalende fac- de onderzoekers werknemers die verlangen tor.Wel is het van belang dat de binnen- naar erkenning en waardering, die onderling dienstwerknemers in dit model een eigen concurreren en materialistisch zijn inge- werkplek krijgen.Volgens de onderzoekers steld. Ze zijn hoogopgeleid en technolo- zijn dit veelal ’oudere en laagopgeleide gisch vaardig en hun zucht naar status medewerkers met een meer traditionele kijk schept een bepaald verwachtingspatroon ten op het leven’.Willen die goed gedijen en aanzien van het bedrijf waar ze (willen) gemotiveerd blijven, dan is een eigen werk- werken. Behalve op het gebied van arbeids- plek noodzakelijk. voorwaarden kan een bedrijf zich aldus als De moderne flexwerkplek is voor zulke interessante werkgever profileren door aan- bedrijven dus uit den boze. Maar wilt u pio- www.dezaak.nl 48 november 2004
  3. 3. nieren? Een gevoel creëren dat u met z’n zowel de buiten- als de binnenkant opval- runt, kunt u locatie, inrichting en buiten- allen vernieuwend bezig bent? Dan is een len. Geschikt is bijvoorbeeld een oude loods kant van uw kantoorgebouw inzetten als flexwerkplek juist weer wél aan te bevelen, op een verlaten fabrieksterrein, die aan de instrument bij het verwezenlijken van stra- blijkt uit het onderzoek. Creatieve en inno- binnenkant bijzonder is vormgegeven en tegische doelstellingen.Wilt u klanten trek- vatieve processen gedijen het best bij een voorzien van allerlei gadgets. Klanten worden ken met een bepaald imago? Bedenk dan open indeling, flexwerkplekken en ontmoe- bij voorkeur in een representatieve ruimte dat uw kantoorpand een visitekaartje is, dat tingsruimtes voor uw personeel. De zoge- ontvangen en medewerkers vergaderen het door u zo gewenste beeld kan bevesti- heten extraverte trendsetters hebben dit tot graag in lounges. De sfeer moet onderschei- gen of in duigen doen vallen. kunst verheven. Dit zijn volgens Motivac- dend zijn, maar informeel en goed voelbaar tion/Atelier V bedrijven die willen uitdra- voor klanten. Gebruikte bronnen: ’Nationaal onderzoek gen dat ze creatief en innovatief zijn én de Het Motivaction/Atelier V-rapport is dui- Bedrijfsstijlen en kantoren’, Motivaction crème de la crème vormen op hun eigen delijk: afhankelijk van het type bedrijf dat u International BV/Atelier V. vakgebied. Deze bedrijven zijn niet heel groot: één of twee vestigingen en minder Afkijken bij uw buurman dan 20 werknemers.Voorbeelden zijn recla- mebureaus, ICT-bedrijven, maar ook U hóeft zich voor verbetersuggesties aan uw pand natuurlijk niet te beperken tot de inrich- mediaorganisaties. Het kantoorgebouw van tingstips en trucs die volgens Motivaction/Atelier V kenmerkend zijn voor uw organisatiemodel de extraverte trendsetters moet net zo spraak- of branche. Van wat anderen doen in heel andere bedrijfstakken, valt ook veel te leren. Een paar makend en bijzonder zijn als de baas en adviezen: zijn/haar werknemers. Een open indeling (’kantoortuin’) en een ontmoetingsruimte bevorderen samenwerking Visitekaartje onder uw personeel. Zo bereikt u ook dat werknemers beter op de hoogte zijn van elkaars Bij de invulling van deze ambitie speelt werkzaamheden. Wilt u de sfeer en de samenwerking onder uw personeel verbeteren? Beperk u dan niet tot locatie geen rol. Het gebouw kan overal staan: in het centrum, aan de rand ervan of een peptalk, maar kijk ook of de inrichting en indeling van uw kantoor wel optimaal is. Uw bedrijfslogo en bedrijfsnaam prominent aan de gevel vergroot het wij-gevoel. Uw zelfs daarbuiten.Waar het om gaat is opval- len, bij de klant maar ook naar de eigen bedrijf mag er zijn en toont dat ook. Heeft u veel parttimers in dienst? Dan zijn flexwerkplekken een (geldbesparende) uitkomst. medewerkers toe. Extraverte trendsetters wil- Een eigen ontvangstruimte vergroot uw representativiteit. len trots zijn op hun kantoor. Dus moet Advertentie

×